НСИ: Бизнес климатът се подобрява, продължава спадът в строителството

Общият показател на бизнес климата се повишава с 0.4 пункта през ноември в сравнение с октомври, което е резултат главно от отчетения относително по-добър бизнес климат в сектора на услугите и в промишлеността, съобщи Националният статистически институт (НСИ).


Промишленост
През ноември съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се покачва с 1 пункт спрямо равнището си през октомври. За последните четири месеца този показател се е придвижил в положителна посока с 3.7 пункта от най-ниската си точка, регистрирана след есента на миналата година, когато започна негативното развитие на стопанската конюнктура в отрасъла. Повишението на показателя през последния месец се дължи на подобрените оценки на мениджърите от промишлеността за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче очакванията за бизнес ситуацията през следващите шест месеца са леко влошени в сравнение с октомври (понижение на балансовия показател с 0.6 пункта).


Предприемачите отчитат намаление на производствената активност в промишлеността през последните три месеца. Очакванията за следващите три месеца са също по-неблагоприятни в сравнение с изразените мнения през предходния месец. Мениджърите предвиждат и по-нататъшно съкращаване на персонала.
Осигуреността на производството с поръчки както от страната, така и от чужбина се е понижила в сравнение с октомври (намаление на балансовите показатели съответно с 5.3 и 2.7 пункта). Слабо са се повишили запасите от готова продукция.
Несигурната икономическа среда е факторът с най-силно негативно въздействие върху дейността на промишлените предприятия. През ноември неговото отрицателно влияние се чувства още по-силно в сравнение с предходните месеци на годината. На втора и трета позиция продължават да бъдат недостатъчното търсене от страната и това от чужбина, които през ноември представляват още по-голяма пречка за производството в предприятията в сравнение с предходния месец.


Очакванията на около 80% от предприятията в промишлеността са за запазване на цените на настоящото ниво и през следващите три месеца. През последните месеци обаче леко се покачва относителният дял на тези, които очакват повишение на цените.


Строителство
Съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 2.9 пункта през ноември спрямо предходния месец. Намалението се дължи най-вече на влошените оценки на строителните предприемачи за бизнес ситуацията в предприятията - балансовият показател спада с 5.6 процентни пункта. Продължава да се свива строителната активност и да се влошава осигуреността на производството с поръчки. Очакванията за дейността през следващите три месеца са негативната тенденция да продължи. Запазват се и очакванията за намаление на персонала.


С най-голяма тежест сред причините, затрудняващи дейността в отрасъла, продължават да бъдат несигурната икономическа среда, недостатъчната финансова обезпеченост и търсене, като негативното влияние и на трите фактора през ноември се засилва.


През ноември предприятията, които предвиждат намаление на продажните си цени, продължават да са повече от тези, които считат, че цените им ще се повишат през следващите месеци. В резултат на това за дванадесети пореден месец балансовият показател е отрицателен (- 10.6%).


Търговия на дребно
Стопанската конюнктура в търговията на дребно през ноември се запазва както през предходния месец. Стойността на съставния показател "бизнес климат в търговията" остава приблизително същата. Според търговците на дребно през следващите три месеца се очаква запазване както на обема на продажбите, така и на обема на поръчките към доставчиците. Основен фактор, затрудняващ дейността на предприятията, остава несигурната икономическа среда. На второ и трето място са конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене. Търговците не очакват увеличение на цените.


Услуги
В сравнение с октомври през ноември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" се покачва с 2.6 пункта. Причините са в леко подобрените оценки на мениджърите за настоящото състояние на предприятията и по-оптимистичните им очаквания относно бизнес ситуацията през следващите шест месеца. Търсенето на услуги през последните три месеца е намаляло, но прогнозите за следващите три месеца са по-оптимистични. Анкетата през ноември регистрира намаление на заетите в бранша, като не се очаква увеличение на заетостта през следващите три месеца.


В дългосрочен план най-силен фактор, затрудняващ дейността на предприятията в сектора на услугите, е конкуренцията в бранша, но в настоящата ситуация тя е изместена от несигурната икономическа среда. Предприемачите продължават да очакват намаление на цените на услугите през следващите три месеца.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK