Инж. Михаил Колчев: В края на 2007 г. ще отговаряме на всички екологични норми

Можем да увеличим капацитета на завода до 150 хил. тона, казва изпълнителният директор на "Свилоза" АД

Инж. Михаил Колчев: В края на 2007 г. ще отговаряме на всички екологични норми

© Анелия Николова"Свилоза" - Свищов, е единственият български производител на сулфатна целулоза за хартиената промишленост, като над 90% от продукцията е предназначена за износ. В края на ноември след разрешение от акционерите съветът на директорите реши да увеличи капитала на компанията от 6.658 млн. лв. на 39.948 млн. лв. Търговията с правата от увеличението започва на 9 януари. Средствата от емисията ще бъдат използвани за модернизация на основния завод "Свилоцел". Преди няколко месеца дружеството взе банков заем от 28 млн. евро от ЕБВР и Нордик инвест банк.


Защо взехте решението за увеличение на капитала?
- "Свилоза" има подписан договор за финансиране с Европейската банка за възстановяване и развитие и Нордик инвест банк за сумата от 28 млн. евро, с което финансираме проект за увеличение на капацитета на завода до 110 хил. тона, както и привеждане в съответствие с новото екологично законодателство в България. В хода на разговорите и на проектирането ние видяхме, че има възможност за увеличение на капацитета до 150 хил. тона с не много голяма по размер инвестиция и това ни накара да потърсим друга форма на финансиране на проекта, а именно чрез привличане на външен капитал.


Бихте ли обяснили какъв е заемът, който използвате - като размер, като структура и срок на връщане?
- Заемът е инвестиционен с две години гратисен период за усвояване и седем години срок на възстановяване. Изплаща се на две равни полугодишни вноски. Размерът му е 28 млн. евро. От тях 18 млн. са от Европейската банка, тя го е синдикирала с Нордик инвест банк, която е отпуснала останалите 10 млн. евро. И това е стойността на инвестиционния проект, който в момента върви, той е за увеличение на капацитета до 110 хил. тона.
Освен средствата от борсата и банковия заем предвиждате ли други начини на финансиране?
- Засега не ни е необходимо.


Към кои производства ще се насочите, на кои ще наблегнете и ще развиете?
- Всички тези инвестиции са за линията, която произвежда целулоза за хартия - сулфатна, избелена целулоза за хартия.


Кое производство дава по-голяма част от приходите ви?
- Заводът за производство на целулоза или "Свилоцел" - тя е наша дъщерна компания.


А вискозна коприна произвеждате ли още?
- Не, заводът за вискозна коприна по наша преценка е от производствата, които не са с висока рентабилност или са губещи, това беше едно от губещите ни производства и ние го отделихме през 2005 г., а през август 2006 г. продадохме активите му и той не е вече в групата на "Свилоза".


Кои заводи влизат в групата на "Свилоза"?
- В групата на "Свилоза" влизат заводът за производство на целулоза, фирмата е "Свилоцел" и там се извършват инвестиционните проекти. Отделно в групата на "Свилоза" има структуроопределящи терени и железопътни ареали, жп гара, пътища, пристанище, всичко това е собственост на дружеството. Топлоелектрическата компания е продадена през 2003 г. Заводът за производство на вискозна коприна и вискозният завод също са продадени през 2006 г., но всички тези фирми функционират на площадката на "Свилоза". В групата са и инсталациите за производство на целулоза. По преценка на ръководството това е най-перспективното производство и не случайно се инвестира в него.


Откъде се доставят основните суровини за производство?
- В завода за производство на целулоза основната суровина е дървесина и тя се доставя основно от България. България, българските гори имат достатъчно ресурс да покрият производството ни и увеличения капацитет на завода. Но през 2006 г. ние сме започнали и активно работим за доставка на дървесина от други страни. Имам предвид засега Румъния и Украйна. Работим за възможна доставка от Сърбия и Унгария. "Свилоза" е разположена на брега на река Дунав, има собствено пристанище и това й дава възможност, използвайки евтиния воден транспорт, да кара от по-голямо разстояние дървесина по поречието на Дунав. Вече имаме подписани договори с румънски и с украински фирми за доставка.


На кои пазари реализирате продукцията си?
- Основно в съседните на България страни, най-голям пазарен дял има Турция, след това са Гърция, Румъния, страните от бивша Югославия. Продаваме и в Германия, Австрия, Унгария, Полша. Но основните ни клиенти, където се реализират най-големи количества, са от съседните страни.


Предвиждате ли експанзия на други пазари?
- Не, няма да ни се наложи, защото в региона целулозно-хартиената индустрия се развива много бързо, а се очаква, че ще нарасне и потреблението на хартия. В момента ние работим с много клиенти, но покриваме само една малка част от нуждите им. Сегашните ни клиенти могат да поемат изцяло утроения ни капацитет.


Кои са основните конкуренти на "Свилоза"?
- На Балканския полуостров нямаме конкуренти, най-близкият е в Словакия, това е заводът "Букоза".


Може ли да кажете прогнозни финансови резултати за 2006 г.?
- Очаквам печалба, не мога да се ангажирам преди приключването на годината с някаква цифра. За единайсетте месеца на 2006 г. печалбата ни е в размер на 2.5 млн. лв. Говоря за групата "Свилоза".


В проспекта, който бяхте пуснали за увеличението на капитала, обявихте, че ще започнете инвестиционна програма за намаление на разходите за енергия. Бихте ли обяснили в какво се състои тя?
- Това е част от проекта ни, който сме започнали. По времето, когато договаряхме условията за финансиране с ЕБВР и с Нордик инвест банк, през "Свилоза" минаха всякакви видове одити. Включително ни беше направен и одит по енергийната ефективност. И тогава набелязахме конкретни мерки, които ще доведат до значително спестяване на енергия и които ще могат да се изтъргуват като въглеродни емисии. Ние имаме подписан такъв договор с Европейската банка за въглеродни емисии, с който през периода, за който важи, те се ангажират да изкупят нашите въглеродни емисии.


Кои са основните енергоизточници за производството?
- Топлина, пара и електроенергия, както и водата. Но за водите имаме собствен източник на снабдяване, работим с наши водоизточници.


Разработвате ли екологична програма и производството ви влиза ли в еконормите на ЕС?
- През 2004 г. "Свилоза" има издадено комплексно разрешително, което е придружено от инвестиционна програма с конкретни проекти и мероприятия. Една част от тях са изпълнени, друга част, които са със срокове до края на 2007 г., са залегнали в нашия инвестиционен проект и ще бъдат изпълнени. В края на 2007 г., когато приключи реконструкцията и заводът бъде пуснат в експлоатация, той ще отговаря на всички съвременни норми и стандарти по отношение на екологията.


А в момента плащате ли глоби за замърсяване?
- Единствената санкция, която плащаме, е за лошо миришещи газове. От целулозното производство се отделят серни съединения, които са в много ниски концентрации, но една милионна част се усещат от човешкото обоняние. Понеже са в много ниски концентрации, те не са вредни за здравето, но са неприятни като миризма. Едно от мероприятията, които ще реализираме в тази реконструкция, е улавянето на лошо миришещите газове и обезвреждането им.


Предприятието ви структуроопределящо ли е за региона на Свищов?
- Най-голямото е на територията на Свищов.


Колко души са заети в него?
- В "Свилоза" персоналът е около 590 души, но общо на площадката на завода работят над 2 хил. души.


Досега търговията с акциите на "Свилоза" не беше много активна, предвиждате ли да освободите повече акции, за да стане позицията по-ликвидна?
- Казаното от представителите на мажоритарния собственик на "Свилоза" е, че те ще задържат до 51% от акциите. Това, доколкото ми е известно, е изискване на Европейската банка за възстановяване и развитие във връзка с договора за финансиране, останалите акции ще се пуснат на пазара.


Тоест поне 40% ще бъдат свободно търгуваните книжа?
- Да.


Каква дивидентна политика смятате да спазвате?
- Зависи от това как работим. По принцип през следващите седем години ние трябва да изплатим заемите, които сме получили, и след изплащането на вноските и на лихвите имаме право да раздадем дивидент, Прогнозите, които сме правили, показват, че след третата година, когато приключи проекта, е възможно да се раздаде дивидент на акционерите.

Коментари (2)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на еколог
  *****
  Неутрално

  Без да чета статията,този товорищ е голям оптимист.Бължария е така замърсена и замърсява в момента,че не е възможно това което говори "инж" Колчев.Огледайте се и погледнете колко е боклука наоколо.Няма народа да се научи за 1 год. да пази честота.Глобите не са тези които учат.Те само санкционират.Бях в Стокхолм преди много години.На централния площад Серел тор-има пейки.Бях седнал на една.Нещо сладко ядох.Парче от опаковката беше паднала без да забележа.Долетя един полицай.С моя немси език се разбрахме.Той ми каза,че закона го задължава да ме глоби.Аз наистина нямах шведски пари,а и си заминавах вечерта.Стана ми много неудобно.Излагах се.Наоколо често та чисто.С четка за зъби е мито.Даде ми квитан-
  цията за 20 шведски крони.Извинеми се.После започна да ми обеснява,че чистенето е трудна работа,а и мръсотията носи болести....Аз почервенявах все по-вече е по-вече
  Отиде си и аз си въздъхнах.Прибрах се в съседната страна и по банщов път платих.
  След 2 седмици ми дойде по пощата обратна разписка,че са получили парите и ми
  благодариха,че съм се отчел към Община Стокхолм.Пазя още разписката исъм горд,

 2. 2 Профил на аноним
  *****
  Неутрално

  пич този господин си е инженер и то с главно И. Това което е постигнал в живота си, професионални и личния, малко хора са го постигнали. А това че има злоради хора това си е ваш проблем

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK