Милена Драгийска-Денчева: "Без разхищение – с голямо намаление" допринесе да спасим храна за близо 800 000 лв. само за 5 месеца

Това е . Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за .

Милена Драгийска-Денчева – главен изпълнителен директор на "Лидл България" (вляво), Цанка Миланова – изпълнителен директор на Българската хранителна банка

Милена Драгийска-Денчева – главен изпълнителен директор на "Лидл България" (вляво), Цанка Миланова – изпълнителен директор на Българската хранителна банкаПрез есента на миналата година "Лидл България" започна кампания срещу разхищението на храна в партньорство с Българската хранителна банка (БХБ). По този повод Милена Драгийска-Денчева - главен изпълнителен директор на "Лидл България", и Цанка Миланова - изпълнителен директор на Българската хранителна банка, разказват повече за проблема, предприетите мерки и постигнатите резултати.


По последни данни близо 1.6 милиона българи се издържат с по-малко от 413 лв. на член на домакинството, а същевременно средногодишното количество на разхищаваната храна в страната е между 88 и 90 кг. на човек. Как си обяснявате тази ситуация и какви са първите резултати от инициативата?


- Милена Драгийска: От една страна, това се дължи на исторически причини - годините на дефицит на стоки и големите кризи през 90-те, довели до стремеж към презапасяване като вид защитна реакция. От друга страна, често поради липса на време за осмисляне на това от какво и колко реално се нуждаеш се стига до негодни за консумация продукти в шкафа или в хладилника. Трябва да имаме предвид и новата ситуация, пред която всички се изправихме, и в която много хора се опитват да оптимизират бюджетите си. Затова смятам, че спасената храна за близо 800 000 лв., и то само за първите пет месеца от кампанията, е убедително начало. Резултатите са знак, че сме успели правилно да насочим действията си и да убедим нашите клиенти в техния смисъл. Това беше и основната ни задача, когато стартирахме инициативата "Без разхищение - с голямо намаление" през есента на миналата година. С нея искахме да насочим вниманието на клиентите ни към лесен и практичен начин за ограничаване на разхищението на храна. За целта надградихме съществуващия ни цялостен подход за управление на тази тема. Обозначихме със слогана на кампанията местата за съхранение в магазините ни, където клиентите могат да открият намалените продукти, напълно годни и безопасни за консумация. Тридесет процента е намалението на хранителни продукти, чийто срок на годност или трайност изтича след няколко дни, и 50% - в последния ден от срока на годност или трайност на храната. Сред тях са охладени продукти, хляб и опаковани плодове и зеленчуци. Популяризирахме темата с подкрепата на Българска хранителна банка, както и с помощта на шеф Таньо Шишков, който е лице на кампанията, и засне редица видеа с полезни и практични съвети за оползотворяване на спасена храна. Искаме да продължим да насърчаваме клиентите на "Лидл" към отговорно отношение по темата и едновременно с това да им дадем възможност да действат адекватно на личната си отговорност към темата. Затова продължаваме инициативата и през тази година.
- Цанка Миланова: Тази ситуация не е по-различна от ситуацията, която се наблюдава в много държави по света, включително в Съединените американски щати, които дават начало на хранителното банкиране през 1967 година. По много причини в света се произвежда с около една трета повече храна от реално консумираната, докато един от всеки девет души не се храни или се храни непълноценно. Хранителното банкиране има за задача да предоставя цялата необходима инфраструктура, така че заедно с всички компании от хранителната индустрия да намали социалната цена за цялото общество в усилията за справяне с недоимъка и недохранването. Българска хрателна банка, както и всички други хранителни банки по света, предлага устойчиво решение излишната и годна храна с къс срок да бъде съхранена и предоставена на хора в нужда по различни социални програми.


Ако трябва да използвате само три аргумента, за да привлечете вниманието към проблема с разхищението на храна, кои са те?


- Милена Драгийска: Ще дам един финансов, един социален и един емоционален аргумент. Финансовият е просто упражнение - опитайте в рамките на месец всяка седмица да записвате на един лист количеството от всяка изхвърлена или недоядена храна - парче колбас, кутийка майонеза, стар хляб - и записвайте сумата, която сте платили за нея. В края на месеца съберете числата и изчислете колко лева сте изхвърлили в боклука. После се опитайте да изчислите колко време сте работили за тази сума и спрете дотук. Това са числата. Сега да видим ефекта от тях - представете си, че вместо да ги разхищавате с тези средства можете да купите билет за кино или театър за близките си или да ги дарите на нуждаещите се - това е социалният ми аргумент. И накрая идва емоционалният - вместо да изпитвате чувство на неудобство от това, че разхищавате храна, ще изпитате чувство на удовлетворение, че вашата отговорна постъпка е направила нещо добро. Повярвайте ми този аргумент е наистина силен, а усилията са малки и то само, докато превърнете отговорното отношение в навик. След това ще изпитвате единствено удовлетворението от резултата.


- Цанка Миланова: Разхитената храна директно разхищава националния доход и брутния вътрешен продукт. Разхитената храна директно уврежда природата, като унищожава почви, вода, въздух, използвани за производството, транспортирането и съхранението на храната. Разхитената храна лишава от възможности цялото общество да положи грижа за всички въпроси, свързани с бедността и глада.


Как според вас инициативата "Без разхищение - с голямо намаление" влияе върху навиците на хората? Какви са реалните стъпки и инструменти, с които да ги провокирате да постъпват отговорно към проблема?


- Милена Драгийска: Далеч съм от мисълта, че подобен сериозен проблем може да намери бързо решение, именно защото навиците на хората се променят бавно и постепенно. Темата не е особено популярна, за сметка на предразсъдъците към храните със скоро изтичащ срок на годност. Затова е важно както да се говори по нея, така и да се подхожда отговорно и открито за решенията. Считам, че за тези повече от 10 години, откакто "Лидл България" е на пазара, сме изградили доверие и доказали, че при нас качество и цена не са противоположни понятия. Това е и причината кампанията да генерира такива резултати само за пет месеца. Клиентите ни вече разпознават регулярните намаления в рамките на "Без разхищение - с голямо намаление". Така едно спонтанно решение за приготвяне на ястие със спасена храна днес може да бъде подкрепено от бюджетно облекчение с голям ефект за множество хора. По този начин продължаваме с всяко наше действие да напомняме, че решението на големите проблеми е в малките стъпки, които всеки от нас предприема.


- Цанка Миланова: Считаме, че това е много добър подход да се привлече вниманието на широката публика като цяло и на клиентите в магазините на "Лидл България" към храната с къс срок на годност. Вярваме, че подобна инициатива има смисъл и насочва общественото внимание върху реален проблем, който засяга всеки човек и неговото решение е именно в ръцете на всеки от нас.


Какви са добрите практики в тази сфера и как според вас бизнесът може да допринесе за ограничаване на проблема?


- Милена Драгийска: Има много добри и успешни практики в различните държави, но тъй като става дума за промяна на нагласи, е важно да ги пренесем по такъв начин, че те да са релевантни и за потребителите в България. Работещият модел е отговорният бизнес да намери подхода по тази тема към българските потребители. Само кумулативният ефект от усилията на всеки човек по темата би довел и до по-добри резултати в национален план. Точно такива резултати се надявам да обявим в края на тази година. Защото за нас тази тема е част от дългосрочната ни стратегия за устойчиво развитие. Точно тя отразява стремежа ни да сме отговорни и открити във всичко, което правим, за да допринасяме за по-добър живот.


- Цанка Миланова: Българска хранителна банка познава в детайли въпросите, свързани с хранителното банкиране, и ще огранича коментара си до тях. По наша инициатива с дългогодишна работа и много подкрепа от обществени организации и отделни личности с висок ангажимент към общественото развитие българският парламент прие специален режим за ДДС, по силата на който дарителите на храни с къс срок на годност, предоставени безвъзмездно на хранителна банка, са освободени от задължения по ДДС. Същевременно още през 2015 г., с лансирането на програмата "Подай ръка на храната!", започнахме да структурираме работата си така, че да бъдем надежден партньор на хранителната индустрия в справянето й с храни с къс срок и да работим всеки ден за това излишната храна бързо да достига до нуждаещите се, вместо да се превръща в отпадък. На 6 февруари 2020 г. на събитието "Подай ръка на храната! Бизнесът среща хранителното банкиране" поканихме около 60 от големите компании в хранителната индустрия да интегрират процеса на хранително банкиране за работа с храна с къс срок в оперативната си работа. Като част от всичко това лансирахме и Виртуалната хранителна банка - система, която осигурява бърз и лесен начин за даряване на храна. Интегрирането на хранителното банкиране в екосистемата на хранителната индустрия е световна тенденция и е добре залегнала в стратегията на Европейския съюз "От фермата до трапезата" (Farm to Fork Strategy) като полезна и ефективна част от веригата за доставка на храна с реално въздействие върху благополучието на хората, здравето на планетата и успеха на бизнеса.


Как вие в лично качество подхождате към темата?


- Милена Драгийска: Като в бизнеса. Отговорно и разумно, което съвсем не изключва емоциите. Знам какво е необходимо за домакинството ни и не пазарувам за повече от три дни напред. Понякога ми хрумват идеи за вечеря, докато съм в магазина - например благодарение на конкретни намалени продукти, които ме водят до спонтанно решение какво да приготвя днес. Удовлетворението от спасената храна винаги си заслужава.


- Цанка Миланова: За мен, а и спокойно мога да твърдя това от името на екипа на Българска хранителна банка, превръщането на излишната и годна храна в смислени социални програми е личен и професионален ангажимент, на който отделяме много голяма част от времето си и се надяваме все повече компании да се присъединят към движението "Подай ръка на храната!"

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK