Подадени са 17 оферти за строителството на участъци от пътя Видин - Ружинци

Подадени са 17 оферти за строителството на участъци от пътя Видин - Ружинци

© Цветелина Белутова, КапиталОтворени са офертите в обществената поръчка за проектиране и строителство при модернизацията на 54.3 км от път I-1 (E-79) Видин - Ботевград, в участъка от Видин до Ружинци. Индикативната стойност на строително-монтажните работи е близо 460 млн. лв. без ДДС, но не е пределна. Проектът ще се реализира със средства от републиканския бюджет, съобщи агенция "Пътна инфраструктура" с уточнението, че плащането ще стане изцяло след като строителството приключи.


Обществената поръчка за проектиране и изпълнение на строително-монтажните работи за участъка от Видин до Ружинци е в три обособени позиции.


В обособена позиция №1 е отсечката от Видин до пътен възел "Макреш" (от км 3+757 до км 33+400). Общата й дължина е 29.643 км. Индикативната стойност за изпълнение на строително-монтажните работи е 250 750 157 лв. без ДДС, но тя не е пределна. Срокът за изпълнение е 30 месеца.
За този участък са отворени 4 оферти. Те са на:
- "Северозапад лот 1" ДЗЗД, в което са: "Нивел строй" ЕООД, "ПСТ Груп", ЕАД, "Пътинженеринг – М" АД, "ПСТ Видин"ЕООД и "ПСТ София" ЕООД;
- ДЗЗД "Видин-Макреш", с участници: "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД и "Главболгарстрой Интернешънал" АД;
- ДЗЗД "АПП ВИДИН – БОТЕВГРАД", с участници: "ГРОМА ХОЛД" ЕООД и "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД;
- "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД.


Трасето в участъка от км 3+757 до км 8+870 ще преминава по съществуващия обходен път на Видин, който ще бъде реконструиран и разширен с две ленти за движение в посока, т. е. ще бъде осигурен пътен габарит Г20. След км 8+870 трасето ще бъде изградено изцяло по нов терен извън съществуващия път І-1 с габарит на автомагистрала Г28, включващ две ленти за движение в посока, аварийна лента, банкети и разделителна ивица. Към новия пътен габарит ще бъдат привързани двата съществуващи пътни възела – при пресичането на новия
път с път ІІ-12 Видин - Брегово (пътен възел "Брегово" и с път ІІ-14 Видин-Връшка чука ( пътен възел "Новоселци").


За повишаване безопасността на движение и безконфликтното пресичане с републиканската мрежа в участъка от км 8+870 до км 33+400 ще бъдат изградени 3 пътни възела - п. в. "Видин" при обходния път на града при 9-ти км,
п. в. "Дунавци" при пресичането с третокласния път Дунавци – Синаговци при 20-ти км, и п. в. "Кула" за връзка с пътя Кула – Страцимирово – гара Страцимирово, при 30-ти км. В отсечката ще бъдат изградени 21 големи
съоръжения - 2 моста над реките Делийска и Войнишка, 2 виадукта, 3 надлеза, 5 пътни подлези и 9 селскостопански надлези и подлези. При 15-ти километър от двете страни на пътя ще има площадка за отдих, която ще бъде с ток, вода и пречиствателно съоръжение.


В обособена позиция №2 е участъкът от разклона за Макреш, при бъдещия пътен възел "Макреш", до с. Бела, при пътен възел "Бела" (от км 33+400 до км 47+000). Общата дължина на този участък е 13,6 км. Индикативната стойност е 115 042 400 лв. без ДДС, но тя не е пределна. Срокът за изпълнение е 24 месеца.


За този участък са отворени 7 оферти. Те са на:
- Обединение "Геопът Видин Ружинци" ДЗЗД, с участници: "ПЪТСТРОЙ –92" АД и ГЕОСТРОЙ" АД;
- ДЗЗД "Роуд Груп", в което са: "ДЖИ ПИ ГРУП" АД, "БГ ЛЕНД КО" АД и КОПЕКС И КО" ЕООД;
- "ГБС Инфраструктурно строителство" АД;
- "СЕВЕРОЗАПАД ЛОТ 2" ДЗЗД, с участници: "ПСТ ГРУП" ЕАД, "Пътинженеринг – М" АД, "ПСТ – Видин" ЕООД и "ПСТ София" ЕООД;
- ДЗЗД "АПП ВИДИН – БОТЕВГРАД", с участници: "ГРОМА ХОЛД" ЕООД и "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД;
- ДЗЗД АМ "МАКРЕШ БЕЛА", в което са: "АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС" АД, "ОБРЕС АСФАЛТАТГЕС ТАРРАКО" СА и "ЕМЕ и ХОТА ГРУАС" СА;
- "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД.


Тази отсечка от пътя е извън обхвата на съществуващия път I-1 и преминава по ново трасе, с габарит на автомагистрала Г28, включващ две ленти за движение в посока, аварийна лента, банкети и разделителна ивица, като в определени участъци с по-големи наклони е предвидено изграждането и на лента за бавно движещи се товарни автомобили. Между 33-ти и 37-ми км отсечката е западно от съществуващия път I-1 (Е79). При 36-ти км новият път ще пресича ж п линията Видин - София с надлез и ще минава над напоителен канал. От 37-ми до
42-ри км ще се спуска към град Димово и река Арчар, ще пресича път I-1 и при 40-ти км ще преминава над град Димово. От 42-ри до 47-ми км пътят ще продължава над град Димово и село Бела, ще е разположен успоредно на пътя Димово - Ружинци и при 46-ти км отново ще пресича път I-1 с пътен възел.


В този участък ще бъдат изградени 2 пътни възела – п. в. "Макреш" при 36-ти км, и п. в. "Бела" на път I-1 в участъка Бела – Скомля, който е при 46-ти км. Ще бъдат построени редица съоръжения - 8 моста, 2 селскостопански подлеза, водостоци и т. н. В близост до пътен възел "Бела" ще бъде разположен контролен център за управление на трафика.


В обособена позиция №3 е отсечката от с. Бела до Ружинци (от км 47+000 до км 58+128). Общата й дължина е 11.128 км. Прогнозната стойност за изпълнение на строително-монтажните работи е 94 135 800 лв. без ДДС, но тя не е пределна. Срокът за изпълнение е 24 месеца.


За този участък са отворени 6 оферти. Те са на:
- "ИНЖСТРОЙИНЖИНЕРИНГ" ЕООД;
- ДЗЗД "Бела - Ружинци", в което са: "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД и "Главболгарстрой Интернешънал" АД;
- "Северозапад Лот 3" ДЗЗД, в което участват: "ПСТ ГРУП" ЕАД, "Пътинженеринг – М" АД, "ПСТ – Видин" ЕООД и "ПСТ София" ЕООД;
- ДЗЗД "АПП ВИДИН – БОТЕВГРАД", с участници: "ГРОМА ХОЛД" ЕООД и "ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД;
- Обединение "ГЕО ПЪТ КАРО БИЛД", в което участват: "Геострой" АД, "Пътстрой-92" АД, "Каро Трейдинг" ООД и "Евробилд" ООД;
- "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД.


Отсечката между с. Бела и Ружинци ще бъде изградена с габарит на автомагистрала Г28, включващ две ленти за движение в посока, аварийна лента, банкети и разделителна ивица, като в определени участъци с по-големи наклони е предвидено изграждането и на лента за бавно движещи се товарни автомобили. Такава ще има между 36-ти и 39-ти км в платното за Видин и между 39-ти и 44- ти км в посока Ботевград. Между 47-ми и 52-ри км пътят ще преминава успоредно на жп линията, като е отдалечен от нея и не засяга съществуващия селскостопански път. След това при 49-ти км ще пресича река Скомля над язовира, ще преминава над две дерета и при 52-км трасето ще пресича жп линията Видин - София. Между 52-ри и 58- ми км след преминаването на пътя за село Орешец, новият път ще се спуска към Ружинци. При 56-ти км отсечката ще преминава над път I-1 /E79/ Видин - Кула.


В участъка ще бъдат изградени надлез над жп линията Видин - София, мостове над реките Барата и Скомля, 3 селскостопански подлеза. При 50-ти км от двете страни на пътя ще има площадка за отдих с тоалетни, паркинги, осветление и пречиствателно съоръжение.


Строителството на направлението Видин - Ботевград /167 км/ ще започне от едни от най-сложните отсечки Мездра - Ботевград /33 км/ и Видин - Ружинци /54.3 км/, което е повече от половината трасе на скоростния път. За да върви работата по-бързо, строителството на пътя между Мездра и Ботевград е разделено на два участъка - лот 1 /19.3 км/ и лот 2 /13.4 км/. За лот 2 има избран изпълнител и предстои подписването на договора.


Тръжната комисия по избора на изпълнител на лот 1 продължава работата си и предстои отварянето на ценовите предложения.


Както и тръжната процедура за избор на изпълнители на 33 км от път I-1 между Мездра и Ботевград, така и за участъка от Видин до Ружинци ще се приложи нова схема на плащане, която предвижда цялата стойност на договора да се разплати на изпълнителя след приключване на строителните дейности.. Целта е бъдещите изпълнители на направлението Видин - Ботевград да работят максимално мобилизирано и да завършат обекта качествено и в кратък срок.


Пътят Видин – Ботевград е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г., тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите "Хемус", "Тракия" и "Струма". С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще се ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.


-

Коментари (12)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 3006 Неутрално

  След 2 седмици:

  "от тях до отваряне на ценовото предложение комисията е допуснала само две"

  "Нация на 1300 години - всички ли сте роби на един дебел, грозен?". Цялата реч на Вежди Рашидов в кулоарите на парламента, 30.07.2013: bit.ly/2MdSDEK
 2. 2 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2860 Неутрално

  Браво. Пътищата трябва да се строят все повече и все по-бързо. Остават някакви си към 1000 километра магистрали.

 3. 3 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 3414 Неутрално

  Ай ся , ако беше приоритет щеше да е готов преди 20г.

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 4. 4 Профил на Пешката
  Пешката
  Рейтинг: 2502 Неутрално

  Крайно належащо беше. Схемата звучи добре - нито стотинка изплатена до завършването на проекта.

  Ако го боли, както го мързи, отдавна да е умрел.
 5. 5 Профил на xfh59608894
  xfh59608894
  Рейтинг: 534 Неутрално

  Най-безсмислената гербаджийска магистрала, полумагистрала или каквото го водят там. Едно че е пълна глупост да се строи подобен път след Враца, друго че трасето можеше да мине покрай Лом при същото или по-малко разстояние и по-удобен релеф, но да обслужва и една 30-хилядна община.

 6. 6 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1080 Неутрално

  Чудесно ще е, ако стане до 2022г.

  http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
 7. 7 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 1080 Неутрално

  До коментар [#5] от "xfh59608894":

  Явно никога не си пътувал на север от Ботевград.

  http://www.youtube.com/watch?v=wPw0Z5CtKTs
 8. 8 Профил на praseta_mezeta
  praseta_mezeta
  Рейтинг: 442 Неутрално


  Дано се строи качествено и няма забавяния.
  Като се сетя с колко зор се добрах до Белоградчик преди 4 години, тази магистрала е направо закъсняла.
  За жалост не съм много сигурен че ще докара достатъчно бизнес за да спре кризата в Северозапада :(
  Тези хора там бяха оставени 30 години на тоталната мизерия....

 9. 9 Профил на gobay
  gobay
  Рейтинг: 1067 Неутрално

  Сега е момента и Прокопиев да се кандидатира и като отпадне да има повод за още по-голямо плюене от Дневник.

 10. 10 Профил на gobay
  gobay
  Рейтинг: 1067 Неутрално

  Ай ся , ако беше приоритет щеше да е готов преди 20г.
  —цитат от коментар 3 на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи


  Аз пък си спомням как М.Миков говореше,че Дунав мост 2 не е необходим.Преди 20 години се копаеха първи копки на строежа на моста и в тези копки имаше поникнали дръвчета.Впрочем-кой беше управляващ преди 20 години?

 11. 11 Профил на Да вярваме на истината
  Да вярваме на истината
  Рейтинг: 2860 Неутрално

  До коментар [#8] от "praseta_mezeta":

  Ами пробвайте да работите в Северозапада. А не някой да се грижи за вас.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK