Какво се случва с отпадъците, след като попаднат в жълтите и зелените контейнери

На гости на площадката за третиране на отпадъци на "Екобулпак" в кв. "Филиповци", София

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за .

Какво се случва с отпадъците, след като попаднат в жълтите и зелените контейнери


Екобулпак се грижи за разделното събиране на отпадъци от опаковки в 16 района на София. Системата е лесна – жълт контейнер за събиране на хартия, картон, пластмаса и метал, и зелен – за стъклени отпадъци от опаковки. Изключение правят район "Овча купел" и район "Кремиковци", където хартията се събира в син контейнер.
Цветните контейнери се обслужват по график от различни по вид камиони.


Стъклените бутилки и буркани от зеления контейнер се извозват с камион с кран, а отпадъците от жълтите контейнери – със сметосъбиращ камион, който също е оборудван с кран. След това отпадъците се транспортират до завода за предварително третиране на отпадъци в кв. "Филиповци".


Отпадъците от системите за разделно събиране, които "Екобулпак" организира, също се обработват на сепариращи линии на още седем места в страната.
Заводът
Открит през 2008-а година, заводът се простира на 11 000 кв.м. На тази площ са разположени две халета. В едното се помещава инсталацията за третиране на стъкло, а във второто - инсталацията за сортиране на хартия, пластмаса и метал. Обособено е трето пространство, където се складират балираните рециклируеми материали.


Какво се случва в Инсталацията за предварително третиране на разделно събрани отпадъци
Тя е въведена в експлоатация през май 2008-а година и може да обработва до 180 000 тона на година. Към момента максималният й капацитет е 35 тона в час.
Инсталацията е разделена на две основни зони - участък за постъпващи отпадъци и участък за третиране и складиране на балирани материали.
В сортиращата кабина се отделят смесена хартия, велпапе, бели и цветни РЕТ бутилки, различни по вид пластмаси (полипропилен и твърди пластмаси, полиетилен с висока и ниска плътност), стъкло, черни и цветни метали, както и силно замърсени опаковки, които са подходящи за изгаряне. Тук ги наричат горими фракции за производство на алтернативно гориво RDF.


Ето как става това:


Технологичният процес се основава на принципа на позитивното сортиране – от общия поток се отнемат само оползотворимите суровини – фолиа, хартия, пластмаси, метал и други.


Камионите с отпадък влизат на площадката през контролиран вход, където е монтирана автомобилна везна. Всеки камион се мери на влизане, когато е пълен и на излизане, когато вече е празен, за да се отчете точното тегло отпадък, който е превозвал. След това камионът се разтоварва в приемния участък. Оттам отпадъците се изсипват в приемен бункер и чрез лентови транспортьори се отвеждат до сито. Ситото разделя отпадъка по големина или както се казва в случая – на фракции – ситна и едра. Ситната отсявка е с размер до 50 милиметра и включва пръст, пясък, дребни строителни отпадъци. Тя преминава през магнитен сепаратор, за да се извлекат металните примеси. Останалият материал се отвежда в контейнер, като впоследствие може да се ползва при запръстяване и рекултивация.


В едрата фракция остават всички рециклируеми материали като хартия, велпапе, различните видове пластмаса и стъкло. Лентови транспортьори я отвеждат към кабината за сепариране, където работници ръчно разделят различните материали: хартия А4, различни видове пластмаса, стъкло и цветни метали. Всяко работно място отговаря за определен материал, като са отделени 9 основни части.


Какво се случва с отпадъците, след като попаднат в жълтите и зелените контейнери


Работникът взима съответния отпадък от лентата и го пуска през специален отвор в бункер под него. От тези бункери сепарираният отпадъкът се отвежда към преса за балиране. Балираните отпадъци се складират и след това се извозват към преработвателните предприятия.


Какво се случва с отпадъците, след като попаднат в жълтите и зелените контейнери
Неоползотворимите отпадъци, останали върху сепариращата лента, подлежат на допълнително третиране, за да се извлекат всички оползотворими компоненти. Металите се отделят чрез магнитен сепаратор, а останалите отпадъци преминават през барабанно сито, което ги разделя по големина. Ситната фракция се отвежда към депо, а едрата – висококалорични компоненти, подходящи за производство на алтернативно гориво RDF, се балират. Този материал се изпраща в циментови заводи, където в контролирани условия се оползотворява чрез изгаряне.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK