Иван Искров обяви готовност да подаде оставката си (допълнена)

Иван Искров обяви готовност да подаде оставката си (допълнена)

© ДневникАко при обсъждане на програмата и приоритетите за работата на 42-ото Народно събрание до неговото разпускане на 6 август се постигне консенсус в програмата да се включи избор на нов управител на БНБ, съм готов да подам оставката си веднага.


Това заявява управителят на БНБ Иван Искров в писмо до председателя на парламента Михаил Миков. Писмото е изпратено и до медиите.


През октомври 2003 г. Искров беше избран от правителството на Симеон Сакскобургготски за управител на банката и замени на поста Светослав Гаврийски. През 2009 г. тройната коалиция го избра за втори шестгодишен мандат. Управляващите по това време БСП, ДПС и НДСВ изтеглиха гласуването пет месеца по-рано от края на мандата и два месеца преди изборите, а опозицията от ГЕРБ ги обвини, че искат да си запазят контрола над централната банка
Искров, който беше критикуван от много страни за реакцията на централната банка по казуса с КТБ, пише, че мотив за писмото му е "несъгласие БНБ и нейният управител да бъдат използвани за предизборни политически цели чрез системни и неприемливи обвинения".


В отговор на на отправените към него и банката упреци Искров съобщава и че тъй като КТБ е четвъртата по големина на активите банка в България, ще отнеме време на квесторите да си свършат работата, поради което режимът на специален надзор може да бъде удължен до 6 месеца, каквато възможност има в Закона за кредитните институции.


"Както е добре известно, никой не би могъл еднолично да се ангажира с конкретна дата за отваряне на банката без подкрепата на парламентарните сили и правителството", е обяснението на Искров защо първоначално беше обявено, че КТБ ще отвори на 21 юли в 9 ч. сутринта, а после се разбра между редовете на изпратено от банката съобщение до медиите, че това няма да се случи.


Искров посочва и че решението какво да се прави с банката е било взето на политически консултации с парламентарно представените сили и че без конкретен ангажимент към институцията е щяло да пострада представянето пред чуждестранните инвестиции на новия дълг, който беше емитиран скоро след затварянето на банката.


Ето и пълния текст на писмото на Иван Искров, което е озаглавено като прессъобщение. Акцентите са на автора:


ПРЕССЪОБЩЕНИЕ


22 юли 2014 г.


ДО


Г-Н МИХАИЛ МИКОВ


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА


42-рото НАРОДНО СЪБРАНИЕ


ОТНОСНО: Иницииране на процедура за приемане на оставката на управителя на БНБ и избор на нов Управител


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


С настоящото писмо бих желал да информирам Вас, а чрез Вас – и председателите на парламентарните групи, че ако при обсъждане на програмата и приоритетите за работата на 42-рото Народно събрание до неговото разпускане на 6 август 2014 г. се постигне консенсус в програмата да се включи избор на нов Управител на БНБ, съм готов да подам оставката си веднага.


Мотиви: Несъгласие БНБ и нейният Управител да бъдат използвани за предизборни политически цели чрез системни и неприемливи обвинения.


Както е публично известно, неколкократно през последните дни различни партийни представители, включително и на парламентарно представени сили, отправиха настоятелни искания за оставка на Управителя на БНБ.


Наред с тези призиви бяха изречени редица разминаващи се с истината твърдения, които трябва да получат своя отговор. Едно от тях бе, че "БНБ чак сега с едномесечно закъснение започна да си върши работата". Всъщност, от 20-ти юни, деня, в който изпълнителните директори на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) се обърнаха към централната банка с искане за поставянето й под специален надзор, и в който бе наложена тази мярка, БНБ продължава да работи седем дни в седмицата и стриктно да изпълнява своите отговорности в съответствие с разпоредбите на Закона за кредитните институции (ЗКИ). Това е дълъг процес – минимум 3 месеца, както беше обявено. Но, за да могат квесторите добре да си свършат работата, много вероятно е специалният надзор да бъде удължен, като максималният законов срок е 6 месеца. КТБ е 4-та по големина банка и процедурите съгласно действащото законодателство изискват време.


Друго невярно твърдение бе опитът да се вмени като отговорност на БНБ обявената дата за отваряне на КТБ – 21-ви юли. Както е добре известно, никой не би могъл еднолично да се ангажира с конкретна дата за отваряне на банката без подкрепата на парламентарните сили и правителството. Точно такава подкрепа за конкретна дата бе заявена от мнозинството представители на парламентарните групи на 21–22 юни по време на проведените интензивни консултации през почивните дни в сградата на БНБ. На тези разговори беше постигната договореност, че голяма банка като КТБ не трябва да бъде затваряна, а трябва да бъде спасена чрез одържавяване, в случая – с участието на Българската банка за развитие (ББР) и Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), и да бъде отворена на 21-ви юли, съгласно предвидените в закона процедури. Целта беше да се ограничи системният риск за българската банкова система до групата на КТБ, както и да се предотвратят крайно негативните ефекти върху икономиката от блокирането на дейността на стотици частни и държавни фирми, болници, общини, университети, детски градини и др.


Важно уточнение е, че без поемането на такъв конкретен ангажимент за ограничаване на системния риск до групата на КТБ би било немислимо успешното провеждане на т. нар. road show за пласирането на българската еврооблигация с падеж 2024 г., което беше планирано и се проведе от 23-ти до 26-ти юни във водещи европейски финансови центрове. Възползвам се от случая да благодаря на всички колеги от четирите парламентарни сили – участници в тези разговори, за професионалния им принос и стремеж към постигането на консенсусно решение между политическите сили.


В съответствие с постигнатото съгласие БНБ, подкрепена от правителството и стоящите зад него политически сили, незабавно се зае с изработването на законопроект за изменение и допълнение на ЗКИ и предприе стъпки за депозирането му в Народното събрание (НС). Трябва да се знае, че датата 21-ви юли бе функция на това съгласие, след което БНБ съобщи резултата пред медиите.


След постъпването на заключенията от одиторската проверка (от "Делойт Одит" ООД, "Ърнст и Янг" ООД и "Афа" ООД) на активите и пасивите на групата на КТБ и установените от квесторите значителни касови липси, за които БНБ веднага информира българската общественост и Комисията по бюджет и финанси в НС, отново бяха инициирани поредица от политически консултации с трите основни парламентарни сили.


Общото заключение на политическите сили, БНБ и правителството бе, че не следва да се обременява ББР с неустановени все още към онзи момент потенциални загуби, а е по-подходящо да се търсят доказани решения, използвани в страните от Европейския съюз при десетки аналогични случаи. Такова именно решение би било разделянето на – условно казано – "добрите" от "лошите" активи в отделни банки и възможността за защита на всички граждани и фирми в групата на КТБ. Още повече, че предварителните сондажи в Генерална дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия (ЕК) ясно показаха предпочитанието на контролните органи там за подкрепа именно на такова решение на проблема, а не за обявяване на банката в несъстоятелност и изплащане единствено на влоговете в гарантирания от закона размер до 196 хиляди лева. Препоръката на ЕК също целеше да се избегне появата на системен риск за цялата банкова система и негативно отражение върху българската икономика.


Като резултат от това разбиране и след консултации с представители на 3-те основни парламентарни сили БНБ и МФ се заехме с разработването на вариант за законодателно решение на проблема. Напомням, че централната банка беше отговорна за представянето на експертен вариант за решение, а парламентарно представените сили са пълноправните субекти, които решават това. Именно това имах предвид, казвайки "На ход са политиците".


В крайна сметка при проведените на 14-ти юли нови консултации при президента на Република България парламентарните лидери не постигнаха съгласие относно междувременно изготвения законодателен вариант. Това несъгласие беше причината датата 21-ви юли да не се случи и това е добре известно на участниците в тези консултации. Подчертавам, че на БНБ бе възложено да предложи експертно решение, отговарящо на политическа воля, която в последствие не бе потвърдена.


Именно в рамките на консултациите при Президента, след споделените различни мнения и изказана критика към централната банка от г-н Бойко Борисов, заедно с персонално искане да подам своята оставка, аз ясно заявих, че ако моята оставка ще обедини трите политически сили зад централната банка, така както бяха обединени политиците от ЕС зад централните си банки за решаването на своите банкови проблеми, то аз съм готов да я предоставя незабавно и моля Президентът Плевнелиев да я включи като точка от окончателното решение след консултациите. Такова решение не беше взето.


Ето защо категорично не приемам продължаващите опити БНБ да бъде използвана като предизборна партийна играчка чрез персонални атаки срещу нейния Управител. Явно се разчита на традиционната ми сдържаност в публичните ми изказвания като Управител на БНБ и се предполага, че и този път ще премълча. Този път, обаче не мога да премълча! Нещо повече, по никакъв начин не съм съгласен – заради проблемите на една търговска банка – да бъдат хвърляни незаслужени упреци към институция като БНБ!


Тук е мястото да отговоря и на различни други, тиражирани в медийното пространство и неотговарящи на истината твърдения с разнородно авторство. Едно от тях е, че представители на един от акционерите в КТБ – Държавният резервен фонд на Султаната Оман – не са били канени на среща и с тях не е разговаряно. Напротив, проведени са срещи и разговори – конкретен пример е проведената на 10-ти юли в сградата на Министерския съвет среща с висши дипломатически представители на Султаната Оман и на Фонда, на която от българска страна присъстваха Вицепремиерът г-жа Бобева, Министърът на финансите, г-н Чобанов и Управителят на БНБ. На тази среща българската страна ясно изрази желанието си за сътрудничество в рамките на закона. И в момента сме в процес на професионална кореспонденция с този акционер на КТБ. Тази информация също беше предоставена на политическите лидери по време на консултациите при Президента.


Друго неотговарящо на истината твърдение е за някакви "чували", които аз съм твърдял, че са използвани за изнасяне на суми в брой от КТБ. Никога не съм коментирал как са изнасяни касови наличности, а само какви документи са постъпили в БНБ от квесторите и тяхното предаване на прокуратурата. Впоследствие органите на досъдебното производство потвърдиха пред медиите наличието на такива липси в споменатия размер.


Неверните интерпретации оставям на съвестта на техните разпространители. Точните текстове на всички мои изказвания са публикувани на интернет страницата на БНБ на български и на английски език.


Още веднъж ясно заявявам – мога и нося своята отговорност като Управител на БНБ! Но не мога и нямам право да нося отговорност за неизпълнени политически ангажименти на която и да е политическа сила.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Моля да запознаете представителите на парламентарните групи с това мое искане по време на консултациите относно приоритетите на Народното събрание и да ме уведомите за решението.


Уверявам Ви, че при постигната договореност за избор на нов Управител в рамките на този парламент незабавно ще депозирам оставката си, за да улесня процеса по избирането. Това е правилният подход, който би гарантирал институционалната устойчивост на централната банка.


Правя това уточнение, тъй като според чл. 12, ал. 7 от Закона за БНБ, правомощията на Управителя се прекратяват по силата на закона три месеца след депозирането на оставка, независимо дали има воля за избор на нов Управител или не. Неизбирането на Управител би бил най-бързият начин за внасяне на хаос в дейността на тази изключително важна за финансовата стабилност на страната институция.


Воден от институционална отговорност, както през изминалите повече от 10 години, през които съм Управител, предлагам този подход като единствена гаранция за пълноценното функциониране на БНБ в изключително труден за страната период на политическа неустойчивост. Има достатъчно добре подготвени колеги от БНБ, които могат да поемат тази отговорност!


Добре помня, че именно трите участващи в консултациите парламентарно представени сили ми дадоха доверието си за втори мандат като Управител на БНБ и многократно ме подкрепяха през изминалите години, включително и тези от тях, които настоятелно искат моята оставка днес. Именно заради това считам, че е настъпил моментът – след постигане на парламентарно съгласие за нов Управител на БНБ – да подам своята оставка.


За настоящата си позиция съм информирал членовете на Управителния съвет на Българската народна банка.


С УВАЖЕНИЕ


ИВАН ИСКРОВ


Подробности очаквайте по-късно на www.dnevnik.bg.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (162)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ХФБ
  ХФБ
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Хайде вече! Да прояви отговорност или да спре да говори.

 2. 2 Профил на plamen1967
  plamen1967
  Рейтинг: 627 Неутрално

  За каква оставка говори този!!! Не ОСТАВКА, а отсраняване от длъжността Управител на БНБ и РАЗСЛЕДВАНЕ на искров и в панделата...

  ЧУДО!!! Запознайте се как осъдих "УниКредит Булбанк" в Русе за повишени лихви : http://plamen1967.wordpress.com/myloan/
 3. 3 Профил на S.P.Q.R.
  S.P.Q.R.
  Рейтинг: 402 Любопитно

  готви се за депутат от ДПС?

  zenrus.ru
 4. 4 Профил на Dorian Gray
  Dorian Gray
  Рейтинг: 852 Неутрално

  Хахахха!

  Забърка кашата и се изнася.

  МОЛЯ, ИЗИСКВАЙТЕ ФИСКАЛЕН БОН !!!
 5. 5 Профил на doristenedi
  doristenedi
  Рейтинг: 233 Любопитно

  Малко е само оставка искам и ЗАТВОР за измамника!

  Ако все още не си проверил това, което твърдиш - е хайде де провери го!
 6. 6 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Утре, заедно с ореха. Един добър ден за България!

  The best way to predict the future is to invent it.
 7. 7 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  То и прокуратурата трябва да обяви готовност....

 8. 8 Профил на q1w2e3
  q1w2e3
  Рейтинг: 402 Неутрално

  хе-хе - депесето дали ще успее да пробута мвентата при тоя вариант.
  не ми се вярва бацето да извърши политическо самоубийство.

 9. 9 Профил на .!.
  .!.
  Рейтинг: 419 Неутрално

  Айде по-добре заместника му да не го избира ТОЗИ парламент...

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  [quote#7:"xmm"]То и прокуратурата трябва да обяви готовност.... [/quote]
  ....за посрещане на оставката ти....

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на korektor
  korektor
  Рейтинг: 515 Неутрално

  той да я подаде, а пък да не мисли за заместник...

 14. 14 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Сега пък политическите сили му били виновни, за неговият не професионализъм. Закъсня Искров, много закъсня.

 15. 15 Профил на my_self
  my_self
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Цацаров, подгони Искров сега, за да не се получи случаят Бисеров.

 16. 16 Профил на 2last
  2last
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Не си ли я подал вече и отгорността трябва да се провери, какви ги свърши, че КТБ стигна дотук!

  Сега разбирате, че не може един крадлив цига*ин да се представя за честен и голям политик, като Стамболов." - Никола Филчев
 17. 17 Профил на Kamen Krastev
  Kamen Krastev
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Готовност... не се обявява готовност за осавка, а се подава оставка. Това си е чисто шикалкавене и измъкване. Този е за затвора, а не да дава интервюта по телевизията.

 18. 18 Профил на azmatahari
  azmatahari
  Рейтинг: 676 Неутрално

  Поспа си в БНБ, дали ще спи другаде ?
  Сигурно не - ни чул, ни видял.

 19. 19 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5323 Неутрално

  Първо оставката , пък после и прокуратурата да си свърши работата.

 20. 20 Профил на moriarti
  moriarti
  Рейтинг: 853 Весело

  А рибна борса "Цаца" обявила ли е някаква готовност? Поне да маркира дейност някаква...

  "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
 21. 21 Профил на doxen
  doxen
  Рейтинг: 701 Любопитно

  Това някаква шега ли е? Бил в готовност?! Какво чака? Като орешака да му кажат/наредят и тогава?

 22. 22 Профил на stoiank
  stoiank
  Рейтинг: 1581 Неутрално

  Колкото и да ми се иска това да стане, ще е малко ва-банк без Парламент, със служебно правителство и без гуверньор на БНБ.

 23. 23 Профил на Минас Бахдасарян
  Минас Бахдасарян
  Рейтинг: 634 Весело

  И аз изразявам готовност да ми платите едни милиони, ама не!

  Da mihi factum, dabo tibi ius.
 24. 24 Профил на k
  k
  Рейтинг: 1049 Неутрално

  След оставката ... депутат от ДПС!

 25. 25 Профил на Непукистка
  Непукистка
  Рейтинг: 2595 Неутрално

  А, не! Не сега, Искров!
  Това идиотско народно събрание не трябва да избира никого повече! Виждаме какво става с българския еврокомисар, нали?
  Оставка след изборите!
  Ще настояваме не само за твоята, но и на Цацаров, ВСС, директорите на Фонд "Земеделие", Сметната палата и главния секретар на МВР!
  Всички до един не само ще си отидете позорно, но и ще отговаряте за всичко, което ни причинихте!

  “You can fool some of the people all of the time, and all of the people some of the time, but you can not fool all of the people all of the time.”― Abraham Lincoln
 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 804 Неутрално

  Искров, който беше критикуван от много страни за реакцията на централната банка по казуса с КТБ пише, че мотив за писмото му е "несъгласие БНБ и нейният управител да бъдат използвани за предизборни политически цели чрез системни и неприемливи обвинения".

  Ами те обвиненията са си напълно основателни. Аз се чудя на какво чакат следствените органи.

 28. 28 Профил на znaya
  znaya
  Рейтинг: 709 Неутрално

  Ма то е под условие, ако се постигне парламентарно споразумение по въпроса за избор на нов - тоест: Оставка на кукуво лято.

 29. 29 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 733 Весело

  пичове, идва август, крайно време е всички вкупом да подадат оставки и само Президента и служебния кабинет да бачкат до изборите.

 30. 30 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 804 Неутрално

  До коментар [#25] от "светкавична":


  [quote#25:"светкавична"]Всички до един не само ще си отидете позорно, но и ще отговаряте за всичко, което ни причинихте! [/quote]

  Рамечтах се, хубаво би било.

 31. 31 Профил на lynyrdS
  lynyrdS
  Рейтинг: 507 Неутрално

  .. и аз искам кредит от 55 млн. на фирма на адреса на кварталния "алкохолист" с основен вид дейност специализиране в почивката и обикаляне на плажове с латински имена...

 32. 32 Профил на ret
  ret
  Рейтинг: 796 Весело

  мотив за писмото му е "несъгласие БНБ и нейният управител да бъдат използвани за предизборни политически цели чрез системни и неприемливи обвинения"
  ---------------------------------
  Готин мотив.Сега остава да напише и мотивите за изговорените щуротии покрай банката.Надали обаче,конфиденциалността му е изписана на потното чело.

 33. 33 Профил на Biser Karakolev
  Biser Karakolev
  Рейтинг: 233 Неутрално

  И този се чувства незаменим, той да си подаде оставката, а заместник ще му намерят.
  От една страна не бива този парламент да избира нов управител на БНБ, от друга няма как да оправя кашите в КТБ, които сам забърка.

 34. 34 Профил на hmc12310991
  hmc12310991
  Рейтинг: 458 Неутрално

  КОЙ ще арестува главния прокурор-главния участник в аферите КТБ и Костинброд?Смее ли сламеното човече в президентството да предложи Калин Незнамкойси за служебен премиер или министър,след като и слепия вижда съучастието му в ''обира на века''?

 35. 35
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 36. 36 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2946 Неутрално

  Не искаме проява на готовност. Искаме оставка.
  Да я подава и да не го усуква много, много.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 37. 37 Профил на Ridiculous Върнете стария сайт!
  Ridiculous Върнете стария сайт!
  Рейтинг: 833 Любопитно

  Уволнение и съд. Ало, цацаратурата, къде блеете?

 38. 38 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  Крайно време е да подаде оставката Искров. И авторите на памфлета, който Искров прочете пред цяла България - също. И Цацаров - веднага.

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 39. 39 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Ах, колко благородно от негова страна. ЗАТВОР за теб!

 40. 40 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 2946 Неутрално

  [quote#19:"peni_nikol.53."]Първо оставката , пък после и прокуратурата да си свърши работата. [/quote]
  Коя прокуратура? На Цацаров ли?
  Чакай и се надявай!
  Да си видял някакво действие срещу Христо Бисеров? А срещу Вальо Топлото? А срещу гоцевите споснсори?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 41. 41 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1279 Гневно

  Няма нужда да "обявява готовност"...
  ВЕДНАГА!

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 42. 42 Профил на q1w2e3
  q1w2e3
  Рейтинг: 402 Неутрално

  ето го писмото на плужека - http://banker.bg/?Channel=3&Category=77&Article=500418
  всъщност той не подава оставка - това е ход да се пробута ментата за управител на бнб:
  "Уверявам Ви, че при постигната договореност за избор на нов Управител в рамките на този парламент незабавно ще депозирам оставката си, за да улесня процеса по избирането. "

 43. 43 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 627 Весело

  То няма време за избор на нов гуверньор, пък и този парламент и портиер не може да излъчи. Просто да си прехвърля правомощията на някой от по читавите си заместници и с бохчата на Развигор

 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на Станислав
  Станислав
  Рейтинг: 1324 Неутрално

  Да я подава, няма какво да обявява готовност!

  “Wine makes daily living easier, less hurried, with fewer tensions and more tolerance” B. Franklin
 46. 46 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3260 Неутрално

  ... Ако при обсъждане на програмата и приоритетите за работата на 42-то Народно събрание до неговото разпускане на 6 август се постигне консенсус в програмата да се включи избор на нов Управител на БНБ, съм готов да подам оставката си веднага ...

  Мдам.
  И това заявление се прави след обявата, че не се е постигнало споразумение за прословутата "програма" дори заелементарни рутини!
  Е, направо си плаче за оставка Искров!

  Не може и не бива човек на този пост да ги врЪти такива!

 47. 47 Профил на Яна
  Яна
  Рейтинг: 1208 Неутрално

  [quote#25:"светкавична"]Оставка след изборите!
  Ще настояваме не само за твоята, но и на Цацаров, ВСС, директорите на Фонд "Земеделие", Сметната палата и главния секретар на МВР!
  Всички до един не само ще си отидете позорно, но и ще отговаряте за всичко, което ни причинихте![/quote]
  Подкрепям напълно този по-изчерпателен списък!

  "Славата трябва да се извоюва, а честта просто не бива да се губи." Шопенхауер
 48. 48 Профил на danid
  danid
  Рейтинг: 546 Неутрално

  Уникални сме. Даваме време на човека да се подготви, и когато се почувства готов, да си подаде оставкта като един герой. Не така стоят нещата ако те уволняват или съкращават, но бързата процедура е за простосмъртните хора.
  Иначе, в този скандал сигурно има и политика, но има/няма и много пари (зависи от гледната точка).
  Орешарски също не се е разбързал много.

 49. 49 Профил на Сотир Методиев Пеевски
  Сотир Методиев Пеевски
  Рейтинг: 515 Неутрално

  До коментар [#25] от "светкавична":

  +++++++++++++++++++++++
  Още в първия работен ден на новото НС народните избраници трябва да бъдат посрещтнати подобаващо. Превенция му е майката. И трябва да им бъде зададен дневният ред и поставени задачи. И ежедневно да бъдат следени как ги изпълняват.

  "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЛИТ" в БГ - ПРЕСТЪПНИ ГРУПИРОВКИ, МАСКИРАНИ КАТО "ПАРТИИ"
 50. 50 Профил на petark
  petark
  Рейтинг: 458 Неутрално

  търси начин да отърве кожата! ще стоиш там, Искров, няма да мърдаш!
  Иска да се пласира като депутат преди следващите избори, иска да "продаде" позицията си срещу бъдеща защита
  сори, доста елементарно

 51. 51 Профил на Косьо
  Косьо
  Рейтинг: 969 Неутрално

  Каква оставка, тоя Искров е за затвора!!!

 52. 52 Профил на gov18371755
  gov18371755
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Какво означава "готов да си подаде оставката"? Или я подаваш или не, и те уволняват.

 53. 53 Профил на dimid
  dimid
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Крайно време е Искров да бъде арестуван и разследван. Цялата му кариера е почти криминална от времето на Росексим до БНБ, да не говорим за Инвест банк, ПИБ и върхът с КТБ.

 54. 54 Профил на гарата
  гарата
  Рейтинг: 571 Неутрално

  След такова забавяне оставката не би му донесла нужната чест.

 55. 55 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 879 Любопитно

  [quote#24:"k"]След оставката ... депутат от ДПС! [/quote]
  -А защо не от ГЕРБ?

 56. 56 Профил на hahohehi
  hahohehi
  Рейтинг: 261 Неутрално

  Не стига, че всички медии и клакьори дават разнопосочна информация, ами институциите, включително БНБ дават разнопосочна и противоречива информация.
  И при първото изпитание на БНБ се вижда, че не са подготвени за нищо.
  Не оставка, ами някъде да се скрие.

 57. 57 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 965 Неутрално

  Какво става, ако шефът на БНБ е в оставка, а няма кой да му избере заместник?

  Доброто е заразно
 58. 58 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  .....Цветан Василев е изтеглил кеш близо 205 887 223 лева, като по-голямата част от сумата е била в евро. Това съобщи управителят на БНБ Иван Искров в специално изявление за състоянието на банката след направения одит.....
  http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4187290

  Не че нещо послъгва,ама така пише....

 59. 59 Профил на gembirdkz
  gembirdkz
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Оооооо Така няма да му се размине само с оставка,ОТГОВОРНОСТ трябва,ако няма това означава че всеки ще се качва горе ще си свършва работата и после оставка,а НЕ,този път НЕ!!!4-5г нара!После ще си харчи парите,Китай може да не е демокрация но знаят какво е справедливост!

 60. 60 Профил на Бенк-Бенк
  Бенк-Бенк
  Рейтинг: 879 Неутрално

  [quote#22:"stoiank"]Колкото и да ми се иска това да стане, ще е малко ва-банк без Парламент, със служебно правителство и без гуверньор на БНБ. [/quote]
  -Прав си, че когато има суматоха около банките и банковата система не е най-разумно да се сменя управител на ЦБ. Инак той си е за смяна/ уволнение/, както за небивалиците по адрес на КТБ-то, така и заради "напъна" за банкова ваканция, сътворен с участието на господата Борисов /ГЕРБ/ и Йордан Цонев/ДПС/.

 61. 61 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 698 Гневно

  Съдбата 11 години прикриваше тази шушумига, но сега с всяко негово изказване некадърността му изригва като вулкан.
  Затова оставка веднага и да си върне всички заплати от 2003 досега с лихва за забава. И да ги депозира в КТБ - банката ще бъде оздравена веднага.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 62. 62 Профил на marintmarinov
  marintmarinov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Историята с КТБ е несъмнено Българския БанкГейт, не по-малко сензационен и вреден от Енрон и други подобни, защото се оказа че БНБ е не само куха и безполезна структура в усложията на валутен борд, но и особено опасна не само за тези вложители, които са разчитали на нейните функции, но и за цялата държава.

 63. 63 Профил на Българска Идилия
  Българска Идилия
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Държавата на талантите Наистина както е написал някой по-нагоре този парламент и портиер не може да излъчи. Не само стигнахме дъното но и копаем още и скоро ще излезем от другата страна ...

 64. 64 Профил на t_o_m_o_v
  t_o_m_o_v
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Поне едно нещо стана абсолютно ясно - банковата система е била на автопилот от 2003 година.

 65. 65 Профил на fras
  fras
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Искров ще става депутат от ДПС!

 66. 66 Профил на stiga_be
  stiga_be
  Рейтинг: 406 Неутрално

  А нещо за отговорност, затвор?

  Πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει
 67. 67 Профил на atanassova.ani
  atanassova.ani
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Разследване до дупка за Искров относно обвързаностите и зависимосите му, които цъфнаха през последния месец! Разследване за съзнателното съсипване на една финансова институция чрез прокарване на недоказани внушения за кражби, липси и източване! Разследване и съд за неприлагане на законовия ред за оздравяване на една банка под особен надзор, който е много ясно уреден в ЗКИ и насочване на действията на БНБ към незаконно отнемане на лиценза й и насилственото й обявяване в несъстоятелност!

  Пълна наказателна отговорност за извършеното престъпление срещу държавата и интересите на гражданите!

  Отвратена съм до дъното на душата си...

 68. 68 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 1339 Неутрално

  Има смисъл да си подадат оставките Искров,Цацаров,Йовчев,Лазаров,но при положение че ще бъдат подведени под отговорност.Само да бъдат сменени с хора,на които ще е по-лесно да изпълняват мокри поръчки,е безсмислено.

 69. 69 Профил на plamen1967
  plamen1967
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Само заради този опит на искров да наложи ЦЕНЗУРА, трябваше да бъде остранен... Отъделно за некадърността му и ОЧЕВАДНАТА близост с банкерите, които "уж" надзирава...

  Чл. 252 а. (1) Който разпространява заблуждаваща или невярна информация или други сведения за банка или финансова институция, които могат да доведат до всяване на паника в населението, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години.

  (2) Когато с дейността по ал. 1 са причинени другиму значителни вреди или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване от свобода от пет до десет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

  http://bnb.bg/PressOffice/POPressReleases/POPRTheme/PR_20140630_BG

  ЧУДО!!! Запознайте се как осъдих "УниКредит Булбанк" в Русе за повишени лихви : http://plamen1967.wordpress.com/myloan/
 70. 70 Профил на B52
  B52
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  Too little, too late!
  Колкото и да се прави на "у6типана госпоица" ръководителят на БНБ има ПРЯКА отговорност за това което се случва - било то с действията или с бездействията си!!!

  Да си ходи, пък идния парламент да избере ново ръководство на БНБ!

  He had decided to live forever or die in the attempt, and his only mission each time he went up was to come down alive.
 71. 71 Профил на Другари, дамските въшки са срам за комсомолките!
  Другари, дамските въшки са срам за комсомолките!
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Ако аз или някой нормален човек наговори купища глупости за изнасяни пари в чували и липси на документи и баснословни суми, да са ме прибрали по бързата процедура за оронване престижа на финансова институция! А този индивид е "готов да си подаде оставката"

  Да я подава и да започва международно разследване!

  "Единственото хубаво нещо, което идва от изток, е слънцето." - финландска поговорка.
 72. 72 Профил на iron_cross
  iron_cross
  Рейтинг: 556 Неутрално

  Сега изразява готовност, после ще е съмнение, накрая ще е катарзис/прозрение, че без него финансовата система ще рухне на следващия ден. Оставка бе, лъжец долен!


  До коментар [#37] от "Ridiculous":

  Хем си написал "цацаратурата", хем искаш екшън от нея - сигурно вярваш и в дядо Коледа/Мраз все още?

 73. 73 Профил на ikapitan
  ikapitan
  Рейтинг: 515 Неутрално

  чакаме дела, а не думи

 74. 74 Профил на drake
  drake
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Всъщност Искров иска да подаде оставка защото после ще стане депутат от ДПС. И така ще се прикрие за поне малко докато премине бурята. Един нов Бисеров, една нова Мента в Народното Събрание. И между другото, Искров е некомпетентен , но знае доста неща неудобни и за ГЕРБ, и за БСП. Така че дори и прокуратурата да поиска свалянето на имунитета му това няма да се случи. Не че прокуратурата ще го направи, чисто хипотетично го казах. Така че с тези изявления Искров спасява собствената си кожа. Същото и единственото, което правеше и през последния месец.

 75. 75 Профил на yorddj
  yorddj
  Рейтинг: 708 Неутрално

  Ами, да. Така е у нас. В най-лошия случай винивникът ще бъде уволнен. Ще замине на някой топъл остров/Бисеров/ да си харчи заграбените милиони на спокойствие. Няма съд. Няма санкции. Няма главоболия, ако не броим морската болест на тихоокенаска яхта. Да му мислят ограбените!

 76. 76 Профил на gotze
  gotze
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Гнусни гниди! Предлага си оставката в този прламент, за да могат дпс отново да назначат техен чивек.
  Разследване и РАЗСТРЕЛ!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 77. 77 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1107 Любопитно

  Разрешиха му ?
  Или го задължиха?

 78. 78 Профил на atanassova.ani
  atanassova.ani
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Ех, Искров, душицо миша, а защо не подкрепихте ликвидно банката преди да й хлопнете кепенците?! М?

 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 80. 80 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4569 Неутрално

  Направо да я подава,защото Искров показа нагледно колко е слаб контрола на БНБ върху търговските банки!

 81. 81 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 734 Неутрално

  Искров демонстрира нежеланието БНБ да спазва банковото законодателство. Законът за кредитните институции казва кога БНБ задължително отнема лиценза на банката (чл. 36) - когато банката забавя дължими плащания повече от 7 работни дни и БНБ прецени, че банката не може да плаща в разумен срок и т. н.

  Каква информация е предоставила БНБ на политиците, за да вземат някакво решение и да променят законите, защото КТБ е нещо специално. Никаква?

  Решението, което БНБ трябваше да предложи е на база единствено състоянието на банката. Каква воля, какви политически ангажименти когато БНБ мълчи и се носят слухове за шофьори, секретарки и пр. За повече от месец много неща трябваше да се изяснят.

  Това е опит да се размаже отговорността. И нахалство.

 82. 82 Профил на Forest
  Forest
  Рейтинг: 1351 Неутрално

  Искров беше упортебен за политически цели. сега ще видим дали къде ще го пратят покровителите му - депутат или посланик.
  оставки и на всички ръководители на отдел Банков надзор.
  следващият управител трябва да е бивш такъв - Гаврийски.

  Истината ни прави свободни.
 83. 83 Профил на nikitovanch
  nikitovanch
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Истина е, че кредитът на доверие към Искров е вече изчерпан и той трябва да напусне този пост, въпреки че не мисля, че е има пряка вина за това, което се случи. Основния виновник за всичко са политиците ни и най-вече БСП, ДПС и АТАКА, като управляващи!

  „Чрез правилното и стратегическо използване на пропагандата можете да направите така, че хората да виждат Раят като Ад и Адът като Рай.“
 84. 84 Профил на bochko
  bochko
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Хора, аз честно казано не виждам защо наистина е оплют за нещо, което не е свършил. Веднага отреагираха и това може да се види чрез всички медии, които ежедневно подаваха информацията:

  "Всъщност, от 20-ти юни, деня, в който изпълнителните директори на Корпоративна търговска банка АД (КТБ) се обърнаха към централната банка с искане за поставянето й под специален надзор, и в който бе наложена тази мярка, БНБ продължава да работи седем дни в седмицата и стриктно да изпълнява своите отговорности в съответствие с разпоредбите на Закона за кредитните институции (ЗКИ)."

 85. 85 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1303 Неутрално

  Като завалят оставки...
  Една,че две,че...

 86. 86 Профил на pchelatamaika
  pchelatamaika
  Рейтинг: 233 Любопитно

  То така и баба знае- да се изниже като прЪд..Я из гащи и да пърха с мигли.
  Да си изсърба до край попарата дето си я е надробил, защото кой ще го замести? Някой, който ще вдига рамене и от сега ще са му чисти ръцете, защото ще използва любимата на всички фраза "ами то това е Заварено положение".
  + това, май няма да минеш само с оставка, Мушми.

 87. 87 Профил на atanassova.ani
  atanassova.ani
  Рейтинг: 233 Неутрално

  За съжаление обаче, се опасявам, че като нищо ще му вкарат оставката в програмата на НС, да му я гласуват, за да може удобно да се влее в редиците на ДПС и да се измъкне сух и безнаказан, облечен в депутатски имунитет. Така че всъщност готовността за оставка, заявена като способност за носене на отговорност, всъщност е бягство от отговорност. И дано тази оставка не се случи точно сега. Дано.

 88. 88 Профил на hashtag
  hashtag
  Рейтинг: 402 Неутрално

  До коментар [#79] от "Винету - 2 серия":

  На Искров каквито и връзки да му приписваш... няма да стане, тоя е бита карта. Единствено в Балшой театър може да го извикат да играе от тук нататък.

 89. 89 Профил на abygale
  abygale
  Рейтинг: 571 Неутрално

  "Искров посочва и че решението какво да се прави с банката е било взето на политически консултации с парламентарно представените сили"

  Искров, Искров, оклепа ти реномето на една от най-старите банки в света. Къде остана независимостта на тая институция? Тя се отчита за своята дейност пред Народното събрание и би трябвало да взема решенията си независимо от политиците. Съд за теб ама малко ще ти е...

 90. 90 Профил на abygale
  abygale
  Рейтинг: 571 Неутрално

  [quote#15:"my_self"]Цацаров, подгони Искров сега, за да не се получи случаят Бисеров. [/quote]

  Е, как да го подгони като те действаха в тандем?

 91. 91 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2264 Неутрално

  Кой би вкарал въпроса за оставката на Искров в дневния ред на това НС, при положение, че с мъки ще се съберат да изпроводят човека от задния вход...

  I Want To Believe
 92. 92 Профил на vesolr
  vesolr
  Рейтинг: 2053 Весело

  Искров обиден го дава. Не знам що за наглост след кьорфишеците, които пускаше на пресконференцията. Ама оставка не виждам да дава, нещо го страхува, КОЙ?

  От клеветника https://goo.gl/QdmktQ
 93. 93 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2995 Неутрално

  Добре ще е след оставката си, Иван Искров да седне, заедно с ортака си Цветан Василев на подсъдимата скамейка. Тогава българите могат да си кажат - е, най-после имало Видов ден и за крадците и народните душмани.

  Пазете се от доносника vesolr
 94. 94 Профил на odysseus
  odysseus
  Рейтинг: 458 Весело

  Иван Искров обяви готовност да подаде оставката си (допълнена)

  АААА да ги нямаме такива първо да извади от джоба си 3 милиарда и тогава каквото иска да прави !!!

 95. 95 Профил на nikitovanch
  nikitovanch
  Рейтинг: 684 Неутрално

  По между другото, колкото повече време минава, толкова по-малумни стават коментарите. Най-вече като се почнат някави да ми говорят за мутри и олигархия и т.н. Троловете на БСП и лекето Бареков са се мобилизирали още от сега. Който смята, че за тази година нещо се е променило, дълбоко се лъже! Единственото, което се случи е, че народа обедня и изпростя още повече. Нямаме политици, които да бранят интересите на народа и държавата. Даже и кукловоди нямаме, защото и кукла на конци да си, ще се отратиш от стадото в което се е превърнала държавата. Продължавам да твърдя - Искров не е виновен, но стадото му няма доверие и затова трябва да си ходи. Истинските виновници за случилото се си пият джин с тоник, някъде далеч от държавата и се присмиват на стадото, което не може да живее без собствените си конспиративни теории...

  „Чрез правилното и стратегическо използване на пропагандата можете да направите така, че хората да виждат Раят като Ад и Адът като Рай.“
 96. 96 Профил на Teaser
  Teaser
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Оставка се дава безусловно и без увъртания. Тук отново сме свидетели на някакви уговорки, мрънкания, ама дневен ред ама други подобни....ИЛИ ХВЪРЛЯш ОСТАВКА ИЛИ НЕ ХВЪРЛЯш...КАКВО шИКАЛКАВИш....

 97. 97 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Иван Искров ТРЯБВА да си подаде оставката,а не само да има готовност за оставка!И това трябваше да стане още преди месец!

  Tony
 98. 98 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 2009 Неутрално

  Искров трябва да каже, КОЙ му забрани да се окаже ликвидна подкрепа на КТБ, както се оказва на останалите банки!

 99. 99 Профил на Teaser
  Teaser
  Рейтинг: 402 Неутрално

  "Още повече, че предварителните сондажи в Генерална дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия (ЕК) ясно показаха предпочитанието на контролните органи там за подкрепа именно на такова решение на проблема, а не за обявяване на банката в несъстоятелност и изплащане единствено на влоговете в гарантирания от закона размер до 196 хиляди лева. Препоръката на ЕК също целеше да се избегне появата на системен риск за цялата банкова система и негативно отражение върху българската икономика."

  ТАКАВА ОБВЪРЗВАщА ПРЕПОРЪКА ОТ ЕК НЯМА. ТОВА Е НАЦИОНАЛНО РЕшЕНИЕ. МИшОК СПРЕТЕ ДА ЛЪЖЕТЕ!!!

 100. 100 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2833 Неутрално

  Оставка се подава без да се обявява готовност!
  Дори оставката е много закъсняла!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK