За цената да информираш държавата

За цената да информираш държавата

© Георги КожухаровПубликуваме статията на Светла Костадинова от седмичния бюлетин на Института за пазарна икономика. 


Скоро ще има правителство. Независимо дали то ще ни хареса или не, има неоспорими реформи и такива, по които съгласие май няма скоро да се постигне (пенсионна, здравна, образователна и др.).


Факт е, че фирмите изнемогват от регулациите – те са неясни, често се променят, новостите са нелогични и нерядко облагодетелстват само част от бранша, убивайки малките участници, струват скъпо и правят невъзможно създаването на нови работни места и постигането на така необходимия по-висок растеж.
В интерес на истината, в самата администрация все по-често се среща разбирането, че наистина трябва да се върви в посока опростяване. Още повече, че на европейско ниво този процес е ясно структуриран и тече от години. Самата Европейска комисия има инициатива за намаляване на административната тежест и очаква всяка страна да си поставя цел за намаляването ù.


Точно по тази инициатива, икономическото министерство (използвайки консултанти) от четири години мери административния товар върху бизнеса и дава препоръки за намалението му. Обобщените резултати в Таблица 1 илюстрират следното:


 • Цената за бизнеса да информира държавата е огромна – над 3 млрд. лв./годишно и то само за изследваните 35 нормативни актове;
 • Цената за бизнеса да информира държавата без това да е обосновано е стряскащо висока – над 450 млн. лв./годишно и то само за изследваните 35 нормативни актове;
 • Ненужните изисквания към бизнеса да информира държавата се разпростират във всички области, но има силна концентрация, свързана с изземването на доход (облагане) и преразпределението му (подпомагане).
 По-важно е, обаче, защо задълженията за информиране тежат на бизнеса. Обясненията, до които са стигнали консултантите по проекта, са стряскащи, но съвсем не и неочаквани (подробности в Таблица 2):


1. Администрацията разработва сложни и скъпи за спазване инструкции – това увеличава ненужно административните разходи за бизнеса с поне 114 млн. лв./годишно.
2. Администрацията изисква справки на хартиен носител (т.е. ходене на място и чакане), вместо да дава възможност за електронна комуникация – товарът за фирмите е поне за 5 млн. лв./годишно.
 3. Администрацията изисква напълно ненужно информиране от бизнеса за над 92 млн. лв. на година.
Всеки предприемач вероятно може да даде пример за излишни изисквания за предоставяне на данни, справки, отчети и т.н. Досега, обаче, се твърдеше, че няма достатъчно информация и данни за това какви са конкретните тежести и тяхната цена.


Е, вече е ясно.


Сега остава някой да реформира – премахва, намалява и опростява.


Дали това ще се случи с новото правителство? Едва ли. Подходът на управляващите и депутатите, без изключение, е преобладаващите реакции на проблеми в обществения живот да бъдат под формата на повече регулации, правила, закони и изисквания. Дори и да има опростяване в определени области или от конкретни органи, това невидимо се компенсира от безобразието, сътворено от други.


Последно, за ориентир ще представим нагледно какво ни струват на практика пропилените милиони ненужни разходи за информиране на администрацията. Ако приемем, че действащите в момента нормативни актове са 300 (силно подценено допускане), то оценените нормативни актове (35 броя) представляват около 12% от цялото законодателство. Нека приемем, че в останалите 88% от нормативните актове няма толкова много на брой и скъпоструващи задължения за информиране. Приблизителната подценена сметка за общия административен товар, произтичащ от законодателството ни, е в размер на поне над 1 млрд. лв. Държим да поясним, че това е сумата само за задълженията за информиране, които са оценени и които бизнесът реално плаща и тя не включва по-големите, невидими, разходи за икономиката  - нерегистрираните нови фирми, поради административния товар, неотворените допълнителни работни места, поради високите разходи за съобразяване с регулации и изобщо – пропуснатите възможности.


Таблица 1: Стойност на идентифицирани задължения за информиране (ЗИ) и на предложенията за намаление в изследвани 35 закона и съответните подзаконови нормативни актове (лв.)


  Обща стойност на ЗИ (лв.)
 
Стойност на предложенията за намаление на ЗИ (лв.)
 
1
 
Кодекс за социалното осигуряване
 
591 536 514
 
272 637 994
 
2
 
Закон за акцизите и данъчните складове
 
378 404 443
 
104 144 613
 
3
 
Закон за корпоративното подоходно облагане
 
422 912 648
 
22 631 398
 
4
 
Закон за подпомагане на земеделските производители
 
113 621 607
 
14 095 182
 
5
 
Закон за статистиката
 
42 883 967
 
11 730 394
 
6
 
Закон за ДДС
 
976 428 368
 
10 722 602
 
7
 
Закон за автомобилните превози
 
30 341 783
 
6 578 521
 
8
 
Закон за счетоводството
 
5 141 247
 
2 393 691
 
9
 
Закон за измерванията
 
77 774 543
 
2 089 206
 
10
 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
 
46 124 497
 
1 865 653
 
11
 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 
271 344 176
 
1 235 819
 
12
 
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
 
43 197 182
 
666 265
 
13
 
Търговски закон
 
25 513 504
 
375 746
 
14
 
Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
 
1 256 071
 
292 493
 
15
 
Закон за управление на отпадъците
 
6 099 530
 
284 989
 
16
 
Закон за насърчаване на заетостта
 
12 394 372
 
235 759
 
17
 
Закон за техническите изисквания към продуктите
 
27 125 467
 
221 872
 
18
 
Закон за подземните богатства
 
1 037 604
 
194 810
 
19
 
Закон за електронните съобщения
 
97 725 067
 
133 220
 
20
 
Кодек на труда
 
120 104 079
 
78 036
 
21
 
Закон за енергетиката
 
7 869 523
 
58 964
 
22
 
Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и био-горива
 
58 478
 
30 484
 
23
 
Закон за социално подпомагане
 
954 635
 
29 453
 
24
 
Закон за водите
 
45 148 719
 
28 170
 
25
 
Закон за камарата на строителите
 
194 836
 
25 065
 
26
 
Закон за опазване на околната среда
 
4 639 133
 
12 455
 
27
 
Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
 
27 004 779
 
10 924
 
28
 
Закон за чистотата на атмосферния въздух
 
3 111 788
 
9 494
 
29
 
Закон за регистър БУЛСТАТ
 
1 303 043
 
4 692
 
30
 
Закон за независимите оценители
 
15 021
 
3 674
 
31
 
Закон за електронната търговия
 
8 700
 
689
 
32
 
Закон за кадастъра и имотния регистър
 
1 869
 
210
 
33
 
Закон за електронния документ и електронния подпис
 
7 916
 
184
 
34
 
Закон за защита от шума в околната среда
 
47 814
 
26
 
35
 
Закон за търговския регистър
 
6 133 914
 
0
 
 ОБЩО
 
3 387 535 823
 
452 822 747
 

Източник: ИПИ на база данни от резултати от проект за намаляване на административната тежест в България, осъществяван от Министерството на икономиката и енергетиката (линк)


Таблица 2: Предложения за намаляване на административните разходи 


Тип предложение за реформа
 
Стойност на намалението (лв.)
 
Комплексна мярка*
 
239 295 586
 
Разработване на по-добри и по-лесно достъпни инструкции
 
114 870 546
 
Премахване на разпоредби или задължения за информиране
 
92 016 440
 
Подаване на сведения по електронен и мрежов път там, където в момента се изисква информация на хартиен носител
 
5 324 272
 
Събиране на данни от други държавни органи вместо от бизнеса
 
950 347
 
Намаляване срока на услугата
 
198 699
 
Опростяване на терминологията, намаляване на сложността на нормативните разпоредби, разработване на стандартни дефиниции
 
79 824
 
Промяна на сегмента на ЗИ
 
38 806
 
Премахване на ненужните искания за данни
 
31 124
 
Намаляване на честотата на подаване на информацията и на обема на изискванията за информиране до минималните нива, необходими за постигане на целите на законодателството
 
10 584
 
Въвеждане на нормативно определен срок
 
6 522
 
ОБЩО
 
452 822 750
 


Бележка: * В случаите, в които е възможно за дадено Задължение за информиране да бъдат направени повече от едно предложение за намаляване на административната тежест, е предложена "комплексна мярка", която съдържа комбинация от възможните предложения с обща стойност на намалението, съответстваща на влиянието на включените предложения.


Източник: ИПИ на база данни от резултати от проект за намаляване на административната тежест в България, осъществяван от Министерството на икономиката и енергетиката (линк)

Коментари (39)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2796 Неутрално

  Лемурите създават регулации и правила ,които са в техен интерес,без да си дават сметка ,че живеят на гърба на тези ,от които се хранят.Паразитът умира заедно с донора. Трябва регистрационен режим на фирмите и яка реформа в държ.администрация!

 2. 2 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1020 Неутрално

  Ми така е, всяка нова администрация се стреми да назначи и свои хора, съответно създава нови процедури и щат за тях, назначават си роднините, и тия започват да ни занимават с абсолютни глупости.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 3. 3 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7020 Неутрално

  Вместо да намалява,администрацията се увеличава.А както е казано в един оот законите на Мърфи,когато администрацията се увеличава в аритметична прогресия,документацията се увеличава в геометрична.

 4. 4 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 572 Неутрално

  ... хм, към нЕкои предложения имам голЕми резерви...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 5. 5 Профил на kotrag
  kotrag
  Рейтинг: 470 Неутрално


  Предложенията за намаляване изискванията за задължително информиране са добри, макар и твърде общо формулирани от консултантите.
  Посочените сметки (остойностяване) обаче са безполезни и струва ми се твърде завишени.

 6. 6 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4099 Любопитно

  Има и други огромни разходи.

  Граждански писма сигнали жалби целящи да информират Държавата (вкл. молещи за съдействие).

  Висок Процент Напусто.

  Заета ли е много?
  Задръстена с задачи.
  Некомпетентна - много.
  Или то друго значи?

  "За цената да информираш държавата
  От Светла Костадинова
  "


 7. 7 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1648 Любопитно

  Вярно и навременно. Похвално за ИПИ.
  Трябва да се отбележи и още нещо. Точно ИПИ и още няколко подобни "неправителствени" органчета през последните двадесетина години са в основата на създадената ни администрация на "новата" пазарно ориентирана и либерална държава. Колко много семинари, обучения и прочие треволяци бяха ИМ платени за тази "модерна" публична администрация.
  И сега... нати сега!
  Един въпрос ми се върти: Колко ще ни струва "реформата" предложена от ИПИ? Защото не може да нямат готова програма с измененията. Те не са благотворителна организация. Явно си предлагат продукт.
  !

 8. 8 Профил на vankata1
  vankata1
  Рейтинг: 1389 Разстроено

  Ходенето лично по гишетата и попълването на отчети и справки не е просто разходи! Като собственик на семейна фирма си губех времето, през което можеше да работя още или да си почина със семейството. Погубва се недопустимо голям процент от съзидателната енергия на предприемача, както и се навлиза в личния му живот.
  Поради характера на работата ми съм помогнал на много българи да работят в чужбина, а част от тях останаха за дълго или за постоянно. Накрая не издържах и си хванах пътя и аз. Сега се чувствам по-добре, след първоначалните големи трудности работливият се установява. Не мия чинии, от първия ми ден в чужбина и досега ходя на работа с костюм и вратовръзка и си създадох много добра репутация. Имам по-висока квалификация от началника си и от неговия началник. Работя под квалификацията си и въпреки това изкарвам по-висок от средния доход тук, който не е малък. Онзиден боклукчиите ми счупили кофата за боклук - обаждам се на трицифрения телефон и до два дни общината ще изпрати човек да ми я смени с нова. Толкова, две минути по трицифрения телефон. Това е разликата, от земята до небето.

 9. 9 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 470 Неутрално

  ... паразитно - ориентирана икономика...

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 10. 10 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 572 Неутрално

  [quote#7:"AzDebil"]Вярно и навременно. Похвално за ИПИ.
  Трябва да се отбележи и още нещо. Точно ИПИ и още няколко подобни "неправителствени" органчета през последните двадесетина години са в основата на създадената ни администрация на "новата" пазарно ориентирана и либерална държава. Колко много семинари, обучения и прочие треволяци бяха ИМ платени за тази "модерна" публична администрация.
  И сега... нати сега!
  Един въпрос ми се върти: Колко ще ни струва "реформата" предложена от ИПИ? Защото не може да нямат готова програма с измененията. Те не са благотворителна организация. Явно си предлагат продукт[/quote]
  ... сАгласен... още едно нЯщо обаче си спомням: как дрЪжавата "събираше" инфо в периода 2009-2013 от субектите...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 11. 11 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#9] от "o_sando":

  ... хм, от една страна нЕкои са за повеке контрол от дрЪжавата, но пък да икономисат от информацията към нея... Не достигащата информация, набавена със "съдействието на МВР-пикчърс" знаем до къдедоведе...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 12. 12 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#11] от "dzwer":

  ... повечето чиновници не могат да четат (по условие за назначаване), а меверейците не могат и да пишат
  (справка Ханку Брат). на възловите места - рускини. Толкоз!

  пп. информацията не е за всеки

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 13. 13 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Има едно просто правило, според което броят на законите е обратно пропорционален на тяхната ефективност.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 14. 14 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Още около кръглата маса се отчиташе, че подзаконовите наредби са ненужни, вредни и спъващи прилагането на законите. И всички обещаваха да ги премахнат. Уви, това не стана!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 15. 15 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#7] от "AzDebil":

  Така е! От години, много години все нови реформи и проекти навсякъде, а ползи - няма. Администрацията така си изкарва допълнителни пари от всичко това. Взема пари от бюджета и плаща на себе си ИМИТАЦИИТЕ на реформи.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 16. 16 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 492 Неутрално

  Ако реформирането на администрацията е дело само на самата нея, което е сигурно, то всичко така ще се реформира, че може да стане и по-лошо.
  Защото всеки новодошъл във властта, в която и област да е, заварва един механизъм, съставен от персонал, подбран и обучен да работи по определени начини. И персоните са обвързани и с невидими връзки. Новакът трябва да се учи в движение и това отнема време. А ако е в немилост пред персонала, може да бъде подвеждан и саботиран. В това време половината мандат и повече може да изтече.
  Ако се прибави и предателството, шпионирането и злепоставянето, работата съвсем се вмирисва. Като добавим и подкупването...не е за приказване. Това е България.

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 17. 17 Профил на 3.14
  3.14
  Рейтинг: 492 Неутрално

  До коментар [#12] от "o_sando":

  Преди няколко дни стана известно, че шефка на нещо си била уволнена, защото в юридическия отдел имало 15 назначени, но никой от тях не бил юрист!

  21 ВЕК - ВЕК НА ПРОСВЕТЕНО ВАРВАРСТВО!
 18. 18 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 470 Неутрално

  До коментар [#17] от "Barm":

  Вдигнал съм ръце! Отказвам да работя...

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 19. 19 Профил на axd14700100
  axd14700100
  Рейтинг: 470 Неутрално

  [quote#16:"Barm"]

  Ако реформирането на администрацията е дело само на самата нея, което е сигурно, то всичко така ще се реформира, че може да стане и по-лошо. [/quote]

  https://www.youtube.com/watch?v=gZ2hqkpFdMc

  ... без коментар

  "Каменный век закончился не потому, что закончились камни" Г. Греф
 20. 20 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1648 Любопитно

  До коментар [#10] от "dzwer":

  Даам, това беше онази другата държава, държавата в държавата. Като гледам пак ще изскочи на сцената. И на нея и плащаме.
  !

 21. 21 Профил на ZanzibarHero
  ZanzibarHero
  Рейтинг: 213 Неутрално

  ИПИ, ИПИ ...

  Ако разкажеш, че цената на държавната регулация е в ПЪТИ ПО-НИСКА от предизвиканата от НЕФУНКЦИОНАЛЕН ПАЗАР СВЕТОВНА КРИЗА, наистина ще кажеш нещо полезно на публиката...

  Добре, че бе ДЪРЖАВАТА (като институция) за да превърне ЧАСТНИЯ ДЪЛГ на банки и застрахователни дружества в ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ (като временно ги национализира и им предостви безлихвени заеми за да не изченат завинаги), и така да спаси всички НАС, включително и ИПИ, да разберем какво е да живееш във време на РАЗМЕННА (бартерна) икономика...

 22. 22 Профил на ДЗВЕР
  ДЗВЕР
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#20] от "AzDebil":

  ... друг е вАпроса... до к'ъв извод шА стигнат у ИПИ ако заФанат да смЕтат от нулата европроект... Да видАт колкУ е еФтина брюкселската административна тежест... Очаквам и на новата ЕК да предложат подобни данни...

  опозиция на всяка власт, отпор на всяка тъпота...
 23. 23 Профил на Rage Against
  Rage Against
  Рейтинг: 983 Неутрално

  До коментар [#21] от "ZanzibarHero":

  т.е. щом Робин Худ дава на една шепа бедни, съвсем нормално е да убива, граби и изнасилва който си поиска?!?

  ти, а и огромна част от гражданите, и за още по-голямо съжаление почти всички представители на държавната администрация смятат, че аз като предприемач съм длъжен да си плащам данъците и да не изисквам нищо срещу моите данъци. и трябва да не протестирам, когато парите от събраните от мен данъци биват изхарчени в репресивни системи и закони спрямо други като мен, които редовно си плащат данъците и искат да са честни с бюджета.

  нали осъзнаваш, че ако българската държавна администрация беше на мястото на М-Тел, отдавна да съм се прехвърлил към друг мобилен оператор. както се случи веднага, когато Глобул се появиха на пазара.

  и емиграцията към ЕС и щатите е точно това, българските граждани се прехвърлят към друга държавна администрация, защото нашата администрация губи битката с конкуриращите се европейкси и северно-американски администрации...

  така, че аргументът е много подвеждащ и изобщо не е на място. най-малкото защото показваш смислено решение на американската администрация, предпазило от по-голяма катастрофа световната финансова система. а статията казва, че българската държавна администрация е безкрайно нефункционална и шибана. невероятно шибана

  РЕФОРМИ !
 24. 24 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Ода за Невидимата Ръка на Пазара и неговата чудодейна, самолековита сила, цитат

  "Факт е, че фирмите изнемогват от регулациите "

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 25. 25 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1345 Неутрално

  Известни са законите на Паркинсон, че администрацията има (може би най-присъщото) свойство да си създава работа и по този начин да се размножава.
  Това е малко като духа от бутилката, лесно го пускаш и обратния път е труден, ако не и невъзможен.
  Забележете, че нашите и на авторите от ИПИ вопли, трябва да се реализират...от кого?
  Политиците, особено тези които са на власт, работят и използват като свой изпълнителен орган въпросните чиновници. С редки изключение те, политиците, не са и компетентни в съответната чиновническа област и на всичко отгоре, ако решат да действат радикално, те си печелят очевидни врагове. Казвам това не за да твърдя, че няма нужда от реформи и промени, а защото подобни неща правят реформите трудни, отлагат ги и дори се получава обратния ефект, администрацията става още по-тежка и скъпа. Между другото процеса е обективен и върви в целия свят, т.е има общ характер.
  Затова си мисля, че за да се осъществи ( няма как да стане бързо, изведнъж и радикално) трябва да се ползват известните техники, като препоръки от консултанти (например същия този ИПИ), въобще да се осигури помощ от външен източник.
  Има и обратната страна, вижте какво става в реалния живот - някой е паркирал пред вас на тротоара и жена ви не може да мине с количката и вие викате, алармирате, че държавата я няма че е абдикирала и т.н., но ако сте от другата страна и вашата кола я закопчаят/вдигнат апела е обратен - милиционерщина, груба намеса в личния ви живот и т.н.
  Така че хем искаме някой да контролира всеки стрък магданоз на пазара за нитрати, произход и т.н., хем искаме да няма регулации. Противоречията които ние генерираме, нямат край и точно тези противоречия ловко се използват от опитните бюрократи.
  Така че трябва самите ние да сме последователни и да не инициираме промени и действия, които не сме обмислили и оценили всестранно и по-важното след като са направени и приети - ДА ГИ СПАЗВАМЕ.

 26. 26 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Чудесно, че либертарианците от либертарианския тинктанк ИПИ откриха безработицата, но само за да я инструментализират в полза на Невидимата Ръка на Пазара и на стоящата зад него олигархия с нови дерегулации, либерализации и приватизации и данъчни облекчения, цитат:

  "Регулациите ... струват скъпо и правят невъзможно създаването на нови работни места и постигането на така необходимия по-висок растеж."

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 27. 27 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Да това е така. Всеизвестно е, че от времето на Тачър Европа е хваната в примката на Неолиберализма, либерализацията на капиталовия пазар и дерегулацията на финансовия сектор, и на приватизацията, на Trickle-Down и на Невидимата Ръка на Пазара и неговата чудодейна, самолековита сила, които доведоха до катастрофата през 2008 година, струваща на европейския данъкоплатец досега 4000 милиарда $ за bail-outs на Европейските банки и фирми, цитат

  "че наистина трябва да се върви в посока опростяване. Още повече, че на европейско ниво този процес е ясно структуриран и тече от години. Самата Европейска комисия има инициатива за намаляване на административната тежест и очаква всяка страна да си поставя цел за намаляването ù."

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 28. 28 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Ха на бас, че тези "консултанти" са от либертарианския тинктанк ИПИ. И после някой да твърди, че не сме били неолиберална страна. Данъчната ни политика се прави от либертарианци:

  "Точно по тази инициатива, икономическото министерство (използвайки консултанти) от четири години мери административния товар върху бизнеса и дава препоръки за намалението му."

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 29. 29 Профил на socialen
  socialen
  Рейтинг: 367 Неутрално

  Либертарианският, анархокапиталистически мозъчен тръст ИПИ иска всъщност да окастри, да премахне и без това ограниченото данъчно облагане на бизнеса.

  Бях блокиран 73 пъти: 18.9-18.10; 12-15.9; 31.07-31.08; 25-29.07; 22.06-22.07; 12-19.06; 5-6.06; 25-26.05; 10-17.04; 5 -8.04; ... Пиша и в dnes.bg
 30. 30 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#1] от "Всичко е в твоите ръце":

  Ще трябва пак да играе "синята" метла.

 31. 31 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4099 Разстроено

  така си е

  През 1917 ленинистки дух излезъл от бутилката,
  съкратил половината царистка бюрокрация,
  цементирал другата и надстроил велика савецка.
  Започнало или продължило мега размножение.

  Разложението на СССР през 80те и 90те
  не подобрило нещата... особено.

  До коментар [#25] от "tsvetko_51":

  Известни са законите на Паркинсон, че администрацията има (може би най-присъщото) свойство да си създава работа и по този начин да се размножава.

  Това е малко като духа от бутилката, лесно го пускаш и обратния път е труден, ако не и невъзможен.

 32. 32 Профил на ZanzibarHero
  ZanzibarHero
  Рейтинг: 213 Неутрално

  [quote#23:"Rage Against"]... смислено решение на американската администрация, предпазило от по-голяма катастрофа световната финансова система. а статията казва, че българската държавна администрация е безкрайно нефункционална и шибана. невероятно шибана[/quote]Ако мислиш, че подобни статиии, показващи колко нефунционална е Американската администратция и изискващи намеление на регулациите на бизнеса (без значение кой бизнес - малкия, монополистичния или олигополистичния) не са всекидневна реалност помисли отново.

  Между другото, колкото по-развита е дадена страна толкова по-голяма е данъчната тежест върху бизнеса, но въпросът за връзката регулации <--> такси е по-сложен, отколкото ИПИ се опитва да го представи в своите публикации...

 33. 33 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2516 Неутрално

  Погледнете само декларирането на имоти какво представлява. 10-тина страници с таблици, в които се пита дали къщата има външна тоалетна, дали е водоснабдена, дали има канализация, колко е височината на плочата. Има ли разкрит телефонен пост ???, климатик, "луксозна настилка от фаянс или гранитогрес", алуминиева дограма, топлоизолация...На самите общинари им е дошло до гуша и ти казват "тури там една черта, да не седи празно". Интересното е, че за алуминиева дограма, климатик и топлоизолация веднъж ти вдигат оценката и те карат да плащаш повече данък, но от друга страна те освобождават напълно, ако докажеш наличието им в друга процедура - за енергоефективно жилище. Обаче второто си било нова процедура и докато не я изминеш, отнасяш само високия данък.

  Има поне 10 сдружения на общините, на регионите, на кметовете, на местната власт - нито едно не е вдигнало телефона, да насоли главата на авторите на подобни малоумия. С което се превръщат на колаборацонисти в цялата кретения, без значение дали се казват Митко Николов от Бургас или Антон Тотев от Пловдив.

  За трети път правителството на промяната е изрисувано. ПП+ИТН+ДБ +БСП. Първите две два шанса бяха проиграни от политическите тролове от ИТН.
 34. 34 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3046 Неутрално

  "цената на бизнеса" в края на краищата се носи от наемните работници и от потребителите (от средни надолу, което е над 70% от населението у нас).
  Навремето заради такива нелепости (несъответствие на бюрократичните права с нужда от съживяване на икономиката посредством частна инициатива) е бил отменен (провалил се всъщност) НЭП в Съветска Русия... и започнала сталиновата колективизация, която да осигурява средства и ресурси за индустриализацията (предимно военна, естествено, болшевизмът е хищник в почти буквален смисъл на думата).
  Българския бизнес обаче няма дори такова оправдание, че носи някаква "велика идея", за която "трябват жертви" (не измежду бизнесмените, разбира се, хмък). Няма и амбиции - което може и да е за добро, понеже Сингапур и Хонконг само на картинка изглеждат хубаво.
  Бизнесът в България иска "баланс" с чиновничеството (чети: свои хора в бюрократичната машина), нищо повече.

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 35. 35 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3046 Неутрално

  До коментар [#31] от "dnevnikar":

  съкратил е друг път. Повече от две трети от царската бюрокрация станала съветска. Чак насетне Сталин (пу да не е уроки споменаването на това именце) изчиства царските бюрократи, за да ги замести със свои почти буквално еничари.
  Защо са ги запазили? Защото са послушни. Турят един комисар за началник и те изпълняват всяка щуротия, както са го правели преди при царя.
  Това е относно ДЪРЖАВНАТА бюрокрация. Отделно Ленин, Троцки, а после и Сталин (пу, пак ги наредих тия хубостници) увеличават ПАРТИЙНАТА и ВОЕННАТА бюрокрации, защото друга социална основа за режима си НЯМАТ. Основната селска маса се бунтува (под лозунги на социалистите-революционери, старите народници и анархистите) още дълги години, докато не я смазват с колхозите.
  Четете история, бре хора! Например Александр Шубин "10 мифов советской истории".

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
 36. 36 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4099 Неутрално

  Добро уточнение.

  До коментар [#35] от "Николай Теллалов":

  Повече от две трети от царската бюрокрация станала съветска. Чак насетне Сталин (пу да не е уроки споменаването на това именце) изчиства царските бюрократи, за да ги замести със свои почти буквално еничари.
  Защо са ги запазили? Защото са послушни. Турят един комисар за началник и те изпълняват всяка щуротия, както са го правели преди при царя.
  Това е относно ДЪРЖАВНАТА бюрокрация. Отделно Ленин, Троцки, а после и Сталин (пу, пак ги наредих тия хубостници) увеличават ПАРТИЙНАТА и ВОЕННАТА бюрокрации, защото друга социална основа за режима си НЯМАТ.

  Основната селска маса се бунтува (под лозунги на социалистите-революционери, старите народници и анархистите) още дълги години, докато не я смазват с колхозите.

  Четете история, бре хора! Например Александр Шубин "10 мифов советской истории".

 37. 37 Профил на bobix
  bobix
  Рейтинг: 884 Неутрално

  [quote#8:"vankata1"]Погубва се недопустимо голям процент от съзидателната енергия на предприемача, както и се навлиза в личния му живот. [/quote]
  Ето това е основния разход!

 38. 38 Профил на bee
  bee
  Рейтинг: 264 Неутрално

  И не само за бизнеса. Мъка е и за хората - за най-малкото нещо се искат едни молби, едни документи с печати. Какво я правят всичката тази хартия? И като ги попиташ защо те не могат да направят тази справка, а трябва да нося бележка, отговорът е винаги 'не ни е работа'. А какво ви е работа? Да седите там, да клюкарствате, наготово да ви се поднесе на тепсия документа, да не се размърдате да свършите работа. Която е кликване с мишката. Жалка работа!

 39. 39 Профил на Николай Теллалов
  Николай Теллалов
  Рейтинг: 3046 Неутрално

  До коментар [#36] от "dnevnikar":

  винаги насреща... даже когато не ме питат (олеле)...

  властта ражда паразити! в това съобщение се съдържат всички нарушения на правилата за писане на коментари, каквито модераторите могат да си изхалюцинират
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK