Комисията за конкуренция глоби "Техем" за злоупотреба (допълнена)

Комисията за конкуренция глоби "Техем" за злоупотреба (допълнена)

© Юлия ЛазароваКомисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция за 160 026 лв. на "Техем Сървисис" ЕООД.


Комисията установила, че дружеството е злоупотребило с господстващо положение на пазара на индивидуалните разпределители на топлинна енергия.


Разследването установило, че за определен период дружеството е прилагало различни ценови условия на територията на Пловдив в сравнение с останалите градове с централизирано топлоснабдяване, на чиято територия оперира дружеството.
Също така проучването показало, че клиентите на "Техем сървисис" ЕООД в градовете с централизирано топлоснабдяване са поставени в неравноправно положение, тъй като само в някои от градовете им се предоставя възможност да избират между това дали да купят, или да наемат индивидуалните разпределители за топлинна енергия, което води до ограничаване избора на потребителите.


По-късно от компанията обявиха, че смятат за неоснователно решението на Комисия за защита на конкуренцията.


"Техем" ще разгледа в детайли аргументите на Комисията и ще предприеме стъпки в посока защитаване правото на българските потребители да имат достъп до адекватни за пазара услуги", пише в съобщението на компанията.

Коментари (6)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на rapidfire
  rapidfire
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Бълха ги ухапала.

  Ще се радвам когато някой ги застави да рашифроват формулата, по която изчисляват кой колко да плаща.

  It is nice to be important, but it's more important to be nice!
 2. 2 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 675 Неутрално

  Една (първа) крачка в правилната посока - да видим следващите?!

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 3. 3 Профил на V.Iliev
  V.Iliev
  Рейтинг: 450 Весело

  [quote#1:"rapidfire"]Ще се радвам когато някой ги застави да рашифроват формулата, по която изчисляват кой колко да плаща. [/quote]
  Очакваш, че те знаят това?

 4. 4 Профил на evelin_m
  evelin_m
  Рейтинг: 450 Гневно

  Правилно, какви кръвопийци и хрантутковци са , намям думи !
  Само приходи, генерирани , след отиване на адрес 1 път в годината. Снежинка, стотинка, както казват в Банско

 5. 5 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 561 Неутрално

  До коментар [#1] от "rapidfire":

  Тя не е тайна, ето ти я:

  Методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост


  1. Топлинната енергия за разпределение е измереното с топломера в абонатната станция количество, коригирано с технологичните разходи според границата на собственост и с количеството топлинна енергия за допълване на сградната инсталация, в случаите, когато се използва топлоносител от топлопреносната мрежа.

  2. Топлинната енергия, измерена с топломер в абонатна станция на сграда - етажна собственост за отчетен период, е сбор от енергията за отопление, енергията за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и технологичните разходи на топлинна енергия в абонатната станция.

  3. Когато допълването на сградните инсталации за отопление се извършва с топлоносител гореща вода от топлопреносната мрежа, към количеството топлинна енергия, измерена с топломера, се добавя количеството на топлинната енергия за подгряване на водата за допълване - Qдоб., kWh. Определя се като произведение от количеството й и разликата на температурите на водата във връщащия топлопровод и на водата от водоизточника на производителя по зависимостта:  където:

  V е количеството на водата, измерено по водомера на тръбната връзка за допълване на сградната инсталация, m3;

  с е специфичният топлинен капацитет на водата и е равен на 4,1868 kJ/kg.°С;

  r е плътността на водата при средна температура (tг.вр. + tст.и.)/2 kg/m3.

  4. Количеството на технологичните разходи на топлинна енергия в абонатната станция се определя по реда на чл. 58, ал. 2.

  4.1. Технологичните разходи се коригират към осреднените температурни условия за отчетен период по зависимостта:  където:

  Qт.о. са технологичните разходи от топлоотдаване на съоръженията в абонатната станция за приспадане от отчетената по топломера топлинна енергия за съответния отчетен период, kWh;

  n - работните часове на абонатната станция за отчетния период;

  qн.а.с. - технологичните разходи от топлоотдаване за единица време от съоръженията в абонатната станция по данни от производителя или експериментални резултати от топлопреносното предприятие;

  t1ср. е средната стойност на температурата на топлоносителя на подаващата магистрала на съответния топлоизточник за съответния отчетен период;

  t2ср. - средната стойност на температурата на топлоносителя на връщащата магистрала на съответния топлоизточник за съответния отчетен период;

  tп. - средната стойност на температурата на почвата на дълбочина 125 cm (за съответния отчетен период), по данни от НИХМ към БАН.

  4.2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Коригираното количество технологични разходи на топлинна енергия се приспада от измереното по топломера количество топлинна енергия, когато абонатната станция захранва и битови клиенти.

  5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия за БГВ се определя съгласно чл. 68 и се разпределя между клиентите въз основа на изразходваните от тях количества гореща вода, като:

  5.1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) В периода между две изравнявания на консумираната топлинна енергия за БГВ на клиентите се начислява ежемесечно прогнозно количество топлина, определено по чл. 71, ал. 2.

  5.2. Изравняването на консумираната топлинна енергия за битово горещо водоснабдяване се извършва по следния начин:

  1) Определя се средното количество топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за битово горещо водоснабдяване, както следва:


  A. Средно количество топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за битово горещо водоснабдяване за неотоплителен период - qср.н., kWh/m3:  където:

  SQiн. е количеството топлинна енергия за разпределение в сградата през неотоплителния период в kWh;

  Gоб.в.н. - общото потребено количество гореща вода в сградата в m3 за неотоплителния период в рамките на отчетния период, което се изчислява по зависимостта:  където:

  Gоб.в.отч.п. е разликата между крайното и началното показание на общия водомер, монтиран пред подгревателя за БГВ в абонатната станция, за отчетния период, m3,

  mотч.п. - броят на работните дни на подгревателя за БГВ в абонатната станция за отчетния период,

  mн. - броят на работните дни на подгревателя за БГВ в абонатната станция за неотоплителния период, за отчетния период.


  Б. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Разликата между количеството вода, отчетено по водомера пред подгревателя за БГВ, и количеството гореща вода, отчетено от водомерите в отделните имоти, и изчислените съгласно чл. 69, ал. 2 количества за клиенти без водомери, се разпределя съгласно чл. 69, ал. 4.


  qср.о. = qср.н.*К,


  където:

  K е температурен коефициент, определен по формулата:


  К = Dtз/Dtл,


  където:

  Dtз е разликата между температурите на подгряваната вода на изхода и на входа на подгревателя за битово горещо водоснабдяване, усреднена за отчетния период с отопление;

  Dtл - разликата между температурите на подгряваната вода на изхода и на входа на подгревателя за битово горещо водоснабдяване, усреднена за периода по т. 1.

  2) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Определя се количеството топлинна енергия Qвi в kWh за битово горещо водоснабдяване за отчетния период на i-тия клиент:

  А. (попр. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Когато във всички имоти използваното количество гореща вода се отчита с водомери:  където:

  (попр. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) giотч. е разликата между крайното и началното показание на водомера/ите за гореща вода за отчетния период на i-тия клиент;

  mo - броят на работните дни на подгревателя за БГВ в абонатната станция за отоплителния период, за отчетния период;

  r - коефициентът, коригиращ разликата между отчета на общия водомер, монтиран пред подгревателя за БГВ, и количествата вода, измерена по индивидуалните водомери, определен по зависимостта:  Б. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Разликата между количеството вода, отчетено по водомера пред подгревателя за БГВ, и количеството гореща вода, отчетено от водомерите в отделните имоти, и изчислените съгласно чл. 69, ал. 2 количества за клиенти без водомери, се разпределя пропорционално на начисленото количество гореща вода между имотите.

  6. Количеството топлинна енергия за отопление Qот, kWh, е разликата между енергията по т. 1 и количеството топлинна енергия за БГВ.

  6.1. Количеството топлинна енергия за отопление включва количествата топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, топлинната енергия, отдадена от отоплителните тела в общите части, и топлинната енергия, отдадена от отоплителните тела в отделните имоти.

  6.1.1. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия Qu , kWh, отдадена от сградната инсталация, зависи от вида и топлофизичните особености на сградата и на отоплителната инсталация. Определя се от лицето по чл. 139, ал. 2 ЗЕ, извършващо дяловото разпределение, по зависимостта:

  където:

  0,15 е коефициентът, отчитащ дела на инсталираната мощност на сградната инсталация спрямо общата мощност на отоплителната инсталация;

  24 - броят на часовете в денонощието;

  Qдим - действително инсталираната мощност на отоплителните тела в сградата за отчетен период, kW;

  Dнп - денградусите за настоящ отчетен период, които се определят по формулата:

  където:

  z е продължителността на настоящия отчетен период, в дни;

  tср.период - средната външна температура за отчетния период, °С;

  tср.сгр. - средната температура на сградата; за сгради - етажна собственост, се приема 19 °С;

  tизч. - външната изчислителна температура за населеното място, °С.

  6.1.2. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2007 г.) Изключения от зависимостта по т. 6.1.1 се допускат в случаите на налични изчисления на инсталираната мощност на сградната инсталация, изготвени от правоспособно лице, и/или лицето по чл. 139б ЗЕ.

  6.1.3. Количеството топлинна енергия Qи, kWh, отдадена от сградната инсталация, се разпределя пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект.

  6.1.4. За високоетажни сгради - етажна собственост, с отоплителни инсталации с повече от една зона, с открито изпълнение по проект, топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация за високата зона, в помещенията от ниската зона, през които преминава, се определя от лицето по чл. 139б ЗЕ по изчислителен път, по реда на т. 6.9.

  6.1.5. За сгради - етажна собственост, по чл. 60, топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, се изчислява за всяка сграда поотделно.

  6.2. (попр. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Количеството топлинната енергия Qоб, kWh, отдадена от отоплителните тела в общите части на сградата - етажна собственост, в които има отоплителни тела без уреди, се определя въз основа на инсталираната им мощност по реда на т. 6.5.

  6.2.1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия Qоб, kWh, се разпределя между клиентите пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект.

  6.3. Количеството топлинна енергия, отдадена от отоплителните тела в имотите, Qк, kWh, е разликата между общата енергия за отопление Qот, kWh, и количествата Qи, kWh, и Qоб, kWh, определени по т. 6.1.1 и т. 6.2.


  Qк = Qот - Qи - Qоб,


  6.3.1. (нова - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Определяне на прогнозното количество на топлинна енергия за отопление на отделен имот за месец - Qiом, kWh:

  Qiом = Qiсрм * Kп , kWh,

  където:

  Qiсрм е средномесечното количество топлинна енергия за отопление на имот, което се определя по формулата:

  Qiсрм = (Qiот /Zоп) * Zмес. , kWh,

  където:

  Zоп е броят дни с отопление за предходния отоплителен период;

  Zмес. - броят дни за отопление за отчетния период;

  Кп - корекционен коефициент, отразяващ промяната в потреблението и климатичните условия, който се определя по формулата:

  Кп = Qтм/Qоп, където:

  Qтм е количеството топлинна енергия, измерена с топломера в абонатната станция за i-тия отчетен месец, kWh;

  Qоп - количеството топлинна енергия, измерена с топломера в абонатната станция за i-тия месец от предходен отчетен период, kWh;

  Qiот - общото потребление на топлинна енергия за отопление на имот през предшестващия отоплителен период, определено след окончателната изравнителна сметка, което включва следните компоненти:

  Qiот = Qiк + Qiu+ Qiоб , kWh,

  където

  Qiк е количеството топлинна енергия за отопление от отоплителните тела в i-ия имот за предшестващия отоплителен период, kWh;

  Qiu - количеството топлинна енергия, отдадено от сградна инсталация на i-ия имот за предшестващия отоплителен период, kWh;

  Qiоб - количеството топлинна енергия, отдадено от отоплителните тела в общите части на сградата за i-ия имот за предшестващия отоплителен период, kWh.

  6.3.2. (нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) При Qоп = 0 се приема Кп = 1.

  6.3.3. (нова - ДВ, бр. 42 от 2015 г., в сила от 09.06.2015 г.) Когато работните дни за отопление на абонатната станция за i-тия месец през текущия отчетен период и за i-тия месец от предходния отчетен период се различават, Кп се определя като отношение между среднодневното общо количество топлинна енергия, измерено с топломера в абонатната станция за i-тия отчетен месец през текущия период (kWh/ден), и среднодневното общо количество топлинна енергия, измерено с топломера в абонатната станция за i-тия месец от предходния отчетен период (kWh/ден).


  6.4. За сгради - етажна собственост, в които всички отоплителни тела са комплектувани с уреди за индивидуално отчитане, топлинната енергия за една дялова единица qд.ед., kWh/ д. ед., се изчислява:  където:

  Pi са дяловите единици на топлинния разпределител на i-тото отоплително тяло за отчетния период съгласно стандартите БДС EN 834 и БДС EN 835;

  N е общият брой на отоплителните тела в сградата - етажна собственост, с уреди за отчитане на потреблението.

  6.4.1. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Количеството топлинна енергия, отдадена от отоплителните тела с уреди в i-тия имот Qik, kWh, се определя по зависимостта:  където:

  qд.ед. е топлинната енергия за една дялова единица, kWh/ д. ед.;

  k - броят на отоплителните тела с уреди за отчитане на потреблението в имота на i-тия клиент.

  6.4.2. За i-тото отоплително тяло се разпределя топлинна енергия, kWh, по зависимостта:


  qiот.тяло = qд.ед.* Pi,


  6.4.3. Разпределената топлинна енергия за едно отоплително тяло не може да надвишава максималната енергия, която отоплителното тяло може да отдаде за един отчетен период при съответния режим на работа на сградната инсталация.

  6.4.4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2013 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. относно влизането в сила - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 15.11.2013 г.) Максималната енергия, която отоплителното тяло може да отдаде за един отчетен период  kWh, се изчислява по зависимостта:
  където:  е инсталираната мощност на отоплителното тяло при проектни условия, kW;  - средната външна температура за периода на отчета, °С;

  z - броят на дните с топлоподаване;

  1,2 - коефициент, отчитащ максималната промяна на топлоотдаването от отоплителното тяло;

  25 - максималната температура на отопляемото помещение, °С;

  24 - броят на часовете в денонощието;  - средната температура на сградата; за сгради - етажна собственост, се приема 19 °С;  - външната изчислителна температура (°С) за населеното място.

  6.4.5. Изчислява се разликата Dqi, kWh, между максималната и разпределената енергия за всяко тяло:


  Dqi = qiмакс.от.тяло - qiот.тяло,


  6.4.6. При Dqi

 6. 6 Профил на Иван Арнаудов
  Иван Арнаудов
  Рейтинг: 569 Неутрално

  Да им е честито на другарчетата от Техем. В сградата, в която съм домоуправител, използваме тяхната услуга за ежемесечно дистанционно отчитане на топлинната енергия. За удоволствието да получаваме точни месечни сметки плащаме по 15 лева на апартамент на година.

  При подписване на договора за новия сезон от Техем щастливо ме уведомиха, че от догодина няма да предлагат тази услуга, освен ако не сменим и водомера за топла вода с такъв с дистанционно отчитане и да плащаме по 10 лева и за него.

  Смятам да не подписваме договор догодина и да лишим Техем от едни 350 лева (14 апартамента по 25 лв. на година) като си спестим и разходите за смяна на водомер (80-90 лева с поставянето). Ако и другите им клиенти го направят, може би ще се научат на отношение...

  Някои хора поддържат линия, а пък аз... поддържам окръжност.
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK