"Топлофикация София" е платила почти 2.25 млн. лева на външни адвокати през 2015 година

Мая Манолова получи отговор на въпросите си с повече от три години закъснение.

© Велко Ангелов

Мая Манолова получи отговор на въпросите си с повече от три години закъснение.Топлофикация София" ЕАД е платила през 2015 година близо 2.25 млн. лева на адвокатски дружества, въпреки че за нея работят 19 юрисконсулти, се разбира от отговори на дружеството на въпроси, зададени от омбудсмана Мая Манолова. Отговорите бяха дадени от дружеството днес, след като в края на февруари столичният административен съд го задължи да направи това.


Съдебните дела продължиха близо три години. Те започнаха заради отказа на ръководството на "Топлофикация София" да даде исканата информация за какво са похарчени събраните през 2015 г. юрисконсултски възнаграждения за близо 15 млн. лева, които дружеството прибира от своите длъжници, въпреки че заплатите на юристите му са включени в цената на топлинната енергия, одобрена от енергийния регулатор.


От "Топлофикация София" казват, че през 2015 година имат 8 договора за правна помощ и процесуално представителство с адвокатски дружества. Изплатените възнаграждения по тях са 2 245 401 лева и 77 стотинки и били определени на база наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.
В същото време работещите на трудов договор в столичната топлофикация юрисконсулти през 2015 година са били 19, като те са получили общо 269 608 лева като заплата и допълнително материално стимулиране. Допълнително между тях са били разпределени 80 104 лева за храна, работно облекло, очила и други по наредбата за социално-битово и културно обслужване на работещите (СБКО).


От друг от отговорите се разбира, че през въпросната година на "Топлофикация София" ЕАД по съдебни, изпълнителни и заповедни производства са присъдени юрисконсултски възнаграждения за малко над 4.23 млн. лв., от които са събрани близо 2.24 млн. лв.


За цялата 2015 г. в Софийския районен съд столичната топлофикация е депозирала 17 555 заявления за издаване на заповед за изпълнение за неплатени задължения за топлинна енергия за 30.24 млн. лв. При частни съдебни изпълнители са образувани 6226 изпълнителни дела за неплатени задължения на стойност близо 14.74 млн. лв.


Образуваните през 2015 г. производства по общия исков ред, по които Дружеството е страна са 5736, като 5 051 дела са образувани въз основа на искови молби, изготвени от юристите в дирекция "Правна" и 685 образувани от клиенти срещу "Топлофикация София" ЕАД.


Въпросите на Мая Манолова и отговорите на тях


1. Какъв е размерът на присъдените юрисконсултски възнаграждения по съдебни и изпълнителни дела, заведени от "Топлофикация София" ЕАД за 2015 год.?
Присъдените юрисконсултски възнаграждения в полза на "Топлофикация София" ЕАД по съдебни, изпълнителни и заповедни производства, образувани от дружеството през 2015 г., са общо в размер на 4 232 303,29 лв.


2. Колко от присъдените на топлофикация за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са събрани, как са осчетоводени и как са разходвани?
Реализираните приходи от присъдени юрисконсултски възнаграждения по съдебни, изпълнителни и заповедни дела за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. са общо в размер на 2 236 825,35 лв. Осчетоводени са по сметка 709: Приходи от други продажби.


3. Колко юрисконсулти са работили в дружеството през 2015 г. и какъв е размерът на трудовите им възнаграждения за същата година?
През 2015 г. "Топлофикация София" ЕАД е било в трудови правоотношения с 19 лица, заемащи длъжността "юрисконсулт" в дружеството. Начислените брутни трудови възнаграждения на юрисконсултите през 2015 г. са общо в размер на 269 608,51 лв., в т.ч. основни заплати и възнаграждения по Кодекса на труда 258 290,18 лв. и 11 318,33 лв. за материално стимулиране. На служителите са изплатени средства по СБКО в размер на 76 554,82 лв. и за закупуване на работно облекло и очила - 3550,54 лв.


4. Какъв е размерът за 2015 г. на изплатените от дружеството заплати и допълнително материално стимулиране на юрисконсултите?
Средствата за допълнително материално стимулиране изплатени на юрисконсултите през 2015 г. са в общ размер на 11 318,33 лв.


5. Какъв е размерът на средствата, изразходвани от дружеството за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му?
През 2015 г., разходите за повишаване квалификацията на юрисконсултите и за предоставяне на здравословни условия на труд, в т.ч. материално-техническа обезпеченост за полагането му са размер на 2480,00 лв.


6. Какъв е броят на заведените срещу длъжници съдебни и изпълнителни дела през 2015 г.?
Във връзка с принудително събиране на дължими суми, на основание чл. 154, ал. 1 от Закона за енергетиката и чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс /в сила от 01.03.2008г./, от битови и небитови клиенти - неизправни длъжници на "Топлофикация София" ЕАД, за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. в Софийски районен съд са депозирани 17 555 броя заявления за издаване на заповед за изпълнение за неплатени задължения за топлинна енергия на стойност 30 234 714, 48 лв., съответно при частни съдебни изпълнители са образувани 6 226 изпълнителни дела за неплатени задължения на стойност 14 737 114, 99 лв.


Образуваните през 2015 г. производства по общия исков ред, по които Дружеството е страна са 5 736, като 5 051 дела са образувани въз основа на искови молби, изготвени от юристите в дирекция "Правна" и 685 образувани от клиенти срещу "Топлофикация София" ЕАД. Завеждането на дела за неплатени задължени за потребена топлинна енергия от неизправните длъжници, цели защита на интересите на дружеството и на всички негови лоялни клиенти. Действията по събиране на задълженията са съобразени и с изтичащата погасителна давност.


7. Какъв е размерът на внесените върху юрисконсултските възнаграждения данъци за 2015 г.?
Приходите от юрисконсултски възнаграждения през 2015 г. са част от всички приходи на дружеството и формират данъчния финансов резултат, който за посочения период е загуба, и съответно не подлежи на облагане, с данък печалба.


8. Каква част от размера на присъдените за 2015 г. юрисконсултски възнаграждения са изплатени на юрисконсултите в дружеството?
Приходите от юрисконсултски възнаграждения не се изплащат на юрисконсултите в дружеството.


9. Какъв е броят на сключените с адвокати договори за правна помощ и процесуално представителство за 2015 г. и какъв е размерът на възнагражденията, изплатени по тях?
През 2015 г. между "Топлофикация София" ЕАД и адвокатски дружества са сключени 8 броя договори за правна помощ и процесуално представителство. Изплатените възнаграждения са в общ размер на 2 245 401,77 лв. и са определени в минимален размер в съответствие с Наредба №1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, която е задължителна и установява минималните размери, под които не е допустимо уговарянето на възнаграждения за предоставяните от адвокатите услуги.


10. По колко съдебни и изпълнителни дела през 2015 г. са ползвани адвокатски услуги?
"Топлофикация София" ЕАД е възложило на адвокатски дружества през 2015 г. процесуално представителство по 7 съдебни производства само с търговски дружества, които се отличават със сериозна фактическа и правна сложност, а така също и със значителен материален интерес, възлизащ на 142 922 174,00 лв. Процесуалното представителство по дела срещу клиенти на дружеството се осъществява само и единствено от юрисконсулти в трудово правоотношение със същото.

Коментари (32)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 1070 Неутрално

  И сега идва въпросът,
  не е ли явява юрисконсултския хонорар неоснователно обогатяване ?
  НАП и другите държавни органи, следва ли да им се присъжда, след като и там, юрисконсултите са на заплата ?!

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 2. 2 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2032 Неутрално

  А техните юрисконсулти какво правят?! Ако са малко да назначат още, ама само на заплата. Юристи под път и на път!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 3. 3 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 334 Неутрално

  До коментар [#1] от "ironhorse":

  По-важният въпрос е дали конкретно длъжностно лице от "Топлофикация София" ЕАД е извършило престъплението безстопанственост.

 4. 4 Профил на telqk
  telqk
  Рейтинг: 1173 Неутрално

  По-интересния въпрос е кои са тия адвокатски дружества - гепаджийски, на отчет и.т.н?
  Манолова много добре знае, че дружеството е общинско поне за сега, след като е общинско има думата общинските съветници и кмета, след това има борд, подпора и.т.н и най-накрая идва изпълнителния директор. И какво последната дупка на кавала е решила просто така да събира такси? Тези неща се решават на друго място!

 5. 5 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1837 Разстроено

  Костов е виновен, че не я приватизира навремето! Софийска Топломистификация! Мошеници от световна класа! Осъдиха ни (проблемна идеална част от апартамент) 301 лева да заплатим за топлоподаване и 630 лева разноски за исковото производство, т.е. юридическите услуги са двойно по-големи от дължимото за парно!

 6. 6 Профил на GreenBush
  GreenBush
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Само за 10 години, ГЕРБ поквариха тази държава в невиждана корупция от която излизането ще е изключително трудно, болезнено и вероятно смъртносностно за някой. Наивно съм си мислил, че след БСП не може да бъде по зле.

 7. 7 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 803 Неутрално

  До коментар [#5] от "Fiji":

  Много са ми забавни хора, които са ОСЪДЕНИ за неплащане на задължения и после рИват защо трябвало да плащат съдебни разноски и адвокатски хонорари. Ами защото съдът и адвокатите е трябвало да работят по вашия казус! Всяка работа изисква усилия и разноски. Затова. Има специална наредба, която определя минималните адвокатски възнаграждения в зависимост от вида на делото (гражданско или наказателно, с материален интерес или без материален интерес, размер на материалния интерес и др.).

  Ако не сте искали да плащате съдебни разноски и хонорари, да си бяхте платили дължимите задължения доброволно!

 8. 8 Профил на Стефан
  Стефан
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#1] от "ironhorse":

  Да, присъжда се. Сумата обаче отива за държавата, а не за процесуалния представител.
  Само че в НАП въпросните хора са изрично посочени юрисконсулти от съответните отдели, както и трябва да бъде навсякъде.
  Не като в тази фалирала структура - да имаш 19 души с обща годишна заплата 270 хил., а да даваш 2,2 млн. за външни адвокати.

 9. 9 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 986 Неутрално

  Юрисконсултското възнаграждение е предвидено в ГПК. Тук идва въпросът кой, как и защо е приел този текст в кодекса и дали май има пръст в това в битността ѝ на народен представител. И само да вметна - пише се "юрисконсулт, без "т".

 10. 10 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 803 Неутрално

  А техните юрисконсулти какво правят?! Ако са малко да назначат още, ама само на заплата. Юристи под път и на път!
  —цитат от коментар 2 на lz2


  И понеже имат назначени и програмисти, то не трябва да възлагат разработване на софтуер на външни фирми, така ли? Ами че то едно е да програмираш справки и да поддържаш работоспособността на системата, друго е да я проекрираш, разработваш и развиваш. Второто не могат да го направят програмистите на Топлофикация. Те имат компетентност за първото, но не и за второто.

  Както и едно е да си юристконсулт, друго е да си адвокат.

 11. 11 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 394 Неутрално

  Източват парите от сметките ни в полза на техни хора и трупат нови и нови задължения на гърба на клиентите. И нямаме никакъв начин да се откажем от услугите им под каквато и да е форма. Просто сме закрепостени към това престъпно и крадливо дружетсво. Това ли ви е демокрацията?

 12. 12 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1837 Неутрално

  До коментар [#5] от "Fiji":Много са ми забавни хора, които са ОСЪДЕНИ за неплащане на задължения и после рИват
  —цитат от коментар 7 на Smoke

  Осъдени сме не защото не искаме да плащаме (да не мислиш, че ни е приятно да плащаме тройно, вместо дължимото), а защото Топлофикация не иска да реши казуса ни и да определя периодично колко дължим ние и колко другият собственик, който нищо не плаща. По-удобно ѝ е да го прави чрез съда.

 13. 13 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 803 Неутрално

  До коментар [#11] от "proza":

  Няма никакъв проблем да се откажете. Свиквате Общо събрание на етажната собственост (т.е. на входа или на блока), гласувате решение за отказ от ползване на топлофикационните услуги и сте готови. Подавате заявлението в Топлофикация и тя изключва входа/блока.

  Не можете обаче да се отказвате само Вие (т.е. отделни апартаменти). Когато живеете в режим на обща етажна собственост, зависите и от желанията и решенията на останалите собственици. Ако искате да зависите само от Вашите решения, тогава да не сте закупували имот в режим на етажна собственост.

 14. 14 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 803 Неутрално

  Осъдени сме не защото не искаме да плащаме (да не мислиш, че ни е приятно да плащаме тройно, вместо дължимото), а защото Топлофикация не иска да реши казуса ни и да определя периодично колко дължим ние и колко другият собственик, който нищо не плаща. По-удобно ѝ е да го прави чрез съда.
  —цитат от коментар 12 на Fiji

  Че защо тогава не сте завели и спечелили Вие дело за това, че Ви е начислена по-висока сума от дължимата от Вас?


 15. 15 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1664 Неутрално

  С погнуса и отвращение очаквам появата на партията на дрОгарката, само не знам дали ще е "под ръка" с високият гологлав чалгар....

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5758 Неутрално

  Топлофикация и в тези си действия е напълно неефективна и разхитителна компания.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 18. 18 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1837 Неутрално

  [quote#14:"Smoke"][/quote]

  Казусът е заплетен: имаме идеална част от апартамент с обща сметка, от Топлофикация не искат да ни разделят партидите, защото апартаментът не е реално разделен, а другият собственик нито иска да направим делба, нито плаща парното. Ние не знаем фактически колко дължим и превеждаме някаква сума на Топлофикация ежемесечно, но от тях не сме получавали вече 10 години никакви известия, дори Заповед за изпълнение не получихме, а направо известие, че е заведено дело. Искаха да ни осъдят за по-голяма сума, но съдът призна само 300 лева, но пък таксата е 600 лева. Разбира се, че ще ги платим, но не е редно хонорарът на юристите да е 2 пъти по-голям от изразходваната топлоенергия.

 19. 19 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1621 Весело

  ..........БРАВО на МАЙЧЕТО........!!!!!!......АДМИРАЦИИ......!!!!!...........аз мисля ,че със своята работа и постигнати успехи /...в битието на обикновенните хорица..../.... дава основание да и се ГЛАСУВА ОЩЕ ПО-ГОЛЯМО ДОВЕРИЕ........!!!!!........по ДЕЛАТА ще ги ПОЗНАЕТЕ......!!!!!!.......както пише в БИБЛИЯТА.........

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 20. 20 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1538 Неутрално

  Най общо - върнали са си 2 милиона от стари вземания, но са платили 6 милиона адвокатски хонорари.
  И бре курорте, Столична община е богата, нема страшно.
  Ще ни вдигне данъците Данчето и ще компенсираме Топлофикация.
  Пфу.

 21. 21 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2053 Неутрално

  Всеки, който сериозно се е заел с Топлофикация, ги е осъдил и не им е платил нищо. И проблемът не е в Топлофикация, а във фирмите за топлинно счетоводство. Тези фирми масово газят наредбата, а после в съда не успяват да докажат, че сметките са коректни....и съдът отхвърля исковете. Просто е!

 22. 22 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 846 Неутрално

  още един начин за легално източване на топлофикацията – и защо не, след като ние ще покрием масрафа.

 23. 23 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2952 Неутрално

  Какви пари въртят тия мутри...

  Любовта ще спаси света!!!
 24. 24 Профил на bobbyperu
  bobbyperu
  Рейтинг: 626 Неутрално

  Топлофикация напълно съответства на определението - ОПГ тоест организирана престъпна група, в НПК май има членове за такива структури.....ало Цацаров!

 25. 25 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2587 Неутрално

  При 17 700 дела срещу неизправни длъжници не ме учудва

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 26. 26 Профил на patilanskomeze
  patilanskomeze
  Рейтинг: 334 Неутрално
 27. 27 Профил на today
  today
  Рейтинг: 981 Неутрално

  По-интересния въпрос е кои са тия адвокатски дружества - гепаджийски, на отчет и.т.н?Манолова много добре знае, че дружеството е общинско поне за сега, след като е общинско има думата общинските съветници и кмета, след това има борд, подпора и.т.н и най-накрая идва изпълнителния директор. И какво последната дупка на кавала е решила просто така да събира такси? Тези неща се решават на друго място!
  —цитат от коментар 4 на telqk


  Именно. Общинските съветници се договарят кого ще сложат за директор, и го слагат с уговорката да вървят далаверите, една от които е посочени от тях юридически кантори да обслужват дружеството, т.е. да прибират едни пари без особени напъни. Те не са решавали някакви юридически казуси, те са изготвили една типова документация и после някоя нископлатена секретарка само е попълвала данните на съответния длъжник. На всичко отгоре управителя на дружеството винаги ще излезе с оправданието, че той по закон е длъжен да се грижи за него и да събира дълговете, за което очевидно е положил нужните старания като дори допълнително е наел кантори за да се съберат повече взимания, а плащанията към тях са определени със закон и той нищо не може да направи. А доколко е имало смисъл да ги наема вече е друг въпрос, който обаче няма да се обсъжда.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 28. 28 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 442 Гневно

  ГЕРБ разрушават с темповете на комунистите

 29. 29 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7389 Неутрално

  Има бол пари, плаща. А дълговете и ще ги покрием всички.

 30. 30 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5811 Неутрално

  От край време топлофикацията е най големият бирник от всички останали, не съжалявам, че нямаме такава услуга в малкия град.

 31. 31 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5811 Неутрално

  От край време топлофикацията е най големият бирник от всички останали, не съжалявам, че нямаме такава услуга в малкия град.

 32. 32 Профил на Ида Големанова
  Ида Големанова
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#13] от "Smoke":

  Колегата е прав! Чел си е тълкувателното. ;)

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK