Загубата на "Хебър" АД намалява

Началото на втората седмица за поредния седми централизиран публичен търг донесе намаление на минималните продажни цени за държавните акции, които се продават през борсата. Това важи и за пакета от ценни книжа на пазарджишкото "Хебър". От дружеството се продават 5169 акции, или 6.6% от капитала. Новата минимална цена на акциите на компанията е от около 5.50 лв. на акция, или над 28 лв. за целия пакет. Според списъка на Агенцията за приватизация за компанията не се допуска плащане в непарични платежни средства, докато според информацията от сайта на борсата има възможност за плащане в компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове.

Основна дейност и състояние

Предметът на дейност на "Хебър" според информационния меморандум за продажбата на акциите на компанията, публикуван на фондовата борса, е продажба на хладилни камери и други стоки от собствено производство. Компанията работи само за вътрешния пазар и няма приходи от износ. Сред основните стоки в производствената номенклатура на предприятието са металопластни панели, калорифери, климатици и хладилни инсталации и каси. Освен стандартната си производствена номенклатура, дружеството приема и индивидуални заявки за различни изделия, които може да изпълни с наличното си оборудване.


"Хебър" няма постоянни договорни отношения за реализация на продукцията, въпреки че има постоянни клиенти. Основните конкуренти на дружеството в България са "Климатинком" - София, "Фриго-ХМ" - Сливница и "Климатех" - Димитровград.

Дружеството няма задължения по дългосрочни кредити, кредитни задължения по ЗУНК, както и задължения по краткосрочни кредити, обезпечения в полза на трети лица и издадени менителници, записи на заповеди и облигации. Компанията има 33.05 на сто участие в капитала на "Фриком", която е оценена в баланса на "Хебър" на 390 хил. лв.

Недвижимото имущество на "Хебър" АД се състои от земя, сгради и строителни съоръжения на обща площ над 50 хил. кв. м. Към предприятието засега няма и не се очаква да има реституционни претенции. Технологичното оборудване на компанията е сравнително ново, има машини, въведени за експлоатация между 1990 и 1997 г.

Финансов анализ

Оборотът на компанията се увеличава с близо 27 на сто от 206 хил. лв. за 2002 г. на 261 хил. лв. за миналата година. За първите три месеца на тази година "Хебър" има оборот от 23 хил. лв. Разходите на компанията също се покачват, но с по-бавни темпове от оборота на дружеството, като основното перо тук са разходите за материали и възнаграждения.

"Хебър" работи на загуба, като тя намалява до 95 хил. лв. за 2003 г. при 196 хил. лв. за 2002 г. За първото тримесечие на тази година отрицателният финансов резултат е в размер на 20 хил. лв.

Дружеството няма дългосрочни задължения, а краткосрочните й пасиви са за 642 хил. лв., като повече от половината са данъчни задължения. Коефициентът на покриване на текущите пасиви на дружеството е нисък, тъй като краткосрочните му вземания са за 41 хил. лв., а паричните средства са за 233 хил. лв. Нетната стойност на активите на компанията, които се падат на една негова акция е от близо 11 лв.

Капитал и собственици

Капиталът на "Хебър" е разпределен в 78311 обикновени и безналични акции с номинална стойност от 1 лв. Частната собственост е близо 67 на сто от капитала на предприятието. Над 10 на сто от капитала на компанията притежават "Фриком" АД, "Комхолдинг" и група физически лица. Дружеството не е публично и акциите му не се търгуват на фондовата борса.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK