България ще получи 11 млрд. евро за програми за сближаване с ЕС

България ще получи 11 млрд. евро за програми за сближаване с ЕС

© Юлия ЛазароваЕвропейската комисия прие споразумението за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро. В него се определя инвестиционната стратегия на страната в политиката на сближаване за периода 2021-2027 г., съобщи Министерството на финансите.


Споразумението за партньорство обхваща финансиране по линия на Европейския фонд за регионално развитие - ЕФРР, Европейския социален фонд плюс - ЕСФ+, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход - ФСП, и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури - ЕФМДРА.


С парите ще бъдат подпомагани както области на политиката, в които България има потенциал да отбележи напредък и да намали регионалните различия в рамките на страната, така и дейности, свързани с екологичния преход и намаляване на енергийната зависимост.
За последното са предвидени 2.4 млрд. евро от ЕФРР и Кохезионния фонд, които се очаква да помогнат на България да постигне целите си в областта на климата. По-конкретно 600 млн. евро ще помогнат за увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници на 27% от общото потребление на енергия, както и за намаляването на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове в обществените сгради.


Финансирането от ЕФРР ще се използва и за рециклиране на 70% от всички отпадъци от опаковки. Освен това инвестициите също така ще бъдат насочени към намаляването с повече от една трета (най-малко 35 %) на дела на населението, живеещо в риск от природни бедствия, като наводнения или горски пожари.


Фондът за справедлив преход ще предостави 1.3 млрд. евро, за да се гарантира социално и икономически устойчив преход. Фондът ще подобри капацитета на засегнатите територии за по-добро използване на енергията от възобновяеми източници.


Средствата също така ще помогнат на България да подобри основната си инфраструктура, особено в регионите, в които инвестициите в инфраструктурата са недостатъчни или липсват. Почти половината от общото финансиране по линия на политиката на сближаване (4.2 млрд. евро) ще бъде инвестирано в северозападния, северния централен и североизточния район, включително под формата на съфинансиране за изграждането на тунела "Шипка".


Очаква се също така подкрепата на ЕС за благоприятната бизнес среда да увеличи дела на иновативните малки и средни предприятия от 27.2 % през 2016 г. на 32 % през 2026 г. - те ще създадат работни места и ще допринесат за развитието на икономиката.


В цифровизирането и подобряването на пазара на труда се предвижда да бъдат инвестирани 2.6 млрд. евро от ЕСФ+ с цел подобряване на достъпа до заетост, повишаване на уменията, за да могат хората успешно да се ориентират в двойния екологичен и цифров преход, както и гарантиране на равен достъп до качествено и приобщаващо образование и обучение.


Това включва

315 млн. евро за подкрепа на младежката заетост
630 млн. евро за мерки за социално приобщаване, от които 136 млн. евро са за борба с детската бедност
221 млн. евро за социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности, например ромите


Благодарение на финансирането от ЕС ранното отпадане от училище се очаква да намалее от 12.8% на 7% до 2030 г. Очаква се участието на възрастните в учебни дейности да нарасне от 24.6% на 35.4%, докато заетостта се очаква да се увеличи от 73% на 79%, се казва в съобщението.


Населението, изложено на риск от бедност и социално изключване, се очаква да намалее с 0.8 млн. души (от 2.3 на 1.5 млн. души).


ЕФМДРА ще инвестира около 84.9 млн. евро в по-устойчиво рибарство и възстановяване и опазване на водните биологични ресурси в Черно море. Подкрепа ще бъде предоставена и за развитието на устойчив сектор на аквакултурите и преработвателния сектор, включително на местните общности, занимаващи се с рибарство и аквакултури, както и за прилагането на международното управление на океаните.


"Приветствам днешното решение на Европейската комисия, с което се одобрява финансиране за България на стойност 11 млрд. евро. Тези средства са изключително необходими, за да може страната ни да постигне средноевропейския стандарт на живот", обяви вицепремиерът по еврофондовете и министър на финансите Асен Василев, цитиран от пресцентъра си.


Той подчертава, че за първи път в споразумението е заложено 50% от средствата да са за проекти в Северна България. За сравнение, през предишния програмен период (2014-2020 г.) в северните региони на страната са инвестирани едва 27% от средствата.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK