“Златни пясъци” АД

Изграждането на курортен комплекс "Златни пясъци" започва през 70-те години на на миналия век. В сърцето на едноименния природен парк започва строежът на хотелите, като дружеството е част от държавната туристическа фирма "Балкантурист". След демократичните промени през 1991 г. дружеството се обособява като самостоятелен курорт. След 1996 г. държавата започва приватизация на обособени части от курорта и едва през 2000 г. се преминава към приватизация на мажоритарния пакет от дружеството. Активите на курорта по това време, които са останали по време на приватизацията на основния пакет, са 6 хотела, 4 вилни селища, 4 басейна, 18 заведения за хранене, магазини и търговски комплекси, спортни съоръжения, допълнително обслужващи сгради, както и инфраструктурата на курорта и енергоразпределителното предприятие, за което "Златни пясъци" има лиценз за разпределение на електрическа енергия и свързаните с това дейности до 2031 г.

Предмет на дейност


Основен предмет на дейност на "Златни пясъци" е предоставяне на хотелиерски услуги и свързаните с тях туроператорска, агентска и ресторантьорска дейност, както и с управление и поддръжка на инфраструктурата. Курортът е разположен в едноименния природен парк с богата растителност и широка плажна ивица. Разположен е на надморска височина от 277 м и площ от над 1320 ха и от 1943 г. е обявен за защитена територия. Климатичните условия от ниски температурни амплитуди са идеални за летен туризъм. Туристическият комплекс "Златни пясъци" обхваща площ от 177.13 хектара. В имуществото на приватизираното дружество влизат недвижими имоти и съоръжения седем хотела, няколко вилни селища, басейни, заведения за хранене, магазини и търговски комплекси, спортни съоръжения, допълнително обслужващи сгради и др. Компанията разполага с над 2201 легла, като обичайната заетост на капацитета на натоварване е около 80%. През 2004 г. по предварителни данни капацитетът на натоварване е около 81%. Дружеството има пет дъщерни компании, контролирайк по над 95% от капитала им. Това са енергоразпределителното предприятие, за което курортът притежава лиценз за разпределение на електрическа енергия и свързаните с това дейности до 2031 г., както и дружествата, стопанисващи ВиК мрежата и инфраструктурата. "Златни пясъци" притежава дялове в три асоциирани дружества и в още две - миноритарни пакети, като според баланса на дружеството за 2004 г. общата инвестиция в дружествата е на стойност от 30.76 млн. лв.

През 1998 г., дружеството майка "Златни пясъци" АД, получи концесия за ползване на част от крайбрежната плажна ивица на курорта за срок от 10 години.

Над 90% от почиващите в курорта са чужденци. "Златни пясъци" работи с водещи световни туроператори, като основната част от туристите се осигурява от туроператора "Томас Кук" (над 60% от почиващите). "Ауринкоматикат" оперира на скандинавския пазар , а "Болкан холидейс" отговаря за Великобритания. Основните конкуренти на "Златни пясъци" са останалите черноморски курорти като "Албена", "Слънчев бряг", "Дюни", "Св. Константин и Елена" , както и висококатегорийните хотели в самия курорт Златни пясъци, които не са част от едноименното дружество.

Приватизация и борсова търговия

Приватизацията в курорта започва след 1996 г. с разпродажба на обособени части от дружеството в това число хотели и заведения. На по-късен етап се преминава и към приватизация на на самото дружество и така през 2000 г. държавата продава мажоритарния пакет - 76% от капитала, на консорциум между РМД "Златни", "Некерман" и "Агрима", които придобиват съответно по 63.8%, 8.36% и 3.8%. Остатъчният държавен дял от 11.24% се приватизира на фондовата борса срещу компенсаторни инструменти в края на 2003 г. на приватизационен пазар на борсата. Като част от индекса SOFIX дружеството винаги е било в обектива на инвеститорите. Въпреки това почти през цялата минала година дружеството се търгуваше на нива около 5 лева при не особено висока ликвидност, с което остана малко назад от останалите водещи компании. Ценовото изоставане се наваксва в края на годината, когато само през последните два месеца на годината книжата поскъпнаха над 150% до нива около 13 лева.

Според статистиката на фондовата борса през 2004 г. са сключени 1087 сделки с общо 356 186 акции при средна цена за периода от 7.05 лева за брой. От началото на годината до 25 март тази година включително са сключени 704 сделки с 132 122 акции при средна цена от 16.69 лева. От представените данни се вижда, че освен ценовото поскъпване от началото на годината се подобрява и ликвидността по позицията. Най-ниската цена за тази година е при 13 лева за бройка, а най-високата цена при 23 лева . През вчерашния ден книжата на курорта се търгува в диапазона между 17.55-17.99 лева за акция.

Финансово състояние

Според консолидираните резултати за 2004 г. курортът отчита нетни приходи от продажби в размер на 31.07 млн. лева, което е ръст от 10.3% спрямо предходната година. Интересно е да се отбележи, че през поледната година намаляват приходите от услуги с 2.5 млн. лева, но за сметка на това нарастват приходите от продажба на стоки, от 546 хил. През 2003 г. до 5.9 млн. лева за година по-късно.

С по-бързи темпове през миналата година нарастват разходите, което се отразява върху крайния финансов резултат. Печалбата на компанията за последната година намалява до 3.935 млн. лева спрямо 4.431 млн. лв. за година по-рано. Реализираните печалби през последните две години неутрализират значителната загуба натрупана през 2002 г., когато при общо приходи в размер на 27.681 млн. лв., компанията отчита общо разходи в размер на 42.651 млн. лв. крайният финансов резултат е загуба от 15.906 млн. лв. Основната причина се оказва е загубата от 16.411 млн. лв. формирана от отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти.

Активите към края на 2004 г. според консолидирания отчет нараства с 21.1 млн. лв. до 133.8 млн. лева. И се дължи основно на нарастване на задълженията. Собственият капитал за периода е 100 млн. лева.

Инвестиционна програма, свързана със строителството на хотелски комплекс "Родина - Адмирал", се финансира чрез банков кредит, което води до нарастване на привлечените средства в дружеството до 33.5 млн. лева спрямо 16.348 млн. към края на 2003 г.

SWOT Анализ

Плюсове

Курортът се намира в природен парк, с уникална комбинация от богата растителност, красива природа и широка плажна ивица.

Изградени дългогодишни партньорски отношения със световно известни туроператори осигуряващи висока заетост.

Изградена инфраструктура, като курортът е собственик както на инфраструктурата, така и енергоразпределителното предприятие.

Туризмът е един от най-печелившите сектори на икономиката.

Значителни инвестиции през последните години.

Популярност сред чуждестранните туристи.

Близост до международно летище, само на 18 км от Варна.

Комплексът разполага с над 2201 легла.

Висок капаците на натоварване, над 80%.

Предлага с голямо разнообразие от атракции, водни спортове и др.

"Златни пясъци" е носител на престижна международна награда за екологично чист курорт "Син флаг".

Собствен атракционен комплекс - "Акваполис" ООД.

Предлага значително разнообразие от периферни туристически услуги.

Високо качество на обслужване.

Организира екскурзии и разширява туристическия продукт.

Стабилни източници на финансиране.

Тенденция за диферсифициране на туристопотока в дружеството, намаляване на туристите от Германия и нарастване от бившите социалистически страни.

Утвърдени бизнес отношения с водещи туроператори.

Минуси

Отлив на туристи в началото на сезона.

Все още не е наложено услугата All-inclusive. Намаляване на туристите през миналата година.

Няма целогодишно функциониращи хотели.

Силна конкуренция в сектора - както от останалите черноморски курорти, така и от останалите хотели в курорта.

Зависимост от туроператорските компании, осигуряващи основната част от летовниците.

Липса на ясна стратегия за управление поради множеството собственици.

Сериозна конкуренция в сектора от останалите курорти.

Сезонност на дейността и сравнително кратък туристически сезон.

Възможности

Преструктуриране на продажбите и увеличаване на директните продажби.

Увеличаване на средногодишната заетост и удължаване на сезона.

Динамично развитие на туристическия сектор в България.

Разрастване на дружеството и построяване на нови хотели.

Повишаване дела на индивидуалните посещения и българските туристи.

Налагане на пакетни услуги, включващи освен нощувки и екскурзии.

Увеличаване на средногодишната заетост.

Преструктуриране и разширяване на туристическите услуги, в това число увеличаване дела на бизнес и конгресен туризъм.

Опасности

Прекомерно застрояване и намаляване на зелените площи на територията на курорта.

Засилване на конкуренцията.

Загуба на пазарни позиции и намаляване на туристите.

Ключови думи към статията:

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK