Издирваният Цветан Василев обяви, че работи с Фонда на Оман за спасението на КТБ

Цветан Василев по време на лекция в УНСС през април 2012 г.

© Юлия Лазарова

Цветан Василев по време на лекция в УНСС през април 2012 г.Мажоритарният собственик на поставената под специален надзор КТБ Цветан Василев, за когото има издадена европейска заповед за арест, обяви, че работи съвместно с Фонда на Султаната на Оман по модела за преструктуриране на банката.


"Вярвам, че сме близо до представяне на принципно решение за оздравяването на банката, което да е в пълно съответствие с нормативно установените изисквания за капиталова адекватност и ликвидност", пише издирваният в послание на личния си блог.


Към момента не е известно къде се намира Василев, който по време на разразилата се криза с КТБ замина за Виена. Има издадена европейска заповед за арест, след като прокуратурата го обвини в длъжностно присвояване в особено големи размери.
"Моята роля и внимание в настоящия момент са съсредоточени в предоставяне на цялостен концептуален план и координация на действията за излизане от кризата чрез намиране на адекватно съотношение между капиталова адекватност и ликвидност, в това число и осигуряването на ликвидни активи, финансирани от банката досега, които да улеснят бъдещите инвеститори в решението им да участват в преструктурирането", обяснява още плановете си Василев.


В обръщението си той посочва, че досега не е бил търсен като акционер от страна на БНБ, за да участва в спасяването на банката, а пък инвеститорите от Оман (които държат 30% от КТБ - бел. ред.) срещнали "пренебрежително отношение" у нас в неколкократните им опити да помогнат. 


Междувременно в петък от БНБ обявиха, че са изпратили покани до Цветан Василев и Оманския фонд, в който се приканват да участват в спасяването на КТБ.


В обръщението си Василев обвинява БНБ за противоречивите й действия по казуса. Издирваният банкер прогнозира и че "ако БНБ и останалите държавни органи продължават да прилагат политика на двоен стандарт спрямо различните финансови субекти, като прехвърлят цялата тежест и отговорност за справянето с кризата на новите инвеститори, това непременно ще доведе до финансова катастрофа с огромни щети за цялата държава, бизнеса и домакинствата".


Василев заключава и че ще продължи "напред", за да бъде разкрита истината за случващото се през последните месеци, както и за да изчисти името на всички "несправедливо обвинени в този нелеп скандал".


Ето и пълния текст на обръщението му:


Обръщение на Цветан Василев


25.08.2014 Уважаеми дами и господа,


На 22.08.2014 г. станахме свидетели на поредния жалък опит от страна на БНБ, ръководена г-н Иван Искров, да избяга от отговорност за действията и бездействията си, имащи съществен принос както за изпадането на КТБ в настоящaта криза, така и за поставянето на карта на финансовата стабилност на страната.  


В хронологичен ред дейността на централната банка в рамките на специалния надзор по отношение на КТБ премина през диаметрално противоположни действия и послания, които закономерно обезвериха обществото и го лишиха от доверие в един от малкото неопетнени символи на държавността в България. БНБ започна надзора на КТБ с патетични декларации, че дейността й ще има за цел "запазването на финансовата стабилност на страната", "осигуряването на пълен анализ и оценка на активите и пасивите на банковата група КТБ" и "отписването на капитала на акционерите", мина през гръмки изявления за установени "умишлени злоупотреби" и "действия, несъвместими със закона и добрите банкови практики", като не пропусна да уличи мен, в качеството ми на мажоритарен акционер, в абсурдни тегления в брой на суми от близо 206 млн. лв. за ден, закани се да отнеме лиценза на КТБ и да я ликвидира, като в заключение стигна и до циничното обвинение за липса на каквато и да било инициатива от моя страна за подкрепата на финансовата институция с цел възстановяване на дейността й. 


"Праволинейната" и "адекватна" линия на поведение от страна на БНБ по казуса КТБ, умело съпроводена с натиск на целия държавен апарат и разпространение на тенденциозни послания, услужливо тиражирани в определени медии, видно за всички е на път да изправи страната пред изключително тежка финансова криза. Опасността от реална дестабилизация на финансовия и банков сектор остана подценена от компетентните институции по недопустим начин. Нещо повече, показните акции на държавното обвинение, арестите на мнимите убийци, с които бях свързван аз, обвиненията срещу подуправителя на "Банков надзор" за престъпления по служба, скандалните решения на едни и същи "независими" съдии в София, показанията на няколко "достойни" хора и пр., постигнаха своята цел - поставянето на банката в невъзможност да изпълнява присъщите си функции. 


За този закономерен и предизвестен развой на събитията информирах лично г-н Искров още в самото начало на целенасочената кампания срещу банката, когато твърдата и категорична позиция на централната банка можеше да пресече опитите за изкуствено създаване на паника сред вложителите. Към началото на масовите тегления и преди поставянето на КТБ под специален надзор беше отправена и молба към БНБ за предоставяне на временна ликвидна подкрепа за банката, която не беше уважена. В този смисъл аргументът, с който БНБ обосновава непредоставянето на ликвидна подкрепа за КТБ под предлог, че надзорният орган трябва да удостовери по "достатъчно категоричен и неоспорим начин платежоспособността и икономическата жизнеспособност" на финансовия субект, не само е несъстоятелен с оглед на момента, към който бе поискана подкрепата от КТБ, а и разкрива двойния стандарт в третирането на две отделни финансови институции, изпаднали във временна ликвидна криза в почти едно и също време.


Несъстоятелни са и аргументите, чрез които се прави нескопосан опит за прехвърляне на отговорността към външни на БНБ фактори и събития относно неприлагането на "утвърден и работещ през последните години европейски модел, приложен при спасяване на Банко Еспирито Санто в Португалия". Зад гръмките призиви за ползването на готовата рецепта за справяне с банкови кризи прозира непознаването на казуса с португалската банка, който не дава отговор на принципни въпроси, касаещи случая с КТБ, като например как биха били изплатени сумите на депозанти, за които Фондът за гарантиране на влоговете не разполага с покритие.


Като част от целенасочената политика по предопределеното ликвидиране на КТБ не може да не се отчетат и действията на квесторите при поставянето на банката под специален надзор. Въпреки твърденията в противното квесторите действаха като изнесено звено на следствието и прокуратурата, а не като орган, който по закон е призван да се занимава изключително с оздравяването на банката. Беше предоставян достъп до помещенията и кредитните досиета на банката на трети лица с неясни цели, нямащи отношение към оздравителните процеси във финансовата институция, като упорито се твърдеше, че кредитни досиета са изчезнали преди поставянето на КТБ под специален надзор. Клиенти на банката бяха поставяни пред абсурдната невъзможност да обслужват кредитите чрез използване на суми по свои сметки, като независимо от това продължаваха да търпят неправомерното начисляване на лихви в тяхна тежест. Вътрешните разплащания също бяха необосновано ограничени. Тази порочна практика целеше извършването на допълнително и напълно ненужно провизиране и изкуствено понижаване на капиталовата адекватност на банката с цел доближаване максимално близо до безпочвените тези на обвинението за извършвани действия по източване на банката, безстопанственост, прекомерна свързаност и пр.


Видно е обаче, че сценарият за съсипването на финансовата институция не сработи съгласно първоначалния план и разчет. Едно от многобройните доказателства за това е, че към 11.07.2014 г. съгласно изявлението на г-н Искров и последвалите консултации при президента на 14.07.2014 г. БНБ е разполагала с достатъчно информация, за да предложи с лека ръка конкретни и бързи стъпки за справянето със ситуацията, изразяващи се в нейното ликвидиране чрез приемането на специален закон. Няколко седмици по-късно обаче същата тази информация се оказва "недостатъчна" за вземането на решения за бъдещото на КТБ. Централната банка изненадващо заключи, че е необходим допълнителен срок, за да се определи с точност състоянието на кредитния й портфейл, както и цялостно финансово състояние на банката.


На следващо място не трябва да се подмине и пренебрежителното отношение и отказ за реални преговори на БНБ с Фонда на генералния държавен резерв на Султаната на Оман по повод многократно изразената готовност на Фонда за намирането на изход от създалата се ситуация чрез осигуряване на нужната подкрепа. Нещо повече, освен унизителния подход, на който са били подложени представителите на оманската страна при посещенията си в България, те са били тенденциозно и последователно убеждавани, че са лъгани и подвеждани от мен предвид твърдяното драстично източване на финансовата институция.


В тази връзка следва да се отчете и фактът, че до настоящия момент никой от компетентните органи в страната не се е обръщал към мен с предложение за участие в капитализирането на банката или търсенето на решение за преодоляване на изкуствено създадената криза. Точно обратното, на 11.07.2014 г. в своето паметно слово, гуверньорът на централната банка дори произнесе присъдата ми. Беше ясно и недвусмислено заявено, че лицензът на КТБ ще бъде отнет поради положението, в което тя се намира. Вината за източването на банката, очевидно за обществеността, беше хвърлена върху мен вероятно с цел чрез предложения специален закон по-лесно и бързо да бъде ликвидирана КТБ и да се заграбят апетитните активи, финансирани от нея. Всякакво предположение за мое участие в капитализирането на банката на фона на това изявление беше изключено. В този смисъл намирам за цинично изявеното в прессъобщението на БНБ от 22.08.2014 г., според което от мажоритарния акционер в банката "не е проявявана никаква инициатива пред надзорния орган за оказване на подкрепа на КТБ, нито е търсено обсъждане с централната банка на текущото финансово състояние на КТБ и на необходимия за възстановяването й финансов ресурс".

Въпреки всичко и независимо от отношението на БНБ и държавните органи, съпричастни към развитието на кризата в КТБ, усилено продължавам да работя върху модела за преструктуриране на банката съвместно с партньорите от Фонда на Султаната на Оман и други заинтересовани инвеститори. Вярвам, че сме близо до представяне на принципно решение за оздравяването на банката, което да е в пълно съответствие с нормативно установените изисквания за капиталова адекватност и ликвидност. Моята роля и внимание в настоящия момент са съсредоточени в предоставяне на цялостен концептуален план и координация на действията за излизане от кризата чрез намиране на адекватно съотношение между капиталова адекватност и ликвидност, в това число и осигуряването на ликвидни активи, финансирани от банката досега, които да улеснят бъдещите инвеститори в решението им да участват в преструктурирането.


В този смисъл е важно да се заяви ясно и недвусмислено, че ако БНБ и останалите държавни органи продължават да прилагат политика на двоен стандарт спрямо различните финансови субекти, като прехвърлят цялата тежест и отговорност за справянето с кризата на новите инвеститори, това непременно ще доведе до финансова катастрофа с огромни щети за цялата държава, бизнеса и домакинствата. Резултатът няма да е фалирането на една финансова институция, а на бизнес, успешно обслужван от банката досега и генериращ стотици милиони лева. Тази "дупка" няма да може да бъде запълнена по никакъв начин, имиджът на страната ще бъде окончателен сринат пред международните инвеститори. Не бива да има каквото и да било съмнение, че при подобен развой на събитията всички потърпевши от действията и бездействията на държавните органи и централната банка ще потърсят отговорност на държавата и виновните лица.


Ще продължавам напред, за да бъде разкрита истината за случващото се през последните месеци, както и за да изчистя името на всички несправедливо обвинени в този нелеп скандал. 


Цветан Василев


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (72)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на brahms
  brahms
  Рейтинг: 388 Любопитно

  Цветане за затвора си!

 2. 2 Профил на deymus
  deymus
  Рейтинг: 699 Весело

  На кой адрес БНБ е изпратила покана до Василев?
  Може да го сподели с Интерпол

 3. 3 Профил на Само Левски
  Само Левски
  Рейтинг: 970 Неутрално

  Абе Искров още ли е на свобода?

 4. 4 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 1095 Гневно

  Издирваният? Дирят го колкото изБегалевите или убиеца от соло, ама нейсе. Само да не ми казват, че при наличие на АйПи-та, сателити и бръмбари за телефони не го знаят къде е.

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 5. 5 Профил на madjar
  madjar
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Издирван,обаче никой не го търси

 6. 6 Профил на Chavo64
  Chavo64
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Че го "сготвиха" Борат е вярно, но и той сам много си повярва. Лошо че покрай тия маневри страдат честни вложители, пък и още пари ще се откраднат.

  chavo64
 7. 7 Профил на Γαλλα
  Γαλλα
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  Защо ли Цветан Василев се появява само онлайн, досущ' като ислямистки терорист, заснел екзекуцията на някой заложник...???

  Писна ми от цирк, на път съм да умрЪ от смях...
 8. 8 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1126 Весело

  Този и в Кремиковския затвор ще направи банка...

 9. 9 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1561 Любопитно

  Сигур с оманците броят и описват пачките където ше наливат и ги връзват с канап.

 10. 10 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1232 Неутрално

  "обвинява БНБ за противоречивите й действия по казуса."

  Те, в БНБ сега са сърдити. А, се държаха напълно неадекватно.
  Интересно, как го издирват, а той отправя съобщения, а пък БНБ го кани за нещо си ?

 11. 11 Профил на Индивидуален паметник на културата
  Индивидуален паметник на културата
  Рейтинг: 660 Любопитно

  Писмото с обръщението с пощенски марки от ЮАР ли бе облепено?

  Мечтая за България, в която пожарникарите са просто пожарникари.
 12. 12 Профил на nec4e
  nec4e
  Рейтинг: 225 Весело

  До коментар [#5] от "madjar":

  Човека е в "полулегалност" той се крие ама никой не го търси А и като знаем на Дребнорибков подчинените кога се разработват ми се струва, че докато не им се запалят благородните продължения на гърба нема да се размърдат да го търсят

 13. 13 Профил на doxen
  doxen
  Рейтинг: 662 Любопитно

  Само дето спасението на КТБ не зависи от фонда на Оман, а от волята на Ахмед ага и тези, които са взели големите заеми и сега се опитват да фалират банката, за да не трябва да ги връщат.

 14. 14 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3542 Неутрално

  [quote#4:"majorman"]Дирят го колкото изБегалевите или убиеца от соло, ама нейсе. [/quote]
  Само вдигат врява! А иначе виновника за цялата дандания Искров и помощника му Цацаров се ширят из България.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 15. 15 Профил на Сотир Методиев Пеевски
  Сотир Методиев Пеевски
  Рейтинг: 497 Любопитно

  Интересно, Фондът на Оман го знаят къде е и работят с него, а "Интерпол" - не...

  "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЛИТ" в БГ - ПРЕСТЪПНИ ГРУПИРОВКИ, МАСКИРАНИ КАТО "ПАРТИИ"
 16. 16 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1263 Неутрално

  Докато не напише такова писмо, в което да опише кой какви пари го е принуждавал да му цака, не му вярвам.

 17. 17 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 931 Весело

  До коментар [#11] от "The Dark Prince Of Bankya": Да, и с клеймо от същия ден Не разбирам защо се притеснявате, прокуратурата здраво е стеснила кръга! "Цветан Василев се издирва с европейска заповед за арест, но прокуратурата не знаела къде е. "Вероятно някъде, където има интернет покритие", предполага (прокурорът) Гешев." (от КлубZ)

  Доброто е заразно
 18. 18 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Аман от спасители.
  Аман от цвъцковци...

 19. 19 Профил на w22
  w22
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Снимката е показна

  "Издирван, но не чак толкова"

 20. 20 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 700 Неутрално

  Той и преди беше заявил, че ще дойде и да обясни пред отговорните органи за КТБ, ама не го направи. Толкова и работи с фонда на Оман, освен ако не е нещо, предназначено за негова лична употреба.

 21. 21 Профил на sto67nes
  sto67nes
  Рейтинг: 1327 Неутрално

  [quote#5:"madjar"]Издирван,обаче никой не го търси[/quote]
  ++++++++++++++++++++++

  Не питай управника,защо е простак,попитай себе си,защо е управник!
 22. 22 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 497 Неутрално

  тези мушмороци не разбраха, че никой не им вярва на лъжите. ако все още е жив, може да публикува снимки на "щастливи" клиенти в медиите на свинята, когато е оздравил банката(едва ли ще се случи). Междувременно може поне да не дразни малките вложители със словоблудства, защото "малките камъчета....................."

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 23. 23 Профил на Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Дневник:Анкета за или против новият сайт
  Рейтинг: 551 Неутрално

  "Вярвам, че сме близо до представяне на принципно решение за оздравяването на банката, което да е в пълно съответствие с нормативно установените изисквания за капиталова адекватност и ликвидност"

  Перефразирано, това може да звучи и така:
  "Вярвам, че прокуратурата ще се замотае умишлено с моето издирване, и аз подпомогнат от моите партньори от Оман, ще мога успешно да се изнеса от Европа в посока ЮАР или Близкият изток, от където ще съчувствам на всички вложители."

  Да мразиш е сериозно занимание. Имаш ли толкова време, да се "забавляваш" с това ?!?
 24. 24 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3482 Неутрално

  Какъв е този джихадистки фонд който се съгласява да работи с човек издирван с Червена бюлетина.

 25. 25 Профил на Kiril Dimov
  Kiril Dimov
  Рейтинг: 442 Разстроено

  тотална чистка в БНБ и Прокуратурата...писна ми!

 26. 26 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3000 Неутрално

  [quote#1:"brahms"]Цветане за затвора си! [/quote]
  Абе май нещо в БНБ има няколко чиновника за панделата !

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 27. 27 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1478 Неутрално

  За качствата, морални и професионални, на Василев нямам и данни, а и не ми е работа да давам оценки.
  За дейността на банката, ако положението е такова, каквото ни се внушава от доста време, но особено активно в последните няколко месеца и при наличие на закон за банковото дело, очевидно има много хора за следствие и съд, и в това съм 100% сигурен, че списъка им далеч не се изчерпва с Василев. Защото не е луд този, който яде баницата, а който му я дава.
  Но ако положението на банката не е такова и е имало ( за днешна дата наистина ми е трудно да си представя, че все още ги има) възможности за оправяне на нещата, без да се подлага цялата финансова стабилност на страната на риск или най-малкото да са необходими огромни за страната средства за прилагането на действащия закон (плащане на вложения до 100000евро и цялата дейност по ликвидацията, придружена с огромни допълнителни загуби), наистина има маса хора от БНБ, прокуратура, МВР които да отговарят за това.
  Защото ако се абстрахираме от това, че го четем в изявлението на Василев, кое от изброените действия/бездействия на нашите държавни лица, не е вярно и не е вече доста пъти казвано от много други хора, при това достатъчно компетентни по темата.

 28. 28 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Може би Цв.Василев е в Оман и преговаря с този фонд,който е акционер на КТБ?

  Tony
 29. 29 Профил на Real Adventure Machinery
  Real Adventure Machinery
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Василев е част от проблема, не от решението

  proudly built in Bulgaria
 30. 30 Профил на oanes
  oanes
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Невиждам основателна причина да не вярвам на изявлението на Василев. Двумесечният надзор не ни донесе нищо. Първият доклад показа високи показатели за капиталова адекватност, а от изказванията на БНБ разбрахме, че Искров и компания са действали абсолютно субективно при решаване за помоща за КТБ и ПИБ. Липсата на ликвидни средства е ясна от началото на атаката срещу банката. Очевидно, че Пенчев е прав като казва днес, че " БНБ не прави нищо" освен недобронамерено да бави процеса. Вижда се, че проблема излезе от банковата сфера и стана държавен въпрос. Време е правителството да се намеси и извади банката от лапите на БНБ и заедно с акционерите и другите инвеститори, добронамерено, да реши изкуственно създаденият от политиците проблем КТБ. БНБ продължава съвсем субективно да отказва помоща съгласувана с Брюксел за КТБ. Ясно е, че КТБ трябва да работи за да спести огромните финансово икономически проблеми на страната, което е й най-евтиният вариянт за държавата и обществото.

 31. 31 Профил на Само Левски
  Само Левски
  Рейтинг: 970 Неутрално
 32. 32 Профил на hrnet
  hrnet
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Досега само приказки!!
  и от Цветан Василев и от БНБ!!!
  Започвам да си мисля, че това им е сценарият - "финансовата катастрофа", а накрая - ни едните, ни другите виновни!!!

 33. 33 Профил на pp90
  pp90
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#15] от "mlu666":
  Всъщност не е сигурно, че Интерпол го търси, в сайта им няма нищо за него. Това може да е само поредното прессъобщение-пародия на българска институция.

 34. 34 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 389 Неутрално

  Още от началото на сагата с КТБ ни се поднасят нелепости и малоумия. Ту закон приемат за криминализиране на всякакви приказки, касаещи банките и в частност КТБ. Ту в следващия момент я поставят под надзора на БНБ, а Цветанов изчезва като в дън земя. А през цялото това време никой не настоява Искров да каже защо е допуснато разграбване на банката и какво той надзирава. Накрая стигам до заключението, че само ни морочат голову и че те крадат, а ние ще им плащаме вересиите.

 35. 35 Профил на oanes
  oanes
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Всички служители се оказаха невинни. От това следва, че й Василев е невинен и следва да бъде официялно оневинен.

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1675 Неутрално

  Снимката е показателна за работата му.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 39. 39 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 877 Неутрално

  За заповедта за арест никой не знае съществува ли !
  Чобанов щял да води листата на ДПС във В. Търново !
  Подобна инфирмация имаше през април и за Искров, но нещо се разсъхна ...
  Някой да се съмнява още какво се случва ?!

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 40. 40 Профил на Georgi Velev
  Georgi Velev
  Рейтинг: 551 Любопитно

  абе...
  нали Веждата щеше да " Бойко, ако не ми върне държавата ще си посегна ! Честно ви казвам !!!".

  Някакво развитие ?

  Между проститутката и соростутката предпочитам първото. Тя не мами и няма претенции.
 41. 41 Профил на Georgi Velev
  Georgi Velev
  Рейтинг: 551 Весело

  в нормална държава аз щях да бъда президен и тоя мустак щях да го пратя да реди бурдюри на магистралата.

  Между проститутката и соростутката предпочитам първото. Тя не мами и няма претенции.
 42. 42 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 791 Неутрално

  Искров, Цацаров, Бойко Б, Бюреков, Орешарски, Пеевски са все слуги на Господарят от Сараите...

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 44. 44 Профил на chuggun
  chuggun
  Рейтинг: 393 Неутрално

  Ако е честен човек ,да дойде веднага в България .Писма може да пише и от тук.

 45. 45 Профил на БамБам
  БамБам
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Да каже истината колкото и брутална да е тя

 46. 46 Профил на Nikola Georgiev
  Nikola Georgiev
  Рейтинг: 435 Неутрално

  той усилено работи съвместно с тях, а те не знаят и продължават да го търсят. това е поредния трето разреден филм, които ни го пускат

 47. 47 Профил на xymax
  xymax
  Рейтинг: 556 Неутрално

  [quote#13:"doxen"]Само дето спасението на КТБ не зависи от фонда на Оман, а от волята на Ахмед ага и тези, които са взели големите заеми и сега се опитват да фалират банката, за да не трябва да ги връщат. [/quote]

  Напротив. Кредитите все някой ще ги връща.

  КТБ, ако се обяви в несъстоятелност, всички кредити стават веднагически изискуеми (питай Капитал кои фирми дължат 3,5 млрд на КТБ имат си екселски файл). Държавата налива кинтите в банката и ги взема и Василев увисва, държавата ще ги даде пак на Началника КОЙ ... Т.е. крадеца трябва да се търси другаде.

 48. 48 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1366 Весело

  [quote#8:"palav_nik"]Този и в Кремиковския затвор ще направи банка...[/quote]

  И за кадри няма да се тревожи няма начин да не са там някои ''занаятчии '' на свободна практика.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 49. 49 Профил на ytrewq
  ytrewq
  Рейтинг: 612 Любопитно

  [quote#30:"lcj30372597"]Невиждам основателна причина да не вярвам на изявлението на Василев.[/quote]

  Защо Господин Василев НЕ Е тук - в България, да защити ''изявлението '' си ????

 50. 50 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1366 Весело

  [quote#16:"442"]Докато не напише такова писмо, в което да опише кой какви пари го е принуждавал да му цака, не му вярвам.[/quote]

  Още е рано баш преди изборите ще отсвири някоя от големите риби дето му се мешаха как да си реши мустака.
  Това ще го направи със сигурност защото матр'яла помни ден до пладне но два три дни преди изборите някой рибок ще изгори.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 51. 51 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  [quote#25:"bladeroko"]тотална чистка в БНБ и Прокуратурата...писна ми![/quote]

  [quote#26:"comandante"]Абе май нещо в БНБ има няколко чиновника за панделата ! [/quote]

  Напълно съгласен и с двамата. ++++++++++

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 52. 52 Профил на abygale
  abygale
  Рейтинг: 551 Неутрално


  [quote#5:"madjar"]Издирван,обаче никой не го търси [/quote]
  До коментар [#5] от "madjar":

  И да припомниш за какво го търсят? За ония 206 млн. дето съда реши пред няколко дни, че не липсват, а били дълг на Бромак към КТБ, и освободи всички задържани? Я да ти дадът нова опорна точка от корпорация Пеевски, че тая вече издиша...

 53. 53 Профил на abygale
  abygale
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Говньора Искров се обърна към акционерите 63 дни след поставянето на КТБ под надзор, с цел "оздравяването" й, като даде едва 5 дни срок за техните "конкретни предложения за ангажимент". В същото време идиотите от БНБ черно на бяло написаха, че не е възможно да се вземат законово обосновани и обвързващи решения за бъдещето на КТБ преди пълната оценка на активите, която ще е готова до 20 октомври. Е защо са им конкретни предложения преди тая дата като те нищо дотогава не можели да направят?

 54. 54 Профил на abygale
  abygale
  Рейтинг: 551 Неутрално

  От писмото на Василев става ясно: Първо - акционерите работят сериозно върху предложение за оздравяване на банката. Второ - ако БНБ и политиците продължават с целенасочения си план за сриване на инситутцията, акционерите ще търсят отговорност на държавата и определени лица за всичките им действия и бездействия, което значи съд до дупка.
  Давате ли си сметка за мащаба на финансовите щети за държавата от заговора на кохортата крадци срещу КТБ? Сриването на 4-тата по големина системна банка ще има огромни негативни последици не само за стотиците вложители, но най-вече за бизнеса, финансите и икономиката на страната. Ако БНБ и политиците не се вразумят, то ние данъкоплатците първо ще плащаме за попълването на огромната дупка, която ще зейне, и втори път ще плащаме огромните суми, по които държавата ще бъде осъдена от акционерите във всевъзможните европейски съдилища за криминалната атака срещу банката.

 55. 55 Профил на vigilo_confido
  vigilo_confido
  Рейтинг: 424 Весело

  Работи от Южна Африка.

 56. 56 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 442 Любопитно

  Добре, че и братя Галеви нямат сайт, от който, докато ги издирват, да се гъбаркат с прокуратурата.

  Василев е пътник. Ако наистина го беше еня за банката, щеше на втория ден да е излязъл с план. Сега само тупкаме топката за лапнишараните, т.е. все повече се убеждавам, че е в един отбор с БНБ и си премятат "изказвания", докато минат изборите, за да имат излъганите какво да коментират, докато минава времето.

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 57. 57 Профил на abygale
  abygale
  Рейтинг: 551 Неутрално

  До коментар [#56] от "Mark Twain":
  [quote#56:"Mark Twain"]Ако наистина го беше еня за банката, щеше на втория ден да е излязъл с план.[/quote]

  На втория ден? Кога точно да излезе с план? Когато го проверяваха за поръчаното "убийство" на Пеевски? Когато го обвиняваха, че е измъкнал със самолета си чували с 206 млн.? Когато се канеха да отнемат лиценза на КТБ и да разделят "лоши" от "добри" кредити та и цял един извънреден закон подготвяха? Когато отказваха да разговарят с акционерите от Оман? Айде брато, създай една банка, направи я 4-та по големина в България и когато цялата мощ на държавната машина е впрегната за да ти я разруши и отнеме, а цацаратурата те гони с какви ли не измислени обвинения, ти още на втория ден излез с план...

 58. 58 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7498 Неутрално

  Върнете Цветан Василев В България.Тогава може и да разберем,какво всъщност се случва.

 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 60. 60 Профил на Georgi Velev
  Georgi Velev
  Рейтинг: 551 Весело

  ве момченца депозьори (не знам, защо ама много ме кефи този израз) ... вие не можахте ли да разберете, че над 100К евракис пиете една студена вода или майка ви , леля ви, стринка ви или кой-да-е-там-родата ви ги плаща.

  Аз като данъкоплартец освен един гол х... от мен друго няма да видите. И колкото и да плюете по Икономедия, в случая те са съвсем прави, че тази банка следа да се ЗАКРИЕ .

  Както и че, Костю ПРЕДИ да племпоти трябваше да разкрие , че е скътал милионите в джоба на Мустакя...

  П.П.
  ЗАКРИВААААААЙЙЙЙЙЙЙ !!!!

  Между проститутката и соростутката предпочитам първото. Тя не мами и няма претенции.
 61. 61 Профил на mrtosh
  mrtosh
  Рейтинг: 551 Неутрално

  Цветане, говори с повече имена и факти, това дето си написал е пълнеж.

 62. 62 Профил на ventsy
  ventsy
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Дневник, айде малко по-сериозно моля ви. Нали сте журналисти, как може да пишете че Василев се "укрива" и че бил в "неизвестност" при положение че:
  1. Неговите адвокати обжалват заповедта му за арест
  2. До ден днешен го няма на сайта на Интерпол като лице което се издирва.
  3. Всяка седмица пише изявления на сайта си, че и дава интервюта

  Това прилича ли ви на човек които се издирва? Защо не свършите малко журналистическа работа и да се свържите с Интерпол и да проверите издирват ли те Василев или не?

 63. 63 Профил на irons
  irons
  Рейтинг: 657 Неутрално

  Те го търсят, а той си работи. Ех, работливко!

 64. 64 Профил на ventsy
  ventsy
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#56] от "Mark Twain":

  Преди всичко БНБ трябва да каже срещу каква капитализация е готова до отпусне ликвидна подкрепа.
  Това дългосрочно затваряне на банката практически гарантира огромен отлив на вложители след отварянето на банката - никой инвеститор няма да затвори милиарди в КТБ и да чака може би години да си ги възвърне.
  Без тази информация инвеститорите немогат да си направят сметката дали могат да спасят банката или не.

 65. 65 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4079 Неутрално

  Поредната порция лъжи на олигарха Цветан Василев!

 66. 66 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1366 Любопитно

  Най-ми хареса тази част от писмото;
  ,,В този смисъл е важно да се заяви ясно и недвусмислено, че ако БНБ и останалите държавни органи продължават да прилагат политика на двоен стандарт спрямо различните финансови субекти, като прехвърлят цялата тежест и отговорност за справянето с кризата на новите инвеститори, това непременно ще доведе до финансова катастрофа с огромни щети за цялата държава, бизнеса и домакинствата. Резултатът няма да е фалирането на една финансова институция, а на бизнес, успешно обслужван от банката досега и генериращ стотици милиони лева. Тази „дупка“ няма да може да бъде запълнена по никакъв начин, имиджът на страната ще бъде окончателен сринат пред международните инвеститори. Не бива да има каквото и да било съмнение, че при подобен развой на събитията всички потърпевши от действията и бездействията на държавните органи и централната банка ще потърсят отговорност на държавата и виновните лица. ''
  Съд и гонене до дупка!!

 67. 67 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 442 Любопитно

  [quote#64:"ventsy"]Без тази информация инвеститорите немогат да си направят сметката дали могат да спасят банката или не.[/quote]

  Наистина ли мислите, че главният собственик не знае какво е състоянието на банката, без да чака данни от БНБ и не може да предложи "план" веднага?!

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 68. 68 Профил на pichoni1926
  pichoni1926
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Фалит на банката и всичко си идва на място.Достатъчно сме зле ,та позле накъде,и богатите малко да поплачат.

 69. 69 Профил на ventsy
  ventsy
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#67] от "Mark Twain":

  Въпроса не е какво е реалното положение, а какво ще изиска БНБ. Ако например счете че всичките 3.5 милиард заеми които не бяха оценени са лоши и поиска провизии от 40% - 50% е едно, ако сметне че са добре обезпечени и поиска провиизи от 10% - 15% съвсем друго.
  А какво ще реши БНБ зависи от доста неща - много от тях нямащи никаква връзка с финансите.

 70. 70 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2381 Неутрално

  Според прес-съобщението на БНБ от вчера, тези с които Цвъ - Василев тъй усърдно работи имат срок да заявят намеренията си до края на месеца. След това от БНБ ще трябва или да продължат да протакат до след изборите, или да взривят бомбата точно преди изборите. Поне Искров може да демонстрира усета си за "съспенс"!

  I Want To Believe
 71. 71 Профил на Mark Twain
  Mark Twain
  Рейтинг: 442 Неутрално

  [quote#69:"ventsy"]А какво ще реши БНБ [/quote]

  Тъй де, ама те тия неща не се решават просто така, има си документи, които всеки съд може да прочете, не само БНБ да тълкува.

  "Мисленето е най-тежката работа и това, вероятно, е причината толкова малко хора да я вършат." Хенри Форд
 72. 72 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 818 Неутрално

  Човекът работи здраво. Оздравява нещо, което окраде.
  От време на време информира населението за работата си.
  Населението е в очакване. Особено по-богатата част. Която чака да бъде обезщетена, пардон, оздравена банката. За да си вземе парите веднага.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK