От банките отчитат: Кредитите по JEREMIE разбудиха малкия бизнес

Все още обаче запитванията са повече от одобрените или усвоените заеми

От банките отчитат: Кредитите по JEREMIE разбудиха малкия бизнес

© ГЕОРГИ КОЖУХАРОВИнтересът към кредитите по инициативата JEREMIE е голям, но все още запитванията са повече от одобрените или усвоените заеми. Има интерес от всички сектори на икономиката, като изваждането на някои отрасли от обхвата на програмата като селското стопанство е причина за по-малкия брой подадени искания.


Друга обективна причина затова до този момент е краткият срок от реалния старт на инициативата – началото на септември. Това показват наблюденията на банките, отпускащи кредити по гаранционната схема на JEREMIE, след допитване на "Дневник".


Договорът между петте банки и Европейския инвестиционен фонд за кредитиране на малки и средни предприятия по инициативата беше подписан в средата на юли тази година. Петте кредитни институции са Уникредит Булбанк, ОББ, Райфайзенбанк, СИБанк и Прокредит банк.
Предимството на тези кредити е, че се отпускат при облекчени условия за обезпеченията (с до 50%), тъй като Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), който управлява средствата по JEREMIE, покрива загуба от 80% за всеки отделен кредит, в случай че не бъде върнат.


Размерът на заемите е различен в отделните банки, както и лихвата, при която се договарят и отпускат средствата. В общи линии тя е с около 2-3 процентни пункта по-ниска от средното за пазара ниво, което е около 10% годишна лихва за инвестиционен заем за малко или средно предприятие.


Наблюденията на различните банки са сходни. От Уникредит Булбанк обясниха, че на този етап интересът на потенциалните кредитополучатели е удовлетворителен, като все още е изразен в запитвания и предварителни консултации.


"Като че ли напоследък се избистри схващането за инициативата и ако в първите дни тя се възприемаше основно като възможност за финансиране при по-благоприятни лихвени условия, напоследък вече се приема чрез главната й характеристика - осигуряване на значително по-нисък размер на обезпеченост от страна на кредитополучателите от обичайно изисквания от банките", коментира Светлозар Чолаков, старши мениджър "Бизнес клиенти" в банката.


От СИБанк и Прокредит банк посочиха, че интересът към програмата е голям. В "Прокредит" от старта на инициативата са финансирали над 20 инвестиционни проекта. И от Уникредит Булбанк посочват, че имат вече отпуснати кредити, "но все още броят на тези, които са в процес на разглеждане, е значително по-висок".


Заради все още краткия срок от началото на програмата в СИБанк няма усвоени кредити, но има одобрени и такива, които се обсъждат и са в подготвителна фаза. Това са основно заеми за производствени фирми и такива занимаващи се с търговия на едро, посочват оттам.


Според СИБанк основен фактор за големия интерес са "атрактивните условия по предлаганите оферти". Оттам отчитат, че заявен интерес от фирми към този тип заеми е имало още преди реално банката да започне активно да предлага продукта. Тя го стартира от началото на септември, а заявки е имало още след подписване на споразумението в средата на юли.


В общия случай освен облекченията при обезпеченията кредитополучателите имат и други преференции към заема. При петте банки са различни, но като цяло се свеждат до по-ниски или премахнати такси, намалени лихви. И от "Прокредит" отчитат, че "клиентите са привлечени както от добрата цена, на която получават финансирането, така и от възможността за облекчени условия на обезпечаване".


От Райфайзенбанк посочиха, че "тъй като програмата стартира отскоро, клиентите все още проучват условията по нея, преди да подготвят проектите си".


По отношение на


отрасловия профил


на кредитополучателите по JEREMIE (от програмата са изключени за финансиране строителството и селското стопанство – бел. ред.) банките отчитат, че запитвания има от клиенти във всички сектори на икономиката.


"Към момента изявен интерес има от различни индустриални компании, които възнамеряват да закупят машини и оборудване, да построят сгради за собствено ползване, от търговски фирми - за закупуване на транспортни средства, пряко свързани с бизнеса им, от медицински центрове - за оборудване", коментираха от СИБанк.


Запитвания има и от клиенти в сектори, които са ограничени от програмата, например земеделие. В "Прокредит" отчитат, че една част от исканията са за проекти, които са били замразени заради икономическата криза.


"Това е сигнал, че програмата има положителен ефект върху активността на бизнеса и за съживяване на икономиката като цяло." Според Светлозар Чолаков кредитополучателите ще са от секторите, чиято дейност се осъществява при условията на постоянен инвестиционен процес, т.е. предприятията, имащи за ангажимент текущо да компенсират обезценката на активите си.


Това са основно производствените предприятия, транспорт и др. Банката очаква голям интерес и от предприятията, осъществяващи търговия на дребно и търговия на едро, тъй като те формират обичайно около 50% от клиентите на банките.


Що се отнася до


качеството на проектите


и способността на фирмите да отговорят на условията за кредитиране на банките предвид общите икономически условия от Уникредит Булбанк посочиха, че на този етап заявените и отклонени искания, като неподходящи при условията на инициативата, а не на изискванията на банките за кредитоспособност, са повече от одобрените, предвид, че като цяло броят на заявените сделки все още е много малък.


Прави впечатление и че все още фирмите са предпазливи в новите инвестиции, като преди да вземат решение, проверяват много добре възможностите. "Клиентите, с които се срещаме, са основно такива с ясна визия за отражението на инвестицията върху печалбата на компанията", коментираха от СИБанк.Условията и схемата


Размерът на заемите, отпускани по JEREMIE, е до 1.875 млн. евро, а за проекти от транспортния сектор - до 937.5 хил. евро. За всяка банка размерът е различен - в СИБанк и ОББ е до 1.875 млн. евро, Уникредит Булбанк отпуска до 1 млн. евро, Прокредит банк - до 800 хил. евро. Срокът им е до 6 години. Освен инвестиционни кредитите може да са и за оборотни средства, но само ако допълват инвестиционен проект. Стойността на гаранционния фонд по JEREMIE е 78 млн. евро. Общият обем заеми, който могат да отпуснат петте банки, е 400 млн. евро. Фондът покрива загуби за институциите в размер на 25% от общия кредитен портфейл. Той обаче не осигурява средствата за финансиране, банките кредитират с техен ресурс. Срокът на програмата е 30 месеца, който тече от септември 2011 г. JEREMIE е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка за подобряване на достъпа до финансиране на МСП в Европейския съюз в рамките на структурните фондове за периода 2007 - 2013 г. В България JEREMIE се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и се съфинансира с 15% от държавния бюджет в рамките на ОП "Конкурентоспособност".

Коментари (3)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на coffee.bean
  coffee.bean
  Рейтинг: 471 Неутрално

  финансират ли хотели в София ? Какъв е срокът по тези заеми ?

 2. 2 Профил на toniarisa
  toniarisa
  Рейтинг: 507 Неутрално

  Разбирам много добре, че причините поради които искам да СЪДЯ управляващите в България макар и да са абсолютно истински, реални и всеизвести на широката публика, в същия момент те са недоказуеми от законова гледна точка. Именно за това желая да направя всичко възможно за да разруша тази дописвана с години / и изгодна за всички управляващи / корупционна практика.
  Мога да изложа проблема, да посоча институциите където е залегнал, да застана открито и обвиня отговорните за това.
  Определено се съмнявам / както и всички останали Българи /, че мога да докажа конкретна злоупотреба или престъпно деяние. Това което целя е да предизвикам СКАНДАЛ, да „размътя водата”, да привлечем общественото внимание и в крайна сметка да принудим системата да си ПЛАТИ и да се промени.

  Конкретно в моя случай :
  преди около три години взех решение да се върна към корените си и да се заема с бизнес свързан със земеделието и горите. Получих много добри наследствени земеделски имоти разположени на 15-тина к.м. северо-западно от София и тъй като в по-голамата си част са пустеещи, реших да започна с залесяването на бързо растящи дървестни растителни видове / пауловния /.
  Това се случи преди две-три години и тогава „НЕ ИСКАХ” да вярвам, че нещата в България се случват толкова трудно, именно за това и не съм документирал стъпките и срещите с конкретните институции, агенции и дирекции през които трябваше да мина, служителите с които се срещах и тези с които бе невъзможно да се срещна, но разбирасе ако се наложи мога да мина отново по целия този път защото неминуемо под съзнателно помня всеки адрес, врата и лице на служител.
  Разговорите протичаха в общи линии по следния начин:
  - Вие точно какво искате,
  - Точно по коя програма искате да кандидатсктвате,
  - Подготвили сте необходимите документи,
  - Попълнили ли сте необходимите материали и т.н.
  На зададените от моя страна въпроси се отговаряше, че те не са бюро справки и че нямат право да извършват консултации и да дават напътствия.
  Това което ми бе внушено в общи линии от този цикъл на ходене по мъките е, че трябва да се обърна към някоя от фирмите занимаващи се с подготовка и управление на проекти по рамковите споразумения за кандидатстване пред Европейската комисисия за отпускане на безвъзмездна финансова помощ / може и да бъркам с точната формулировка /.
  Намерих няколко консултански ф-ми и ги обиколих всичките, условията баха еднакви.

  Решаваш за коя точно кпрограма искаш да кандидатскваш:
  Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери"
  Мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства"
  Мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти"
  Мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности"
  Мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия"

  И те запознават с начина за заплащане на услугата която те ще извършат и необходимата документация която трябва да потготвиш. Разбирасе всички тези предварителни разходи ще бъдат покрити от първия транш на плащания по проекта за който те не поемат гаранции, че ще бъде приет, ще бъде евентоално някога съотвятната програма и евентуално ако са останали пари по тази мярка. Разбирасе консултанската ф-ма ще ти съдейства да получиш кредит от банка / лихвар, с/у 200% обезпечение / за покриване на предварителните разходи.
  Суевременно се захванах със създаването на предприятие за преработка на отпадна дървесина и био-маса за производство на „пелети за отопление”. Успях да създам работещо предприятие и започнах да произвеждам пелети, както и предполагах пазара се оказа необятен и търсенето на продукцията нараства лавинообразно. Разбирасе за да се превърне в печаливш бизнес се нуждаех от финансиране, за да оптимизирам производството, да получа необходимите сертификати и да излеза на сватло със счетоводството. Независимо, че съществуват достатъчно програми по различни Европейски споразумения за подпогане на малкия и среден бизнес / като ДЖЕРЕМИЕ /, се оказа че банките посредници само си правят реклама и в действителност всяка си има собствени условия за отпускане на кредити. ДЖЕРЕМИ покрива гаранциите / обезпечението / но банката си иска допълнително обезпечение, освен цялата документация по кредитирането.
  След като проведеш няколко срещи и минат няколко седмици, по телефона те информират, че от ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА БАНКАТА ти отказват. Без писмено обяснение защото нямат такава практика.
  Любимата им фраза „ банките не са социални инсттитуции „ макар, че тези Европейски програми са именно СОЦИАЛНИ. В крайна сметка ако не можеш да заложиш апетитен имот – нямаш шанс.

  ЗАЩО ДЪРЖАВАТА НЕ ОСИГУРИ ДЪРЖАВНА БАНКА която да обслужва тези програми без банкови тайни и допълнителни машинации. Толкова трудно ли е да се създаде ” ПРОЗРАЧНА „ Българска банка която да обслужва финансиранията през Европейските програми и Европейския Инвестиционен Фонд, без допълнителните изисквания на паплачта лихвари от частните банки.
  Ако прецените, че заслужавам подкрепа и съдействие за подетата от мен кампания, ще се опитам да привлека вниманието на медиите за да дам публичност на проблема и да получим подкрепа и допълнителна информация и за други подобни случаи. Умовалям ви, намерете смисъл и полза от това начинание и нека да поставим и решим този огромен проблем в Българското общество. Аз съм на ваше разположение

 3. 3 Профил на toniarisa
  toniarisa
  Рейтинг: 507 Неутрално

  УВАЖАЕМИ ЖУРНАЛИСТИ И АНАЛИЗАТОРИ, - СТИГА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Престанете да ни баламосвате с някакви си ВИСОКОПАРНИ прогнози и тенденции касаещи единствено огромните АКУЛИ на Лондонската и Токийската борса.
  НАС тук в България ни се е.....а милата ни Майчица.
  Нещата отиват към страхотия, тук на Балканския полуостров народа започва да ОЗВЕРЯВА още повече и от помярите по улиците. Уважаеми държавници, погледнете към народа, позволете ни да си изкараме честно прехраната, да се очовечим поне малко. Вземете решения свързани с дребния предприемач, търговеца от сергията и кварталното магазинче. Помогнете на малкия бизнес да глътне глътка въздух и да осигури по още 3 / 4 работни места. Оставете ги големите играчи с милионите стига сте ги лансирайте, притиснете банките да дадът парите които взимат от Европейските фондове и ги дават само на няколко мастити приближени до власта олигарси. Тези пари са насочени към народа, към дребния предприемач. Защо БНБ не поеме паричните потоци от Европа и не предложи РЕАЛНИ условия за кредетиране, а не като лакомите банки измислящи си правила коита да могат да бъта покрити само от крупни машинатори и измамници.
  ДО КОГА ЩЕ НИ ХВЪРЛЯТЕ ПРАХ В ОЧИТЕ.
  пИШЕТЕ СТАТИИТЕ НА НАРОДЕН РАЗБИРАЕМ ЕЗИК И ЗАСЯГАЙТЕ ТЕМИ КОИТО НИ ВЪЛНУВАТ НАС ПРОСТОСМЪРТНИТЕ 99% ОТ НАСЕЛЕНИЕТО!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK