Печалбата на "Полимери" се увеличава значително към септември

Химическият комбинат "Полимери" (51P) отчита силно увеличение на печалбата си за деветмесечието спрямо същия период на миналата година, сочи отчетът на компанията.


Към края на септември положителният финансов резултат е 1.425 млн. лв. спрямо 14 хил. лв. година по-рано. Приходите от продажби се увеличават с по-малко от процент до 35.5 млн. лв., а разходите за дейността намаляват с 1.75% до 36.25 млн. лв. Ръст има при разходите за материали и възнаграждения, докато тези за външни услуги падат.


В бележките към отчета се отбелязва, че "Полимери" е стопило натрупаната през първото тримесечие загуба.
През септември компанията е имала затруднения с реализацията на произведения течен хлор, тъй като основният консуматор "ОЛТХИМ" - Румъния е затворен за ремонт. Заради това и българското предприятие е намалило натоварването на част от мощностите.


От "Полимери" припомнят, че осъществяват инвестиция в газова ко-генерация, с чиято реализация ще бъдат изцяло осигурени нуждите от топлоенергия.

Коментари (36)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на todor
  *****
  Неутрално

  Коя банка изплаща девидентите на акционерите?
  [email protected]

 2. 2 Профил на д-р инж. Тихомир Цанов
  *****
  Весело

  Много добре написана статия за работата и състоянието на Полимери АД. Тъй като не беше увеличен капитала на това дружество, както възнамеряваха членовете на неговите Надзорен и Управителен съвети, при положителните финансови резултати от дейността на фирмата, тя би трябвало да предложи на акционерите си част от натрупаната печалба. За сведение на мениджърския екип на това дружество, печалбата се разпределя по два начина - като капиталова, чрез издаване на определен пропорционален на нея брой ценни книжа или чрез изплащане на дивиденти на акционерите.

 3. 3 Профил на Акционер
  *****
  Весело

  Повечето от акционерите в Полимери АД се надяват, че на ОСА, което ще се проведе в Административната сграда на дружеството в Девня, ще се разисква въпроса за разпределянето на финансовите резултати от неговата дейност през 2008 г. Членовете на Управителния и Надзорния съвети на това дружество вероятно биха могли да отговорят как ще се разпредели печалбата на дружеството.

 4. 4 Профил на Николай Банев
  *****
  Весело

  След третото тримесечие на 2008 г. Полимери АД е имало положителен финансов резултат от 1 млн. 425 хил. лева. При толкова голяма печалба от дейността на дружеството, Управителния съвет би могъл да предложи на акционерите на предстоящото Общо събрание да разпределят 1/10 част от нея за фонд "Резервен", а основния дял от печалбата на дружеството да се използва за разпределяне на дивидентни. Може да се приеме и решение за увеличаване на капитала на дружеството, при което на акционерите ще бъде разпределена и капиталова печалба.

 5. 5 Профил на Николай Банев
  *****
  Весело

  Полимери АД е най-доброто дружество в сектор Химия според класацията на в. Дневник за 2008 г. Общите приходи от неговата дейност през 2008 г. са 50 258 000 лева, което е увеличение от 3 310 000 лева, в сравнение с 2007 г. Пазарната капитализация на дружеството към 31 декември 2008 е 9 105 000 лева, а нормата на печалбата му - 1.94. Според финансовите резултати на дружеството през миналата година, реалната пазарна цена на една негова акция е 1.71 лева. При използване на натрупаните печалби от дейността на Полимери АД през миналите години е възможно да се увеличи капитала на дружеството.

 6. 6 Профил на Анна Главинова
  *****
  Весело

  При десетократно увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства, броя на акциите на неговите акционери от преди увеличението ще бъде десетократно по-голям.

 7. 7 Профил на Акционер
  *****
  Весело

  Печалбата за акция от Полимери АД през 2008 г. е 0.18 лв. По време на общото събрание на акционерите на дружеството ще се приеме решение за разпределение на неговия финансов резултат през 2008 г. Според повечето акционери дружеството ще отчете положителен финансов резулт и печалба както за миналата 2008 г., така и за първото тримесечие на 2009 г. Постигнатите норма на печалба и високи общи приходи на Полимери АД го правят едно от най-добрите публични дружества на Българската фондова борса, както се вижда и от класацията на в. Дневник за 100-те най-добри дружества в страната.

 8. 8 Профил на АКБ Форес
  *****
  Весело

  Според графичната информация в профилите на дружествата от българската фондова борса, увеличението в цената на акциите на Полимери АД за последните 4 месеца е 50 %. Това се дължи на добрата работа на дружеството и отчетените големи общи приходи, както и на неговата сравнително добра рентабилност, респективно отчетената норма на печалба. При провеждането на годишното ОС на акционерите за 2009 г. ще се обсъждат финансовите резултати от дейността на дружеството, както и ще се приеме решение за разпределяне на печалбата на дружеството. Според запознатите със състоянието на дружеството икономисти, печалбата от неговата дейност може да се разпредели като дивидент между акционерите или да остане като неразпределена печалба в дружеството. При втория случай Управителния и Надзорния съвети на Полимери АД би трябвало да пресметнат колко е натрупаната печалба от дейността на дружеството през предходните години и да информират акционерите с колко би могъл да се увеличи капитала на дружеството. При приемането на съответното решение от ОСА на Полимери АД, това ще означава че дружеството ще разпредели капиталова печалба на своите акционери. В условия като сегашните, след значително понижение на основните индекси на капиталовите пазари и започнал възходящ тренд в индексите, реномираните акционерни дружества предпочитата да запазят уважението и доверието на своите акционери чрез разпределяне на капиталова печалба.

 9. 9 Профил на ХАД "АКБ Корпорация"
  *****
  Неутрално

  Мнението, което е публикувано като коментар №8 е изключително компетентно и предложенията в него биха могли да се разгледат на предстоящото ОС на акционерите на Полимери АД. Освен това, увеличаването на цената на акциите на дружеството през последните няколко месеца, заслужава внимание и от страна на ръководството на Българската фондова борса, което би могло да предложи включването на акциите на дружеството в изчисляването на основните борсови индекси.

 10. 10 Профил на Акционер
  *****
  Весело

  Според финансовия отчет на Полимери АД, текущата балансова печалба на дружеството за 2008 г. е 452 хиляди лева. Според една от точките в дневния ред на събранието е предложено цялата тази печалба да бъде разпределена във фонд "Резервен" на дружеството.

 11. 11 Профил на Анна Колева
  *****
  Весело

  Печалбата за акция от Полимери АД за 2008 г. е 0.0848903 лв. Посочената стойност в профила на дружеството от 0.18 лв. е печалбата за акция през 2007 г. С натрупаните от Полимери АД печалби от предходните години би могъл да се увеличи акционерния капитал на дружеството със собствени средства. Подобно решение за увеличаване на капитала със собствени средства прие на последното си ОСА Корпорацията за технологии и иновации "Съединение" АД. Чрез подобна фирмена политика се цели да се запази доверието на инвеститорите в компанията, да се подобри ликвидността на нейните акции и да се привлекат нови инвеститори. При това, освен съответното увеличаване на броя на акциите на досегашните акционери, е възможно те да увеличат допълнително своето участие в дружеството чрез купуването на нови акции. Сделките с покупко-продажбата на акциите на Полимери АД се осъществяват разбира се чрез инвестиционен посредник. Самите акции на дружеството се търгуват на неофициалния пазар на Българската фондова борса.

 12. 12 Профил на Акционер в "Полимери" АД
  *****
  Неутрално

  Според одитирания финансов отчет за дейността на дружеството, текущата балансова печалба на "Полимери" АД за 2008 г. е в размер на 452 000 лева. Според предложението в дневния ред за провеждането на редовното годишно ОСА на "Полимери" АД, тази печалба трябва да се използва за попълване на фонд "Резервен" на дружеството.

 13. 13 Профил на Николай Банев
  *****
  Неутрално

  Съотношението печалба/акция за "Полимери" АД през 2008 г. 0.08489 лв.
  При наличието на положителни финансови резултати от дейността на дружеството през миналата година, мажоритарният и основните акционери на "Полимери" АД би трябвало да осигурят нормалното протичане на предстоящото редовно ОСА. Според публикуваното съобщение, това събрание трябва да се проведе на 16 юни 2009 г. в административната сграда на дружеството в Девня.
  Директорът за връзки с инвеститорите на "Полимери" АД Анна Колева си е свършила великолепно работата през 2008 г. В резултат на това се е увеличил значително инвеститорския интерес към акциите на дружеството.

 14. 14 Профил на Акционер
  *****
  Неутрално

  Управителният и Надзорен съвети на "Полимери" АД трябва да уведомят ръководството на Българската фондова борса дали се е провело насроченото за 16 юни 2007 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството. При липса на кворум за вчерашното събрание, то би трябвало да се проведе на посочената втора дата. Обществеността, акционерите и инвеститорите на дружеството за заинтересувани за приетите решения на въпросното общо събрание.

 15. 15 Профил на Ивета Петкова - директор за връзки с инвеститорите на "Полимери" АД
  *****
  Неутрално

  Редовното ОСА на "Полимери" АД - Девня се проведе на 16 юни 2009 г.
  Капиталът на "Полимери" АД към 31.12.2008 г. е 5 324 513 лв., разпределен в 5 324 513 броя обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лв. С най-голямо акционерно участие в дружеството са "Друрискандо Кънсълтантс Корпорейшън" с 36.60 % и "ФИК АКБ Форес" ХАД с 30.90 % от капитала на дружеството. Други миноритарни акционери в "Полимери" АД са още 74 юридически лица, притежаващи общо 25.03 %, както и 2359 физически лица, притежаващи 7.47 % от общия брой акции.
  Активите на "Полимери" АД през 2008 г. са за 238.402 млн. лв., което е увеличение с 5.418 млн. лв. в сравнение с 2007 г. От тях нетекущите активи - имоти, машини, сгради и оборудване са 96.39 %, а нетекущите вземания от свързани предприятия - 1.79 %. От текущите активи на дружеството - вземания от свързани предприятия са 47.25 %, търговски вземания - 45.08 % и стоково-материални запаси - 7.28 %.
  Собственият капитал на "Полимери" АД през 2008 г. е в размер на 211.357 млн. лв., което е увеличение с 422 хил. лв. в сравнение с 2007 г.
  Нееукущите пасиви на дружеството са 12.454 млн. лв, като от тях 79.08 % са отсрочени данъци. Текущите пасиви на "Полимери" АД през 2008 г. са 14.591 млн. лв., като за предходната година са били 10.337 млн. лв. Увеличаването им с 4.254 млн. лв. през едногодишния период поради нарасналите търговски вземания с 3.104 млн. лв, както и поради увеличаването на вземанията от свързани предприятия с 910 хил. лв.
  За 2008 г. "Полимери" АД е постигнало положителен финансов резултат - печалба от 452 хил. лв. Годишният оборот от дейността на дружеството, респективно от произведената и реализираната продукция, е 43.792 млн. лв.
  По-голямата част от продукцията на дружеството през 2008г., 56.51 %, е реализирана на международните пазари. Експорт, предимно на солна киселина, течен хлор и натриева основа, е осъществен в Турция и някой страни от ЕС. "Полимери" АД има значително присъствие и на вътрешния пазар в страната като основни купувачи на продукцията на дружеството са топлоелектрическите централи, АЕЦ - Козлодуй, бутилиращите компании и др.
  Коефициентът на ефективност на разходите за производствената дейност на "Полимери" АД през 2008 г. е 1.0064. Коефициентът на финансова автономност на дружеството е 7.81. Високата степен на независимост на дружеството показва, че неговият собствен капитал може да покрие пасивите му почти 8 пъти.
  В "Полимери" АД е разработена инвестиционна програма за развитие на дружеството през периода 2005 - 2012 г. Тя е на стойност от над 100 млн. евро и се осъществява от втората половина на 2006 г. В "Полимери" АД действа актуализирана система за управление на качеството. Последната е сертифицирана в съответствие с изискванията на ИСО-9001:2001 г.

 16. 16 Профил на Иван Георгиев
  *****
  Неутрално

  Източниците на капитал за фирмата са вътрешни и външни. Към вътрешните се отнасят амортизационните отчисления, неразпределената печалба, продажбата на собственост, намаляване на запасите и ускоряването на събиранията по вземанията. Външните източници на финансиране са акционерен капитал, чрез емитиране на обикновени и привилегировани акции, заемен капитал - облигационни и ипотечни заеми, краткосрочен заемен капитал от кредитни институции и от доставчици, както и чрез лизинг.

 17. 17 Профил на Анна Главинова
  *****
  Неутрално

  Редовното годишно ОСА на "Полимери" АД беше проведено на 16 юни 2009 г. Според представения доклад за дейността на дружеството и финансовия отчет на "Полимери" АД, капитала на дружеството към 31 декември 2008 г. е 5 324 513 лв., разпределен в 5 324 513 броя поименни акции с номинална стойност 1 лв. С най-голямо акционерно участие в дружеството са JURISKANDO CONSULTANTS CORPORATION - 36.60 % и "ФИК АКБ ФОРЕС" ХАД с 30.90 %. Акционери в дружеството са 76 юридически лица, притежаващи 92.53 % от капитала, както и 235 физически лица, притежаващи 7.47 % от общия брой на акциите.
  Активите на "Полимери" АД през 2008 г. са на стойност от 238.402 млн. лева (232.984 млн. лв. през 2007 г.). От тях нетекущите активи - имоти, машини, съоръжения и оборудване, са 96.39 %, а нетекущите вземания от свързани предприятия - 1-79 %. Текущите активи на дружеството - вземанията от свързани предприятия са 47.25 %, търговските вземания - 45.08 %, стоково-материалните запаси - 7.28 %.
  Собствения капитал на "Полимери" АД е 211.357 млн. лв., като през 2007 г. този капитал е бил 210.905 млн. лв. Увеличението на собствения капитал на дружеството е в размер на 422 хил. лева.
  Нетекущите пасиви са 12.454 млн. лв., от тях отсрочените данъци са 70.08 %. Текущите пасиви на дружеството са 14.591 млн. лева (10.337 млн. лв. през 2007 г.). Увеличаването им с 4.254 млн. лв. през отчетния едногодишен период е в резултат на нарасналите търговски вземания с 3.104 млн. лв., както и на вземанията от свързани предприятия с 910 хил. лв.
  За 2008 г. "Полимери" АД е постигнало положителен финансов резултат - печалба от 452 хил. лв. През годината е произведена и реализирана продукция (годишен оборот) за 43.792 млн. лв. Значителна част от продукцията на дружеството през 2008 г. (56.51 %) е реализирана на международните пазари.
  Коефициента на ефективност на разходите за оперативна дейност е 1.0064. Коефициента на финансова автономност на "Полимери" АД е 7.81 (висока степен на финансова автономност, т. е. собственият капитал на дружеството може да покрие пасивите почти 8 пъти). В дружеството е разработена инвестиционна програма за развитие на "Полимери" АД от 2005 до 2012 г. в размер на повече от 100 млн. EUR. Тази програма се изпълнява от втората половина на 2006 г. Действащата система за управление на качеството е актуализирана и сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO-9001:2001 г.
  Общото събрание на акционерите на дружеството реши печалбата за 2007 г. в размер на 1 552 338 лв. да се разпредели по следния начин: 10 %, които са 152 234 лв. за попълване на фонд "Резервен", съгласно чл. 246 от ТЗ; а остатъка - за покриване на загуби от предходни години. Непокритата загуба от предходни години да бъде покрита за сметка на допълнителните резерви. ОСА на "Полимери" АД не отменя решението на УС от 28 февруари 2007 г. за увеличаване на капитала на дружеството.

 18. 18 Профил на Акционер в "Полимери" АД
  *****
  Неутрално

  Финансовите показатели на "Полимери" АД са следните:
  P/E (price/earnings) (пазарна цена за акция/приходи за акция) 0.1377266; ROE (return on equity) (възвръщаемост на собствения капитал) 8.49 %; ROA (return on assets) (възвръщаемост на активите) 0.18959, EPS (earning per share) (печалба за акция) 0.0849 лв. За оценяване на ефективността на дружеството се използва показателя възвръщаемост на собствения капитал, а за ефективността на мениджмънта - възвръщаемостта на активите на дружеството.

 19. 19 Профил на TOTKO
  *****
  Гневно

  всичко това е `ала бала`. НА 16.06.2009. ОСА НЕ Е ИмАлО ЗАЩОТО АКцИОНЕрИ НЕ бЯХА ПрОПУСНАТИ ПрЕЗ ПОрТАлА НА ДрУЖЕСТВОТО

 20. 20 Профил на Акционер в Полимери АД
  *****
  Неутрално

  Възвръщаемостта на собствения капитал на "Полимери" АД (ROE - return on equity), според данните от финансовия отчет на дружеството към 31 декември 2008 г., е 18.27 %.

 21. 21 Профил на Николай Банев
  *****
  Неутрално

  Възвръщаемостта на активите на девненското акционерно дружество "Полимери" АД (REA - return on assets), според счетоводния баланс за последното тримесечие на 2008 г., е 0.41 %.

 22. 22 Профил на Евгения Банева
  *****
  Неутрално

  Печалбата за акция на Полимери АД, само за периода от 1 октомври до 31 декември 2009 г., е 0.18 лв. Този финансов показател показва, че дружеството работи ефективно и неговите акционери имат право на дивидент, ако разбира се е гласувано такова решение на Общото събрание на акционерите на дружеството.

 23. 23 Профил на Мария Банева
  *****
  Весело

  Според данните от счетоводния баланс на дружеството, както и от коментарите към статията, става ясно, че мениджмънта на "Полимери" АД не е особено ефективен. Ниската стойност на финансовия показател ROA показва, че това акционерно дружество не се управлява по най-добрия възможен начин. Интересен е коментара на Тотко, според когото на 16 юни не се е провело общо събрание на акционерите на дружеството. Ако това наистина е така, ръководството на дружеството би трябвало да обясни защо не е проведено такова събрание, при положение че провеждането му е обявено по съответния подходящ начин. Още повече, че акционерите на всяко дружество имат право да бъдат допускани до мястото на провеждането на общите събрания, както и да участват в тях. "Полимери" АД не е собственост само на един или двама акционери, а на значително повече. Основните акционери в дружеството са двама, но миноритарните акционери са значително повече.

 24. 24 Профил на Акционер в Полимери АД
  *****
  Весело

  Според информация на infostock от 17 юни 2009 г.,
  Полимери АД е заделило печалбата си за 2008 г. във фонд Резервен. Общото събрание на акционерите на Полимери АД е гласувало на 16 юни цялата печалба за 2008 г., в размер на 452 хил. лв., да бъде заделена във фонд Резервен.
  На събранието е отчетена дейността за 2008 г. и членовете на надзорния и управителния съвет са освободени от отговорност.
  Последната сделка с акциите на Полимери АД е от 15.6.2009 г. на цена 1.495 лв. за брой или нагоре с 2.33% спрямо предходната търговска сесия. Информацията е също от infostock от 17 юни 2009 г.

 25. 25 Профил на Акционер в Полимери АД
  *****
  Неутрално

  Според своите финансови и борсови показатели, Полимери АД е дружество с висока възвръщаемост на собствения акционерен капитал и ниска възвръщаемост на активите. Това означава, че при увеличаване на капитала на дружеството чрез емитиране на нови акции, на акционерите би трябвало да са предложени съответния брой права от това увеличение. При увеличаване на капитала на Полимери АД чрез собствени средства на дружеството, на акционерите би трябвало да са разпределени пропорционален брой акции от увеличаването на капитала. Ниската възвръщаемост на активите на дружеството е показателна за неефективното мениджърско управление на Полимери АД.

 26. 26 Профил на Анна Главинова - изпълнителен директор на Полимери АД
  *****
  Неутрално

  Полимери АД с 3% ръст на оборота
  Атанас Христов; 30.03.2009

  Печалбата на завода се свива с 55%
  Химическият комбинат Полимери АД отчете 3.15% ръст на общите си приходи за 2008 г., показа годишният отчет на компанията, предаден на БФБ. Оборотът през 2008 г. достигна 47.7 млн. лв., спрямо 46.2 млн. лв. през 2007 г.
  С основна тежест в постъпления са продажбите на дружеството, които през 2008 г. формират 97.8% от всички приходи на Полимери АД. Самите продажби на компанията през 2008 г. се повишават с 2.7% на годишна база и достигат 46.6 млн. лв.
  Въпреки тези ръстове, печалбата на химическия завод през 2008 г. се свива с 54.7%. Положителният финансов резултат намалява до 452 хил. лв., а за 2007 г. възлизаше на 998 хил. лв.
  Общите разходи за дейността на Полимери АД през миналата година нарастват до малко над 47 млн. лв. Повишението е 4% на годишна база.
  До момента в единична сделка бяха прехвърлени 450 лота на Полимери АД, а цената се понижи с 2.6% до 1.50 лв. за акция. При емитирани 5 324 513 книжа, капитализацията на компанията е почти 8 млн. лв.

 27. 27 Профил на Евгени Тотев
  *****
  Неутрално

  За времето от началото на годината, когато борсовите индекси имаха минимални стойности, до сега, цената на акциите на "Полимери" АД се е повишила с повече от 80 %. Това акционерно дружество има значителни постъпления на финансови средства от своята дейност, позволяващи да се осъществи инвестиционния проект "Когенерация". Намеренията на ръководството на "Полимери" АД да извърши увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на допълнителни 50 млн. акции със собствени средства на дружеството е напълно осъществимо. В резултат на подобно увеличаване на капитала, досегашните акционери на дружеството ще получат пропорционален брой допълнителни акции като дивидентна печалба. Броят на допълнителните акции за всеки акционер на "Полимери" АД може да се определи като техния досегашен брой се умножи със съответстващите права за една акции. Според предложението на УС на дружеството, на една акция съответстват 9.39 права върху акции от допълнителната емисия от 50 млн. акции. Всеки от акционерите на "Полимери" АД ще може да получи депозитарна разписка за притежаваните от него акции от всеки лицензиран инвестиционен посредник, след като съответното решение за увеличаването на капитала бъде прието на ОСА и вписано в съответните търговски регистри и одобрено от регулаторния орган, който в България е Комисията за финансов надзор.

 28. 28 Профил на Акционер
  *****
  Неутрално

  Увеличаването на пазарната стойност на акциите на "Полимери" АД през последните няколко месеца е наистина с повече от 80 %. Дружеството е от рентабилните публични дружества, чиито акции се търгуват на регулирания пазар на БФБ. За инвестиционен посредник в увеличаването на капитала е предложен "Авал ин" АД. При успешното увеличаване на акционерния капитал на "Полимери" АД, инвестиционният посредник ще получи съответното възнаграждение.

 29. 29 Профил на Акционер
  *****
  Неутрално

  ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “П О Л И М Е Р И” А Д през 2 0 0 8 г.

  “Полимери” АД води началото си от 1961 г. Първоначалната съдебна регистрация на дружеството като акционерно е през месец юли 1993 г. , по ф.д. 4479 / 1993 г. на Варненски окръжен съд.
  Дружеството е единствен производител в страната на химически продукти на базата на хлоралкална електролиза. Основни продукти в производствената листа са: натриева основа, хлор, солна киселина, белина, ферихллорид и др.
  “Полимери” АД е публично дружество по смисъла на чл. 110 от ЗППЦК.

  Управителните органи на фирмата са:
  -Общо събрание на акционерите;
  - Надзорен съвет;
  - Управителен съвет
  Надзорният съвет се състои от две физически и едно юридическо лице, които са:
  Николай Йорданов Банев - председател,
  Виолета Атанасова Божкова - член,
  “Тежка механизация” ООД – Хасково - член.
  Управителният съвет се състои от шест лица – четири юридически и две физически, които са:
  “Трейд техника” ООД – София, представлявано от Румен Иванов Николов- член,
  “Полихим България” АД – Девня, представлявано от Соня Йорданова Георгиева- член,
  „АКБ АКТИВ" АД представлявано от Мария Николаева Банева- член,
  „ФИК АКБ Форес” ХАД представлявано от Мария Николова Банева- член,
  Евгения Златева Банева- председател и
  Анна Димитрова Главинова - член.
  “Полимери” АД се представлява от Изпълнителния директор Анна Димитрова Главинова.

  Капиталът на дружеството към 31.12.2008 г. е 5 324 513 лева, разпределени в 5 324 513 броя поименни акции, с номинална стойност 1 лев.
  С най-голямо акционерно участие в дружеството са „JURISKANDO CONSULTANTS CORP.”, което притежава 36.60 % от капитала на “Полимери” АД и „ФИК АКБ ФОРЕС” ХАД с 30.90 %. Акционери в дружеството са 76 юридически лица, притежаващи 92.53% от капитала на дружеството и 2359 физически лица, притежаващи 7.47 % от капитала.
  Съгласно Устава на “Полимери” АД всички акционери имат равни права.
  “Полимери” АД е крупен представител на химическата промишленост в страната с годишен оборот от реализирана продукция в размер на 44 милиона лева. Целта на фирмата е да предостави конкурентни качествени продукти на клиентите си в страната и чужбина с минимум изразходвани средства.
  През първото тримесечие на 2008 г. дружеството работи на по-нисък товар на производствената инсталация 112 клетки на 50 кА . От началото на м. април, след нормализиране на доставките на течен хлор към основния клиент от Румъния, дружеството работи с 120 клетки на 58 кА, а от средата на м. май се работи на 134 клетки на 50 кА. Поради планови ремонтни дейности в ОЛТХИМ – Румъния, основен консуматор на течен хлор за „Полимери”-АД, от 28.06.08 г. натоварването на „Диафрагмена електролиза” (ДЕ) е намалено на 50 кА, а от 19.07.2008 г. – на 48 кА.
  И през м.септември проблемът с реализацията на течен хлор беше основен за "Полимери" АД. От 13.09.2008 г. Дружеството работи със 104 бр.електролизера и 45 кА, а от 25.09.2008 г. – на 43 кА. Задълбочаващата се стагнация на международния пазар и паралелно задълбочаващия се проблем с реализацията на течен хлор, наложиха през м.ноември да се спрат за 7 дни основните инсталации на завода и да се намали с 20 броят на електролизерите. От 24.11.08 г. Диафрагмена електролиза(ДЕ) работи на товар 45кА и 84бр.електролизера.Това е най-ниският товар на работа на ДЕ за 2008 г.
  През м. Декември от 03.12.2008 до 04.12.2008 г. ДЕ беше спряна отново поради високи вибрации на хлорния компресор.
  Броят на монтираните или демонтираните електролизери през периода (посочени са съответните месеци) е както следва:
  - през март - монтирани 8 бр.; общо в работа 120 бр.; май - монтирани 14 бр.; общо в работа 134 бр.; септември – демонтирани 20 бр.; общо в работа 104 бр.; ноември – демонтирани 20бр.; общо в работа 84 бр. През 2008 г. ДЕ е работила 88,80% от календарното време.
  Спрямо планираната производствена програма за периода е отчетено изпълнение на плана 84,5% (приложение 1) . Неизпълнението от 15,5% се дължи на работата на по-нисък товар от планирания, поради съществуващия проблем с реализацията на течен хлор (до 20.03.08 г. и отново от началото на юли до сега) и аварийните спирания на ДЕ, дължащи се на пробиви на топлообменник към хлорния компресор, завишена влага в хлор-газа и завишени вибрации.
  Спрямо 2007 г. има намаляване на производството на основните продукти с 27,7 %. Този процент неизпълнение се дължи на по-високото натоварване, при което е работила ДЕ през 2007 г.: среден товар –58,2 кА и среден брой ел.клетки – 127 бр. в сравнение с тази година: среден товар –49,75 кА и среден брой ел.клетки – 115 броя.
  Дружеството осъществява инвестиция по проект„Когенерация”, с реализирането на която "Полимери" АД ще си осигури изцяло нуждите от топлоенергия и ще придобие автономност спрямо единствения досега доставчик.
  Работейки съгласно изискванията на системата по качество ISO 9001, “Полимери” АД гр. Девня извършва покупките на основните суровини и материали от предварително одобрени доставчици. С това е елиминиран риска от доставката на неодобрени и некачествени суровини, рефлектиращи върху качеството и себестойността на фирмените продукти.
  С голяма част от доставчиците си фирмата сключва договори за доставка. Специфичното за “Полимери” АД е непрекъсваемия режим на работа, което поставя високи изисквания към системата за ресурсно обезпечаване , надеждността на доставките и избора на надежден доставчик.
  “Полимери”АД е регистрирано на пазара за свободно договаряне цената на ел.енергията, което позволява договарянето на по-ниски цени и по-добри условия за доставка . Специфичното производство на фирмата изисква сигурност в снабдяването на производствения процес с електроенергия, която се доставя от “АЕЦ” Козлодуй. Характерно за дружеството е и голямото потребление на топлоенергия, която се доставя от “Девен” АД. Обемът на енергийните разходи представлява над 86 % от общите материални разходи.
  Стартиран е проект „Когенерация”, с реализирането на който през декември 2008 г., Дружеството ще задоволи изцяло нуждите си от топлоенергия и 30% от електроенергия, с което ще придобие автономност спрямо единствения доставчик на пара досега - „Девен” АД .
  Присъединяването на страната ни към Европейския съюз и отпадането на митническите бариери предполага увеличаване дела на внесените химически продукти от наши и чужди доставчици, което ни поставя в една изключително напрегната конкурентна среда.
  За 2008 г. „Полимери” АД постигна положителен финансов резултат – печалба в размер на 452 хиляди лева. По-ниската балансова печалба за 2008 г., сравнение с печалбата за 2007 г., е в резултат на проблемите в реализацията на течен хлор през цялата 2008 г. В следствие на това, дружеството намали натовареността на производсвените мощности до определен минимум.
  През 2008 г. в “Полимери” АД гр. Девня е произведена и реализирана продукция за 43 792 х.лв., която по продукти е както следва:
  Приходи от продажба на продукция по видове продукти:
  2008

  2007
  Вътрешен пазар Износ Общо Вътрешен пазар Износ Общо
  BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000

  Натриева основа 14 381 18 045 32 426 11 660 17 211 28 871
  Солна киселина 2 488 3 022 5 510 1 734 3 205 4 939
  Течен хлор 716 3 234 3 950 1 133 7 426 8 559
  Ферихлорид 417 130 547 429 71 500
  Техническа сол 278 304 582 213 421 634
  Кислород 128 128 147 147
  Натриев хипохлорид 262 5 267
  Ферихлорид сулфат 213 4 217
  Разсол 55 55 100 100
  Белина 87 87 120 120
  Дихлоретан 19 19 27 27
  Други 4 4 68 68
  Общо 19 048 24 744 43 792 15 631 28 334 43 965

  Структурата на приходите от продажба на продукция са формира основно от продажба на: натриева основа – 74,05 %, солна киселина – 12,59 %, течен хлор – 9,02 % и други химически продукти – 4,34 %. През предходната 2007 г. структурата на реализираната продукция изглежда така: 65,66% от общият обем на реализирана продукция е от натриевата основа, 11,23% - солна киселина, 19,46% - течен хлор, 3,65% - други продукти. Наблюдава се изменение в структурата на продажби спрямо предходния период по отношение на натриевата основа, чийто относителен дял през 2008 г. е нарастнал с 9 %, и съответно намаление на продажбите на течен хлор с 10% спрямо предходния период.
  "Полимери" АД реализира своята продукция както на вътрешния, така и на външния пазар, като голяма част от постъпленията са във валута. Съществен риск за формиране на отрицателни курсови разлики и генериране на загуби от тях са вземанията в щатски долари, които са съществена част от валутните постъпления на дружеството. Относно вземанията в евро валутния риск е минимален, поради факта че левът има фиксиран курс спрямо еврото. Ръководството следи стриктно валутните експозиции, осигурява ефективно управление на валутния риск и взема мерки за избягване на негативните последици от промени във валутните курсове.
  Дружеството е изложено на ценови риск, поради промени в международните цени на химическите продукти. Редовно се извършва преразглеждане на цените на произвежданите продукти, преценявайки необходимостта от активно управление на финансовия риск. Ценовата политика е функция от три основни фактора – структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на потребителите. Предприетата мащабна инвестиционна програма от дружеството се очаква да повлияе благоприятно върху структурата на разходите.
  През 2008 г. 56,51 % от продукцията на “Полимери” АД се реализира на външния пазар. През 2007 г. обема на износа е 64,45 %. Голям дял от износа заемат продукти като солна киселина, течен хлор и натриева основа. Като основен пазар за износ на продукцията се оформи РепубликаТурция, както и страните от ЕС . Фирмата има трайно присъствие и на българския пазар. Постоянни клиенти на “Полимери” АД са ТЕЦ-овете, АЕЦ, бутилиращите компании, “Свилоза ЗИК”, „Свилоцел” и др. При реализация на продуктите на вътрешния пазар усилията са насочени към запазване нивото на продажбите на традиционните клиенти, както и към привличане на нови, чрез осигуряване на ритмичност в доставките и снижаване на разходите, а от там и на цените на предлаганите продукти.
  През 2008 г. оперативните разходи са 45526 хил. лв. По своята вътрешна структура те изглеждат така: разходи за суровини и материали 56,57 % от всички разходи за оперативната дейност, разходи за външни услуги 14,01 %, разходи за персонала 14,19%, разходи за амортизации 9,27%, други оперативни разходи 6,20%. През 2007 г. структурата на оперативните разходи е изглеждала така: разходи за материали 56,75% от общите, разходи за външни услуги 19,58%, разходи за персонала 12,22%, разходи за амортизации 5,91% , други разходи 5,91%. Прави впечатление увеличението на разходите за амортизации с 4 % през 2008 г. спрямо предходната 2007 г. Основната причина за това е извършената преоценка на ДМА към 31.12.2007 г., както и снижаването с 5 % на разходите за външни услуги от общите разходи през текущата година, което е резултат от намаляне на натоварването на производствената инсталация и работа с по-малък брой електролизери.
  Коефициента на ефективност на разходите за оперативната дейност е 1,0064, което показва че на 1 лев извършени разходи съответстват 1,01 лева приходи.
  През 2008 г. активите на “Полимери” АД (нетекущи и текущи) са в размер 238 402 хил.лв. През 2007 г. активите са в размер на 232 984 хил.лева.
  От нетекущите активи с най-голям дял са Имоти, машини, съоръжения и оборудване - 96,39%, следват нетекущи вземания от свързани предприятия с 1,79 %.
  От общият размер на текущите активи най-голям дял се пада на вземания от свързани предприятия 47,25 %, търговски вземания - 45,08 %, стоково-материалните запаси 7,28 %.
  През анализирания период размерът на собствения капитал възлиза на 211 357 хил. лв. като за 2007 г. той е в размер на 210 905 хил.лв. или се е увеличил в сравнение с 2007 г. с 422 хил. лв. Нетекущите пасиви са в размер на 12 454 хил.лева, като най- голям дял от тях се пада на пасивите по отсрочени данъци 79,08 % от нетекущите пасиви. Текущите пасиви са 14 591хил.лева, а през 2007 г. те са били 10 337 хил.лева. Нарастването им с 4 254 хил.лева през текущия период е в резултат на нарастналите търговски вземания с 3 104 хил.лева, както и на вземанията от свързани предприятия с 910 хил.лева. Коефициента на финансова автономност на дружеството е 7,81 , а коефициента на задлъжнялост е 0,12 което показва, че предприятието има висока степен на финансова автономност, т.е. собствения капитал може да покрие пасивите близо 8 пъти.

  Разработена е инвестиционна програма за развитие на дружеството от 2005 до 2112 г. Основните моменти в нея са:
  Подмяна на съществуващата диафрагмена електролиза с мембранна.
  Подмяна на съществуващите синтезни пещи за солна киселина с нови, позволяващи оползотворяването на процесната топлина.
  Замяна на хладилните мощности, работещи със забранения фреон 12, с ниско енергоемки машини на база разрешени хладилни агенти.
  Подмяна на изпарителната батерия за производство на каустик.
  В ход е проект за изграждане на когенерационен инсталация, която ще гарантира автономна независимост на “Полимери”АД по отношение захранването на дружеството с топлоенергия.
  С реализирането на тези основни проекти ще се постигнат и допълнителни ефекти като:
  пълна промяна на паропреносната мрежа;
  оптимизиране на системата за захранване със свежа и оборотна вода;
  спиране на високоенергоемките изпарителни батерии и ще се намали чувствително себестойността на продукта;
  създаване на стабилна база за последваща модернизация на производствените мощности и привеждането им към ефективните световни стандарти.
  Очакваната инвестиция за по-гореизложената програма ще възлезе на над 100 млн. Евро, като същата стартира през втората половина на 2006 г.
  С технологичното обновяване на производството и реализиране на цялата инвестиционна програма на дружеството се осигурява постигане на висока енергийна ефективност на индустриалните процеси, осигуряване на висока степен на суровинна самостоятелност по отношение на доставките на топлоенергия и засилване на икономическия, екологичния и социален ефект от предприетите действия.
  Действащата система за управление на качеството е актуализирана и сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO-9001: 2001. Сертификацията е извършена от “Бюро Веритас” (BVC) и „Полимери” АД притежава сертификат за управление на производството на химически, почистващи и дезинфекциращи продукти.
  Разработена е Интегрирана Система за Управление (ИСУ), включваща ISO 9001/2001+OHSAS 18001/2 (документи и процедури в областта на опазване на здравето и безопасността при работа) + ISO- 17020 + ISO-17025 (ведомствен технически надзор във връзка с новите изисквания поставени от инспекцията по охрана на труда при издаване на лицензи на органите на ведомствен технически надзор) + “SAVEZO II”(Разрешително за експлоатация на инсталации, работещи с опасни вещества, управление на производствения риск и ограничаване и преодоляване на вредните последствия за населението и околната среда от крупни промишлени аварии).
  За съществуващите инсталации евроинтеграцията е приключена с въвеждането на ИСУ и получаването на комплексното разрешително 72/2005 г. и перманентно се изпълняват всички условия заложени в него.
  Депозирани са документите за издаване на комплексни разрешителни за новите инсталации, които се изграждат или ще се изградят на територията на дружеството и които попадат в обхвата на приложение №4 към Закона на опазване на околната среда.
  Подготовката за регистрацията на продуктите на входа / изхода на “Полимери” в системата REACH на ЕС е съгласно графика на ЕС.
  За утвърждаване на принципите за добро корпоративно управление на дружеството, през 2008 г. бе изготвена програма. В тази програма има шест основни задачи, които бяха изпълнени през годината.
  През 2008 г. се утвърдиха процедурите за комуникиране с отделите на дружеството относно събирането на публична информация и предоставянето й в законоустановения срок. През годината е предоставена информация за годишния и периодичните отчети, за проведеното ОС на акционерите. Предоставената информация е била винаги изчерпателна и пълна. Не е допуснато закъснение за разкриване на обстоятелство по вписване, което да е регистрирано в КФН. Освен това е подавана писмена информация за искани материали за ОС и последващи решения на ОСА и многократно устна информация по телефона или на място. Всички запитвания и искания са отразени в съответния регистър.

  За контакти: гр. Девня 9160, обл. Варна, Индустриална зона; тел. 0519/ 9 26 18, факс 0519/ 9 27 17, е-mail: [email protected]; лице за контакт: Валентина Стоева – директор за връзки с инвеститорите

  12 март 2009 г.
  гр. Д е в н я
  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
  ДИРЕКТОР:_________________
  (А.Главинова)

 30. 30 Профил на Акционер в дружеството
  *****
  Неутрално

  МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ПОЛИМЕРИ” АД – ДЕВНЯ
  КЪМ 30.06.2009 Г. Съгласно чл.100 о, ал.4 т.2 от ЗППЦК и чл.33 ал.1 т.2. от Наредба No2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
  „Полимери”АД е регистрирано в Република България и вписано в Регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 4479/1993 г. на Варненския окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Девня 9160, кв. Повеляново.

  Предметът на дейността на дружеството през 2009 г. включва производство на химически продукти и извършване на услуги.
  Собственост и управление. „Полимери”АД е публично дружество съгласно ЗППЦК. Към 02.06.2009 г. разпределението на акционерния капитал е както следва:
  Акционери Брой акции Относителен дял в проценти
  JURISKANDO CONSULTANTS CORP. 1 948 783 36,60
  ФИК АКБ ФОРЕС ХАД 1749 723 32,86
  БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД 619 081 11,63
  Други юридически лица 618 258 11,61
  Физически лица 388 668 7,30
  Общо 5 324 513 100%

  Дружеството има двустепенна форма на управление. Управителните органи на “Полимери”АД са надзорен и управителен съвети. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Анна Димитрова Главинова.
  Важни събития, настъпили през второто тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година. Изпълнението на плана спрямо планираната производствена програма за шестмесечието е 64,6 % . Спрямо същия период на миналата година има намаляване на производството на основните продукти с 40,7 % . Този процент неизпълнение се дължи на по високото натоварване, с което е работила диафрагмената електролиза през периода януари - юни 2008 г. Със заповеди № 143 и № 153 на изпълнителния директор на „Полимери” АД, дружеството е във временен престой от 08.06.2009г. до 31.08.2009г. Дружеството осъществява инвестиция по проект„Когенерация”, с реализирането на която ще си осигури изцяло нуждите от топлоенергия и ще придобие автономност спрямо единствения досега доставчик.
  Основни рискове и несигурности. Управление на финансовите рискове. П своята обичайна дейност дружеството е изложено на различни финансови рискове, най-важните от които са: валутен риск, кредитен риск, ценови риск и ликвиден риск. Финансовите рискове текущо се наблюдават, анализират и прогнозират с цел минимизиране на негативните влияния. Управлението на финансовите рискове се извършва текущо от ръководството на дружеството, което е приело и прилага адекватни принципи и подходи за общото управление на финансовия риск и управлението на отделните специфични рискове.
  Риск от курсови разлики. "Полимери" АД реализира своята продукция както на вътрешния, така и на външния пазар, като голяма част от постъпленията са във валута. Съществен риск за формиране на отрицателни курсови разлики и възникване на загуби от тях са вземанията в щатски долари, които са съществена част от валутните приходи на дружеството. Относно вземанията в евро валутния риск е минимален, поради факта че левът е с фиксиран курс спрямо еврото. Ръководството следи стриктно валутните експозиции, осигурява ефективно управление на валутния риск и взема мерки за избягване на негативните последици от промени във валутните курсове.
  Риск на лихвоносни парични позиции. При осъществяването на своята дейност "Полимери" АД използва заеми, като при договориране на условията по тях ръководството се стреми да договори възможно най-изгодни условия и да минимизира лихвените рискове. Благоприятен ефект се получава от възможността за договаряне на приемливи лихвени равнища по привлечените ресурси и структурата на лихвените проценти, които съдържат постоянен и променлив компонент с предимствено тегло на постоянната величана, което минимизира вероятността от негативна промяна в движението на паричните потоци.
  Кредитни рискове. Дружеството предоставя кредитни периоди на своите по-големи клиенти от 10 до 30 дни. То обезпечава вземанията си посредством система от бонификации (отстъпка в цената) при плащане в по-кратъ период, а също и чрез санкции при просрочване на плащанията. Независимо, че има известен кредитен риск, той е минимизиран чрез подбор на търговските партнъори, текущ контрол на събираемостта на вземанията и договаряне на предпазни клаузи в търговските взаимоотношения.
  Ценови риск. "Полимери" АД е изложено на ценови риск, поради промени в международните цени на химическите продукти. Редовно се извършват преразглеждания и актуализиране на цените на произвежданите продукти, като се преценява необходимостта от активно управление на финансовия риск. Ценовата политика е функция от три основни фактора – структура на разходите, цени на конкуренти и покупателна възможност на потребителите. Предприетата мащабна инвестиционна програма от дружеството се очаква да повлияе благоприятно върху структурата на разходите.
  Ликвидност. Ръководството на "Полимери" АД полага значителни усилия за поддържането на адекватна ликвидност при изплащането на текущите задължения. Въпреки пренасочването на значителна част от паричните потоци към инвестициона дейност, дружеството обслужва регулярно своите задължения.
  Политически риск. Членството на България в ЕС и НАТО, синхронизирането на българското законодателство с това на ЕС и приемането от страна на българското Правителство на редица международни ангажименти свежда този риск до минимални равнища.
  Инфлационен риск. Инфлацията е показател за изменението на равнището на цените. Като официален измерител на инфлацията в България е възприето да се използва изменението на потребителските цени. След въвеждането на Валутния борд действието на този риск в българската икономика е сведен до минимум.
  Данъчен риск. През последните години се отчита тенденция за намаляване на данъчните ставки. С приемането на България в ЕС започва процес на хармонизация на данъчното ú законодателство с това на другите държави – членки, които имат относително по-ниски данъчни ставки и по-прости и ясни административни процедури за плащане на данъците. България подкрепи Решението за приемане на нова Програма на Общността за усъвършенстване на данъчните системи в рамките на вътрешния пазар („Фискалис 2013”). Програмата ще бъде от значителен принос за подобряване функционирането на българската данъчна система в рамките на вътрешния пазар.
  Изпълнителен директор: Анна Главинова

 31. 31 Профил на НБ
  *****
  Неутрално

  “ПОЛИМЕРИ” АД
  ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ; ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА; ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР към 31 Декември 2008 г.; Март 2009 г., Девня Този отчет съдържа 52 стр.
  --------------------------------------------------------------------------------
  2. Съдържание страница
  ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ 3
  БАЛАНС 4
  ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ 5
  ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ 6
  БЕЛЕЖКИ КЪМ ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ 7-52

  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО 7
  2. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ОТ СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА НА ДРУЖЕСТВОТО 8
  3. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ 22
  4. ДРУГИ ДОХОДИ 23
  5. РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 23
  6. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ 24
  7. РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА 24
  8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ 25
  9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ПРОДУКЦИЯ И НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО 25
  10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ 25
  11. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ 25
  12. ИМОТИ МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ 26
  13. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 27
  14. ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 27
  15. ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА 28
  16. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 28
  17. СТОКОВО МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ 32
  18. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ 33
  19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ 35
  20. СОБСТВЕН КАПИТАЛ 36
  21. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ 37
  22. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 37
  23. ПРОВИЗИИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ 38
  24. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 40
  25. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА 43
  26. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 43
  27. ТЕКУЩ ДАНЪК И ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТА 44
  28. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА 45
  29. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСК 47
  30. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ 51
  31. УСЛОВНИ АНГАЖИМЕНТИ 51
  32. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 51
  33. СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА НА БАЛАНСА 52

  3. ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ на “ПОЛИМЕРИ” АД за годината, завършваща на 31 декември 2008 Бележки2008 2007 BGN’000 BGN’000 Преизчислен Рекласифициран ПРИХОДИ Приходи от продажби 344 80044 601 Други доходи41 017(54)45 817 44 547РАЗХОДИРазходи за материали5(25 752) (25 017)Разходи за външни услуги6(6 376) (8 629)Разходи за персонала7(6 457) (5 385)Разходи за амортизации12,13(4 217) (2 602)Обезценка на вземания (начислени /възстановени)16,18(567) (524)Други оперативни разходи8(2 256) (2 081)Изменение на запасите от продукция и незавършенопроизводство999 152Оперативни разходи общо(45 526) (44 086)Финансови приходи101 042821Финансови разходи11(678)(290)Печалба преди облагане с данъци655 992Разходи за данъци27203 6Нетна печалба за периода452 998Доход на акция BGN200,08 0,19Отчетът за доходите следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част отфинансовия отчет, посочени от страница 7 до страница 52Дата: 12 март 2009 г.Съставител:РъководителМарин Кръстев)(Анна Главинова)Заверил съгласно доклад на независимия одиторРегистриран одитор: Регистрираноспециализирано одиторско предприятие Управител:Здравка Щракова “Дружество за одит и консултации” ООД Стефка Илиева
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година

  4. БАЛАНС на "ПОЛИМЕРИ"АД за годината, завършваща на 31 декември 2008 г. Бележки 31 декември 2008 31 декември 2007 BGN’000 BGN’000 Преизчислен Рекласифициран АКТИВИ Нетекущи активи Имоти, машини и съоръжения 12188 901190 810Нематериални активи13227 Инвестиции в асоциирани предприятия141 7001 700Инвестиции на разположение за продажба151 8511 851Вземания от свързани предприятия16.13 5055 093Вземания по предоставени заеми97Общо нетекущи активи195 979199 558Текущи активиМатериални запаси173 0872 913Вземания от свързани предприятия16.220 04511 101Търговски и други вземания1819 12318 836Парични средства и парични еквиваленти19168576Общо текущи активи42 42333 426
  ОБЩО АКТИВИ238 402232 984
  СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ
  СОБСТВЕН КАПИТАЛ Основен акционерен капитал 5 3255 325 Резерви 46 87851 555 Преоценъчен резерв 158 206162 146 Натрупани печалби (загуби) 948 (8 121) Общо собствен капитал 20211 357210 905 ПАСИВИНетекущи пасиви
  Задължения по получени заеми 211 5221 493
  Задължения към свързани предприятия 22.1647
  Отсрочени данъчни пасиви 279 8489 866
  Провизии за задължения 23361299
  Търговски и други задължения 24.17684
  Общо нетекущи пасиви 12 45411 742 Текущи пасиви Задължения към свързани предприятия 22.21 237327 Търговски и други задължения 24.212 1719 067 Задължения към персонала 25916862 Данъчни задължения 2626781 Общо текущи пасиви 14 59110 337 ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 238 402232 984 Счетоводният баланс следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от стр. 7 до стр. 52 Дата: 12 март 2009 г.Съставител: (Марин Кръстев)Ръководител: (Анна Главинова)Заверил съгласно доклад на независимия одиторРегистриран одитор: Регистрирано специализирано одиторско предприятие Управител:Здравка Щракова “Дружество за одит и консултации” ООД Стефка Илиева

  5. ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ на "ПОЛИМЕРИ" АД за годината, завършваща на 31 декември 2008 Бележки Основен акционерен капитал Преоценъчен резерв Резерви Натрупана печалба/загуба Общо собственкапитал BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000 Салдо към 01 януари 2007 5 32535 11850 309(6 728)84 024 Ефект от корекции, свързани с неотчетени обезценки и разходи (2 890)(2 890). Салдо към 01 януари 2007 коригирано 5 32535 11850 309 (9 618)81 134 Разпределение на печалба 1 246 (1 246) Печалба за периода 1 5521 552 Ефект от корекции, свързани с неотчетени обезценки и разходи (554)(554) Преоценка на дълготрайни активи 138 353 138 353 Реинтегриран преоценъчен резерв (1 745) 1 745 Ефект от отсрочени данъци, отразени директно в собствен капитал (9 580)(9 580) Салдо към 01 януари 2008, коригирано 5 325162 14651 555 (8 121)210 905 Разпределение на печалба - за покриване на загуби(1397) (1397) - за резерви155 (155) Покриване на загуби - от неразпределена печалба13971397 - от резерви(4 832) 4 832 Реинтегриран преоценъчен резерв(3 940) 3 940 Печалба за периода 452452 Салдо към 31 декември 2008 205 325 158 206 46 878 948 211 357 Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделна част от финансовия отчет, посочени от стр. 7 до стр. 52 Дата: 12 март 2009 г..Съставител:Ръководителарин Кръстев)(Анна Главинова) Заверил съгласно доклад на независимия одитор Регистриран одитор: Регистрираноспециализирано одиторско предприятие УправителЗдравка Щракова “Дружество за одит и консултации” ООД Стефка Илиева

  6 ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ на "ПОЛИМЕРИ" АД за годината, завършваща на 31 декември 2008 Бележки 2008 2007 BGN’000 BGN’000 Парични потоци от оперативна дейност Постъпления от клиенти 43 26444 773 Плащания на доставчици (38 645)(40 522) Парични плащания на персонала и за социално осигуряван е(6 244)(5 234) Платени лихви и такси по заеми за оборотни средства (48)(11 )Курсови разлики(52)(57)Платени/възстаовени данъци (без данъци върху печалбата)2 7521 577 Други постъпления/плащания, нето(463)(284)
  Нетни парични потоци от оперативна дейност564242
  Парични потоци от инвестиционна дейност
  Покупка на дълготрайни активи(1 739)(481)
  Постъпления от продажба на дълготрайни активи652224
  Покупка на акции(3)
  Предоставени заеми на предприятия(1 056)(3 270)
  Възстановени заеми от предприятия395
  Нетни парични потоци от инвестиционната дейност(2 143)(3 135)
  Парични потоци от финансова дейност
  Получени заеми 1 4895 295 Плащане по получени заеми (318)(2 073) Нетни парични потоци от финансова дейност11713 222 Нетно намаление/увеличение на парични средства (408)329 Парични средства на 1 януари 576247 Парични средства на 31 декември 19168576 Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с пояснителните бележки, представляващи неразделначаст от финансовия отчет, посочени от стр. 7 до стр. 52Дата: 12 март 2009 г. Съставител:РъководителМаин Кръстев)(Анна Главинова)Заверил съгласно доклад на независимия одиторРегистриран одитор: Регистрираноспециализирано одиторско предприятие Управител:Здравка Щракова “Дружество за одит и консултации” ООД Стефка Илиева

  7. БЕЛЕЖКИ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2008 Г.
  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО „Полимери”АД е регистрирано в България и е вписано в Регистъра на търговските дружества по фирмено дело № 4479/1993 г. на Варненски окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Девня 9160, кв. Повеляново.
  1.1. Предмет на дейност Предметът на дейността на дружеството през 2008 г. включва: производство на химически продукти и извършване на услуги
  1.2. Собственост и управление „Полимери”АД е публично дружество съгласно ЗППЦК. Към 31 декември 2008 г. разпределението на акционерния капитал е както следва: Акционери Брой акции Относителен дял в проценти JURISKANDO CONSULTANTS CORP.1 948 783 36,60 ФИК АКБ ФОРЕС ХАД 1 645 388 30,90 БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД 619 081 11,63 Други юридически лица 713 850 13,40 Физически лица 397 411 7,47 Общо5 324 513 100%. Дружеството има двустепенна форма на управление. Управителните органи на “Полимери”АД са: Надзорен съвет в състав: Николай Йорданов Банев - Председател, Виолета Атанасова Божкова - член, Тежка Механизация АД - член и Управителен съвет в състав: Трейд техника ООД - член, Полихим България АД - член, АКБ Актив АД - член, ФИК АКБ Форес ХАД - член, Евгения Златева Банева - член, Анна Димитрова Главинова – Председател на Управителния съвет и изпълнителен директор. Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Анна Димитрова Главинова. Настоящият финансов отчет е одобрен за издаване от Надзорен и Управителен съвет на 16 март 2009 г.

  1.3. Структура на дружеството. В структурата са ясно регламентирани и разграничени правата и отговорностите на всяко ниво и съответните организационни звена. Създадени са и са утвърдени писмени процедури за функционалните и административни взаимоотношения между отделните звена, а вътре в тях до крайните изпълнители. Средният списъчен брой на персонала към 31 декември 2008 г. е 466 работници и служители (31 декември 2007 година 470 работници и служители).
  1.4 Основни показатели на стопанската среда Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 БВП в млн.лв. 38,275 42,797 49,091 56,520 48,037 * Реален растеж на БВП 6,6% 6,2% 6,3% 6,2%6,8% * БВП на човек от населението в лева 4,441 5,898 6,454 7,432 - Инфлация в края на годината 4,0% 6,5% 6,5% 12,5% 12,3% * Среден валутен курс на щатския долар за годината 1,57511 1,57415 1,55927 1,42904 1,33723 Валутен курс на щатския долар в края на годината 1,43589 1,65790 1,48506 1,33122 1,38731 Основен лихвен процент в края на годината 2,37% 2,05% 3,26% 4,58% 5,77% Безработица 12,0% 10,1%9,0% 7,75% 5,1% *
  2. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА 2.1. База за изготвяне на финансовия отчет. Финансовият отчет на “Полимери” АД е изготвен в съответствие с всички Международни стандарти за финансови отчети (МСФО), които се състоят от Стандартите и Разясненията, приети от Съвета по Международни счетоводни стандарти (СМСС) и обхващата) Международни стандарти за финансови отчети;(б) Международни счетоводни стандарти;(в) Разясненията, дадени от Комитета за разяснения на международните стандарти за финансови отчети(КРМСФО) или бившия Постоянен комитет за разяснения (ПКР). Дружеството е приложило за първи път Международните стандарти за финансови отчети като основна счетоводна база при изготвянето и представянето на годишния си финансов отчет за 2003 година. Неговият встъпителен баланс по МСФО е с дата 01.01.2002 г. * Източник БНБ и НСИ*Данните за 2008 г. са към 30.09.2008 г.
  9. Следните нови стандарти, изменения на стандарти и разяснения са задължителни за първи път за финансовата година, започваща на 1 януари 2008 г., но не са приложими за Дружеството: КРМСФО 11, МСФО 2 Операции с акции в рамките на групата и с обратно изкупени собствени акции; КРМСФО 12 Концесионни договори за предоставяне на услуги; КРМСФО 14, МСС 19 Ограничение на активите на планове с дефинирани доходи, изисквания за минимални фондове и тяхното взаимодействие; МСС 39 (Изменен) Финансови инструменти: Признаване и оценяване и МСФО 7 (Изменен) Финансови инструменти: Оповестявания, в сила, ретроактивно от 1 юли 2008 г., позволяват прекласифицирането на някои категории финансови инструменти при необичайни обстоятелства. Дружеството не притежава финансови активи и пасиви, класифицирани като държани за търгуване и определени като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата и не е извършвало прекласификации на финансови активи на разположение за продажба. Следните нови стандарти, изменения на стандарти, и разяснения са приети, но не са задължителни за прилагане за периоди, започващи на 1 януари 2008 г., и не са прилагани от Дружеството от по-ранна дата. МСФО 8 „Оперативни сегменти”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г.; МСФО 8 заменя МСС 14 „Отчитане по сегменти” и изисква „управленски подход”, според който информацията за сегментите да бъде представена на същата база, като тази използвана за вътрешно фирмени и управленски отчети; МСС 23 (Изменен) „Разходи по заеми”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари2009 г. Според него предприятията трябва да капитализират разходите по заеми, свързани с придобивания, строежи или производство на отговарящ на условията актив, като част от себестойността на този актив. Дружеството ще приложи МСС 23 (Изменен) от 01 януари 2009 г.; МСФО 2 (Изменен) „Плащане на базата на акции”, в сила за годишни периоди, започващи на или след1 януари 2009 г. Ръководството на "Полимери" АД няма и не предвижда изплащането на възнаграждения под формата на акции или опции за придобиване на акции; МСС 1 (Изменен) „Представяне на финансови отчети”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Основната промяна в МСС 1 е замяната на Отчета за доходите с Отчет за пълните доходи (Отчет за всеобхватния доход), който ще включи също така и всички промени в капитала, които не са по решение на собствениците, в качеството им на собственици, като например преоценка на финансови активи на разположение за продажба. Като алтернатива, дружествата ще могат да представят два отчета: Отчет за доходите и Отчет за всеобхватния доход. Измененият МСС 1 също така въвежда изискването да се представи баланс към началото на най-ранния представен период, вс лучаите когато дружеството промени сравнителните отчети, поради рекласификации, промени в счетоводната политика или коригиране на грешки. Дружеството очаква измененият МСС 1 да доведе до промени в представянето на финансовите отчети, но да няма отражение върху признаването илиоценката на отделните стопански операции или балансови позиции. Ръководството на дружеството е в процес на разработване на финансови отчети съгласно променените изисквания за оповестяване в този стандарт;МСФО 1 (Изменен), „Прилагане за първи път на МСФО” и МСС 27 „Консолидирани и индивидуалнифинансови отчети”, в сила от 1 януари 2009 г.; МСФО 3 (Изменен) „Бизнес комбинации”, в сила за бизнес комбинации, за които датата на придобиване е на или след започването на първия отчетен период, започващ на или след 1 юли 2009 г. Ръководството на "Полимери" АД преценява въздействието върху Дружеството на новите изисквания относно счетоводното отчитане на придобивания, консолидация и отчитане на асоциирани предприятия върхунеговите финансовите отчети; МСС 27 (Изменен) ”Консолидирани и индивидуални финансови отчети”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2009 г. Ръководство обмисля прилагането на измененията на този стандарт от 1 януари 2010 г.; КРМСФО 13 „Програми за лоялни клиенти”, в сила за годишни периоди, започващи на или след 1 юли 2008 г. Не се очаква измененията да окажат влияние върху финансовите отчети на дружеството. Дружеството води своите счетоводни регистри в български лев (BGN), който приема като негова отчетна валута за представяне. Данните в отчета и приложенията към него са представени в хиляди лева(BGN,000), освен ако не е посочено друго.
  2.2. Сравнителни данни и преизчисления. Дружеството представя сравнителна информация в този отчет за една предходна година. Когато енеобходимо, сравнителните данни се рекласифицират, за да се постигне съпоставимост спрямо промени в представянето в текущата година. Сравнителните данни в баланса са преизчислени и рекласифицирани с цел: отразяване на обезценка на несъбираеми вземания, разходи за сметка на нерапределената печалба/загуба за години преди предходната в размер на 2.890 млн.лв. и за предходна година в размер на 554 хил.лв.; включване в състава на активи в процес на придобиване на платените аванси за активи в процес на изграждане в размер на 2.552 млн.лв. и за отразяване в намаление на текущите търговски вземания със същата сума. Ефектите от корекциите са отчетени в неразпределени печалби за предходните периоди и са представени в отчета за промените в собствения капитал
  2.3. Функционална валута и признаване на курсови разлики. Функционалната валута и отчетната валута на представяне във финансовия отчет на дружеството е българският лев. От 1 юли 1997 г. левът е фиксиран в съответствие със Закона за БНБ към германската марка в съотношение BGN 1EM 1, а с въвеждането на еврото като официална валута на Европейския съюз - с еврото в съотношение BGN 1.95583:EUR 1. При първоначално признаване, сделка в чуждестранна валута се записва във функционалната валута, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс към момента на сделката или операцията. Паричните средства, вземанията и задълженията, като монетарни отчетни обекти, деноминирани в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута като се прилага заключителния обменен курс на БНБ към 31 декември.
  Немонетарните отчетни обекти в баланса, първоначално деноминирани в чуждестранна валута, се отчитат във функционалната валута като се прилага историческият обменен курс към датата на операцията и последващо не се преоценяват по заключителен курс. Ефектите от курсовите разлики, свързани с уреждането на търговски сделки в чуждестранна валута, или отчитането на търговски сделки в чуждестранна валута по курсове, които са различни, от тези, по които първоначално са били признати, се включват в отчета за доходите в момента на възникването им, като се представят към “други доходи от дейността”. Курсовите разлики от валутни заеми се включват във финансовите приходи и разходи.
  2.4. Приблизителни счетоводни оценки. Изготвянето на финансов отчет по Международните стандарти за финансови отчети изисква ръководството на дружеството да направи някои приблизителни счетоводни оценки и предположения, които се отнасят до докладваните балансови активи и пасиви, оповестените условни активи и пасиви, както и до признатитеразходи и приходи за периода. Реалните резултати биха могли да се различават от приблизителните счетоводни оценки. Ключови приблизителни оценки и предположения с висока несигурност. Задължения към персонала при пенсиониране. При определяне на сегашната стойност на дългосрочните задължения към персонала при пенсиониране са използвани изчисления на лицензиран актюер. Направена е приблизителна оценка, базирана на предположения за смъртност, темп на текучество на персонала, бъдещо ниво на работни заплати и дисконтов фактор (Бележка 23). Обезценки на вземания. Приблизителната оценка за загуби от съмнителни и несъбираеми вземания се прави в края на всяка финансова година. Всички съмнителни вземания, които не са събрани в продължение на една година се третират като несъбираеми и се обезценяват изцяло, доколкото ръководството преценява на база исторически опит, че съществува висока несигурност за тяхното събиране в бъдеще (Бележки 16 и 18). Преоценени стойности на имоти, машини и съоръжения. В дружеството е прието преоценката на имотите, машините и оборудването до тяхната справедлива стойност да се извършва на пет годишен период от независими лицензирани оценители. Такава преоценка е извършена към 31.12.2007 г. При тази преоценка са приложени следните подходи и оценъчни методи за измерване на справедливата стойност на отделните видове дълготрайни материални активи: Методът на сравнителната стойност е приложен при оценката на земята и се базира на информация за действително извършени продажби или оферти за продажби на подобни имоти, с характеристики, близки до тези на оценявания имот като: големина на парцела, степен на застрояване, местоположение, степен на изграденост на елементите на комплексното обществено обслужване, инженерна инфраструктура, степен на транспортна достъпност, екологични условия, привлекателност на населеното място и района; Метода на “амортизируемата заместителна стойност”, представен в “Appraising Machineri andEquipment, Machineri and Equipment Textbook Committee of the American Sosiety of Appraisersq ed. John Alico”. При определянето на новата възпроизводствена стойност на съответните съоръжения, тип и марка машини и оборудване се изхожда от информация за текущите пазарни цени на такива или аналогични дълготрайни материални активи и физическото състояние на активите и тяхното морално и икономическо изхабяване. Обезценка на имоти, машини и съоръжения.
  Към датата на всеки отчет ръководството на дружеството организира преглед за обезценка на сградите, машините, оборудването и транспортните средства. Към 31.12.2008 г., ръководството е направило преглед за обезценка със съдействието на експертни технически лица на сградите, машините и оборудването на дружеството. В резултат на този преглед за обезценка, ръководството е преценило, че не са на лице условия за обезценка. Дългосрочни инвестиции на разположение за продажба. Дружеството класифицира като “на разположение за продажба” притежаваните от него дялове и акции в други дружества под 20 %, които са придобити с цел установяване и развитие на стопански отношения. Дългосрочни инвестиции на разположение за продажба, представляващи малцинствено участие в капитала на дружеството – емитент се оценяват по справедлива стойност на база котировки на пазарни цени на Българската фондова борса, с изключение на некотируемите, чиято справедлива стойност не може да бъде надлежнооценена. На всяка дата на баланса ръководството прави оценка дали съществуват индикатори за обезценка на неговите инвестиции. За некотируемите, като основен индикатор се приема значително и продължително намаление на собствения капитал на дружеството, в което е инвестирано, вкл. под нивото на регистрирания основен акционерен капитал. В тези случай обезценката се определя със съдействието на лицензиран оценител, но най-малко на нивото на разликата между цената на придобиване (себестойността) и оценката на участието по метода на собствения капитал, вкл. с допълнителни корекции на нетните активи, при необходимост (Бележка15). Обезценка на инвестиции в акции и дялове в асоциирани предприятия. Дългосрочните инвестиции в асоциирани предприятия се оценяват по себестойност, защото не съществуватдостатъчно надеждни източници за определянето на техните справедливи стойности. На всяка дата на баланса ръководството прави оценка дали съществуват индикатори за обезценка на неговитеинвестиции. Ръководството на "Полимери" АД е приело следните индикатори за обезценка на инвестициите в асоциираните дружества: • решение за обявяване на процедура по ликвидация на съответното дружество, чиито нетни активи, не са достатъчни за покриване на задълженията им. Размерът на обезценката в този случай е до 100 % от балансовата стойност на инвестициите, след приспадане на сумата, за която има безусловно доказателство за обратно възстановяване; превишение на балансовата стойност на инвестицията над дела в нетните активи на асоциираното дружество. В случаите, когато съответното дружество прилага метод “цена на придобиване” за последващо отчитане на дълготрайните материални активи, нетните активи се преизчисляват като се отчита ефектът от преоценка на дълготрайните материални активи по справедлива стойност, която се определя от лицензиран оценител(Бележка 14).

  2.5 Дефиниции и оценка на елементите на Баланса и Отчета за доходите 2.5.1. Имоти, машини и съоръжения Имотите, машините и съоръженията се отчитат и представят по преоценена стойност, намалена с натрупаната амортизация и загуба от обезценка. Извършен е преглед на всички значими дълготрайни материални активи към 01.01.2002 г. /датата на встъпителния баланс по МСФО/ с цел проверка на достоверността на балансовата им стойност. За тези от тях, за които са получени съществени различия е извършена преоценка до размера на справедливата им стойност към същата дата. Разликите от извършените преоценки са формирали преоценъчен резерв, който е докладван заедно с Преоценъчен резерв, получен в резултат на действуващото към 31 декември 2001 г. законодателство. Също така, съществени промени в пазарните условия е наложило извършването от лицензирани оценители на нова оценка имоти, машини и съоръжения до справедлива стойност към 31 декември 2007 г. Там където натрупаната амортизация е недостатъчна или активът е неамортизируем, е направена корекция в отчетната стойност на активите. Първоначално придобиване. При първоначалното придобиване, имотите, машините и съоръженията се оценяват по себестойност, която включва покупната цена, митническите такси и всички други преки разходи, необходими за привежданена на актива в работно състояние. Преките разходи са: разходи за подготовка на обекта, разходи за първоначална доставка и обработка, разходите за монтаж, разходи за хонорари на лица, свързани с проекта, невъзстановими данъци и др. Дружеството е определило стойностен праг от 150 лева, под който придобитите активи, независимо че притежават характеристики на дълготрайни материални активи се отчитат като текущ разход. Последващо оценяване. Избраният от дружеството подход за последваща балансова оценка на имотите, машините иоборудването е допустимият алтернативен подход по МСС 16 – преоценена стойност, намалена с начислените амортизации и натрупаните загуби от обезценка. Преоценка на имотите, машините, съоръженията и оборудването се извършва от лицензирани оценители обичайно на период от 5 години. Когато тяхната справедлива стойност се променя съществено на по-малки интервали от време, преоценката се извършва по-често. Последващи разходи Извършените последващи разходи, свързани с имоти, машини, съоръжения и оборудване, които имат характер на подмяна на определени компоненти, възлови части и детайли, или на подобрения и реконструкция, се капитализират към балансовата стойност на съответния актив. Неамортизираната част на замененитекомпоненти се изписва от балансовата стойност на съответния актив и се признава като текущ разход
  Амортизация. Амортизацията се начислява в отчета за доходите на база линейния метод за очаквания срок на полезен живот на имоти, машини и съоръжения. Земята не се амортизира. Очакваният полезен живот е както следва: Сгради 25 г.;Машини, съоръжения и оборудванеот 5 до 25 г.; Транспортни средства от 5 до 12 г.; Стопански инвентар 7 г. Определеният срок на годност на имоти, машини и съоръжения се преразглежда в края на всяка година и при установяване на значителни отклонения спрямо очаквания бъдещ срок на използване, същият се коригира. Корекцията се третира като промяна в приблизителната оценка и е в сила перспективно, от датата на извършване на промяната.
  2.5.2. Нематериални активи.Нематериалните активи придобити от предприятието се осчетоводяват по цената на придобиване, намалена с натрупаната амортизация и загуба от обезценка. Дружеството е определило стойностен праг от 150лева, под който придобитите активи, независимо че притежават характеристики на дълготрайни нематериални активи се отчитат като текущ разход. Дружеството оценява дали полезният живот на нематериален актив е ограничен или неограничен. Даден нематериален актив се разглежда като имащ неограничен полезен живот, когато на базата на анализ на съответните фактори, не съществува предвидимо ограничение за периода, през който се очаква активът да генерира нетни парични потоци за предприятието. Амортизируемата сума на нематериален актив с ограничен полезен живот се разпределя на систематична база за периода на неговия полезен живот, прилага се линеен метод на амортизация и полезният живот по групи активи е както следва: Софтуер 7 г. Нематериален актив с неограничен полезен живот не се амортизира. В съответствие с МСС 36, от предприятието тества за обезценка нематериален актив с неограничен полезен живот чрез сравняването на неговата възстановима стойност с балансовата му стойност ежегодно и когато съществува индикация, че нематериалният актив може да е обезценен. Актив с неограничен полезен живот е притежаваната от предприятието Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-261-03/10.03.2008 г., издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
  2.5.3. Материални запаси. Материалните запаси се представят по по-ниската стойност от стойността им на придобиване и нетната им реализируема стойност. Нетната реализируема стойност е очакваната продажна цена в нормална бизнес среда, намалена със стойността на разходите за довършителни дейности и разходи по продажбата. Тя се определя на база проучвания на пазара и експертна оценка. Изписването на материалите е по метода на средно претеглената цена, а цената им на придобиване включва разходи за придобиване и разходи, направени във връзка с доставянето им до определено местоположение и подготовката им за употреба. Постоянните общопроизводствени разходи се включват в себестойността на произвежданата продукция на база обичайния производствен капацитет на предприятието.
  2.5.4. Финансови инструменти. Финансови активи. Дружеството класифицира своите финансови активи в следните категории: кредити и вземания и инвестиции на разположение за продажба. Класификацията е в зависимост от същността и предназначението на финансовите активи към датата на тяхното придобиване. Ръководството определя класификацията на финансовите активи на дружеството към датата на първоначалното им признаване в баланса. Обичайно дружеството признава в баланса си финансовите активи на датата на търгуване – датата, на коятото се е обвързало да закупи съответните финансови активи. Всички финансови активи първоначално се оценяват по тяхната справедлива стойност плюс преките разходи по транзакцията. Финансовите активи се отписват от баланса на дружеството, когато правата за получаване на парични средства от тези активи са изтекли, или са прехвърлени и дружеството е прехвърлило съществената част от рисковете и ползите от собствеността върху актива на друго дружество. Ако дружеството продължава да държи съществената част от рисковете и ползите, асоциирани със собствеността на даден трансфериран финансов актив, то продължава да признава актива в баланса си, но признава също и обезпечено задължение (заем) за получените средства. Кредити и вземания. Кредити и вземания са недеривативни финансови активи с фиксирани или установими плащания, които не се котират на активен пазар. Те се оценяват в баланса по тяхната амортизируема стойност при използването на метода на ефективната лихва, намалена с направена обезценка. Тези активи се включват в групата на текущите активи, когато матуритетът им е в рамките на 12 месеца или в един обичаен оперативен цикъл на дружеството, а останалите – като нетекущи. Тази група финансови активи включва: вземания от клиенти по продажби, други вземания от контрагенти и трети лица, парични средства и парични еквиваленти. Лихвеният доход по кредитите и вземанията от клиенти се признава на база ефективна лихва, освен при краткосрочните вземания от клиенти с матуритет в рамките на обичайните кредитни условия.
  Финансови пасиви и инструменти на собствен капитал. Дружеството класифицира дългови инструменти и инструменти на собствен капитал или като финансови задължения или като собствен капитал в зависимост от същността и условията в договор със съответния контрагент относно тези инструменти. Финансови пасиви. Финансовите пасиви включват заеми (кредити), задължения към доставчици и други. Първоначално те се признават в баланса по справедлива стойност, нетно от преките разходи по транзакцията, а последващо – по амортизируема стойност по метода на ефективната лихва.
  2.5.5. Търговски и други вземания. Търговски и други вземания се отчитат по тяхната отчетна стойност, намалени със загуба от обезценка. Приблизителна оценка за съмнителни, трудносъбираеми и несъбираеми вземания се прави, когато за събираемостта на цялата сума съществува висока несигурност. Несъбираемите вземания се обезценяват изцяло, когато това обстоятелство се установи. Загубите от обезценка се представят в отчета за доходите. Дружеството е възприело подход за обезценка на търговски и други вземания в размер на 100%, когато тяхната възраст и размер на просрочие е над една година. Когато фактори като естество на контрагента, географски сектори или други несигурности са индикатори за обезценка на по-ранна дата, то обезценката се извършва преди изтичане на едногодишния период. Загубите от обезценка се представят в отчета за доходите. Дружеството използва корективна сметка за да намали балансовата стойност на вземанията, обезценени от кредитни загуби.
  2.5.6. Парични средства и парични еквиваленти. Паричните средства и парични еквиваленти се състоят от парични наличности в каса, парични наличности в банкови сметки и депозити. За целите на изготвянето на Отчета за паричните потоци: Парични постъпления от клиенти и паричните плащания към доставчици са представени брутно, с включен ДДС (20%); Лихвите по получени инвестиционни кредити се включват като плащания за финансова дейност,лихвите свързани с кредити, обслужващи текущата дейност се включват в оперативна дейност; Краткосрочно блокираните средства се третират като парични средства и парични еквиваленти.
  2.5.7. Инвестиции на разположение за продажба. Дългосрочни инвестиции на разположение за продажба, представляващи малцинствено участие в капитала на дружеството – емитент се оценяват по справедлива стойност на база котировки на пазарни цени на Българска фондова борса, с изключение на некотируемите, чиято справедлива стойност не може да бъде надлежно оценена. База за определяне на справедливата стойност е котираната пазарна цена на най-скорошната сделка, при условие, че не е имало значителна промяна в икономическите условия в периода между датата на сделката и отчетната дата. Разликите от преоценки се представят в собствения капитал (преоценъчен резерв). Некотируемите се представят по себестойност. Доколкото това са дружества, за които е трудно да се намерят данни за аналогови пазарни сделки или поради обстоятелството, че бъдещето функциониране на тези дружества е свързано с определени несигурности, не би могло до се направятдостатъчно разумни и надеждни предположения за техните справедливи стойности чрез алтернатимни оценъчни методи. Дивидентите от финансови активи на разположение за продажба се признават в отчета за доходите, когато се установи правото за получаването им. На всяка дата на баланса дружеството оценява дали са настъпили събития и обстоятелства, водещи до обезценка на инвестициите.
  2.5.8. Лихвени заеми. Всички заеми се представят по себестойност (номинална стойност), която се приема за справедлива стойност на полученото по сделката, нетно от преките разходи, свързани с тези заеми. След първоначалното признаване, лихвоносните заеми последващо се оценяват по амортизируема стойност, определена чрез прилагане на метода на ефективната лихва. Амортизирумата стойност се определя като са взети предвид всички видове такси, комисионни и други разходи, включително дисконт или премия, асоциирани с тези заеми. Печалбите и загубите се признават в отчета за доходите като финансови приходи/разходи през периода наамортизация или когато задълженията се отпишат или редуцират.
  2.5.9. Лизинг. Финансов лизинг. Финансовият лизинг, при който се трансферира към дружеството съществената част от всички рискове и стопански изгоди, произтичащи от собствеността върху актива под финансов лизинг, се капитализира в счетоводния баланс на лизингополучателя като се представя като имоти, машини и оборудване под лизинг по цена на незабавна продажба или ако е по-ниска – по настоящата стойност на минималните лизингови плащания. Придобитите под финансов лизинг активи се амортизират на база полезен живот на съответния актив. Лизинговите плащания съдържат в определено съотношение финансовия разход (лихва) и приспадащата се част от лизинговото задължение (главница), така че да се постигне постоянен лихвен процент за оставащата неизплатена част от главницата по лизинговото задължение. Определените на такава база лихвени разходи, свързани с наетия под финансов лизинг актив, се представят нетно със задължението към лизингодателя и се включват в отчета за доходите през периода на лизинговия договор, когато същите станат дължими. Оперативен лизинг. Лизинг, при който наемодателят продължава да притежава съществената част от всички рискове и стопански изгоди от собствеността върху дадения актив се класифицира като оперативен лизинг. Плащанията/постъпленията по оперативния лизинг се признават като разходи/приходи в отчета за доходите на база линеен метод за периода на лизинга.
  2.5.10. Търговски и други задължения. Търговски и други задължения първоначално се отчитат по стойност на възникване, а впоследствие по амортизируема стойност.
  2.5.11. Провизии. Провизии се отчитат в баланса, когато дружеството е поело юридически или конструктивно задължение в резултат на минало събитие, и има вероятност да се реализира негативен паричен поток, за да се погаси задължението. Ако задължението има материален ефект, провизията се определя като очаквания бъдещ паричен поток се дисконтира със ставка преди данъци, която отразява текущата пазарна оценка на парите във времето и там където е подходящо, специфичния за задължението риск.
  2.5.12. Обезценка. Балансовата стойност на активите на предприятието се анализира периодично към датата на изготвяне на баланса, за да се прецени дали съществува индикация за обезценка. В случай, че съществуват такива признаци, се прави приблизителна оценка за възстановимата стойност на актива. За нематериални активи, които все още не са въведени в употреба, възстановимата стойност се определя към всяка дата на изготвяне на баланса. Загуба от обезценка се признава винаги, когато текущата стойност на актива или на група активи, генериращи приходи, част от които е той, превишава възстановимата му стойност. Загуба от обезценка се отчита в отчета за доходите и/или за сметка на преоценъчни резерви.
  2.5.13. Задължения към персонала по трудовото и социално законодателство. Трудовите и осигурителни отношения с работниците и служителите в дружеството се основават на разпоредбите на Кодекса на труда, на разпоредбите на действуващото осигурително законодателство и на Колективния трудов договор (КТД) на дружеството. Основно задължение на работодателя е да извършва задължително осигуряване на наетия персонал за фонд“Пенсии”, допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), фонд “Общо заболяване и майчинство”(ОЗМ), фонд “Безработица”, фонд “Трудова злополука и професионална болест” (ТЗПБ), фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” (ГВРС) и здравно и срещу безработица осигуряване. Размерите на осигурителните вноски се утвърждават конкретно със Закона за бюджета на ДОО за съответната година и Закона за бюджета на НЗОК за съответната година. Вноските се разпределят между работодателя и осигуреното лице в съотношение, което се променя ежегодно и е определено с в чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Общият размер на вноската за фонд “Пенсии”, ДЗПО, фонд “ОЗМ”, фонд“Безработица”, задължително държавно обществено осигуряване, за безработица и за здравно осигуряване през 2008 г., възлиза на 32,5% (разпределено в съотношение работодател : осигурено лице 60:40) за работещите при условията на трета категория труд, каквито са заетите в дружеството. През 2009 г. общият процент е 30.5%, разпределено в съотношение работодател : осигурено лице 55:45. В допълнение, изцяло за своя сметка работодателят прави осигурителна вноска за фонд “ГВРС” за 2008 г. вразмер на 0,5 % (за 2009 г. размерът е 0.1 %), както и осигурителна вноска за фонд “ТЗПБ” за 2008 г. в размер на 0,7% (за 2009 г. размерът е 0.7 %). Към дружеството няма създаден и функциониращ частен доброволен осигурителен фонд.
  Осигурителните и пенсионни схеми, прилагани от дружеството в качеството му на работодател, се основават на българското законодателство и са планове с дефинирани вноски. При тези планове работодателят плаща месечно определени вноски в държавните фонд “Пенсии”, фонд “ОЗМ”, фонд “Безработица”, фонд“ТЗПБ”, фонд “ГВРС”, както и в универсални и професионални пенсионни фондове - на база фиксирани позакон проценти и няма правно или конструктивно задължение да доплаща във фондовете бъдещи вноски в случаите, когато те нямат достатъчно да изплатят на съответните лица заработените от тях суми за периода на трудовия им стаж. Аналогично са задълженията по отношение на здравното осигуряване. Съгласно разпоредбите на Кодекса на труда (КТ), работодателят има задължение да изплати при прекратяване на трудовия договор обезщетения за: неспазено предизвестие – брутно трудово възнаграждение за един месец; поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване на обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни – работника или служителя може да получи обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение до 6 месеца по преценка на работодателя (съгл. чл.222 ал.1 от КТ); при прекратяване на трудовия договор поради болест – не по-малко от брутното трудово месечно възнаграждение, увеличено с 50 % за срок от два месеца; при пенсиониране – от 2 до 6 брутни месечни работни заплати според трудовия стаж в дружеството; за неизползван платен годишен отпуск - обезщетение за съответните години за времето, което се признава за трудов стаж. След изплащането на посочените обезщетения за работодателя не произтичат други задължения към работниците и служителите. В социалната програма на дружеството са вкючени следните видове социални придобивки, които дружествотоосигурява: 1. Парични помощи за новородено дете. 2. Парични помощи при сключване на граждански брак. 3. Еднократна помощ на близки на починал работник или служител. 4. Еднократна помощ на служител или работник за починал член от семейството. 5. Еднократна помощ при пенсиониране. 6. При оперативно и балнеосанаториално лечение. Краткосрочните доходи за персонала под формата на възнаграждения, бонуси и социални доплащания и придобивки (изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който персоналът е положил труд затях или е изпълнил необходимите условия) се признават като разход в отчета за доходите в периода, в който е положен трудът за тях или са изпълнени изискванията за тяхното получаване като текущо задължение (след приспадане на всички платени вече суми и полагащи се удръжки) в размер на недисконтираната им сума. Дължимите от дружеството вноски по социалното и здравно осигуряване се признават като текущ разход и задължение в недисконтиран размер, заедно и в периода на начисление на съответните доходи, с които те са свързани.
  Към датата на всеки финансов отчет дружеството прави оценка на сумата на очакваните разходи по натрупващите се компенсируеми отпуски, която се очаква да бъде изплатена като резултат от неизползваното право на натрупан отпуск. В оценката се включват приблизителната преценка в недисконтиран размер нар азходите за самите възнаграждения и разходите за вноски по задължителното обществено осигуряване, които работодателят дължи върху тези суми. Съгласно Кодекса на труда дружеството е задължено да изплаща на персонала при настъпване на пенсионна възраст обезщетение, което в зависимост от трудовия стаж в предприятието може да варира между 2 и 6 брутни месечни работни заплати към датата на прекратяване на трудовото правоотношение. По своитехарактеристики тези схеми представляват планове с дефинирани доходи. За целта те прилагат кредитния метод на прогнозните единици. Изчислението на размера на тези задължения налага участието на квалифицирани актюери, за да може да се определи тяхната сегашна стойност към датата на отчета, по която те се представят в баланса, коригирана с размера на непризнатите актюерски печалби и загуби, а респ. изменението в стойността им, вкл. признатите актюерски печалби и загуби – в отчета за доходите. Дружеството признава задължения към персонала по доходи при напускане преди настъпване на пенсионна възраст, когато е демонстриран обвързващ ангажимент, на база анонсиран план, да се прекрати трудовиятдоговор със съответните лица без да има възможност да се отмени, или при формалното издаване на документите за доброволно напускане. Доходи при напускане, платими повече от 12 месеца, се дисконтират и представят в баланса по тяхната сегашна стойност.
  2.5.14. Приходи. Приходите се признават на база принципа на начисляване и до степен, до която стопанските изгоди се придобиват от дружеството и доколкото приходите могат да се оценят надеждно. Приходи от продажба на активи се признават, когато всички съществени рискове и изгоди от собствеността на активите се прехвърлят на купувача. Приходите от продажба на услуги се признават като се отчита на етапа на завършеност на сделката към датата на баланса, ако този етап може да бъде надеждно измерен, както и разходите, извършени по сделката и разходите по приключването. Финансови приходи. Финансовите приходи включват получени лихви от вложени средства, печалби от операции в чуждестранна валута, печалби от операции с финансови инструменти, получени дивиденти от участия.
  2.5.15. Разходи. Оперативни разходи. Разходите се признават в момента на тяхното възникване и на база принципите на начисляване и съпоставимост.
  Финансови разходи. Финансовите разходи включват плащания за лихви по заеми, дивиденти, загуби от операции в чуждестранна валута, други банкови такси и комисионни.
  2.5.16. Корпоративен данък. Корпоративен данък върху печалбата за годината включва текущ и отсрочен данък. Съгласнобългарското законодателство предприятието дължи данък върху печалбата при ставка 10 % за 2008 . За2009 г. данъчната ставка е непроменена. Текущ данък е сумата на данъка, който трябва да се плати върху облагаемата печалба за периода, въз основа на ефективната данъчна ставка към датата на изготвяне на баланса. Отсрочени данъци се начисляват като се използува балансов метод на задълженията (балансовия пасивен метод), който позволява да се отчитат временни разлики между текущата стойност на активите и пасивите за целите на счетоводното отчитане и за данъчни цели. Сумата на отсрочените данъци е базирана на очаквания начин за реализация на активите и пасивите. Активите и пасивите по отсрочени данъци се оценяват по данъчни ставки, които се очаква да бъдат в сила за периода, когато активът се реализира или пасивът се уреди, съгласно данъчните закони, действащи към датата на баланса. Отсрочен данъчен актив се признава само тогава, когато могат да се получат данъчни ползи, срещу които актива може да се оползотвори. Отсрочените данъчни активи се намаляват до размера на тези, за които бъдещата изгода вече не е вероятно да бъде реализирана. Отсрочените данъци, свързани с обекти, които са отчетени директно в собствения капитал или друга балансова позиция, също се отчитат директно към съответния капиталов компонент или балансова позиция.
  2.5.17. Акционерен капитал и резерви. “Полимери” АД е акционерно дружество и е задължено да регистрира в Търговския регистър определен размер на акционерен капитал, който да служи като обезпечение на кредиторите на дружеството за изпълнение на техните вземания към него. Акционерите отговарят за задълженията на дружеството до размера на своето акционерно участие в капитала и могат да претендират връщане на това участие само в производство по ликвидация или несъстоятелност. Съгласно изискванията на Търговския закон и Устава, дружеството е длъжно да формира и фонд Резервен, като източници на фонда могат да бъдат: най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат една десета част от капитала или по-голяма част, предвидена в Устава; средствата, получени над номиналната стойност на акциите при издаването им (премиен резерв); други източници, предвидени по решение на Общото събрание. Средствата от фонда могат да се използват само за покриване на годишната загуба и на загуби от предходни години. Когато средствата във фонда достигнат определения в Устава минимален размер, средствата над тази сума могат да бъдат използвани за увеличаване на капитала. 2.5.18. Доход на акция. Доходът на една акция е изчислен на база на нетната печалба за периода, подлежаща на разпределение и средно претегления брой на обикновените поименни акции през отчетния период. Средно – претегленият брой акции представлява броят на държаните обикновени акции в началото на периода, коригиран с броя на обратно изкупените обикновени акции и на новоиздадените такива през периода, умножен по средно-времевия фактор. Този фактор изразява броя на дните, през които конкретните акции са били държани, спрямо общия брой на дните през периода. Доходи от акции с намалена стойност не се изчисляват, тъй като няма издадени потенциални акции снамалена стойност.
  3. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ2008 2007BGN’000BGN’000Приходи от продажба на продукция43 792 43 965Приходи от продажба на услуги1 008 636Общо44 800 44 601Приходи от продажба на продукция по видове продукти:20082007ВътрешенпазаИзнос Общо ВътрешенпазарИзнос ОбщоBGN’000BGN’000BGN’000BGN’000BGN’000BGN’000Натриева основа14 381 18 045 32 426 11 660 17 211 28 871Солна киселина2 488 3 022 5 510 1 734 3 205 4 939Течен хлор716 3 234 3 950 1 133 7 426 8 559Ферихлорид417 130 547 429 71 500Техническа сол278 304 582 213 421 634Кислород128 128 147 147Натриев хипохлорид262 5 267 Ферихлорид сулфат213 4 217 Разсол55 55 100 100Белина87 87 120 120Дихлоретан19 19 27 27Други4 4 68 68Общо19 048 24 744 43 792 15 631 28 334 43 965

  Приходи от продажба на услуги по видове:2008 2007BGN’000BGN’000Наеми 905 488Навла17 23Други86 125Общо1 008 6364.
  ДРУГИ ДОХОДИ2008 2007BGN’000BGN’000Приходи от продажба на стоки134 342Балансова стойност на продадени стоки(220) (384)Печалба от продажба на стоки(86) (42)Приходи от продажба на материали789 914Балансова стойност на продадени материали(504) (363)Печалба от продажба на материали285 551Приходи от ликвидация и продажба на дълготрайни активи545 259Балансова стойност на продадени дълготрайни активи(93) (103)Печалба от продажба на дълготрайни активи452 156Получени обезщетения(54)Отписани задължения65 519Курсови разлики - нето271 (1 214)Други30 30Общо1 017 (54)5.

  РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ 2008 2007 BGN’000BGN’000 Електроенергия17 281 16 517Топлоенергия5 224 5 055Разсол1 176 1 230Основни материали611 571Резервни части и окомплектовка494 621Материали за ремонт 429 551Вода232 185Горива и смазочни материали187 125Други118 162Общо 25 752 25 017
  Основните материали включват:2008 2007 BGN’000BGN’000 Стружки179 74Въглероден двуокис147 118Сярна киселина135 108 Фосфорна киселина74 69Амоняк22 39Халар18 68Лабораторни материали15 15Азбест8 27Бои8 14Други5 39Общо 611 5716.
  РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ2008 2007BGN’000BGN’000 Транспорт3 554 4 132Текущ ремонт и поддръжка1 237 2 397Охрана и пожарна безопасност557 485Данъци и такси321 476 Застраховки138 143Комисионни услуги122 35Съобщения и комуникации90 97 Разходи за управление72 60Рекламни и консултантски 58 419Суми по граждански договори и хонорари40 54Осветление, отопление, вода32 24Наеми16 95Независим одит15 10Информационно обслужване11 61Такси за обслужване на текущи сметки в банки10 15Услуги оценител2Други103 124Общо 6 376 8 6297.
  РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА2008 2007BGN’000BGN’000
  Заплати на персонала (без управленския )4 716 3 948 Възнаграждения за управленски персонал307 222Социални осигуровки върху заплати и възнаграждения1 223 1 131Неизползвани отпуски – начислени (освободени)34 40Начислени суми за осигуровки за неизползвани отпуски2 10Обезщетения при пенсиониране – начислени (освободени)143 10Социални придобивки и надбавки 32 24Общо 6 457 5 385. Приблизителната оценка на разходите по неизползвани отпуски е определена на база на дните, които се полагат(индивидуално) и размера на възнаграждението, определено въз основа на дневната ставка за месец ноември2008 г.
  8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ2008 2007BGN’000BGN’000 Предпазна храна784 541Разходи несвързани с дейността454 338Лихви и неустойки към доставчици324 61Представителни150 125Командировки143 163Брак на дълготрайни активи119 51Задължения по данъчни актове и други държавни вземания 85 220Отписани вземания 45 5Данъци върху разходите 30 23Санкция по търговско дело259Обезценка на имоти, машини и съоръжения79Други122 216Общо2 256 2 081
  9. ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАПАСИТЕ ОТ ПРОДУКЦИЯ И НЕЗАВЪРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО2008 2007BGN’000BGN’000Увеличение на запасите от продукция93 141 Увеличение на запасите от незавършено производство6 11Общо 99 152
  10. ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ2008 2007BGN’000BGN’000Приходи от лихви по заеми781 660Положителни курсови разлики по заеми261 155Печалба от продажба на дялове в предприятия6Общо1042 821
  11. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ2008 2007BGN’000BGN’000Разходи за лихви по заеми291 201Отрицателни курсови разлики по заеми314 54Разходи за лихви и такси по финансов лизинг58 31Разходи за такси по получени кредити 15 4Общо678 290
  12. ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ Земя Сгради Машини съоръжения оборудване Транспортни средства Стопански инвентар и други в процес на придобиване ОбщоBGN’000BGN’000BGN’000BGN’000BGN’000BGN’000BGN’000Отчетна стойностСалдо към 1 януари101 108 6 358 79 0691 523365 6 289 194712Придобити2087 2 302 2 517Отписани(130) (69)(312)(19) (82) (612)Трансфери198(198) Салдо към 31 декември 101 108 6 228 79 4061 211353 8 311 196 617Амортизация Салдо към 1 януари 1 226 1 2361 247193 3 902Начислена за периода256 3 8557627 4 214Отписана амортизация (39) (44)(300)(17) (400)Салдо към 31 декември 1443 5 0471 023203 7716Балансова стойносткъм 1 януари101 108 5 132 77 833276172 6 289 190 810към 31 декември101 108 4 785 74 359188150 8 311 188 901Материални дълготрайни активи в процес на придобиване са: инсталация за производство на тръби 2.609 млв.лв. система „Когенерация” 4. 116 млн.лв. инсталация за синтез на солна киселина 883 хил. лв система за реактивни товари 106 хил.лв. реконструкция на ІІ-ра вакум изпарителна инсталация 230 хил.лв. други 367 хил.лв.В състава на активите в процес на придобиване са включени платени първоначални авансови вноски по договори за финансов лизинг за доставка на оборудване по изграждаща се Когенерационна система (Бележка24.1) в размер на 2.737 млн.лв и за инсталация за синтез на солна киселина в размер на 883 хил. лв. Преглед за обезценка. Извършен е преглед на всички значими дълготрайни материални активи към 31 декември 2008 година с цел проверка на достоверността на справедливите им стойности и наличие на данни за обезценка, в резултат на което е установено, че няма съществени различия между балансовата стойност на активите и техните справеливи оценки. Други данни. Отчетната стойност на напълно амортизираните дълготрайни материални активи, които се ползват в дейността на дружеството по групи активи са както следва:
   транспортни средства 233 хил.лв стопански инвентар 157 хил.лв машини, съоръжения, оборудване 346 хил.лв. Към 31 декември 2008 година има учредени тежести върху дълготрайни материални активи на дружеството,к акто следва: земя – пет броя парцели от производствената площадка на дружеството с балансова стойност 8.508 млн.лв.  сгради - шест броя апартаменти и склад за резервни части с балансова стойност 258 хил. лв.
  13. НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ Софтуер Лицензии ОбщоBGN’000BGN’000 BGN’000Отчетна стойностСалдо към 1 януари4141Придобити315 18Салдо към 31 декември4415 59Амортизация Салдо към 1 януари3434Начислена за периода33Салдо към 31 декември3737Балансова стойностКъм 1 януари77Към 31 декември715 22Дружеството притежава Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-261-03/10.03.2008 г. , издадена от Комисията по енергийно и водно регулиране за срок от 20 г. Тъй като дружеството възнамерява да поднови лизензията след изтичане на определения срок и очаква същата да допринася завинаги в приходите от дейността, тя е определена като актив с неограничен полезен живот. Нематериален актив с неограничен полезен живот не се амортизира. В съответствие с МСС 36, предприятието тества за обезценка нематериален актив с неограничен полезен живот чрез сравняването на неговата възстановима стойност с балансовата му стойност ежегодно и когато съществува индикация, че нематериалният актив може да е обезценен, загубата от обезценка се отразява в отчета за доходите.
  14. ИНВЕСТИЦИИ В АСОЦИИРАНИ ПРЕДПРИЯТИЯПредприятие:Стана31 декември 200831 декември 2007BGN’000% участиеBGN’000% участиеТоплофикация Казанлък АДБългария1308411 30841АКБ Комерс АД България3694636946Югоизточна Европейска ТърговскаКомпания АД България23462346Общо1 7001 700
  15. ИНВЕСТИЦИИ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА. Дружество Страна 31 декември 2008 31 декември 2007 BGN’000 % участие BGN’000 % участие ФИК АКБ ФОРЕС ХАДБългария1 8306,881 8306,88 Фонд ИндустрияБългария1010 Консорциум ДевняБългария59,5659,56 Полихим България АДБългария23,7023,70 Тежка механизация АДБългария10,2010,20 Полибилд ООДБългария325,00325,00 Общо1 8511 851
  16. ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 16.1 НЕТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000JURISKANDO CONSULTANTS CORP.2 539 4 872Елма АД707 Костенец ХХИ АД259 Тежка механизация АД214ХАД АКБ Корпорация АД7Общо 3 505 5 093Нетекущите вземания от свързани предприятия представляват вземания по предоставени търговски кредити вразмер на 966 хил.лв (2007 г. – 221 хил.лв) и по договор за цесия в размер на 2 539 хил.лв. (2007 г. – 4872хил.лв)Като нетекущи вземания е класифицирана частта за погасяване за периода 2010 – 2013 година. Условията позаемите са оповестени в бележка № 16.216.2 ТЕКУЩИ ВЗЕМАНИЯ ОТ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Вземания по предоставени заеми7587 6 472 Обезценка на вземания(1721) (1 400)Вземания по цесии10 203 4 813 Вземания по продажби4 322 1 415 Обезценка на вземания(396) (242)Вземания по предоставени аванси50 43Общо20 045 11 101
  Анализ на падежите. Сненастъпил падеж Просрочени до 3 месеца Просроченидо 6 месеца Просрочени до 1 година Просрочени над 1 година ОбщоBGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000BGN’000BGN’000 Заеми277 341 1 910 3 286 1 773 7 587 Цесии2 539 2 539 2 603 2 522 10 203 Продажби288 2 551 110 22 1 3514 322 Общо 3 104 5 431 2 020 5 911 5 646 22 112. През 2008 година не е извършвано предоговаряне на падежните срокове на вземанията. Движение в обезценките2008 2007BGN'000 BGN'000 Салдо към 1 януари 1 642 1 445 Трансфер от търговски и други вземания 169 Начислени· по търговски вземания 1551· по предоставени заеми153 400 Отписани· вземания по продажби2 175· вземания по предоставени аванси29Салдо към 31 декември 2 1171 642 Вземания по предоставени заеми:31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000ПФК Берое АД2 741 2 517ТХ Русалка Холидейз1 790 1 639Голф хотели АД610 582ХАД АКБ Корпорация АД487 424Тежка механизация АД562 304Топлофикация Казанлък АД323 272Полихим България АД306 250АКБ Имоти ЕООД176 Хелио ТУР С АД171 158Елма АД160 147Сердика АД93 89Биоинвест71 Блясък АД54 50Русалка Тур ООД43 40Общо7 5876 472Условията по заемите са както следва:
  Кредитополучател Договоренразмер Лихвен%Падеж ОбезпечениеГлавница Лихва BGN’000BGN’000BGN’000ПФК Берое АД1ОЛП+6 04.11.20051 ПФК Берое АД1698% 07.07.2006 Запис на заповед169 ПФК Берое АД26510% 06.02.2008 Запис на заповед234ПФК Берое АД9510% 08.06.2008 Запис на заповед95ПФК Берое АД6010% 06.07.2008 Запис на заповед60ПФК Берое АД21610% 18.07.2008 Запис на заповед216ПФК Берое АД21210% 15.08.2008 Запис на заповед212ПФК Берое АД60ОЛП+6 03.08.2008 Запис на заповед60 ПФК Берое АД22510% 13.09.2008 Запис на заповед225ПФК Берое АД95810% 15.01.2008 Запис на заповед9582 230 511ТХ Русалка Холидейз1268% 26.03.2008126 ТХ Русалка Холидейз30010% 04.06.2008 Запис на заповед300 ТХ Русалка Холидейз65010% 20.06.2008 Запис на заповед650 ТХ Русалка Холидейз19910% 09.07.2008 Запис на заповед199 ТХ Русалка Холидейз2978% 30.07.2008 Запис на заповед297 1 572 218Голф хотели Сливен607 % 23.11.200260 Голф хотели Сливен767 % 15.10.200276 Голф хотели Сливен60ОЛП+1 18.04.200360 Голф хотели Сливен250ОЛП+1 14.04.2003250 446 164ХАД АКБ Корпорация2578% 18.12.2001 Запис на заповед257 ХАД АКБ Корпорация348% 17.02.2001 Запис на заповед34 ХАД АКБ Корпорация28% 02.06.2007 Запис на заповед2 ХАД АКБ Корпорация48% 09.03.2007 Запис на заповед4 ХАД АКБ Корпорация48% 14.12.2007 Запис на заповед4 ХАД АКБ Корпорация3510% 16.10.2008 Запис на заповед35 ХАД АКБ Корпорация8610% 31.12.2008 Запис на заповед27 363 124Тежка механизация АД20310% 11.04.2008 Запис на заповед152 Тежка механизация АД9010% 02.05.2008 Запис на заповед90 Тежка механизация АД8110% 24.07.2008 Запис на заповед81 Тежка механизация АД2008% 19.02.2009 Запис на заповед130 453 109Топлофикация Казанлък1448% 31.12.2008 Запис на заповед144Топлофикация Казанлък1058% 31.12.2008 Запис на заповед105Топлофикация Казанлък508% 25.01.2009 Запис на заповед50299 24 31Полихим България АД7008% 10.01.2008 Запис на заповед137 Полихим България АД428% 28.01.2009 Запис на заповед42 179 127АКБ Имоти1205% 28.12.2005 120 АКБ Имоти155% 05.02.2006 15 135 41Хелио Тур С АД12510% 30.09.2006 Запис на заповед125 Хелио Тур С АД10ОЛП+6 02.08.2008 Запис на заповед10 135 36Елма АД13310% 06.07.2008 Запис на заповед127 Елма АД62512% 16.09.2013 Запис на заповед625 Елма АД5912% 16.09.2013 Запис на заповед59 811 56Блясък АД498% 16.07.2008 Запис на заповед45 5Сердика АД70ОЛП+1 03.04.200370 23Биоинвест АД 4010% 27.10.200737 Биоинвест АД 1810% 08.09.200918 55 16Русалка Тур ООД 3510 % 28.07.200735 9Костенец ХХИ АД25012 % 16.09.2013 Запис на заповед250 9Вземания по продажби:31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Елма АД787 787 Полихим България АД3 313 376ХЗ “Панайот Волов” АД136 109ХАД АКБ Корпорация АД 77 77Тежка механизация АД 3 58ТХ Русалка Холидейс АД55АКБ Секюрити АД11Общо 4 322 1 413
  32Вземания по предоставени аванси за услуги:31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000ФИК АКБ Форес АД 25 25Русалка Тур ЕООД25 17 Правна къща АКБ ООД1Общо 50 4317. МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Материали2 141 2 066 Продукция774 682Незавършено производство99 93Стоки 73 72Общо 3 087 2 913 Материалите включват:31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Основни материали1 857 1 848Резервни части199 150Работно облекло и инструменти36 34Амоняк21 21Амбалаж 6 6Други22 7 Общо2 141 2 066 Продукцията включва:31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Дихлоретан 370 384Хлор 207 13Диафрагмен каустик57 116Техническа сол35 64Очистен каустик34 13Солна киселина21 59Други 50 33Общо774 682

  Комисия от специалисти в дружеството е извършила преглед на наличните материални запаси към 31 декември2008 година, за да прецени дали са налице условия за обезценка до нетна реализируема стойност, съгласно изискванията на МСС 2 „Материални запаси”. В резултат на този преглед е установено, че наличните към 31декември 2008 година материални запаси не включват наличности, за които нетната реализируема стойност е по-ниска от отчетната им стойност.
  18. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ВЗЕМАНИЯ2008 2007BGN’000BGN’000Вземания по продажби9 884 10 826 Обезценка на вземания по продажби(1 024) (2 699)Вземания по предоставени заеми2829 2906 Обезценка на несъбираеми вземания(1747) (1750)Вземания от продажба на акции5 209 5 209Вземания по предоставени аванси1 910 1 916 Вземания по цесии906 906Данък добавена стойност и акциз за възстановяване368 708Вземания от подотчетни лица428 412Вземания по предоставени гаранции 217 192Вземания по съдебни спорове50 50Обезценка на несъбираеми вземания(15) (15)Вземания по липси и начети9 9Други99 166 Общо19 123 18 836Анализ нападежитеСненастъпилпадежПросроченидо 3 месецаПросроченидо 6 месецаПросроченидо 1 годинаПросроченинад 1годинаОбщоBGN’000BGN’000BGN’000BGN’000BGN’000Продажби 1223 2553 2768 2288 1052 9 884Заеми81 3 280 723 1742 2 829Инвестиции5 209 5 209Цесии906 906Общо1 304 2 556 3 048 3 011 8 909 18 828 През 2008 година не е извършвано предоговаряне на падежните срокове на вземанията 2008 2007 Движение в обезценкитеBGN'000BGN'000Салдо към 1 януари4 464 10 626Трансфер към вземания от свързани предприятия(169)Допълнителн начислени· вземания от клиенти по продажби240 32· по предоставени заеми16491Възстановени· вземания от клиенти по продажби146Отписани· вземания от клиенти по продажби1 767 6 061· други вземания 190· вземания по предоставени аванси34Салдо към 31 декември 2 786 4 464Вземания по предоставени аванси:31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Аванси за доставка на суровини и материали1 863 1 797 Застраховки 47 119Общо 1 910 1 916 Вземания по предоставени заеми: 31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000ВК Русалка ООД 1 993 1 991Партнърс комерс ЕООД 605 565Топлофикация Ямбол139 55Къмпъни Билд Комерс55 51ВС Русалка АД30 28Фондация Радост за нашите деца3 Биоинвест АД 43АКБ Имоти ЕООД 169Други4 4Общо2 829 2 906Условията по заемите са както следва:Кредитополучател Договоренразмер Лихвен%ПадежОбезпечение Главница ЛихваBGN’000BGN’000BGN’000ВК Русалка ООД 4598% 27.11.2002Запис на заповед294 ВК Русалка ООД2078% 07.12.2002Запис на заповед207 ВК Русалка ООД3038% 27.12.2002Запис на заповед303 ВК Русалка ООД4978% 12.12.2002Запис на заповед465 ВК Русалка ООД788% 02.05.2008Запис на заповед78 ВК Русалка ООД108% 15.05.2008Запис на заповед10 ВК Русалка ООД174ОЛП+6 03.08.2008Запис на заповед174 1 531 462
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 35
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година35Партнърс комерс ЕООД4508% 02.01.2008 Запис на заповед487 118Топлофикация Ямбол4510% 13.01.2007Запис на заповед45 Топлофикация Ямбол718% 02.04.2009Запис на заповед71 116 23Къмпъни Билд Комерс4910% 16.07.2008 Запис на заповед49 6ВС Русалка АД176 % 31.08.200417 13Физически лица10ОЛП+5 16.02.20082 2Фондация „Радост занашите деца”340 лв. намесец20.12.2008Запис на заповед3Вземания по продажби на акции: 31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Хънтли Оувърсийз Трейдинг Корпорейшън 4 210 4 210Империъл Кемикъл Маркетинг Б. В. 999 999Общо5 209 5 209Вземания по договори за цесии: 31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Партнърс комерс ЕООД 495 495Къмпъни Билд Комерс411 411Общо906 90619. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ЕКВИВАЛЕНТИ31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Парични средства в каса2 4Парични средства в сметки в банки81 488Блокирани парични средства85 84Общо168 576Блокираните парични средства представляват гаранционен депозит в ТБ „Алианц България” АД в полза НЕК ЕАД съгласно чл.117 от Правилата за търговия с електрическа енергия.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 36
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година3620. СОБСТВЕН КАПИТАЛ31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Основен акционерен капитал5 325 5 325Резерви46 878 51 555Преоценъчен резерв158 206 162 146Натрупани печалби (загуби)948 (8 121)Общо211 357 210 905Основен акционерен капиталРегистрираният акционерен капитал на “Полимери” АД е 5 325 хил.лв., разпределен в 5 324 513 броя акции сноминална стойност 1(един) лев всяка от тях. Дружеството е публично и акциите му се котират на Българскатафондова борса.РезервиРезервите с общ размер 46 878 хил.лв. са формирани от неразпределени печалби от предходни години.Преоценъчен резервПреоценъчният резерв възлизащ на 158 206 хил.лв. е възникнал в резултат от последващи оценки надълготрайни материални активи до техните справедливи стойности. Преоценъчният резерв се реинтегрира къмнеразпределени печалби пропорционално на начислената амортизация. Натрупани печалби/загубиНатрупаните печалби включват печалба от предходни години в размер на 496 хил.лв и печалба от текущияпериод 452 хил.лв.Основен доход на акцияОсновният доход на акция се изчислява, като се раздели нетния доход, принадлежащ на акционерите, насредно претегления брой на обикновените акции в обръщение през годината.2008 2007Средно претеглен брой на обикновени акции5 324 513 5 324 513Нетна печалба, принадлежаща на акционерите(BGN’000) 452 998Основен доход на акция (BGN) 0,08 0,19
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 37
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година37Доходите с намалена стойност са равни на основните доходи на акция, тъй като дружеството не разполага синструменти, които биха могли да се конвертират в акции.21. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000 BGN’000Centrax Ltd.1 522 1 493Общо1 522 1 493Условията по заема са както следва:Заемодател: Centrax Ltd.Договорен размер на заема410 хил.EUR 519 хил.USD Лихвен процент6 % след доставка на оборудването 6% след доставка на оборудването Падеж48 месеца след доставка на оборудването Обезпечение НямаЦел на заемаИнвестиционен за доставка на оборудванеСалдо към 31 декември 2008802 хил.лв. (410 хил. EUR) 720 хил. лв ( 519 хил. USD) 22. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ22.1. НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ31 декември 200831 декември 2007BGN’000BGN’000ФИК АКБ Форес ХАД647Общо 647Нетекущите задължения към свързани предприятия представляват задължения по договор за цесия сразсрочено плащане за периода 2010 – 2011 година.22. 2 ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ СВЪРЗАНИ ПРЕДПРИЯТИЯ31 декември 200831 декември 2007BGN’000BGN’000Задължения по доставки на стоки и услуги271197Задължения по получени аванси966130Общо 1 237327
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 38
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година38Анализ нападежитеСненастъпилпадежПросроченидо 3 месецаПросроченидо 6 месецаПросроченидо 1 годинаПросроченинад 1годинаОбщоBGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000BGN’000BGN’000Доставки227 12 3 29 271Общо 227 12 3 29 271През 2008 година не е извършвано предоговаряне на падежните срокове на задълженията.Задължения по покупки:31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000АКБ Секюрити АД110 31Тежка механизация АД 88 95Елма АД26 16ФИК АКБ Форес ХАД21 26АКБ Актив АД19 8Костенец ХХИ АД3 Феникс юг АД2 2ТХ Русалка Холидейз АД2 Полихим България АД11Русалка тур ООД8Общо271 197Задължения по получени аванси:31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000ФИК АКБ Форес ХАД966 130Общо966 130Получените аванси са по договор за транзитна продажба на 532 хил. тона редуцирани емисии чрез регистъра наемисиите в България, с получател Холандската държава.23. ПРОВИЗИИ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ31 декември 200831 декември2007BGN’000 BGN’000Задължения към персонала при пенсиониране361 218Задължения за обезщетения 81Общо361 299
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 39
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година39Задълженията към персонала при пенсиониране включват сегашната стойност на задължението надружеството за изплащане на обезщетения на наетия персонал към 31 декември 2008 година при настъпване напенсионна възраст. Съгласно Кодекса на труда всеки служител има право на обезщетение в размер на двебрутни заплати при пенсиониране, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години оттрудовия му стаж, обезщетението е в размер на 6 брутни заплати към момента на пенсиониране.За определяне на тези задължения дружеството е направило актюерска оценка, като е ползвало услугите насертифициран актюер Ангел Терзиев Лиценз № 03-АО/19.04.2007 г. На база на изготвения от актюера доклад еопределено задължение в баланса към 31 декември 2008 година в размер на 361 хил.лв. (2007г. - 218 хил.лв.).31 декември 200831 декември 2007BGN’000BGN’000Настояща стойност на задължението на 1 януари401317Напризната печалба/загуба(183)(110)Задължние в баланса на 1 януари218207Разходи за периода210110Извършени плащания през периода(67)(99)Изменение в непризнатата актюерска печалба/загуба183(73)Настояща стойност на задължението към 31 декември361401Непризната актюерска загуба към 31 декември(183)Задължение признато в баланса към 31 декември361218Разходи за периода31 декември 200831 декември 2007BGN’000BGN’000Разход за лихви1317Разход за текущ стаж1316Нетна актюерска печалба/загуба, призната през периода18477Разход, признат в отчета за доходите210110При определяне на настоящата стойност към 31 декември 2008 година са направени следните актюерскипредположения: за определяне на дисконтовия фактор е използвана норма на база годишен лихвен процент в размер на 6%.Направеното предположение се базира на очаквания процент на доходност при инструменти с по-дългосрочен падеж от съществуващите.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 40
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година40 предположението за бъдещото ниво на работните заплати се базира на статистическата информация задоходите, инфлацията в страната, очакванията на работодателя. Прогнозният ръст на заплатите за първитетри години от датата на оценката е определен на нула на сто годишно и след това в размер на едно на стогодишно. смъртност – по таблица за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на населението наБългария за периода 2003 – 2005 година на Националния статистически институт. на базата на предоставена информация за за текучеството на персонала през последните четири години иочакваното преструктуриране на дружеството през следващите две години е отразена вероятността занапускане или предстоящо съкращаване средна възраст за пенсиониране – след 31.12.2008 год. Тя е както следва за мъжете 63 години, а за жените59 години и шест месеца, като всяка следваща година при жените тази възраст се увеличава с половингодина, до достигането на 60 годишна възраст през 2009 год. При определяне на момента на пенсиониранее отчетено и изискването на Кодекса за социално осигуряване за минималния трудов стаж, необходим да сепридобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Когато работник, който е достигналнеобходимата възраст за пенсиониране няма необходимия трудов стаж момента на пенсиониране сеотсрочва докато, той натрупа този стаж или максимално до 65 годишна възраст. 24. ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ24.1 НЕТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ31 декември 200831 декември 2007BGN’000BGN’000Задължения по договор за цесия31 Задължения по финансов лизинг45 84Общо76 84Като нетекущи задължения по договор за цесия е класифицирана частта за погасяване за периода 2010 – 2011година.Задължения по финансов лизинг31 декември 200831 декември 2007BGN’000BGN’000Афин България ЕАД74 94 Уникредит лизинг ЕООД12 30Общо86 124Дружеството наема при условията на финансов лизинг 2 бр. активи.Нетните балансови стойности на тези активи в размер на 128 хил.лв. са включени в състава на имоти,машини съоръжения и оборудване. Разходите за лихви за 2008 година възлизат на 8 хил.лв. (2007 година: 9 хил.лв.)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 41
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година41Оставащите срокове и сегашната стойност на минималните лизингови вноски съгласно договорите са кактоследва:31 декември 200831 декември 2007BGN’000BGN’000Минимални лизингови вноски по периоди:До 1 година45 45 От 1 до 2 години29 45 От 2 до 5 години19 49 Общо:93 139 Очаквана сума на лихвата(7) (15) Сегашна стойност на минималните лизингови вноски86 124От тях:Текущи41 40 Нетекущи45 84 Дружеството има сключени 6 бр. договори за финансов лизинг с Хипо Алпе – Адриа – Лизинг ЕООД, покоито са направени първоначални вноски и по които се дължат междинни лихвени плащания.Първоначалното признаване на задължението към лизингодателя се извършва в началото на лизинговиясрок. Съгласно сключените договори за финансов лизинг, срокът по тях започва да тече след подписване наокончателния приемо – предавателен протокол. Към датата на баланса няма подписани приемо-предавателни протоколи по тези договори. Разходите за междинни лихвени плащания по тези договори за2008 г. възлизат на 15 хил. лв. (2007 г. – няма).24.2 ТЕКУЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Задължения към доставчици7 883 4 896 Задължения по получени заеми3 751 3 650Задължения по получени аванси126 66 Задължения по цесия – текуща част43 Задължения по финансов лизинг - текуща част41 40 Други 327 415Общо 12 171 9 067Анализ нападежитеС ненастъпил падежПросроченидо 3 месецаПросроченидо 6 месецаПросроченидо 1 годинаПросроченинад 1 годинаОбщоBGN’000 BGN’000 BGN’000 BGN’000BGN’000BGN’000Доставки1 920 4 799 617 229 218 7 883Заеми1 614 1 224 913 3 751Лизинг 38 3 41Общо 3 572 6 026 1 530 229 218 11 675През 2008 година не е извършвано предоговаряне на падежните срокове на задълженията.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 42
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година42Задължения към доставчици по видове покупки: 31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Доставчици на материали6 516 3 631 Доставчици на услуги1 278 1 181 Застраховки 89 84Общо 7 883 4 896 Задължения по получени заеми: 31 декември 2008 31 март 2007BGN’000BGN’000Tricon Energy Inc.1 130 2 377ICM B.V.2 137 1 077Стопанска Инвестиционна Банка АД484 196Общо 3 751 3 650Условията по заемите са както следва:Заемодател: Tricon Energy Inc.Договорен размер на заема1 000 хил.евро Лихвен процент6.5 %Падеж01.02.2009 година ОбезпечениеНяма Цел на заемаОборотни средстваСалдо към 31 декември 2008, в т.ч.578 хил.евро (1 130 хил.лв)Лихва29 хил. евро (56 хил. лв)Заемодател: ICM B.V.Договорен размер на заема240 хил.евро Лихвен процент10 %Падеж04.09.2008 ОбезпечениеНяма Цел на заемаОборотни средстваСалдо към 31 декември 2008, в т.ч.272 хил.евро (532 хил.лв)Лихва32 хил.евро (63 хил.лв)Заемодател: ICM B.V.Договорен размер на заема451 хил.евро Лихвен процент12%Падеж31.12.2008 г.ОбезпечениеНяма Цел на заемаОборотни средстваСалдо към 31 декември 2008, в т.ч.476 хил.евро (930 хил.лв)Лихва25 хил.евро (48 хил.лв)Заемодател: ICM B.V.Договорен размер на заема243 хил.USD Лихвен процент10 %Падеж04.09.2008 ОбезпечениеНяма Цел на заемаОборотни средстваСалдо към 31декември 2008, в т.ч.275 хил.USD (381 хил.лв)Лихва 32 хил.USD (44 хил.лв)
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 43
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година43Заемодател: ICM B.V.Договорен размер на заема380 хил.USD Лихвен процент8 %Падеж20.10.2008 ОбезпечениеНяма Цел на заемаОборотни средстваСалдо към 31декември 2008, в т.ч.212 хил.USD (294 хил.лв)Лихва16 хил. USD (22 хил.лв)Заемодател: Стопанска Инвестиционна Банка АДДоговорен размер на заема300 хил.евро Лихвен процентШестмесечен EURIBOR плюс 4,5 %Падеж07.03.2009 ОбезпечениеИпотека на недвижими имоти Цел на заемаОборотни средстваСалдо към 31 декември 2008248 хил.евро (484 хил. лв)Задължения по получени аванси:31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Получени аванси за доставка на продукция във валута74 48 Получени аванси за доставка на продукция в лева52 18 Общо 126 66 Задължения по финансов лизинг са оповестени в пояснителна бележка № 23.1В състава на други задължения е включено задължение към РИОСВ, представляващо санкция на МОСВ заувреждане или замърсяване на околната среда в размер на 273 хил.лв.25. ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Възнаграждения на персонала за текуща година392 372Депонирани възнаграждения 27 28Задължения за социално осигуряване 122 123 Задължения за здравно осигуряване22 22Неизползвани отпуски280 246Социални и здравни осигуровки върху отпуските73 71Общо 916 862 26. ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ31 декември 2008 31 декември 2007BGN’000BGN’000Данък върху общия доход на физическите лица13 45Данъци върху разходите30 26Местни данъци и такси 3 10Корпоративен данък221 Общо267 81
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 44
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година44До датата на издаване на настоящият отчет в дружеството са извършени ревизии и проверки както следва: По данък добавена стойност – до 31.07.2006 година Пълна данъчна ревизия – до 31.12.2005 година Национален осигурителен институт – до 30.09.2005 година27. ТЕКУЩ ДАНЪК И ОТСРОЧЕНИ ДАНЪЦИ ВЪРХУ ПЕЧАЛБАТАОсновните компоненти на разхода/(икономията) на данъци върху печалбата за годините, завършващи на 31декември са:Отчет за доходите2008 2007BGN’000BGN’000Данъчна печалба за годината по дaнъчнa декларация2 205 Текущ разход за данъци върху печалбата/загубата за годината221 Отсрочени данъци върху печалбата, в т.ч:Свързани с възникване и обратно проявление на временни разлики(18) (6)Общо разход/(икономия) за данъци върху печалбата, отчетени в Отчета задоходите203 (6)Равнение на данъчния разход, определен спрямо счетоводния резултат20082007BGN '000 BGN '000Счетоводна печалба/загуба за годината655 1 546Данъци върху печалбата на база приложима данъчна ставка – 10% (2007 г.: 10%)66 155Ефект от неотчетени разходи(55)От непризнати суми по данъчна декларация, в т.ч:Свързани с увеличения 2008г. – 6 161 хил.лв(2007г. – 4 576 хил.лв)616 458Свързани с намаления 2008г. – 2 996 хил.лв.(2007 г.–7 435 хил.лв)(299) (744)Eфект от загуба за пренасяне(180) 180Общо разход/(икономия) за данъци върху печалбата, отчетени в Отчета задоходите203 (6)Отсрочени данъчни активи и пасивиАктиви по отсрочени данъцивременнаразликаданъквременнаразликаданък31.12.200831.12.200831.12.200731.12.2007BGN’000BGN’000BGN’000BGN’000Обезценени вземания(5) 1Провизии за пенсиониране(361)36(218) 21Начисления за персонал(352)35(316) 31Общо(713)71(539)53
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 45
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година45Пасиви по отсрочени данъцивременнаразликаданъквременнаразликаданък31.12.200831.12.200831.12.200731.12.2007BGN’000BGN’000BGN’000BGN’000Преоценъчен резерв99 194(9 919)99 194 (9 919)Общо99 194(9 919)99 194(9 919)Отсрочени данъци – нето(98 481)(9 848)(98 655) (9 866)28. СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦАПрез 2008 година са осъществени сделки със следните свързани лица:Свързани лицаВид на свързаностФИК АКБ Форес ХАДПод общ контролХАД АКБ КорпорацияПод общ контрол Тежка механизация АД Под общ контрол Полихим България АДПод общ контролЕлма АДПод общ контролХЗ Панайот Волов АДПод общ контролТоплофикация Казанлък ЕАДПод общ контрол ПФК Берое АДПод общ контролХелио тур С АДПод общ контролРусалка Тур ООДПод общ контролАКБ Актив АДПод общ контролТХ Русалка Холидейз АДПод общ контролАКБ Секюрити АДПод общ контрол Осъществените сделки са предоставени заеми, покупки и продажби на услуги и активи. Условията, при коитосе извършват сделките не се отклоняват от пазарните за подобен вид сделки.Доставки от свързани лица2008 2007BGN '000 BGN '000Полихим България АД325 86АКБ Секюрити АД321 245Тежка механизация АД 229 304ФИК АКБ Форес ХАД47 63Русалка Тур ООД21 42АКБ Актив АД208Елма АД8 13ТХ Русалка Холидейс АД61Общо977 762
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 46
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година46Видове доставки от свързани лица2008 2007BGN '000 BGN '000Услуги969 749Суровини 8 13 Общо977 762 Продажби на свързани лица2008 2007BGN '000 BGN '000Полихим България АД6183 283Тежка механизация АД 107 86ХЗ Панайот Волов АД23 27ТХ Русалка Холидейс АД4АКБ Секюрити АД1Общо6 313 401Видове продажби на свързани лица2008 2006BGN '000 BGN '000Продукция 6 185 300Услуги 107 91Материали и други21 9Общо6 313 400Предоставени аванси2008 2007BGN '000 BGN '000ФИК АКБ Форес ХАД62 13Русалка Тур ООД21 17Общо83 30Предоставени заеми2008 2007BGN '000 BGN '000Елма АД684 Костенец ХХИ АД250 Топлофикация Казанлък ЕАД50 278Топлофикация Казанлък50 Полихим България АД42 ХАД АКБ Корпорация27 ТХ Русалка холидейз1 572ПФК Берое АД959Тежка механизация АД200Лихви 599 660Общо1 702 3 669Разчетите със свързани предприятия са оповестени в обяснителни бележки № 22.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 47
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година47Възнаграждения на ключовия управленски персоналСъставът на ключовия управленски персонал е оповестен в Приложение 1.2. През отчетния период саначислени възнаграждения на ключовия управленски персонал в размер на 379 хил. лв.29. УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ РИСКВ хода на обичайната си дейност дружеството може да бъде изложено на различни финасови рискове,най-важните от които са: пазарен риск (включващ валутен риск, риск от промяна на справедливата стойност иценови риск), кредитен риск, ликвиден риск и риск на лихвено-обвързаните парични потоци. Общотоуправление на риска е фокусирано върху трудностите на прогнозиране на финансови пазари и за постигане наминимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които биха могли да се отразят върху финансовитерезултати и състояние на дружеството. Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдаватс помощта на различни контролни механизми, въведени, за да се определят адекватни цени на услугите,предоставяни от дружеството, да се оценят адекватно пазарните обстоятелства на извършваните от негоинвестиции и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправданаконцентрация на даден риск. По-долу са описани различните видове рискове, на които е изложено дружеството при осъществяванена търговските му операции, както и възприетият подход при управлението на тези рискове.Валутен рискДружеството е изложено на валутен риск, тъй като значителна част от операциите и сделките сеизвършват във валута. Валутата, която увеличава този риск е щатския долар.Таблиците по-долу обобщават експозицията на дружеството към валутния риск:31 декември 2008в USDв EURв български леваОбщоBGN’000BGN’000BGN’000 BGN’000Финансови активиИнвестиции на разположение за продажба1 851 1 851Вземания от клиенти61 35616 633 17 995Вземания по цесии10 0933 555 13 648Други вземания1 5001 248 2 748Вземания по предоставени кредити617 853 7 914Парични средства и еквиваленти311154 16810 1022 92831 294 44 324Финансови пасивиЗадължения по получени заеми1 3953 8785 273Задължения към доставчици8 154 8 154Задължения по цесии721 721Лизинг 7412 86Други задължения20541 072 1 1461 4154 0069 959 15 380
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 48
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година4831 декември 2007в USDв EURв български леваОбщоBGN’000BGN’000BGN’000 BGN’000Финансови активиИнвестиции на разположение за продажба1 851 1 851Вземания от клиенти2361 09913 174 14 509Други вземания1 3661 407 2 773Вземания по цесии9 685906 10 591Вземания по предоставени кредити6 546 6 546Парични средства и еквиваленти20981286 57610 1302 54624 170 36 846Финансови пасивиЗадължения по получени заеми1 2853 8585 143Задължения към доставчици5 0935 093Лизинг 9430124Други задължения12365636111 2973 9885 686 10 971Ценови рискДружеството е изложено на финансови рискове, поради промените в цените на химическите продукти,но очакванията на ръководството са цените на пазара да се стабилизират. Дружеството редовно извършвапреразглеждане на цените, преценявайки необходимостта от активно управление на финансовия риск. Ценоватаполитика е функция от три основни фактора – структура на разходите, цени на конкуренти и покупателнавъзможност на потребителите.Също така дружеството не е изложено на съществен ценови риск по отношение на притежаваните отнего акции, класифицирани на разположение и за продажба, тъй като те не са в борсово търгуеми дружества,отчетени са по цена на придобиване и периодично се проверяват за наличие на индикатори за обезценка. Кредитен рискКредитният риск е основно рискът, при който клиентите и другите контрагенти на дружеството няма дабъдат в състояние да изплатят изцяло и в обичайно предвидените срокове дължимите от тях суми по депозити,търговски и други вземания. Основните финансови активи на дружеството носители на кредитен риск са парични средства вбанкови сметки (текущи и срочни депозити), вземания от клиенти и други краткосрочни вземания. За ограничаване на кредитния риск по текущи и срочни депозити в банки, дружеството е възприелополитика да разпределя и инвестира свободните си парични средства в различни финансови институции вБългария, с висока репутация и доказан стабилитет.Дружеството предоставя кредитни периоди на някои от своите клиенти в рамките на тридесеткалендарни дни. Независимо, че е налице концентрация на кредитен риск, той е минимизиран чрез подбор натърговските партнъори, текущ контрол на събираемостта на вземанията и договаряне на предпазни клаузи втърговските взаимоотношения. Събираемостта и концентрацията на вземанията се контролират текущо и
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 49
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година49стриктно от финансовия отдел, съгласно установената политика на дружеството. За целта ежедневно се правипреглед на откритите позиции по клиенти, както и получените постъпления, като се извършва равнение ианализ.Вземанията от клиенти са представени в баланса в нетен размер, след приспадане на начисленитеобезценки по съмнителни и трудносъбираеми вземания. Такива обезценки са направени където и когато са билиналице събития, идентифициращи загуби от несъбираемост съгласно предишен опит.Ликвиден рискЛиквидният риск се изразява в негативната ситуация дружеството да не бъде в състояние да посрещнебезусловно всички свои задължения съгласно техния падеж. То провежда консервативна политика поуправление на ликвидността, чрез която постоянно поддържа оптимален ликвиден запас парични средства,добра способност на финансиране на стопанската си дейност. Дружеството генерира и разполага с достатъчнособствени оборотни средства. Текущо матуритетът и своевременното осъществяване на плащанията се следи отфинансовия отдел, като се поддържа ежедневна информация за наличните парични средства и предстоящитеплащания. За свободните средства се обмисля краткосрочно инвестиране при най-добри лихвени равнища.Риск на лихвено-обвързаните паричните потоци Като цяло дружеството има значителна част лихвоносни активи, изразяващи се в предоставени заеми.Наличностите по безсрочни депозити в банкови сметки се олихвяват на база на официално обявенитефиксирани лихвени нива от съответната банка и приходите от тях са несъществени по размер. Лихвени нива потози тип депозити не са директно обвързани с пазарни лихвени индекси, но същевременно могат да бъдатедностранно променени от банката-контрагент, в следствие на промените на пазара. Поради това тези депозитиса третирани като финансови активи с променлив лихвен процент. В резултат на това дружеството счита, чеприходите и оперативните парични потоци са в голяма степен независими от краткосрочни промени впазарните лихвени равнища. Към 31.12.2008 г. дружеството не е изложено на съществен лихвен риск, поради незначителното теглона финансовите задължения с променлив лихвен процент.31 декември 2008ЛихвениНелихвениОбщоФиксиранлихвен %Променливлихвен %BGN '000BGN '000BGN '000BGN '000Финансови активи7 59248836 24444 324Финансови пасиви5 3471210 02115 3802 24547626 22328 944
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 50
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година5031 декември 2008ЛихвениНелихвениОбщоФиксиранлихвен %Променливлихвен %BGN '000BGN '000BGN '000BGN '000Финансови активи7 59248836 24444 324Финансови пасиви5 3471210 02115 3802 24547626 22328 944Управление на капиталовия рискС управлението на капитала дружеството цели да създава и поддържа възможности то да продължи дафункционира като действащо предприятие и да осигурява съответната възвръщаемост на инвестиранитесредства на собственика и стопански ползи на другите заинтересовани лица от и участници в неговия бизнес.Дружеството текущо наблюдава осигуреността и структурата на капитала си. Характерното за него е,че то финансира дейността си от собствените си генерирани печалби, както и чрез дългов капитал. Справедлива стойностСправедливата стойност най-общо представлява сумата, за която един актив може да бъде размененили едно задължение да бъде изплатено при нормални условия на сделката между независими, желаещи иинформирани контрагенти. Политиката на дружеството е да оповестява във финансовите си отчетисправедливата стойност на финансовите активи и пасиви, които не са представени по справедлива стойност вбаланса, и за които съществуват котировки на пазарни цени и/или достатъчно надеждни източници наинформация за прилагане на други алтернативни оценъчни методи.Концепцията за справедливата стойност предполага реализиране на финансови инструменти чрезпродажба. В повечето случаи, обаче, особено по отношение на търговските вземания и задължения, идепозитите, дружеството очаква да реализира тези финансови активи чрез тяхното цялостно обратно изплащанеили респ. погасяване във времето. Затова те се представят по тяхната амортизируема стойност.Също така голямата част от финансовите активи и пасиви са или краткосрочни по своята същност(търговски вземания и задължения), или са отразени в баланса по пазарна стойност (предоставени банковидепозити), или представляват инвестиции в акции на дружества от затворен тип, които не се търгуват свободнои нямат аналози на местния пазар, поради това тяхната справедлива стойност е приблизително равна набалансовата им стойност. Доколкото все още не съществува достатъчно пазарен опит, стабилност и ликвидност за покупки ипродажби на някои от притежаваните от дружеството финансови активи и пасиви, за тях няма достатъчно инадеждни котировки на пазарни цени. Ръководството на дружеството счита, че при съществуващитеобстоятелства представените в баланса оценки на финансовите активи и пасиви са възможно най-надеждни,адекватни и достоверни за целите на финансовата отчетност и са близко до тяхната справедлива стойност, взависимост от техният характер и матуритет.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 51
  “ПОЛИМЕРИ” АДГодишен финансов отчетДоклад на независимия одитор31 декември 2008 година5130. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯСъгласно чл.38 от Закона за счетоводството, дружеството следва да оповести начислените за годинатасуми за услугите, предоставяни от регистрираните одитори на предприятието, поотделно за: независимфинансов одит, данъчни консултации и други услуги, несвързани с одита.Независим одитор на ПОЛИМЕРИ АД е „Дружество за одит и консултации” ООД. Възнаграждениетоза Независим одит на годишния финансов отчет и за Преглед на годишния доклад за дейността е 19 хил.лв..31. УСЛОВНИ АНГАЖИМЕНТИСъдебни споровеСрещу дружеството са заведени следните съдебни дела: По трудовоправни спорове – 45 бр. дела; По други правни спорове - 13 бр. дела;Дружеството е завело съдебни искове срещу: Клиенти за неплатени доставки – 14 бр. дела; По други правни спорове - 13 бр. дела.Условни пасивиЗа обезпечаване вземанията на Хипо Алпе Адриа Лизинг ЕООД по договор за лизинг за доставка на оборудванедружеството е предоставило договорна ипотека за пет броя недвижими имоти на обща стойност 8 508 хил.лв.За обезпечаване на вземанията на Стопанска Инвестиционна Банка АД по договор за овърдрафт кредит еучредена договорна ипотека върху шест броя апартаменти с балансова стойност 46 хил. лв. и административнасграда с балансова стойност 129 хил. лв.За обезпечаване на издадени банкови гаранции от Първа Инвестиционна банка АД е учредена договорнаипотека върху едноетажна масивна сграда, представляваща склад за резервни части с балансова стойност 179хил. лв.Дружеството съхранява материали на Държавен резерв в размер на 15 хил.лв.31. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМАВ изпълнение на инвестиционната си програма дружеството е сключило договор за доставка на когенерационнооборудване на стойност 6 745 хил. EUR. С въвеждането му в експлоатация, то ще обезпечи на 100% нуждите оттоплоенергия, което ще гарантира автономност спрямо единствения доставчик.
  --------------------------------------------------------------------------------
  Page 52

 32. 32 Профил на gbez
  *****
  Неутрално

  Интересува ме какво стана с плануваното увеличение на капитала. Също така какъв е ефекта от построената и надявам се вече внедрена в експлоатация когенерация. Съжалявам, че не можах да присъствам на ОС.

 33. 33 Профил на Акционер в "Полимери" АД
  *****
  Неутрално

  Според доклада, представен на редовното годишно ОСА на "Полимери" АД, състояло се на 16 юни 2009 г., капиталът на дружеството към 31.12.2008 г. е 5 324 513 лв., разпределен в 5 324 513 броя поименни акции с номинална стойност 1 лв. С най-голямо акционерно участие в "Полимери" АД са JURISKANDO CONSULTANTS CORP., притежаваща 36.60 % от капитала на дружеството и "ФИК АКБ ФОРЕС" ХАД с 30.90 %. Акционери в дружеството са 76 юридически лица притежаващи 92.53 % от капитала на дружеството и 2359 физически лица с общо 7.47 % от броя на акциите. През 2008 г. активите на "Полимери" АД са 238.402 млн. лв. (232.984 млн. лв. през 2007 г.). Нетекущите активи - имоти, машини, съоръжения и оборудване, са са 96.39 %, а нетекущите вземания от свързани предприятия - 1.79 %. Към текущите активи се отнасят вземанията от свързани предприятия - 47.25 %, търговските вземания - 45.08 % и стоково-материалните запаси - 7.28 %. Собственият капитал на "Полимери" АД е в размер на 211.357 млн. лв., което представлява увеличение с 422 хил. лв. в сравнение с 2007 г., когато този капитал е бил 210.905 млн. лв. Нетекущите пасиви на дружеството са 12.454 млн. лв., като 79.08 % от тях са острочени данъци. Текущите пасиви на "Полимери" АД за 2008 г. са в размер на 14.591 млн. лв. (10.337 млн. лв. през 2007 г.). Увеличаването им през отчетния едногодишен период с 4.254 млн. лв. е в резултат на нарасналите търговски вземания с 3.104 млн. лв., както и на вземанията от свързани предприятия с 910 хил. лв. През 2008 г. "Полимери" АД постигна положителен финансов резултат - печалба от 452 хил. лв. През годината е производена и реализирана продукция за 43.792 млн. лв., което представлява годишния оборот от дейността на дружеството. Значителна част (56.51 %) от продукцията на дружеството през 2008 г. е реализирана на международните пазари. Основните продукти, които се изнасят, предимно за Турция и страни от ЕС, са солна киселина, течен хлор и натриева основа. Сред клиентите на дружеството от българския пазар са топлоелектрическите централи, АЕЦ, бутилиращите компании и др. Оперативните разходи за дейността на дружеството през 2008 г. са 45.526 млн. лв, от които за суровини и материали са 56.57 %, външни услуги - 14.01 %, персонал - 14.19 %, амортизация - 9.27 % и други оперативни разходи - 6.20 %. Съответните процентни разходи за 2007 г. са: 56.75 %, 19.58 %, 12.22 %, 5.91 % и 5.91 %. Коефициентът на ефективност на разходите за оперативна дейност през 2008 г. е 1.0064. Коефициентът на финансова автономност на "Полимери" АД за същата годиняа е 7.81. Дружеството има висока степен на финансова автономност, т. е. неговият собствен капитал може да покрие пасивите му почти 8 пъти. В "Полимери" АД е разработена инвестиционна програма за развитие от 2005 до 2012 г. в размер на повече от 100 млн. евро. Действащата система за управление на качеството е актуализирана и сертифицирана в съответствие с изискванията на ISO-9001:2001 г.

 34. 34 Профил на Брокер
  *****
  Неутрално

  Според годишния отчет за доходите на "Полимери" АД към 31 декември 2008 г., заверен от "Дружество за одит и консултации" ООД, общото увеличение на приходите в сравнение с 2007 г. е 1.27 млн. лв. Общите приходи на "Полимери" АД за 2008 г. са в размер на 45.817 млн. лв. Финансовите приходи на дружеството за миналата година са се увеличили с 221 хил. лв. Нетната печалба на "Полимери" АД за периода януари - декември 2008 г. възлиза на 452 хил. лв. Печалбата за акция е 0.0849 лв. Възвръщаемостта на собствения капитал е 8.49 %, а възвръщаемостта на активите - 0.1896 %. Финансовото съотношение цена/приходи за периода е 0.137727.
  Данните от счетоводния баланс на "Полимери" АД показват, че дружеството има общо активи за 238.402 млн. лв., като увеличението им, в сравнение с 2007 г., е 5.418 млн. лв. Собственият капитал на дружеството към 31 декември 2008 г. е 211.357 млн. лв., като от тях 5.325 млн. лв. са основен акционерен капитал, 46.878 млн. са резерви, 158.206 млн. лв. е преоценъчния резерв, а натрупаните печалби са в размер на 948 хил. лв. Нетекущите пасиви на "Полимери" АД са в размер на 12.454 млн. лв., текущите пасиви - 14.591 млн. лв. През 2008 г. не са извършвани промени в основния акционерен капитал на дружеството. Общият брой на акциите на "Полимери" АД е 5.325 млн. Според заверения отчет за паричните потоци на дружеството през годината, завършваща на 31 декември 2008, нетните парични потоци от оперативна дейност са се увеличили с 322 хил. лв. и са били общо 564 хил. лв. Паричните потоци от инвестиционната дейност на дружеството през 2008 г. са за общо 2.143 млн. лв., което представлява намаление с 992 хил. лв., в сравнение с 2007 г. Нетните парични потоци от финансовата дейност на дружеството през 2008 г. са 1.171 млн. лв.

 35. 35 Профил на Shareholder of 5I5
  *****
  Неутрално

  Общото събрание на акционерите на Полимери АД е гласувало на 16 юни 2009 г. цялата печалба за 2008 г., в размер на 452 хил. лв., да бъде заделена във фонд Резервен на дружеството.
  На събранието е отчетена дейността през 2008 г., а членовете на надзорния и управителния съвети са освободени от отговорност за работата им през 2008 г. Последната сделка с акциите на Полимери АД е от 8.01.2009 г. при цена от 1.818 лв. за брой или нагоре с 1 % спрямо предходната търговска сесия.

 36. 36 Профил на Икономист
  *****
  Неутрално

  ПОЛИМЕРИ АД - Девня.
  Производство на поливинилхлорид, драйбленд, гранулат и латекс, хлор, дихлоретан и др. химически продукти. Дружеството извършва и лабораторни анализи на химически продукти, проектиране, изработка, ремонт, монтаж и накладка на електросъоръжения и контролно - измервателна техника. Дружеството е основен производител на сода каустик, хлор, дихлоретан и солна киселина. Ръководство Анна Главинова – изпълнителен директор Николай Банев - Председател на Надзорния съвет Евгения Генчева - член на Управителния съвет Ана Колева - Директор за връзки с инвеститорите.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK