Енергетиката на Полша - между въглищното настояще и зеленото бъдеще

Енергетиката на Полша - между въглищното настояще и зеленото бъдеще

© Цветелина Катанска
96% от произведената енергия в страната е собствени източници - въглищата


5.5 млрд. евро приходи и 1.07 млрд. печалба за миналата година има държавната енергийна компания


PGE, която е една от най-печелившите дружества в страната


5.7% от енергията вече е от ВЕИ


В страната липсва необходимата инфраструктура за присъединяване на новите възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), разпределението на енергийните квоти от Европейския съюз е недостатъчно, трябва да бъде намалено използването на енергия произведена от въглища, правителството е на път да построи ядрена централа.
Не, това не е българската енергийна действителност, а картина на този важен отрасъл в Полша. Именно с тези няколко реда свършват приликите между системите на двете страни.


Полша е енергийно независима, около 96% от произведената енергия е от собствени източници - въглищата. Има малка по сила енергийна борса, у нас само говорим за такава от доста години. Освен това държавната енергийна компания PGE е едно от най-печелившите дружества в страната с оборот за 2009 г. от над 5.5 млрд. евро. и печалба от 1.07 млрд. евро според консолидирания отчет на дружеството.


За сравнение - подобна структура в България е Българският енергиен холдинг (БЕХ), който досега все още не е обявил консолидирания си отчет за миналата година. Според изискванията на Брюксел 15 на сто от произведената енергия до 2020 г. трябва да бъде произведена от ВЕИ. Постигнатият досега резултат е малко над 5.5 на сто.


Трудният път към работеща борса


Полската енергийна борса е създадена през 1999 г., но досега само е вегетирала, обясниха от икономическото министерство на страната. Интересът към пазара се е подновил от началото на 2010 г., когато със закон правителството задължава всички производители с изключение на ВЕИ и топлофикациите да продават около 15 на сто от енергията си през борсата.


Най-големият акционер в организирания пазар е държавата с дял от 22%, освен нея има още 17 частни компании, сред които всички енергийни оператори и доставчици в страната, обясни Яцек Бранд, директор "Международно сътрудничество и регулации" в борсата. След промяната най-честият тип сделки е за купуване на енергия за следващия ден или за следващата година.


От скоро пазарът развива платформа и за спешна продажба на енергия с доставка до няколко часа. "От ЕС поискаха да развалим дългосрочните договори, които се сключват между енергийните производители и компаниите. Причина е, че по този начин в страната са се поддържали изкуствени цени и е липсвала прозрачност на сделките", обясниха от икономическото министерство.


На енергийната борса във Варшава се продават и така наречените зелени сертификати, които се издават от производителите на зелена енергия. Цената им е 67.63 евро на мегаватчас. Според полското законодателство дистрибуторите на електроенергия трябва да предлагат такъв енергиен микс, при който 10.4 на сто от тока е произведен от зелена енергия, обясни Анджей Данека, генерален директор на Полската стопанска камара за възобновяема енергия.


По думите му държавният регулатор, който определя цените на тока само за битовите потребители, нарочно поддържа по-ниска цена на зелената енергия от 49.77 евро за мегаватчас с надеждата, че фирмите ще си набавят останалото чрез продажбата на сертификати.


Електроразпределителните компании в страната могат или да произведат зелена енергия за 10.4% от общия им микс, друг вариант е да платят наказателна такса на държавата или да купят достатъчно количество зелени сертификати. "Характерното за полската енергетика е, че като производител не трябва да купуваме сертификати, но като дистрибутор задължително", обясняват от шведската компания "Ватенфал", която държи три от топлоцентралите в столицата Варшава.


Свободен енергиен пазар за бизнеса, регулиран за домакинствата


Държавният енергиен регулатор в Полша определя само цените на тока за бита. Всички останали клиенти на електроразпределителните дружества работят на базата на двустранни договори. "От няколко месеца държавният регулатор насърчава бизнес клиентите да сменят доставчиците, за да увеличи конкуренцията в сектора", обясни Ивона Яжембска, маркетинг директор на RWE - Полша.


Дружеството е едно от шестте електроразпределителни дружества в страната. Другият частен играч в сегмента е шведската "Ватенфал", а останалите четири компании са държавни. По думите й теорeтично пазарът в Полша е либерализиран от 2007 г., но на практика все още има какво да се направи в тази посока.


"Броят се на пръсти битовите клиенти, които са сменили доставчика си на ток", обясни Яжембска. За сравнение - в България все още няма такива клиенти. Отчитането на потребения ток в Полша се извършва на всеки шест месеца, като хората получават фактури на два месеца.


Битовите клиеkти в Полша заемат до 40% от енергийния пазар в страната, показват данните на местния енергиен регулатор. Според местните медии на работата не регулатора не се обръща сериозно внимание, защото разходите за електроенергия и парно са малка част от доходите на потребителите в страната. Средната месечна работна заплата в Полша е около 1500 евро.


Годишно цената на парното в страната излиза около една трета от месечната заплата на хората, показват сметките на държавния регулатор. В Полша се регулира цената за битовите потребители, но не и за фирмите. Няма регулаторни периоди, а се променя цената във връзка с промяната на цените на пазара, казаха още от ведомството.


Хитрости за въвеждане на ВЕИ


Полша трябва да постигне дял на възобновяемите енергийни източници до 2020 г. от 15 на сто по достигнатите споразумения на европейския пакет "Енергетика - климат". "За никого не е тайна, че изоставаме в плана и вместо 7.5% през 2010 г. сме постигнали 5.7%", каза Анжей Данека от
Полската стопанска камара за ВЕИ.


Една от хитростите, които производителите на енергия в страната са измислили, е да изгарят въглища и биомаса, като определят използването гориво като комбинирано, обясни Ришард Гаевски председател на Полската камара за биомаса. По данни на полската стопанска камара по възобновяеми енергийни източници около 47 на сто от зелената енергия се получава по този начин.


"Страната не разполага с големи възможности за развитие на вятърна и слънчева енергия и една от големите й опции е биомасата при това дървесната", допълни Гаевски. В страната има сериозен конфликт между земеделските производители и тези на биомаса заради засяването на големи площи с енергийни култури, преди всичко върби и тополи. Според изчисления на местната камара за биомаса в страната има потенциал да бъдат засети около 350 хил. хектара енергийни растения, които могат да бъдат използвани ефективно през следващите 20 години.


Въпреки че голяма част от произведената енергия в Полша идва от въглищни централи, от икономическото министерство на страната обясняват, че засега не планират затваряне на производители на черна енергия. Според ековедомството в страната всичко върви по график и нарушителите на екоправилата се глобяват.


При разпределянето на Европейските квоти за отделяне на вредни емисии Полша също като България е получила по-малко от поисканите. По тази причина държавата води дела срещу Брюксел. "Все пак сме заложили резерви в плана си и се оправяме и с отпуснатите квоти", обясни Томас Хрушчов, директор климатични промени и опазване на атмосферата в Министерството на околната среда. Страната е поискала 286 млн. тона емисии годишно, а е получила 208 млн. тона.


За цената на вятърните инвестиции


Около 12 на сто от цялата енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, в Полша се добива от вятър, показват данни на полската стопанска камара за ВЕИ. Условия за развитие на този тип енергия има в Северна Полша и крайбрежието на страната. "В момента има огромно количество от проекти за изграждане на ветропаркове, но не се знае каква част от тях ще бъдат изпълнени", каза Катаржина Михайловска-Кнап, представител на Института за възобновяема енергия в Полша.


По думите й сериозен проблем за инвеститорите е съществуващата електропреносна мрежа. Именно затова Полша е въвела няколко ограничения, които да отсеят "сериозните" от "несериозните" проекти в тази област. Изграждането на електропреносна мрежа е за сметка на инвеститорите, които трябва да плащат капаро на мегават за заявени бъдещи мощности.


До юли 2010 г. компании са платили за изграждането на 14 гигавата мощности в Северна Полша. Таксата е около 7500 евро на мегаватчас. В случай че инвестицията се окаже по-скъпа за оператора на мрежата, той може да поиска доплащане за присъединяване, обясниха от института за възобновяема енергия. По изчисления на организацията реалните възможности за построяването на ветропаркове възлиза на около 6 гигавата в региона.


Дървесина на търг


Една от най-търсените стоки в Полша е дървесината, особено след въвеждането на евроизискването за използване на биомаса при получаването на енергията. Над 95 на сто от горите в Полша са собственост на Държавната агенция по горите, която е на самоиздръжка и в която работят около 25 хил. души. Ведомството си набавя нужните средства за функциониране чрез продажба на дървесина. На всеки шест месеца компанията организира електронни търгове и продава на кандидати, предложили най-висока цена.


"Все повече компании искат да използват биомаса за получаване на енергия, но има проблеми, с които се сблъскват", обясняват от агенцията по горите. Около 15 на сто от дървесината е предназначена за енергийни нужди. От агенцията са намерили приложение на много от остатъчната дървесина, като я продават именно за суровина на енергия. Трудности при използването й са свързани с ниска концентрация на суровината по територията и проблеми с транспортирането на дървесината. Годишно страната изсича 55 на сто от прираста на дървесина в горския фонд.


Ядреното бъдеще на Полша


Полша е заявила намерението за изграждане на две атомни централи до 2030 г., съобщиха от икономическото министерство на страната. Основен инвеститор ще бъде държавната компания PGE, която се очаква да държи 51 на сто от първия проект. Според местните медии обаче това няма да се случи и националното дружество ще се задоволи и с по-малък дял.


За изграждането на първата централа са селектирани три бъдещи площадки - две от тях са в близост до Балтийско море на запад и изток от Гданск. Други възможности са областта Виелполска в близост до Познан, както и Нове място на 200 км от Варшава. Интерес за инвестиции в проекта досега са заявили четири компании - френската "Арева", американската "Уестинг хаус", "Кепко" (Корея) и японската "Хитачи".

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK