КФН готви двойно увеличение на таксите си и въвеждане на нови

Някои играчи може да напуснат пазара, ако се приеме новата тежест

Комисията за финансов надзор (КФН) подготвя двойно увеличение на всичките такси, които заплащат поднадзорните й лица, а освен това планира да въведе и над десет нови. Това става ясно от внесен за съгласуване в Министерството на финансите и правителството проект за нова Тарифа за таксите на регулатора, с които "Дневник" разполага.


Промяната ще засегне всички участници по веригата - инвестиционни посредници, управляващи дружества, фондове за имоти и вземания, публични компании, борсата, застрахователи и пенсионни компании.


Ефектът от повишените такси ще е противоречив за крайните клиенти, като според представители на посредниците те едва ли ще натоварят инвеститорите, търгуващи през тях. По-скоро ще свият още повече маржовете си. Някои експерти обаче не изключват промените да доведат до повишение в цените на застрахователните полици.
Източници на "Дневник" от финансовото министерство заявиха, че целта на КФН е с новите такси да бъде компенсиран недостигът в държавната й субсидия, който е 4.3 млн. лв. Още при подготовката на държавния проектобюджет регулаторът поиска 9.6 млн. лв. трансфер от държавата, което щеше да направи общият бюджет на комисията около 14 млн. От финансовото министерство отпуснаха 5.3 млн. лв., с което общите пари на КФН (от държавата и собствени приходи) стават 9.3 млн. лв. (виж таблицата).


Сред мотивите за готвения ръст на таксите е бил и фактът, че те не са били променяни от създаването на единния регулатор през 2003 г., за който период е натрупана значителна инфлация.


Първоначалната идея е била дори за още по-драстично повишение на тарифата и преминаване на самостоятелна и независима от държавния бюджет, но с оглед на влошеното състояние на участниците на капиталовия пазар, които трябва да поемат промяната, тя е била ревизирана. "Не мога да коментирам неща, които са на ниво проект. Това е решение, което ще вземе Министерският съвет", заяви единствено пред "Дневник" председателят на КФН Стоян Мавродиев.


Неприятна изненада за пазара


Информацията за готвеното увеличение на таксите изненада неприятно пазара, тъй като проектът не е бил предоставен за обсъждане на заинтересуваните лица. Някои от браншовите организации като асоциацията на пенсионните дружества и тази на застрахователните компании чуха за планираните промени за първи път от "Дневник".


Сумата, която ще бъде събрана от пазара, не изглежда голяма на фона на управляваните активи в небанковия финансов сектор, надзираван от КФН - над 8 млрд. лв. В същото време обаче част от компаниите на пазара са в изключително окаяно състояние заради липсата на клиенти и срива на цените на активите, при което всякакви допълнителни тежести могат да ги накарат да се оттеглят от тази дейност.


Сред най-засегнатите от мярката се очертава да бъдат инвестиционните посредници и управляващите дружества, които вероятно ще поемат поне половината от необходимите на надзора над 4 млн. лв. "Ако регулаторните такси се увеличат, това ще ни изправи пред изключително тежка ситуация", заяви Стоян Тошев, председател на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД).


"Ефектът от по-високите такси ще е пагубен", обясни Любомир Бояджиев, председател на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП).Според експертите от двете организации вдигането на тарифите ще доведе до оттегляне на някои играчи от сектора и преразпределение на пазара.


Преди седмица от двете асоциации са поискали официална информация от КФН и Министерството на финансите във връзка с публикации за готвено увеличение на таксите, придружено от становища за негативния ефект от евентуална реализация на подобна идея. Отговор до този момент обаче не е получен.


Дубъл на таксите


Сметките показват, че ако проектът за новата тарифа бъде одобрен от правителството, всеки посредник независимо от това дали прави оборот и само за това, че присъства на пазара, ще трябва да плаща годишно вместо по 4300 лв. вече по 8600 лв. Същото се отнася и за управляващите дружества.


Отделно за всяко свое действие или промяна, което изисква одобрение от регулатора, в това число и проспекти, те също ще плащат двойно повече. Отчисления ще се правят и във връзка с много нови такси на комисията. Вдигането на таксите ще оскъпи и публичния статут на предприятията, които са на борсата, тъй като, ако досега са дължали по 300 лв. годишно, това вече ще им струва по 800 лв.


С промените ще бъдат вдигнати двойно както входните, така и изходните бариери за навлизане на българския капиталов пазар, става ясно от предложенията. Предвиждат се и нови такси, сред които за разширяване на лицензите, преобразуване на дружества и фондове, за излизане от регулиран пазар, различни нови такси за посредници според отделни членове в закона.


Искането на КФН за по-голям трансфер от бюджета за следващата година беше свързано с намерения за увеличение на разходите за заплати и възнаграждения на персонала, разходите за издръжка, които включват командировки в чужбина, софтуер и външни услуги, както и инвестиции, в които е включено закупуването на компютърна техника.


Заложеният от регулатора ръст на заплатите беше 1.8 млн. лв., за издръжката - над 1 млн. лв. повече, а за капиталови разходи - над половин милион лева. За поддържането на членството на регулатора в международни институции и участия на техни събития пък КФН искаше два пъти повече средства - 1.28 млн. лв.Мнения


Любомир Бояджиев, председател на БАЛИП: Ефектът ще е пагубен за посредниците
Ефектът от по-високите такси ще е пагубен и това го заявихме в наше становище във връзка с искана от нас информация по темата след медийни публикации. И в момента дейността ни е свита значително и с едни двойно по-високи такси предполагам, че ще се стигне до вълна от върнати лицензии. Ще се стигне до ситуация, в която на пазара ще се влиза и излиза по-трудно, а в същото време няма да има пазар. Политика на всеки посредник е да прецени дали по-високите такси да се прехвърлят към крайните клиенти. Не очаквам такова пренасяне, по-скоро се задава закриване на бизнес. Трябва да се мисли в посока развитие на капиталовия пазар, а не в неговото потискане.


Стоян Тошев, председател на БАУД: Това ще ни изправи пред тежка ситуация
Вследствие на кризата бизнесът се намира в трудна ситуация. Поради резкия спад на цените на активите на българския капиталов пазар се свиха портфейлите и на взаимните фондове, при което приходите на управляващите дружества намаляха значително. Направихме всичко възможно да свием и разходите си и в момента те са на санитарен минимум, така че да изпълняваме разпоредбите на закона. Ако регулаторните такси се увеличат, това ще ни изправи пред изключително тежка ситуация. Силно се съмнявам, че повишените разходи по линия на КФН могат да бъдат пренесени към крайните клиенти под формата на по-високи такси за управление на взаимните фондове. Криза има не само в нашия сектор, а в цялата икономика, в това число и при инвеститорите.


Николай Василев, съдружник в "Експат капитал": Подобно вдигане трябва да е много добре аргументирано
Вдигането на такси е подобно на увеличението на данъците с тази разлика, че последните се плащат само ако имаш печалба, а първите - при всички положения. Подобен ход ще е негативен за целия бранш и сега не е най-подходящият момент. По един закон от 2003 г. (ЗОРАКС) всички административни такси на държавата трябва да покриват разходите на държавните институции, а не да формират печалба и бюджетни приходи. Някой трябва да докаже, че тези нови такси отиват за покриването на разходи, че толкова струва администрирането на този процес. Примерно при лицензирането на един АДСИЦ, ако се плащат няколко хиляди лева, трябва да се провери защо струва толкова и дали толкова много хора работят чак толкова часове. Ако отговорът е не, то тогава този ход е лош. Ние обаче като поднадзорни лица можем да мислим каквото си искаме и трябва да продължим да си плащаме, за да работим. Неправилна политика е, но стискаме зъби и продължаваме.


Орлин Пенев, председател на Асоциацията на българските застрахователи: Може да поскъпнат полиците
КФН могат да си определят таксите сами. Всички разходи на застрахователите се калкулират в цената на застраховките. Въпрос на сметки на отделните дружества е дали да го направят и сега. При всички положения стремежът в бранша е към минимизиране на разходите и едно увеличение на таксите при някои може да оскъпи полиците.


Никола Абаджиев, председател на асоциацията на пенсионните дружества: Никой не е обсъждал с нас
Никой не ни е уведомявал или обсъждал с нас за подобни повишения.


Проектобюджет на Комисията за финансов надзор (хил. лв.)
 123 
Показатели20102011 по предложение на КФН2011 по предложение на Министерски съвет 
ПРИХОДИ40004000,24000,2 
РАЗХОДИ9360,513637,59360,5 
Заплати и възнаграждения за персонала4856,266654849,3 
Други възнаграждения и плащания за персонала766,5606,1581 
Осигурителни вноски822,41152,4906,3 
Издръжка2040,73107,81996,3 
Разходи за членски внос и участия в организации610,61276,2610,6 
Капиталови разходи264830417 
СУБСИДИИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ5360,59637,35360,3 


Такси за лицензи и разрешения по ЗППЦК в лв.
 Настоящ размерПредлаган размер
Инвестиционно дружество от затворен тип3 6007 200
Инвестиционно дружество от отворен тип4 4008 800
управляващо дружество4 3008 600
за разширяване на обхвата на първоначалния лиценз01 000
за организиране и управление на договорен фонд от управляващо дружество3 0006 000
за преобразуване на публично дружество01 000
за преобразуване на инвестиционно дружество от затворен в отворен тип2 0004 000
за преобразуване на инвестиционно дружество3 0007 200
за преобразуване на управляващо дружество07 500
за преобразуване на договорен фонд07 200
за доброволно прекратяване на инвестиционно дружество2 0004 000
за доброволно прекратяване на договорен фонд04 000
   
   
Такси за лицензи и разрешения по ЗПФИ в лв.
регулиран пазар7 50035 000
пазарен оператор на многостранна система за търговия015 000
инвестиционен посредник4 3008 600
Нова такса според член в ЗПФИ05 000
Нова такса според член в ЗПФИ04 300
Нова такса според член в ЗПФИ0500
Нова такса според член в ЗПФИ0500
Нова такса според член в ЗПФИ09 300
Нова такса според член в ЗПФИ013 600
Нова такса според член в ЗПФИ08 000
Нова такса според член в ЗПФИ360750
за вписване на банка в регистъра на инвестиционните посредници3 60013 600
за преобразуване на инвестиционен посредник07 500
за доброволно прекратяване на регулиран пазар015 000
   
Такси за лицензи и разрешения по ЗДСИЦ в лв.
дружество със специална инвестиционна цел3 6007 500
за преобразуване на дружество със специална инвестиционна цел07 200
   
Такси за лицензи и разрешения по Кодекса за застраховане в лв.
застраховател по живот и злополука30,000+2,00060,000+4,000
застраховател по имуществени застраховки90,000+3,000180,000+6,000
презастраховател120,000+20,000240,000+40,000
взаимозастрахователна кооперация10,000+100020,000+2,000
за разширяване на обхвата на лиценз по живот и злополука30,000+2,00060,000+4,000
за разширяване на обхвата на лиценз по имуществени застраховки90,000+3,000180,000+6,000
за разширяване на обхвата на лиценз с допълнителен лиценз за нов вид застраховка по живот и злополука2 0004 000
за разширяване на обхвата на лиценз с допълнителен лиценз за нов вид застраховка по живот и злополука2 0006 000
за разширяване на обхвата на лиценз с допълнителен лиценз по презастраховане20 00040 000
за разширяване на обхвата на лиценз по презастраховане с допълнителен лиценз на взаимозастрахователна кооперация1 0002 000
застрахователен брокер5 36010 750
актюер500750
сливане, отделяне и разделяне по живот и злополука30,000+2,00060,000+4,000
сливане, отделяне и разделяне по имуществени застраховки90,000+3,000180,000+6,000
сливане, отделяне и разделяне презастраховател120,000+20,000240,000+40,000
друга такса10 00020 000
друга такса15 00030 000
друга такса20 00040 000
   
Такси за лицензи и разрешения по Закона за здравното осигуряване в лв.
доброволно здравно осигуряване30,000+2,00060,000+4,000
нов здравноосигурителен пакет2 0004 000
сливане, отделяне и разделяне30,000+2,00060,000+4,000
вливане10 00020 000
   
Такси за лицензи и разрешения по Кодекса за социално осигуряване в лв.
пенсионна лицензия50 000100 000
...25 00050 000
...25 00050 000
...12 50025 000
...500750
...15 00030 000
...5 00010 000
 5 00010 000
 10 00020 000
   
Такси за общ финансов надзор в лв.
публично дружество300800
публично дружество за всяка облигационна емисия 300
от други емитенти 700
АДСИЦ 2 500
АДСИЦ за всяка облигационна емисия 300
инвестиционен посредник2 1504 300
...1 1002 200
...3 4006 800
...5 40010 800
...5 40010 800
...1 1002 200
Инвестиционно дружество от отворен тип2 2004 400
Инвестиционно дружество от затворен тип1 2502 500
управляващо дружество2 1504 300
...2 2004 400
...6251 250
от клона на управляващо дружество1 1002 200
регулиран пазар9 00018 000
от пазарен оператор на многостранна система за търговия 8 000
от Централен депозитар5 00010 000
Агенция за кредитен рейтинг 5 000
застраховател по живот и злополука10 00020 000
клон... 2 200
застраховател по имуществени застраховки40 00080 000
клон... 2 200
презастраховател55 000110 000
клон... 2 200
взаимозастрахователна кооперация5 00010 000
застрахователен брокер1 0005 000
здравноосигурително дружество10 00020 000
пенсионноосигурително дружество10 00020 000
... за всеки допълнителен фонд 10 000
дружество за допълнително доброволно осигуряване за безработица5 00010 000
... за всеки допълнителен фонд 5 000
   
Такси за потвърждаване на проспекти в лв.
Други такси5 00020 500

Коментари (8)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Hristo Hristov
  Hristo Hristov
  Рейтинг: 1421 Неутрално

  И какво стана сега, обещанията на ГЕРБ как ще помогнат на капиталовия пазар с листването на енергийните компании, ще го развиват, ще го превърнат в реално функциониращо средство за финансиране в икономиката, отидоха в тоалетната.
  Гениално е просто, като видиш, че някой се дави - помогни му.

  www.economistbg.com/
 2. 2 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Абе време е някой да тропне по масата и да я закриваме тая борса. Ако има достатъчно стойностна БГ компания и държи да става публична да ходи на някоя съседна борса. Това БГ е борсата е чиста магураджийска седянка.

 3. 3 Профил на SATANAILOFF
  SATANAILOFF
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Имам странно усещане........
  ГЕРБ пее своята "ЛЕБЕДОВА ПЕСЕН"......
  А ние си мислехме че са нещо различно.......
  А те се опитват да затрият нацията и всичко що годе все още недоубито от монополи и Комунисто-Доганистична-Ендесевична ЧУМА!
  Къде са Ви стимулите за населението другари "ЦВЕТЯ"
  "ГЕРБЕРИ" ли сте или "ТАТУЛЛИ"
  Кой ще Ви търпи като всичко вдигате? А съсипахте останалото макар и калпаво здравеопазване!
  НАЙ-ОТГОВОРНО ВИ ОБВИНЯВАМ В ГЕНОЦИД!

  ДЯНКОВ - ОСТАВКА!

  ГЕРБ - ВЪРВЕТЕ СИ КОЙ ОТКЪДЕТО Е БАРАБАР С ИМОТЧЕТАТА СИ И БАНКИТЕ СИ!

  Писна ми разни тарикати да ни правят на маймуни! Самите те правейки се на такива!
 4. 4 Профил на 077888888888
  077888888888
  Рейтинг: 627 Разстроено

  До коментар [#3] от "SATANAILOFF":

  Прекрасен анализ! Съгласен.

  +++++++++++++++++++

  Да изгоним паплачта ГРОБ и спасим Родината.
 5. 5 Профил на charlyb
  charlyb
  Рейтинг: 907 Неутрално

  А така, ударно, по комунистически - алъш-вериш с маргинални синдикати и мачкане на бизнеса! Така се печелят президентски избори в България!

  Протестите ще стимулират управляващите да започнат реформи – протестират нереформираните, онези които смучат от държавата!
 6. 6 Профил на Румен Гълъбинов
  Румен Гълъбинов
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Първоначалната такса за застрахователен брокер е увеличена ДВА пъти от 5 360лв. на 10 750лв., а ежегодната такса за надзор се вдига ПЕТ пъти от 1000лв. на 5000лв.

 7. 7 Профил на kai
  kai
  Рейтинг: 902 Неутрално

  ГЕРБ нарушават обещание след обещание. Че те по-добре да вдигнат данък печалба двойно. Как така някаква комисия ще вдига таксите ей така защото искали повече кинти. Че то след подобен прецедент всяка даржавна администарция може да започне да закопава който си иска бизнес с такси. Това е държавен произвол отвсякъде.

  С тези такси създават огромни трудности пред пазарната конкуренция. Човек направо да се чуди какви интереси могат да имат да разчистват конкуренцията. И кои интереси всъщност защитава ГЕРБ.

 8. 8 Профил на Румен Гълъбинов
  Румен Гълъбинов
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Режимът на държавните такси създава особено голяма тежест за фирмите в България, сочи доклад на Световната банка, посветен на по-доброто регулиране.
  Според доклада остарялата нормативна рамка, слабата институционална структура и отсъствието на правителствена политика при определянето на държавните такси са довели до неконтролируем ръст на таксите.
  Те са нараснали цели 60 % за периода 2003-2008 година. Някои държавни такси са толкова високи, че вредят на конкуренцията, се изтъква още в доклада.
  България би трябвало да съсредоточи усилията си за намаляване на времето и разходите на фирмите, които са принудени да ги дават, за да изпълнят различни регулации, категорични са авторите на доклада.
  В Естония и Словакия фирмите отделят по-малко от 7 % от времето си за изпълнение на разпоредби. Докато в България според бизнесмените фирмите губят 10, 6 % от времето си за справяне с различни регламенти.
  По силата на общински разпоредби често фирмите се изправят пред допълнителни изисквания и дублиране при подаване на документи, затруднени са от отсъствие на публични регистри и на възможности за електронно подаване на заявления, както и от високи местни данъци и такси.
  Според постоянния представител на Световната банка за България Маркус Репник намаляването на времето и разходите необходими на фирмите за изпълнение на различни регулации може да даде зелена светлина за стимулиране на икономическия растеж на България.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK