Анализирай това: защо банки отказват да отворят сметки на чужди компании

Анализирай това: защо банки отказват да отворят сметки на чужди компании

© Анелия НиколоваФирмите с чуждестранно участие все по-често получават отказ от българските банки да им открият сметки, а мотивите за това остават неизвестни. За това сигнализира наскоро адвокатско сдружение в отворено писмо до банковата асоциация, БНБ, омбудсмана и ДАНС.


Информацията се потвърждава от счетоводни къщи, които имат такива клиенти. Размерът на проблема е трудно установим, официалните жалби до институции са по-скоро единични случаи, а потърпевшите решават проблема си като избират небанкови алтернативи. От Американската търговска камара обявиха, че нямат данни за такъв проблем. Същото твърдят и от Българо-германската търговско-индустриална камара.


Проблемът произтича от множеството задължения и големи отговорности, вменени на банките, със Закона за мерките срещу изпирането на пари от 2018 г. Официалните институции на практика омаловажават проблема, се вижда от техните позиции.
Фирми без сметки


На фона на неособено впечатляващия обем на чуждестранните инвестиции в България е странно чуждият бизнес да среща проблеми при опит да си открие разплащателна сметка, коментират адвокати и счетоводители.


Пред "Дневник" адвокат Емил Георгиев, председател на "Обединение на свободните адвокати", разказа, че постепенно от влизането на закона в сила преди две години ситуацията се влошава. Още от самото начало било затруднено откриването на такива сметки и все повече се стеснявал кръгът на банките, които го правели, докато се стигне до ситуация, че почти никоя не отговаря положително на такова искане. Той коментира, че трябва да има някакъв баланс, при който хем да се спазва законът, хем банките да мотивират решенията си, за да преценят фирмите отстранима ли е причината, заради която получават отказ.


"Проблемът стана сега особено осезаем, тъй като и последните банки, които имаха някаква по-нормална политика, и те предадоха четата и започнаха масово да постановяват немотивирани откази и същевременно да събират такси, достигащи до няколкостотин лева", разказва той.


Посочва, че анализ на ситуацията в другите страни от ЕС, където се прилагат същите директиви, показва, че няма такива проблеми при прилагането, а освен това не е масова практика да се взимат такси за разглеждане на документите. В допълнение има стандартна практика да се аргументират отказите.

"Когато кажем на нашите клиенти, че не сме в състояние да им обясним какъв е проблемът, те питат: какви адвокати сте тогава", допълва той.

Затова организацията наскоро изпрати отворено писмо до няколко институции с искане за работна среща, на която да се потърси работещо решение, на фона на предстоящо въвеждане на следваща европейска директива срещу прането на пари в националните законодателства. Към 7 юли отговор е получен само от ДАНС, в който се обяснява, че законът вменява ангажиментите на България, произтичащи от европейското й членство и че изискванията са еднакви за българските и чуждите фирми. Очаква се и среща с Българската агенция за инвестиции.


Анализирай това: защо банки отказват да отворят сметки на чужди компании

© Анелия Николова


Павлина Петрова, управител на счетоводната кантора "Зара Консулт", членуваща в Българската стопанска камара, потвърждава този проблем, с който се сблъскват и нейните клиенти -чуждестранни фирми или такива с чуждестранно участие. Тя също разказва, че през последните две години проблемът назрява и в момента е на път да се превърне в непреодолим особено за малките и средни фирми, които са гръбнакът на местната икономика.


От своят опит с клиентите си казва, че банките имат различни срокове за проверка на документите - някои казват 3-5 дни, но са готови след 2-3 седмици, други изобщо не определят срокове. Когато някой получи отказ, а е чакал 3 седмици, не е нормално да не знаеш каква е причината, за да видиш дали можеш да я отстраниш, коментира тя. На свой ред допълва, че някои банки вече таксуват клиентите за разглеждане на документи при кандидатстване за банкова сметка, таксите за разглеждане достигат до 200 лв. и не се връщат при отказ.


Немаловажен проблем е и изискването за персонално присъствие на собственика на фирмата, което означава специално да дойде от чужбина за среща в съответната банка. Първо, при откриването на набирателна сметка, в която да се внесе капиталът за учредяване на дружеството и след това при одобрение - за лична среща по искането да се открие разплащателна сметка.


Споменава и нелогични изисквания - като чуждият гражданин да има жилище, постоянно пребиваване и служители в България, при положение, че той още не е започнал бизнеса си и няма логика да има всичките тези неща.


Банките: Отказите не са тенденция


От Асоциацията на банките в България в отговор на въпроси от "Дневник" посочват, че в преобладаващия брой случаи банките успяват да съберат необходимата информация от чуждестранните лица и да им да открият сметки, при спазване на законовите изисквания за това.


Посочват, че банките са длъжни, спазвайки Закона за мерките срещу изпирането на пари, да откажат откриване на сметка, ако е невъзможно да направят комплексна проверка на съответната фирма. Допълват, че неизпълнение на предвидените в този закон задължения поставят под сериозен риск съответната банка. "Този риск, освен пред съответните регулатори, включва и взаимоотношенията на банките със съконтрахентите й, каквито са, например, банките в чужбина, с които тя има кореспондентски отношения", допълват от асоциацията.


Част от тази комплексна проверка е изготвянето на оценка за реалната и истинска цел на деловите взаимоотношения с потенциалния клиент, а също и идентификация на действителния собственик по начин, даващ достатъчно основание да се приеме за установен. Задължително е и изясняването на произхода на средствата и източника на богатство. "При юридически лица с чуждестранна собственост тези действия естествено могат да наложат полагането на повече усилия и съдействие от страна на лицата", допълват от асоциацията.


Посочват, че всяко дружество, което иска откриване на сметка, се разглежда индивидуално, като му се изготвя рисков профил в съответствие с предвидените в закона хипотези. В отделни случаи, след оценка на рисковите фактори, е възможно клиент да бъде оценен като неприемлив риск за банката и в тези случаи не се установяват отношения с него, допълва асоциацията.

"Въз основа на рисковия профил има случаи на отказ да бъдат открити сметки на дружества, чиито собственици са чуждестранни лица, но те не могат да бъдат разглеждани като тенденция. При всеки индивидуален случай се оценяват и анализират присъщите рискови фактори, които банките наблюдават", посочват от асоциацията.

Позовават се на текст от Наредба 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, който им дава право да откажат сключването на договор без да обосновават причините за това. От БНБ също в отогвор на въпроси от "Дневник" цитират наредбата.


Посочват, че прилагането на мерките за комплексна проверка на клиентите се извършва в съответствие с изискванията на Закона и правилника за прилагането му, "като видът, степента и обемът на прилаганите нормативно определени мерки следва да бъдат съобразени с нивото на риск от изпиране на пари". Допълват, че банките трябва да определят рисков профил на клиента като рисковете се оценяват не само преди да станат клиенти, но и периодично след това.


Централната банка също описва процедурата, при която банките трябва да установят действителния собственик като добавят, че определянето на рисковия профил е свързано и с държавата, в която постоянно пребивава той.


Банките могат да откажат дадена фирма да им стане клиент, ако преценяват, че няма да могат да наблюдават и контролират ефективно и в достатъчна степен рисковете от това, допълва в отговорите си БНБ.


"В тази връзка при невъзможност на доставчик на платежни услуги да изпълни изискванията за комплексна проверка на клиентите, съгласно разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, той е длъжен да откаже установяването на делови взаимоотношения, в т.ч. откриването на сметка", допълват от БНБ.


Европа оценява ефекта


От отговорите на БНБ се разбира, че в момента в ЕС се прави опит да се оцени ефектът от прилагането на тази директива, свързана с предотвратяване прането на пари и финансирането на тероризма. За целта Европейският банков орган (ЕБО) наскоро е публикувал на интернет страницата си покана към заинтересованите да се включат в проучване за предпочитанията на кредитните и финансовите институции да не обслужват определен клиент или категория клиенти, чиито профили са свързани с по-високи нива на риск. Проучването цели да се определи мащабът на определяните като високорискови клиенти и предизвикателствата пред засегнатите от мерките. Както и да се изяснят причините, поради които кредитните и финансовите институции избират да управляват риска чрез... отказ от някои клиенти.


"На страницата на Европейския банков орган е посочено, че Органът е събрал неофициални сведения, че в рамките на ЕС достъпът до банкови услуги на някои категории клиенти, които се свързват с по-високи нива на риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма, е затруднен", посочват от БНБ.


Банката съобщава, че през последните 2 г. при нея са постъпили малък брой (4 бр.) възражения от чуждестранни лица. Сигнали са получени от националния омбудсман и от "Обединение на свободните адвокати".


Напомнят, че в България платежни сметки се откриват и поддържат от банките, платежните институции и дружествата за електронни пари. Към края на 2019 г. по предварителни данни от статистиката на плащанията за България, броят на откритите платежни сметки от физически и юридически лица при лицензираните от БНБ доставчици на платежни услуги и клонове е 13.9 млн.

"Това свидетелства, че степента на финансова приобщеност в България е висока и населението и дружествата имат свободен достъп до платежната инфраструктура в страната", заключават от БНБ.


Банките губят бизнес


Законът за мерките срещу изпирането на пари дава свобода при взимане на съответно решение и субективният фактор е от значение. Когато няма ясни вътрешни правила и критерии, се натрупва субективен фактор, а законът е сложна материя, казва Павлина Петрова. Според нея все още има "масово непознаване" на материята, а от другата страна е страхът на банките от санкции в случай на грешка и допускане на недобросъвестни клиенти. Това води до чести и необосновани откази за разкриване на банкови сметки. В допълнение посочва, че банките в България все още нямат капацитет да правят непрекъснат мониторинг над фирмите, които са приели за клиенти, а това е от основно значение за превенцията срещу изпиране на пари.


Според адвоктат Георгиев пък понякога отказите се дължат на това, че банките не оценяват съответната фирма като потенциален източник на добър бизнес за тях. Основание за това му дава изискването фирмите да прилагат и прогнози за оборота си, който ще постъпва по съответната сметка. "Ако е така, да кажат открито, че за под еди-колко си лева оборот не се занимават", допълва той. Според него при това положение стартъпите, на които основното достойноство не са големите първоначални приходи, са на пракитка обречени.


"Борбата с нашите банки е едно от нещата, които карат инвеститорите да се преригстрират в други държави. Така затваряме вратите си към външните инвестиции", коментира пред "Блумбърг ТВ" наскоро Добромир Иванов, изпълнителен директор на Българската стартъп асоциация. "Предният стартъп, в който бях, беше българо-френски. Затвориха фирмата заради проблеми с банките. Трябва да видим коя е задължителната рамка и как могат нещата да се оптимизират. Със сигурност имаме някаква гъвкавост, в която можем да се движим", казва още той.


Според Петрова крайният резултат от тази ситуация ваече е налице - отлив на клиенти от банките и насочването им към платформите за електронни разплащания като Revolut, Paysera и др., които са много успешни, защото откриването на сметки става бързо и без излишна бюрокрация, таксите за обслужване са по-ниски. "По този начин в перспектива, банките губят клиенти и то предимно малки и средни компании", коментира управителят на "Зара Консулт".


Според нея трябва да има облекчени процедури за малкия и среден бизнес както и за фирми от страни членки на ЕС, единни регистри за проверка, ясни критерии и намаляване на субективния фактор по преценка на риска са решения, които биха допринесли за подобряване на бизнес средата у нас.


България може и да няма особен механизъм да влияе на съдържанието на европейските директиви и регламенти, но би могла да приложи своите собствени вътрешни правилата, така че да не отблъскват фирмите, желаещи да открият свой бизнес в страната и да плащат данъците си тук, казва Петрова. Според нея такава е и тенденцията в други страни от ЕС, в които по-рано са въвели мерките и вече са оценили препятствията пред бизнеса. "В момента е по-лесно и по-бързо да се разкрие фирмена банкова сметка в Западна Европа отколкото в България", казва тя.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (127)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3066 Разстроено

  Ето така най-бедната държава в ЕС насърчава чуждите инвеститори.
  Докато премиерът й сладко спинка до шкафче, пълно с банкноти от по 500 евро.
  Какво да се коментира.

 2. 2 Профил на troi
  troi
  Рейтинг: 568 Неутрално

  До коментар [#1] от "boevbisser":

  Точно, кой чиновник го интересува обшествения интерес, бизнеса да е силен и динамичен, интересуват се пачките под дюшека да са по 50000 евро и ден да мине, друг да дойде.

  забавление и приключение
 3. 3 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2717 Весело

  Спокойно - за "чуждестранни" инвеститори, все наши наследници на верни и проверени другари - пари има. Гледаш фирмата с английско име, а началниците - наши червени другари - решили да вземат едни пари, като се маскират като "чуждестранен инвеститор" и като им откажат - реват по медиите.

 4. 4 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3066 Неутрално

  До коментар [#3] от "Deaddark":

  Точно тези, които описваш, едва ли реват по медиите, при тях всичко си е тип-топ.
  Обикновените реват, реват, пък се откажат и отидат някъде другаде.

 5. 5 Профил на Lazarus
  Lazarus
  Рейтинг: 976 Неутрално

  Банките масово отказват откриване на сметка на български фирми, със собственици, лица извън ЕС. Особено ако собственик е чуждестранно юридическо лице, извън ЕС. Отказват същ на собственици от Кипър, понякога от Гърция и т.н. И е абсолютен абсурд, една фирма да се регистрира от съдии от Агенция по вписванията, а банките да не и откриват сметка, под натиск на ДАНС. Има голям брой чужденци, които искат да се възползват от ниската ставка на корпоративен данък. Например в сферата на софтуерни услуги, международна търговия и т.н. Ако се регистрират тук, ще плащат данъци в България. Но ДАНС унищожава едно от малкото предимства, които имаме - ниския данък.

 6. 6 Профил на nhh18551388
  nhh18551388
  Рейтинг: 824 Неутрално

  ...В допълнение има стандартна практика да се аргументират отказите....

  Никъде в страните от Европейския съюз няма такава СТАНДАРТНА практика. Ако банката реши, може от любезност да ти даде някакво лицемерно и пределно обтекаемо обяснение. Иначе просто казва НЕ и толкоз. Иди да се жалиш на арменския поп, ако си нямаш друга работа.
  В Германия, Франция и Великобритания е много по-трудно за чужденец или чужда фирма да открие банкова сметка отколкото в България.

 7. 7 Профил на anlazar
  anlazar
  Рейтинг: 365 Неутрално

  Затова Европа е на години след САЩ при иновации.

 8. 8 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2390 Любопитно

  До коментар [#1] от "boevbisser":

  Същите проблеми преди десетина години ги имаше из останалия ЕС. За фирми, иди дойди, по ставсше. До към 2000 г беше горе долу нормално, ама после за частно лице стана ад ... Те и за това се прие директивата на ЕК, банките да не могат да отказват ако чужденеца има легален престой, независимо от произхода и нещата се урегулираха. Добре е да се разбере, кскъв е мотива за това поведение на бг институциите.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 9. 9 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2717 Весело

  До коментар [#4] от "boevbisser":

  Не си гледал как фирми на Пеевски се оплакват че ги натискали и да си СВЪРШАТ работата, за която държавата им е платила - те си мислят че така фиктивно ще вземат едни пари.

 10. 10 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3066 Неутрално

  До коментар [#8] от "DDR":

  Само мога да направя обосновано предположение, че на никого не му се занимава с проверки от институции, особено пък такава като ДАНС - разправиии, нерви, загуба на време и пари с малоумни чиновници. Затова е по-лесно да откажеш без обяснения.
  А не бива - за нас всеки инвеститор и чужденец трябва да е много по-ценен, просто сме най-изостанали и трябва да ги привличаме, а не обратното.
  Както и да е, да ходим на работа -:/.

 11. 11 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4686 Любопитно

  И после се чудят защо инвеститори бягат от България..... В нормалните държави не ти взимат такси за разглеждане на документи и ти отварят бизнес сметка само с документите за регистрацията на фирмата плюс два документа с които да се докаже адрес на Директора или секретаря на фирмата....обикновено това става в рамките на 48 часа и след това имаш работеща сметка без проблеми.

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 12. 12 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1246 Неутрално

  Преди да се нахвърлям на тъпите банки, тъпия закон, тъпите чиновници и т.н...може ли малко сухи цифри?

  Какъв е процента на одобрените сметки на собственици извън България?
  Какъв е средния за Румъния, Испания, Италия?

  Искам да кажа, че проблем сигурно има. но колко голям е всъщност?
  Понякога покрай сухото гори и суровото.
  Другия вариант може да е всички отварят безконтролно и България е най-големия пират в ЕС.

  Кое е по-малкото зло?

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 13. 13 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4686 Неутрално

  ...В допълнение има стандартна практика да се аргументират отказите....Никъде в страните от Европейския съюз няма такава СТАНДАРТНА практика. Ако банката реши, може от любезност да ти даде някакво лицемерно и пределно обтекаемо обяснение. Иначе просто казва НЕ и толкоз. Иди да се жалиш на арменския поп, ако си нямаш друга работа.В Германия, Франция и Великобритания е много по-трудно за чужденец или чужда фирма да открие банкова сметка отколкото в България.
  —цитат от коментар 6 на nhh18551388


  😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁 Явно никога дори не си опитвал да отвориш сметка дори и обикновенна потребителска във Великобритания. Както и да е дерзай 😁😁😁

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 14. 14 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2390 Неутрално

  До коментар [#10] от "boevbisser":

  На мене на времето (преди приемането на директивата на ЕК, че не могат да отказват на законно пребиваващи) са ми обяснявали при нефоермаленрмален разговор банки в ЕС (след 2000 г до приема на директивата), че на чужденците гледат като на ненадеждни клиенти —> които си пращат веднага парите в чужбина или пък в един момент закриват сметката, защото си заминават. А на тях им трябвали предвидими клиенти. За сметка на това, пък имаше банки, дето се бяха ”специализирали” на чужденци. И още са си живи и здрави. А преди 2000 г нямаше проблеми. Имам чувството, че нещата се скапаха след атентста на близнаците кули в Ню Йорк.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 15. 15 Профил на Dark
  Dark
  Рейтинг: 1299 Неутрално

  Мога да потвърдя - исках да ми открият две сметки: едната в E. Gutzwiller & Cie. Banquiers и Citi - настана някаква паника. Българската банка няма да я споменавам, че веднага ще ми пратят мутри или прокуратура - знаете как е.
  Насърчаването на бизнес е с обратен знак. Тесногърдия българин си знае само неговия си вилает.

 16. 16 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2047 Неутрално

  Много другари си живеят с тротоарните илюзии без изобщо да вникват в един елементарен факт - никоя банка не е длъжна да отвори сметка на когото и да било нито да поддържа такава. Няма такъв филм. В случая желанието на клиента изобщо не е решаващ фактор, нито банката е длъжна да дава обяснения. Бил съм свидетел как на фирма с милионни обороти за 15 минути им затвориха всички сметки, натракаха им кашиерс чек до последното пени без да им дават никакви обяснения. И сбогом, Гергино.

 17. 17 Профил на Oggie Petkov
  Oggie Petkov
  Рейтинг: 517 Неутрално

  До коментар [#7] от "anlazar":

  Имах подобен проблем в САЩ. Бях новодошъл, със зелена карта наивник на над средна възраст. Банките ми отказаха да ми открият сметка, защото бях и без работа. Едва след като предложих да депозирам доста солидна сума се съгласиха. Предполагам, че случаите у нас са подобни.

 18. 18 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4296 Неутрално

  До коментар [#13] от "padrino":

  Единственният по-особен документ, който ми поискаха във Великобритания бе ютилити бил на мое име! Имах сметка за вода, неплатена още. Открих лична (не фирмена) сметка да 20 минути.

 19. 19 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4686 Весело

  До коментар [#13] от "padrino":Единственният по-особен документ, който ми поискаха във Великобритания бе ютилити бил на мое име! Имах сметка за вода, неплатена още. Открих лична (не фирмена) сметка да 20 минути.
  —цитат от коментар 18 на vassilun


  Много точно, дори регистрация за доктор върши работа с твоето име и адрес, но това е трудно да се обясни на форумните войници които никога дори не са стъпвали на острова 😁😁😁

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 20. 20 Профил на ЙЕИ
  ЙЕИ
  Рейтинг: 464 Весело

  То да беше само това :-)
  Има там едно ново въпросниче, където те питата
  1.Имате ли двойно гражданстов
  2.Гражданин ли сте на САЩ
  3.Ваши роднини членове ли са на ръководствата на политически партии
  НЯКОИ ОТ ДАНС просто са почнали да изпълняват ролята на ПОЛИТическа полиция.

  След хиляди реформирания тая институция не можа да избяга от аплоато си на ДС, явно освен НСО и тя е за закриване

 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на Nikola Penchev
  Nikola Penchev
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Това е наистина сериозен проблем. Когато стигнеш до момента с отваряне на банкова сметка на фирмата си, обикновено вече си инвестирал някакви пари в услуги, такси и пътувания. Отварянето на банкова сметка трябва да е просто подробност, но се оказва най-голямата спирачка през чужденците.

 23. 23 Профил на gosko22
  gosko22
  Рейтинг: 381 Неутрално

  Това е много голям проблем. Не само стотиците милиони капитал и инвестиции а и факта че без сметка в банка компаниите не могат да назначават служители в БГ.

  Ако не искате да работите за олигарсите тук а за стартираща компания от Америка или Европа.... Това няма да стане защото те имат спънки в банките а на олигарсите това им харесва!

 24. 24 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2105 Неутрално

  Нали ревахте срещу офшорките и мучахте тука у форумО да се забранят да се преследват, да се изколят.....в общия случай без изобщо да разбирате какво е офшорка. Ами ЕТО ви ефекта. Сега мучите срещу банките съответно и срещу държавата, че ги погнала

 25. 25 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2105 Неутрално

  До коментар [#19] от "padrino":

  Ти лична сметка можеш и тука да си откриеш без проблем, тука за фирмени става дума и то за сметка на фирма, собственост на чуждестранна фирма, ама явно не правите разлика

 26. 26 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Наистина е много трудно в последната година. А пък за граждани на Израел е почти невъзможно да открият сметка. Има явно някакъв проблем с мерките за пране на пари и банките решават просто да откажат, вместо да имат разправии след това. Не знам дали има и един сектор в страната, който да работи нормално.

 27. 27 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1311 Неутрално

  Основно се отказват сметки на руски "търговски представителства". Да напомня, чрез "търговско представителство" руснаците могат да живеят у нас постоянно. Другите варианти като ВНЖ изискват да се живее в България не повече от 180 дни, при това не последователно. Нормално е банките да отказват на руснаци, при все че в света основно руснаци перат пари чрез банки

 28. 28 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2105 Неутрално

  От друга страна кат съ замисля, еУементарно се заобикаля проблема. Прави си адвоката едно ООД на негово име, набирателна сметка ала бала, отваря си сметки отметки каквото реши, после го продава на когото си иска. Са...тъпо е да се правят подобни идиотщини ама...

 29. 29 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1592 Неутрално

  В Чехословакия на времето, както и в наследничките й - Чехия и Словакия, но и в Австрия, съм имал и имам няколко сметки (в момента останаха 2). Никога не са ми правили проблем до началото на тази година, когато чешкият клон на Национале Нидерланден, на който бях клиент от години, ми върна парите и ми закри сметката с обяснението, че не съм подал доказателсттва за благонадеждност по не знам си каква регулация на САЩ (?!). Добре поне, че такса не ми удържаха.
  При това съм само частно лице, гражданин съм само на страни от ЕС, не съм имал проблем със закона...

  E PLVRIBVS VNVM
 30. 30 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  Освен това е крайно време да забранят на нашенските банки да събират такси и комисиони за неизвършени услуги. Много от тях започват процедури за услуги с които са предварително наясно, че няма да извършат. Просто те лъжат и ти губят времето, за да ти прибират едни пари.

  Бивш tww09306483.
 31. 31 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  Чуждият бизнес изпитва трудности да си отвори банкова сметка, по подозрение да не изпере пари. Същевременно мафията си ги пере.

 32. 32 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4686 Весело

  До коментар [#19] от "padrino":Ти лична сметка можеш и тука да си откриеш без проблем, тука за фирмени става дума и то за сметка на фирма, собственост на чуждестранна фирма, ама явно не правите разлика
  —цитат от коментар 25 на uq


  Прочети какво съм написал в пост 11....бавно и ако е нужно два пъти 😁😁😁
  Във Великобритания НИКОЙ не те пита от къде си, питат те дали можеш да докажеш адрес във Великобритания и толкоз. Поглеждат ти паспорта (ако си чужденец) само за да установят, че ти си ти. След това показваш сметка за ток, регистрация с общината за данък, сметка за газ, регистрация в местният доктор, Застрахователна полица на колата..... един от горните документи е достатъчен за да ПОТВЪРДИ ТВОЯТ АДРЕС....и съответно регистрацията на фирмата в местната търговска палата.....и това е, НИЩО ДРУГО. След ден/два имаш сметка а след още 2/3 дни ти идват и картите.

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 33. 33 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  Бюрокрацията убива бизнеса повече от мафията.

 34. 34 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  ЧувАли ли сте за FATCA? Ами има гугъл бе. И това чудо долетя откъм голямата локва.

 35. 35 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Просто има н на брой стоп списъци. В банките не правят нищо особено, просто вкарват данните за фирмата и собствениците в базата данни и от там светва зелено или червено. Е! Пише си и кой точно стоп списък е светнал, ама защо, как, къде е прегрешението, няма кой да рови, пък и няма смисъл - на кой му се плаща санкция от БНБ или Финансовото разузнаване, която и без това не подлежи на обжалване.

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 37 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  До коментар [#32] от "padrino":

  Един турчин от тези дето лъскат обувки на улицата беше кандидатствал да си отвори фирма и да замине за Лондон.
  Първоначално му отказаха, защото бизнесът бил малък, после му разрешиха и замина от Истанбул да лъска обувки в Лондон.

  В линка има снимка да видите за какъв бизнес става въпрос.

  https://www.google.es/search?q=sokakta+ayakkabı+temizleyen&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en-es&client=safari #imgrc=0GMqQcw39D_DKM

 38. 38 Профил на moyamillost
  moyamillost
  Рейтинг: 29 Неутрално

  Определено подкрепям становището, че има проблем.

  До преди 2 месеца работих в софтуерна компания, която е холандска собственост. Както повечето в този сектор, компанията си плаща всички заплати на реалните, осигуровки, данъци и т.н. През пролетта на 2019 просто ни блокираха сметките в Уникредит Булбанк за 2 месеца. Фирмата има общо 6 човека действителни собственици - 2 британски граждани, 2 холандски, 1 българин и 1 от Канада, постоянно живеещи в България, Нидерландия и Обединеното кралство - по това време всички в ЕС. Тези 6 собственици управляват българската компания през 5 компании, всички регистрирани в Нидерландия. Е, познайте: българският и холандския търговски регистър не взаимодействат автоматично. Трябваше всички документи (описи от холандския търговски регистър, документи на компаниите, документи за самоличност) да се изкарат в Холандия нотариално заверени, преведени и легализирани в България. И преди 2 месеца ми се обаждат от Уникредит пак: трябва да си актуализирате данните. "Нямаме промяна в собствеността, може да видите в Търговския регистър." (там има раздел действителни собственици) казвам аз, питам пак ли трябва да подаваме всички документи - "Да, иначе ще ви закрием сметките до края на август."

 39. 39 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2105 Неутрално

  До коментар [#37] от "half truth":

  Уф, незнам има ли смисъл. Абе аланколу, няма никакъв проблем чужденецът Х, ако има право, например ако е гражданин на ЕС, да си донесе гза в БГ да си отвори фирма, да си направи сметка и да си работи. Тука става дума за чуждата фирма АБВ, която учредява българско ООД, на което е собственик или съсобственик. Тогава банката ти казва, че не може да докажеш кой е реалният собственик на ООДто, тъй като то не е собственост на физическо лице, а на чуждестранно юридическо лице, зад което не е ясно кой стои и дали не е с фиктивен собственик.
  Май ви дойде сложно, сори, бегай да лъскаш обувки

 40. 40 Профил на zapp
  zapp
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Истината е много проста,тук политика и банки са като свински черва оплетени.
  На политиката не и трябват инвеститори говорещи за закон и ред.А иначе на българските банки им се носи славата на перачници на пари и точно тия отказват.
  Ние дълго от време живеем в измислена реалност с дълбока сенчеста страна, която в много случаи променя или модифицира правилата.

 41. 41 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2877 Неутрално

  Защо не се споменава, че тези чужди фирми всичките до една са регистрирани в офшорни зони и то толкова дълбоки, че чуждия им собственик е неустановим по никакъв начин. Почти всички се занимават с "търговия", ама не казват с какво или с консултации. Все сфери където лесно се перат едни пари.

  Логично е банките да стоят надалеч от такива клиенти, както е логично нито Американската, нито Германската Българо търговски камари да са имали подобни случаи. :)

 42. 42 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4686 Любопитно

  До коментар [#32] от "padrino":Толкова си тъп, че дори след като съм ти написал че има разлика между лична и фирмена сметказ пак не можеш да вземеш! Е такива великобритснци като тебе са щастливи в глупостта си и самовлюбената си увереност, че всичко знаят, понеже правят консерви във Великобритания
  —цитат от коментар 36 на uq


  Аз дали съм тъп не знам, но ти не можеш да четеш, това е сигурно, аз съм написал какво се иска за да отвориш сметка на ФИРМА, БИЗНЕС, ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ, банката разлика не прави, Фирмена сметка е фирмена сметка. За фирма с един работник или с 10000.
  Да вземеш да ми обясниш на мен глупака, какво ти поискаха на теб като си отвори сметката за фирмата във Великобритания моля. Поне да науча от теб истината 😁😁😁

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 43. 43 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#36] от "uq":

  Има разлика мфжду лични и фирмени сметки само дотолкова, доколкото вероятността, конкретна личност да фигурира в стоп списъците е по-малка от тази там да е някой от собствениците на капитала на дадена фирма.

 44. 44 Профил на Krasimir Stoyanov
  Krasimir Stoyanov
  Рейтинг: 343 Весело

  До коментар [#6] от "nhh18551388":

  Не съм имал никакви проблеми при откриване на сметки, в някоя от споменатите държави.

 45. 45 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 2105 Неутрално

  До коментар [#43] от "3biri":

  Така ли. Абе скрий се някъде с тия стоп списъци. Имаш ли съсобственост със чуждестранно юридическо лице, хеле па ако е Кипър, Гибралтар ..... жална ти майка

 46. 46 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#39] от "uq":

  Хайде по-кротко с лъскането на каквото там ви влече! Поработете 2 години в анти фрауд отдел на някоя банка или във финансовото разузнаване и тогава пращайте хората наляво надясно.
  Тази система е наложена от САЩ на почти целия цивилизован свят. Благодарение на нея политиката им на санкции работи. Едно е да ти забранят да работиш в САЩ, друго е след като са я наложили уж за блокиране на движението на мръсните пари да могат да те изолират от целия свят.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#41] от "realguru":

  Защото не е вярно.

 49. 49 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#45] от "uq":

  Чували ли сте за корелационен анализ или за критерии на Стюдънт. Просто за да избягат от списъците, много бизнесмени се опитват да ги заобиколят, чрез Кипър и Гибралтар. Но причина са пак списъците.

 50. 50 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2877 Неутрално

  До коментар [#41] от "realguru":Защото не е вярно.
  —цитат от коментар 48 на 3biri


  Вярно е

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на hhy51392250
  hhy51392250
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Имаше няколко коментара, които засегнаха същинста на проблема. Глобите, които се налагат на банките, ако не спазват европейските директиви. Банките са частни дружества и те си решават дали да поемат риск или не. Правят проверка и ако видят нещо нередно отказват. Толкова. Проблемът не е в Банките, а в директивите. (Пране на пари, идентификация на клиент и тн.). Да променят директивите.
  Никоя банка няма да поеме риск да плаща глоби или в тежки случаи дори отнемане на лиценз.

 53. 53 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1394 Неутрално

  Явно никога дори не си опитвал да отвориш сметка дори и обикновенна потребителска във Великобритания. Както и да е дерзай 😁😁😁
  —цитат от коментар 13 на padrino


  Падрино, пак се изказваш видимо неадекватно.

  В ЮК не можеш да си откриеш банкова сметка без proof of address.

  А, както бо трябвало да знаеш, за такъв proof се приемат фактури за ток и вода. Т.е. трябва не само да имаш вече договор за наем, но дори вече да си получил и първата сметка за ток или вода.

  Т.е. поне първия месец в ЮК няма как да имаш банкова сметка.

  Някои банки искат сметките от последните 3 месеца.

  Изключения правят за студенти - но там се иска документ от университета.

  Знам ги всичките тези неща защото съм британски гражданин и съм живял в ЮК близо 15 години.

  Така, че неадекватните ти изказвания няма как да хванат дикиш при мен.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 54. 54 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1394 Неутрално

  До коментар [#19] от "padrino":Ти лична сметка можеш и тука да си откриеш без проблем, тука за фирмени става дума и то за сметка на фирма, собственост на чуждестранна фирма, ама явно не правите разлика
  —цитат от коментар 25 на uq


  Остави го Падрино. Тоя е известен с неадакватни изказвания.

  Но проблем с банковите сметки в БГ действително има.

  Аз не съм български гражданин и реших да си открия банкова сметка в София миналото лято.

  Отидох в Пощенска Банка с британския си паспорт - поискаха ми една камара документи (данъчни декларации за последните 3 години и пр. идиотизми). Казаха, че ще им трябват 30 дена да правят бекграунд чек.

  За мой късмет наблизо имаше филиал на БАКБ - там не ми зададоха никакви въпроси. Откриването на сметка бе дори по-лесно отколкото е в ЮК. Т.е. правилата очевидно не се прилагат по един и същи начин от всички банки.

  Във Фейсбук има група на чужденци живеещи в София и там има редовни оплаквания за проблеми при откриването на сметки - както за физически лица (както бе моят случай) така и за фирми.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 55. 55 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4686 Неутрално

  [quote#53:"Николов"][/quote]

  Още един умен 😁😁😁
  Въпроси към теб гражданино:
  1. Ако си купя кола на втория ден след като пристигна и съответно си направя застраховка онлайн, полицата ми пристига след два дни по пощата на адреса който съм посочил. Мога ли да използвам тази полица за доказателство за адрес?

  2. А ако си отворя сметка за ток и газ пак на интернет и те ми пратят документите пак по пощата след 2/3 дни, мога ли да ги ползвам за доказателство за адрес?

  3. Последно ако си сменя Българската Шофьорската книжка ползвайки форма D1 от DVLA и си получа новата БРИТАНСКА книжка по пощата след една седмица нея мога ли да ползвам за адресно доказателство в банката? 😁😁😁
  Всички изброени начини за посочване не адрес се реализират в рамките на една седмица.....

  И поданник си станал и 15 години си живял и ПАК НЕ СИ СЕ НАУЧИЛ....мъка, мъка 😁😁😁

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 56. 56 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2661 Неутрално

  До коментар [#41] от "realguru":

  И да се чудиш, как в същото време нашенски банки превъртяха едни пари от Венецуела? ;)

  Бивш tww09306483.
 57. 57 Профил на hhy51392250
  hhy51392250
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#54] от "Николов":

  Съгласен съм, че го има проблема с този вид сметки. Това, че тук таме някои Банки (или служители, защото и това го има) не прилага директивите в пълнота си е тяхен проблем. Те си поемат риска. За мен, просто, директивите трябва да бъдат променени.

 58. 58 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1394 Неутрално

  Продължение от #53:

  В ЮК сравнително трудно се отваря банкова сметка на физическо лице, но за фирми е адски лесно - ако се регистрирани в ЮК.

  Аз имах фирма в ЮК. Регистрирах я по интернет. Струваше ми 25 паунда и ми отне точно 5 минути от които половината ми трябваха за да реша как да я нарека.

  Банкова сметка също и отворих по интернет - и пак за 5 минути, ама трябваше да звънна на банката за да потвърдя някои от детайлите. Това беше преди няколко години, така, че не знам каква е процедурата в момента.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 59. 59 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 2060 Неутрално

  Няма проблем, открива се сметка в друга държава от ЕС.

 60. 60 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#8] от "DDR":

  Най трудното, най бавното и най сложното нещо за мен след преместването ми в Испания беше да си открия банкова сметка. Не успях от първият път и пп съвет на банкови служители неофициално направен първо се регистрирах като безработен !?! и след това с документа от тази регистрация отново подадах пакета с документи и стана лткрих си сметка. Логиката беше умопомрачителна, регистрацията ми като безработен беше приета за.... Икономическа активност на лицето ?!?
  Причината да искам да си открия сметката беше, че наличието на банкова сметка беше задължително изискване за регистрацията ми като самонает. В първият комплект документи приложих нарочно поискано от мен отново след официален съвет на нанката уверение че съм кандидатсвал за регистрация като самонает документ който по принцип не се издава защото регистрацията като самонает отнема половин час в съответната държавна служба...

  Модератора е неадекватен!
 61. 61 Профил на 3biri
  3biri
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  [quote#50:"realguru"][/quote]

  Ами поразрови се малко. Единият от списъците например е около 300 страници в две колони на страница и по 100тина субекта. Има конкретни имена на конкретни хора включително и българи, без значение дали си е регистрирал сметка в Кипър или Съешелите.

 62. 62 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1394 Неутрално

  2. А ако си отворя сметка за ток и газ пак на интернет и те ми пратят документите пак по пощата след 2/3 дни, мога ли да ги ползвам за доказателство за адрес?
  —цитат от коментар 55 на padrino


  Разтягаш локуми.

  Да, фактурата за тока, газта или водата може да я получиш след няколко дена. И дори може да успееш с нея да си откриеш сметка в НЯКОИ банки.

  Но за да стигнеш до там трябва вече да имаш договор за наем.

  На кратко - при най-оптимистичен сценарий трябва да минат поне 2 седмици за да можеш да си откриеш банкова сметка (щото и да си намериш жилище под наем не става за 5 минути).

  С др. думи - процедурата за откриване на банкова сметка на физическо лице в ЮК никак не е бърза и лесна.

  Смяната на българска шофьорска книжка с британска също отнема време. Да не говорим, че след края на годината това вече може и да не е възможно (замяната на книжката е регламент на ЕС, не на ЮК).

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 63. 63 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1522 Неутрално

  То да беше само това :-)Има там едно ново въпросниче, където те питата1.Имате ли двойно гражданстов2.Гражданин ли сте на САЩ3.Ваши роднини членове ли са на ръководствата на политически партииНЯКОИ ОТ ДАНС просто са почнали да изпълняват ролята на ПОЛИТическа полиция.След хиляди реформирания тая институция не можа да избяга от аплоато си на ДС, явно освен НСО и тя е за закриване
  —цитат от коментар 20 на ЙЕИ


  И мен това ме учуди като отварях банкова сметка в България през 2010, и ОСОБЕНО третия въпрос😀 И щото не съм от кротките и мълчаливите послушковци-попитах ЗАЩО?!?

  ОК, на първите два въпроса ми дадоха приемлив отговор: Щото може да съм обект и на чуждо законодателтво, а ако съм и гражданин на САЩ може и да дължа данъци там ('мириканците плащат щатски данъци независимо къде пИчелят пари).

  На третия въпрос...'ми дигнаха рамене и измънкаха нещо от рода.../ами нали знаете...😀

  -НЕ, НЕ ЗНАМ И ЗА ТОВА ПИТАМ?!?

  -Ами такива са нарежданията на БНБ, питайте ги тях...

  Е, подписах че нямам такива роднини, после се оказа че няк'ъф пети братчед бил нещо в една партийка😀


  П.С. Приятната изненада беше че съм имал сметка в Уникредит: Те купили навремето Биохим,където имах от преди 2,000 година сметка с $3-40, и са ми взимали само по няколко сента/месец за поддръжка на сметка-била попаднала в специална група. Иначе 'зимаха към кинта месечно, и за 10 г' биха ми изпразнили сметката...голям праз де😀
  До коментар [#20] от "ЙЕИ":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 64. 64 Профил на silverman
  silverman
  Рейтинг: 667 Неутрално

  Защо банки отказват да отворят сметки на чужди компании?
  Защото държавата и по-точно ДАНС е аутсорснала дейността по прането на пари на банките! Те трябва да анализират действителния собственик, източниците му на приходи дейността му и т.н. и тежко им, ако нещо се обърка в процесана работа. А може просто при искане за откриване на сметка да пускат уведомление до ДАНС и на принципа на мълчаливито съгласие, ако няма забрана да бъде открите. Нека държавните толупи, да се сахванат с анализирането!

 65. 65 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#14] от "DDR":

  Да, борбата с тероризма и изпирането на пари затегна нещата и ги направи сложни. Тъпото е, че станаха сложни за нормалните хора, терористите просто спряха да използват банките, което освен всичко останало направи и тяхното проследяване още по трудно. Единствените доволни са данъчните, всички останали не.
  Другият майтап е, че вече имаш интернет базира и и свободно действащи електронни варианти за прехвърляне на пари които са напълно анонимни, във всяка бензиностанция или даже малки магазинчета можеш да си купиш срещу кеш талони с фиксирана сума и да изпозлваш кода на талона за плащане, че даже и за определени трансфери, вярно че не става дума за сериозни суми но пък нма ограничения никакви. Като добавиш че може да имаш и дебитна карта без реална сметка зад нея и отново да я зареждаш кеш из магазинчета...

  Модератора е неадекватен!
 66. 66 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2877 Неутрално

  Лошите банки :)

  Що никой не казва, че повечето банки имат чужди собственици и точно те са най-предпазливи и правят проверки при отварянето на сметки от чужди офшорни фирми.

  И що никой не казва, че тези директиви са от ЕС.

  Айде идете в същата банка в Германия или в Италия и се опитайте да направите същото. Ами крайния резултат ще е същия. :)

 67. 67 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#16] от "Lemmy":

  Смея да не се съглася. В един свят в който:
  1.Банковата дейсност е лицензирана и е на практика обществена услуга предлагана на база общи условия.
  2. Политиката е да се премахват парите в брой.
  3. Дори и заплащането на комунални сметки, започването на работа или даже наемането на жилище изискват наличието на банкова сметка
  Въобще не следва да е възможно банката самостоятелно да си решава подобни въпроси.

  Модератора е неадекватен!
 68. 68 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#25] от "uq":

  Не, не правию разлика. Не виждам разликата за банката дали чусдестранното лице искащо да открие сметката е физическо или юридическо.
  Ти явно правиш такава разлика ако ти е възможно обясни я, че и ние да я разберем...

  Модератора е неадекватен!
 69. 69 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 937 Неутрално

  До коментар [#1] от "boevbisser":

  Е ти като чуеш чужденец ти се подкосяват краката и ти пада главата От къде ги знаеш какви са точно тия чужденци дето им е отказано откриване на сметка и разбира се че е необходимо лично присъствие при откриването е така да се знае кои е точно собственика

  гошо
 70. 70 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 937 Неутрално

  До коментар [#1] от "boevbisser":

  Е ти като чуеш чужденец ти се подкосяват краката и ти пада главата От къде ги знаеш какви са точно тия чужденци дето им е отказано откриване на сметка и разбира се че е необходимо лично присъствие при откриването е така да се знае кои е точно собственика

  гошо
 71. 71 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 937 Неутрално

  До коментар [#1] от "boevbisser":

  Е ти като чуеш чужденец ти се подкосяват краката и ти пада главата От къде ги знаеш какви са точно тия чужденци дето им е отказано откриване на сметка и разбира се че е необходимо лично присъствие при откриването е така да се знае кои е точно собственика

  гошо
 72. 72 Профил на Петър Петров
  Петър Петров
  Рейтинг: 552 Неутрално

  Всяка фирма има правото да откаже.Аз за да имам сметка в Испания имам три неща . Европейски гражданин,испански трудов договор и пари

  Горд българин с три години стаж в Испания .
 73. 73 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#28] от "uq":

  Елементарно се заобикаля друг път. Пробвай да обясниш на един инвеститор койтомтепърва ще оперира във Бългатия, че за да си открие сметка следва да си закйпи фирма, по еже това е което предлагаш. Въобще няма да комемтирам обстоятелството че дружество което си има име, ще тръгне да позволява и упълномощава някой за му използва името за регистрация на дружество извън техен контрол, не зная сещаш ли се как ти изглежда идеята да отидеш пред СЕО то на кока кола например и да му заненесеш пълномощноза подпис позволяващо на Драган Драгов да открие дружеството Кока Кола България като негово 10% собствено. Като за капак ти бе беше ли адвокат, викаш дай да направим една операцийка която единств на цел е заобикаляна на закон, мда ...

  Модератора е неадекватен!
 74. 74 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#29] от "PavelCZ":

  Аз имам милионна сделка провалена защото на клиента му блокираха трансфера заради искане на САЩ. Сделкатабнямаше нищо общо с тази държава или каквото и да е американско, просто компанията беше от държава която се води мюсюлманска и е в Азия...

  Модератора е неадекватен!
 75. 75 Профил на Камбанка
  Камбанка
  Рейтинг: 521 Гневно

  Свидетел бях на мъките на чужденец, женен за българка, с виза за дългосрочно пребиваване, опитващ се да си открие банкова сметка за превод на заплата (по трудов договор). Е, такъв цирк няма просто - ПИБ, Булбанк, ДСК - само като чуеха чужденец и директно го режеха (няколко града, няколко клона) и то преди година още.

 76. 76 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#39] от "uq":

  Алоооооо, Република България Е регистрирала официално в своите регистри българско юридическо лице. Не е правилно частно търговско дружество да оспорва легитимността на решението на държавата. Като има проблем със юридическото лице собственик той следва да е бил забелязан на по тясното място именно фирмената регистрация от държавните органи...

  Модератора е неадекватен!
 77. 77 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4686 Весело

  Продължение от #53:В ЮК сравнително трудно се отваря банкова сметка на физическо лице, но за фирми е адски лесно - ако се регистрирани в ЮК.Аз имах фирма в ЮК. Регистрирах я по интернет. Струваше ми 25 паунда и ми отне точно 5 минути от които половината ми трябваха за да реша как да я нарека.Банкова сметка също и отворих по интернет - и пак за 5 минути, ама трябваше да звънна на банката за да потвърдя някои от детайлите. Това беше преди няколко години, така, че не знам каква е процедурата в момента.
  —цитат от коментар 58 на Николов


  Но това не ти пречи да коментираш как аз съм сгрешил и не ги разбирам тези неща след като съм написъл същото???? Мамин хубавец той.
  😁😁😁😁😁😁😁😁😁

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 78. 78 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#41] от "realguru":

  Аз имам пет парични потока от които се издържам три активни и два пасивни. Единият от активните не мога да го прекарам през банки и съм с електронен портфейл заради това. В този поток единият от трите ми контрагента да го кажем е компания която е в индекса на лондонската стокова борса, а другите два контрагента имат специална лицензия и местно дружество което държавата лоцензията. Независимо от горното банките не ме искат като клиент, ако си пусна прихода от този поток през банковите сметки които имам ще ми ги затворят...

  Е..м ти и банките, само минимума, за тях и да се спасяват...

  Модератора е неадекватен!
 79. 79 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4686 Весело

  [quote#62:"Николов"][/quote]

  Като фурнаджийска лопата си, само си прочети постовете един след друг 😁😁😁 ще се смееш сам на себе си как си противоречиш 😁😁😁😁😁😁

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 80. 80 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#41] от "realguru":

  Другото и по важното. Няма логика държавата да регистрира местното юридическо лице на този собственик, а банката да го приеме за рисков. Като е рисков как точно държавата му разрешава да си регистрира местното юридическо лице...

  Модератора е неадекватен!
 81. 81 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2390 Неутрално

  До коментар [#14] от "DDR":Да, борбата с тероризма и изпирането на пари затегна нещата и ги направи сложни. Тъпото е, че станаха сложни за нормалните хора, терористите просто спряха да използват банките, което освен всичко останало направи и тяхното проследяване още по трудно. Единствените доволни са данъчните, всички останали не.Другият майтап е, че вече имаш интернет базира и и свободно действащи електронни варианти за прехвърляне на пари които са напълно анонимни, във всяка бензиностанция или даже малки магазинчета можеш да си купиш срещу кеш талони с фиксирана сума и да изпозлваш кода на талона за плащане, че даже и за определени трансфери, вярно че не става дума за сериозни суми но пък нма ограничения никакви. Като добавиш че може да имаш и дебитна карта без реална сметка зад нея и отново да я зареждаш кеш из магазинчета...
  —цитат от коментар 65 на Ivan_


  Чувал съм, че имало някаква система през магазинчета, където парите се прехвърляли за секунда в реално време - даваш парите в едното магазинче, те веднага съобщават на другото и човека който чака там, казва някаква парола, която ти си му казал и за минути получава парите. (демек, другото магазинче трябва да поддържа постояннои някакви пари в брой. После как се оправят по между си ...) Естествено срещу малка комисионна, но това било въпрос и на голямо доверие между всички участници. Дали е точно така или не - няма предства, чувал съм го като "градска легенда"

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 82. 82 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#45] от "uq":

  Великобритания какво ще я правим, че и те се точат да имат хубаво данъчно законодадетлство, съвсем между другото Гибралтар доскоро беше член на ЕС

  Модератора е неадекватен!
 83. 83 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Любопитно

  До коментар [#53] от "Николов":

  От кога си британскингражданин?

  Модератора е неадекватен!
 84. 84 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 606 Неутрално

  До коментар [#16] от "Lemmy":

  Ама не е баш както го описвате. Банките не могат да си правят каквото си искат. Какво означава тогава "основна банкова сметка" въведена с директива на ЕС? Щом имате право на пребиваване имате право и на такава сметка. И каква работа върши всъщност банковия надзор в България?

  А статията поставя още един въпрос - защо нямаме отделно законодатество за новите фирми. Не е задължително да е свързано с данъчни облекчения - а прости нещта от сорта на - допустим брой на данъчните проверки за първите пет години, банките да не могат да откажат откриване на сметка, приоритетно обслужване от администрацията. Логиката зад подобни мерки е проста - през първите 5 години смътността при тези фирми е най-висока и в общия случй голяма част от новите работни места се създават точно от такива компании.
  Ако очакваме икомиката да бумти, като се фокусираме само върху фирмите на ТИМ, Шопара и Домусчиев има много ама много да почакаме.

 85. 85 Профил на realismisthename
  realismisthename
  Рейтинг: 741 Неутрално

  Липсата на законност създава тези условия. Една група се уреждат с на хляба мекото и целия "бранш" решава, че на хляба мекото е нормата за бизнес.

  Банки:
  Един личен банкер се уредил като такъв на Доганя, друг на Божков, трети на Шиши - и всички банкери решили, че това е банкерската работа - държавата да станся всеки месец, ти да размяташ и броѝш пачки по 500 евро.

  Строители:
  Един продал апартаменти на митничари, пратили щерката да учи в София и заделили 220 000 лева от колосалните подкупи, които събират на КПП-то, друг продал на ИТ (от тея дето са 40 хиляди души от 7 милионна държава) и айдее вече всеки с имот в София решил, че цената на спалня+хол е горе-долу 190 000 - 200 000 лева... Нищо, че кооперациите скапани, гледат към съседната, градски транспорт не става за ползване с циганите и low-life-aрите в него, градска среда - нищо няма. Съседите, нищо че живеят в апартамент за 200 000 лева - нямат сто евро в джоба, освен в дните около заплата или когато татито прати от митничарските...

  Та преебаването на бизнес климата не е шега.
  Но пък отказ на БГ Банка да прави безнес с теб е по-скоро благословия, отколкот нещо друго..

 86. 86 Профил на Vassil Stoychev
  Vassil Stoychev
  Рейтинг: 606 Неутрално

  За сравнение - отварял съм си сметка в китайска банка в Шанхай- за половин час, искаха ми само паспорт и местен телефонен номер.
  В някой отношения там са по-напред от нас. Има места на които вече не премат кеш, плаща се само с карта или приложение от телефона свързано към сметка. На мен лично не ми допадна.

 87. 87 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4686 Весело

  До коментар [#53] от "Николов":От кога си британскингражданин?
  —цитат от коментар 83 на Ivan_


  Но не е Български, както сам се е "похвалил" в един от горните постове 😁😁😁

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 88. 88 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#81] от "DDR":

  Не, това са тези техники от арабските традиции, не ти говоря за тях. Взиляш в една бензиностанция и питаш за Paysafe. Те ти казват да, питат за каква стойност имаш от 5 евро май до 150 евро стоност. Казваш им дайте ми 4 за по 50 евро, плащаш 200 евро в брой и те ти дават 4 бележки от касата които са касов бон изглеждащи и всеки е ня стойност 50 евро. На всеки един има код от цифри за индетификация. Взимяш ги и можеш с тях през интернет да палтиш като с пари имаш со 200 евро. Всеки сайт който приема Пей Сейф. Отделно можеш да имаш някакъв виртуален портфей мобеш да ги внесеш и там независимо чий е портфейла, имаш ли паролата и кода от талона и готово. Грубо казано мога всеми ден да ти пускам стотин евра и нимой няма да знае кой ти ги пуска и защо...
  И това е само едината от марките, отделно можеш да си купиш ваучери за амазон или за гугъл стор по същият начин отиваш в супермаркета и си купуваш за 500 евро ваучери и стях мобеш да купуваш стокинщ от суответните сайтова. В магазините за техника пък има оферти за карти на мастеркарт без сметка, зареждаш картата в магазина кеш...

  Та не знам тези мерки за борба с тероризма как точно ги хващат тези неща, да не говоря, че тези ваучери като ги купиш може просто да им пратиш като снимка или съобще ие кодовете през телефона и все едно си пратил кеш, ако ти се занимава и имаш пари можеш да си обикаляш цвл ден и купуваш подобни ваучери от различни точки, в края на деня може да си прекарал хиляди евро, как се проследява това, подобни ваучери се продават и в смешни магазинчета, нямат даже камери в тях...

  Модератора е неадекватен!
 89. 89 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Любопитно

  До коментар [#87] от "padrino":

  Аз не съм убеден, че е гражданин на Великобритания.
  Как стои този въпрос, граждани или поданици се водите официално?
  Зная че кралицата и към момента няма паспорт, това означава ли че се водиите де юре поданици?

  Модератора е неадекватен!
 90. 90 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4686 Неутрално

  До коментар [#87] от "padrino":Аз не съм убеден, че е гражданин на Великобритания.Как стои този въпрос, граждани или поданици се водите официално?Зная че кралицата и към момента няма паспорт, това означава ли че се водиите де юре поданици?
  —цитат от коментар 89 на Ivan_


  Официалната израз употребявана е "Subject of the Crown", но когато станеш поданик на официалният документ пише, че си станал "Британски Гражданин чрез натурализация".
  Така, че може да се приеме и в двата варианта които си написал.

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 91. 91 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 735 Неутрално

  Стара практика в Стара Европа.

  В Швеция понякога отказват да отворят сметка, дори на работещи в страната. Фарс.

  В Белгия дори да работиш, ако нямаш адресна регистрация ти отварят сметка на нерезидент. В момента данъчните съдят банковата асоциация за тая практика.

  Както винаги, Нидерландия е черешката на тортата. Ако не разполагаш с определена минимална сума, посмъртно няма да ти отворят сметка. Обратното, ако сложиш 100 000+ евро, ти се отваря, без изобщо да си свързан със страната. Класическо убежище в сърцето на Европа 😀

  Напоследък се наблюдава и обратния проблем- не можеш да закриеш ( !?) сметка, без да попълниш декларация за актуалното си данъчно състояние. При тая ситуация, хората масово остават жълти стотинки в сметките си и забравят за тях. След няколко години, така или иначе, банката ги закрива административно.

 92. 92 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Неутрално

  До коментар [#90] от "padrino":

  Благодаря, затова питам, защото има подобна особеност при вас.

  Модератора е неадекватен!
 93. 93 Профил на disorg
  disorg
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Истината е много проста,тук политика и банки са като свински черва оплетени.На политиката не и трябват инвеститори говорещи за закон и ред.А иначе на българските банки им се носи славата на перачници на пари и точно тия отказват.Ние дълго от време живеем в измислена реалност с дълбока сенчеста страна, която в много случаи променя или модифицира правилата.
  —цитат от коментар 40 на zapp


  Не е така в даденият случай. С приемането на ФАТКА и измененията в европейското законодателство нещата станаха тегави. Лично съм свидетел как няколко чужди граждани, постоянно пребиваващи тук и имащи бизнес по всякакъв начин отлагаха попълването на декларациите с данни и накрая им закриха сметките. А други откровено лъжеха в декларациите, трети директно става и си тръгва като му преведа изискванията какви данни трябва да даде. Реакцията е - вие съвсем насереозно сте взели на щатите изискванията, че как да напиша, че собственик на фирмата ми тук е моя компания в Гибралтар и там ми е основният данъчен адрес. Нали като пратите данните на нашата администрация в Англия, примерно, те ще почнат да ме ровят. Или пък сочат за собственик гибралтарска компания, ама не щат да посочат кой и е собственик и каква връзка имат те с компанията. Така че, не са толкова едностранчиви нещата. Част от тия чужденци спокойно си откриха сметки в Полша и Латвия, дистанционно и без никакви проблеми, дстанционно им издадоха и пратиха картите, просто в останалите държави не се задълбават толкова в спазване на изискванията.

 94. 94 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 735 Неутрално

  До коментар [#63] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  Може да имаш и 5 паспорта, на територията на Република България си само българин и никакъв друг. Никое чуждо законодателство не може да се прилага, по отношение на български гражданин, на българска територия.

 95. 95 Профил на Ivan_
  Ivan_
  Рейтинг: 467 Весело

  До коментар [#91] от "klecho":

  Както винаги обяснявам във този форум. Холандия на практика е един данъчен рай, а холандците ги вълнува само парата...

  Модератора е неадекватен!
 96. 96 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1994 Неутрално

  Тука става дума за чуждата фирма АБВ, която учредява българско ООД, на което е собственик или съсобственик. Тогава банката ти казва, че не може да докажеш кой е реалният собственик на ООДто, тъй като то не е собственост на физическо лице
  До коментар [#39] от "uq":

  Става дума за бюрокрация.
  Изглежда че банките в България не са заинтересовани да се занимават с тътговски клиенти.
  Не знам каква е причината, но всички банки в цивилизования свят имат задължението да не позволяват пране на пари. Проблема е извън самото задължение - в бюрокрацията.
  И цялата бюрокрация при отваряне и обслужване на чужди фирми в България е тежка. Не се изчерпва с банките. Това отблъсква бизнеса, и то въпреки че ЕС дава специални преференции за отваряне на бизнес в изостаналите райони ( извън София и Пловдив).
  А трябваше всеки който иска и може да прави бизнес да има лесен достъп.

 97. 97 Профил на SML
  SML
  Рейтинг: 710 Любопитно

  Мда, директивата за прането на пари удари знайни и незнайни перачи, които не искат да доказват собственост. Граждани на Израел, Руските Републики, фирмички регистрирани на по китни островчета с номинални собственици, Дубай, СА, Южна Африка...

  One should be free to do whatever he wants, as longs this does not interfere with the equal right of everybody else to do the same.
 98. 98 Профил на МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  МОЙШЕ ТОЛКОЗ
  Рейтинг: 1522 Неутрално

  До коментар [#63] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":Може да имаш и 5 паспорта, на територията на Република България си само българин и никакъв друг. Никое чуждо законодателство не може да се прилага, по отношение на български гражданин, на българска територия.
  —цитат от коментар 94 на klecho


  Грешиш, АМА МНОГО!!! САЩ принудиха една Швейцария (МЕКАта на банкерските шашарми от столетия) да се откаже от т.н. "банкова тайна", и да запорира сметки на разни тарикати в които САЩ се усъмнява че правят далавери чрез швейцарски банки. И през месец има новина (вече не сензация) че еди'коя си банка платилаа $ 100-500-2,000 милиона за "нещо си", сакън да не и конфискуват авоарите в щатите и да я вкарат в "черния списък" за фирми правщи сделки с "определени санкционирани физически/юридически лица".

  Та ИРС надуши ли някой който пИчели пари извън САЩ ама не декларира доходи пред щатското ИРС МОМЕНТАЛИСТИЧЕСКИ му запорират сметките! И заплашватсъответната ЩВЕЙЦАРСКА банка със санкции. Ти как мислиш, българските банки са с по го'Уеми топки от швейцарските?

  Същото/подобно става и с български граждани с двойно поданство, като мен. ОТДАВНА има реципрочни отношения между "белите държави" за споделяне на информация на тяхните граждани живеещи и опериращи в други държави. Почна се от нещо привидно хрисимо - отбягване на двойно таксуване😀 Демек ако съм платил българските 10 % ДОД от приходите си тк, да мога да ги приспадна от израелските 45-50% (по нашенско ДОД е прогресивен). Но това работи и в други посоки-със съдебна заповед Израел/ЮК/Белгия може да задължи българска банка "да си каже 'сичко" за теб. И после да ти запорира пари които си длъжен на друга държава, въпреки че си български гражданин.

  Такива ми ти работи😀. Не се уповавай на аПЦурда "бисеров", за който цацаратурата така"умело" поиска данни от швейцарците та те им биха шута. Прокуратурите в БЕЛИТЕ ДЪРЖАВИ СА ПРОКУРАТУРИ, НЕ ЦАЦАРАТУРИ/КАСКЕТУРИ😀 За зло или за добро😀
  До коментар [#94] от "klecho":

  THOSE ARE MY PRINCIPALS! BUT IF YOU DON'T LIKE THEM...WELL, I HAVE SOME OTHERS TOO! П.С. МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ МОЯ КОМЕНТАР № 59 С ПОДРОБНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ФУНКЦИИТЕ НА ТОЗИ САЙТ В ТЕМАТА https://bit.ly/3dLkIhi
 99. 99 Профил на johnniewalker
  johnniewalker
  Рейтинг: 910 Неутрално

  Чакайте, чакайте... това си е решение на банката дали иска да прави бизнес с теб или не. Колкото и да ме дразнят банките се предполага, че в пазарна икономика няма някой да им казва с кой да работят? Или утре да почнем да им определяме и на кой да отпускат заеми?

 100. 100 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 735 Весело

  До коментар [#98] от "МОЙШЕ ТОЛКОЗ":

  САЩ принудиха Швейцария защото МОГАТ. Най-общо ги заплашиха, че:
  1. Ще ги вкарат в черен списък на данъчни убежища, та всеки американски гражданин осмелил се да сложи и цент на тяхна територия, да бъде подложен на задълбочена данъчна проверка;
  2. Ще разследват всичките им кирливи ризи, до самото дъно- от депозити на наркобарони от Южна Америка, до златни зъби на евреи.

  И заплахата подейства. Но нищо не е така, както изглежда- ти, как мислиш, има или няма "депозирани" златни зъби из дълбоките швейцарски сейфове?

  Както сам признаваш, запорът се прави доброволно от сервилната банка, не от швейцарското правителство. Затова хората започнаха масово да хвърлят щатските си паспорти.

  Което (за да не се отклоняваме от основната тема), съвършено не означава, че САЩ има правото, да изисква прилагането на американските закони върху швейцарци, на швейцарска територия, дори да са двойни граждани.

  Примерно, да вземем случая на американец с швейцарско гражданство, който живее в Швейцария- САЩ трябва да заведат дело пред международен съд, да докажат, че парите му са мръсни, да го осъдят и пак може и да не успеят да се докопат до авоарите му с години.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK