“Свиневъдство - Преславец” реализира печалба от наеми

В изпълнение на обещанията си за бързо решаване на проблема с издадените компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове правителството започна процедура по продажбата на над 1000 свои пакета акции на фондовата борса и централизирани търгове срещу непарични платежни средства. Вестник "Дневник" представя компаниите, от които собствениците на компенсаторки и инвестиционни бонове ще могат да купят акции, с цел да покаже състоянието на дружествата. Така всеки ще може да направи своя избор по-лесно.

- - -

"Свиневъдство - Преславец", Харманли, не работи от няколко години, но финансовият резултат на дружеството за 2002 г. е печалба от 14 хил. лв. Тази печалба е по-ниска от положителния резултат за 2001 г., който е бил 60 хил. лв. Преди това две години дружеството е работило на загуба. Данните за дейността за миналата година са според предварителния, неодитиран баланс, представен на "Българска фондова борса - София". "Дружеството реално няма дейност. То не работи от 1999 г., когато животните бяха продадени, защото цените на свинското месо паднаха рязко и дейността стана губеща," каза за "Дневник" Стефан Радев, изпълнителен директор на "Мелинвест холдинг" - Сливен, който чрез свои дъщерни дружества е един от големите акционери в дружеството.


По неговите думи печалбата на дружеството идва от наеми и от преразпределяне на фондове между дружествата на холдинга. "Няколко обекта, основно складове, са отдадени под наем", каза Радев. Според отчета за приходи и разходи за 2002 г. дружеството има нетни приходи от продажби 41 хил. лв. и извънредни приходи от 55 хил. лв. Разходите за дейността са 66 хил. лв., от които 41 хил. лв. са разходи за амортизация, 13 хил. лв. - разходи за външни услуги, и 12 хил. лв. други разходи. Ако се погледнат балансите на дружеството от предишни години, ще се види как приходите от дейността му спадат рязко през 2000 г. на шест хил. лв. от 1.349 млн. лв. за предходната 1999 г., когато все още е имало реална дейност.

Според Радев засега не е изгодно дружеството да работи по основната си дейност, а холдингът не предвижда в близките години това да стане. "Ако има интерес и се предложи добра цена, някои от активите на дружеството може да бъдат продадени в следващите години", каза още Радев.

В активите на "Свиневъдство - Преславец" фигурират сгради и конструкции със счетоводна стойност 496 хил. лв. в края на 2002 г., машини и оборудване за 50 хил. лв. и транспортни средства за 19 хил. лв., както и земи за 26 хил. лв. Според представения баланс разходите за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи са 3.063 млн. лв.

Задълженията на дружеството в края на 2002 г. са в размер на 16 хил. лв., като 9 хил. лв. от тях са данъчни задължения, 2 хил. лв. - към клиенти и доставчици, и 5 хил. лв. провизии. В последните пет години задълженията на "Свиневъдство - Преславец" постоянно спадат, като се започне от 734 хил. лв. в края на 1998 г. и се достигне до резултата в края на миналата година.

Според публикувания в Държавен вестник годишен списък на централизираните публични търгове от масовата приватизация трябва да бъдат предложени 11 783 акции, представляващи 5.839 процента от капитала на дружеството. Тези търгове най-вероятно ще започнат да се провеждат до месец-два. Акциите на "Свиневъдство - Преславец" ще се продават срещу инвестиционни бонове и компенсаторни инструменти.

Според данни от АПИС основни акционери в дружеството са "Животновъдна холдингова компания" с 37.964 на сто от капитала, "Мел холдинг" има 25 процента, останалите акции са притежание на физически лица и на държавата. Справка от "Българска фондова борса" показва обаче, че "Мел холдинг" притежава 49.55 на сто от капитала на дружеството, акционер с 13.41 процента е кооперация "Зърно" - Сливен, а държавата има 5.84 на сто. Самото дружество "Свиневъдство - Преславец" е акционер в "Животновъдна холдингова компания" с 6.838 процента, заедно със "Свиневъдство - Стамболово", "Птицевъдство - Ломци" и "Мелинвест холдинг".

"Свиневъдство - Преславец" се управлява от управителен съвет в състав: Стефан Радев, Стоян Стойков, Десислава Танева и Петър Чифудов. В надзорният съвет влизат Динка Стойкова, "ФЗ Тополи" и "Конимо" АД.

Капиталът на дружеството е 201 804 лв., разпределен в обикновени безналични акции с номинал един лев. Акциите на дружеството не са търгувани активно на борсата в последните 52 седмици и затова трудно може да се определи каква е тяхната пазарна цена в момента и каква ще бъде цената им в непарични платежни инструменти на публичните търгове.

При предишните търгове, организирани от вече несъществуващия Център за масова приватизация, е постигната цена на акция от 5.32 лв. в инвестиционни бонове. Преди това в първата вълна на масовата приватизация минимално приемливата цена на акция е била 581 стари лв.

- - -

"Мелинвест холдинг" проявява интерес към остатъчни пакети акции от всички дружества от неговата структура, стига те да се продават на разумна цена, смята Стефан Радев. Ако цената на акциите на "Свиневъдство - Преславец" е равна на номиналната им стойност, ще ги купим.

Няма никаква логика да се купуват акции от дружество, което не работи и разчита на странични приходи, смятат брокери.

Ключови думи към статията:

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK