Методи за отписване на стоково-материалните запаси при тяхното потребление

Стоково-материалните запаси (СМЗ) обхващат краткотрайните материални активи на предприятието под формата на материали, продукция и незавършено производство, както и краткотрайните биологични активи в селското стопанство. Нормативната уредба за тяхното отчитане е уредена в НСС 2 - "Отчитане на СМЗ", и НСС 41 - "Селско стопанство".

Според чл. 16 от Закона за счетоводството материалните запаси при тяхното потребление се оценяват и отписват в съответствие с приложимите счетоводни стандарти.

За СМЗ от първия вид, т.е. без краткотрайните биологични активи, в НСС 2 са регламентирани два основни метода за отписване при тяхното потребление - препоръчителен и допустим алтернативен подход. Двата метода нормативно са степенувани, така че само когато в предприятието няма условия за прилагане на препоръчителния подход, може да се използва допустимият алтернативен подход.


Препоръчителният подход включва три способа за отписване на СМЗ:

* по конкретно определена партидна стойност (на материалите, продукцията, стоките)

* по първа входяща - първа изходяща цена (себестойност) на дадения артикул, или т.нар. метод FIFO (от First In - First Оut)

* по среднопретеглена стойност, която може да се изчислява периодично или след всяко постъпление на СМЗ.

Тук също има степенуване, тъй като в т. 9.2 от НСС 2 е записано, че само когато няма условия за прилагането на метода на конкретно определената стойност, могат да се използват методите FIFO или среднопретеглена стойност.

Алтернативният подход включва само метода на последна входяща - първа изходяща цена (себестойност), или т.нар. LIFO (от Last In - First Out).

При наличието на тези различни методи е очевидно, че в одобрената счетоводна политика на предприятието задължително следва да бъде посочен и аргументиран избраният метод за оценяване на СМЗ при тяхното отписване (потребление), което от своя страна води и до задължително оповестяване в годишния финансов отчет на прилаганите през отчетния период методи. Евентуално извършената промяна, която има съществен ефект върху финансовия резултат, се оповестява по реда на т. 8 и 9 от НСС 8.

Бихме искали да обърнем внимание и на обстоятелството, че съгласно приетите решения от 18.12.2003 г. на Борда за международни счетоводни стандарти по повод ревизираните 13 броя международни стандарти от МСС 2 - "Стоково-материални запаси", отпада методът LIFO при оценката на разхода на материалните запаси.

За онагледяване на ефекта при използване на различните подходи привеждаме следния обобщен пример:

Предприятието за търговия на едро АБВ ООД е купило последователно две партиди еднотипни кафе-машини, както следва:

- на 4 май 2004 г. - 100 бр. по 150 лв./бр. на обща стойност 15 000 лв. (партида 01) и

- на 2 юни 2004 г. - 100 бр. по 180 лв./бр. на обща стойност 18 000 лв. (партида 02).

Или общо 200 бр. за 33 000 лв.

На 19 юни 2004 г. са продадени на едро 150 бр. кафе-машини по 200 лв./бр., или общо за 30 000 лв. Среднопретеглената стойност на купените автомати за АБВ ООД е 165 лв./бр.

Примерни разчети за отчитане на придобиването и отписването на кафе-машините в АБВ ООД.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK