Сметната палата откри отклонения в отчетите на две министерства, БАН, БТА и резерва (обновена)

Сметната палата откри отклонения в отчетите на две министерства, БАН, БТА  и резерва (обновена)

© Антон ПоповСметната палата завери с резерви финансовите отчети за 2012 г. на министерствата на здравеопазването и земеделието, защото смята, че те не дават вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на двете ведомства, а при съставянето им са допуснати съществени отклонения.  


С резерви са заверени също отчетите на Държавния резерв, БАН и БТА, се вижда от публикуваните отчети на институцията за проверките в централните първостепенни разпоредители.


Областна дирекция за безопасност на храните в Благоевград към Министерството на земеделието и храните, например, платила 5800 лв. на външна фирма за  организацията на честване на Деня на ветеринаря, а парите били отчетени като разход за социално-битово и културно обслужване вместо за външни услуги. Скъпи таблети за 11 хил. лв. пък били записани от министерството като "материали" вместо като "хардуерно оборудване". 
Общо 16 хил. лв., платени като помощ за лечение на служители на фонд "Земеделие" попаднали в графата "Изграждане на инфраструктурни обекти".


Други 8 млн. лв., платени на бенефициенти от фонда, са отчетени като "разходи за външни услуги", вместо като "субсидии за нефинансови предприятия или за организации с нестопанска цел".


Отново във фонда е установена от една страна липса на 14 хил. литра гориво, но и излишък на 7 хил. литра. 


Сметната палата установи, че в Министерството на здравеопазването неточно са отчитани разходите за транспорт в центровете за спешна помощ, в някои болници и здравни заведения не са осчетоводени правилно разходи за ремонти, поддръжка, режийни разноски, а в централното управление неправилно е записано придобиването на компютри. Не са осчетоводени и приходи за отдадените под наем от Министерството на здравеопазването апартаменти на физически лица.


В отчета на БАН одитната институция не можа да открие обяснения за 15 млн. лв. в бюджета й  други 500 хил. лв. в извънбюджетните сметки, което показва, че не е осъществяван ефективен контрол за правилното начисляване и отчитане на поетите ангажименти в системата на академията. 


В Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) са похарчени 90 хил. лв. без за тях да има документи. Ръководството на института уточни пред "Дневник", че не са раздавани бонуси на служители. Парите били надписвани от служебни лица и присвоени от тях чрез подправяне на първични счетоводни документи.  Нарушението е установено при вътрешен одит и виновните служители са уволнени дисциплинарно. Уведомени са ръководството на БАН, прокуратурата, полицията и държавната финансова инспекция, а разследването срещу нарушителите още не е завършило.  Заключенията на Сметната палата съвпадат с годишния финансов отчет на ИЕМПАМ. 


Най-многобройни нарушения са установени в счетоводството на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика. Аванс в общ размер на 33 хил. лв., платен на трима души през 2009 г., три години по-късно е отписан като "липса" вместо като "вземане" и да се поиска отчет от получателите. Над 20 хил. лв., похарчени за "представителни" нужди били оформени като "други разходи в страната". В продължение на две години в института не е правена инвентаризация, не е извършен преглед за обезценка на нефинансовите дълготрайни активи на института.


Проверката в Българската телеграфна агенция (БТА), показа, че балансовата стойност на част от имотите й не е променяна от 2005 г. въпреки извършена преоценка от лицензиран оценител. Променена е оценката само на гаражите, работилниците и склада, но не и стойността на административната сграда и на почивната станция на Витоша. 


В териториалните дирекции на Държавния резерв в София, Плевен, Варна, Бургас, Враца, Пловдив, Стара Загора и в с. Соколово някои активи не са признавани за дълготрайни въпреки че стойността им е в рамките на определения праг. 


Инвентаризацията не е извършена в съответствие с нормативните изисквания и вътрешните правила, а контролната дейност не е била ефективна, са изводите на палатата.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK