Биовет” АД - Пещера

 

Местоположение: гр. Пещера, ул. ”Петър Раков” №39, България

Предмет на дейност: Производство и търговия с ветеринарномедицински продукти и др.


Местонахождение: гр. Пещера, ул. “Петър Раков” № 39, България

Собственост: “Българска фармацевтична компания” АД  - 83.077%

Служители: 1002 души

Записан капитал: 6 783 378 лв.

Брой акции: 6 783 378 броя

Номинал на акция: BGN 1.00

Борсов код: BIOV

За 2005 г.

Максимална цена: 17.00 лв.

Минимална цена: 7 лв.

Последна цена: 15.76 лв. (средна цена от петък 02.23.2005 г.)

Коефициенти (използвани са данни от консолидирания отчет към 31.12.2004 г.)

Пазарна капитализация към 07.03.2005 г.: 106.9 млн. лв.

Печалба на акция: 0.10 лв.

Продажби на акция: 7.62 лв.

Book Value 8.03 лв.

Р/Е 153

Price/Sales 2.07

Price/Book Value1.96

Началото на “Биовет” се поставя на 9 януари през далечната 1961 г. с  построяването и пускането в експлоатация на Завода за микробиални препарати. През 1991 г. с решение на Пазарджишкия окръжен съд този завод се преименува и преобразува в “Биовет” ЕАД, а пет години по-късно, на 28. 02. 1996 г., дружеството се преобразува от “Биовет” ЕАД в “Биовет” АД и е включено в списъка на новоучреденото “Фармахим холдинг” ЕАД. По повод предстоящата приватизация на “Фармахим холдинг” ЕАД фармацевтичната компания е извадена от активите на холдинг.

По линия на първата вълна на масовата приватизация държавата продава 25% от капитала на пещерското дружество. Двадесет и един процента от акциите се заделят за закупуване при облекчени условия и за удовлетворяване на реституционни претенции, а мажоритарният дял от 523 290 акции, представляващи по това време 54% от капитала на дружеството, се осъществява на 24 април 2000 г.

За купувач е избрана представляваната от Кирил Домусчиев "Българска фармацевтична компания” АД, която е свързана с “Напредък холдинг”. Цената на сделката е 10 639 000 долара, като купувачът поема и следприватизационни ангажименти за инвестиране на още толкова средства през следващите пет години и за запасване на определен брой работни места.

В края на 2001 г. държавата продаде още 5% от акциите на "Биовет" АД. Остатъчни държавни дялове се приватизираха и по линия на централизираните публични търгове, които държавата възобнови през последните две години.

Предмет на дейност

Основен предмет на дейност на “Биовет” АД - Пещера, е производство и търговия с ветеринарномедицински продукти, препарати за селското стопанство и лекарствени средства за хуманната медицина, както и търговия и услуги. От своето създаване досега предприятието е увеличило многократно производствените си мощности и гамата от продукти. Към настоящия момент във фирмата функционират шест обединени производствени корпуса и корпус за готови лекарствени средства, които се натоварват оптимално.

Продуктовата структура на дружеството е съставена от следните основни групи продукти: антибактериални средства, антипаразитни, кокцидиостатици, нутритивни антибиотици, антихистамини, хормони, витамини и минерали, антидиарични, парентерални разтвори, пиразолонови разтвори, полусинтетични антибиотици, ензимни продукти, подобрители за хляб и тестени изделия и лекарствени средства за хуманната медицина.

В “Биовет” АД се произвежда широка гама от над 150 продукта от антибактериални, противопаразитни средства, коксидиостатици, нутритивни антибиотици, антидиаритични, аналгетици, витаминно-микроелементни премикси с различни лекарствени форми: прахове, гранули, инжекционни форми, таблети, капсули, болуси. Също така се произвеждат над 50 субстанции и готови лекарствени форми.

Продуктите на “Биовет” АД се изработват в съответствие със стандартите на Системите за добра производствена практика (GMP) и ISO 9901-2000, което им осигурява достъп до външните пазари. По своите мащаби "Биовет" няма конкурент на местния пазар. Отделни продукти се произвеждат и от други български компании, но поради малките си мащаби и ограничената производствена гама не се явяват сериозни конкуренти на “Биовет” АД.

Продукцията на "Биовет" АД е с експортната насоченост, като над 90% от продажбите на предприятието се реализират на външните пазари. Продукцията на фармацевтичната компания се реализира в над 60 страни на шест континента със собствена търговска марка.

Основен външен пазар на компанията са европейските страни, където се реализира около 60% от продажбите при износ. На второ място сред външните пазари е Северна Америка с дял от 16% от продажбите при износ, следвана от Азия с 14%, Южна Америка с 9% и Африка и Австралия с по 1%.

"Биовет" има силно развита мрежа от търговски представителства в цял свят, чрез които се пласира над 53% от продукцията, а останалата част се реализира чрез търговци на едро.

В чужбина продуктите на “Биовет” АД се продават директно на големи крайни клиенти и/или се разпространяват от местни дистрибутори , някои от които с изключителни права.

На местния пазар продажбите на завода се реализират посредством директни продажби и търговци на едро.

Основните пазари на компанията през последните години се очертаха следните страни: Испания, Полша, Италия, Канада, Бразилия и Мексико. Традиционни пазари са в страните от Европейския съюз, Полша, Бразилия, Виетнам, Индия, Китай, Русия, САЩ, Канада,  Корея,  Тайван, Тайланд и др.

През последните години “Биовет” успешно навлезе и се утвърди на пазарите в Латинска Америка.

Основни конкуренти на “Биовет” са ветеринарните дивизии на водещи мултинационални фармацевтични фирми като "Ели Лили", "Интервет" и "Новартис".

Борсова търговия

Добрите финансови резултати, постигнати от "Биовет" АД през 2001 г. и 2002 г. и началото на капиталовия растеж по това време, поставиха компанията в “Биовет” в полезрението на инвеститорите. Интересът към книжата на фармацевтичната компания се повиши и съответно се подобри ликвидността по позицията. Това не остана незабелязано от ръководството на фондовата борса и през 2002 г. компанията беше включена в основния и единствения по това време индекс SOFIX.

През 2002 г. на борсата се сключиха 870 сделки, като се изтъргуваха общо 209 088 акции, при средна цена от 4.08 лева.

През 2004 г. ликвидността се повишава с още по бързи темпове и през годината се сключват 1380 сделки с общо 900 921 акции. Средната цена за периода е 3.99 лв., или по ниска от предходната година. Причината е, че почти през цялата 2004 г. книжата на пещерското дружество се търгуват под 4 лв. Тази психологическа граница се преминава едва в края на годината, когато акциите се покачиха до нива около 7 лв. за брой, като според анализатори една от причините за застоя в цената през почти цялата 2004 г. е намаляването на финансовия резултат за предходната година.

Статистиката показва, че от началото на тази година на пода на борсата са сключени .

Статистиката за тази година е още по красноречива. От началото на годината до 3 март на борсата са сключени 813 сделки с общо 234 890 акции, като средната цена за периода е 11.04 лв. за акция.

Борсовата еуфория, характерна за първите два месеца на годината, се отрази и върху книжата на "Биовет". Навлизането на нови пари и подобряването на ликвидността повиши котировките на голяма част от водещите компании, като повечето компании от SOFIX регистрираха нови рекорди.

Прави впечатление, че от началото на годината книжата на фармацевтичната компания са поскъпнали със 132% при цена на затваряне от 2 март, докато за същия период SOFIX се е повишил с 41.1%, т.е. компанията е поскъпнала с по-бързи темпове.

Финансово състояние

Навлизането на нови пазари и увеличаването на продажбите на продукция са в основата на увеличението на приходите от продажби на "Биовет" през 2003 г. За периода компанията отчита нетни приходи от продажби в размер на 54.850 млн. лв., което е почти 31% повече от същия период на предходната година. Въпреки нарастването на приходите финансовият резултат на компанията се влошава. От 2.988 млн. лв. печалба за 2002 г. нетният резултат през 2003 г. се понижава до 481 хил. лв. Основната причина за понижаването на печалбата е нарастването на разходите за външни услуги основно за клинични изпитания и регистриране на търговски марки.

През последните години дружеството има активна инвестиционна програма, голяма част от която се финансира чрез привлечени средства. Според консолидирания баланс за м.г. общите привлечени средства в дружеството са 25 млн. лв. спрямо 22.528 млн. лв. за година по-рано.

Според консолидираните данни през 2004 г. нетните приходи на компанията се понижават до 51.718 млн. лв., но въпреки това печалбата се повишава до 702 млн. лв.

SWОT анализ

Плюсове

Единствен производител в България на цялата гама от медикаменти за ветеринарната медицина

Високо качество на произвежданата продукция

Активна инвестиционна дейност през последните години

Конкурентоспособни цени на външния пазар, където се реализират над 90% от продажбите

Автоматизирано производство и контрол на качеството

Традиции в производството и висококвалифициран персонал

Изградена и добре функционираща мрежа от търговски представители, чрез които се реализира над 50% от продукцията на завода

Дългогодишни наложени взаимоотношения с големи клиенти

Сравнително ново и модернизирано производство

Няма зависимост от клиентите си

Дружеството изгражда собствена топлоелектрическа централа с електрическа мощност 18 MW и топлинна мощност 68 MW, с която да покрие собствените си енергийни нужди

Продуктите на дружеството са сертифицирани по стандартите на добрата корпоративна практика GMP стандарта

Индивидуален подход към клиентите на компанията, като "Биовет" осигурява и продукти, които не са в номенклатурата на дружеството

Минуси

Ограничено потребление на вътрешен пазар поради слабо развито селско стопанство

Дружеството е обект на договор за особен залог по банков кредит с Булбанк

Нарастване на задълженията през последната година

Сравнително ниска печалба през последните две години

Спад на приходите от продажби през 2004 г. спрямо година по-рано

Непълно натоварване на производствените мощности

По-висок коефициент Р/Е спрямо останалите компании от SOFIX

Високи екологични разходи

Значителен спад в печалбата за миналата година

Възможности

Нарастване потреблението на вътрешния пазар

Разширяване на производствената гама

Разширяване на присъствието на пазарите в Латинска Америка и Централна и Източна Европа

Субсидиране и бързо развитие на селското стопанство в страната след присъединяването на България към Европейския съюз

Намаляване на себестойността на продукцията след пускането на собствената електроцентрала за задоволяване на собствените си енергийни нужди

Пренасочване на част от производствените мощности към други продукти, за които имат голямо търсене на световния пазар след спирането на производството на формастим

Нарастване на продажбите в Централна и Източна Европа, тъй като животновъдният сектор там се развива и расте с много бързи темпове

Изградените директни контакти с фуражните заводи и ферми и увеличаване броя на фермите, ползващи продуктите на “Биовет” АД

Проучване и разработване на базата на нови антибиотици и съществуващи в производствата на “Биовет” АД

Увеличаване натоварването на производствените мощности

Разширяване асортимента на произвежданите продукти и внедряване на нови перспективни технологии

Продължаване реконструкция и модернизация на производствените мощности

Разширяване на бизнес контактите и партньорството

Експанзия на нови пазари в целия свят

Опасности

Засилване на конкуренцията от страна на чужди производители, даващи дъмпингови цени на аналогични продукти

Засилване на конкуренцията на външните пазари от страна на китайските производители след либерализирането на европейските пазари от началото на тази година

Спиране на производство на фармастим до началото на 2006 г., един от основните продукти, заемащ значителен дял от продуктовата структура на дружеството

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK