Приходите от продажби на “Пиринхарт” - Разлог, продължават да намаляват

Интересът на инвеститорите към участие в третия централизиран търг за продажба на остатъчни пакети държавни акции срещу срещу непарични платежни инструменти продължава да спада с всеки изминал ден и това според брокери е обяснимо. Всички по-интересни пакети вече бяха купени, а в списъка останаха книжа, към които интерес може да има единствено от мажоритарни собственици и спекуланти. По-голяма част от акциите на публичните дружества, които бяха включени в списъка, също вече са купени, но все още има и такива, за които може да се наддава. Крайната дата за продажба на акции от този търг е 27 февруари и дотогава спекулантите може да рискуват да купят акции на публични дружества, които след това да пласират на фондовата борса.

Подобно е положението и при “Пиринхарт” - Разлог, като в списъка са включени общо 48 305 акции, равни на 7.326% от капитала. Досега интересът на инвеститорите се изразява в покупката на само 102 акции, което е нищожно на фона на целия пакет. Минималната продажна цена на акциите е 6.71 лв., които могат да бъдат платени в непарични платежни инструменти. Продадените досега акции са пласирани на цени между 6.71 и 6.91 лв.

Основна дейност и състояние


Основната дейност на “Пиринхарт” включва производство на целулоза, хартия, вътрешна и външна търговия с произведените продукти. В продуктовата листа се включват още терпентин и талово масло. В последните две години предприятието няма толкова активна дейност и приходите от продажби падат. За 2003 г. те са 4.044 млн. лв., като са намалели от 6.175 млн. лв. за 2002 г. и 8.240 млн. лв. за предходната 2001 г. През миналата година относителният дял на износа на дружеството се е увеличил до 69.9 на сто от 54.86% за 2002 г. Дружеството не е посочило къде са основните дестинации на износа за последните години. Основен конкурент на вътрешния пазар е “Тракия-папир” - Пазарджик.

Основното технологично оборудване на предприятието включва линии за производство на хартия, раздробяване на дървесина, изваряване, промиване и сортиране на целулоза, както и оборудване за преработка на отпадъчна хартия. Всички линии са въведени в експлоатация между 1973 г. и 2000 г. В информационния меморандум на дружеството е посочено, че само линията за производство на хартия за гладките слоеве на велпапе е натоварена на 12-13% от капацитета си. За другите мощности няма данни. Средносписъчният брой на персонала към края на миналата година е 337 души, като намалява от 369 души в края на 2002 г. Средната работна заплата към 31 декември 2003 г. е 211 лв.

Финансов анализ

Според предоставения предварителен баланс на фондовата борса дружеството има текуща печалба от 714 хил. лв. за миналата година, като тя се увеличава от 427 хил. лв. за 2002 г. Негативният финансов резултат се дължи основно на намаляването на производството и по-трудното пласиране на произведената продукция. През миналата година дружеството имаше планове за увеличаване на капитала с нова емисия акции, като средствата трябваше да се използват за възстановително-ремонтни дейности, както и за частично финансиране на производството на луга. Увеличението обаче не се осъществи, защото Комисията за финансов надзор задължи дружеството да не предлага за гласуване такава точка на общото събрание на акционерите.

Задълженията на “Пиринхарт” към 31 декември миналата година са за 7.419 млн. лв. и са се увеличили в сравнение с предходната година. Размерът на дългосрочните и краткосрочните задължения на дружеството е почти еднакъв. Дългосрочните са по ЗУНК, а краткосрочните са основно към клиенти и доставчици. Дружеството има краткосрочни вземания за 521 хил. лв. и материални запаси за 1.376 млн. лв. в края на миналата година. Паричните средства в края на годината са 71 хил. лв. и са намалели в сравнение с края на 2002 г.

Основни акционери

Капиталът на “Пиринхарт” е 659 335 лв., разпределен в обикновени безналични акции с номинал един лев. Частната собственост в дружеството е 92.67 процента, като по-голяма част от нея е притежание на две юридически лица. Основен акционер е италианското дружество “Валфин” със 70.83% от капитала, а швейцарското “Цвета” притежава 11.28%. Останалите акционери са предимно физически лица.

Акциите на дружеството се търгуват на “Българска фондова борса - София”, като последната сделка е от 12 февруари, когато 100 акции са разменени на цена 0.1 лв. за бройка. Това е доста по-ниско от цената, на която акциите се предлагат на централизирания търг.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK