Радослав Миленков, изпълнителен директор на "Изи кредит": Кризата не засегна сериозно компаниите за бързи заеми

Радослав Миленков, изпълнителен директор на "Изи кредит"

© Анелия Николова

Радослав Миленков, изпълнителен директор на "Изи кредит"
- Сред хората има повече песимизъм, отколкото приповдигнати очаквания


- Сравнението на цената с тази на банков кредит не е добър ориентир, ние работим с друг тип клиенти


- Третата най-честа причина за бърз кредит е бизнес


- Преди да отпуснем един кредит, се интересувам от това как ще бъде погасен, а не дали ще вземем обезпечението


- Сред хората има повече песимизъм, отколкото приповдигнати очаквания


- Сравнението на цената с тази на банков кредит не е добър ориентир, ние работим с друг тип клиенти


- Третата най-честа причина за бърз кредит е бизнес


- Преди да отпуснем един кредит, се интересувам от това как ще бъде погасен, а не дали ще вземем обезпечението
Какви са очакванията ви за новия бизнес сезон в сектора на бързите заеми?
- Този сегмент има огромен потенциал. Степента на проникване на банковите услуги в България показва, че в това отношение страната ни все още е далеч от стандартите. Мисля, че като цяло в България хората не се възползват в голяма степен от финансови и от банкови услуги. Важно в това отношение е нивото на доходите у нас, което допълнително оказва натиск върху потребителите.


Става въпрос за хората, които не могат да ползват кредитни банкови продукти именно поради недостатъчните си доходи според критериите на банките. Така всъщност те стават целева група на компании като нашата – за потребителско кредитиране. Конкретно четвъртото тримесечие обикновено е доста силен период от годината.


Лятото е по-слаб сезон и тепърва се очаква активизиране. Като цяло дружеството ни има стабилен ръст дори и в периода на кризата. Компании като нашата не са много повлияни от кризата. Бизнес моделът, използващ кредитни консултанти, които посещават клиентите в дома, дава добри резултати, както при отпускането на заеми, така и при събирането им и помага за овладяването на ръста на необслужваните кредити.


Рискът до голяма степен е адресиран в тези персонални отношения клиент - кредитен консултант. Събираемостта на кредитите формира част от заплащането на кредитните консултанти, поради което те са заинтересувани и фокусирани върху редовното изплащане на заемите. Мотивирани са да предложат на клиента сумата, която той най-адекватно ще обслужва.


Комбинацията на тези фактори до голяма степен минимизира ефектите на кризата, които съществуват например при банковото кредитиране. Компаниите от нашия тип работим в съвсем друг сегмент – много по-малки кредити, по-къси периоди на срока на заема.


Средният размер на кредита при нас например е 577 лв. - сума, гравитираща около средната заплата. Това са компонентите, чието кумулативно наличие прави възможността за компаниите от този сегмент да се развиват в кризата, много на място и много подходящо.


Какво е състоянието на просрочията, как се справят клиентите с погашенията?
- Очаквам влошаването на портфейла да се задържи в приемливи граници предвид и на това, че малко или много те са функция от обема на бизнеса. Нивото на лошите кредити при нас е 11%, което е добър показател спрямо сектора, където според последните данни делът им е около 18%.


Влошаването на портфейла ни е стабилизирано и съм положително настроен и по отношение на нов бизнес, и по отношение на качеството като цяло. Персоналният контакт между кредитния консултант и кредитополучателя, който е основен в модела на работата ни, има голям ефект върху събираемостта.


Освен това за клиента е много по-лесно управляема една малка сума, адекватно разпределена във времето в сравнение с един по-голям кредит. Наблюденията ни показват, че първоначално клиентът има стремеж към по-голяма сума, но след консултация с кредитния консултант бива доста адекватно позициониран, тъй като кредитният консултант има интерес заемът да бъде върнат, а не само отпуснат.


Какво е нивото на търсене на този етап, за какво в момента хората търсят пари, в какъв размер средно и за какви срокове?
- Определено има търсене. Хората имат нужда именно от малки заеми за кратки периоди за покриване на текущи нужди. Например този тип кредити са подходящи в контекста на нерегулярни плащания от работодателя – бързи заеми, отпускани при опростена процедура. Налице е и персонално отношение, кредитният консултант посещава клиента в дома му.


Според проучване сред клиентите ни третата най-често посочвана причина за ползване на кредит е бизнес – 17% дават такъв отговор. На първо място е посоченоремонт на дома - 26%, 21% теглят кредит за плащане на сметки, 16% - за закупуване на техника, а 14% от анкетираните посочват, че ползват средствата за лечение.


Какъв бизнес правят хората сега, в кризата?
- Бързите ипотечни заеми, които отпускаме, се търсят най-вече от хора с бизнес. Например едно от последните искания за бизнес кредит беше от човек, който се занимава с поправка на велосипеди и продажба на нови. Търсят се и кредити за оборотни нужди – например за закупуване на бързооборотни стоки, които след това се продават от търговеца.


Като цяло клиентите ни с бизнес кредити са далеч от профила на типичния бизнес банков клиент. Те са наистина малки бизнеси, собственици на малки заведения и магазинчета. Но смятаме, че са добри и коректни платци и можем да правим бизнес с тях.


Банките се оплакват от свито търсене на кредити?
- При нас търсенето е налично. Разбира се, и ние полагаме всички адекватни усилия да го намерим, поощрим и увеличим.


Бизнес кредитите вече не са нещо нетипично в портфолйото на компаниите за бързи заеми. Очевидно се търсят и бързи бизнес заеми?
- Има търсене. То се предопределя от бързината и гъвкавостта. За бизнеса едно от най-важните неща е бързината. По-бързият и по-скъп кредит се оказва много по-добър вариант от много по-бавното и по-евтино одобрение на заем от банка.


Бързината – одобрение на бизнес кредит в рамките на седем до десет дни, е доста добро сравнително предимство пред банковите заеми, особено когато клиентът не може да чака толкова дълго. Освен това успяваме да видим потенциала в клиенти, отхвърлени от банки, да генерират доходи и да върнат кредита.


И не на последно място, този тип заеми дават диверсификация на бизнес линиите в портфейла на компанията. Средният размер на бизнес ипотечен кредит при нас е 13 700 лв., срокът е до три години, като средният период е 24 месеца.


Как стои този тип кредит, който е обезпечен, по отношение на цената спрямо банковия заем? При потребителските заеми високата цена се обосновава с това, че те са бързи и необезпечени?
- Обезпечението е добро нещо, но като банкер и като директор на финансова компания ви казвам, че преди да отпусна един кредит, се интересувам от това как ще бъде погасен, а не дали ще взема обезпечението. Нито една кредитираща институция не иска да се занимава с обезпечение, а предпочита да получи погашение.


Ипотечният бизнес кредит е доста по-евтин от основния ни продукт – бързите потребителски заеми, но все пак е по-скъп от ипотечните заеми на банките. Просто клиентският сегмент, в който работим, се приема като по-рисков. Тези клиенти трудно биха взели кредит от банка. Затова калкулираме в цената и определена премия за риск. Разбира се, и бързината обуславя цената на ипотечните ни кредити.


Каква алтернатива има клиент с идея, проект и потенциал, който не е получил кредит от банка. Възможност за него е да потърси заем от компании като нашата, ако желае. Затова не е много добър ориентир сравнението на цената на банков кредит и заем от небанкова компания за кредитиране.


Ние просто работим с друг тип клиенти, на банките клиентите са с едни доходи, нашите са с по-различни, срокът на банковия заем е един, при нас е друг, тяхната бързина е една, нашата - друга. Като цяло има съществени разлики. Затова банките ценообразуват по друг начин.


Увеличава ли се конкуренцията сред компаниите за потребителско кредитиране, или пазарът вече е разпределен?
- Мисля, че големите компании ще останат лидери на пазара, въпреки че заради големия потенциал може да има опити за проникване на пазара. Все пак ми се струва, че новодошъл конкурент трудно ще се утвърди. За това доколко големите дружества тук са силни на пазара говори и фактът, че една от най-големите компании в този сегмент в света - International Personal Finance, се отказа да навлиза в България.


Причината, която обявиха, е, че искат да се фокусират върху други пазари. Персоналният ми прочит на това е, че конкуренцията тук е много силна, тъй като големите играчи наистина са силни. Така че по-скоро бих бил скептичен за навлизане на нови участници.


Предвид кризата може ли да се очакват сливания?
- Не очаквам сливания. При консолидация обикновено търсеният резултат е синергия, икономии от мащаба, целта е максимално да се употреби възможността за минимално нарастване. Тук пазарът на бързи кредити е в доста начална фаза и има значителен потенциал. Затова не виждам нужда и не очаквам скоро да има сливания.


В каква степен навлизат при бързите заеми нови канали на предлагане – през интернет или през мобилен телефон? Има компании, които работят само по този начин, въпреки че клиенти пострадаха заради злоупотреба с лични данни?
- Подготвяме продукт, за който клиентът кандидатства онлайн през интернет, но самото одобряване и отпускане на кредити не е онлайн. Гаранцията за защита е абсолютно различният механизъм от този, който беше използван от други компании. Веднага след като клиентът кандидатства през интернет, ще получава обратна връзка от компанията ни и след анализ на кредитоспособността му и одобрение ще бъде посетен от куриер.


Средствата от отпуснатия заем ще се предават лично на клиента. По никакъв начин няма да се прескача прекият контакт компания - кредитополучател, липсата на което в някои определени случаи е било предпоставка за измама на клиента.


Репутацията ни е на такова ниво, че не бихме могли да си позволим предлагането на продукт, който да бъде с най-малко съмнение за компрометиране на имиджа ни на пазара. Все пак ще продължим да разчитаме на фундамента на бизнес модела ни, но интернет и мобилните финанси са бъдеще за компанията, което ще добави допълнителни предимства към вече утвърдения бизнес модел.


Какви са наблюденията ви за настроенията и очакванията на хората за кризата?
- Директният контaкт на кредитните ни консултанти с клиентите показва по-скоро песимизъм, отколкото приповдигнати очаквания. Към момента песимизмът е водещ.


Как решихте да се прехвърлите от голям сектор и голяма банка в по-малък като мащаби сектор?
- Текущо е по-малък. Но потенциалът му за растеж е изключително голям. Много по-голям, отколкото на банковия сектор. Пазарът в банковия сектор е много по-развит, по-нединамичен, по-парцелиран. Там неочаквани движения са възможни само от евентуални сливания на банки. Няма как банковият пазар в България да расте с темповете, с които расте например "Изи кредит".


Ако поставим акцента върху динамиката на развитие, в банковия сектор тя е много по-слаба, отколкото в сектора на бързите заеми. След осем години на топ ниво в голяма банка прецених, че имам нужда от промяна и свеж въздух, ново предизвикателство и потенциал, в който да развия уменията, които съм придобил в банковата сфера.

Ключови думи към статията:

Коментари (67)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4426 Неутрално

  бързите кредити - най-бързият начин да те направят на глупак дори и всобствените ти очи !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на Спеакер
  Спеакер
  Рейтинг: 854 Неутрално

  мародери и мошенници, как ли си събират проблемните кредити.

 3. 3 Профил на The 8
  The 8
  Рейтинг: 861 Гневно

  Откога почнахме да слагаме и запетайки около първо или единствено "и" в изречението:

  "Разбира се, и ние полагаме всички адекватни усилия ..."

  "Разбира се, и бързината обуславя цената на ипотечните ни кредити."

  ММММ?

  Или има някакъв проблем като дойде ред да се ползва "разбира се" ?!

  Събуди се, българино! В противен случай ще изчезнеш безславно ...и то сравнително скоро :( НАУЧИ СЕ ЗАДРУЖНО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ДА ОТСТОЯВАШ ПРАВДАТА!
 4. 4 Профил на ivan1983
  ivan1983
  Рейтинг: 5 Любопитно

  Аз също нямам доверие на институциите за бързи кредити, но ми се налага да позлвам техни услуги, прочетох статия за Изи кредит тук: http://www.bg-credits.com/EasyCredit/ и мисля да ги пробвам... ако действително са най-големите

 5. 5 Профил на rodriguez henrietta
  rodriguez henrietta
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Смятате ли, че за получаване на заем? Вие сте сериозно, нуждаещи се от спешно заем, за да започнат свой собствен бизнес? Вие сте в дългове? Това е вашият шанс да се постигне желанието си, ние даваме лични заеми, бизнес кредити и корпоративни кредити и всички видове кредит с 2% лихва за повече информация се свържете с нас чрез електронна поща ([email protected])

 6. 6 Профил на Gerard Sanchez
  Gerard Sanchez
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте, аз съм г-н Жерар Sanchez, частен кредитор заем, който дава живот времеви възможности заеми. Имате ли нужда от спешен заем, за да изчисти дълговете си или имате нужда от капитал заем за подобряване на вашия бизнес? Били ли сте били отхвърлени от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от заем консолидация или ипотека? Не търсете повече, защото ние сме тук, за всички ваши финансови проблеми в миналото. Ние заем средства на физически лица, нуждаещи се от финансова помощ, които имат лоша кредитна или се нуждаят от пари, за да плащат сметките, да инвестират върху бизнеса в размер на 2%. Искам да използвам тази среда да ви информирам, че правят надеждни и бенефициент помощ и ще бъде готов да ви предложи заем. Така се свържете с нас днес по електронната поща на адрес: ([email protected])

 7. 7 Профил на Jane Damilek
  Jane Damilek
  Рейтинг: 5 Неутрално

  В финансови затруднения и се наложи да започнат средства направя контакт: [email protected] с тях информация, за да ни позволи да одобри молбата Ви кредит при два процента лихва.

  име
  адрес
  град
  държава
  телефон
  факс
  заета сума
  продължителност на кредита
  професия
  месечен приход

  Джейн Damilek
  +233245353322

 8. 8 Профил на Stacy Banks
  Stacy Banks
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Възможно ли е да търсите за бизнес кредит, личен заем, начало заем, кола
  заем, студентски кредит, консолидиране на дълг кредити, необезпечени кредити, рисков
  капитал и др .. Или са ви отказва заем от банка или финансова
  институция за една или повече reasons.You в точното място за
  Вашите решения заем! Аз съм частен кредитор, давам заеми до
  фирми и физически лица на ниска и достъпна лихвен процент на
  2%. Интерес. Моля, свържете се с нас чрез електронна поща:
  [email protected]

  Благодаря,
  Г-жа Стейси

 9. 9 Профил на leonardo1
  leonardo1
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Здравейте, аз съм г-н Леонардо Санчес, частен заем кредитор, който дава живот на възможностите заеми. Имате ли нужда от спешен заем, за да изчисти дълговете си или имате нужда от капитал заем за подобряване на вашия бизнес? Били ли сте били отхвърлени от банки и други финансови агенции? Имате ли нужда от заем консолидация или ипотека? Не търсете повече, защото ние сме тук, за всичките си финансови проблеми в миналото. Ние кредитни фондове за лица, нуждаещи се от финансова помощ, които имат лоша кредитна или се нуждаят от пари, за да плащат сметките, да инвестират в бизнеса, в размер на 2%. Искам да използвам тази среда да ви информирам, че ние прави надежден и бенефициент помощ и ще бъде готов да ви предложи заем. Така се свържете с нас днес по електронната поща на адрес: ([email protected])

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 11. 11
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 12. 12 Профил на Sergey Yakubova
  Sergey Yakubova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

  Здравейте,

  Какви са вашите финансови нужди?
  Ние даваме заеми от минимум $ 2,000.00 до максимум $ 100,000,000.00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3%.

  Имате ли нужда от бизнес заем?
  Имате ли нужда от личен заем?
  Искате ли да си купите кола?
  Искате ли да рефинансирате?
  Имате ли нужда от ипотечен заем?

  Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
  Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

  Свържете се с нас по имейл: [email protected]
                                     [email protected]

 13. 13 Профил на Sergey Yakubova
  Sergey Yakubova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

  Здравейте,

  Какви са вашите финансови нужди?
  Ние даваме заеми от минимум $ 2,000.00 до максимум $ 100,000,000.00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3%.

  Имате ли нужда от бизнес заем?
  Имате ли нужда от личен заем?
  Искате ли да си купите кола?
  Искате ли да рефинансирате?
  Имате ли нужда от ипотечен заем?

  Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
  Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

  Свържете се с нас по имейл: [email protected]
                                     [email protected]

 14. 14 Профил на Sergey Yakubova
  Sergey Yakubova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

  Здравейте,

  Какви са вашите финансови нужди?
  Ние даваме заеми от минимум $ 2,000.00 до максимум $ 100,000,000.00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3%.

  Имате ли нужда от бизнес заем?
  Имате ли нужда от личен заем?
  Искате ли да си купите кола?
  Искате ли да рефинансирате?
  Имате ли нужда от ипотечен заем?

  Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
  Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

  Свържете се с нас по имейл: [email protected]
                                     [email protected]

 15. 15 Профил на Sergey Yakubova
  Sergey Yakubova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

  Здравейте,

  Какви са вашите финансови нужди?
  Ние даваме заеми от минимум $ 2,000.00 до максимум $ 100,000,000.00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3%.

  Имате ли нужда от бизнес заем?
  Имате ли нужда от личен заем?
  Искате ли да си купите кола?
  Искате ли да рефинансирате?
  Имате ли нужда от ипотечен заем?

  Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
  Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

  Свържете се с нас по имейл: [email protected]
                                     [email protected]

 16. 16 Профил на Sergey Yakubova
  Sergey Yakubova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

  Здравейте,

  Какви са вашите финансови нужди?
  Ние даваме заеми от минимум $ 2,000.00 до максимум $ 100,000,000.00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3%.

  Имате ли нужда от бизнес заем?
  Имате ли нужда от личен заем?
  Искате ли да си купите кола?
  Искате ли да рефинансирате?
  Имате ли нужда от ипотечен заем?

  Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
  Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

  Свържете се с нас по имейл: [email protected]
                                     [email protected]

 17. 17 Профил на Sergey Yakubova
  Sergey Yakubova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

  Здравейте,

  Какви са вашите финансови нужди?
  Ние даваме заеми от минимум $ 2,000.00 до максимум $ 100,000,000.00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3%.

  Имате ли нужда от бизнес заем?
  Имате ли нужда от личен заем?
  Искате ли да си купите кола?
  Искате ли да рефинансирате?
  Имате ли нужда от ипотечен заем?

  Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
  Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

  Свържете се с нас по имейл: [email protected]
                                     [email protected]

 18. 18 Профил на Sergey Yakubova
  Sergey Yakubova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

  Здравейте,

  Какви са вашите финансови нужди?
  Ние даваме заеми от минимум $ 2,000.00 до максимум $ 100,000,000.00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3%.

  Имате ли нужда от бизнес заем?
  Имате ли нужда от личен заем?
  Искате ли да си купите кола?
  Искате ли да рефинансирате?
  Имате ли нужда от ипотечен заем?

  Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
  Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

  Свържете се с нас по имейл: [email protected]
                                     [email protected]

 19. 19 Профил на Sergey Yakubova
  Sergey Yakubova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

  Здравейте,

  Какви са вашите финансови нужди?
  Ние даваме заеми от минимум $ 2,000.00 до максимум $ 100,000,000.00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3%.

  Имате ли нужда от бизнес заем?
  Имате ли нужда от личен заем?
  Искате ли да си купите кола?
  Искате ли да рефинансирате?
  Имате ли нужда от ипотечен заем?

  Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
  Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

  Свържете се с нас по имейл: [email protected]
                                     [email protected]

 20. 20 Профил на Sergey Yakubova
  Sergey Yakubova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ПОДХОДЯЩА КРЕДИТНА ОФЕРТА БЕЗ ТАКСА ЗА ПОДКРЕПА

  Здравейте,

  Какви са вашите финансови нужди?
  Ние даваме заеми от минимум $ 2,000.00 до максимум $ 100,000,000.00 с удобна продължителност, която варира от 1 до 30 години при много намален лихвен процент от 3%.

  Имате ли нужда от бизнес заем?
  Имате ли нужда от личен заем?
  Искате ли да си купите кола?
  Искате ли да рефинансирате?
  Имате ли нужда от ипотечен заем?

  Имате ли нужда от огромен капитал, за да започнете бизнес предложение или разширяване? Изгубили ли сте надеждата си и мислите, че няма изход, а финансовите ви разходи все още продължават?
  Моля, не се колебайте да се свържете с нас за възможно бизнес сътрудничество

  Свържете се с нас по имейл: [email protected]
                                     [email protected]

 21. 21 Профил на Mr Derek Douglas
  Mr Derek Douglas
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте,

  Имате ли нужда от спешен заем, за да изчистите дълговете си или имате нужда от капиталов заем, за да подобрите бизнеса си? Бяхте ли отхвърлени от банките и други финансови агенции? Имате ли нужда от консолидационен заем или ипотека? не търсете повече, тъй като ние сме тук, за да направим всичките ви финансови проблеми нещо от миналото.

  Това е лесната компания за заем. ние предлагаме заеми на тези, които се интересуват от достъпна лихва от 3%. Размерът варира от $ 5,000.00 долара до максимум $ 100,000,000.00 долара.

  Нашите заеми са добре застраховани, тъй като максималната сигурност е наш приоритет.

  Свържете се с нас по имейл: [email protected]

  Поздрави
  Дерек Дъглас
  [email protected]
   
  3% Истински и гаранционен заем

 22. 22 Профил на Mirabel daniel
  Mirabel daniel
  Рейтинг: 8 Неутрално
 23. 23 Профил на Mirabel daniel
  Mirabel daniel
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Добро НОВО ДОБРО НОВО

  Аз съм моята мисис Мирабе Даниелс е свързана и легитимна заемополучател.
  Ние предлагаме реални и лесни условия с 2% лихвен процент. от
  $ 1,000 - $ 100,000. Евро и лира. Давам заеми на предприемачи и за:

  Личен кредит,
  Студентски заеми,
  Транспортен кредит
  Бизнес кредити.
  фирмени заеми

  свържете се директно с мен за повече информация.
  Имейл: [email protected]

 24. 24 Профил на Martin Laura
  Martin Laura
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте,

  Имате ли някакви финансови затруднения, МАРТИН ЛАУРА ФИНАНС ФИРМ предлага понастоящем заеми от всякакъв вид, които да задоволят вашите финансови ограничения, независимо от вашето състояние, вариращи от $ 5,000. до $ 500,000,000.00 на достъпна цена от 2%, Без обезпечение, лош кредит. Размерът на кредита е по договаряне, Услугите за доверие, които предоставяме. Кандидатствайте за всеки заем по избор при нас, моля, компетентно заявление само чрез ([email protected]) Успех всички.

  С Най-Добри Пожелания!

 25. 25 Профил на que51569228
  que51569228
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Имах нужда от заем за закупуване на къща сърцето финансовите услуги ми предлагат спешен заем за закупуване на къща на ниска цена контакт сърцето финансовите услуги за всеки вид заем чрез: [email protected] обаждане или WhatsApp тях на +15188970363


  Кандидатствайте за спешен заем в рамките на 24 часа

 26. 26 Профил на que51569228
  que51569228
  Рейтинг: 8 Неутрално

  ЗА КОНТАКТИ СЪРЦЕТО ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ВИД НА КРЕДИТ С ИЛИ БЕЗ СЪБИРАНЕ НА: {[email protected]} ПОКАНА ИЛИ WHATSAPP +15188970363 ЗА СПЕШЕН КРЕДИТ.

 27. 27 Профил на Martin Laura
  Martin Laura
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте,

  За бърз и надежден кредит по ваш избор с 2% лихвен процент не се колебайте да подадете молбата си чрез ([email protected]) Направихме вашата мечта да се сбъдне!

  БЛАГОДАРЯ!!!
  Whatsapp: +2348162551507

 28. 28 Профил на Martin Laura
  Martin Laura
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте,

  За бърз и надежден кредит по ваш избор с 2% лихвен процент не се колебайте да подадете молбата си чрез ([email protected]) Направихме вашата мечта да се сбъдне!

  БЛАГОДАРЯ!!!
  Whatsapp: +2348162551507

 29. 29 Профил на Martin Laura
  Martin Laura
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте,

  За бърз и надежден кредит по ваш избор с 2% лихвен процент не се колебайте да подадете молбата си чрез ([email protected]) Направихме вашата мечта да се сбъдне!

  БЛАГОДАРЯ!!!
  Whatsapp: +2348162551507

 30. 30 Профил на Martin Laura
  Martin Laura
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте;

  Имате ли някакви финансови затруднения? Имате ли нужда от заем, за да изчистите дълговете си? Ще увеличите ли финансите си? Вие сте бизнес лице, което иска да разшири своята компания. Можете да кандидатствате за заем от всякакъв тип с 2% лихвен процент, нашите услуги са високоефективни, издръжливи и бързи. Патронизирайте ни и ще се насладите на нашето доверие в Бога, на когото се доверяваме.

  Услугите включват:
  * Лични заеми
  * Бизнес кредити
  * Подобрение на дома
  * Заеми от Inventor
  * Автоматични заеми
  и др ..

  Свържете се с нас чрез ([email protected])

  На Ваше разположение,
  Мартин Лора.
  Подписано.
  Whasapp: +2348162551507

 31. 31
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 32. 32 Профил на Martin Laura
  Martin Laura
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте,

  Сезонният заем за края на годината е на разположение сега, за да имате бърз, надежден и дълъг кредит по Ваш избор с 2% лихвен процент, без кредитна проверка не се колебайте да подадете молбата си чрез ([email protected]) Вашето щастие е надеждно.

  БЛАГОДАРЯ!!!
  Whatsapp: +19312082814 или +2348162551507

 33. 33 Профил на Susan Benson
  Susan Benson
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте и добре дошли в Sunshine Financial Group Inc.

  Ние сме сертифицирана, авторитетна, легитимна и акредитирана кредитна компания. Ние предоставяме финансова помощ на всички, които спешно се нуждаят от заем. Ние предлагаме всички видове заеми, лични заеми или търговски заеми и можем да ви предоставим и заем за стартиране на проект или за закупуване на дом или кола.

  Намирате ли толкова трудно да получите собствен заем от местни банки и други финансови институции? не се притеснявайте повече Тъй като Sunshine Financial Group Inc, има гърба си, когато става въпрос за получаване на заеми по целия свят.

  КЛЮЧОВИ ПРЕДИМСТВА:

  - Прилагане по всяко време, навсякъде.
  - Получаване на пари в брой за по-малко от 24 часа
  - Заеми до 50 милиона евро
  - Няма скрити такси.
  - Нисък лихвен процент от 3%
  - Имате шанс да изберете датата на погасяване, седмично, месечно или годишно за период от 1 до 30 години.
  - Силно защитени

  Посредниците / консултантите / брокерите са добре дошли да донесат своите клиенти и са 100% защитени. С пълна увереност ще работим заедно за ползите от всички заинтересовани страни.

  Ако имате нужда от спешен заем в рамките на 24 часа, моля да ни пишете за повече информация чрез имейл адреса по-долу.

  Имейл: ([email protected])
  Имейл: ([email protected])
  WhatsApp: +447903159998

  Благодаря ти

 34. 34 Профил на Martin Laura
  Martin Laura
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте,

  Сезонният заем за края на годината е на разположение сега, за да имате бърз, надежден и дълъг кредит по Ваш избор с 2% лихвен процент, без кредитна проверка не се колебайте да подадете молбата си чрез ([email protected]) Вашето щастие е надеждно.

  БЛАГОДАРЯ!!!
  Whatsapp: +19312082814

 35. 35 Профил на Mr Oscar Bernard
  Mr Oscar Bernard
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Добре дошли,

  Имате ли спешна нужда от бизнес заем или плащате сметки с лихвен процент от 3%? Ние даваме заем в индивидуални и съвместни инструменти, вариращи от 5 000 до 20 милиона евро максимална продължителност от 1 до 30 години, ако да Контакт с нас по електронна поща: ([email protected])

  Посетете ни, ако проявявате интерес, чрез: [email protected]

  На Ваше разположение,
  Г- н Оскар
  Изпратете ни имейл на адрес: [email protected]

 36. 36 Профил на apy08598952
  apy08598952
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Кредитна фирма Sky Wealth, предоставяме заеми при лихвен процент 0% 3%.

  Добър ден, господине.

  Ние сме частна компания и предлагаме заеми при ниски лихвени проценти при определяне на размера на кредита между 100 млн. Кредита от 1000 евро за бизнес развитие: конкурентоспособност на ръба / бизнеса.

  Ние предлагаме разнообразни кредити

  * Лични заеми (обезпечени и необезпечени)
  * Бизнес кредити (обезпечени и необезпечени)
  * Консолидационен кредит

  Без предварителни такси
    

  Благодарим Ви, че отделихте време да прочетете тази реклама.
  За повече информация и запитвания, изпратете ни е-мейл днес
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]


  Г-жа Мери Мейсън.

 37. 37 Профил на apy08598952
  apy08598952
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Кредитна фирма Sky Wealth, предоставяме заеми при лихвен процент 0% 3%.

  Добър ден, господине.

  Ние сме частна компания и предлагаме заеми при ниски лихвени проценти при определяне на размера на кредита между 100 млн. Кредита от 1000 евро за бизнес развитие: конкурентоспособност на ръба / бизнеса.

  Ние предлагаме разнообразни кредити

  * Лични заеми (обезпечени и необезпечени)
  * Бизнес кредити (обезпечени и необезпечени)
  * Консолидационен кредит

  Без предварителни такси
    

  Благодарим Ви, че отделихте време да прочетете тази реклама.
  За повече информация и запитвания, изпратете ни е-мейл днес
  [email protected]
  [email protected]
  [email protected]


  Г-жа Мери Мейсън.

 38. 38 Профил на phs38555558
  phs38555558
  Рейтинг: 8 Неутрално

  здравей

  Кандидатствайте за бърз и надежден заем от всякакъв вид с 2% лихва чрез
  ([email protected]) Покровителствайте ни и ще свидетелствате за нашето доверие; Вашият успех е наш приоритет; На Бога вярваме.

  Благодаря.
  Whatsapp: +2349077216298

 39. 39 Профил на sanchez Rodriguez
  sanchez Rodriguez
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Добър ден,

    Nortion Loan Consultant е тук, за да се уверите, че получавате най-добрия заем за вашия бизнес или плащате сметки. Просто отговорете на няколко прости въпроса и се запознайте с условията.
    Свържете се с нас сега за кредит в размер на 2.5% във всички заеми, е лесно, бързо и обезпечено.

  Информация за контакт

  EMAIL: [email protected]

  Телефон: +17815611941

  WHATSAPP: +15183806243

  FACEBOOK: Консултант по кредитиране на Nortion

  TWITTER: @nortionloanC

  INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant

  Сделка по заема, на която можете да се доверите.

 40. 40 Профил на phs38555558
  phs38555558
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте!

  Имате ли нужда от спешен заем?
  Ние одобряваме финансиране от всякакъв вид с 2% лихвен процент Нашите услуги са много надеждни и трайни, Свържете се с нас днес чрез
  ([email protected]) Вашият успех е наш приоритет.

  С Най-Добри Пожелания!!!
  Whatsapp: +2349077216298

 41. 41 Профил на phs38555558
  phs38555558
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте!

  Имате ли нужда от спешен заем?
  Ние одобряваме финансиране от всякакъв вид с 2% лихвен процент Нашите услуги са много надеждни и трайни, Свържете се с нас днес чрез
  ([email protected]) Вашият успех е наш приоритет.

  С Най-Добри Пожелания!!!
  Whatsapp: +2349077216298

 42. 42 Профил на phs38555558
  phs38555558
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте!

  Имате ли нужда от спешен заем?
  Ние одобряваме финансиране от всякакъв вид с 2% лихвен процент Нашите услуги са много надеждни и трайни, Свържете се с нас днес чрез
  ([email protected]) Вашият успех е наш приоритет.

  С Най-Добри Пожелания!!!
  Whatsapp: +2349077216298

 43. 43 Профил на phs38555558
  phs38555558
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте!

  Имате ли нужда от спешен заем?
  Ние одобряваме финансиране от всякакъв вид с 2% лихвен процент Нашите услуги са много надеждни и трайни, Свържете се с нас днес чрез
  ([email protected]) Вашият успех е наш приоритет.

  С Най-Добри Пожелания!!!
  Whatsapp: +2349077216298

 44. 44 Профил на Samuel David
  Samuel David
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте

  Имате ли някакви финансови затруднения? Ако Вие! Контакт със Star Finance За малък и голям размер на кредитите. Ние предлагаме всички видове кредитни услуги, които отговарят на вашите финансови нужди като:

    Личен кредит,
  Заем за консолидиране на дълга,
  Рисков капитал,
  Бизнес кредит,
  Заем за образование,
  Домашен кредит при ниска лихва от 2%.

  Свържете се с нас днес чрез E-mail: [email protected]

    Вашето удовлетворение и финансов успех е нашата цел и работата ви с нас ще бъде добър опит.

  твой
  Самуил Давид

 45. 45 Профил на Samuel David
  Samuel David
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте

  Имате ли някакви финансови затруднения? Ако Вие! Контакт със Star Finance За малък и голям размер на кредитите. Ние предлагаме всички видове кредитни услуги, които отговарят на вашите финансови нужди като:

    Личен кредит,
  Заем за консолидиране на дълга,
  Рисков капитал,
  Бизнес кредит,
  Заем за образование,
  Домашен кредит при ниска лихва от 2%.

  Свържете се с нас днес чрез E-mail: [email protected]

    Вашето удовлетворение и финансов успех е нашата цел и работата ви с нас ще бъде добър опит.

  твой
  Самуил Давид

 46. 46 Профил на Martin Laura
  Martin Laura
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте,

  В момента предлагаме високо гарантиран заем от всякакъв вид с 2% лихвен процент, който можете да подадете чрез (Viber: +2348162551507 или martin[email protected]) нашите услуги са много похвални.

  Благодаря ви за патронажа !!!
  Viber: +2348162551507
  Whatsapp: +2348162551507

 47. 47 Профил на Melissa Nicholas
  Melissa Nicholas
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте всички навън, надявам се, че всички вие сте добре ??? Моите имена са г-жа Мелиса Николас, идвам от Канзас, преди няколко месеца бях затънала в лоша финансова ситуация и имах нужда от спешен заем, за да платя сметките си и да се върна на крака финансово поради настоящата си финансова ситуация, отказана от банката ми. за да ми дадат заем, така че не ми остава друга възможност, освен да търся необезпечен заем онлайн, в процеса на изследванията си бях жертва на измама и загубих почти 750 долара и бях в повече неприятности и почти дадох до надеждата за получаване на заем, докато намерих онлайн пост, постът е споделено свидетелство от г-н Франк от щата Чарлстън, което свидетелства за това как той е получил $ 50,000 от Kathy Finance Inc. след като е прочел публикацията, която реших да се свържа с Kathy Finance Inc. имейл: ([email protected]) контакт, споделен в публикацията, моето необезпечено искане за кредит от $ 350,000 беше одобрено в рамките на 72 часа от моята молба и кредитът ми беше платен по банковата ми сметка без никакви пропуски.

  Искам да изразя дълбоката си благодарност и също така да посъветвам търсещите заеми там да бъдат много бдителни, защото има много измамници там с единствената цел да измамят невинните търсещи заеми, така че вие ​​трябва да бъдете внимателни и бдителни. , които имат нужда от кредит Препоръчвам Kathy Finance Inc, можете да се свържете с компанията по електронната поща: ([email protected])

  Благодаря ви, че прочетохте моето свидетелство, желая ви късмет.

  Вашият,
  Мелиса Никола.

 48. 48 Профил на Melissa Nicholas
  Melissa Nicholas
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте всички навън, надявам се, че всички вие сте добре ??? Моите имена са г-жа Мелиса Николас, идвам от Канзас, преди няколко месеца бях затънала в лоша финансова ситуация и имах нужда от спешен заем, за да платя сметките си и да се върна на крака финансово поради настоящата си финансова ситуация, отказана от банката ми. за да ми дадат заем, така че не ми остава друга възможност, освен да търся необезпечен заем онлайн, в процеса на изследванията си бях жертва на измама и загубих почти 750 долара и бях в повече неприятности и почти дадох до надеждата за получаване на заем, докато намерих онлайн пост, постът е споделено свидетелство от г-н Франк от щата Чарлстън, което свидетелства за това как той е получил $ 50,000 от Kathy Finance Inc. след като е прочел публикацията, която реших да се свържа с Kathy Finance Inc. имейл: ([email protected]) контакт, споделен в публикацията, моето необезпечено искане за кредит от $ 350,000 беше одобрено в рамките на 72 часа от моята молба и кредитът ми беше платен по банковата ми сметка без никакви пропуски.

  Искам да изразя дълбоката си благодарност и също така да посъветвам търсещите заеми там да бъдат много бдителни, защото има много измамници там с единствената цел да измамят невинните търсещи заеми, така че вие ​​трябва да бъдете внимателни и бдителни. , които имат нужда от кредит Препоръчвам Kathy Finance Inc, можете да се свържете с компанията по електронната поща: ([email protected])

  Благодаря ви, че прочетохте моето свидетелство, желая ви късмет.

  Вашият,
  Мелиса Никола.

 49. 49 Профил на Scott Johnson
  Scott Johnson
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте, Казвам се Шарлот Мюлер, аз съм германец и съм генерален мениджър на заемната фирма Moon Light. Имате ли нужда от бърз, дълъг или краткосрочен заем със сравнително нисък лихвен процент от 3%? Затруднява ли те тази икономика тази година? Ние предлагаме безопасни и сигурни заеми, изпратете ни имейл на ([email protected])

  * Търсите ли средства за изплащане на кредити и дългове?
  * Търсите ли финансиране за създаване на собствен бизнес?
  * Имате ли нужда от частни или бизнес кредити за различни цели?
  * Търсите ли заеми за извършване на големи проекти?
  * Имате ли нужда от заем за по-малко от 24 часа?

  Ако отговорът ви е „да“, мога да ви помогна.

  * Мога да ви предложа до 10 000 000 евро.
  * Можете да изберете между 1 до 30 години за изплащане.
  * Можете да избирате между месечен и годишен план за изплащане.
  * Гъвкави условия на заема.

  Моля, ако се интересувате, проверете отново с мен чрез този имейл адрес: ([email protected])

  Имате 100% гаранция, че ще получите заема в края на сделката по заема.

  Ние сме страстни, като вземаме предвид финансовото участие.
  Нашите кредити и инвестиционни продукти са предназначени да ви предложат удобство и стойност.

  Сърдечни поздрави
  Г-жа Шарлот Мюлер

 50. 50 Профил на Charles Morgan
  Charles Morgan
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Вземете заем, за да започнете бизнеса си.
  Добър ден, бизнес мъж ли сте или жена? Имате ли някаква финансова каша или имате нужда от средства за стартиране на собствен бизнес? Имате ли нужда от заем, за да погасите дълга си или да изплатите сметките си или да започнете приятен бизнес? Имате ли нисък кредитен рейтинг и трудно получавате капиталов заем от местни банки / други финансови институти? Имате ли нужда от заем или финансиране по някаква причина, свържете се с нас сега ([email protected])

 51. 51 Профил на Charles Morgan
  Charles Morgan
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Имате ли нужда от заем за вашия бизнес
  Ние предлагаме заем с 3% лихва както обезпечен, така и необезпечен заем на Индивидуални, Фирми и Студенти, като звъненето на минимум е 5000,00, а максималният е 5 000 000,00 за честни и Бог се страхува хора. Ако някой има интерес да вземе този заем, трябва да се свърже с нас ([email protected])

 52. 52 Профил на phs38555558
  phs38555558
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте!

  Имате ли нужда от спешен заем?
  Ние одобряваме финансиране до 150 милиона долара за физически и юридически лица с 3% лихва Нашите услуги са много надеждни и трайни. Свържете се с нас днес чрез
  ([email protected]) Вашият успех е наш приоритет.

  С Най-Добри Пожелания!!!
  Whatsapp: +2349077216298
  Подпис:
  Мениджмънт.
  Луи Бони

 53. 53 Профил на mr scott larry
  mr scott larry
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте

  Имате ли нужда от спешен заем, за да решите финансовите си нужди? Ние предлагаме заеми от 2000 до 50.000.000,00 евро, ние сме надеждни, силни, бързи и динамични, без кредитен контрол и предлагаме 100% гаранция на чуждестранни заеми по време на този трансфер.

  Имаме и заем в цяла валута с 2% лихва по всички кредити .... Ако се интересувате да се върнете чрез този имейл.

  Моля, свържете се с нас, ако се интересувате от чрез

  Изпратете ни имейл на адрес: [email protected]
  WhatsApp: +79265038734

  За разбирането,
  Г-н Скот
  Изпратете ни имейл на адрес: [email protected]

 54. 54 Профил на Demetrios Daniel
  Demetrios Daniel
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Имате ли нужда от Макс заем, имате ли нужда от заем, за да изчистите дълговете си? Ще увеличите ли финансите си? Вие сте бизнес човек, който иска да разшири своята компания. Ние даваме заем на индивидуални и коопериращи органи, вариращи от 100 000 евро до 1 000 000,00 евро, предлагаме и лични заеми в размер на 5000 000 евро до 50 милиона евро за период от 1 до 20 години.

  Моля, свържете се с нас, ако се интересувате, чрез [email protected]

  Лице за контакт: г-н Demetrios Daniel
  Адрес за контакт: [email protected]
  Skype: gk.finance
  WhatsApp: +447451205806

  3% предложение за заем

 55. 55 Профил на mr scott larry
  mr scott larry
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Добър ден,

  Имате ли някакви финансови затруднения? Имате ли нужда от заем, за да изчистите дълга си? Ще увеличите ли финансите си? Вие сте бизнесмен, който желае да разшири компанията си. Тук ви насърчават да се свържете с истинския герой, доверието и ефективното заемане на вашия заем. Познат съм както от отделни лица, така и от правителството за нашата голяма ефективност.


  УСЛУГИТЕ ВКЛЮЧАТ:
  * Лични заеми
  * Бизнес кредити
  *
  Обновяване * Клиентски кредити
  * Автоматични заеми
  и др ..

  Изпратете ни имейл на адрес: [email protected]

  Whatsapp: +79265038734

  Сертифицирани сме,
  надежден, надежден, ефективен, бърз и динамичен.

  На Ваше разположение,
  Г-н Скот
  Изпратете ни имейл на адрес: [email protected]

 56. 56 Профил на Elements Capital Funding
  Elements Capital Funding
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Добър ден на всички
  ТРЯБВАШЕ ЛИ НЕЖАДЕН ЗАЕМ? КАНДИНИРАЙТЕ С НАС ДНЕС, АКО НЕ СТЕ НУЖДАМЕ ЗАЕМАТЕЛЕН ЗАЕМ, защото ние предлагаме най-доброто обслужване на заем.

  Имате ли нужда от пари за плащане на сметки?
  Имате ли нужда от заем, за да започнете нов бизнес?
  Имате ли незавършен проект под ръка поради лошо финансиране?
  Имате ли нужда от пари, за да инвестирате в някаква област на специализация, която ще ви донесе печалба? и не знаете какво да правите.

  Ние предоставяме всички видове кредитни услуги, такива като;
  Бизнес кредити (до 20 милиона)
  Лични заеми (до 5 милиона)
  Консолидация на дълга
  Международни заеми
  Семеен заем и много други.

  Получаването на легитимен заем винаги е бил огромен проблем За хората, които имат финансов проблем и се нуждаят от решение, много хора намират толкова трудно да получат заем от собствен капитал от местните банки или други финансови институти поради висок лихвен процент, недостатъчен обезпечение, съотношение дълг / доход, нисък кредитен рейтинг и много други причини

  Ако сте се притеснявали да получите заем, не се притеснявайте повече, защото ние можем да ви предоставим нужния заем.

  За повече подробности относно предоставянето на заем, Моля, отговорете незабавно на този имейл: ([email protected])

  Обърнете внимание, че заемът се дава при 3% лихва, любезно се свържете с нас сега, ако проявите интерес.
  Име на компанията: Elements Capital Fund
  Имейл адрес: [email protected]

 57. 57 Профил на Elements Capital Funding
  Elements Capital Funding
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Добър ден на всички
  ТРЯБВАШЕ ЛИ НЕЖАДЕН ЗАЕМ? КАНДИНИРАЙТЕ С НАС ДНЕС, АКО НЕ СТЕ НУЖДАМЕ ЗАЕМАТЕЛЕН ЗАЕМ, защото ние предлагаме най-доброто обслужване на заем.

  Имате ли нужда от пари за плащане на сметки?
  Имате ли нужда от заем, за да започнете нов бизнес?
  Имате ли незавършен проект под ръка поради лошо финансиране?
  Имате ли нужда от пари, за да инвестирате в някаква област на специализация, която ще ви донесе печалба? и не знаете какво да правите.

  Ние предоставяме всички видове кредитни услуги, такива като;
  Бизнес кредити (до 20 милиона)
  Лични заеми (до 5 милиона)
  Консолидация на дълга
  Международни заеми
  Семеен заем и много други.

  Получаването на легитимен заем винаги е бил огромен проблем За хората, които имат финансов проблем и се нуждаят от решение, много хора намират толкова трудно да получат заем от собствен капитал от местните банки или други финансови институти поради висок лихвен процент, недостатъчен обезпечение, съотношение дълг / доход, нисък кредитен рейтинг и много други причини

  Ако сте се притеснявали да получите заем, не се притеснявайте повече, защото ние можем да ви предоставим нужния заем.

  За повече подробности относно предоставянето на заем, Моля, отговорете незабавно на този имейл: ([email protected])

  Обърнете внимание, че заемът се дава при 3% лихва, любезно се свържете с нас сега, ако проявите интерес.
  Име на компанията: Elements Capital Fund
  Имейл адрес: [email protected]

 58. 58 Профил на Elements Capital Funding
  Elements Capital Funding
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Добър ден на всички
  ТРЯБВАШЕ ЛИ НЕЖАДЕН ЗАЕМ? КАНДИНИРАЙТЕ С НАС ДНЕС, АКО НЕ СТЕ НУЖДАМЕ ЗАЕМАТЕЛЕН ЗАЕМ, защото ние предлагаме най-доброто обслужване на заем.

  Имате ли нужда от пари за плащане на сметки?
  Имате ли нужда от заем, за да започнете нов бизнес?
  Имате ли незавършен проект под ръка поради лошо финансиране?
  Имате ли нужда от пари, за да инвестирате в някаква област на специализация, която ще ви донесе печалба? и не знаете какво да правите.

  Ние предоставяме всички видове кредитни услуги, такива като;
  Бизнес кредити (до 20 милиона)
  Лични заеми (до 5 милиона)
  Консолидация на дълга
  Международни заеми
  Семеен заем и много други.

  Получаването на легитимен заем винаги е бил огромен проблем За хората, които имат финансов проблем и се нуждаят от решение, много хора намират толкова трудно да получат заем от собствен капитал от местните банки или други финансови институти поради висок лихвен процент, недостатъчен обезпечение, съотношение дълг / доход, нисък кредитен рейтинг и много други причини

  Ако сте се притеснявали да получите заем, не се притеснявайте повече, защото ние можем да ви предоставим нужния заем.

  За повече подробности относно предоставянето на заем, Моля, отговорете незабавно на този имейл: ([email protected])

  Обърнете внимание, че заемът се дава при 3% лихва, любезно се свържете с нас сега, ако проявите интерес.
  Име на компанията: Elements Capital Fund
  Имейл адрес: [email protected]

 59. 59 Профил на Mr Derek Douglas
  Mr Derek Douglas
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте

  Аз съм частен кредитор. Имате ли нужда от легитимен, честен, сериозен и бърз заем? Мога да ви помогна със 100% гаранционни заеми, предлагам бизнес и лични заеми на 3%, помагаме при всички видове кредити. За повече информация се свържете с нас на: [email protected]


  Номер на Whatsapp: +18582644849
  Изпратете ни имейл: [email protected]

  С Най-Добри Пожелания
  Господин Дерек Дъглас
  [email protected]

 60. 60
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 62. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 64. 64 Профил на Susan Benson
  Susan Benson
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Здравейте дами и господа, имате ли спешна нужда от личен заем или търговски заеми или заем за стартиране на проект или за закупуване на къща или кола или имате нужда от заем за каквато и да е цел? Ако отговорът е „да“, ще ви посъветвам да се свържете със Sunshine Financial Group чрез {Email: [email protected]} или {WhatsApp: +447903159998}.

  Sunshine Financial Group е цялостна фирма за финансови услуги, която се ангажира да ви помогне да подобрите дългосрочния си финансов успех. Нашите персонализирани програми са създадени да помогнат за растежа, защитата и запазването на вашето богатство чрез предоставяне на персонализирани услуги и експертиза.

  Причината да се свържете със Sunshine Financial Group;
  - Прилагайте по всяко време и навсякъде.
  - Получаване на пари за по-малко от 24 часа
  - Можете да вземете назаем до 20 милиона евро
  - Без скрити такси.
  - Субсидирана лихва от 3%
  - Вие получавате шанса да изберете датата на изплащане, всяка седмица, месечно или годишно за период от 1 до 30 години.
  - Ние предлагаме както обезпечени, така и необезпечени заеми

  Ако ви е било толкова трудно да получите заем от собствен капитал от вашите местни банки или други финансови институти, не се притеснявайте повече, защото ние помогнахме на многобройни лица и организации, които са изправени пред финансови затруднения по целия свят. Когато кандидатствате с нас, кандидатствате с надеждна компания, която се грижи за вашите финансови нужди. Ще се грижите за целия процес.

  Ако имате нужда от спешен заем в рамките на 24 часа, любезно пишете на имейла по-долу за повече информация
  Контакт по имейл: ([email protected])
  WhatsApp Контакт: +447903159998

 65. 65 Профил на Kumah James
  Kumah James
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Вие сте бизнес мъж или жена? Изпаднали ли сте във финансова бъркотия или имате нужда от средства, за да започнете собствен бизнес? Трябва да платите заеми по техния дълг или да изплатите сметките си или да започнете хубав бизнес? Имате ли нисък кредитен рейтинг и трудно ще получите капиталов заем от местни банки / други финансови институции? Имате ли нужда от един заем или финансиране по някаква причина като:
  а) Личен заем, разширяване на бизнеса,
  б) стартиране на бизнес, образование,
  в) Консолидация на дълга,
  г) Заеми с твърди пари

  Ние предлагаме заем при ниска лихва от 3% и с обезпечение, а не
  Обезпечение, ние предлагаме лични заеми, заеми за консолидация на дългове, рисков
  капитал Капитал, бизнес заем, заем за образование, ипотека или Кредити за всеки
  причина ".

  Нашият метод обаче предлага възможността да посочите размера на необходимия заем, а също и продължителността, която можете да си позволите, ви дава реален шанс да получите необходимите средства!

  Тези лични заеми могат да бъдат одобрени независимо от вашия кредит и има много доволни клиенти, които да архивират това искане. Но няма да получите само личния заем, от който се нуждаете; ще получите най-евтиния.Това е нашето обещание: Ние гарантираме най-ниската ставка за всички заеми с безплатни обезпечения.

  Стремим се да оставим положително трайно впечатление, като надхвърлим очакванията на клиентите си във всичко, което правя. Нашата цел е да се отнасяме с Вас по достойнство и уважение, като същевременно предоставяме най-висококачествената услуга своевременно.

  Имейл: [email protected]
  Име на компанията: MIDLAND CREDIT HOME
  Посетете ни на адрес: www.midlandcreditonline.com

 66. 66 Профил на wcz56700212
  wcz56700212
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Изпаднали ли сте във финансовата криза, търсите пари, за да стартирате собствен бизнес или да плащате сметките си? Ние всички видове заеми с ниска лихва от 2% кандидатстваме сега по имейл на: (
  [email protected]) или WhatsApp Us на +1 443 281 3404

 67. 67 Профил на que51569228
  que51569228
  Рейтинг: 8 Неутрално  оферта за заем
  Здравейте. Ако имате нужда от средства за стартиране на собствен бизнес, плащане на данъци, изграждане на къща, плащане на кола или за други проблеми, свържете се с този имейл: ([email protected]) WhatsApp + 192-03-063-228

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK