"Капитал" поиска помощ от депутатите, за да получи отговори от КФН

Депутатите поканиха за изслушане Стоян Мавродиев за пенсионните фондове

© Юлия Лазарова

Депутатите поканиха за изслушане Стоян Мавродиев за пенсионните фондовеЖурналисти от "Капитал" поискаха посредничество от депутатите, за да получат отговори на въпросите си към Комисията за финансов надзор, която редовно игнорира изпратените запитвания. От медиата внесоха днес в парламента писмо до народните представители от комисията по бюджет и финанси, до председателя на Народното събрание Цецка Цачева и неговите заместници и до други депутати.


Редакторите от "Капитал" използват предстоящото в четвъртък (29 януари) изслушване на председателя на КФН Стоян Мавродиев и ръководството на комисията за пенсионноосигурителните дружества, за да отправят въпросите си и публично и депутатите също да ги зададат. "Надяваме се, че поставените от нас въпроси ще допринесат за целите на дискусията. Вярваме, че една от тези цели е постигане на повече прозрачност за качеството на надзорната дейност", пише в писмото.


Въпросите са в три сфери - за пенсионните фондове, за ролята и надзора на КФН по казуса КТБ и за практиката в санкциониране на медии. Финансовият надзор глоби през януари дружеството - издател на "Капитал" и "Дневник", "Икономедиа" с рекордните 150 хил. лв. заради публикации, които според регулатора са "пазарна манипулация". Според медиата и становищата на експерти санкциите са опит за цензура, а причината за нея не е соченото нарушение, а неудобните въпроси, които журналистите безплодно задават на КФН.
Ето и въпросите, на които "Капитал" чака отговор, така както са изпратени до депутатите:


Във връзка със състоянието на пенсионноосигурителната система и предприетите действия от КФН:


1. Има ли внесено в КФН писмо от 4 пенсионни дружества (с общ пазарен дял от около 2/3 от пазара на допълнително пенсионно осигуряване), в което са изнесени твърдения за пазарни манипулации, извършени от конкретни пенсионни дружества и в резултат на които функционирането на осигурителната система в България се поставя в състояние на системен риск? Ако да, откога датира писмото, каква е оценката на КФН за съдържаните в него твърдения, какви мерки е предприел регулаторът?


2. Обсъдени ли са поставените в писмото проблеми от Консултативния съвет за финансова стабилност, чийто формат е КФН - БНБ - МФ? Ако "да", какво е решението на Консултативния съвет предвид сериозността на твърденията за риск за стабилността на осигурителната система в страната? Ако "не", каква е гаранцията, че не сме изправени пред риск от повторение на случая КТБ?


3. Вярно ли е, че в резултат на писмото на четирите пенсионни дружества има реакция на Европейската комисия и каква е тази реакция?


4.Съществуват данни за сделки със свързани лица над позволения лимит, които са извършени от някои пенсионни фондове. Подобни публични изявления има и от представители на изпълнителната власт. Установило ли е КФН наличието на подобни практики? Ако "да", какви мерки са били предприети, предвид че такива сделки са в нарушение на закона?


5. На заседание на парламентарната социална комисия от миналата седмица по промените в Кодекса за социално осигуряване с участие на КФН пенсионните дружества са представили детайлна информация за управляваните портфейли. Вярно ли е, че някои от пенсионните дружества не са разкрили такава информация, кои са и какви са причините, още повече че КФН получава всекидневно данни за техните инвестиции?


6. Съгласно Закона за КФН от 2010 г. пенсионните дружества трябваше да представят пред КФН информация за всички лица до действителен собственик, които притежават пряко или непряко 5 и над 5% от гласовете в общото събрание или от капитала на съответното дружество. Как приключи тази проверка за КФН и изследвани ли са реалните собственици, които стоят зад множеството офшорни дружества, които притежават акционери с 5 и над 5% в някои български пенсионни дружества? Има ли данни за нарушения на чл. 121б, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, според който един акционер може да притежава акции само в едно пенсионно дружество, което осъществява дейност в България? 


7. Вярно ли е, че в новолицензираното пенсионно дружество "Утре" АД (юли 2014 г.) са постъпили на ръководни позиции няколко бивши служители на КФН и това не е ли нарушение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, който им забранява в продължение на една година от освобождаването им от длъжност в КФН да сключват трудови или други договори за изпълнение на ръководни или контролни функции с дружества, спрямо които в последната година са осъществявали надзорни действия.


Във връзка с наложените от КФН на вестник "Капитал" наказателни постановления, които практически отричат правото на журналистите да разследват незаконни практики във финансовата система и съответно отричат правото на обществото да бъде информирано за наличието на такива, особено в случаите, в които съответните органи са пасивни, бихме били благодарни, ако народните представители отправят и следните въпроси към КФН


1. Ако български журналист изнесе информация по повдигнатите по-горе проблеми и докаже или изложи основателни данни са съмнения за нарушения от пазарните участници на законодателството във финансовия сектор, тогава по мнението на комисията приложими ли ще са спрямо медиата разпоредбите от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и какви следва да бъдат действията на КФН? 


2. Изпълнила ли е КФН своето законово задължение да огласи публично следваната надзорна политика и създадената практика по прилагане на нормативните актове, както и мотивите за тяхната промяна, за което е задължена съгласно чл. 9 от Закона за КФН с цел осигуряване на основния принцип за прозрачност и предвидимост в работата на държавните институции. В случая питаме в контекста на прилаганите спрямо медии санкции "за пазарни манипулации", още повече че самият Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти задължава КФН да публикува в официалния си бюлетин и по друг подходящ начин признатите пазарни практики. 


3. Наясно ли е ръководството на комисията, че в случаите на разгласяване на информация от журналисти при изпълнение на професионалните им задължения според чл.1, § 2, буква "в" от Директива 2003/6/ЕО относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) трябва да се извършва преценка с оглед правилата, приложими за тяхната професия, което означава чл.10 от Европейската конвенция за правата на човека и чл.11 от Хартата на основните права на ЕС. 


Извън директно определените цели на изслушването в парламентарната Комисия по бюджет и финанси, но за яснота, по повод изявлението пред медии на председателя на Комисията г-жа Менда Стоянова, че "...за мен наистина е странно защо се съсредоточават атаките към КФН по отношение фалита на КТБ вместо към банковия надзор или към одитора KPMG..." (цитирана от "Фокус"), вярваме, че следващите няколко въпроса ще наведат към размисъл уважаемите народни представители за инструментите, които КФН е имала, но не е упражнила, за да сигнализира и предотврати нередностите, довели до затварянето на КТБ.  


1. В портфейлите на кои поднадзорни на КФН лица (застрахователи, здравни и пенсионни фондове, инвестиционни посредници и управляващи дружества) има публично търгувани на фондовата борса финансови инструменти - акции и облигации, издадени от КТБ и гравитиращите около нея структури (ТЦ - ИМЕ, "Хелт енд Уелнес", НУРТС)? Какво предприе КФН, за да предпази тези поднадзорни лица и клиентите им от загуби? 


2. Видно от публичните обявления на БНБ "аферата КТБ" не се изчерпва само с действия на самата банка, а и на част от свързаните с нея дружества, които са същевременно и издатели на публично търгувани на фондовата борса финансови инструменти, за което са получили одобрение от КФН. Как те са преминали успешно под надзора на КФН, когато са издадени потвърждения на проспектите на всички тези дружества? Проблемите, които бяха констатирани и публично оповестени през 2014 г. около КТБ и свързаните с нея дружества, не направиха ли впечатление на КФН още тогава, защото освен потвърждение на проспект тези поднадзорни на КФН лица, в качеството им на публични дружества или емитенти на други финансови инструменти, представят пред КФН регулярна информация? 


3. КТБ притежава управляващото дружество ("КТБ Асет мениджмънт" АД). В тази връзка КФН проверила ли е в какви финансови инструменти се инвестират активите на управляваните от това управляващо дружество договорни фондове? 


4. КТБ притежава инвестиционен посредник ("Фина С" АД), през който вероятно са минавали            значима част от сделките с финансови инструменти на групата КТБ. КФН забелязала ли е операции, които може да са способствали констатираните от БНБ нарушения в практиките на КТБ?


5. Вярно ли е, че дни преди затварянето на КТБ в средата на 2014 г., но вече при разразилата се депозитна паника, самата КТБ е купувала собствените си облигации и облигациите на НУРТС, и двете емисии са търгувани на фондовата борса, вместо с наличната ликвидност да плаща на депозантите си?


Писмото е подписано от Алексей Лазаров, управляващ редактор на "Капитал", Теодора Василева, управляващ редактор на "Капитал Дейли", Николай Стоянов, редактор "Финанси" в "Капитал", и 
Галя Прокопиева, изпълнителен директор на "Икономедиа", издател на "Капитал".


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (104)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 2. 2 Профил на val2
  val2
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Чудя се чия ли е офшорката притежаваща 5 % от капитала на Доверие !?

 3. 3 Профил на Tzvetan Dimitrov
  Tzvetan Dimitrov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  А ,сега да ги видим.....******

 4. 4 Профил на theanalyser
  theanalyser
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  А бре, Стояне - кво сега ще кажеш...
  Иначе за мен одиторите са най-виновни.
  После БНБ и КФН.
  А в ДАНС, които разполагат с много възможности, явно не работят правилните хора, поне в тази част, която е отговаряла за банките.
  Мисля си, че е време да се задължат банките да имат 2 одитора. Имат пари и за двамата.
  Същото и за пенсионните фондове.

 5. 5 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Въпросите са свъсем смислени. Но са доста сложно написани и се съмнявам, че депутатите и Мавродиев ще успеят да проумеят какво ги питат...

  Те са свикнали на лексика тип Мая Манолова

 6. 6 Профил на maugli
  maugli
  Рейтинг: 422 Неутрално

  Убихте ги! Само така, още въпроси, никакво спокойствие! Нито за КФН, нито за БНБ, нито за МС или НС...така се прави журналистика, с питане, разследване, мислъл и анализ !

 7. 7 Профил на blame
  blame
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Хм, и аз искам да нам отговорите. И тъй като на въпроси 4, 5 и 7 КФН няма да отговори, защото няма какво и/или отговорите са неудобни, искам Цацаров да се събуди от зимния си сън и да бръкне най-сетне в далаверите на Мавродиев и компания.

 8. 8 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Едва ли ще има 2% от депутатите, които да разберат тия въпроси.
  Но, чакаме да видим. Междувременно, ако ядосате пак КФН, пак ще ви спрат Фейсбук!

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на The Core
  The Core
  Рейтинг: 810 Любопитно

  Сега, докато четох, ми дойде една идея...
  Защо не вземат да назначат редакцията за КФН?
  Хем им е интересно, хем ще са по-стръвни от Мерудиев, защото ще искат да си пълнят вестника..

  Ние обичаме да сме сред природата, защото тя няма мнение за нас! Ницше
 12. 12 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1441 Любопитно

  До коментар [#9] от "Rumata: ИКОНОМЕДИА = ЦЕНЗУРА = ПРОКОПИЕВЩИНА":

  Истината е важна и всеки да си понесе вината и КФН се пеняви понеже излезе на бял свят благодарение на санкционираните медии а щом и Прокуратурата се включи в санкциите това не е бухалка а парен чук и кой знае колко още гадости има та се опитват на всяка цена да ги покрият.
  Ако бяхме нормална Европейска страна та даже и Албания КФН и Надзора на БНБ отдавна да са в затвора.

  ==========
  Шефът на албанската централна банка е арестуван заради служител, откраднал 6 млн. долара

  http://www.dnevnik.bg/sviat/2014/09/06/2375668_shefut_na_albanskata_centralna_banka_e_arestuvan/

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 13. 13 Профил на burov
  burov
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До #5,niakoi_si.

  Много резонна забележка. Мисля, че е пропуснат още един, последен въпрос - "Въобще разбирате ли какво ви питаме?"

 14. 14 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2982 Неутрално

  Трябва да има хора в затвора за КТБ иначе това е гавра с народа.

 15. 15 Профил на babalyuga
  babalyuga
  Рейтинг: 543 Неутрално

  Айде намесиха и варненското трибуквие...

 16. 16 Профил на abnell
  abnell
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Твърде голямо съвпадение е, че спонтанната пенсионна реформа се случи толкова скоро след въпросното писмо.

 17. 17 Профил на Дръж се Землю шваба те мачка!
  Дръж се Землю шваба те мачка!
  Рейтинг: 352 Любопитно

  Капитал вместо да сезира съда търси възможност да въздейства чрез депутати лобисти?

  Настъпили мотиката чрез създаване на психоза около фалита на КТБ (поредица статии на "специалиста" по банково дело Прокопиев), сега Капитал отчаяно се бори срещу справедливите наказания на КФН!

  Демократите не признават двойните стандарти! https://www.youtube.com/watch?v=I7X3mmYcjxo
 18. 18 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4100 Неутрално

  Лошото е че всичко изнесено от Капитал е истина и няма кой да реагира адекватно на ставащото защото всички са в някаква степен замесени!

  klimentm
 19. 19 Профил на Todor Todorov
  Todor Todorov
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#2] от "val2":

  Не се чуди! Информацията е публична и в този смисъл да се говори за "офшорка" е малко не на място!
  А аз се питам кой ли е инвеститора във фондовете на ТИМ и дали не са едни и същи и на двете места? Питам се и как са инвестирани парите на клиентите им? Питам се дали Ковачки не е собственик и работадател едновременно на своите "клиенти" и дали изборът там е доброволен? Питам се кой е собственик на Бъдеще и как са вложени парите на осигурените? Питам се и как "привличат" клиенти ДСК ... и още въпроси имам, основно около българските фондове? Виж единствените два фонда около които нямам въпроси са ING и Доверие, с малко замижаване мога да добавя ДСК и Алианц... Другото и шит!!! Сигурен съм( по моята логика), че и въпросните 4, подали сигнала за манипулации са именно тия 4!

 20. 20 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1178 Неутрално

  Как КОЙ ще глоби Парламента?
  Чрез сметките за ток и недоволните граждани мейби?

 21. 21 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1048 Неутрално

  Браво на журналистите на Дневник и Капитал.

  Заковете ги тези продажни чиновници, работещи единствено в услуга на брендовци, десятки и бейове, а не в услуга на държавата!

 22. 22 Профил на val2
  val2
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#19] от "Todor Todorov":

  Да ти подам още един въпрос за да си го зададаеш !?

  Собственика на тези 5% в Доверие свързан ли е или е собственик на компании , емитирали дълг записан с парите на осигурените лица в Доверие !?

 23. 23 Профил на plamen1967
  plamen1967
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Браво.

  ЧУДО!!! Запознайте се как осъдих "УниКредит Булбанк" в Русе за повишени лихви : http://plamen1967.wordpress.com/myloan/
 24. 24 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7876 Неутрално

  А Мавродиев отгоре гледа,тих,невъзмутим.Все едно,че всичко това,въобще не го засяга.

 25. 25 Профил на abnell
  abnell
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#22] от "val2":

  Доколкото помня, заради публикациите около опита за продаване на Доверие, беше около 40-50 милиона, което от портфейл с над милиард е наистина незначително. Още повече, че с документи от банка беше доказано, че доходността от този дълг за фонда беше не само добра, но и реално постъпила като пари а не просто на хартия.

  Така че защо точно питаш?

 26. 26 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  [quote#4:"theanalyser"]А в ДАНС, които разполагат с много възможности, явно не работят[/quote]

  До коментар [#4] от "theanalyser":

  Абсолютно вярно и там НИКОЙ НЕ РАБОТИ, както и в КФН и БНБ.
  Вземат си заплатите и ги боли к... за нас и нашите пари. Освен ако не ни ги "вземат" с някоя врътка.

  Оставка бе Стоене, Иване и ти Писане.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 27. 27 Профил на Nina Kercheva
  Nina Kercheva
  Рейтинг: 579 Неутрално

  утрешния ден се очертава доста интересен , не със друго, а само с това - дали ще получат задаващите въпроси журналисти поне 1-2 смислени отговора,защото ми се струва че са доста по-напред с материала от горкия Стоенчо /как да стоиш на стол,клатещ се все повече и повече..../

 28. 28 Профил на Karla Hanneman
  Karla Hanneman
  Рейтинг: 1040 Любопитно

  Колко депутати има ДСБ(к)?

  Виолетовите боклуци са по-големи боклуци от червените боклуци , на които служат! Гъз е тяхното знаме!
 29. 29 Профил на Karla Hanneman
  Karla Hanneman
  Рейтинг: 1040 Весело

  [quote#2:"val2"]Чудя се чия ли е офшорката притежаваща 5 % от капитала на Доверие !? [/quote]

  На другаря Костов и олигарха му.
  Или въпросът ти беше риторичен

  Виолетовите боклуци са по-големи боклуци от червените боклуци , на които служат! Гъз е тяхното знаме!
 30. 30 Профил на Todor Todorov
  Todor Todorov
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#22] от "val2":

  Отговарям веднага. В случая няма значение по две причини: и да е свързан, сумата на инвестицията в неговите инструменти е около и под 1% от управляваните активи - много далече ПОД законовото ограничение... Второ въпросната инвестиция отдавна е приключена при това с прилична печалба за осигурените. От въпросната емисия доста по-голямо количество е закупено от Алианц и Пощенска банка - не съм съвсем сигурен, но си спомням, четох детайлна справка по случая на сайта на Доверие - отново всичко е толкова прозрачно и ясно, както и повечето неща около тази компания, която пак казвам е единият от двамата ми фаворити на тоя пазар в България! Аз лично съм клиент и на двата фонда - в единия е задължителния, в другия - доброволния...

 31. 31 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  [quote#17:"takovanka"]Настъпили мотиката чрез създаване на психоза около фалита на КТБ (поредица статии на "специалиста" по банково дело Прокопиев), сега Капитал отчаяно се бори срещу справедливите наказания на КФН![/quote]

  До коментар [#17] от "takovanka":

  А аз си мислех, че психозата е създадоха от цацаратурата и прас-прес. Нал тъй другарю.

  И защо четете и пишете във форума на Капитал и Дневник, след като не ги харесвате или викате, че е просто работа, а?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 32. 32 Профил на val2
  val2
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#25] от "abnell":

  Заради принципа .
  Притежавам дял в Доверие , вземам пари от клиентите им за да си върша работата , след което плюя другите които вършат същото !

  40-50 милиона за теб са незначителни в какъв смисъл !?

  Да ти ги дам , или да ми ги дадеш !?

 33. 33 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  До коментар [#22] от "val2":

  Прегледах акционерите в Доверие и установих, че само двама акционери отговарят на капитал над 5%. Първият е TBIH FINANCIAL SERVICES GROUP N. V., а вторият е „ГРИЙН ЕЙКЪРС” ЕАД който е свързан с Прокопиев и можеш да прочетеш за ситуацията тук:
  http://www.alfafinance.bg/show/635_pravo_na_otgovor_na_alfa_finans_holding_kym_agenciya_bgnes_/

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 34. 34 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2166 Любопитно

  [quote#28:"Karla Hanneman"]Колко депутати има ДСБ(к)?[/quote]

  До коментар [#28] от "Karla Hanneman":

  Ко каза?
  И какъв е смисъла на въпроса ви уважаема Карлукова?
  Да не ти се скара сержанта за глупавия въпрос, че нещо сте в коалиция с ДСБ.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 35. 35 Профил на val2
  val2
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#33] от "Чарли - Аз съм Капитал&Дневник":

  Знам .

 36. 36 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  [quote#32:"val2"]Притежавам дял в Доверие[/quote]

  До коментар [#32] от "val2":

  Като каза дял да попитам.
  Акционер си в Доверие или си клиент на УПФ?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 37. 37 Профил на val2
  val2
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#36] от "Чарли - Аз съм Капитал&Дневник":
  Говоря от трето лице.

 38. 38 Профил на abnell
  abnell
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#32] от "val2":

  Много ясно се изразих. Незначителни са като част от милиарди. Също така, въпросът който ще бъде зададен на депутатите е дали има инвестиции в свързани лица над позволения лимит, така че не би било същото. Не искам да си мислиш, че защитавам някакъв си Прокопиев. Изобщо не ме касае той, така или иначе. Но фактите са факти и не трябва да се игнорират само защото някой не ти харесва.

 39. 39 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  [quote#35:"val2"]Знам .[/quote]

  До коментар [#35] от "val2":

  Да де. Нарушение ли има някакво, защото аз съм на "втора пенсия" именно там? Или е онова дето КФН накара Доверие да продаде облигациите си от някакъв проект на фирма на Прокопиев?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 40. 40 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  [quote#37:"val2"]Говоря от трето лице. [/quote]

  До коментар [#37] от "val2":

  Ти нямаш, но по принцип говориш?

  Като един мой познат дето няма един работен ден, но много обича да твърди, че "плащал данъци".

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 41. 41 Профил на val2
  val2
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#38] от "abnell":

  Значителни са като милиони !

  И не са само те !

 42. 42 Профил на val2
  val2
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#40] от "Чарли - Аз съм Капитал&Дневник":

  Аз нямам , но Прокопиев има .
  А за разлика от твоя познат аз работя 19 години , плащам данъци .

 43. 43 Профил на val2
  val2
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#39] от "Чарли - Аз съм Капитал&Дневник":

  Нарушение е .

 44. 44 Профил на petar__
  petar__
  Рейтинг: 304 Неутрално

  за пенсионните фондове на ТИМ, Ковачки и за Бъдеще има писано толкова много - само да има кой да чете
  Само заради всичките инвестиции в свързани лица Мавродиев трябваше отдавна да е забравил, че е бил в КФН....

 45. 45 Профил на abnell
  abnell
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#41] от "val2":

  Като процент от активите са незначителни, включително и като инвестиция в "свързано лице". Като пари за пенсии са значителни, и всичките инвестирани+реализираната доходност са постъпили в сметките на фонда, което беше доказано с документи от банка. Така че пак да питам, какво те притеснява в конкретния случай?

 46. 46 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  [quote#32:"val2"]Притежавам дял в Доверие [/quote]

  [quote#42:"val2"]Аз нямам , но Прокопиев има .[/quote]

  До коментар [#42] от "val2":

  Кое от двете е вярно?


  [quote#40:"Чарли - Аз съм Капитал&Дневник"]Като един мой познат дето няма един работен ден, но много обича да твърди, че "плащал данъци".[/quote]

  Не си разбрал поуката. Обяснявам бавно: Човека няма никаква връзка с данъците, защото не е работил. Те така и ти. нямаш нищо общо с Доверие но си притеснен от акционерното участие на Прокопиев в него.

  А аз не съм, въпреки че парите ми за "втора пенсия" са именно там - в Доверие.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 47. 47 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  До коментар [#45] от "abnell":

  Остави го, той е на работа в някоя фирма - враг на Прокопиев.

  Явно пише против Капитал в Защита на Стоенчо Мавруда.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 48. 48 Профил на nage
  nage
  Рейтинг: 581 Неутрално

  още сега мога да ви кажа отговорът му

  - Има писмо, извършва се проверка, ще видим кога ще я приключим - тая другата година, не е фатално.

 49. 49 Профил на val2
  val2
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#47] от "Чарли - Аз съм Капитал&Дневник":

  Това не е вярно !

  Не харесвам поговорката " Крадеца вика -дръжте крадеца " !

 50. 50 Профил на val2
  val2
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#46] от "Чарли - Аз съм Капитал&Дневник":

  По горе написах че говоря от трето лице , единствено число - не си схванал нещо !

  Този дял на Гриин ейкърс в Доверие със какви е придобит !?

  И ако е финансиран със заемни средства чрез облигации от средства на фондовете на Доверие това не те ли води по аналогия към КТБ !?

 51. 51 Профил на Чугун Индъстрис
  Чугун Индъстрис
  Рейтинг: 237 Неутрално

  И БРЕ ТРОЛОВЕЕЕЕ...АЕ МАРШ У ЛЕВО!!!ВЪПРОСИТЕ СА СЪВСЕМ РЕЗОННИ!!!

 52. 52 Профил на abnell
  abnell
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#50] от "val2":

  Сигурно е много неудобно когато всички факти противоречат на тезата която си си наумил. Радвам се, че поне използваш ситуацията като повод да си развиваш творческото мислене.

 53. 53 Профил на val2
  val2
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#52] от "abnell":

  Истината е кофти работа , нали !?

 54. 54 Профил на Варненчик
  Варненчик
  Рейтинг: 471 Неутрално

  [quote#49:"val2"]Не харесвам поговорката " Крадеца вика -дръжте крадеца " ![/quote]
  Колега, не харесваш, но патосът ти нещо спадна.Имаш ли нещо да контрираш двамата дето те захапаха, че така малко се изложи?

 55. 55 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 904 Любопитно

  В този ред на мисли ,нали Иван Костов щеше да каже на всички ни,кой точно стой зад КТБ далаверата?
  Нали и В.Рашидов има интерес да се разкрие далаверата ,нали и Делян Пеевски ...нали и Цв. Васиев има едни документи ,та мислъта мие всикчи имат интерес да се продумасамо май БНБ и КФН имат нужда от мълчание и то за винаги.

 56. 56 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 742 Неутрално

  Чета и си мисля, че се заформя един пореден скандал на злоупотреби с парите пак на данъкоплатеца. И се чудя, ей така от скука как така вече 14-15 години никой, ама никой не отвори дума за евентуални спекулации чрез пенсионните дружества и фондове.

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 57. 57
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 58. 58 Профил на val2
  val2
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#54] от "Варненчик":

  Написах доста , ако не ти е достатъчно ограмотявай се допълнително от друг източник .

 59. 59
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 60. 60 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1338 Неутрално

  А обжалването пред съда ще важи ли?

 61. 61 Профил на Denis Iliev
  Denis Iliev
  Рейтинг: 237 Любопитно

  Всичките сте се зарадвали сякаш написаните въпроси са зададени... Че кой депутат ще ги зададе ?

 62. 62 Профил на Uprsport
  Uprsport
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Ако утре Мавруда не отговори, предлагам в съботния брой на Капитал да бъдат публикувани отговорите на основата на документите, които Икономедия има. Може да няма документално издържани отговори на всички въпроси, но поне на половината има. Да се надяваме на подкрепа от реформаторите и дано на Бойко му светне лампата. Мавродеив се превърна в заплаха за стабилността на финансовата система и това не може да бъде пренебрегнато. 2014 беше година на банките, а година на какво ще е 2015.

 63. 63 Профил на Todor Todorov
  Todor Todorov
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#50] от "val2":

  Боже! Това, ако не е долен опит за манипулация - здраве му кажи!
  Я сега погледни кога е придобит дела, от кого е купен и за какви пари!
  Между двете събития има толкова време и различни обстоятелства, че ...
  В случая по-скоро си мисля , че ти си в ситуацията "крадеца... "
  Размерете бе, не всички са като ТИМ. Ако вие не знаете друг начин да правите бизнес, не значи, че всички останали са маскари...

 64. 64 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 6004 Неутрално

  Така трябва!
  Много станаха въпросите, а отговори - отникъде.

  Мога и аз да сложа малко сол в раната:
  Защо ПИМ беше спасена?
  Кой каза на Пеевската група предварително да си прехвърли и цедира сметките в КТБ?
  Кой създаде паниката с информацията, че ванове с чували изнасят милиардите от КТБ?
  Има и още, но ще ги оставя за новия специализиран орган, който ще разпитва и КФН, и ръководството на БНБ, и Главна прокуратура, и ВСС...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 65. 65 Профил на abnell
  abnell
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#63] от "Todor Todorov":

  Ти добре каза от кого е купен. Интересно защо КНСБ продадоха тези акции тогава...

 66. 66 Профил на bora bora
  bora bora
  Рейтинг: 1038 Неутрално

  Хвани Искров,Удари мАврудиев СЪБОРИ пеевск!!!!
  Страшно става , с тези НЕ СМЕНЯЕМИ слуги

 67. 67 Профил на thepirineagle
  thepirineagle
  Рейтинг: 855 Неутрално

  Добър ход на Капитал. Наред са депутатите....

 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Правилно е Капитал да иска и съдействие от НС по казуса с КФН.Как може Ст.Мавродиев да се държи така арогантно и безпардонно.Дай на един човек някаква власт и той започва да мачка!
  Аз съм Капитал,Дневник,Економедия!

  Tony
 70. 70 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3976 Неутрално

  Колкото по-затворена (по-непроменяема от външни фактори) е дадена обществена организация, имаща влияние в обществения живот, толкова по-отворена към въпросите на обществото към нея би трябвло да бъде тя!
  Нежеланието на КФН да отговори на отправените към нея въпроси, говори за зависимост от външни фактори.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 71. 71 Профил на Присмехулник
  Присмехулник
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Въпроси в десетката! Парламент, който не предприеме всичко възможно те да се изяснят, ще остане в учебниците по история като един от най-срамните.

  Hang on tightly, let go lightly
 72. 72 Профил на Втора цетка
  Втора цетка
  Рейтинг: 982 Любопитно

  Ръкавицата е хвърлена...
  Очаквам депутатите да съдействат на Капитал в намиране отговорите, на поставените от тях, въпроси !

  Това е Ъпсурт, мене ме нема във целата схема...
 73. 73 Профил на nikitovanch
  nikitovanch
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Силно се съмнявам тези отговори да бъдат оповестени публично. За никой не е тайна, че в момента Икономедиа има интерес от някой отговори с цел да си спести глобата от КФН. Не казвам, че тази глоба е правилна, но някак си КФН е поставена в неравностойно положение. Цялата агитка на Иво Прокопиев, заедно с всичките му там прилежащи граждански сдружения, организации и т.н. са се засили да упражняват натиск към КФН, което не считам, че е правилно. Глобата на И-а е за грешна информация спрямо разпределяне на дивиденти и съда ще си каже дали има основание или няма. Относно пенсионните фондове също няма смисъл от някаква паника. Там нещата са си повече от ясни и публична информация има, така че всички въпроси свързани с тях са излишни. Ако има нещо, което Икономедиа знае пък не ще да го казва, то това по-скоро в момента се използва като инструмент за допълнителен натиск и изнудване отколкото за "общественото благо". Какви са тия работи - ако кажем нещо ще има ли глоба, пък ще си мълчим ако...?!? Поредните пазарлъци между мутрите на Икономедиа, барабар с всичките им там братя, жени, сестри и т.н.

  „Чрез правилното и стратегическо използване на пропагандата можете да направите така, че хората да виждат Раят като Ад и Адът като Рай.“
 74. 74 Профил на Elena Dimitrova
  Elena Dimitrova
  Рейтинг: 875 Неутрално
 75. 75 Профил на Todor Todorov
  Todor Todorov
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#65] от "abnell":

  Ами виж каква позиция заемат КНСБ относно "пенсионната реформа" на Горанов и отговорът сам ще те цапне по главата...
  Добре си запознат с някои факти и в същото време ги тълкуваш както дявола евангелието... което само по себе се е съмнително...
  Ще си позволя да перефразирам една поговорка: Синдикалист кисело мляко държи ли?

 76. 76 Профил на Todor Todorov
  Todor Todorov
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#65] от "abnell":

  Сори, предния пост бе за колегата val
  Тия капиталци няма ли да сложат най-накрая един бутон "edit" за тия постове?

 77. 77 Профил на nikitovanch
  nikitovanch
  Рейтинг: 696 Неутрално

  П.С.
  Тая вечер на Слави Трифонов гостува Владимир Каролев - икономист, които е доказал, че по някой теми има доста по-обективно мнение. Доколкото разбрах от трейлъра на предаването ще говори по всички актуални теми и предполагам ще засегнат и тази за гнойната пъпка на Икономедия - КФН. Препоръчвам на всички, мислещи да гледат...

  „Чрез правилното и стратегическо използване на пропагандата можете да направите така, че хората да виждат Раят като Ад и Адът като Рай.“
 78. 78 Профил на franklin
  franklin
  Рейтинг: 1621 Неутрално

  И да наемете по един финансов анализатор на всеки депутатин, че ще се озорят... нищо смислено няма да се произведе на това заседание.

  "На света има само едно нещо по-лошо от насилието - това е капитулацията пред него." Амос Оз
 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 80. 80
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 81. 81 Профил на info111
  info111
  Рейтинг: 1441 Неутрално

  Капитал, защо не сте поискали Мавродиев да обясни в Народното събрание признанието си - СОБСТВЕНОРЪЧНОТО СИ ПРИЗНАНИЕ - в което той заяви, че - цитирам - ПИБ им е "подопечно лице", а ... КТБ НЕ ИМ Е БИЛА!?!?!
  Нека да обясни откъде и на какво се дължат тези двойни негови стандарти и ТОВА ДОПУСТИМО ЛИ Е ЗА КФН И ОСОБЕНО ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Й!

 82. 82 Профил на Meчо Пух
  Meчо Пух
  Рейтинг: 850 Любопитно

  ... аз пък питам докога мандатоносителя ГЕРБ ще се прави на ощипана мома и държи кадъра си Ственчо за шеф на КФН, а не го прати при бай Ставри?!?
  може ли някой от тъдявашните разговорливи гребери да ми обясни колко са прави и колко са много, че пожарникарят мълчи кат риба?!? Да не би да е нещо кат онова за свинските черва???

  После ще питам и за другия кадър Иванчо... после и за Писанчо...
  да не е пак нещо с червата?!?

  Колкото повече, толкова повече!
 83. 83 Профил на marto76
  marto76
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Помощ от депутатите? Не е ли малко странно, при положение, че лидерът на Реформаторите пишеше в своя фейсбук: "Аз съм Капитал"?!?

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 84. 84 Профил на Рудолф Сикорски - Exzellenz
  *****
  Любопитно

  [quote#17:"takovanka"]Капитал вместо да сезира съда търси възможност да въздейства чрез депутати лобисти?

  Настъпили мотиката чрез създаване на психоза около фалита на КТБ (поредица статии на "специалиста" по банково дело Прокопиев), сега Капитал отчаяно се бори срещу справедливите наказания на КФН! [/quote]
  +++++++++++
  Точно така!

 85. 85 Профил на Рудолф Сикорски - Exzellenz
  *****
  Весело

  [quote#83:"marto76"]Помощ от депутатите? Не е ли малко странно, при положение, че лидерът на Реформаторите пишеше в своя фейсбук: "Аз съм Капитал"?!? [/quote]
  Думата "ЛОБИЗЪМ" да ти хорати нещо?

 86. 86
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 88 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Едва ли ще получат помощ! Беше направен успеше опит да се ползва още един орган за лични, политически и други цели. Мислите, че ще се откажат от още един инструмент? Днес са ударили Икономедия, утре - друга неудобна медия!

  goblenka
 89. 89 Профил на Василева
  Василева
  Рейтинг: 252 Неутрално

  До коментар [#44] от "petark":

  то и за интригите в банковата сфера има изписано доста, но колко от това е вярно няма кой да каже. Всеки си прехвърля топката, а ние местим погледи ту в едната, ту в другата посока, но така и не стана ясно кой гризна сиренцето...

 90. 90 Профил на petar__
  petar__
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#89] от "antoan_vasileva":

  тогава само ние сме си виновни! Годишните отчети на пенсионните дружества са публични - я тях има информация къде са инвестирани средствата им! Сори, това е като непознаването на закона - непознаването не е извинение... Ти видя ли какво пише в отчетите на изброените от мен пенсионни дружества? Видя ли колко милиона са инвестирани в собствени дружества? Знаеш ли колко от тези дружества са кухи?
  Всеки има глава на раменете - преценявайте

 91. 91 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 524 Неутрално

  [quote#88:"goblenka"]Едва ли ще получат помощ! [/quote]
  И каква точно помощ трябва да получат????????????
  С тяхна помощ и помоща на прокуратурата беше фалирана една банка и сега трябва да плащаме над 3 милярда лева.........

  Най накрая вземете се осъзнайте..........

 92. 92 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#91] от "Nikolay Hadjiminchev":

  Никой до сега не е посочил ясно кой и как фалира банката! Със сигурност знаем, че е групово мероприятие! Та, кой и как трябва да се осъзнае?

  goblenka
 93. 93 Профил на NIKE
  NIKE
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#92] от "goblenka":

  И никога няма да бъде посочено..............

  ПРИЯТНО ЧАКАНЕ.............

 94. 94 Профил на Василева
  Василева
  Рейтинг: 252 Неутрално

  До коментар [#90] от "petark":

  За мен важното е, че доходността на тези фондове да е положителна. Закона не казва къде да се инвестират и къде не тези натрупани средства, затова и не можем да държим сметка за това. По закон те имат право да инвестират определен процент от средствата, с които разполагат, затова и не мисля, че са в нарушение.

 95. 95 Профил на petar__
  petar__
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#94] от "antoan_vasileva":

  Не си права, законът адски ясно казва колко и къде могат да се инвестират средствата. Но правилата за ТИМ просто не важат, пак казвам отчетите са публични - четете!

 96. 96 Профил на Rob Roy
  Rob Roy
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#95] от "petark":

  Всъщност нещото което е най-важно за гражданите е доходността. Която си е доста добра. Това всеки може да си го провери и да види колко пари е събрал. Истината е че проблемите са си в НОИ. Там е дупката, затова и сега Горанов и Менда така усилено скочиха да търсят проблеми в частните.

  А по темата, Икономедия и КФН ще се разберат. То е ясно.

 97. 97 Профил на goblenka
  goblenka
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#93] от "Nikolay Hadjiminchev":

  Знам! Защо тогава да чакам? И, какво да чакам? Някой да посоччи обосновано виновните, или аудиторията да се освести?

  goblenka
 98. 98 Профил на petar__
  petar__
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#96] от "froggypiper":

  не си прав, има закони и те трябва да се спазват. Не е най-важното доходността, особено когато е доходност на хартия. Ако някое от изброените дружества трябва да излезе от инвестиция в свързано предприятие знаеш ли какво ще стане? Това не е реална доходност!
  А че НОИ е каца без дъно е ясно, никога разумен човек няма да си прехвърли 5-те процента в НОИ!

 99. 99 Профил на Rob Roy
  Rob Roy
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#98] от "petark":

  Дали е на хартия или не, не се знае, още повече че ги проверяват доста повечко отколкото НОИ и подобни. Законите ги пишат идиоти за съжаление. Всичките ни проблеми тръгват от разните маймуни които избираме да въртят държавата. И там е проблема. Колкото им беше смислена здравната реформа, толкова са им смислени и съдебната, и пенсионната. Тоест никак.

 100. 100 Профил на petar__
  petar__
  Рейтинг: 304 Неутрално

  До коментар [#99] от "froggypiper":

  Ти явно вярваш на КФН, че ги проверява....да, проверява ги, но избирателно, има пенсионни фондове, които работят по модела КТБ...
  въобще не говоря на НОИ, говоря за съзнателна липса на контрол...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK