Евгени Ангелов, зам.-министър на икономиката: Договаряме нов инструмент за бизнеса, който ще позволи драматично намаление на лихвите по заемите

Евгени Ангелов, зам.-министър на икономиката

© Асен Тонев

Евгени Ангелов, зам.-министър на икономиката
- Бизнесът ще може да разчита на 1.2 млрд. лв. рисково финансиране и преференциални заеми


- Четири нови схеми пускаме през септември – две за иновации, една за технологочина модернизация в малки и средни предприятия и една за енергийна ефективност в големите фирми


- Целта ни е до края на годината да предоставим целия  ресурс по оперативна програма "Конкурентоспособност" в полза на бизнеса


- Бизнесът ще може да разчита на 1.2 млрд. лв. рисково финансиране и преференциални заеми


- Четири нови схеми пускаме през септември – две за иновации, една за технологочина модернизация в малки и средни предприятия и една за енергийна ефективност в големите фирми


- Целта ни е до края на годината да предоставим целия  ресурс по оперативна програма "Конкурентоспособност" в полза на бизнеса
Кога ще заработят и останалите фондове по инструмента JEREMIE? Избрахте ли вече фонд мениджърите?
- Мениджърите за три от фондовете вече са избрани. Те са одобрени от Министерството на икономиката и от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) и ще станат известни при подписването на договорите за управление. Рисковият фонд (venture capital) е с капитал от 30 млн. евро, от които 21 млн. са от структурните фондове, а останалите ще бъдат привлечени от външни инвеститори.


Този фонд е насочен към стартиращи компании, в които фондът ще може да инвестира до 1.5 млн. евро на компания годишно. Фондът за смесено финансиране (mezzanine)  е с капитал от 60 млн. евро. Половината от тази сума е осигурена от структурните фондове на ЕС, а останалите трябва да се наберат от външни инвеститори. Мениджърът на фонда за растеж (growth equity) също вече е избран.


И този фонд е с капитал от 60 млн. евро, от които половината са от структурните фондове на ЕС, а останалите - привлечен капитал. При фондовете за смесено финансиране и за растеж няма ограничение в размера на финансирането за отделна компания, защото при тях европейските средства не са над 50% и така те не попадат в изискванията за държавни помощи.


Освен тези три фонда за рисково финансиране и гаранционния фонд предстои да бъде пусната процедурата за избор на мениджър на фонд за нововъзникващи бизнеси (т. нар. seed capital). Той ще бъде с капитал от 20 млн. евро, като средствата идват изцяло от JEREMIE. Този фонд ще може да инвестира в нови компании, като максималната инвестиция е до 200 хил. евро на фирма. Като добавим и гаранционния фонд, който вече работи, бизнесът ще може да разчита общо на около 1.2 млрд. лева рисково финансиране и преференциални заеми.


Какво правите с програма "Конкуретнспособност", така че да усвоите целия ресурс от 1.2 млрд. евро?
- Подготвили сме и през следващите няколко седмици пускаме към бизнеса четири нови схеми на стойност около 250 млн. лева. Те са с максимално облекчени условия за кандидатстване и широк диапазон за ползване на средствата за финансиране на различни дейности.


Освен петте фонда за рисково финансиране и преференциални кредити по инициативата JEREMIE предстои да пуснем изцяло нов инструмент, който ще е със значителен ресурс - между 100 и 200 млн. евро. Този продукт е насочен към банките, които ще отпускат кредити на бизнеса с по-ниски лихви от сегашните. Идеята е от програма "Конкурентоспособност" да се дадат 100 или 200 млн. евро на банките при 0% лихва.


Те от своя страна ще удвояват финансирането със собствени средства. Така за компаниите се получава микс от двата вида финансиране, което позволява драматично намаляване на лихвата по отпусканите заеми. Целта ни е този инструмент да заработи до края на годината или най-късно в началото на следващата. В момента водим преговори с Европейската комисия от кои оси на програма "Конкурентоспособност" може да бъде привлечен този ресурс.


Плановете ни са да ползваме експертизата на ЕИФ да избере и оцени банките, както го направи за гаранционния фонд. Това е възможно най-бързият начин за избор на обслужващи банки, защото вече сме създали инфраструктурата за холдинговия фонд, а сега към него ще прибавим и още един продукт.


Идеята, която се обсъжда в момента, е за този нов продукт да се вземат част от средствата, предназначени за инстуционални бенефициенти. Така искаме да увеличим ресурса към бизнеса за сметка на този към държавата.


Това може да стане, като прелокираме част от средствата по четвърта ос - укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика, където бенефициенти са Агенцията за инвестиции, Агенцията за малките и средните предприятия, Институтът по метрология и други. По тази ос има неусвоен ресурс от около 50 млн. евро. Според мен по-добре е част от този ресурс да се насочи към бизнеса.


Има голямо наваксване и на плащанията към бенефициентите. Ако в средата на 2009 г. при искания от страна на бенефициентите за плащане на 10 млн. лева са били платени 0%, сега при искания за 105 млн. лева са платени около 2/3. Задачата на администрацията е постоянно да съкращава сроковете за плащане. Целта на всичките ни усилия, които изброих, е до края на годината да предоставим целия ресурс от оперативната програма в "Конкурентоспособност" в полза на бизнеса.


Какви мерки ще предприемете по отношение на ос едно на програмата, която е за иновации? Там усвояването на средствата е 0.76% според информационната система за еврофондовете ИСУН.
- По ос 1 имаме платени договори и в процес на изпълнение за 13 млн. лева, а в момента се набират проектни предложения за още 160 млн. лв. Въпреки това изпълнението не е това, което трябва да бъде. Затова променяме схемите на финансиране и пускаме две нови през септември.


Едната е за 30 млн. евро и чрез нея ще бъдат подпомагани предприятията за научноизследователската и развойната им дейност. Другата схема на стойност 10 млн. евро е за обновяване на оборудването за приложни цели. Тази схема е насочена към научни организации, чиито разработки имат приложение в бизнеса.


Освен това до края на годината имаме амбицията да пуснем и схемата за научноизследователски центрове (технологични паркове), където изцяло променяме концепцията. Досега идеята беше проектите да се избират на конкурентен принцип с разхвърляне на парите между много кандидати. Сега има сформирана работна група, в която участват представители на Световна банка, Европейската комисия, министерствата на икономиката и на образованието, които разработват нов модел за финансиране по тази схема.


Идеята е да окрупним ресурса и да го предоставим на едни или два парка, които да бъдат изградени с активната роля на държавата. Те могат да получат финансиране до 50 млн. евро. Така ефектът за бизнеса ще е по-добър. Искаме да мобилизираме на едно място най-добре работещите научни звена в държавата,независимо къде се намират те. Така те ще могат да си партнират ефективно с бизнеса. За подобен модел се говори постоянно през последните 20 години, но така и или иначе той не се е случил досега.


Приватизационната програма на правителството изостава, кога ще видим раздвижване? - Напротив, предоставили сме на Агенцията за приватизация значителен ресурс за продажба на държавни дялове и предприятия. Процедурите за трите ЕРП-та напредват с бързи темпове. Агенцията вече пусна искането за избиране на лицензиран оценител, който да направи приватизационната оценка на ВМЗ - Сопот.


Продажбата на миноритарния пакет акции на държавата от 36% в "Арсенал" тръгва след седмица. Двете предприятия, които са част от военната промишленост, ще се продават чрез конкурс заради изискванията, свързани с националната сигурност. В ход е продажбата през борсата на индустриална зона Свиленград и на предприятие "Монтажи".


Какви промени в Закона за защита на конкуренцията ще направите, за да регулирате взаимоотношенията между търговските вериги и доставчиците? - Министерството на икономиката направи работна група, в която влизат представители на няколко министерства и държавни институции, работодателски организации, които представляват интересите както на доставчиците, така и на търговските вериги. Целта е да се разгледа какви са възможностите за законодателни промени, за да се урегулира процесът между доставчиците и веригите.


Искаме да видим има ли нещо, което липсва в закона, за да се регламентират тези взаимоотношения, така че двете страни да водят балансиран диалог. Това е дебат, който тече в целия свят. Предложенията на работната група ще се дискутират в Съвета за развитие, след това трябва да се одобрят от правителството и накрая от парламента. В момента сме съвсем в началото, за да можем да конкретизираме какви точно промени ще бъдат предложени.

Коментари (5)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Чардо
  Чардо
  Рейтинг: 2642 Любопитно

  " " " . . . драматично намаление . . ." " "
  ===============================

  Е що ДРАМАТИЧНО ! ?

  Вярвам всички у нас възприемат "драматичното "

  като нещо НЕ хубаво ,

  като нещо ЛОШО !

  Вярвам, Господи, помогни на моето неверие! Марко гл.IХ,ст.24
 2. 2 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 3430 Неутрално

  Много бързо е претупана темата за грандиозния провал на ос 1.1 на ОП "Конкурентоспособност", където за последните 2 години няма нито един одобрен проект, въпреки че проектите са може да се каже елементарни за оценка и отделно сумата на съфинансиране е ограничена на пикливите 200 хил. евро. Още преди старта на всякакви еврофондове имаше една програма "Ваучери за знания", с която получателите можеха да добият 75% от сумата на ваучера при едно условие: да осребрят ваучера при научна институция или кредитирана лаборатория. Интересът беше огромен и се стигна до теглене на томбола за определяне на победителите. Още тогава имаше обещания с половин уста, че с пристигането на евросредствата програмата ще бъде разширена. Вместо да се продължи работещото, работата се заглави в разни експерименти. А всъщност малката срамна тайна е, че когато сумата за осребряване е ограничена до ВУЗ, БАН, катедра, лаборатория, сортоизпитвателна станция или друга научна институция, тогава силно се стесняват възможностите за често слушаното "Бате куре, ти че ми измислиш една фактурка, я че ти пуснем парите, па после че делиме да му е*а майката! Аз разписвам - работата е сигурна!"

  ГЕРБ е ДПС-то на етническите българи.
 3. 3 Профил на olddog
  olddog
  Рейтинг: 426 Неутрално

  8% лихва, безброй такси, и този смешник приказва за драматично намаляване на лихвите. Истината е, че в България всяка тъпа гръцка банка направи свърх печалба за сметка на малки и средни предприятия. Пак тъпи предизборни приказки на Герб.

 4. 4 Профил на Vulture
  Vulture
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Аз не видях конкретен отговор и кога ще заработят фондовете по Джереми. Ако два (риск/мез) от 3-те намерят необходимите им външни инвеститори, ще си е направо успех. И много ще се изненадам, ако някой от фондовете реално стартира дейност преди началото на 2012.

 5. 5 Профил на kndmv
  kndmv
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Г-це Границка, правилният 2ри въпрос е:
  "А кога трябваше да заработи JEREMIE и къде спа МИЕТ досега?"

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK