Туроператори обвиняват Министерството на туризма, че не разбира от работата им

Туроператори обвиняват Министерството на туризма, че не разбира от работата им

© Юлия ЛазароваКато всяко нещо в България и поредната програма в помощ на пострадалите бизнеси от пандемията се забави с няколко месеца и началото й бе обявено през първата половина на юни. По нея са предвидени 16 млн. лв., за които могат да кандидатстват туроператорите, за да се разплатят със своите клиенти, чиито пътувания са провалени от пандемията.


Още преди да започне кандидатстването обаче туроператори обявиха, че в изискванията има неизпълними условия, заради които помощта няма да стигне до тях. Заподозряха и че целта е от програмата да се възползват определени техни колеги. Започнаха разговори със служебния министър на туризма, от които на практика не произтече нищо.


Междувременно в петък, 2 юли, министерството публикува указания за кандидатстване и срока за това - от 6 до 20 юли.


Фалстарт
Сумата от 16 млн. лв. е остатък от вече отпуснатите на Министерството на туризма 51 млн. лв. през декември, с които бе предоставена помощ на бранша за разплащане с клиенти и за оборотен капитал. Сега парите се предвижда да се разпределят на база оборота на фирмите - до 15% от този за 2019 г., но максималната сума не може да надхвърля дължимото към клиенти. Целта е фирмите да се разплатят с хората, които не са пожелали да заменят предплатените си пътувания (от март до края на 2020 г.) за ваучери за бъдещи, а са поискали парите си. А също и с тези, които са получили ваучери за 1 г., но тя вече е изтекла и парите са дължими.

По данни на ресорното министерство, предоставени на "Дневник", към февруари 2021 г. 171 туроператора дължат към своите клиенти общо 36.7 млн. лв. В същото време напомнят, че една фирма не може да получи, по европейските изисквания, повече от 3 164 867.76 лв. и то сумарно с предходни помощи. Отделно 44 от потенциалните ползватели на помощта дължат на клиентите си много над 15% спрямо оборота им за 2019 г. В допълнение разликата между дължимите суми към клиенти спрямо оборота им достига над 500%. Това на практика означава, че въпросните фирми имат недекларирани обороти.

Отпускането на помощта е въз основа на текст от закона за извънредното положение. Тъй като е държавна помощ, тя заедно с условията, трябваше да бъде одобрена от Брюксел, а в постановление на правителството да се опишат изискванията. Според представители на най-активната част от бранша - Обединение "Бъдеще за туризма" (ОБТ), в което в момента членуват и немалка част от фирмите, постановлението е неприложимо и противоречи на няколко български закона и отделно на европейското законодателство.


"Постановлението за държавната помощ е неприложимо. Или поне за онези 212 фирми, за които е предназначена държавната помощ от 16.5 млн. лв. То напълно се разминава с нотификацията от ЕС, с която ОБТ разполага", казва Павлина Илиева, председател на организацията. От организацията казват и че постановлението, прието на 15 юни, влиза в противоречие с три закона - за административните актове, Търговския закон и Закона за счетоводството.


Колегата й Димитър Балтов казва, че с постановлението (което е подзаконов акт) е дописан текст от по-висш акт - закона за извънредното положение, с което на практика се поставят допълнителни ограничения пред кандидатите. А освен това е нарушено правото на ЕС, тъй като в позицията на Еврокомисията, с която се одобрява отпускането на тази помощ от държавата, тези ограничения липсват. Самият текст на нотификацията (получена в България на 25 май) пък туроператорите са получили от Министерството на туризма. Те казват, че в нея ги няма ограниченията, записани в постановлението, което би трябвало да копира нотификацията. По-късно им е обяснено, че това е така, защото нотификацията има секретна част. Това потвърждават пред "Дневник" и от министерството.


Браншът обаче не вярва на това.


Секретната част


Павлина Иванова допълва, че при проверка в архива на Еврокомисията се оказа, че няма секретна част на нотификацията, с която в хода на разговорите с министерството от там са уверявали, че затова браншът не вижда, че условията към тях от постановлението репликират тези от Брюксел.


"Някой (не)съзнателно е подвел не само министър Балтова, но и целия Министерски съвет. И за да се спаси кожата на този държавен чиновник, сега хора от министерството твърдят, че има "секретна" част, която не е в изпратения от министър Балтова текст. Представете си само - как така една "класифицирана" информация после се претворява в постановление на правителството, което се обнародва в "Държавен вестник". Затова се опитват този гаф да заметат под килима и са категорични, че условията са това", допълват от организацията в позиция до "Дневник".


Според организацията в случая става въпрос за огромен гаф от страна на ресорното министерство, за размера на който фирмите смятат, че министърът на е подозирала и затова е и изпратила на бранша текста на нотификацията от Брюксел, от който се вижда, че там ги няма изискванията, записани в постановлението на правителството.

"Комуникацията между администратора на помощта и Европейската комисия е служебна и се осъществява чрез специален комуникационен канал - информационна система SANI2. Квалификацията "гаф" е недопустима и е белег за неразбиране на системата от правни норми и процедури по обявяването на държавната помощ за съвместима съгласно Договора за функциониране на ЕС. Публичната част от информацията по нотификацията е достъпна на интернет страницата на ЕК, но пълният обем на документа е с гриф "поверително", посочват в отговор до "Дневник" от Министерството на туризма.
Допълват, че всяка промяна на параметрите на държавната помощ подлежи на процедура по ново уведомяване към ЕК.


Неизпълнимостта на условията


Павлина Иванова обяснява, че най-притеснителното от поставените условия е това, че максималният размер, за който могат да кандидатстват фирмите, не може да превишава задълженията им към доставчици. Проблемът е, че стойността на пакетите превишава сериозно това, което се плаща към доставчици, т.е. туроператорите ще получат много по-малки суми от това, което дължат на клиенти. Дава пример със ситуация, при която по дадена програма са предплатени само 20% от стойността й, за да се резервират съответните места в самолета, всички обявени места по екскурзията са запълнени, а клиентите са предплатили на туроператора 50% от крайната цена.


Представител на администрация във ведомството обаче коментира пред "Дневник", че в крайна сметката щетата е това, което си предплатил и е задържано от контрагента ти. Допълни, че има фирми, които нищо не са успели да предплатят до момента, в който се е разбрало, че почивката или пътуването се провалят.


Също така, според изискванията, трябва да се докаже връзка между всяка сума у доставчик и всеки клиент, допълват туроператорите, което според тях поставя "извън борда" на помощта тези, предплатили 100% сумата за пътуване на Нова година, например, без да успеят да запишат туристи.


Изброените и други съображения според фирмите поставят бизнеса пред счетоводни проблеми, до които според тях се е стигнало, защото в министерството не познават работата им.


Министерството не вижда неизпълними условия


По наше разбиране неизпълними условия в схемата за държавна помощ не се съдържат, обявиха от Министерството на туризма в отговор на въпроси от "Дневник". Напомнят, че отворената от днес програма е по втората мярка в помощ на туроператорите, което има отношение към лимитите.

"Схемата изисква туроператорът, бенефициент на помощта, да е водил и да поддържа счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти (вкл. вземания от доставчици и задължения към потребители на туристически пакети) при спазване на изискванията за съставяне на документи съгласно Закона за счетоводството", посочват от ведомството.
Допълват, че нито със закона за извънредното положение, нито с постановлението, в което са определени изискванията, се въвеждат "нови, различни или утежняващи изисквания" за документиране на дейността на туроператорите и съставянето на съответните счетоводни записи.


От отговорите се разбира, че в оспорваните от туроператорите изисквания са записани всички законосъобразни мерки, с които да се възпрепятства неправомерното получаване на държавна помощ от туроператори, които не са изразходили приоритетно получената помощ по предходната схема за държавна помощ за връщане към своите клиенти. С това обясняват и поставеното ограничение за размера на помощта за всеки туроператор до дължимото към клиенти.


В отговор на въпрос защо изискванията не са обсъдени предварително с бранша, от ведомството посочват, че това е направено през март, когато е разработената схемата. Дори казват, че по предложение на туроператори е заложено изискването допустимите кандидати да развиват основна дейност по КОД 79,12 (туроператорска дейност) от Класификатора на икономическите дейности, както и средствата да бъдат пропорционално разпределяни между допустимите кандидати с цел всеки, който кандидатства и отговаря на изискванията, да получи помощ. (При други схеми за държавна помощ един от проблемите беше за фирми, които имат най-различни дейности и основната по документи не е тази, за която очакват помощ - бел. а.).


Защо се стигна дотук


Според Обединението причината за тази ситуация е това, че липсва "елементарен диалог" с бранша, а до неотдавна той минавал през медиите. Никой не се е допитал до брашна при изработването на тези нови изисквания. Разбрахме за тях при публикуването на постановлението. Подозренията ни са, че помощта е предвидена за други цели или за определени фирми, казват туроператорите. Кои са тези фирми щяло да се разбере от това кои ще отговорят на изискванията. От организацията се притесняват и че големи фирми може да фалират, защото няма да успеят да отговорят на изискванията за помощта, няма да могат да платят на клиентите си и ще изпаднат в несъстоятелност. Опасението е, че подобен сценарий ще отприщи поредица от фалити.


Няма добросъвестно намерение да се помогне на бранша, а се слагат пречки, които да доведат до връщане на част от помощта и да се унищожи част от фирмите. Министър Балтова се записа в историята като министъра, съсипал изходящия туризъм в България.


Павлина Иванова,

туроператор


Допълва, че с колегите й са почукали на много врати по проблема, включително са изпратили писмо до премиера, но винаги са били прехвърляни към ресорното министерство. "Никой от правителството не пожела да чуе за явното потъпкване на закона, а президентът Радев шумно твърдеше, че е правителство за законност и прозрачност", коментира Иванова.

Коментари (47)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на pernikforbg
  pernikforbg
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Туроператорите да сменяват професията - няма повече лапане в този бизнес. Много са, а освен това и некоректни към клиентите, които все повече избягват услугите им!

 2. 2 Профил на Хай Буй
  Хай Буй
  Рейтинг: 2318 Неутрално

  За същото обвиниха и г-ца Комитова от строителните браншови организации.
  г-н Минеков се разграничи от себе си, г-н Рашков ръси лъжи ежедневно, г-н Кацаров саботира ваксинацията ...
  има ли поне един министър, който да е подходящ за ролята си ?!

 3. 3 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3078 Неутрално

  16 милиона не са малко пари. С тях социалното министерство може да купи поне 80 от фалиралите хотели за социални домове, детски лагери, учебни центрове и почивни станции. Само трябва да побързат преди обектите да са се превърнали в купища прах и отпадъци. А на фалиралите персонажи чаша студена вода, за утеха.

 4. 4 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3078 Неутрално

  "....има ли поне един министър, който да е подходящ за ролята си ?!"
  До коментар [#2] от "Хай Буй":

  За тебе няма нито един. Щото не ти се полага.

 5. 5 Профил на Хай Буй
  Хай Буй
  Рейтинг: 2318 Неутрално

  "....има ли поне един министър, който да е подходящ за ролята си ?!"До коментар [#2] от "Хай Буй":За тебе няма нито един. Щото не ти се полага.
  —цитат от коментар 4 на Judjuk


  Напротив. Тези министри получават заплата от моите данъци и харчат парите от моите данъци. Като честен данъкоплатец изисквам некадърниците да бъдат уволнени !

 6. 6 Профил на fpyyh
  fpyyh
  Рейтинг: 2318 Неутрално

  Наистина доста интересна сметка представят - например 100 клиента са предплатили по 1000 лева за екскурзия, от която туроператорът е дал 20% за чартъра, т.е. 20 000. Нещата не се случват и те трябва да върнат 100 000, затова си искат толкова от министерството. Въпросът е какво се с случило с другите 80 000, които са получили, но не са дали за самолета и защо искат и тях да им "подарят"?
  Би трябвало да имат 80 000 минус някакви административни разходи все още по сметките си, да получат 20 000 помощ и така да се оправят с клиентите.

  за да разберете всичко за белодробния рак, продължавайте да пушите
 7. 7 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2943 Неутрално

  Щях да се учудя, ако разбираха :)

 8. 8 Профил на petrapetra
  petrapetra
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Да кажем, че парите за туризъм не са разпределени правилно, но всъщност това не може да се очаква от Борисов и калинките на ГЕРБ - те са специалисти само в краденето.

 9. Дневник, нещо като критика ли се появява?

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 10. До коментар [#4] от "Judjuk":

  Ти нали си харесваш оня от Харвардския дето се оказа, че няма диплома.

  Wornoxmaniak Най-подискан, репресиран и цензуриран коментатор във форума на Дневник за всички времена. Навсякъде гонен, всякъде приет.
 11. 11 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1223 Неутрално

  "В допълнение разликата между дължимите суми към клиенти спрямо оборота им достига над 500%. Това на практика означава, че въпросните фирми имат недекларирани обороти." - е тука е заровено кучето-касичка, земале сме едни пари, дето ни се водят само на тефтер и сега искаме още. Не става, пералнята спря.

 12. 12 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  1) вярно е - министерствата по принцип не разбират каква именно работа надзирават;
  2) туроператорите никой не може ги разбере защо са готови на всякакви глупости (или по-точно е да се каже "престъпни небрежности"?) за да си осигурят печалба, пък после ако ще и трева да не расте

  мястото и на едните и на другите е... замълчавам, че напоследък много истерични модератори се изпонаизвъдиха

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 13. 13 Профил на nmy381005793
  nmy381005793
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Условие номер едно за България, да кажем Чао на Джипко Битков на 11ти Юли!
  Гласувай на 11 Юли.
  Да кажем Чао на неграмотният пазвантин, пожарникар, ипонаджия, кмет, шеф на МВР, най-простият и неграмотен министър председател на България, бараба Ганю, фантасмагорната личност Джипко Битков .
  На 11 Юли да оставим Джипко Битков в блатото на корупцията и да Направим България Европейска Държава Отново.

  Вашият Вот е Вашият Глас за България.

  Гласувай на 11. Юли и кажи Чао на Джипко Битков.
  Сайонара :) Джипко Бибитков.

 14. 14 Профил на Хай Буй
  Хай Буй
  Рейтинг: 2318 Неутрално

  До коментар [#13] от "nmy381005793":

  От къде произлиза поздравът „Чао“?

  „Чао“ навлиза в италианския език едва през XX в.

  Произлиза от венецианския термин s’ciao (счао), който пък идва от латинския sclavus, който се превежда като „Ваш роб съм“.

  От XIX в. обаче започва да се разпространява най-напред в северната област Ломбардия, където звучи като „чао“.

 15. 15 Профил на ouk01308652
  ouk01308652
  Рейтинг: 287 Неутрално

  Ако почивката в чужбина е пропаднала по причини извън страната какво е виновен българския данъкоплатец. И колко тъп трябва да си да предлагаш почивки за нова година при ограниченията за чужбина и да взимаш капаро да предплащаш чартър. Тоя риск който са поели да си го плащат сами. Ако е им и попречено да работят от ограниченията приети от нашето правителство трябва да се обезщетят, иначе не.

 16. 16 Профил на kam27
  kam27
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Вапиюща некомпетентност в цялото през-бесепедемократично правителство!!ОСТАВКА ПРЕЗИДЕНТА ВЪН

 17. 17 Профил на chicho_gosho
  chicho_gosho
  Рейтинг: 329 Неутрално

  [quote#5:"Хай Буй"][/quote]

  Интересно - ти беше ли на протестите миналото лято, когато хората/данъкоплатците искаха некадърниците да бъдат уволнени?!?!?! Мислех, че на гербиджите не им дават да ходят по протести, защото това си е един вид държавен преврат, а? :):):):) По-големи некадърници от управлявалите ни през последните 10 години не е имало, така че отнеси критиките си към титани на мисълта и професионализма като Петя Аврамова Автомагистралова, ПКП, Христо Терзийски /купувача на гласове на хора от македонски произход/, Младен Маринов /шофьора на Мето Илиянски!/, Продавача на български паспорти Шкембе войводата, Деничка "РИформаторката" Сачева, Чичо Фестър от Габрово, създателя на електронното правителство у нас ... упсссс, то няма такова вече 10 години, нищо че парите са усвоени , Теменужка Върбакова Петкова, ботоксовия крадец и пишман доктор Костадин Ангелов и на първо място към "настоящия лидер на политическа партия, бивш член на правителството, който е бил многократно подкупван от Божков и който е съдействал за развитието на хазартния бизнес на последния" - апропо разбра ли се вече кой е този човек, според доклада Магнитски?!?!?! :):):):)

 18. 18 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3078 Неутрално

  "Тези министри получават заплата от моите данъци и харчат парите от моите данъци. Като честен данъкоплатец изисквам некадърниците да бъдат уволнени !"
  До коментар [#5] от "Хай Буй":

  Служебните министри са за много кратко време, не може да се разбере какви са. Твоето не е констатация а предубеждение и даже провокация. Или е предизборно изцепване. Не е подходящо за този форум, на който обсъждаме теми и идеи.

 19. 19 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1481 Неутрално

  От една страна искат и обективно се нуждаят от помощ, от друга, като опред до счетоводни документи, доказващи връзката платено на доставчици с получено от клиенти, нещата стават трудни.
  Защо това ми напомня на картината с хората на свободни професии, които се осигуряват и плащат данъци като за минимална заплата, а искат помощи като за бели хора.
  Това което казвам не значава че чиновниците в министерството са прекрасни, но не виждам никаква логика, ние данъкоплатците да издържаме министерство за дейности, които са 100% частни и могат съвсем спокойно да се регулират на гилдийно нив0о, а не чиновници да им определят категориите и да ги обгрижват. Има поне няколко излишни министерства - на спорта например, на икономиката и в случая на туризма. Все едно реката си тече, а отстрани стои чиновник и "ръководи" водата.

 20. 20 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1685 Неутрално

  За служебното, така наречено "правителство" или хубаво или нищо...
  Значи НИЩО!!!

 21. 21 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4132 Неутрално

  Къде ги намират такива за министри като тази и предпредпоследната?! В туризма поне някаква подходяща външна визия трябва да имаш, а не да изглеждаш като ТИР.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 22. 22 Профил на Хай Буй
  Хай Буй
  Рейтинг: 2318 Неутрално

  "Тези министри получават заплата от моите данъци и харчат парите от моите данъци. Като честен данъкоплатец изисквам некадърниците да бъдат уволнени !"До коментар [#5] от "Хай Буй":Служебните министри са за много кратко време, не може да се разбере какви са. Твоето не е констатация а предубеждение и даже провокация. Или е предизборно изцепване. Не е подходящо за този форум, на който обсъждаме теми и идеи.
  —цитат от коментар 18 на Judjuk


  Изобщо не е подходящо да ми казвате какво и как да коментирам.

 23. 23 Профил на serenalipuma
  serenalipuma
  Рейтинг: 240 Неутрално

  След като туроператорите твърдят, че министерството не разбира от работата им, това не е никакво обвинение, а чиста констатация. Значи то не разбира от работата им. Толкоз!

 24. 24 Профил на themtrx
  themtrx
  Рейтинг: 353 Неутрално

  До коментар [#5] от "Хай Буй":

  Щом сте толкова загрижен за данъците ви, сляп ли бяхте последните 11 годин? Не само, че некадърно се харчеха пари, ами и по-голямата част са отивали по шкафчетата.
  Не може да очаквате за 2 месеца да се изгради това, което е разваляно 11 години!
  Ако за 10 години успеем да се възстановим, ще е успех.

 25. 25 Профил на zlo38528262
  zlo38528262
  Рейтинг: 733 Неутрално

  Въпросът към туроператорите е следният: Ако заради ковидкризата застрахователите са отказали да сключват застраховка, която е задължителна, на какво основание, след като нямат договор със застраховател, поемат необоснован риск за сметка на клиентите си и после реват, че не можели да върнат парите и щели да фалират. Според мен, ако пандемията е основание да не се сключва договор за застраховка, това означава абсолютна невъзможност за туроператора да извършва дейнйност за текущата година. Не знам какво са правили от министерство на туризма, че не са забранили този вид дейност ако и да се предполага, че се осъществява неправомерно, поради липсата на застраховка, след като са разбрали, че туристическите агенции продължават работа по време на пандемия.

 26. 26 Профил на georgievb
  georgievb
  Рейтинг: 1541 Неутрално

  След калинките идват колорадските бръмбари....
  Ентомология братче, какво да ги правиш....

 27. 27 Профил на petrow1973
  petrow1973
  Рейтинг: 1139 Неутрално

  До коментар [#13] от "nmy381005793":

  "...да кажем Чао на Джипко Битков...", кажи, ама норките няма да те разберат:)

  За умрелите - или добро или нищо За живите - само критика или нищо няма да свършат:)
 28. 28 Профил на BlueBoss
  BlueBoss
  Рейтинг: 351 Неутрално

  [quote#5:"Хай Буй"][/quote]

  Ами уволнени са...Нали не мислиш, че тези бакии са сътворени от сегашния министър? И понеже са от ГЕРБ-авото управление сега внимавай като гласуваш да не се върне същия министър дето се е "оср*л" иначе все едно си го възстановил на работа въпреки, че е бил некадърен!

 29. 29 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 849 Неутрално

  Туроператорите да сменяват професията - няма повече лапане в този бизнес. Много са, а освен това и некоректни към клиентите, които все повече избягват услугите им!
  —цитат от коментар 1 на pernikforbg

  А, не! Само това остава - да сменят професията, та да лъжат клиенти и на друго място!

 30. 30 Профил на Гогич
  Гогич
  Рейтинг: 1280 Любопитно

  От цялата работа разбрах, че туроператорите не са си свършили работата счетоводно - т.е. не са отчели обороти и сега искат държавна помощ за нещо, за което не могат да представят документи за извършени плащания.

 31. 31 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 441 Неутрално

  А ааа..стига толкова лапане на държавна пара.Да бръкнат в шкафчетата - частните касички
  в стаята дето е зад завесата за лични удоволствия и да се разплатят.Държавата да не е бръшнян чувал.То всеки може така и безнаказано да лапа държавната пара но кой плаща сметката накрая.Не стига,че на врътът им висят всякакви излишни служби и службички за слугинаж на ГЕРБ ами и вие им се качихте на главата.Работа,работа,ви заръча, еднокнижника,а не сълзи и сополи за помощи."Манджата" свърши.Тенджерата празна.Стига сте хленчили.Нали искахте свобода.Е имате я.Ама свободията свърши.Които не иска да работи а чака помощи го чака фалит.България е богата на природа и на археология,на минерални извори и СПА курорти.Не бъркайте туриста с курортиста.Първите идват за да видят,за ден-два, а вторите за да отдъхнат и се отпуснат за по дълго време.

 32. 32 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1818 Неутрално

  Може и да имат право туроператорите. Но от това, което се случи от миналата година предполагам, че и тук големите само са получили помощи. А сега е чудесен момент те да фалират, защото те са тези, които унищожават истнския туризъм в Бълария.
  За жалост те пак ще оцелеят. Оставам с впечатлението, че се опитват още пари да гепят, под прикритието на Ковид 19.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 33. 33 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7799 Неутрално

  До коментар [#2] от "Хай Буй":

  Ако бяхте толкова критични и към Борисов, и неговите министри....

 34. 34 Профил на ZyklonA
  ZyklonA
  Рейтинг: 191 Неутрално

  Толкова много хора повярваха ,че стават за хотелиери в БГ и всеки що имаше годна триетажна неизмазана къща построена със "безплатни" социалистически материали (с други думи също мога да претендирам за собственост върху държавният цимент ,арматура и тухли )се реши да посреща нездравите капиталисти в "хотела" си. По нашенска традиция великите хотелиери изгониха де що имаше българин и го замениха със западняци, пияници на социални помощи в родината си. И сега се оказа ,че алкохолизираните и дрогирани същества от Албиона не са чак толкова готини ,щото са без една стинка в джоба и разчитат само на гривната си за олинклузив. И такива ми ти работи в нашата мила родина

 35. 35 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3318 Неутрално

  До коментар [#14] от "Хай Буй":

  любопитна

  всъщност и това, което наричаме италиански (официален език в страната Италия), също се е появило през ХХ век, по почин на... Мусолини.

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 36. 36 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3078 Неутрално

  До коментар [#4] от "Judjuk":Ти нали си харесваш оня от Харвардския дето се оказа, че няма диплома.
  —цитат от коментар 10 на Wornoxmaniak vs Фейсбук дупката на Славуца от Чалгария


  Ето човекът си показва дипломата. Виж я, отвори ги тези комбали.

 37. 37 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3258 Неутрално

  16 милиона не са малко пари. ....".
  —цитат от коментар 3 на Judjuk


  Чиновниците и те са на твоето мнение. Затова повече от 1,6 млн няма да раздадат.

 38. 38 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3258 Неутрално

  "Въпросът е какво се с случило с другите 80 000, които са получили, но не са дали за самолета и защо искат и тях да им "подарят"?..."

  Само човек въртял бизнес с продажба на зарзали пред входната си врата може да прави подобни анализи!

  Между другото повечето от подизпълнителите, получили авансови плащания бяха коректни, да гарантират предоставянето на предплатените услуги, но клиентите не желаят да отложат пътуването си, и искат парите си обратно.

  Колкото до застрахователите - те са съгласни да обезщетят двама-трима на група от 40 човека, но всички, 100%? От какъв зор?

 39. 39 Профил на pontius_glarus
  pontius_glarus
  Рейтинг: 3258 Неутрално

  "И колко тъп трябва да си да предлагаш почивки за нова година при ограниченията за чужбина и да взимаш капаро да предплащаш чартър. "

  Ти организирал ли си чартърен полет? И всъщност знаеш ли що е то "чартър"?

 40. 40 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3078 Неутрално

  "Чиновниците и те са на твоето мнение. Затова повече от 1,6 млн няма да раздадат."
  До коментар [#37] от "pontius_glarus":

  Изобщо не трябва да раздават. В "бизнеса" има риск и всеки трябва да си го поеме. Кой ги кара да строят тези огромни хотели, дето никога няма да се напълнят. В момента една трета от хотелите са недостроени, порутени и изоставени, още една трета са затворени и останалите се надяват на провидението. Бедствено е положението.

 41. 41 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3231 Любопитно

  До коментар [#3] от "Judjuk":

  "16 милиона не са малко пари. С тях социалното министерство може да купи поне 80 от фалиралите хотели за социални домове, детски лагери, учебни центрове и почивни станции. Само трябва да побързат преди обектите да са се превърнали в купища прах и отпадъци. А на фалиралите персонажи чаша студена вода, за утеха."
  =============
  Дори фирмата да е фалирала, на една огромна сграда често и искат примерно 5 милиона.
  Да кажем, че ще купят цели пет големи хотела.
  За колко ще купят "Виктория" дето миналата година бе празен?
  Какво точно ще го правят - социален дом, детски лагер.... Демек, трябва да се наливат още пари за деца, баби и безработни.
  А нали точно от такива програми се крадеше?

  Еретик
 42. 42 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3231 Весело

  До коментар [#13] от "nmy381005793":От къде произлиза поздравът „Чао“?„Чао“ навлиза в италианския език едва през XX в.Произлиза от венецианския термин s’ciao (счао), който пък идва от латинския sclavus, който се превежда като „Ваш роб съм“.От XIX в. обаче започва да се разпространява най-напред в северната област Ломбардия, където звучи като „чао“.
  —цитат от коментар 14 на Хай Буй


  В младостта ми, когато италиански не се учеше никъде, го смятахме за "Довиждане". Много се учудих, че ставало и за поздрав. /това след 40 години/

  Еретик
 43. 43 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3231 Весело

  До коментар [#16] от "kam27":

  "Вапиюща некомпетентност в цялото през-бесепедемократично правителство!!ОСТАВКА ПРЕЗИДЕНТА ВЪН"
  ============
  Имам сходни с Вас политически настроения. Въпреки това Ви писах минус поради несъгласие с предложения правопис. Още първият знак за гласна беше сгрешен!

  Еретик
 44. 44 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3078 Неутрално

  "Дори фирмата да е фалирала, на една огромна сграда често и искат примерно 5 милиона."
  До коментар [#41] от "Костадин Иванов":

  Тцъ! След фалита обектът става собственост на кредиторите. Обикновено това е някаква банка, която има интерес единствено да си възстанови загубите. Такива обекти много скоро са в трагично състояние, напълно непродаваеми. Държавата може да ги придобие срещу задължения към бюджета и даже по давност.
  Що се отнася до социалните обекти, не става дума държавата да се товари излишно с такива, а за нужните. Старчески домове за чужденци са рентабилни, доходоносни и създават работни места. Впрочем излишните и изоставени хотели към момента са сто пъти повече от нуждите.
  А детските лагери при социализма бяха ефективен начин за укрепване здравето на децата. И болните тогава бяха по-малко от днес. "Демокрацията" погреба лагерите. Но сега отново се осъзна нуждата от тях. Дете с ревматизъм е обречено без летен лагер. Пак ще има лагери, "където е текло, пак ще тече".
  Съгласен съм че старците са излишни. Но трудно измират, а и мъчително. Тук много лошата новина е, че всички остаряваме.

 45. 45 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 686 Неутрално

  Не се наядоха, пари за нищо получиха и продължават да ламтят. Стига им толкова, да фалират. Прибират парите и после лъжат че са платили аванси, ама авансиза лични придобивки

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 46. 46 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 686 Неутрално

  А сой ще помага на ограбените им клиенти?

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
 47. 47 Профил на t5eyes
  t5eyes
  Рейтинг: 686 Неутрално

  Кой

  свят, спри да се кланяш на богинята Кали
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK