Предприемачите в женски род

Секторът на малките и средните предприятия е най-многочислен по броя на предприятията си и притежава мощен потенциал за гъвкава адаптация към икономическите условия в страната и променящата се пазарна конюнктура, поради което има изключително важно значение за развитието на икономиката и националния просперитет.

Националният статистически институт проведе анкетно наблюдение върху 4100 предприятия на територията на цялата страна. Основна цел на анкетното проучване е да се получи информация за предприемачеството в социално-демографски и личностен аспект. Ще представим накратко

резултатите за бизнес дамите от малките и средните предприятия


Жените предприемачи съставляват около една трета от всички предприемачи от малкия и средния бизнес. Тяхната възрастова структура и образователно равнище са близки до тези на мъжете предприемачи. По-малък сред жените предприемачи в сравнение с мъжете предприемачи обаче е делът на тези, които са имали предишен управленски опит, и на ползващите интернет във връзка с бизнеса си.

Жените по-често, отколкото от мъжете, са започнали собствен бизнес поради безработица. По-голям сред тях е и делът на заелите се с предприемачество по чисто материални мотиви и по-малък на посочилите като мотив “желание за личностна реализация”. Задоволеността им от работата обаче е близка до тази на мъжете.

По-малко от половината (45.3%) от жените предприемачи са на мнение, че

да развиваш собствен бизнес е по-престижно

отколкото да правиш кариера в друга компания или институция. Сред мъжете този дял е значително по-голям (54.1%).

В свободното си време жените предприемачи, както и мъжете, най-вече гледат телевизия. Следват четенето на книги, вестници и списания и любими занимания. Важното обаче е това, че жените много по-рядко в сравнение с мъжете отделят време за спорт и туризъм, но пък малко по-често от тях посещават кина и театри.

За над две трети от жените предприемачи най-ценното нещо в живота им е свързано със семейството - за 48.5% това е разбирателството в семейството и за 17.9% - успехите на децата.

Най-голям дял (42.5%) от жените предприемачи са отговорили, че важните решения в семейството им обикновено се вземат от двамата съпрузи, а около една пета споделят, че имат някакво разпределение - по някои въпроси самите те, а по някои въпроси съпругът им. В същото време съвсем

не е малък делът на авторитарните бизнес дами

в семейството - 18% от анкетираните жени предприемачи са отговорили, че важните решения вземат те самите, докато според едва 4.2% важните решения се вземат обикновено от съпруга.

Тук е важно да се поясни, че задоволеността от брака е най-висока сред жените предприемачи, които са отговорили, че важните решения в семейството се вземат от двамата съпрузи и най-ниска сред тези от тях, които по една или друга причина вземат решенията сами. С висока задоволеност от брака си са и бизнес дамите, според които важните решения в семейството се вземат от съпруга.

Преобладаващата част от жените предприемачи винаги се съветват със съпруга си, когато решават важни въпроси, свързани с бизнеса, докато преобладаващата част от мъжете предприемачи само понякога го правят.

При воденето на домакинството и отглеждането на децата

преобладаващата част от бизнес дамите се справят сами

- 55.9% са отговорили, че никой не им помага, а 17% - че нямат нужда от помощ. Помагат два пъти по-често собствените им родители, отколкото родителите на съпруга им - съответно 16.9 и 8.1%. Домашна помощница имат едва 2.1%

Смисълът на родителството е не само в преживяването на личностно удовлетворение. Той е в задължението да се подкрепят и подпомагат децата в процеса на тяхното развитие и израстване.

Значителен дял от българските родители определят като най-сериозен проблем при отглеждането и възпитанието на децата си недостига на свободно време за общуване и занимания с тях. Така е и при бизнес дамите. На въпроса “Смятате ли, че времето за общуване с децата ви е достатъчно?” повече от половината са отговорили, че “не е достатъчно”, а според всяка десета то е “крайно недостатъчно”.

Около една четвърт от жените предприемачи

рядко разговарят или въобще не разговарят с децата си

по въпроси, които ги интересуват. Този дял обаче е още по-висок сред мъжете - около една трета. Често разговарят с децата си по интересуващите ги въпроси 66.3% от майките и 55.4% от бащите предприемачи. Това означава, че все пак жените независимо от ангажираността си със собствен бизнес отделят повече време за възпитанието на децата.

Делът на майките, които срещат сериозни или известни затруднения при възпитанието на децата, е значително по-голям, когато помагат родителите (едните или другите), от случаите, когато никой не помага или има наета домашна помощница, а също така и когато ценност №1 в живота на жената е авторитетът и общественото положение, отколкото когато на първо място в ценностната й система стоят успехите на децата.

Бракът и семейството са наистина от голямо значение за жените предприемачи, както и за общата съвкупност на жените в България. Резултатите от изследването показват, че

преценката за досегашния им живот силно зависи от задоволеността от брака

Жените предприемачи, които са напълно доволни от брака си, многократно по-често имат и напълно положителна преценка за досегашния си живот в сравнение както с жените, които не са особено доволни или въобще са недоволни, така и в сравнение с тези, които не са в брак.

С далеч по-слабо влияние върху общата удовлетвореност от живота на жените предприемачи са както материалната осигуреност, така и задоволеността от работата. Положението е обратно на това при мъжете предприемачи. При тях значението на задоволеността от брака за общата преценка за живота е по-малко в сравнение с материалната осигуреност и задоволеността от работата. Това на свой ред означава, че жените предприемачи са по-скоро жени, отколкото предприемачи, поне в емоционално-психологически план.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK