Корпоративен профил: "Капитан Дядо Никола" АД

Началото на "Капитан Дядо Никола" е поставено през далечната 1947 г. Чрез обединяване на няколко малки частни габровски фабрики в първите години след Втората световна война е създадено държавно индустриално предприятие "Капитан Дядо Никола" АД. В над половинвековната си история дружеството многократно е преобразувано. В годините на планово стопанство производственият процес се модернизира, усъвършенства и се внедряват нови технологии, което осигурява водещата роля на компанията в региона и в днешни времена.

Предмет на дейност

Основен предмет на дейност на "Капитан Дядо Никола" АД е производство на тръби от непластифициран поливинилхлорид и съединителни части за тях, преработка на полиолефини и полимери по метода на шприцоване и екструдиране за промишлеността. Дружеството има широка продуктова гама и богат асортимент от размери на тръби и фитинги за тях. Също така има собствена лаборатория за контрол на качеството. Продуктите на дружеството са сертифицирани по международните стандарти за качество DIN и TSE, а през последните години във фирмата е въведена и се прилага системата за качество ISO 9001/2000, което осигурява достъп до европейските пазари.


През последните три години основната част от приходите се формира от продажби на тръби и гранулат от ПВЦ, както и опаковки за еднократна употреба.

За визирания период увеличаването на нетните приходи на увеличаване на продажбите на местния пазар, така и на ръст при реализацията зад граница.

Продажбите при износ бележат по-бързи темпове на увеличаване от тези на вътрешния пазар. За 2004 г. 72% от продукцията се реализира на вътрешния пазар и 28% при износ. За сравнение, продажбите зад граница през 2002 г. са били 17%, което е показателно за високото качество на продукцията.

Продажбите се реализират чрез основни дистрибутори в страната и чужбина. В България няма голям склад за строителни материали, в който да не се предлагат продукти от габровското дружество.

Предприятието работи във високо конкурентна среда, като при различните продукти конкурентите са различни.

За тръби от ПВХ от 20 до 110 мм на пазара оперират "Сарже" - Габрово, "Булпласт" - Ботевград, "Селтрапласт" - София, СТО - София, "Еспейс" - София. Освен тях дейност развиват вносители от Гърция, Холандия и Турция.

За гранулати конкуренти са: "Компласт" и "Пласткомерс" - Берковица, и вносители от Италия и Турция.

За тръби от ПЕ ВП габровското предприятие се състезава с вносителите “Булнупи" - София, “Пайплайф” - София, “Екологични продукти” - София

За шприцови изделия от полиолефини конкуренти са: "Софияпласт" - София, "Пиринпласт" - Гоце Делчев, и "Бунай" - Панагюрище.

Компанията има различни пазарен дял при различните продукти. При продажбите на ПВХ фитинги и ПВЦ тръби държи над 80% от пазарния дял на местния пазар.

Намаляването на печалбата през последните две години въпреки регистрирания ръст на продажбите се дължи на поскъпването на суровините, 80% от които са от внос.

След приватизацията в дружеството провежда агресивна инвестиционна политика, както за модернизация, така и за въвеждане на нови продукти и разширяване на производствената гама. През последните пет години в дружеството са инвестирани над 10.5 млн. долара.

Борсова търговия и приватизация

След почти половинвековното държавно управление "Капитан Дядо Никола" отново минава в части ръце през 1999 г., когато пакетът от 247 250 акции, представляващ 67% от капитала, се купуват в приватизационна сделка от турското дружество "Алтън Мая". За мажоритарния пакет турската компания заплаща сумата от 1.38 млн. долара.

Две години по-късно същият дял е купен от регистрираната в Щатите "Никорен", която подписва анекс към приватизационни договор и тристранно споразумение между България, "Алтън Мая", като по този начин влиза в правата и задълженията на "Алтън Мая" по приватизационния договор.

С покупката на 67% от габровското дружество "Никорен" поема ангажиментите по приватизационния договор, изразяващ се в следната инвестиционна програма. Миноритарен пакет от 25% от компанията са приватизирани по линия на масовата приватизация, а останалите държавни акции са заделени за покриване на реституционни претенции.

Въпреки стратегическото положение на "Капитан Дядо Никола" и завидните темпове на растеж на продажби за износ и добрите перспективи акциите на компанията са слабо търгувани на Българската фондова борса и дружеството не фигурира дори в широкообхватния индикатор BG-40.

От началото на годината на пода на борсата са сключени 518 сделки с общо 33 166 акции при средна цена от 54.84 лв. за акция.

В петък с акциите на габровската компания се сключиха две сделки с общо 25 акции при средна цена от 63.11 лв. През вчерашния ден най-високата оферта купува остана при ниво от 63.10 лв., а най-високата продава - при 64.99 лв.

Според анализатори липсата на висока печалба и малкият фрий флот (акции за свободна търговия) са в основата на слабо ликвидната търговия с книжата. От приватизацията досега капиталът на дружеството не е увеличаван и според анализатори евентуален сплит би подобрил ликвидността.

Независимо от високите приходи печалбата на компанията остава ниска, а това предопределя високи нива на коефициента P/E и ограничава по-сериозно движение нагоре.

Финансово състояние

Значителните инвестиции в дружеството, пускането в производство на нови асортименти, бумът на строителството и разработването на нови пазари осигуряват на "Капитан Дядо Никола" завиден ръст на приходите през последните няколко години. За 2004 г. общите приходи на дружеството нарастват до 30.087 млн.лв. спрямо 23.314 млн. лв. за година по-рано. Ръстът от 29% се дължи основно на нарастване на нетните приходи от продажби основно на тръби и фитинги от ПВЦ, гранулат и опаковки за еднократна употреба.

Тенденцията за нарастване на продажбите се запазва и през настоящата година. За деветмесечието на годината общите приходи на компанията достигат 28.421 млн. лв., или почти колкото за цялата 2004 г. Като се има предвид, че дружеството не се влияе от сезонни фактори, може да се очаква, че към края на годината ще се отчете по-голям ръст на продажбите. За сравнение, за деветмесечието на 2004 г. общите постъпления на компанията са били 21.56 млн. лв., или към деветмесечието на т.г. дружеството реализира ръст от 31.8%.

"Капитан Дядо Никола" работи предимно с вносни суровини, чийто дял е около 80%. Поради това дружеството в голяма степен се влияе от международните им цени, които през последната година се покачват.

Въпреки завидните ръстове на приходите печалбата на дружеството остава ниска, което се дължи на значително по-високите темпове, с които нарастват разходите за дейността, и по-конкретно тези за материали. За 2004 г. печалбата на компанията се понижава до 242 хил. лв. спрямо 664 хил. лв. за 2003 г.

Към деветмесечието на т.г. финансовият резултат се подобрява и печалбата достига 554 хил. лв. спрямо 359 хил. лв. за година по-рано.

SWOT анализ

Плюсове

Най-големият производител на тръби от непластифициран поливинилхлорид на Балканите

Бум на строителството в страната

Високо качество на продукцията

Наложена на пазара марка

Липса на валутен риск, тъй като основните пазари на компанията са в страните от ЕС

Тенденция на нарастване на продажбите на вътрешния и външния пазар

Традиции в производството и висококвалифицирани служители

Добре перспективи пред сектора в който оперира дружеството

Значителен капацитет на производство

Висока степен на натоварване на капацитета

Добро съотношение между качество и цена

Високи нива на финансова автономност

Тенденция за нарастване на приходите

Добро финансово състояние

През тази година пусна в експлоатация нов цех за производство на тънкостенни матрици на за производството на пластмасови изделия

Значителни инвестиции, само през 2004 г. в компанията са вложени 2.5 млн. долара

Минуси

Зависимост от няколко големи клиента, които формират над 10% от приходите на дружеството

Нелоялна конкуренция от аналогични вносни продукти които са с по-ниско качество, но и на-по-ниска цена

Висока еластичност на търсенето

Намаляване на рентабилността през последната година въпреки увеличаването на приходите

Тенденция на намаляване на печалбата

Тенденция за поскъпване на суровините

Възможности

Увеличаване на печалбата на дружеството

Разширяване на пазарното си присъствия зад граница

Увеличаване на продажбите при износ

Повишаване на ликвидността на борсата с акциите на дружеството.

Опасности

Поскъпване на основните суровини и намаляването на печалбата

Влошаване на финансовото състояние

Нарастване на конкуренцията и загуба на пазарни позиции

Данни за "Капитан Дядо Никола"

--------------------------

Местоположение: Габрово, бул. “Столетов” №10, България

Предмет на дейност: производство на тръби от непластифициран поливинилхлорид и съединителни части за тях

Собственост: "Никорен", САЩ - 67%

Служители: 412

Записан капитал: 369 031 лв.

Брой акции: 369 031 броя

Номинал на акция: BGN 1.00 лв.

Борсов код: KDN

За последната година

Максимална цена: 65.01 лв.

Минимална цена: 35.00 лв.

Средна цена: 53.68 лв.

Пазарна капитализация: 23.3 млн. лв.

Коефициенти към 09.2005 г.

Продажби на акция: 76.24 лв. *

Печалба на акция: 1.50 лв.

Book Value: 83.6 лв.

P/E 42,1*

Price/Sales: 0.82*

Price/Book Value: 0.75

* Коефициентите са изчислени на база неконсолидиран отчет към 09.2005 г.

Акционери на "Капитан Дядо Никола"

АКЦИОНЕРИ - % от капитала "Никорен", САЩ - 67 "Клаирмонд холдинг лимитед", Кипър - 10,52 Други физически и юридически лица - 22,48

-----------

"Капитан Дядо Никола"              Показатели 2003 г. 2004 г. 09.2005 г. Общо приходи (хил. лв.) 23314 30087 28421Нетни приходи от продажби (хил. лв.)  23209 30039 28136Нетна печалба (хил. лв.)   664 242 554     Печалба на акция (лв.)  1,8 0,65 1,5Общо активи (хил. лв.)   31882 33755 36735Дългосрочни пасиви (хил. лв.)190 519 3070Краткосрочни пасиви (хил .лв.) 3254 2939 2815

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK