Стоян Мавродиев обвини в лъжа членове на Комисията за финансов надзор

Стоян Мавродиев

© Надежда Чипева, Капитал

Стоян МавродиевПредседателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев изпрати становище по повод твърденията на членове на комисията.


В него той упреква в опит за "лъжливи внушения" членовете на КФН Борислав Богоев и Николай Попов, които направиха изявления пред медиите за това, че председателят на КФН Стоян Мавродиев еднолично е взел решение ведомството да се премести в нова сграда и сам е решил коя да е тя.


"Дневник" публикува пълния текст на становището на Мавродиев, цитирано от "Фокус":
"С настоящото излагам позицията си относно появилите се в медиите през последните дни отворено писмо и изявления от името на Борислав Богоев и Николай Попов – членове на Комисията за финансов надзор (КФН), относно избора на нова сграда за нуждите на регулатора.


Определям твърденията им като неверни, клеветнически, позорящи и уронващи престижа на КФН, като колективен орган, както и мен като председател.


Така нареченото отворено писмо, отразява само и единствено опитът за лъжливи внушения на изготвилите и изпратилите писмото - Борислав Богоев и Николай Попов, членове на Комисията за финансов надзор, към датата на изготвянето и разпространението му.


Отхвърлям като несъстоятелни всички обвинения, че еднолично съм взел решението за избор на нова сграда на КФН, както и твърденията за упражняван от мен натиск като председател по отношение членовете на комисията.


Смятам, че тези внушения са абсолютно безпочвени и неотговарящи на истината. Лъжи, целящи да бъде увреден публичният образ на КФН, както и да създадат впечатление в обществото, че комисията не работи прозрачно и не функционира добре.


С изявленията си Богоев и Попов нарушават ЗКФН и разпоредбите на Кодекса за професионална етика (приет от КФН по Протокол № 47 от 19.09.2012 г.).


Действията на г-н Борислав Богоев – заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", и Николай Попов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", представляват злоупотреба със служебно положение, грубо нарушение на служебните им задължения, както и разпространяване на неверни твърдения, имащи за цел да уронят авторитета и доверието в работата на Комисията за финансов надзор.


Действията им създават предпоставки за настъпване на немаловажни вредни последици, като имат за цел нарушаване на нормалната дейност на КФН като надзорен орган. Друга преследвана с тези изявления цел е нарушаване на стабилността и прозрачността на пазарите на финансови инструменти, застрахователния пазар и този на допълнително социално осигуряване, както и нарушаване на доверието в тях от страна на бизнеса и потребителите на финансови услуги.


С оглед на изложеното дотук са налице категорични и безспорни доказателства и данни за извършени престъпления по глава Осма от Особената част на Наказателния кодекс, както и за клевета по смисъла на чл. 147, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 2 и ал. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от Наказателния кодекс.


По отношение действията на посочените лица ще бъде подаден сигнал до Главния прокурор на Република България и до съответните правораздавателни органи.


След оповестените позиции от страна на Ангел Джалъзов и Антония Гинева – членове на КФН, по отношение същото отворено писмо и внушенията в него става ясно, че комисията като колективен орган работи и функционира нормално и изпълнява дейностите си съгласно закона, както и изпълнява ангажиментите си, произтичащи от членството й в ESMA, EIOPA, ESRB и останалите европейски организации. Формираното мнозинство от мен като председател, Джалъзов, като заместник-председател на КФН, както и Гинева, като член на КФН, са гаранция за осигуряване на финансова стабилност и защитата на интересите на потребителите. Това представлява достатъчно мнозинство за вземането на легитимни решения от страна на КФН.


Служителите от администрацията на комисията, които притежават професионализъм, експертиза и високи морални качества, също са гаранция за безпроблемното функциониране на надзора и упражняване на регулаторните функции на КФН.


Напълно обезпечено е нормалното функциониране на комисията, както и отличното представяне на КФН като част от европейската надзорна архитектура ще продължи както и досега.


Воден от принципите си за публична прозрачност, яснота и защита на обективната истина, както и от твърдото си намерение КФН да има неопетнен публичен облик, предоставям на вниманието на всички заинтересовани пълен и нередактиран текст, извлечен от легитимно направени аудиозаписи от проведените на 13 септември 2012 г. и 31 януари 2013 г. заседания, от който става ясно, че решенията са взети с единодушие от присъствалите членове на КФН при напълно прозрачна процедура, без да се изисква по закон решение на колективния орган по този въпрос (записът е направен на основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на КФН и на нейната администрация).


Според текста на чл. 23, ал. 1 от ПУДКФН за всяко заседание на комисията се води протокол на хартиен носител, които се подписва от всички присъствали членове, като за заседанията се създава и аудиозапис.


Пълни и нередактирани текстове, извлечени от легитимно направени аудиозаписи от проведени на 31 януари 2013 г. и 13 септември 2012 г. заседания на КФН, може да намерите на: http://www.fsc.bg/Stenogrami-ot-zasedaniya-na-KFN-ot-31012013-g-i-13092012-g-news-3615-bg.


Използвам случая още веднъж да поканя всички оправомощени правораздавателни органи да извършат задълбочена проверка за извършените от г-н Борислав Богоев и г-н Николай Попов действия. Както и да охарактеризирам като неприемливо, безотговорно и непрофесионално разпространяването на откровени лъжи, целящи съзнателно да заблудят общественото мнение и да злепоставят КФН като държавен регулатор на небанковия финансов сектор.


В качеството си на председател на КФН декларирам и гарантирам, че комисията е била, е и ще продължи да бъде основен фундамент на финансовата стабилност в страната, ще продължи да изпълнява професионално и отговорно своите функции като регулатор на небанковия финансов сектор, член на Консултативния съвет по финансова стабилност, както и на европейските регулаторни органи – ESMA, EIOPA и ESRB."

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK