Обещания за крупни дивиденти пробват да раздвижат небанковото финансиране

"Торн" и "Меком" гарантират 25% и 18% годишна доходност в търсене на свежи пари

Защо й е на компания да търси дялово финансиране, обещавайки 25% дивидент на инвеститорите, при положение че лихвите по най-скъпите корпоративни банкови кредити не са по-високи от 10-12%, и възможно ли е изобщо тя да изпълни подобно обещание, без от това вложителите да загубят?


Отговорът на този въпрос се опита да даде в края на миналата седмица производителят на биодизел "Торн" и неговите консултанти на презентация в столичен хотел за около стотина специално поканени души - известен брой представители на инвестиционната общност и вложители в дялов капитал на българския пазар, както и индивидуални инвеститори с по-големи финансови възможности. На срещата присъства и представител на "Дневник".


Обещанията на "Торн"
До 15 октомври "Торн", която е собственост на 6 физически лица и се представя като втория по големина производител на биодизел с 36 хил. тона годишен капацитет, ще се опита да набере 4 млн. лв. чрез 4 хил. привилегировани акции* с емисионна стойност 1000 лв. и номинална 10 лв. С тях тя иска да финансира покупката на суровини и земеделска техника. Крайната цел е производство на биодизел, за което има комплексно разрешително от екоминистерството.


Срещу предоставените средства тя се ангажира да плаща на включилите се инвеститори по 25% кумулативен годишен дивидент. Кумулативен дивидент означава, че ако компанията не плати такъв първата година, той се натрупва със дължимото през следващите години. "Торн" обещава да дава до 1 млн. лв. четири години поред като дивидент или по 250 лв. на акция всяка от следващите четири години. През последните години това е невиждано обещание за доходност за българския капиталов пазар.


Досега емисии привилегировани акции пуснаха "София комерс - Заложни къщи", "Химимпорт" (9% гарантиран кумулативен дивидент) и "Енемона" (10% гарантиран кумулативен дивидент). Първите две бяха записани успешно почти изцяло, докато третата постигна успеваемост само на 18%. "Меком" също обяви амбиции за привилегировани акции с обещание за 12% годишен кумулативен дивидент, който преди броени дни заради липсата на интерес и по съвет на "Експат капитал" беше вдигнат на 18%.


Бизнес планът на "Торн" пък стъпва върху очакваното бурно развитие на индустрията с биодизела в България заради регулаторните изисквания - от 1 септември всички горива в страната задължително да съдържат минимум 3% биоелемент, а от 1 март следващата година - 4%. Според разчетите дружеството трябва да увеличи двойно размера на годишните си приходи до 2014 г. до поне 45 млн. лв. приходи на година. Печалбата пък от под 400 хил. лв. трябва да скочи почти два пъти още тази година, а след 4 години трябва да достигне над 5.7 млн. лв.


Консултанти на "Торн" по проекта са известни фигури от политическия и икономическия живот на страната от времето на тройната коалиция - Николай Василев (министър на икономиката и на транспорта в кабинета "Сакскобургготски" и министър на несъществуващото вече Министерство на държавната администрация в кабинета "Станишев", член на НДСВ), Никола Янков (зам.-министър на икономиката в кабинета "Сакскобургготски") и Явор Куюмджиев (зам.-министър на икономиката и енергетиката в кабинета "Станишев" и председател на съвета по икономическа политика, енергетика и туризъм към Националния съвет на БСП).


Куюмджиев съветва "Торн" по финансово-икономическите и стратегическите въпроси на предприятието, а Василев и Янков чрез "Експат капитал" са консултанти по емисията привилегировани акции.


Рисковете за инвеститорите


Къде е уловката при тези 25% дивидент и как ще го плащате? Защо не ползвате банков кредит? Доколко са защитени правата ми? Кой ще ни представлява в управителния съвет? Имате ли гарантиран пазар за биодизела? Това бяха най-честите въпроси на потенциалните инвеститори към "Торн".


Логично при тези крупни обещания за дивидент участниците първо попитаха коя е причината да се търси подобно скъпо финансиране, при положение че може да се изтеглят пари назаем от банка при много по-изгодни условия. "Който е взел големите кредити през 2006-2007 г. сега е първият кандидат за фалит", отговори им Николай Василев.


Справка във финансовите отчети на "Меком" и "Торн" показва, че относителният дял на собствения им капитал към активите (показател за кредитоспособност и задлъжнялост) на "Меком" според последния годишен одитиран отчет е 57%, а на "Торн" - около 55%. Според някои експерти по време на криза това ниво трябва да е по-високо. Друго основно предимство на финансирането със собствен капитал, което консултантите на "Торн" изтъкнаха на няколко пъти, е, че при него няма главнично плащане, както при това със заем.


Именно със задлъжнялостта са свързани и най-големите опасения на част от потенциалните инвеститори в "Торн".


"Крещящата нужда от свежи пари диктува екзотични и примамливи условия. В случая с "Торн", обосновката за размера на този дивидент се скри зад защитата, която ще предложат от дружеството към новите акционери. Наличието на висока задлъжнялост дава отговора защо е такъв размерът на дивидента", коментира Иво Толев, партньор в управляващото дружество "Ултима капитал мениджмънт".


Компанията има заеми, които са обезпечени с имуществото на фирмата и по които ще трябва да плаща по малко под 400 хил. лв. на година, а през 2014 г. и главнично плащане в размер на над 4.5 млн. лв., както личи от прогнозните отчети.


Част от инвеститорите се опасяват, че при неблагоприятно развитие на бизнеса и фалит те ще наредят на опашката за обезщетения след кредиторите, които по закон имат предимство пред акционерите при разпродажбата на имуществото в този случай.


Според представителите на "Торн" обаче прогнозите в бизнес плана са консервативни, не включват евросубсидии и дори само стъпвайки на тях, не би трябвало да има проблем както с изплащането на обещания дивидент, така и с погасяването на заемите и дължимите по него лихви.


"Рисковете за мен са прекалено високи и трябва да се направи внимателна преценка както по отношение на реализацията на бизнес плана на компанията, така и по отношение на възможността й да изплати задълженията си до четири години", коментира Тихомир Каунджиев, финансов анализатор в "Бета корп".


Извън чисто пазарния риск, свързан с това, че индустрията на биодизела в България все още е в зародиш, кандидат-инвеститорите се опасяват много и за правата си. "Торн" ще прави частно пласиране и проектът й няма да мине през Комисията за финансов надзор, което допълнително излага инвеститорите на риск.


"Никога не бих предложил на пазара нещо, в което ние самите не бихме инвестирали. Ако сгрешим някога, ще сгрешим заедно", акцентира Василев, след което с бизнес партньора му Янков увериха, че са предвидили всички защитни механизми, за които са се сетили, и че "Експат капитал" ще е гарант за интересите на новите инвеститори.


При острия дефицит на доверие и многото примери за лошо отношение към миноритарните акционери на българския пазар по този начин консултантите на практика се опитват да заложат собствената си репутация, съзнавайки, че това вероятно ще е най-правдоподобната гаранция за инвеститорите в цялата палитра от законови и двустранно договорени защити (виж таблицата).


Специално за "Торн" подобен ход изглежда и наложителен, защото макар и с немалка история, компанията е изключително слабо позната на пазара. Не случайно на срещата инвестиционните консултанти попитаха за един неприятен за дружеството случай от пролетта на тази година.


Тогава според съобщение на областната дирекция на МВР в Перник полицията обискира офисите на "Торн" в Брезник и София заради злоупотреби с пари по САПАРД, като при акцията криминалистите изземват документи и разпитват служителите на компанията. Изпълнителният директор на "Торн" Петромил Сотиров успокои инвестиционната публика, че проверката не е открила нищо нередно и че става въпрос за интрига, спретната от негови съседи в Пернишко. "Само Светият синод не ни е проверявал. Чакаме и негова проверка", каза Сотиров.


Независимо от гаранциите потенциалните инвеститори се притесняват, че дори и всичко да върви по план и да получат дивидентите си за всичките четири години, връщайки си поне вложените средства, те няма да имат достатъчен контрол при обръщането на привилегированите си книжа в обикновени след това.


Проектът предвижда конвертирането да стане по балансова стойност на една акция в края на четиригодишния период, но не казва нищо по отношение на процента от капитала, с който те ще разполагат след четвъртата година. От "Експат капитал" успокояват, че делът им ще е "немалък", при това по стойност, която е "без премия, затова че компанията работи и създава печалба".


Важен момент е и че "Торн" се предвижда да стане публична компания през следващата година, което евентуално ще улесни инвеститорите, ако решат да излязат от инвестицията си.  Друга врата за изход е опцията, която си запазват сегашните собственици след първата година и изплащане на дължимия дивидент (общо 1 млн. лв.) да изкупят привилегированата емисия по емисионната им стойност в размер на общо 4 млн. лв.Защитни механизми за новите инвеститори


- Новите инвеститори ще назначат външен одитор
- Взаимоотношенията между акционерите ще бъдат описани в споразумение на акционерите, подписано преди приключване на сделката
- Новите инвеститори ще назначат член(ове) на съвета на директорите със специални правомощия, които ще трябва да се подписват за разрешение за сделки над определени минимуми, които ще се регламентират в споразумението и целят защита от източване на активите и трансферно ценообразуване
- Ако дивидентът не бъде плащан през някоя от годините, акционерите с привилегировани акции могат да изискат изплащане в съществуващи обикновени акции на 50% от балансовата им стойност
- "Старите" акции ще бъдат депозирани при ескроу агент като гаранция
- С настоящия баланс и ако всичките 4,000 привилегировани акции бъдат записани, 2,000 обикновени акции ще бъдат прехвърлени от обикновените на привилегированите акционери. След втората година това ще доведе до промяна в собствеността на Торн, ако дивидентът не бъде плащан
- Ако дивидентът бъде надлежно плащан 4 години, привилегированите акции ще бъдат конвертирани в обикновени с право на глас на балансова стойност
- "Торн" ще започне процес по превръщане на компанията в публична и листването й на БФБ – София през 2011 г.Параметрите на емисията на «Торн»


- Брой нови акции: 4 000
- Номинална стойност: 10 лв
- Емисионна стойност: 1 000 лв.
- Сума: до 4 000 000 лв.
- Срок за събиране на капитала (І-ви етап): 15 октомври 2010 г. - Вид акции: привилегировани, без право на глас- Задължително конвертиране в обикновени акции с право на глас след четвъртата година на балансова стойност- Гарантиран кумулативен дивидент: 25% годишно или по 250 лв. на акция всяка година
- При неплащане на дивидент: плащане със стари обикновени акции с право на глас при оценка 50% от балансовата им стойност
- След първата година собствениците на обикновени акции имат право да изкупят новата емисия по емисионна стойност, но само след изплащането на всички дължими дивиденти


Финансови прогнози на "Торн" (в хил. лв.)  
 Q4 20102011201220132014
Оперативна печалба11313547474860837530
Печалба7502120320144035705
Нетен паричен поток преди дивидент40752720380150031723
Привилегирован дивидент2451000100010001000

Коментари (1)
  1. Подредба: Сортирай
  1. 1 Профил на Веселин Иванов
    Веселин Иванов
    Рейтинг: 8 Неутрално

    Розови проекти в един с нищо недоказал се бизнес, още повече на компания без грам традиция на БФБ. Евентуално ще станем акционери без права в една компания, която срещу нищо ще ни вземе парите. Различните предлагани опции водят до нулев резултат. Чудя се как воже да предлагат толкова куха схема и да чакат някой да се върже, освен дежурните пенсионни фондове.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK