Проучване на Уникредит Булбанк: Лихвите по кредити в България са малко над средните в региона

Отличниците в Централна и Източна Европа са Полша, Чехия и Словакия

Проучване на Уникредит Булбанк: Лихвите по кредити в България са малко над средните в региона

© ДневникЛихвите по жилищни и потребителски кредити в България са малко над средните за Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Сравнена с другите страни поотделно, България е сред тези с по-високо ниво на лихви за заеми за домакинствата. Отличници по ниски лихви в региона са Полша, Чехия и Словакия.


Основната причина за по-високите лихви у нас е по-високата цена на финансирането за банките в сравнение с останалите страни, с изключение на Румъния и донякъде Унгария и Латвия (виж графиките). Това показва проучване на екипа на "Икономически анализи" на Уникредит Булбанк за лихвените равнища в България и ЦИЕ.


Проучването обхваща периода 2007-2010 г. - част от бума, глобалната криза и част от възстановяването. Данните са само за лихви в национална валута в съответната страна. Според проучването през разглеждания период номиналните лихви по кредитите за домакинствата в България са по-ниски, отколкото в Румъния и Унгария, близки са до тези в Латвия и са по-високи спрямо останалите страни. Най-големи са разликите със Словакия, Чехия, Гърция и Полша.
Това важи и за корпоративните кредити. В момента се наблюдава процес на нормализиране на лихвите, който обаче у нас протича по-бавно, посочи Кристофор Павлов, главен икономист на банката. Този процес според него ще продължи, стига да няма външни за страната ни шокове, като решаващо в това отношение е развитието на ситуацията в Гърция.


По-високата цена на финансиране на банките, заради която и лихвите у нас са по-високи сега, на изхода на кризата, се дължи на няколко фактора. Това са високата инфлация, зависимостта от външно финансиране на банките, ситуацията с Гърция, провежданата парична политика.


Допълнителни разходи в цената на финансирането на банките играят и средствата, които те заделят за поддържане на минимални задължителни резерви в централната банка, както и разходите за гарантиране на влоговете. Друг фактор са и по-високите административни разходи на банките тук. Банките у нас имат малка възможност да реализират икономии от мащаба заради ниското ниво на банково проникване.


Високата инфлация


изтласква нагоре лихвите по депозитите, за да се създадат достатъчно стимули за вътрешните спестявания. Така обаче логично се стига и до по-високи лихви по кредитите. По-високата инфлация оказва влияние и върху структурата на спестяванията.


Тъй като тя поражда по-високи лихви по депозити, населението спестява в срочни влогове, които предлагат тези нива, и ограничава дела на депозитите до поискване (разплащателни сметки, безсрочни депозити), по които лихвите са ниски. Пропуснатите ползи при спестяване в безсрочни депозити при по-висока инфлация са по-големи, обясни още Павлов.


Външното финансирането


Страните, които преминават през по-продължителен и динамичен кредитен бум се оказват и по-зависими от външно финансиран. По време на бума банките у нас разчитаха основно на финансиране от страна на банките майки. Така в кризата тези страни се приемат с по-голяма доза за риск и са подложени на по-голям натиск да редуцират тази външна задлъжнялост.


Това също влияе негативно на цената на финансиране за банките. Ситуацията в Гърция също тежи на темповете, с които протича процесът на нормализиране на лихвите в България, който върви по-бавно, отколкото в повечето страни от ЦИЕ, обясниха от банката.


Избраната парична политика


също има значение, макар и в по-малка степен, за по-високата цена на финансиране. Валутният борд у нас не позволява да се води парична политика, която има за цел по-ниска цена на кредита, както и рефинансиране на кредитните институции с по-евтин ресурс от централната банка.


В това отношение Гърция не би могла да бъде мерител, тъй като около 20% от пасивите в банковата й система са финансиране от Европейската централна банка (като член на еврозоната) при цена от 1.25%. Тази ниска цена на външно финансиране се пренася и върху цената на вътрешното кредитиране и й позволява да я поддържа ниска, обясни още Кристофор Павлов.


Оказва се и че България има най-високите разходи за гарантиране на влоговете, което също се добавя към крайната цена на финансирането, макар и в незначителна степен. Половината от печалбата на банковия сектор за 2010 г. (около 600 млн. лв.) е отишла за заделяне на годишните премийни вноски към Фонда за гарантиране на влоговете в банките, посочи Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк.Загуби от кредити


Най-големи загуби от кредити се очаква да имат Румъния, Литва, Латвия и Унгария, сочат прогнозите на Уникредит Булбанк. Това са и страните с най-голям кредитен бум. За 2010 г. делът на кредитите със загуба от общите заеми за тези страни е съответно 20.5% за Румъния, 19% за Литва, 19.7% за Латвия и 12.1% за Унгария. У нас този дял е 11.9%. Необходими са още 5-6 години, за да изтече един цял кредитен цикъл (който е около 5-10 години), за да може да се оцени какви точно ще са загубите на банките от кредити в кризата, обясни Кристофор Павлов. В периода на кредитния бум, какъвто преживяха всички страни в региона, банките подцениха значително риска и това беше най-вече при потребителските кредити. Това е характерно за банките в целия регион, посочи още Павлов.


Лоши кредити за 2010 г.


20.5% Румъния
19.7% Литва
19% Латвия
12.1% Унгария
11.9% България

Коментари (48)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2518 Неутрално

  Защо,питам аз,лихвите в Гърция са два пъти по-ниски от лихвите в България?

  Вероятно,защото гърците не смятат да си връщат кредитите!При това положение могат спокойно да са "0"%,че и "-1"!

  Гръцките банки в скоро време ще имат доходи само от България,и се стремят да ги държат по-високи!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 2. 2 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Проучване на Уникредит Булбанк и проучването обхваща периода 2007-2010 г. ?
  ЗАКОН за статистиката
  Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на статистическа дейност от Националната статистическа система. Статистическата дейност обхваща разработването на методологията и планирането на статистическите изследвания, получаването, събирането, обработването, съхраняването на индивидуални данни и статистическа информация, анализирането, предоставянето и разпространението на статистическа информация. Статистическата дейност се осъществява при спазване на следните принципи: професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, статистическа тайна и ефективност на разходите. Статистическата информация се произвежда при спазването на следните критерии за качество: адекватност, точност, навременност, пунктуалност, достъпност и яснота, сравнимост и логическа обвързаност. Националната статистическа система се състои от Националния статистически институт, органите на статистиката и Българската народна банка. Органите на статистиката са държавни органи или техни структурни звена, които разработват, произвеждат и разпространяват статистическа информация.Националният статистически институт и органите на статистиката запознават обществеността с резултатите от статистическите изследвания чрез средствата за масово осведомяване, интернет страниците си, чрез собствени публикации или по друг подходящ начин при спазване разпоредбите на глава шеста. Получаваните и събираните при статистическите изследвания индивидуални данни са статистическа тайна и могат да се използват само за статистически цели. Получаването, обработката, използването и съхраняването на данни, представляващи статистическа тайна, се извършват по ред, определен с правилник, утвърден от председателя на Националния статистически институт.
  Правилата за опазване на статистическата тайна са задължителни за всички изследвания, провеждани по реда на този закон от Националния статистически институт и органите на статистиката.Статистическ информация, подлежаща на класификация като служебна тайна, е информацията, свързана с отбраната на страната, с вътрешната икономическа сигурност, със сигурността на организационните единици, информационните системи или мрежи, специализирани анализи и изследвания и с друга информация, която не е държавна тайна, но нерегламентираният достъп до която би се отразил неблагоприятно на интересите на държавата или би увредил друг правнозащитен интерес.

 3. 3 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 630 Гневно

  В отговор на заглавието - глупости на търкалета!

 4. 4 Профил на 3аНиЗа
  3аНиЗа
  Рейтинг: 1977 Любопитно

  "България е сред тези с по-високо ниво на лихви за заеми за домакинствата..." - УРАвновесяват се нещата с по-ниско ниво на доходите на домакинствата.

  Коментиране на анализираното, вече...
 5. 5 Профил на uran
  uran
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#1:"lz2"]Гръцките банки в скоро време ще имат доходи само от България,и се стремят да ги държат по-високи![/quote]
  Дано да не става така.

  Yet another blue planet.
 6. 6 Профил на karni
  karni
  Рейтинг: 448 Весело

  маааалко над средните
  3-4% отгоре маааалко над средните

 7. 7 Профил на bored2009
  bored2009
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Дневник - четете както дявола евангелието. Заглавието тряба да бъде. "Лихвите по кредити в България са малко над средните в региона, но затова пък едни от най-високите."

 8. 8 Профил на Deyan Todorov
  Deyan Todorov
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Опааа, опаааа... Не мога да се сдържа да коментирам това заглавие.
  Значи лихвите по жилищни кредити са около 1/3 (ЕДНА ТРЕТА) по-високи от средните за региона. Чакайте, това е почти 50% (46%!!!) по-високи от средните в Латвия... Утрепаната от кризата, с цени на жилищата почти 50% под пиковите, с почти два пъти колкото нашите дял на лошите кредити. И тя има с почти 50% по-ниски лихви от България? И ние ще кажем, че нашите са "само малко" по-високи от средните. За какво говорим изобщо? Ама цената на ресурса за банките в България е ЦЕЛИ 5% (пет процента, 0.2 процентни пункта) по-ниска то тази в Латвия? Не знам за другите, но аз не съм сляп и МРЗ не са оправдание за банките. Оправданието е следното: ама нашите централи не ни дават да финансираме по-евтино, защото не можем да ги убедим, че в България рискът не е по-висок, отколкото изглежда. Ето и втори вариант: ама ние сме между Гърция, Румъния и недалеч от Унгария, в най-проблемната зона на Европа, а и гърците нямат сили да кредитират, така че УниКредит и Райфайзен на практика сме си монополисти на пазара, защото няма солидни български банки, така че що да не вземем някой лев отгоре, да не говорим, че ние в УниКредит сме и лидери по пазарен дял. С нетърпение очаквам следващото изследване, което ще сравни цените на корпоративните кредити. Дотогава, ще ви издам ЕДНА ГОЛЯМА ТАЙНА - по лихви по кредитите България е по-сходна с Румъния и Унгария, отколкото дори с балтийските Литва и Латвия. (Балтийските бяха онези, дето кризата ги тръшна жестоко и където кредиторите не са италиански, гръцки и австрийски, а шведски и норвежки).

 9. 9 Профил на Шукри Шашкъноглу
  Шукри Шашкъноглу
  Рейтинг: 469 Весело

  при тези лихви пътят на банковата система е открит......НАДОЛУ !!!
  -
  и понеже банките се управляват от мъдри люде - ТЕ ще коригират лихвите НАДОЛУ за да не тръгнат Банките НАДОЛУ !!!
  ----------
  каквото можаха - остригаха и издоиха - ДРАНЕ на кожи обаче няма да има ....никой не убива длъжника си , нито коли кокошка която снася златни яйца !
  ----------
  всеки слух от Банка следва да се тълкува реципрочно , СПОКО

 10. 10 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Правилен анализ. И за обобщение на двете основни причини за високите лихви :
  - Липсата на капитал. Почти всички кредити са от ресурс от чужбина. Спестяванията са много по-малко от кредитите, спесявания в акции почти няма, пенсионните фондове са лилипути, а и това дето го имат Мутрата го национализира и набута по спортни бази. Не е нужно да споменавам, че Мутрите изнесоха парите си в Швейцария.
  - За политическият риск няма смисъл да говоря. Само да споменим, че правораздаването е в ръцете на Мутрата и Цецо..

  Инфантилните народи се изтребват сами!
 11. 11 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 561 Неутрално

  "В това отношение Гърция не би могла да бъде мерител, тъй като около 20% от пасивите в банковата й система са финансиране от Европейската централна банка (като член на еврозоната) при цена от 1.25%. Тази ниска цена на външно финансиране се пренася и върху цената на вътрешното кредитиране и й позволява да я поддържа ниска, обясни още Кристофор Павлов." Много важно да се знае, а не да се говорят глупости за банките-крадци!

  Инфантилните народи се изтребват сами!
 12. 12 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#1] от "lz2":Гръцките фирми и граждани са много по-коректни към банките от българските събратя ...

  Инфантилните народи се изтребват сами!
 13. 13 Профил на Deyan Todorov
  Deyan Todorov
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#10] от "BBC":


  [quote#10:"BBC"]Липсата на капитал. Почти всички кредити са от ресурс от чужбина.[/quote]

  Направо недоумявам как от верен факт правиш грешен извод. Верният факт е, че кредитите са от чужбина: кредитите бяха около 15-20% по-високи от депозитите преди кризата (в момента не мога да кажа колко са, но доколкото си спомням - по-малко). Банките в България са едни от най-добре капитализираните в Европа и без проблем (на ниво система) покриват и Базел 3 (както и 4, и 5). Те се къпят в капитал. Банките в България недоизползват капитала, който имат, защото мениджърите им - местни и чужди, още не са оправдали (и отчели) загубите си. Това, за което ти говориш, е е ликвидност, не капитал. И сега виждаме как ниската цена на ликвидността е свалила ефективно лихвите навсякъде в региона, а само в България и Румъния (страната на север от Дунав, която посегна към касата на МВФ) се смята, че рисковете при домакинствата са по-високи, отколкото в Литва и Латвия.

 14. 14 Профил на Deyan Todorov
  Deyan Todorov
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#11] от "BBC":

  Да бе, щото УниКредит или гръцките банки в България нямат достъп до финансиране от ЕЦБ. Или КВС, или Байерише Ландесбанк, или... какво да говорим повече.

 15. 15 Профил на Dante
  Dante
  Рейтинг: 667 Неутрално

  Може лихвите ни да са малко над средните за региона, но за сметка на това заплатите са малко под средните, та значи сме си добре.

 16. 16 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2518 Неутрално

  До коментар [#5] от "uran":

  Ама то е станало от миналата година още!Само спирането на финансирането на бюджетния дефицит, ще срине БВП на Гърция,където 80% от БВП са услуги! на кого ще слугуват,след като 30 % от населението няма да има работа,на другите вънагражденията ще паднат поне 3 пъти !То е като верижна реакция.Почне ли,спирането е когато се изразходи причината за реакцията.

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 17. 17 Профил на pfs
  pfs
  Рейтинг: 493 Неутрално

  Статията звучи като "Проучване направено от КНДР установи, че КНРД е най-демократичната държава в света."

 18. 18 Профил на grigoo
  grigoo
  Рейтинг: 779 Неутрално

  Точно вампирите от уникредит ли ми говорят тези небивалици? Тези, които ми искат такса за внасяне на пари от техен клон в сметка в същата банка? В България лихвите са със сигурност най-високите в света!

 19. 19 Профил на Георги Симеонов
  Георги Симеонов
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Рейгън и Горбачов се състезават в бягане на 100 метра. Рейгън победил. На другия ден заглавията във вестниците в САЩ - Президентът Рейгън първи в бягане на 100 метра, Горбачов последен. В СССР заглавията във вестниците - в състезание по бягане другарят Горбачов се класира втори, Рейгън - предпоследен.

 20. 20 Профил на BBC
  BBC
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#14] от "Деян":
  Ами Булбанк няма! Трябва да ползва банката-майка, която трябва да заложи нещо, но не български облигации. Парите които нахлуваха предходните години бяха частни.  До коментар [#13] от "Деян": D.f Това 15-20% на око ли го премери? А бъкана с пари банка в България дава до и над 5% промоция на Евро, когато същата дава 1.5% в Германия и Италия?

  "
  Новопривлечени
  средства в EUR
  Стандартни Депозити
  с матуритет 3 месеца
  Стандартни Депозити
  с матуритет 6 месеца
  Стандартни Депозити с
  матуритет 12 месеца
  1 000 - 2 999.99 3.00% 4.00% 5.00%
  3 000 - 4 999.99 3.20% 4.20% 5.20%
  5 000 - 9 999.99 3.40% 4.40% 5.40%
  над 10 000 3.60% 4.60% 5.60%
  "

  Инфантилните народи се изтребват сами!
 21. 21 Профил на georgedailiev
  georgedailiev
  Рейтинг: 174 Неутрално

  Малко малко .. Колко да е малко.. Особено като се имат предвид жилищните кредити, където тези 1.5 до 2 % разлика се умножат по 20 30 годишен период ? Изобщо не е малко! А и нистина то си е близо 30 - 40% по-високи лихви... Макар че така казано "МАЛКО Е .. САМО 1 ПРОЦЕНТ.." . Да не забравяме и нещо друго в България банките не изчисляват лихвата по определени критерии и методология, а преизчисляват почти всички рискове в лихвата.. Един вид те инвестират и прибират печалбата, ако има такажа, но ако загубят риска не го поемат те до голяма степен те, а редовните платци през лихвите си..

 22. 22 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 690 Неутрално

  Как може лихвите по жилищните кредити в България да са 3 ПЪТИ (!) по-високи от тези в Естония? Да ги питаме тия естонци как го правят, бе!

 23. 23 Профил на rainbou1
  rainbou1
  Рейтинг: 1488 Весело

  Лихвите са малко над средните за региона, които са малко над средните за Европа, които са малко над средните за света

  И лошите кредити гонят 20%
  Култ

 24. 24 Профил на Deepdish
  Deepdish
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  От логиката на този смешен анализ става ясно, че при полъх на северен вятър в южна Аржентина, неминуемо следва влошаване на пазарните условия за банките в България! Което от своя страна води до леко повишаване на лихвите по кредити за гражданите с около 2,5%. Почти незабележимо според великите експерти на още по-вееликото уникредито....

 25. 25 Профил на liion44
  liion44
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Лихвите са малко над средните за Европа ,а заплатите много под минималните,за Европа.

 26. 26 Профил на Syuelymancho Assanoff Osmanoff
  Syuelymancho Assanoff Osmanoff
  Рейтинг: 450 Весело

  [quote#1:"lz2"]Защо,питам аз,лихвите в Гърция са два пъти по-ниски от лихвите в България? [/quote]
  ----------
  разликата е чисто психологическа - гърците са НАЦИЯ а ние сме стадо,тълпа
  ----------
  отговорът на въпроса ти е ТУК : http://www.blitz.bg/news/article/110502
  ---------
  когато хвърлим плакатите и лозунгите и хванем бухалките - и ТУК ще има лихви по 4.5 % - ФИКСИРАНИ за целия срок!
  ---------
  победите трябва да се извоюват - племе което е чакало 500 год някой да го освободи си остава племе , което редува поробителите с освободители,които после стават поробители,търси нови освободители..............турците имат "етикет" за нас : РАЯ , евреите и те иматподобно определение: ГОИ (говеда,животни)

  КРИЗИТЕ се лекуват с ГЛАД ;)
 27. 27 Профил на angel_to
  angel_to
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#15] от "Dante":Само малко ли? Да не би разликата да е направо в пъти, особено при доходите?

 28. 28 Профил на angel_to
  angel_to
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#17] от "pfs":Те в КНДР не си губят времето да правят подобни изследвания, защото просто това е факт неоспорим и световноизвестен.

 29. 29 Профил на angel_to
  angel_to
  Рейтинг: 506 Неутрално

  До коментар [#18] от "grigoo":Спокойно, колкото и да не са ми слабост от Булбанк искам да те светна, че има още доста подобни банки. Те просто гледат какво правят останалите и ако случайно все още не са започнали и те да го правят, бързо се коригират.

 30. 30 Профил на angel_to
  angel_to
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Премията се определя от Управителния съвет на УниКредит Булбанк и може да бъде променяна от Банката при промяна на нормативната база и/или условията на финансовите пазари и/или възникване на други обективни обстоятелства, водещи до съществено повишаване разходите на Банката по привлечения ресурс и/или до допълнителни разходи по предоставените кредити. Установяването на такива обективни обстоятелства става на основата на официални независими източници на пазарна информация или нормативни документи.
  Промяната на премията привежда базовия лихвен процент в съответствие с пазарните условия към съответния момент. Промяната може да бъде в максимален размер до 2 процентни пункта за всяка такава актуализация, за което Банката уведомява кредитополучателите по ред, установен в Общите условия.
  За неанюитетните кредити, всяка промяна на стойностите на приложимия лихвен индекс и на премията, съставляващи БЛП, води до промяна на стойността на БЛП.
  За анюитетните кредити, когато сборът от стойностите на пазарния лихвен индекс и премията се промени с над 0.25 процентни пункта спрямо действащата към момента на промяната стойност на БЛП, тази промяна се отразява автоматично и води до нова стойност на БЛП.
  Ако някой се чуди какво е това, то отговарям веднага - Методология за определяне на лихвените проценти по кредити и е взето от сайта точно на Булбанк. Тълкуването и анализа оставам на вас.

 31. 31 Профил на angel_to
  angel_to
  Рейтинг: 506 Неутрално

  И искам само да обърна внимание на всички, че това изследване е само за депозити и кредити в местни валути, т.е. тук не се анализира как стоят нещата например за същите, но в Евро.

 32. 32 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1021 Неутрално

  Такаа! Тук ис дойдохме на думата! В Региона! Гърция е въвела Еврото. А от всички останали в региона само България има валутен борд и съответно по-висока степен на валутна сигурност! И е нагло да се сравняват нашите лихви с румънските. Там валутата се девалвира! Тук курсът е фиксиран. Поне що се отнася до депозитите в местна валута, а не в Евро!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 33. 33 Профил на angel_to
  angel_to
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Всичко това ми напомня за приказката за дядо поп: "Не ме гледай какво правя, слушай ме какво ти говоря!"

 34. 34 Профил на Deyan Todorov
  Deyan Todorov
  Рейтинг: 395 Неутрално

  [quote#20:"BBC"]Това 15-20% на око ли го премери? А бъкана с пари банка в България дава до и над 5% промоция на Евро, когато същата дава 1.5% в Германия и Италия? [/quote]

  Това 15-20% представляваше съотношението кредитити/депозити, доколкото си спомням, съвсем официални данни, но моля те, за един коментар няма да тръгна да ги търся.

  Това, че кредитният растеж с по 50% на година преди се финансираше от чужбина, е вярно. Но ти правиш грешния извод, като казваш, че едва ли не целият обем кредити е финансиран от чужбина. Най-малкото вливането на пари в икономиката вдигаше и депозитите в банките и ще видиш как те са нараствали успоредно със, дори и изоставайки от кредитирането, което е нормално за период на растеж - първо идва кредита, после се вдигат депозитите, после кредитът се забавя, докато икономиката натрупа доход.
  Това, което не е нормално, е лихвите в България да са 50% над латвийските и 30-40% над средното за региона. Между другото, как е сметнато това средно, като медианна стойност, като най-често срещана стойност или като средноаритметично?
  Освен това данните са само в национална валута, което малко изкривява сметката. Но истината е, че чехите например заемат за жилища в местна валута при по-ниски лихви, отколкото българите в евро, при това в десетки проценти (пак по памет разликата е около 50-60% в цената, тоест от порядъка на 3-4 процентни пункта). В Чехия, както знаем, има валутен риск. В България, както знаем, на теория няма.
  Лихвата се определя първо от пазара - търсене и предлагане на пари, после от разходите. В момента предлагането е малко, заради това цените са високи и хората не търсят.
  В повечето случаи в целия регион кредитират едни и същи банки. Ние за хубаво и за лошо сме пазар, доминиран от гърци, италианци и австрийци. Гърците нямат, австрийците не са много, а в крайна сметка даващите банки могат да си измислят лихвата, гледайки в тавана. Няма силни български банки, които да балансират. Това е положението.

 35. 35 Профил на angel_to
  angel_to
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Висока инфлация - високи лихви по депозитите - високи лихви по кредитите и обратно по веригата! Класическа спирала!

 36. 36 Профил на angel_to
  angel_to
  Рейтинг: 506 Неутрално

  На сайта на Булбанк има 4 уведомления за промяна на БЛП, прилаган по кредитите на банката, като посоката е само нагоре. Много ми е интересно дали изобщо е имало уведомление за намаляване на същия този БЛП или банкерите са учили само действие събиране? Точно позовавайки се на тези уведомления, четейки договора, който имам с тях като дяволът евангелието, от 2 месеца ми вдигнаха лихвата по кредита и искат да ме убедят, че съм се съгласил Банката еднолично и самоволно да прави повишенията без по никакъв начин да ми дължи обяснение и обосновка от какво са продиктувани действията им.

 37. 37 Профил на Deyan Todorov
  Deyan Todorov
  Рейтинг: 395 Неутрално

  До коментар [#20] от "BBC":


  [quote#20:"BBC"]Ами Булбанк няма! [/quote]
  Нека отговоря и за нямането. В края на 2010 г. Булбанк има обща капиталова адекватност 18.21% и адекватност на капитала от първи ред 15.58%. Не съм финансист, но това го виждам като капацитет за кредитиране. Ако пуснат повече от този капитал в реална работа, могат да намалят лихвите, запазвайки повечето си показатели и дори при възможност да ги повишат, защото това може да намали тежестта на лошите кредити в портфейла. Ще увеличат значително приходите си от управление - такси и комисионни. Това вече зависи от способността на мениджмънта да прави пари за акционерите си. Те няма да си дадат парите така, защото имат и други пазари, за които да се грижат. Но аз не вярвам, че Банк Аустрия няма да пусне пари на Булбанк, ако Булбанк покаже, че може да ги увеличава. Въпрос на капацитет на банките да намират и финансират добри проекти. Бизнесът в общи линии мисли, че те нямат добър капацитет в това отношение. Аз в общи линии съм по-склонен да приема тази версия, отколокото тезата, че на банките са им високи разходите. По-скоро са им ниски приходите. Както каза един икономист пред Bloomberg тия дни за Гърция: Austerity does not bring prosperity. Мисля, че това важи и за банките тук.

 38. 38 Профил на stoiank
  stoiank
  Рейтинг: 1173 Любопитно

  Дневник нищо лично, но като гледам таблицата в 24 часа и тя предоставена от Уникредит, малко заглавието Ви е меко казано некоректно.
  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=952166
  Ако добавя и една колона разликата в % ще стане още по- ясно, но и без това всеки си го знае.

 39. 39 Профил на angel_to
  angel_to
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Целта на този "анализ" е единствено да се оправдае започналото повишение на лихвите по кредити за стари клиенти на Булбанк, което е от около 2 месеца насам или поне аз от тогава разбрах за него и да ни убеди, подобно на управляващите ни, колко добре живеем и колко са добри към клиентите си банките, разбирайте, че са им ниски лихвите по кредитите и високи по депозитите. Някой дали ще им повярва?

 40. 40 Профил на zliqhui
  zliqhui
  Рейтинг: 8 Неутрално

  А ГПР-то. Нашите банки с всякакви такси, таксички и застраховчици, докарват ГПР-то доста отгоре.

  Журналята, много е готино някой да ти спусне отгоре матряла и да го оформиш само. Вземете поразровете малко да разберем и ние защо взимате заплата.

 41. 41 Профил на VIVA_BG
  VIVA_BG
  Рейтинг: 672 Неутрално

  Банките майки лъжат с лошите кредити и чрез подставени лица изнасят капитал от бананови държави като нашата. Хем не плащат данъци, хем се сдобиват с ценен капитал, който не се движи из официалните документи.
  Банковата мафия е най добре организираната и най-долнопробната мафия в света.

  БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ БЪЛГАРИЯ !
 42. 42 Профил на ivo197312
  ivo197312
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Много добре написано-истината за високите лихви. Прочетете го:

  http://borsite.net/archives/391

 43. 43 Профил на AMR
  AMR
  Рейтинг: 455 Неутрално

  по-скоро "Лихвите по кредити в България са малко под най-високите за региона"

 44. 44 Профил на debil
  debil
  Рейтинг: 450 Весело

  Ааааа , къде е парафа "ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ" !?! Ха-ха.... както и да го парфюмираш лайното си е лайно....

 45. 45 Профил на greco_jlt
  greco_jlt
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Фиксираните лихви за първата година се движат най-често в границите от 5.25% до 6.25%, а фиксираните лихви за по-дълги периоди - от 6.35% до 7.20%. Фиксираните лихви за първата година са по-скоро маркетингов инструмент, а тези за по-дълъг период се избират от клиенти, търсещи дългосрочна стабилност на разходите си по кредита.

 46. 46 Профил на spiridon
  spiridon
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Забавно, мноооого забавно! Само дето сте пропуснали едно "Поръчково" на първо място в заглавието!

 47. 47 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  Лихвите добре - ама това са номинални лихви, а не ГПР. Дайте да видим по ГПР като сте такива отворковци от Уникредит

  Иначе, лихвите ще са високи и високи ще си останат. Факторът риск и неговата цена. Просто е.

 48. 48 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  Иначе кредита не е задължителен по закон, нали? Така, че някой да мрънка, че лихвата му е висока - ами такава е. Плащай и мълчи. И следващия път мисли. То българите винаги така ги учат нещата - по сложния начин. Ама това е щото "най-мразим да мислим".

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK