Туроператори обвиняват Министерството на туризма, че не разбира от работата им

Туроператори обвиняват Министерството на туризма, че не разбира от работата им

© Юлия ЛазароваКато всяко нещо в България и поредната програма в помощ на пострадалите бизнеси от пандемията се забави с няколко месеца и началото й бе обявено през първата половина на юни. По нея са предвидени 16 млн. лв., за които могат да кандидатстват туроператорите, за да се разплатят със своите клиенти, чиито пътувания са провалени от пандемията.


Още преди да започне кандидатстването обаче туроператори обявиха, че в изискванията има неизпълними условия, заради които помощта няма да стигне до тях. Заподозряха и че целта е от програмата да се възползват определени техни колеги. Започнаха разговори със служебния министър на туризма, от които на практика не произтече нищо.


Междувременно в петък, 2 юли, министерството публикува указания за кандидатстване и срока за това - от 6 до 20 юли.


Фалстарт
Сумата от 16 млн. лв. е остатък от вече отпуснатите на Министерството на туризма 51 млн. лв. през декември, с които бе предоставена помощ на бранша за разплащане с клиенти и за оборотен капитал. Сега парите се предвижда да се разпределят на база оборота на фирмите - до 15% от този за 2019 г., но максималната сума не може да надхвърля дължимото към клиенти. Целта е фирмите да се разплатят с хората, които не са пожелали да заменят предплатените си пътувания (от март до края на 2020 г.) за ваучери за бъдещи, а са поискали парите си. А също и с тези, които са получили ваучери за 1 г., но тя вече е изтекла и парите са дължими.

По данни на ресорното министерство, предоставени на "Дневник", към февруари 2021 г. 171 туроператора дължат към своите клиенти общо 36.7 млн. лв. В същото време напомнят, че една фирма не може да получи, по европейските изисквания, повече от 3 164 867.76 лв. и то сумарно с предходни помощи. Отделно 44 от потенциалните ползватели на помощта дължат на клиентите си много над 15% спрямо оборота им за 2019 г. В допълнение разликата между дължимите суми към клиенти спрямо оборота им достига над 500%. Това на практика означава, че въпросните фирми имат недекларирани обороти.

Отпускането на помощта е въз основа на текст от закона за извънредното положение. Тъй като е държавна помощ, тя заедно с условията, трябваше да бъде одобрена от Брюксел, а в постановление на правителството да се опишат изискванията. Според представители на най-активната част от бранша - Обединение "Бъдеще за туризма" (ОБТ), в което в момента членуват и немалка част от фирмите, постановлението е неприложимо и противоречи на няколко български закона и отделно на европейското законодателство.


"Постановлението за държавната помощ е неприложимо. Или поне за онези 212 фирми, за които е предназначена държавната помощ от 16.5 млн. лв. То напълно се разминава с нотификацията от ЕС, с която ОБТ разполага", казва Павлина Илиева, председател на организацията. От организацията казват и че постановлението, прието на 15 юни, влиза в противоречие с три закона - за административните актове, Търговския закон и Закона за счетоводството.


Колегата й Димитър Балтов казва, че с постановлението (което е подзаконов акт) е дописан текст от по-висш акт - закона за извънредното положение, с което на практика се поставят допълнителни ограничения пред кандидатите. А освен това е нарушено правото на ЕС, тъй като в позицията на Еврокомисията, с която се одобрява отпускането на тази помощ от държавата, тези ограничения липсват. Самият текст на нотификацията (получена в България на 25 май) пък туроператорите са получили от Министерството на туризма. Те казват, че в нея ги няма ограниченията, записани в постановлението, което би трябвало да копира нотификацията. По-късно им е обяснено, че това е така, защото нотификацията има секретна част. Това потвърждават пред "Дневник" и от министерството.


Браншът обаче не вярва на това.


Секретната част


Павлина Иванова допълва, че при проверка в архива на Еврокомисията се оказа, че няма секретна част на нотификацията, с която в хода на разговорите с министерството от там са уверявали, че затова браншът не вижда, че условията към тях от постановлението репликират тези от Брюксел.


"Някой (не)съзнателно е подвел не само министър Балтова, но и целия Министерски съвет. И за да се спаси кожата на този държавен чиновник, сега хора от министерството твърдят, че има "секретна" част, която не е в изпратения от министър Балтова текст. Представете си само - как така една "класифицирана" информация после се претворява в постановление на правителството, което се обнародва в "Държавен вестник". Затова се опитват този гаф да заметат под килима и са категорични, че условията са това", допълват от организацията в позиция до "Дневник".


Според организацията в случая става въпрос за огромен гаф от страна на ресорното министерство, за размера на който фирмите смятат, че министърът на е подозирала и затова е и изпратила на бранша текста на нотификацията от Брюксел, от който се вижда, че там ги няма изискванията, записани в постановлението на правителството.

"Комуникацията между администратора на помощта и Европейската комисия е служебна и се осъществява чрез специален комуникационен канал - информационна система SANI2. Квалификацията "гаф" е недопустима и е белег за неразбиране на системата от правни норми и процедури по обявяването на държавната помощ за съвместима съгласно Договора за функциониране на ЕС. Публичната част от информацията по нотификацията е достъпна на интернет страницата на ЕК, но пълният обем на документа е с гриф "поверително", посочват в отговор до "Дневник" от Министерството на туризма.
Допълват, че всяка промяна на параметрите на държавната помощ подлежи на процедура по ново уведомяване към ЕК.


Неизпълнимостта на условията


Павлина Иванова обяснява, че най-притеснителното от поставените условия е това, че максималният размер, за който могат да кандидатстват фирмите, не може да превишава задълженията им към доставчици. Проблемът е, че стойността на пакетите превишава сериозно това, което се плаща към доставчици, т.е. туроператорите ще получат много по-малки суми от това, което дължат на клиенти. Дава пример със ситуация, при която по дадена програма са предплатени само 20% от стойността й, за да се резервират съответните места в самолета, всички обявени места по екскурзията са запълнени, а клиентите са предплатили на туроператора 50% от крайната цена.


Представител на администрация във ведомството обаче коментира пред "Дневник", че в крайна сметката щетата е това, което си предплатил и е задържано от контрагента ти. Допълни, че има фирми, които нищо не са успели да предплатят до момента, в който се е разбрало, че почивката или пътуването се провалят.


Също така, според изискванията, трябва да се докаже връзка между всяка сума у доставчик и всеки клиент, допълват туроператорите, което според тях поставя "извън борда" на помощта тези, предплатили 100% сумата за пътуване на Нова година, например, без да успеят да запишат туристи.


Изброените и други съображения според фирмите поставят бизнеса пред счетоводни проблеми, до които според тях се е стигнало, защото в министерството не познават работата им.


Министерството не вижда неизпълними условия


По наше разбиране неизпълними условия в схемата за държавна помощ не се съдържат, обявиха от Министерството на туризма в отговор на въпроси от "Дневник". Напомнят, че отворената от днес програма е по втората мярка в помощ на туроператорите, което има отношение към лимитите.

"Схемата изисква туроператорът, бенефициент на помощта, да е водил и да поддържа счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти (вкл. вземания от доставчици и задължения към потребители на туристически пакети) при спазване на изискванията за съставяне на документи съгласно Закона за счетоводството", посочват от ведомството.
Допълват, че нито със закона за извънредното положение, нито с постановлението, в което са определени изискванията, се въвеждат "нови, различни или утежняващи изисквания" за документиране на дейността на туроператорите и съставянето на съответните счетоводни записи.


От отговорите се разбира, че в оспорваните от туроператорите изисквания са записани всички законосъобразни мерки, с които да се възпрепятства неправомерното получаване на държавна помощ от туроператори, които не са изразходили приоритетно получената помощ по предходната схема за държавна помощ за връщане към своите клиенти. С това обясняват и поставеното ограничение за размера на помощта за всеки туроператор до дължимото към клиенти.


В отговор на въпрос защо изискванията не са обсъдени предварително с бранша, от ведомството посочват, че това е направено през март, когато е разработената схемата. Дори казват, че по предложение на туроператори е заложено изискването допустимите кандидати да развиват основна дейност по КОД 79,12 (туроператорска дейност) от Класификатора на икономическите дейности, както и средствата да бъдат пропорционално разпределяни между допустимите кандидати с цел всеки, който кандидатства и отговаря на изискванията, да получи помощ. (При други схеми за държавна помощ един от проблемите беше за фирми, които имат най-различни дейности и основната по документи не е тази, за която очакват помощ - бел. а.).


Защо се стигна дотук


Според Обединението причината за тази ситуация е това, че липсва "елементарен диалог" с бранша, а до неотдавна той минавал през медиите. Никой не се е допитал до брашна при изработването на тези нови изисквания. Разбрахме за тях при публикуването на постановлението. Подозренията ни са, че помощта е предвидена за други цели или за определени фирми, казват туроператорите. Кои са тези фирми щяло да се разбере от това кои ще отговорят на изискванията. От организацията се притесняват и че големи фирми може да фалират, защото няма да успеят да отговорят на изискванията за помощта, няма да могат да платят на клиентите си и ще изпаднат в несъстоятелност. Опасението е, че подобен сценарий ще отприщи поредица от фалити.


Няма добросъвестно намерение да се помогне на бранша, а се слагат пречки, които да доведат до връщане на част от помощта и да се унищожи част от фирмите. Министър Балтова се записа в историята като министъра, съсипал изходящия туризъм в България.


Павлина Иванова,

туроператор


Допълва, че с колегите й са почукали на много врати по проблема, включително са изпратили писмо до премиера, но винаги са били прехвърляни към ресорното министерство. "Никой от правителството не пожела да чуе за явното потъпкване на закона, а президентът Радев шумно твърдеше, че е правителство за законност и прозрачност", коментира Иванова.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK