Пазарът на имоти - мистерията с данните

Пазарът на имоти - мистерията с данните

© Мария Съботинова, Строителство ГрадътПазарът на имоти и по-конкретно на жилища се съживява след няколко години криза, но нищо не се е подобрило в регулациите и градското планиране, за да може инвеститорите да имат по-ясна картина, на основата на която да планират дейността си. На този бизнес продължават да тежат бавните и в голяма степен абсурдни по сложността и сроковете си административни процедури, както и липсата на обективни данни за нуждата от жилища, за изискванията на потенциалните купувачи, за броя на сделките, за реалните цени на жилищата. Откъслечно такава информация предоставят няколко институции, но тя кара и инвеститорите в строителството, и брокерите на пазара да правят свои проучвания и анализи и да се надяват, че изводите им са правилни.


Какво се знае за пазара и цените


Двата основни източника на данни за пазара на имоти, и в частност този на жилища, са данните на Националния статистически институт (НСИ) и тези от Имотния регистър към Агенцията по вписванията. Статистиката обявява колко са дадените разрешителни строеж по общини всяко тримесечие и също пуснатите в експлоатация сгради. Не може обаче да се каже дали проектите, за които има разрешение за строеж, започват да се строят и кога. Затова по-надеждни, но с едно наум, са данните за въведените в експлоатация сгради.


Отделно статистиката съобщава индекс на цените на жилищата, но това не е цена на кв. м, каквато информация пък биха ползвали агенциите за имоти, а и участниците в този пазар. Ако се види движението на този индекс при жилищата, той показва, че през 2010 г. има видим спад в цените при новите сгради, а тенденцията се обръща през второто тримесечие на 2015 г. При стария жилищен фонд през третото тримесечие на 2016 г. се достигат почти цените от 2010 г. От данните се вижда още, че поевтиняването след годините на бума започва през 2009 г. за целия пазар на жилища и след двуцифрени спадове в някои периоди, започват да тръгват нагоре през първото тримесечие на 2014 г.
НСИ не получава пълно съдействие от общините и понякога някои от данните му не са съвсем надеждни. Трябва да се усилят неговите правомощия, така че да получава тази информация, коментира Георги Павлов, изпълнителен директор на агенция "Адрес".

Георги Павлов

© Велко Ангелов

Георги Павлов


Според него самите общини нямат особен интерес към дейността по събирането на първичните данни. "Нито съм сигурен, че и всичките райони в София си водят много точно тази статистика", допълва той.


По принцип у нас има недостиг на статистическа информация. В сферата на недвижимите имоти той е сериозен и това води до изкривяване на общата картина за пазара, коментира Ирена Перфанова, изпълнителен директор на Националното сдружение недвижими имоти.


"За да се генерира информация за реалните пазарни цени на недвижими имоти, трябва да се събира в единна база данни максимален брой реализирани сделки между купувач и продавач. Винаги обаче в тази база данни има риск да попаднат фиктивни сделки или такива със скрита реална цена", обяснява тя.


Винаги, когато правим някакви анализи или преглед на ситуацията, ние се опираме на тези институции (НСИ и Имотния регистър към Агенцията по вписванията - бел. ред.), защото те са събирателната точка на тази информация, коментира Младен Митов, анализатор от друга голяма агенция за недвижими имоти - "Явлена". Но посочва, че няма как от индекса на цените на жилищата да се стигне до извод за цената на кв. м жилищна площ.


Все пак според него в големите имотни сайтове човек може да си изгради представа за цените.

"Преди години от офертната цена можеше да се постигне до 15% отстъпка, сега тя е 1-2%, а може и да се повиши, ако има готов купувач да плати", казва той. Все пак допълва, че тъй като агенцията има структури в цялата страна, тя успява по този начин, чрез техните данни, да си състави картина за пазара, макар да е субективна.


Имотен регистър на какво?


В Агенцията по вписванията се публикува информация за броя сключени сделки на тримесечна и годишна база. "Тази информация представлява смесени чушки, ябълки и камиони", коментира Павлов. Проблемът е, че в броя на сделките са включени едновременно земеделски земи, самостоятелни обекти и сгради.


Той посочва и друг проблем - в България всички имоти се водят по техните собственици, а не по адрес на имота. "Нас не ни интересува колко имота притежава даден човек, а колко имота има общо в София, например. И тогава може да се каже колко сделки при колко жилища при каква средна цена има в даден район и с колко стаи са тези жилища, обяснява Павлов.


В допълнение банките не публикуват никаква информация за отпуснатите от тях кредити за покупка на жилища, данните на БНБ от гледна точка на брокерите отново са смесица, която не може да се ползва. "Така ние нямаме никаква представа за новите ипотеки", посочват от "Адрес". Павлов дава пример с развитите страни, в които банките публикуват и средна цена на имотите, за които са отпуснали заеми и от това може да се направи извод за това какъв процент от тях се финансират със заеми.


Като не се знае каква е средната цена на имотите, тоест на сделките, в даден квартал, как да разберете колко ви струва имотът?, пита риторично Павлов и посочва, че това прави още по-важен фактор на българския пазар агенциите за недвижими имоти, които събират цялата нужна информация.


"В една нормално функционираща държава тази информация трябва да е достъпна и осигурена от държавата. Недвижимите имоти са основното богатство на българите и това не е някакъв лозунг", посочва той. Според него у нас не е така, защото не се работи, за да се създаде ефективна държава.


За пазара на нови жилища на практика пък данни няма.


Опитът на брокерите


Всичко това създава проблеми не само на бизнеса в тази сфера, но и на хората, притежаващи имоти, които искат да участват в пазара. На тях се налага да се водят не по реално реализираните сделки, а по офертните цени, които виждат в имотните портали. А между това, което се чете в тях и реално сключване на сделка има разлика и тя може да бъде голяма, когато офертната цена не е определена правилно. Така обобщава ситуацията Перфанова.


Тя посочва, че е много трудно събирането на изходни данни за изчисляване на индексите за движение на пазара, или казано с прости думи събиране на информацията за реалните пазарни цени в единна база. Притеснението на потребители и агенции да обявяват стойността на сделките за статистически цели в крайна сметка пречи на процеса за създаване на статистически данни, допълва тя.


Ирена Перфанова

© Мария Съботинова, Строителство Градът

Ирена Перфанова


Има значение обаче и методологията, по която се правят изчисленията. Както и това доколко е прецизирана и детайлизирана информацията, която може да бъде събрана. Като например начина, по който се измерват площите, ДДС, включване на общи части и балкони, и т. н. "Тоест, когато се сравняват сделките, дали подадената цена е съобразена с равностойни критерии за определянето й", казва Перфанова. Тя посочва и че може да се окажат опасни данните от статистиката, събирани само от една фирма, защото зад данните и споделената информация е възможно да се крият корпоративни интереси и чрез изнесената информация да се цели манипулиране на потребителската представа. "Затова е важно да се създава максимално мащабна информационна банка", допълва тя.


Междувременно Националното сдружение продължава да работи по регистър на сделките, но той все още не е пуснат в действие. От там обясняват това с нуждата непрекъснато да се добавят нови елементи, промяна в нормативната уредба и др. "В голяма част от държавите има такъв регистър. Срещат се и двата варианта на управление, но най-ефективно е, когато държавата и неправителственият сектор съвместно контролират този процес. А това става чрез закон. Не е сериозно като се прави бизнес с една от най-скъпите и сложни като материя "стоки", да се борави с толкова много лична информация и документация и да няма регистър, квалификационни изисквания и отговорности", убедена е Перфанова.


Индексът, който живя кратко


В първите години от началото на века Националното сдружение недвижими имоти направи опит да запълни тази съществена празнина в данните и започна да публикува индекс на цените на имотите, базиран на реалните сделки, REMI. Неговият живот обаче не трая много дълго.


Причината да бъде спрян беше, че много трудно се събира базата на данни, това е проблем и на НСИ, и на други институции, обяснява Ирена Перфанова. Допълва, че в момента, в който базата данни се е свила, индексът престава да се публикува, защото е станал некоректен.


Проблемите при този индекс са неговата периодичност (на всеки 3 месеца), прекалена обобщеност (дава съвсем обща представа за цените без спецификация за местоположение в страната, вид имот и т.н) и доброволност (агенциите,които подават информация са членовете на сдружението и предоставянето на информация е на доброволни начала). Това отбелязва в свой анализ през 2006 г. Институтът за пазарна икономика.


В него се посочва и че не е известно също каква е процедурата за проверка на подадената информация, поради което не е достатъчно гарантирана достоверността на индекса. "Въпреки това, този индекс е добра инициатива, която е сред малкото ориентири в посоката и темпа на развитие на цените на недвижимите имоти. Но само толкова. Това обаче не е достатъчно за по-задълбочен анализ", допълват от там.

Пазарът на имоти - мистерията с данните

© Юлия Лазарова


Според изпълнителния директор на сдружението за недвижими имоти има "много сериозен психологически момент на нашия пазар", когато опре въпросът до това да се споделят данни. "Ще видим как ще го преборим", казва тя. В момента сдружението прави усилия да възстанови обявяването на индекса, спрял от 2009 г., но това изисква решаването на редица ключови въпроси, така че той да е надежден източник на информация.


Всеки се спасява поединично


Строителите подобно на агенциите за недвижими имоти се опитват на базата на официалните данни, собствения си опит и информацията на партньорите им от брокерски агенции да правят анализи на пазара, които да им помогнат в тяхната дейност. При описаните обстоятелства това е доста голямо предизвикателство.


В действителност два регистъра на доброволен принцип се опитват да запълнят тази празнина. И двата са платени и след регистрация, но каква част от проектите съдържат? На този въпрос е трудно да се даде отговор и както брокерите, така и инвеститорите ги ползват, но с едно наум.


Единият е Национален регистър за ново строителство и реконструкции, а другият - Интегрирана база данни за актуалните сградни и инфраструктурни проекти в България и компаниите, свързани с тях.


Строителите, особено тези, които имат и свои агенции за реализация на жилищата, правят собствени статистики и анализи на базата на своя опит и на информацията от другите. Ясна картина, събрана на едно място обаче, няма.


Какво е предлагането, какви са цените, те тези ли са, на които се сключват сделки - са все въпроси, чиито отговори зависят от това с кого говориш и колко информация е успял да събере и анализира той.


Като говорим за пазар ние можем да кажем как изглежда той от нашия опит, но това не е редно, защото с десет човека да говорите, половината ще кажат, че има голям ръст на пазара, другите ще кажат, че се надува балон и човек ще се чуди какво да си мисли. И нито едно от двете мнения не може да се защити с обективни числа, обобщава картината Димитър Савов, изпълнителен директор на БЛД. Обяснява, че наличните данни са в един кюп, който е трудно да се разтълкува.


Ако вземем разрешенията за строеж, някои инвеститори не пишат брой жилища в тях и ние започваме да изчисляваме - според разгънатата застроена площ делим на средната квадратура на жилищата. "Ей, такива доста натъкмени истории", посочва той.


Няма точна статистика колко жилища излизат на пазара, колко се търсят. Това е имагинерно, коментира строителят. "Имаме индикация от големите агенции за броя запитвания седмично и за какви жилища са те, но от това не може да се създаде ясна картина от колко жилища има нужда София, например, която е най-големият пазар", посочва Савов. В тази компания, за целите на анализите и прогнозите си следят данните за броя сключени бракове и раждаемостта, "защото това са двете основни събития, които мотивират хората да си сменят жилищата".


Как се прави


Във Великобритания например периодично излиза сборник, който дава пълна картина на пазара на жилища. Информацията в него се базира на данните от местни и национални институции, от тези на Федерацията на строителите и сдружението на брокерите. В допълнение данните са подкрепени от изследване, проведено от национален институт за проучвания сред жителите на страната.


В него се разглеждат и различни казуси, възникнали през годините, на базата на които всеки участник на пазара може да си направи изводи.


От сборника се разбира на целия пазар какви форми на собственост имат жилищата, колко от тях се дават под наем, които са наемодателите, какво в момента търсят потенциалните купувачи, какво не биха купили, какви размери и разпределения на жилищата са желани според социалния статус и възрастовата група.


Прави се анализ и как премахването на съществувалите до 1980 г. национални стандарти за пространството в жилищата са повлияли на пазара. Кралският институт на архитектите, например, е установил, че новопостроените жилища покриват средно 92% от тези стандарти. В годините на бум на жилищния пазар купувачите са били принудени да се задоволят с по-малки жилища, но днес 31% от потенциалните купувачи изобщо не обмислят да се сдобият с дом, построен през последните 10 г., защото сградите от този период предлагат по-малки пространства.


Най-важното за съвременните британски купувачи на жилища са енергийната ефективност на сградата, сочи друго проучване. Когато се оглеждат за дом, за британците е много важно как изглежда пространството край сградата, какъв е размерът на стаите и какви услуги се предлагат в близост с имота.


Правят се анализи за това кои райони на страната са с голям потенциал за развитие, каква е възвръщаемостта на инвестицията в жилищна сграда в сравнение с други видове имоти, как се променя търсенето на домове по региони. В допълнение се прави и прогноза за това как ще се променят домакинствата и техните нужди в следващите поне 15 години.

Пазарът на имоти - мистерията с данните

© Надежда Чипева, Капитал


Всичко това е възможно заради събраната мащабна база данни от всички участници на пазара както и информацията, подавана от държавните и местните администрации. И което е по-важно - обобщението е надежден източник на информация.


С какви трудности се сблъскват инвеститорите в строителството четете в следващ материал.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (81)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Whoops
  Whoops
  Рейтинг: 606 Неутрално

  Интересен опит. Но докато това "места за живеене" се мъдри ежедневно сред горещите теми ще си остава подозрението за поръчкова журналистика.

 2. 2 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 1639 Неутрално

  Продадох имот чрез "Адрес". Изключително жилище на изключително атрактивно място във Варна!!! Невероятно БЕЗЧЕСТНО деяние от страна на фирмата - преметнаха ме с над 20% процента с покупка от вътрешен човек. Вероятно така работят и останалите брокерски фирми, но към кого да се обърне човек, като бандитизмът е основна професия в страната?

 3. 3 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1276 Разстроено

  А бе пазарът на имоти се съживява, но България умира.

  Мачкай климатичния чейндж!
 4. 4 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 929 Неутрално

  Задачата не е трудна и е решена в регистрите за недвижимост на много страни. Не са нужни големи промени, за да стане информацията достъпна и в нашия случай.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на Over
  Over
  Рейтинг: 601 Неутрално

  Продадох имот чрез "Адрес". Изключително жилище на изключително атрактивно място във Варна!!! Невероятно БЕЗЧЕСТНО деяние от страна на фирмата - преметнаха ме с над 20% процента с покупка от вътрешен човек. Вероятно така работят и останалите брокерски фирми, но към кого да се обърне човек, като бандитизмът е основна професия в страната?
  —цитат от коментар 2 на Alexander97


  Адрес лапат 3% от единия, 3% от другия, уж правят "реклама" а просто ти копират обявята, 3-5 снимки и искат да изкарат например по 6-8 хиляди от такава сделка в София. В ЕС нормалното е 1%, при това само от едната страна по сделката. Или са нагли, или си мислят, че търгуват с имоти в Дубай.

 7. 7 Профил на Petak
  Petak
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Аман от хора, които чакат държавата да им свърши работата с парите на данъкоплатците. Като им е толкова важна за бизнеса информацията за пазара, да си я поръчат и да си я платят. Ама те не искат, защото вече нямат пари и защото резултатите не им харесват (а те си ги знаят).

  Цялата тази статия има една единствена цел - да ни убеди, че обективната информация, която не показва никакво съживяване, всъщност не е вярна.

 8. 8 Профил на ceci_
  ceci_
  Рейтинг: 767 Неутрално

  Като се погледнат графиките и става ясно и без индекс що за ррррррръст имаме

 9. 9 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 517 Неутрално

  Всекидневното писане,че нЕма проблеми означава,че ги има и то много!!!

 10. 10 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 2895 Неутрално

  Това , че пазарът на недвижими имоти се оживявал е бошлаф, както се разбира от публикацията.
  България намаля с два милиона души през последните 20 години. Не хиляди , а десетки и дори стотици хиляди жилища особено по селата и малките градове пустеят и са необитаеми. България се обезлюдява и при това положение за никакъв пазар и за никакво жилищно строителство не може да става дума. През периода 2006- 2012 година имаше бум на строителството, но главно на жилища в големите градове като София , Варна , Бургас и Черноморието, където българските новобогаташи си купиха апартаменти за синове и внуци, за да си вложат парите в недвижими имоти. Много от закупените жилища стоят празни, защото внуците още не са пораснали или ако са пораснали се намират в чужбина.

 11. 11 Профил на Прокопи педераст
  Прокопи педераст
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Цената на имотите ще падне скоро. Който има акъл в главата ще си спести едни 15-20К евро.
  Факта, че тръбят толкова силно по медиите "купувайте, че свърши" е класически маркетингов трик за баламурници.
  За медиите - редно е подобни "анализи" да ги маркирате като платен репортаж/анализ, за да не ви псуват после на тролски и фалшиви медии. Интересчии.

 12. 12 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1128 Весело

  Населението намалява,пазарът на имоти се съживява:)

 13. 13 Профил на moriarti
  moriarti
  Рейтинг: 808 Неутрално

  Край с парка около "Зимния дворец" в "Студентски град". Онзи ден изсякоха дърветата, а днес багерите (спешно... като на пожар) изкопаха изкоп огромен и се почва с "инвестирганиту". Всичко трябва да се застрои, бетонира и асфалтира, всичката зеленина да се унищожи, а после да се плачка, че няма въздух за дишане.

  "ДУМА" + "Дневник" = "ДУМНИК"
 14. 14 Профил на Цецо
  Цецо
  Рейтинг: 1580 Неутрално

  Поредния рев на някой си, че друг не му върши работата. Особено трогателен когато се намесят брокерите и убавите инвеститори. Дето некак си включват безмислицата общи части в площта на жилището.
  Автора, кой те е учил че е смислено да омешваш тримесечни и годишни данни в една картинка? И що за различни графики използваш общ мащаб? За да не се разбират ли?

 15. 15 Профил на Batezuzi
  Batezuzi
  Рейтинг: 544 Неутрално

  Е, как да има вярна статистика при положение, че масово фирмите казват 50% в брой, за да се спести част от ДДСто и нотариалните такси. Съответно и самите плащания за такива големи суми са незаконни и купувачите също ще си траят. Надежна статистика за цените на жилищата може да има чак след изсветляване на този сектор.

 16. 16 Профил на Чинчила
  Чинчила
  Рейтинг: 243 Неутрално

  Изключително манипулативна статия. Както някой от по-горните писа - България умира, а пазарът на имотите се съживявал.
  Свидетели сме на демографска катастрофа, стагнация на бизнеса, повече от една трета от новопостроените жилища и офиси си стоят празни.
  И каква е целта с това продължаващо строителство? Населението на България да се засели в 4-5 -те най-големи града в страната?

 17. 17 Профил на ceci_
  ceci_
  Рейтинг: 767 Неутрално

  До коментар [#16] от "Чинчила":

  Може би бежанците? Но оьново графиките някак противоречат на статията)

 18. 18 Профил на znayko84
  znayko84
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Упорито вървим по гръцкия модел. Банда олигарси е сложила ръка на всичко. Населението бяга от феодалните им владения в страната и се стича към София. Естествено броят на свободните жилища е по-малък от желаещите да се настанят към днешна дата. Същите тези олигарси строят апартаменти и офиси като луди. Естествено картинката ще се промени след 10 години, когато вече няма кой да се мести от провинцията към столицата и когато преждепреместилите се маймунки осъзнаят, че София не е панацеята и се преместят в Западна Европа. За момента обаче в София търсене на жилища има и съответно далавера в строежа и продаването им също. Корумпираната местна власт разрешава презастрояване без никакво планиране и скоро ще сме по-зле и от Атина.

 19. 19 Профил на Lubomir Toshev
  Lubomir Toshev
  Рейтинг: 235 Неутрално

  Повечето имоти днес се строят от бошлаф инвеститори, на много неприятни локации, или няма асфалт, или е обградено от други сгради и няма въздух или няма градски транспорт или няма къде да паркираш, няма зеленина, въобще почти няма имот където всичко да му е ОК - за София говоря. А като има такъв цената е 1500 Евро на квадрат, 15 000?! евро за парко място и т.н. това са абсурдни цени за бедните българи. 100кв излизат към 200 000 евро, за сгради където всичко по-горе им е ОК - и това било без ДДС. За тези пари ако ги имаш в Европа може да си купиш същото жилище, където обаче и заплатите за ОК, и кредитите са ниски, и градската среда и т.н. Така че не купувайте имоти изобщо! Цените са надути, след 1 годна ще има яка финансова криза! Сега балона се раздува.

  Моето предложение към тъпите управници е:
  - увеличение на данък сгради със 100% за втори имот, за 3ти имот по 3, за 4ти имот по 4 и т.н.
  - премахване на ДДСто при покупка на имоти, за сметка на по-висок данък сгради
  - фиксиране на цена на парко място/мазе на 200-300 Евро на квадрат
  - невъзможност за покупка на жилище без прилежащото му парко масто и мазе!


 20. 20 Профил на Lubomir Toshev
  Lubomir Toshev
  Рейтинг: 235 Неутрално

  Като гледате една сграда - себестойността на строителството е 300-350 Евро на квадратен метър. От там нататък сметнете цената на земята върху която се строи и това ви е себестойността на имота. От там нагоре всичко е по-джобовете на инвеститорите. Не случайно се карата толкоз поршета, бмв-та, джипове и какво ли не по София, щото има кой да плаща ей така за тоз дето духа...

 21. 21 Профил на amh21579466
  amh21579466
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#16] от "Чинчила":

  Проблемът е, че "назначените капиталисти" с бетонни глави нямат други идеи за бизнес и инвестиции освен да строят хотели и жилищни сгради. Те направиха така, че почти цялата българска икономика да се върти около услуги с ниска добавена стойност за местно потребление – кръчми, хотели, магазини за цигари и алкохол, казина, куриерски фирми, брокерски фирми, автосервизи и фризьорски салони. Сега за да може тази нискоефективна икономика да продължава да върви, трябва постоянно да се надуват балони, изкуствено да се увеличават потребителски цени и т.н.

  Ако имахме конкурентна ескпортно-ориентирана икономика, пазарът на имоти щеше просто да съпътства всичко останало, а не да бъде център на спекулации.

 22. 22 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 8675 Неутрално

  Заключение:
  Пазарът в България е фалшив, на тъмно, рисков, спекулативен, без ясни параметри и неликвиден...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 23. 23 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 1639 Неутрално

  Към номер 5, който ме нарече мегаидиот и вече е изтрит.
  Дневник, не трябваше да го триете, защото има истина в това му мнение.
  Но тези, които трябва да са в помощ на гражданите/клиенти с кристална топка ли да разбираме намеренията и лоялността им? Имам предвид Адресс!!! А какви ли са хората в Явлена и други такива фирми-гиганти?
  В момента звънна на директен производител - инвеститор :-) !!!!
  Предложението е тераса-балкон 35 квм плюс 35 квм жилище - 50 хил евро!
  Шегаджия!!!

 24. 24 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1300 Неутрално

  До коментар [#6] от "Over":

  "В ЕС нормалното е 1%,"

  В Германия общо взето е 7,14%
  https://www.immoverkauf24.de/immobilienmakler/maklerprovision/

 25. 25 Профил на Over
  Over
  Рейтинг: 601 Неутрално

  До коментар [#6] от "Over":"В ЕС нормалното е 1%,"В Германия общо взето е 7,14%https://www.immoverkauf24.de/immobilienmakler/maklerprovision/
  —цитат от коментар 24 на dosetliv


  В Англия общо взето е 1%. - 1.5%.

 26. 26 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3737 Неутрално

  До коментар [#19] от "Lubomir Toshev":

  То, финансова криза си има и в момента...! Дали след година или две ще стане по-тежка, трудно е да се каже. По-скоро ще се държим в същото мизерно положение, защото не се виждат някакви признаци на промяна в икономиката или средата.
  И аз много се чудя, как е възможно цените на имотите в София да гонят, че и минават цените в някои градове из западна Европа с, които София няма нищо общо, като качество на живот... Ама на, фактите са такива. Лично аз, никога не бих си купил апартамент в някаква сграда, насред нищото, тоест без улици и инфраструктура около нея...! Но, хора всякакви.
  Отдавна съм се отказал да търся някаква логика или смислено обяснение, за някои неща в България. Цените на имотите, са едно от тях.

  Бивш tww09306483.
 27. 27 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 2220 Неутрално

  Дневник,
  Татяна Димитрова,

  моите поздравляния относно статията!
  След последното недуразумение по-темата с данни до 2011г. сега сте се постарали да приложите коректни данни и да изложите реален проблем пред бизнес сегмент във България!

  Модератора е неадекватен!
 28. 28 Профил на ostin22
  ostin22
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Ей..гоуемо напиране да се насади на мат'ряла че въобще нещо става при имотите..:-) А всъщност новината е само една -че сделките стават все по-малко на брой! :-)

  There is no way to happiness, happiness is the way!
 29. 29 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1543 Неутрално

  Адрес лапат 3% от единия, 3% от другия, уж правят "реклама" а просто ти копират обявята, 3-5 снимки и искат да изкарат например по 6-8 хиляди от такава сделка в София. В ЕС нормалното е 1%, при това само от едната страна по сделката. Или са нагли, или си мислят, че търгуват с имоти в Дубай.
  —цитат от коментар 6 на Over


  Тц. Просто оборота е малък. Ако трябва да покриваш определени разходи от малък оборот, то единственото спасение е да вдигнеш цената на услугата. Ако оборота им беше по-голям (повече продажби), то щяха да вземат по 1-2% и то само от едната страна. От друга страна, у нас сектора с наемите е миниатюрен спрямо сектора с продажбите, което коренно различно от онова в ЕС.
  Нагаждат се хората в бранша и си вадят хляба от където може — разбираемо.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 30. 30 Профил на Суджук Герберите
  Суджук Герберите
  Рейтинг: 1556 Неутрално

  И аз искам да сменя панелката с някакво нормално жилище, с гараж за 2 коли и подръжка, но съвестта не ми дава да стана участник в надуването на балона. А да, и портфейла ми също не ми дава...

  Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
 31. 31 Профил на невеж
  невеж
  Рейтинг: 486 Неутрално

  До коментар [#20] от "Lubomir Toshev":

  Като гледате една сграда - себестойността на строителството е 300-350 Евро на квадратен метър.
  —цитат от коментар 20 на Lubomir Toshev


  няма и толкова. за софия рядко минаваше 200 евро и то през годините на най-високи цени на материяли и надници, 2006-2008, а сега всичко е срив. по инфо от приятел, който е в бранша, прилична къща на 2 етажа се строи до замазка за не повече от 30 хил.лв.

 32. 32 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 1128 Неутрално

  Всеки, който си е имал вземане даване с боркери на недвижими имоти знае за каква трагедия става въпрос. Вместо да се жалват, трябва сериозно да си повишат нивото. А за строителите, които усвояват всеки сантиметър от имота без мисъл за цялостната инфраструктура на района и които строят хотелски стаи гордо промотирани като двуастайни апартаменти само и само да имат по-голяма печалба, също нищо хубаво не може да се каже. И после тръгнали да се оплакват че нямат данни какво се търсело. Ами търсят се нормални, поне тристайни, места за живеене на прилична цена, това се търси а те навсякъде строят гарсониери.

 33. 33 Профил на Over
  Over
  Рейтинг: 601 Неутрално

  [quote#29:"gost22"][/quote]

  Ц, не е до оборот причината да държат висок комисион, защото:
  1. първо не ти правят реклама, а просто разпространяват на 5-6 места, че нещо се продава
  2. на фона на това нищо, което наричат "реклама" те обвързват страшно с разни клаузи, както купувач, така и продавач
  3. бутат договори, че дължиш 3% от обявената цена, която няма да е окончателна, не дават копие от договора, в който пише, че нещо ще им платиш.
  4. ако продаваш с тях, или с други, же вземат предплата точно колкото е стойността на дължимото към тях, а за собственика в 90% от случаите - нищо.


  Това е само на пъров четене.

 34. 34 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3737 Неутрално

  До коментар [#31] от "невеж":

  Хм-м-м-м... Леко не се съгласявам с това, което казваш. Зависи, какво и как искаш да си направиш... Прилична къща, за 30 хиляди лева? Може, но само труда ще ти е толкова, може и повече. Ако няма и никаква инфраструктура наблизо, свят ще ти се завие, да си прекараш ток и вода... За канализация, темата е отделна...! По принцип, къща без канализация, каква къща е? Ама, според мен. Ако трябва да си пооправиш тротоара и улицата пред тебе, че за това на общините много не може да разчиташ, сметката става страшна...! Вярвай ми.
  Прилична къща, без да се отпускаш много, в средно голям областен град отива към 200 хиляди... Под прилична къща, имам в предвид нещо, около 150 квадрата чиста площ с малък двор. С някои екстри към нея, спокойно минаваш 300 хиляди. Гаранция...!

  Бивш tww09306483.
 35. 35 Профил на kamenof
  kamenof
  Рейтинг: 249 Гневно

  За мен лично е по-достойно да се проституира, отколкото да се работи като брокер на недвижими имоти.
  Над 95% от тях са хора със средно, пишещи с правописни грешки. Претендират да са компетентни по вещно право и какво ли още не. По отношение размера на комисионните, които искат - смешно е някакъв полуграмотник да иска и получава в пъти повече от нотариуса по сделката. Най-често вкарват в заблуда страните по сделките, по които посредничат къде поради невежество, къде чисто с измамна цел, да си вземат по-високото процентче. Нулево уважение към тези хора.

 36. 36 Профил на Lady Zeppelin
  Lady Zeppelin
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#6] от "Over":

  "В ЕС нормалното е 1%, при това само от едната страна по сделката. Или са нагли, или си мислят, че търгуват с имоти в Дубай."

  Във Франция, нормалната комисионна е 6%, като понякога агенциите свалят до 3%, в зависимост от обема на сделката, надежността на купувача и т.н. Този % се удържа от общата сума, а не от някоя от двете страни.

  Je suis Charlie. Fluctuat nec mergitur.
 37. 37 Профил на Milva
  Milva
  Рейтинг: 889 Неутрално

  И каква е целта с това продължаващо строителство? Населението на България да се засели в 4-5 -те най-големи града в страната?
  —цитат от коментар 16 на Чинчила


  Това не е целта, това е реалността. Хората в малките градчета нямат поминък и от немай къде бягат в София и донякъде в другите големи градове.

  Пазарът на имоти в България е на принципа на свинското със зелето: София ядат свинското, а малките градчета - зелето. Хубави жилища на добри цени в столицата са кът и се търсят, а в същото време селата се обезлюдяват и там сделки няма. Смислено бобщение за цялата страна няма как да се направи.

  I don't want to believe. I want to know.
 38. 38 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#34] от "tww09306483":

  А посмали малко де.Купуваш си къща или дворно място в някое сателитно на града село на разстояние до 10 км от областният град.Санираш къщата или я буташ и строиш нова.Гаранция ,че ще ти излезе под 100 бона.Като си близо до града,но същевременон извън него съчетаваш удобствата на града и спокойствието на селото.Аз живея на такова място и не смятам да го сменям.

 39. 39 Профил на Spas Trashliev
  Spas Trashliev
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Адрес лапат 3% от единия, 3% от другия, уж правят "реклама" а просто ти копират обявята, 3-5 снимки и искат да изкарат например по 6-8 хиляди от такава сделка в София.

  Не че искам да ги защитавам, защото брокерите са мърши и това го знаем всички, но хората ги плащат тия комисионни главно, защото агенцията играе гарант по сделата. Те проверяват задължения, актове и тн. Всички също знаем къде живеем и всеки е чувал истории за апартаменти, които се продават по 12 пъти.

 40. 40 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 257 Неутрално

  До коментар [#39] от "chemuga":

  Проверка за тежести на жилището може да си направиш и сам!
  Брокерските фирми имат тотално неуважително отношение към тези, от които очакват да си изкарат парите. Не изпълняват желанието на купувачите да разглеждат само конкретен вид жилища, а ги разкарват навсякъде и им губят времето. Показват апартаменти, които са мръсни, със 100 годишни паяжини, с разпилени строителни материали.

 41. 41 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2314 Любопитно

  До коментар [#36] от "Lady Zeppelin":

  "Този % се удържа от общата сума, а не от някоя от двете страни."

  От коя "обща сума"? Тая, дето е платена на нотариус и местен данък? Щото, ако е удържана от продажната цена, то това е за сметка на продавача - получава по-малко от изповяданата стойност на сделката? Ако посредникът/Агенцията е представлявала купувача, то "общата сума" се явява само разликата в намалената цена от първоначално обявената (резултатът от "услугата" ).
  Иначе е абсолютно идиотско купувачът да плаща комисионна затова, че сам е видял обявата и се е съгласил на посочената цена. Или на по-висока (при рекет от продавача).
  Не е без значение и каква стойност на имота се вписва в имотния/данъчен регистър - с комисионната и дължимото ДДС (върху нея) или без. Защото после новият собственик ще трябва да плаща (30 и повече години) данък-сгради върху комисионни и данъци. А в правото данък върху данък не се начислява.

 42. 42 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2314 Любопитно

  До коментар [#31] от "невеж":

  "прилична къща на 2 етажа се строи до замазка за не повече от 30 хил.лв."

  С или без архитектурен проект? С или без разрешение за строеж? С или без собственост на земята?
  Защото след наводнението във Варна, "гордите римляни" от Максуда имаха притенции за обезщетения от по 30 хиляди лева. Вие да не сте от тях!?

 43. 43 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 2237 Весело

  Забавно е как според медиите пазара на имоти се съживява, а като тръгнеш да си търсиш апартамент са от дупка нагоре :)
  Освен това в София са по 1300 евро минимум. Пазете си ги, наследствените кочини, неподдържани с години.
  Да не говорим как агентите искат по 6-7 хиляди лева за тая смешна сделка.

 44. 44 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4284 Весело

  До коментар [#2] от "Alexander97":

  "Балъков" си бил, отделно си бързал за парите, нямал си достатъчно контакти, и минимум още една агенция (прикрито)я преценили са що за стока си, и са те врътнали.... Следващия път, като искаш да продаваш, пиши на лични да ти кажа интересува ли ме или не...

  Кой продаде къщата, дарена от проф. Елисавета Карамихайлова на катедра физика към СУ, а впоследстие на нейно място бе построен хотел? Кой/и са тези престъпници?!
 45. 45 Профил на alabalko
  alabalko
  Рейтинг: 494 Неутрално

  Адрес лапат 3% от единия, 3% от другия, уж правят "реклама" а просто ти копират обявята, 3-5 снимки и искат да изкарат например по 6-8 хиляди от такава сделка в София. Не че искам да ги защитавам, защото брокерите са мърши и това го знаем всички, но хората ги плащат тия комисионни главно, защото агенцията играе гарант по сделата. Те проверяват задължения, актове и тн. Всички също знаем къде живеем и всеки е чувал истории за апартаменти, които се продават по 12 пъти.
  —цитат от коментар 39 на chemuga


  Всъщност какъв гарант, като банката си гони да няма други продажби и си следи в регистъра и т.н. Банката не иска да бъде вътрена, когато става въпрос за кредит. Т.е. в някой момент може да е изгодно да се тегли кредит, при налична сума и после да се погаси бързо. Хем човек не остава без ликвидност, хем банката опича работата.

 46. 46 Профил на alabalko
  alabalko
  Рейтинг: 494 Неутрално

  В Германия няма разлика между цената на услугата на брокера, когато става въпрос за продажба и когато става въпрос за наемане. 4% без ДДС или 4,76% с ДДС. Честито. Отделно държавата прибира 4-5% от стойността на сделката. Отделно нотариусът прибира 0,5%. Отделно имотния регистър си смята таксите като процент от задължението вкарано в регистъра. Като се гледа къща общо взето се калкулират 15% върху цената като странични разходни за придобиването.

 47. 47 Профил на pavkata2010
  pavkata2010
  Рейтинг: 458 Любопитно

  Малее, Дневник, голяма мистерия с тоз пазар на имоти! Не я ли разрешихте вече? Цял ден ли ще е на заглавната страница или за колкота са платили?

 48. 48 Профил на Чушко
  Чушко
  Рейтинг: 488 Неутрално

  Докато данъците са низки никой няма да бърза да продава и цените ще стоят високи. От друга страна пък стоката си застарява ако няма стопанин. Когато не се мисли и не се цени - така е. Всяка ера грешка след гешка.

 49. 49 Профил на edin drug
  edin drug
  Рейтинг: 2345 Неутрално

  До коментар [#2] от "Alexander97":

  точно във Варна са най големите мошеници ,теб те преметнаха при продажба ,а мен се опитаха при покупка ,натовариха ми апартамент ,който харесах на момента с 23500 евра ,това разбира се установих по късно ,намерих собственика ,който продаваше ,но бях сключил договор с тях и не го купих ,просто престанах да ползвам услуги на каквито и да е брокери ,пълни мошеници , за да ти покажат едно жилище ,комисионни от 2000 евра и натоврават цената колкото си искат нагоре .

 50. 50 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1822 Неутрално

  Продадох имот чрез "Адрес". Изключително жилище на изключително атрактивно място във Варна!!! Невероятно БЕЗЧЕСТНО деяние от страна на фирмата - преметнаха ме с над 20% процента с покупка от вътрешен човек. Вероятно така работят и останалите брокерски фирми, но към кого да се обърне човек, като бандитизмът е основна професия в страната?
  —цитат от коментар 2 на Alexander97
  И аз знам за такъв случай. Българин живеещ в чужбина предлага земя на нереалистично ниска цена. Вместо агенцията да се опита да качи цената брокерчето се обажда на свои хора и заедно правят оферта. Предполагам брокерчето едва ли е бил записан като участник (за случая знам от един от неговите хора, който се похвали какъв "удар" са направили).

  За сравнение - съпругата ми продаде през 2015-та жилище в Лондон. Агенцията установи, че има търсене и "сбори" няколко купувача. В резултат цената се качи с около 5%. Звучи малко, но в паунди беше 5-цифрена сума.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 51. 51 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1822 Неутрално

  Задачата не е трудна и е решена в регистрите за недвижимост на много страни. Не са нужни големи промени, за да стане информацията достъпна и в нашия случай.
  —цитат от коментар 4 на stein
  Така е. В случая с ЮК имам опит с техния Land Registry. Там всяка покупка се регистрира от нотариуса, като се записва датата на покупката, цената, адреса, пощенския код (обикновено покрива радиус от около 200-300 метра), типа жилище (напр. апартамент, отделна къща, съчленена къща), както и броя на стаите. Пак липсват някои подробности - напр. за апартаменти в блокове не е ясно на кой етаж са. Също, квадратурата я няма. Тъй, че и там нещата не са съвършени, но данните са публично достъпни от уеб сайта на Land Registry и всеки може да види какви сделки са сключвани в определен район.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 52. 52 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1822 Неутрално

  Аман от хора, които чакат държавата да им свърши работата с парите на данъкоплатците. Като им е толкова важна за бизнеса информацията за пазара, да си я поръчат и да си я платят.
  —цитат от коментар 7 на Petak
  И да си платят я няма. Или събирането и е незаконно. На Запад (имам предвид ЮК) това се определя със Закон за кадастъра. Просто трябва да се препише техния закон. Това е.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 53. 53 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1822 Неутрално

  България намаля с два милиона души през последните 20 години. Не хиляди , а десетки и дори стотици хиляди жилища особено по селата и малките градове пустеят и са необитаеми. България се обезлюдява и при това положение за никакъв пазар и за никакво жилищно строителство не може да става дума.
  —цитат от коментар 10 на tacheaux
  Глупости. Първо, никой не говори за съживяване в с. Горно Надолно. Там съживяване на жилищния пазар може да настъпи само ако дойде зомби апокалипсис и гробището се изпразни от обитатели. Става дума само за няколко града и селата покрай тях - винаги е било така. Второ, маса хора инвестират в апартаменти (шесто-апартаментника Цецо е един такъв пример). Какво правят с тези апартаменти идея си нямам. Най-вероятно голяма част стоят празни. Но заради такова паразитно търсене цените растат.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 54. 54 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1822 Неутрално

  Моето предложение към тъпите управници е:- увеличение на данък сгради със 100% за втори имот, за 3ти имот по 3, за 4ти имот по 4 и т.н.- премахване на ДДСто при покупка на имоти, за сметка на по-висок данък сгради
  —цитат от коментар 19 на Lubomir Toshev
  С това съм 100% съгласен. Заради такива като шесто-апартаментника Цецо изкуствено се създава имотен балон.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 55. 55 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1822 Неутрално

  До коментар [#19] как е възможно цените на имотите в София да гонят, че и минават цените в някои градове из западна Европа с, които София няма нищо общо, като качество на живот... Ама на, фактите са такива. Лично аз, никога не бих си купил апартамент в някаква сграда, насред нищото, тоест без улици и инфраструктура около нея...! Но, хора всякакви.Отдавна съм се отказал да търся някаква логика или смислено обяснение, за някои неща в България. Цените на имотите, са едно от тях.
  —цитат от коментар 26 на tww09306483
  Обяснението е в ниските данъци имот за второ и последващо жилище. На Запад за второ и последващо жилище дерат кожи. У нас не е така и много хора злоупотребяват държейки спестяванията си в апартаменти (писах по-горе за шесто-апартаментника Цецо).

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 56. 56 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 770 Неутрално

  Агенциите да вземат първо да се организират да не си копират обявите едни от други.
  Като отвориш някой сайт - един и същ апартамент го има поне по 10 пъти, като почнеш от примерно 70000 евро, 70500, 71000, 71500, 72000 и т.н. според който колкото горница е решил да си сложи.
  Никъде не слагат по обявите точния адрес, ами примерно "широк център, до пазара, до спирка, на булевард" - да не би някой да отиде директно на адреса и да се договори лично със собственика. Те ако са уверени, че предоставят някаква стойност на продавача - анализ, проверка, реклама, водене на преговори - ще си защитят правата с договор и няма какво да се притеснявят да обявят точни данни за имота, и да спрат с копиране на обяви.
  Явно толкова им са уменията.

 57. 57 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4056 Неутрално

  Пълна каша ....................като всяко нещо у нас!

 58. 58 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 3104 Неутрално

  До коментар [#6] от "Over":

  В ЕС нормалното е 1%, при това само от едната страна по сделката.
  —цитат от коментар 6 на Over

  Не е коректно да се обобщава за целият ЕС - в повечето държави провизията стартира от 3% от стойността на сделката, като в доста страни нотариуса се плаща отделно и е доста солен, плюс парите задължително се дават а съхранение по сметка на адвокат или нотариус и не само че няма лихва ами и плщаш за това. Говоря от личен опит.

  Принадлежността към дадена нация не е даденост, тя е въпрос на възпитание а след време и на осъзнат избор. Културталибан - с комсомолски плам определя кой е културен и кой чалгаджия.
 59. 59 Профил на lemonadejoe
  lemonadejoe
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#7] от "Petak":

  Аман от хора, които чакат държавата да им свърши работата с парите на данъкоплатците. Като им е толкова важна за бизнеса информацията за пазара, да си я поръчат и да си я платят.
  —цитат от коментар 7 на Petak


  Не. Информацията за пазара е важна и за чичото, дето си продава апартамента и за лелята, дето търси да си купи. И предоставянето на тази информация е нещо като правенето на равни тротоари - да не си счупят хората краката за едното нищо.

 60. 60 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 909 Неутрално

  [quote#21:"blowfish"]До коментар [#16] от "Чинчила":Проблемът е, че "назначените капиталисти" с бетонни глави нямат други идеи за бизнес и инвестиции освен да строят хотели и жилищни сгради.
  Така е,нямат никаква фантазия, занимват се всички с едно и също. Никой не търси свободна ниша и не смее да се заеме с нещо ново, за да не "изгори". Раздадоха парите на нискочели физкултурници, които не стават за инвеститори и капиталисти. Затова сме най-бедната страна в ЕС и това няма как да се промени.

 61. 61 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3737 Неутрално

  До коментар [#38] от "mushashi":

  Говорим, за съвсем различни неща... Няма как да сравняваш стара къща в близко село, с ново строителство в областния град...

  Бивш tww09306483.
 62. 62 Профил на Иван К.
  Иван К.
  Рейтинг: 404 Неутрално

  Боже колко глупопсти са изписали по горните колеги .

 63. 63 Профил на Иван К.
  Иван К.
  Рейтинг: 404 Неутрално

  До коментар [#20] от "Lubomir Toshev":
  —цитат от коментар 31 на невеж


  Тоя твой приятел те е заблудил , ако съществува де. Вземи строй и ще се убедиш , че си далеч от истината . Прилична двуетажна къща , 120 квадрата под 60 хиляди на замазка , няма как да се случи, освен ако под замазка не ти е говорил за къща на груб строеж , но какво те топли , че на груб строеж къща струва 30 бона . Реално прилична къща на два етажа 120-130 квадратъа ново строителство, със средн клас материали , среден клас обзавеждане , излиза към 100 бона минимум и годна за живот по съвремените критерии без излишни луксове естествено, това е само цена за строеж.

 64. 64 Профил на Али Ибн Абдул Обстул Бей
  Али Ибн Абдул Обстул Бей
  Рейтинг: 921 Неутрално

  Важното е колко сделки има

  No pain, no gain! GHA Discovery програма за лоялност: Платинено Ниво ; Шалом! ; https://i.imgur.com/LaeLkEr.jpg
 65. 65 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 368 Неутрално

  Не виждам нито една уважителна причина ,поради която човек да загроби дори крадени пари в софийски имот.

 66. 66 Профил на Green Day
  Green Day
  Рейтинг: 997 Неутрално

  И каква е целта с това продължаващо строителство? Населението на България да се засели в 4-5 -те най-големи града в страната?
  —цитат от коментар 16 на Чинчила


  Цел номер едно, пране на пари. Отнася се най-вече до големите сгради, офис-компекси, небостъргачи и прочие изгъзици, които после стоят празни. Само като им видиш имената на крайните собственици и из кои офшори са им турени фирмите, и това е ясно.
  Цел номер две - минимум разход, максимум печалба. Отнася се до нагъчканото жилищно строителство. Купуваш терен между два блока, купуваш си чиновници, които да одобрят плътното затрояване на тоя терен с възможно най-високата кота, на два метра от съседните тераси. Над котата строиш още три етажа мансарди, тавани и гълъбарници. Строиш експресно и некачествено, с най-евтините тухли, наливаш бетона зиме и при дъжд, плащаш стотинки на циганите да клепат мазилка върху кривите трегери и разместените тухли. Най-големият разход е да опаковаш цялото нещо с лъскав теракот - и си готов. Чакаш овцете да купуват по 1500 евро/квадрата, щото това се води "луксозна" сграда, а то какво разбира българинът от луксозна сграда, като допреди 100 години всички сме били у обора на село? Види лъскаво, мята се, банката и тя го убеджава, че направо е "безплатно", а цената му "никога няма да падне". При това положение една трета да продадеш, пак си на печалба, щото "1500 евро метъра" това струва само в паралелната вселена и мокрите сънища на брокерската пасмина.
  Това са двете прични да се строи в избушената България. След десетина години инвеститорите ще са духнали и кой се прецакал-прецакал се. При тия демографски условия след още няколко десетилетия София ще е само едни пустеещи сгради, по-лоши и от панелките, но без дърветата и зеленината, зад които поне панелната разруха не се вижда толкова. Антиутопия...

 67. 67 Профил на petranica
  petranica
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Скъпи съфорумци,
  Някои хора бъркат желаното с действителността. Балон още няма. Цените се вдигнаха и ще продължат да се вдигат известно време, после ще паднат. Нормални пазарни цикли.
  Има кой да купува. И аз се чудя понякога откъде се вадят тези пари - кой кеш, кой кредит...
  Но има - и пазар, и търсене, и предлагане... Та апокалиптиците може и някога да станат прави, но засега няма индикации.

  Любов и светлина!
 68. 68 Профил на ywk50370410
  ywk50370410
  Рейтинг: 320 Неутрално

  До коментар [#31] от "невеж":

  Пич, много са те излъгали. Къща на 2 етажа с 200м2 РЗП..на замазка, зависи дали отвън е с изолация и измазана...защото там е много... но на ниво както продават апартаментите на шпакловка и замазка, тапи, измазана отвън с дограма и входна врата... излиза 60-70000 в зависимост от качеството на материалите и строителя... или 160-170 Евро на квадрат. В зависимост от цената на парцела, проектиране и др. да достигне макс. 350евро, като си има предвид, че при по-восика сграда е по изгодно....
  ...цените са от личен опит приключен ноември 2016

 69. 69 Профил на ywk50370410
  ywk50370410
  Рейтинг: 320 Неутрално

  забравих да кажа, че е извън София..за София може да добавите още 10 бона предполагам

 70. 70 Профил на Федор Езерский
  Федор Езерский
  Рейтинг: 895 Любопитно

  Пичове, в статията не става ли дума за липсата на някакъв сравнително достоверен индекс? Такъв, който да може да се използва. В момента практиката е или вътрешнофирмен, като този на Адрес или най-елементарния и масов - от сайта Имот.бг, който е съставен на база обявите?
  Може майтап да изглежда, но той често се използва от лицензираните оценители при два от трите методи за оценка (пазарни цени (цена/кв.м) и приходите (наем цена/кв.м)).

 71. 71 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 2182 Неутрално

  Майка ми продаде миналата година панелен апартамент 90квм в нелош кватрал, добре подържан и добре ремонтиран. Чист, ново боядисан с хубави мебели и саниран за 90х лева след таксите на брокерите. Не знам дали е много или малко но преди една година в София това беше възможно.
  Факт е че много хора от провинцията се местят в големите градове. Но този процес не може да продължава безкрайно. Доста хора също напускат БЪлгария. При всяко положение тази истерия с цените на имототе ще спре в един момент.

  California Über Alles
 72. 72 Профил на kokoto2
  kokoto2
  Рейтинг: 460 Разстроено

  Едва ли населението ще се струпа в 4-5 града, по-скоро ще са два - София и Пловдив.

  Поне във Варна вече няма кой да работи, тъй като заплатите са ниски. Поради тази причина и вече никой не се заселва, но строителството продължава с бясна сила.

  И един въпрос/съвет към хората с пари, купуващи второ, трето и т.н. жилище във Варна: Защо не купите нещо което ще върши работа на децата Ви? Купете си нещо в западна Европа!

  Пишете грамотно на кирилица! Shift + ь = ѝ
 73. 73 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2541 Неутрално

  Щом се заговори, че пазарът на имоти е в подем, значи нещо не е както трябва. Цикълът при имотите е 5-годишен и той започна през 2014 г. Не остава още много.

 74. 74 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3355 Неутрално

  Във форума на 2-3 места се подхвърля идеята за дублиране и триплиране на "данък сгради", което ще доведе до подобно увеличение и на такса смет. Само че защо народът не се замисля дали това няма да увеличи и наемите?
  А същите тези отворковци (почти съм сигурен, че са от шайката разбойници на Фандъчето и Рапон, ГЕРБ) защо не се замислят как така инвеститорите могат да издържат и години без да са продали построените вече жилища, вероятно с кредити? И как така може да съществуват години готови жилища с Акт 15 (т.е. да не плащат никакви данъци)?
  И накрая, още колко години от "шайката разбойници" ще чакат идеи от народа как да ограничат сивата икономика, след като за нейното ограничаване на Запад имат куп идеи, а нашите разбойници са там поне 2 седмици месечно. И как няма да има плащане в брой за десетки хиляди, след като в страната циркулират тонове банкноти!

 75. 75 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3355 Неутрално

  Щом се заговори, че пазарът на имоти е в подем, значи нещо не е както трябва...
  —цитат от коментар 73 на volarok

  Това може да означава, че от началото на годината са продали 2 апартамента.

 76. 76 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3355 Неутрално

  ...Поне във Варна вече няма кой да работи, тъй като заплатите са ниски. Поради тази причина и вече никой не се заселва...
  —цитат от коментар 72 на kokoto2

  Информацията ти е малко нереална. По данни на НСИ по ниво на заплати Варна е на трето място в страната, след София, и почти плътно до Стара Загора.

 77. 77 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3355 Неутрално

  Говори се много за закупуване на жилища, но вече има не малко млади, които предпочитат да бъдат по-мобилни, и да не се обременяван с жилище. За момента най-доброто заплащане е в София, но само до 5 години София ЩЕ Е НАЙ-ЛОШИЯТ ГРАД ЗА ЖИВЕЕНЕ! И това ще е резултат не на някакви "задълбочени" прогнози, а на безумната липса на визия на "шайката рабойници - ГЕРБ" за развитието на града

 78. 78 Профил на Wizard
  Wizard
  Рейтинг: 648 Неутрално

  По всичко изглежда, че жилищния пазар трудно ще се движи напред с прогресивно намаляващото население, докато офис пазара, в големите градове като София, Пловдив и Варна ще върви напред. Ние сме евтина дестинация за аутсорсинг и още сме атрактивни. Ето и една статия по темата:
  http://crystalcorp.bg/ %d0%be%d1%84%d0%b8%d1%81-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8/

  Never underestimate the power of stupid people in large groups!
 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 80. 80 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 901 Неутрално

  Не мога да разбера усмихва ли се или се зъби.

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 81. 81 Профил на T.M.
  T.M.
  Рейтинг: 352 Неутрално

  Цената на имотите ще падне скоро. Който има акъл в главата ще си спести едни 15-20К евро.Факта, че тръбят толкова силно по медиите "купувайте, че свърши" е класически маркетингов трик за баламурници.За медиите - редно е подобни "анализи" да ги маркирате като платен репортаж/анализ, за да не ви псуват после на тролски и фалшиви медии. Интересчии.
  —цитат от коментар 11 на Прокопи педераст


  Че да се спестят пари е по-добре, отколкото сега да се дават за жилище. Въпросът е като се скпука балонът и пак настане криза как точно да ги спести човек тези пари???

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK