ИПИ: Само 3-4 области в България са в добро състояние

ИПИ: Само 3-4 области в България са в добро състояние

© Георги КожухаровСтолицата е най-богатата област със стандарт на живот в пъти по-висок от другите и въпреки това по много показатели тя не е най-доброто място за живеене. В същото време най-зле работещите икономики са тези на областите Разград и Силистра, а обещаващи тенденции за развитие има в Русе и Враца.


Това са част от констатациите на Института за пазарна икономика, който съвместно с "МайкроСтат Аналитикс" представя социално-икономическото състояние и развитие на областите на базата на 57 показателя, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, бизнес среда, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда. София-град и Габрово са отделени в самостоятелни групи (клъстери). В проучването "Регионални профили: показатели за развитие 2012" са включени и резултатите от допитване до бизнеса и до жителите на съответните области.


София град: Най-много работа и най-висока корупция
Очаквано столицата привлича хора от други части на страната с високите доходи и относително стабилния си пазар на труда. В същото време градът е назад в класацията по критериите равнище на престъпност и корупция. Столицата дава сериозни възможности за бизнес както от гледна точка на мащаба на пазара, така и заради квалификацията на работната сила и концентрацията на население в трудоспособна възраст. Въпреки това по отношение на бизнес средата София не просто изостава спрямо останалите области, а е на опашката заедно с област Перник, показват данните от анализа. В него се посочва още, че местните данъци и такси са значителни, оценките за работата на администрацията са ниски, а бизнесът оценява корупцията като висока. 


Област на контрастите: Габрово


Габрово получава няколко много добри оценки – за бизнес среда, здравеопазване и качество на околната среда. Ставките на включените в изследването местни данъци и такси са относително ниски, бизнесът не смята, че има висока корупция, а работата на администрацията се възприема като сравнително успешна. Има осигурен добър достъп до болници, изградени са много пречиствателни станции, това е областта с най-много селища с канализация.


Областта е сред водещите икономики в страната (веднага след столицата и Варна), но темповете ѝ на развитие през последните години са най-негативните за цялата страна, показва анализът. Безработица се увеличава по-бързо отколкото в други части на страната, с най-бързите за страната темпове се влошава демографската ситуация. Намалява броят на хората с висше образование. Областта обаче към края на 2011 г. успява да отчете най-добро усвояване на европейски средства.


ИПИ: Само 3-4 области в България са в добро състояние

© Институт за пазарна икономика


Най-добре се прави бизнес в Стара Загора и Търговище


Макар че в двете области условията за правене за бизнес са най-добри в страната, по някои от изследваните позатели те са на последно място. И на двете територии безработицата спада по-бързо от други части на страната, а доходът на лице от домакинството за област Стара Загора конкретно расте близо шест пъти по-бързо от нарастването за страната.


От друга страна тенденциите в развитието на околната среда са едни от най-негативните. Същото се отнася и за развитието на социалната среда - двете области са сред последните в страната. Развитието на инфраструктурата също е в негативна посока. Равнището на бедност се увеличава средногодишно и в двете области, докато за страната то остава на относително постоянно ниво.


Най-тежка демографска ситуация, най-добра инфраструктура: Видин и Смолян


Област Видин е с най-лошата демографска ситуация и е с най-слабата икономика в страната. Тя е с най-силно изразени негативни тенденции в Смолян. И двете области се отличават с много слаба заетост на населението.


В същото време тези области са с най-динамичното развитие на инфраструктурата веднага след първенеца по този критерий - област Габрово. Водещо място имат и в състоянието и развитието на образованието. Областите са в челната класация и по развитие на здравеопазването.


Развитие в посока надолу: Разград и Силистра


Двете области се отличават едновременно със силно негативно развитие на демографските процеси и със силно влошени икономики. Те са с едни от най-ниските стойности за БВП на човек от населението (само област Силистра е с два пъти по-нисък БВП на човек от този на страната). Идентично е и състоянието на образованието в региона. В контраст с това е започналото подобряване в здравеопазването, въпреки все още тежкото му състояние.


Обещаващи тенденции: Враца, Русе, София


В тези три области се наблюдава най-интензивното икономическо развитие. Враца показва положително развитие в почти всички икономически показатели, а Русе е с най-интензивно намаляваща безработица. Област София се отличава с увеличение от близо четири пъти в рентабилността на продажбите спрямо 13.6 процентното намаление за страната като цяло. Клъстерът е и един от водещите в развитието на образованието.


Анализът показва още, че областите с категорично лошо социално-икономическо състояние са Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, Перник, Сливен, Хасково, Шумен и Ямбол.


От ИПИ заключават, че за не повече от 3-4 области в България може да се констатира, че са в относително добро състояние и с не така ясно изразени негативни тенденции на развитие.Общини без пари


Изследването показва и как след 2007 година общините са се възползвали от възможностите за финансова децентрализация. От ИПИ посочват, че приходите им не са претърпели големи промени и те продължават да разчитат основно на трансфери от правителството. Очаквано общините с повече собствени приходи са големите и курортните. Собствените приходи пък не оказват особено влияние върху икономиката на съответното населено място, защото се облага имуществото, а печалбите от доходи не влияят на местните бюджети. В повечето общини едва 1 на всеки 10 лева идва от местните данъци. Въпреки че общините вече провеждат по-активна данъчна политика, това не води до промяна в структурата на приходите и по-голяма самостоятелност, се посочва в изследването. Нараства общинският дълг в страната като половината се държи от Столичната община.


По-малко напуснали училищата


Според събраните данни намалява броят на напусналите начално и средно училище, въпреки че  ученицитете намаляват заради демографските процеси. През периода 2008-2012 г. най-голям спад сред завършилите средно образование се наблюдава в Силистра(37.2% ), а най-малък - в Бургас(14.4%).


Намалява броят на завършилите технически училища и същевременно намалява степента на практическа подготовка на завършилите – намалението за периода 2008-2012 г. е най-високо в Смолян (48.7%) и Сливен (44.6%).


Някои области не успяват достатъчно добре да подготвят учениците за зрелостните изпити през 2012 г. Такива са Ямбол, Плевен, Видин, Разград, Шумен и Монтана.


Чисти от корупция


Областите Разград, Търговище и Смолян се възприемат като относително "чисти" от корупция, показва допитването до местния бизнес. На другия полюс са София, Перник и Кюстендил. В тях бизнесът е дал най-ниска оценка и на качеството на работата на местната администрация.


Нищожен е делът на компаниите, които са ползвали местни електронни услуги през последната година.


Полицаите и съдиите в очите на хората


От допитване за качеството на живота, направено сред 1952 граждани на 28-те области, става ясно, че според гражданите най-корумпирани са полицаите в областите Перник и Кюстендил, където близо 2/3 от анкетираните нямат доверие в пазителите на реда. В двата най-големи по население областни центъра – София (столица) и Пловдив, над 60% от анкетираните граждани оценяват полицията като корумпирана или много корумпирана. На обратния полюс са областите Търговище, Разград и Видин.


Според гражданите в Пловдив се намират най-корумпираните и най-зле работещи съдии в страната – над 62% от анкетираните оценяват дейността на съда като много слаба, а приблизително същият процент са дали максималната оценка 5 за нивото на корупция. Точно на срещуположната страна е област Варна, където е най-високата оценка на гражданите за съдебната власт, както и най-ниското възприятие за корупция в системата (след Търговище).


Качеството на живота


Няма почти никаква връзка между благосъстоянието на хората, измерено чрез БВП на човек от населението в областта, и тяхната удовлетвореност от стандарта им на живот, показва още допитването до гражданите. Най-удовлетворени от стандарта си на живот са хората в една от най-бедните области в страната – Разград, след което се нареждат Бургас и Силистра. Повечето са доволни от качеството на околната среда с изключение на област Перник, София-град и Варна. Най-добра оценка на собственото си образование дават жителите на областите Пловдив, Ловеч, Стара Загора и Пазарджик, докато тези в Перник и Кюстендил отново са на дъното на класацията. Най-много са потенциалните емигранти сред населението на област Монтана - над 40%, София (столица) с 34%. Най-доволни от местоживеенето си са хората в област Враца, Ямбол и Плевен.Препоръките на икономистите:


- Една политика не може да има едни и същи ефекти за всички области, т.е. необходима е значително по-висока степен на децентрализация на решенията;


- Необходима е реална финансова самостоятелност на общините, което да открие пътя към качествено различни местни политики;


- За местните данъци парламентът да не определя ограничения – решението и отговорността да са изцяло в местните власти;


- Общините да получат дял от икономическия растеж – т.е. дял от приходите от възможно най-много данъци, особено такива, които са свързани с местната икономическа активност (например дял от приходите от данък печалба, ДДС, акцизи);


- Приходните и разходните правомощия на общините да са балансирани, за да не зависят от държавния бюджет и да създават фискална несиметричност;


- Правомощията на общините в сферата на икономическата и социалната политика да се повишат.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (45)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Quo Vadis
  Quo Vadis
  Рейтинг: 823 Неутрално

  А в европейска план , то София ще изглежда като Видин и Смолян .

  Кога Европа ще стане НЕЗАВИСИМА ? (от американската политика )Кога европейските "независимите и свободни" медии ще станат действително свободни ?
 2. 2 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1395 Неутрално

  Държавата - враг на България!

  Икономиката икономична, светът светски, апокалипсисът апокалиптичен
 3. 3 Профил на doncorleone
  doncorleone
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Държавата не прави нищо за да промени тая разлика в стандарта между София и провинцията. Напротив, все по-усилено се стреми да привлича инвеститори в София и да налива средства там.

 4. 4 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  Интересни данни.

  Любопитно ми е какво означава "социално развитие" в дадена област. Както и защо в т.нар. клъстър София-град (където стандарта на живот бил в пъти по-висок и безработицата по-малка от другите области на страната), потенциалните емигранти са втори по брой след тези в Монтана.

  Изненада е Габрово. Не знаех, че икономическите показатели там са толкова добри.

 5. 5 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1872 Неутрално

  [quote#4:"Читател"]Както и защо в т.нар. клъстър София-град (където стандарта на живот бил в пъти по-висок и безработицата по-малка от другите области на страната), потенциалните емигранти са втори по брой след тези в Монтана. [/quote]
  От София тръгват най-вече високообразованите емигранти.
  Иначе въпросът ти за социално развитие е уместен, като се пише статия трябва пишещият да е запознат с термините и да ги обясни в статията си, иначе звучи много непрофесионално, просто набързо нахвърляна информация.

 6. 6 Профил на Борко
  Борко
  Рейтинг: 388 Любопитно

  В София жизненият стандарт е много по-висок от този в провинцията, но за сметка на това, много по - трудно се живее там, и на квартира да си, трябва да мислиш за наем, за транспорт и целият ти ден преминава в отиване до работа, работа, прибиране от работа и така в порочен кръг.

 7. 7 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  До коментар [#5] от "heliana":

  Тези наблюдения - за естеството на емиграцията - откъде ги имаш?

  Иначе, за уточненията си напълно права. Барем да ни стане ясна цялата картина.

 8. 8 Профил на doncorleone
  doncorleone
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#5] от "heliana":

  Не става въпрос за емигранти, а за потенциални емигранти. Това са данни от некакви анкети. Реалността е много по-различна.

 9. 9 Профил на pastor
  pastor
  Рейтинг: 732 Весело

  Разград може да е най-отзад, но Лудогорец е най-отпред и с най-високи цени на билета!
  Както се казва - на гол тумбак ..!

  pastor
 10. 10 Профил на matthew.g
  matthew.g
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#4:"Читател"]Интересни данни.[/quote]
  Тези "данни" са от така наречената "плюнчи-пръст" статистика.
  Защото са получени в резултат на случайно питане сред "1952 граждани във всичките 28 области", т.е. средно по 70 човека на област. Ама нейсе! Важното е да се усвоят едни пари...

 11. 11 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  До коментар [#6] от "Борислав":

  Има голяма доза истина в думите и въпреки това, строежът на нови офис и жилищни сгради продължава, както и на молове. Макар че имам въпросителни как инвеститорите ще напълнят докрай първите, съдейки по това, което е в района, където живея. И проблемът с паркирането става от ден на ден все по-остър, за тези, които са с коли - сякаш с продължаването на кризата се увеличават и колите у нас. Да не говорим за бездомните кучета, чистотата, зелените площи... Ако човек има добри доходи и семейство, много по-комфортно, по-спокойно би се чувствал в някой по-малък и по-чист и спретнат градец (примерно в Подбалкана). Пък когато реши, може да отскочи до големия (или столицата) за някое по-забележително културно или друго събитие.

 12. 12 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2800 Неутрално

  Как ви звучи : 3 - 4 от частите на човека са в добро състояние ... направо си е заявка за некролог.

  В Стара Загора ако е най-доброто място за бизнес ... Пред Верея това не съм чул да е баш така ... жална им майка на другите.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 13. 13 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 951 Весело

  [quote#5:"heliana"]От София тръгват най-вече високообразованите емигранти. [/quote]

  40% от софиянците - "високообразовани"? 600 хиляди?
  Сигурно се шегувате.........

  Знанието е сила, информацията - власт
 14. 14 Профил на Хелиана
  Хелиана
  Рейтинг: 1872 Неутрално

  До коментар [#13] от "pag":

  Процентно съотношението на високообразованите в София е по-високо, тъй като там са и най-многото висши учебни заведения, масово произвеждащи потенциални емигранти.

 15. 15 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 951 Неутрално

  [quote#14:"heliana"]Процентно съотношението на високообразованите в София е по-високо[/quote]

  Най-много висши учебни заведения, но и най-многобройно население.
  Пък и студентите още не са "високообразовани", като завършат - тогава.
  Така че 40% "високообразовани" - не........

  Там просто са концентрирани най-недоволните ("вътрешните емигранти" и най-претенциозните от цялата страна, затова.

  Знанието е сила, информацията - власт
 16. 16 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 931 Неутрално

  До коментар [#4] от "Читател":

  Според мен, степента на сближаване между най-бедните и най-богатите, измерено чрез статистика и чрез субективното възприятие на живеещите в областта (анкети).

  Доброто е заразно
 17. 17 Профил на Теодор
  Теодор
  Рейтинг: 444 Любопитно

  Чудесна статия! Ще бъде чудесно, ако подхванете темата за развитието на България (онова дето е 110 000 кв. км, а не това дето обикновено пишете за него - то е София) по-сериозно.

 18. 18 Профил на uiyuyoiyi
  uiyuyoiyi
  Рейтинг: 388 Неутрално
 19. 19 Профил на Теодор
  Теодор
  Рейтинг: 444 Неутрално

  До коментар [#6] от "Борислав":

  България провинции няма.

 20. 20 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1930 Неутрално

  До коментар [#16] от "dogwoman":

  Степен на сближаване? Интимност или израстване в социалната йерархия? Ако е последното, то си има показател - доходите. Може би по-скоро има общо с нагласи, манталитет, мироглед. Поне аз така си ги обяснявам нещата.

 21. 21 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 931 Неутрално

  До коментар [#20] от "Читател":
  Мой пропуск, става дума за доходите, разбира се За описване на "социалната среда" в този доклад се използват: доходи, процент домакинства, живеещи в материални лишения/бедност, полезна жилищна площ на лице, (регистрирано) ниво на престъпност, удовлетвореност от работата, възприятия за корупция на местно ниво, инфраструктура. Мисля, че това бяха всички.

  Доброто е заразно
 22. 22 Профил на cucing
  cucing
  Рейтинг: 660 Неутрално

  А бе работата си отива на изуй гащи и това е!

  ура и да живей!!!
 23. 23 Профил на Blackradio
  Blackradio
  Рейтинг: 551 Неутрално

  От велика умност имаме държава с един град

  Всичко е преходно, освен простотията. Тя е вечна.
 24. 24 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Може би, трябва да се преосмисли съществуването на много общини, дори области?!

 25. 25 Профил на patladjan_1991
  patladjan_1991
  Рейтинг: 598 Неутрално

  Като гледам как Габрово е по-добро от Велико Търново и разбирам и правя извода, че за това изследване някой е глътнал едни пари.

 26. 26 Профил на patladjan_1991
  patladjan_1991
  Рейтинг: 598 Неутрално

  Иначе очаквано Софийския санджак е все едно отделна държава, в която мръсотията и стандартът на живот са 3 пъти по-високи от останалата част на страната. Интересно е, че за другите градове в страната се грижат кметовете, но за София се грижи правителството.

 27. 27 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1249 Разстроено

  До коментар [#23] от "Blackradio":

  На латински език завладените територии се наричат провинции, Рим е метрополията - главния владетелски град. Подобно е отношението на софиянци към останалите български територии - за тях ние сме провинция, провинциалисти.....

 28. 28 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 931 Неутрално

  [quote#24:"dobrich"]Може би, трябва да се преосмисли съществуването на много общини, дори области?![/quote]
  Според мен трябва просто да се осмисли съществуването им, а не да се преосмисля.

  Доброто е заразно
 29. 29 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Живея в т.нар. "провинция" и нищо не би ме накарало да се набутам в гъмжилото на "метрополията". Едва ли съм единствената.

  Доброто е заразно
 30. 30 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1675 Неутрално

  Бре, много!

  Предразсъдъците са за ограничените.
 31. 31 Профил на patladjan_1991
  patladjan_1991
  Рейтинг: 598 Неутрално

  [quote#27:"dobrich"]На латински език завладените територии се наричат провинции, Рим е метрополията - главния владетелски град. Подобно е отношението на софиянци към останалите български територии - за тях ние сме провинция, провинциалисти..... [/quote]
  Отношението на софиянци към провинциалистите не е от значение. Обаче управляващите, които от десетилетия неглижират провинцията във всяко отношение, за сметка на София, ей това е страшно. Ама то циреят София ще се пръсне скоро, градът не е проектиран за 1.5млн души, пък до няколко години ще станат 2млн.

 32. 32 Профил на Nikolay
  Nikolay
  Рейтинг: 410 Неутрално

  До коментар [#10] от "matthew.g":

  каква извадка според вас е "представителна" на областно ниво и за страната?

 33. 33 Профил на matthew.g
  matthew.g
  Рейтинг: 442 Весело

  [quote#32:"Nikolay"]представителна извадка[/quote]
  Според мен, за целта са били достатъчни и по 10 души от област. В случая "цел" е синоним на "транш".
  Иначе по този въпрос има буквари.

 34. 34 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 768 Неутрално

  В село с най-грозните жени винаги си имат една която се счита за красавица.

 35. 35 Профил на Nikolay
  Nikolay
  Рейтинг: 410 Неутрално

  До коментар [#33] от "matthew.g":

  аз съм наясно с букварите, извадките са ОК от статистическа гледна точка. Питайте който искате, или отворете съответния "буквар". Досега не съм забелязал някой, който оспорва извадкови проучвания да споделя колко според него трябва да е голяма базата.

 36. 36 Профил на matthew.g
  matthew.g
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Избягвам полемики тук, но изглежда не забелязвате иронията...
  [quote#35:"Nikolay"]извадките са ОК[/quote] .

 37. 37 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 549 Неутрално

  Какъв е тоя рев срещу София? В много държави столицата е най-важният град, модел на Англия, Русия, Испания, Франция... и другият вариант го има, но този не е непременно лош.

  А най- ме дразнят "софиянци", за които другите са селяни, за мен това са просто глупаци. Бабите им все с Шанел са се пръскали.

 38. 38 Профил на Diego
  Diego
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#35] от "Nikolay":
  70 човека практически могат да влязат само в представителнат извадка за допитването, ако се обобщават резултатите за цяла България (заедно с извадките на всички останали области по 70 човека).
  За самата област 70 човека също могат да бъдат представителна извадка (ако са избрани по случаен принцип), но грешката ще варира в по-широк интервал. Един човек да си обърне мненинето и имаме 1,5% промяна в резултата. Т.е. изводите за съответната област няма да са съвсем достоверни.  "Жить стало лучше, жить стало веселее" Й. В. Сталин :-)
 39. 39 Профил на Теодор
  Теодор
  Рейтинг: 444 Весело

  До коментар [#37] от "ungeheuer":

  Този модел не е лош само ако си столицата все пак. Както и моделът най-важният и богат град да е Пловдив, а всичко друго да е кенеф не е никак лош, ако си Пловдив.
  Иначе - Англия и Русия са (бивши) империи, в Испания може Мадрид да е най-важен, но определено другите градове не са зле (а и не е най-добрият пример за държава без сепаратизъм тия дни), а Франция е зле централизирана, among other неща, в които е зле... Австрия е бивша империя, Белгия иска да се разпада, в Дания май е станало естествено заради географската позиция на Копенхаген, Италия има Рим, в Швеция и Норвегия е нормално да ходиш колкото можеш по' на юг, Ирландия си е избрала най-големия град за столица, а бившият тоталитарен блок е копие на съветския модел.
  А това че и други държави си експлоатират територията и вкарват всички ресурси в столицата не значи, че това е хубаво, а значи, че и други правят нашите глупости.
  Освен това със същия аргумент - Германия, САЩ, Бразилия, Канада, Австралия, Швейцария, Нидерландия? Даже Лихтенщайн, в кръга на шегата?
  Да вземем да сравним София с Франкфурт, дето не е столица на нищо. :P Даже е в Регирунгсбецирк Магдебург.

 40. 40 Профил на ungeheuer
  ungeheuer
  Рейтинг: 549 Неутрално

  До коментар [#39] от "Теодор":

  аз вече казах, че и другия вариант не е лош дискусията е интересна. Историческите причини точно София да се разрастне са по-слаби от столиците на други държави, но в момента може да действа като локомотив, не го казвам, защото съм от София.

  Но храчене по софия/провинция винаги ми е било най-смешния дебат, особено софиянци, които примерно викат на Кърджали селяни и турци, а ако се чуе за сепаратизъм същите ще са най-големите патриоти

 41. 41 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1434 Неутрално

  До коментар [#40] от "ungeheuer":

  Историческите причини София да се превърне в огромен ( за Българските стандарти ) полис са в 45-годишната командно-административна-руско-азиатска-съветско-импрска политика прокарвана от Българските управници. Политика която има своите инерции дори и днес. Иначе в по-горен коментар изброявате различни столици, посочете ми коя от тях е едновремено административен, финансов и промишлен център?

  За русогнили рубльовци дори хуманизмът на д-р Гелотен е много. Подпис - Цървулан.
 42. 42 Профил на Литекс се преименува на ЦСКА минус София
  Литекс се преименува на ЦСКА минус София
  Рейтинг: 1571 Неутрално

  Това са някакви свободни съчинения на автора и импровизации от обща култура .
  Толкова глупости са нахвърляни, че не си струва да се чете до средата.

 43. 43 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1312 Неутрално

  Аз не мога да разбера защо толкова хора се натискат да живеят тук. София е сигурно най-отвратителния град не само в България и няма изгледи да се оправи. Дори с идиотската политика на "селяни за африканско развитие на София", които си мислят че като излеят всички държавни пари за метрото и някакви глупави кръстовища, нещо ще се промени. За да се оправи София, трябва поне половината й население да се разкара.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 44. 44 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Хм! Вместо, аз какво ви говоря?!

  goblenka
 45. 45 Профил на Enchev,Iliya
  Enchev,Iliya
  Рейтинг: 442 Гневно

  ЗАЩО Само 3-4 области в България са в "добро" състояние??

  ЗАЩОТО са изчислявани "добрините" им по ДВОЙНО-ТРОЙНАТА НИ СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА "БАЛКАНСКИ-СИНДРОМ" (ЗА ЕДИН ПЕЧЕЛИШ НО ЗА 5 ПРАХОСВАСШ).

  ЗАЩО Позицията на България се влоши през 2012 г. ?
  ЗАЩОТО БЪЛГАРИТЕ РАЗБРАХМЕ СЛЕДНОТО;

  Трябва ни да сме ПРИЕМСТВЕНИ И KOНСОЛИДИРАНИ КЪМ ТРОИЧНИТЕ СИ РАЗЛИКИ, НО УМИШЛЕНО ЧОВЕЧЕСТВОТО Е КУЛТ-ГЛ(Р)УПИРАНО, ПОЛЯРИЗИРАНО И БЕЗПРИЕМСТВЕНО-НАСТЪРВЕНО ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ, ЖИВУРКАЩО В МАЖОРИТЕТА НА ПАРЛАМЕНТАРНА-ДИСКРИМИНАЦ, САМОЛЪЖЕЩО СЕ ЧЕ ТОВА Е ДЕМОКРАЦИЯ.

  ИМЕННО ПОРАДИ ТАЗИ ПРИЧИНА СМЕ ПО-ПЪТЯ НА САМОУНИЩОЖЕНИЕТО СИ.

  Заради култ-идеологическата БЕЗПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ партии,
  Заради култ-религиозната БЕЗПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ верите в религията,
  Заради култ-ЕТНИЧЕСКАТА БЕЗПРИЕМСТВЕНОСТ на произхода ни
  и Заради престарелите и НЕАКТУАЛНИ ВЕЧЕ Конституции на Човечеството, тези три социално-обществени противоречия са ни довели до парламентарната груп-МАЖОРИТИРАНА ДИСКРИМИНАЦИЯ, ПРЕД КОЯТО ВСИЧКИ СМЕ СИ ЗАТВОРИЛИ ОЧИ, А ТЪРСИМЕ ЩАСТИЕ И УСПЕХ, ОЗВЕРЕНИ ЕДИН СРЕЩУ ДРУГ-БЕЗПРИЕМНО, ГРУП-ОТРИЧАЩИ СЕ!
  КОГАТО МОЖЕМ НИЕ БЪЛГАРИТЕ ДА ДАДЕМ ПРИМЕР ЗА ТОТАЛНА ПРОМЯНА В СВЕТА ЧРЕЗ КОНСТИТУЦИОННА ПРОМЯНА-ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОНА на *ПРИЕМСТВЕНОСТТА*, липсващ и в партийните кодекс-УСТАВИ, липсващ и в религиозните Свещенни писания ( Библия, Коран и Талмуда ).
  Всичко това УМИШЛЕНО МАНИПУЛИРАНО И ПОЛЗВАНО В ЧАСТНИТЕ ГРУП- БОРБИ ЗА ВЛАСТ И ЗА ЛИЧНА ОБЛАГА НА ИЗБОР-РУШВЕТНИЯ БАНКОВ-КОЛОНИЗАТОР.

  САМАТА ДЪРЖАВА e в нарушение, ЧРЕЗ ЛИЦЕТО НА МИЛИЦ-Полицията, умишлено ДИСКРИМИНИРАНО-ДИФИРЕНЦИРА ЕТНОС-ГРУПИРОВКИ ОТ ПАРТИИ, ДАЖЕ И НАЦИСТКИ, В РОДИНАТА НА ДЯКОНА.

  ДО КОГА ЩЕ СЕ ЗАЛЪГВАМЕ ЧЕ ЖИВ€€М В ТAЗИ ПСЕВДО-Д€МОКРАТИЧНA, €ВРО-АНАРХИЯ НА ПАРЛАМ€НТАРНА-ДИСКРИМИНАЦИЯ?

  ЗАБЕЛЕЖЕТЕ МЕЖДУ-ПАРТИЙНИТЕ КУЛТОВО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НАПАДКИ, ПРЕРЕКАНИЯ СВАДИ И БОЕВЕ В ПАРЛАМЕНТА, НА КОИТО ВСИЧКИ СМЕ СИ ЗАТВОИРИЛИ ОЧИТЕ, НЕ Е ЛИ ТОВА ДОКАЗАТЕЛСТВО НА ИСТИНСКИ "узаконена" ПАРЛАМЕНТАРНА-ДИСКРИМИНАЦ, по законите на джунглата?
  Един вид потвърждение на Култ-политическата р€пресия и парлам€нтарната €ВРО-дискриминация!

  (Б€ЗПРИЕМСТВЕНАTA), МАЖОРИТИРАЛА СЕ ГРУПЩИНА, да ето трагедията ни и в момента!

  ЗАЩОТО Имаме толкоз ТИТУЛЯР-заСЛУГИ (професори, декани, академици), а нито един ТАЛАНТ СРЕД ТЯХ, за да направим истинската СОЦИАЛНА ПЕРЕСТРОЙКА!!
  ЗАЩОТО си имам€ 25 чужди банки а НИТО €ДНА НАША РОДНА БАНКА.
  ЗАЩОТО СМ€ МАСОН-БАНКОВО МАНИПУЛИРАНИ, БЕЗПРИЕМНИЦИ НА РАЗЛИКИТЕ СИ: (Полит-идеология, Религия и Етнос)!!!!
  ЗАЩОТО СМ€ НАТО-петрол МАРТИОНЕТКИ, ПИС-КИЛЪРИ, €С-есовци!
  ЗАЩОТО ГАЗТА ПРЕВИШИ ВЕЧЕ ЦЕНАТА НА УНЦИЯ ЗЛАТО!
  ЗАЩОТО ПРЕВЪРНАХМЕ ШКОЛАТА СИ В СЪМНИТЕЛНИ ТЪРГОВСКИ ФИРМИ, А ДЕЦАТА КАТО ИНСТРУМЕНТИ ЗА П€ЧАЛБА В ТЯХ, Диференцирани с
  ДУХ-расисткото ПРОЗВИЩЕ “индиго”.
  ЗАЩОТО не си знаем историята, а БЪЛГАРИТЕ сме един от НАЙ-СТАРИТЕ НАРОДИ НА ПЛАНЕТАТА!!
  ЗАЩОТО СМ€ УМИШЛЕНО ПОЛЯРИЗИРАНИ, КУЛТОВО-груп-ОЗВЕРЕНИ ДЕМЕК-оКРАТИ!
  ЗАЩОТО ОТКУП-ко ПРОДАВАМЕ ЗАКОНИТЕ СИ?
  ЗАЩОТО СМ€ БЛЮ-ЧИПНО Р€ГИСТРИРАНИ И ДЖИ-€с-€м-НО, GPS-СЛЕДЕНИ!
  ЗАЩОТО СМ€ Ф€ЙС-БУКЛЬОВСКИ, ТВИТ€РСКИ, яАХОВСКИ И ГУГЛЬОВСКИ, РЕГИСТЪР-ЗАБЛУДЕНИ!!
  ЗАЩОТО СМ€ ПОГОЛОВНО-ЩАТ, БЕЗ РАБОТА кастрирани, И ПРИ ВОТ-НЕУЧАСТИЕ ПАРТИЙНО-ТЕРОРИЗИРАНИ!!
  ЗАЩОТО СМ€ БЮДЖЕТ-КАМПАНИЙНО ИМУНИЗИРАНИ!
  ЗАЩОТО СМ€ БЕЗ МИЛИЦИЯ И АРМИЯ КОИТО НИ ПАЗЕХА!
  ЗАЩОТО СМ€ ПРОТЕСТАРЯТ А НЕ ПРОЛЕТАРЯТ!
  ЗАЩОТО РАЗР€ШИХМЕ ДА НИ ЗОВЯТ С ПРОЗВИЩЕТО ДАНЪКОПЛАТ-€ЛЕКТОРАТЦИ!
  ЗАЩОТО СМ€ ИЗБОР-САБОТЬОРИ!
  ЗАЩОТО СМ€ ВИНАГИ Но: 2, €МИГРИРАНТИ, РОДИНО-ПРОДАЖНИЦИ!
  ЗАЩОТО СМ€ ЗАБЛУДЕНО-ШЛЯ€ЩИ СЕ ТУР-ХЕЙЕРДАЛЦИ!
  ЗАЩОТО СМ€ САМОНАЗНАЧАВАЩИ СЕ; УЛТРА-ДЯСНО Ц€НТРИСТИ, БЮДЖЕТ-ИМУНИTETНИ, Мажоритет-ХРАНТУТКИ!
  ЗАЩОТО СМ€ Г€РБ-Оп€йски ПРОСЯЦИ!
  ЗАЩОТО РАЗПРОДАДОХМ€ ИКОНОМИКА И СТОПАНСТВО НА ЧУЖД€НЦИ А ПРОСИМ ПОТДАЯНИЯ ОТ ТЯХ!
  ЗАЩОТО СМ€ С ДЕМ€К-oKратична, Б€ЗПРИЕМСТВЕНА, ПСЕВДО-КОНСТИТУЦИЯ!
  ЗАЩОТО СМ€ Парлам€нт-ДИСКРИМИНИРАНИ!
  ЗАЩОТО СМ€ €С-совски Bank-ГЛОБАЛ, БИЛД€РБЕРГ-РОТШИЙЛД, ЗАВИСИМИ
  ЗАЩОТО СМ€ Груп-ИД€ОЛОГИЧЕСКИ, ПАРТЙНИ-ЗАТВОРНИЦИ!
  ЗАЩОТО СМ€ РЕЛИГИОЗНО, АТЕИСТ-НАБОЖНО, И БОГО-АЛАХСКИ ПОДСТРЕКАВАНИ!
  ЗАЩОТО СМ€ (М€РКОЗНО), €вPом-€ТНИЧЕСКИ, ОТР€Ч€НИ?

  С уважение: И.П.Енчев / [email protected]

  "За ПЪЛНОТО си щастие, Човек трябва да има СЛАВНО Отечество" Симонид Кьоский, 5 век преди Новата ера.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK