Поли КАРАСТОЯНОВА: Обединението в туризма не може да е механично

Само една неправителствена структура не може да усвоява всички средства по европейските фондове, казва изпълнителният директор на Българската организация за конгресен туризъм

Поли КАРАСТОЯНОВА

© Анелия Николаева

Поли КАРАСТОЯНОВАНа 3 май ще се състои учредителното събрание на Национален бордпо туризъм. Инициативата идва от изпълнителния директор на Българскатаорганизация за конгресен туризъм (БОКТ) Поли Карастоянова. Засега тя еподкрепена от 30 компании, които са по-големите играчи в бизнеса. Средтях са представителствата на големите туроператори ТУИ, ИТС и "ТомасКук", Красимир Станев (изпълнителен директор на "Албена" АД), БориславДионисиев (собственик на "Бест тур" ЕООД), Радосвет Радев (изпълнителендиректор на "Дарик радио"), президентът на Българската голф асоциацияКрасимир Гергов, собственикът на "Виктория груп" Ветко Арабаджиев,президентът на "МИГ груп" Слави Бинев, собственикът на "Селена холдинг"Младен Мутафчийски, съдружникът в "Глория палас" АД Николай Божинов,"Св. св. Константин и Елена" и други. Миналата седмица се създадеподобна организация - Национален съюз на българската туристическаиндустрия, по инициатива на Българската асоциация на туристическитеагенции (БАТА), Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация(БХРА) и Българската туристическа камара. Учредяването на дветеструктури се коментира като поредното разцепление в туризма.Каква е целта на създаването на Национален борд по туризъм?
- Идеята е да представлява обединения интерес на туристическатаиндустрия в България. Потенциалните членове са в три основни групи.Това са неправителствените организации, включително продуктовите,браншови и регионални. Също големите собственици и инвеститори втуризма. Следва съпътстващата индустрия - летища, авиокомпании, медии,реклама и други.Към същата членска маса се стреми още една организация -Национален съюз на туристическата индустрия, която вече се учреди. Какгледате на това поредно разделение на бранша?


- Много прах в очите е тезата за разцепление на бранша. Стававъпрос за две различни нива на интереси. В конкретния случайНационалният борд по туризъм ще представлява причината за развитието натуристическата индустрия. Собствениците и инвеститорите стимулират иразвиват процеса. Туроператорите и останалите фирми са в обслужванетона този процес. Създаването на две организации е един положителенфактор. Те ще представляват специфичните проблеми на различните нива наинтереси. Ако погледнем една друга индустрия, като строителствотонапример, която е близка до туризма, ще видим, че там има съюз напредприемачите, на строителните компании, на архитектите и други. Теимат различно качество. Искам да подчертая, че не говорим за малки илиголеми собственици, защото това няма значение. Говорим за категориятасобственик или инвеститор. Националният борд по туризъм не е елитарен иняма по никакъв начин да бъде затворена организация на едни многоголеми участници. Характеристиката на участниците е, че те стимулиратразвитието, т.е. те са причината. Останалото е следствие. Не могатмеханично да се обединяват причина и следствие. Също не могат механичнода се обединяват развитие и обслужване. Това би било парадоксално.


Председателят на Държавната агенция по туризъм Марио алДжибури също заяви, че секторът трябва да е единен, за да може по-леснотой да контактува с него. Как ще стане едно такова обединение?


- Още на 3 май на нашето учредително събрание ние ще предложимна новосъздадения съюз да подпишем едно споразумение за сътрудничество.Това ще бъде реалистично от гледна точка на процесите, които ще сеслучват във всеки един момент. Едно наложено обединение на този етап немисля, че е възможно. Държавната агенция не трябва да поучаванеправителствения сектор. Тя трябва да работи с всички регистрирани позакон неправителствени организации. Националният борд по туризъм щеработи с държавната агенция и ще бъде неин партньор при решаването напроблемите на сектора пред останалите държавни институции. Не е вярна ие некомпетентна тезата, че една единствена структура ще усвоява всичкисредства по европейските фондове след присъединяването на България.


Това ли всъщност е разковничето, което пречи за обединяването на сектора?


- Ако някой очаква или би желал една единствена организация даима достъп до фондовете на ЕС, автоматично ще провокира съмнения, четова ще бъде една казионна и удобна на държавата структура. Мисля, че вконкурентната среда, в която живеем и работим, това вече са отживелици.В ЕС има организации, по които се насочват съответните средства посъвършено различни програми на тема туризъм. Има много ясно разработенимеханизми, по които се пресява именно коя структура е готова да усвоитези пари. Те не питат държавната агенция да посочи тези организации.


Предвижда се наесен създаването на Българска организация потуризъм по инициатива на Румен Драганов, която също ще претендира занационална. Няма ли да се размият много нещата?


- По закона за туризма, за да има една неправителственаорганизация претенции за национална представителност, трябва дапредставлява 25% от фирмите в индустрията. Това означава, че е възможнода има дори четири такива структури. В никакъв случай няма да имадраматични последствия при създаването наесен на трета организация. Акотази идея се осъществи и ако бъдем запознати с убедителна платформа,защо да не я подкрепим.


От учредения вече съюз определиха създаването на Националнияборд по туризъм като новото Г-13 в туризма заради големите играчи. Какще коментирате това?


- Това звучи атрактивно, но не е вярно. По профила начленовете на инициативния комитет се вижда, че има съществена разлика вобемите, с които те оперират. Вярно, че е началото, основата, тласъкъти двигателят на този процес идват от големите собственици. Това сапредимно големите инвеститори и е неизменен факт. В никакъв случай нестава въпрос за затворена, тип масонска организация. В средите наинициативния комитет и останалите организации, които се присъединиха ипотвърдиха участието си на 3 май, виждаме различни по профил и обемикомпании. Искам да подчертая, че има ярки личности и изразени лидери ведна или друга сфера. Вижда се силно присъствие на личности, с което немогат да се похвалят много обществени организации.


От другата организация се чуха изказвания, че в борда щевлизат хора, които нямат нищо общо с туризма. Конкретно се посочи иметона Борислав Дионисиев, тъй като в неговата сграда на "Електроимпекс"предвиждате да се състои учредителното ви събрание.


- Борислав Дионисиев от 1992 г. е собственик на една отпървите туроператорски компании в България - "Бест тур". Вероятно товае малко известен факт, но е така.


Но това по никакъв начин не показва, че е сред големите в бранша и че е припознаван като част от него.


- В никакъв случай не може да се твърди, че е сред големите.Знаковите фигури и хората, които са в общественото пространство и иматотношение или интереси към една сфера на дейност, не винаги означава,че имат видимо присъствие. Това по никакъв начин не омаловажавапотенциалната им роля и възможността да допринесат за развитието натуристическата индустрия.Сред самите инициатори вие също не сте припознавана като човек от бранша.


- Човек от бранша е някакъв термин, който битува впространството, но не зная доколко е ключов израз на прага на ЕС.Туризмът вече не е само бранш и не е сбор от хотелиерски итуроператорски услуги. Той е една огромна индустрия, която освенприсъствието си в икономиката на страната стимулира и мултиплицираположителни ефекти и в други сфери. Да дадем пример какво се случи спазара на недвижими имоти вследствие развитието на туризма.


Има ли в тази връзка разногласия вътре в борда кой да го оглави?


- Категорично няма такива разногласия.


Кои са спряганите кандидатури, тъй като някои хора от инициативния комитет са против да застанат начело на борда?


- Няма нито една официално обявена или обсъждана кандидатура.Това ще се случи на учредителното събрание. Първо ще се избератчленовете на управителния съвет съгласно устава. След това сред тях щебъде номиниран и гласуван бъдещият председател. Възможно е да има личнимнения за това, че някои хора не искат да участват в управителниясъвет, но да са сред учредителите. Но до момента официално нищо не екоментирано по този въпрос.От алтернативния съюз също дойдоха изказвания, че винициативния комитет за създаването на борда участват хора с нечистикапитали. Това притеснява ли ви?


- За произхода на капитали в България има оторизираниинституции. Те специално се занимават, преценяват и дават мнения истановища за това чий капитал и произход е чист или съответно иманякакви съмнения. Така нареченият съюз не е сред тези институции.Чуха се също коментари, че обединение между двете организациине може да се състои заради личностни конфликти. За какво става въпрос?


- Нито съм свидетел на такива, нито пък съм участвала.По-специално тези конфликти били с управителния съвет на хотелиерската асоциация.


- Не мога да коментирам. Това вероятно са въпроси вътре всамата хотелиерска асоциация. Те по различни поводи и формати заемахаразлични позиции.


Румен Драганов обяви създаването на националния съюз катоорганизация, която е извадена от нафталина заради някои стари муцуни внея. Подкрепяте ли такава теза?


- Съюзът, който вече е факт, е една добра инициатива. Тойвероятно има за цел да реанимира познатите ни три организации в бранша- БАТА, БХРА и туристическата камара. В годините може би те саамортизирани от рутината и са позагубили присъствие в общественотопространство. Възможно е този механичен сбор да доведе до новавъзможност за тяхното изразяване и за защита на определени интереси.Намирам, че е съвсем нормално и положително това, че те искат дапредставляват интересите на определено ниво на участници в този процес.Освен това не виждам никакъв проблем за възможно и добронамереносътрудничество с тях.

Ключови думи към статията:

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK