"Билла България": От програмата за намаляване на пестицидите печелят всички

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за .


"BILLA България" изпълнява програма за намаляване на пестицидите в плодовете и зеленчуците, която е утвърдена политика на веригата от 2018 г. насам, като част от проекта "BILLA Градини". Вито Спиниелла - агроконсултант по проекта "BILLA Градини", и Стоян Тачев - прокурист, ръководител на "Управление на проекти и процеси" и CSR координатор в "BILLA България", разказват за целта на проекта и постигнатите резултати от дългосрочното партньорство с българските производители.


"Билла България": От програмата за намаляване на пестицидите печелят всички

Вито Спиниелла: Целта на програмата е ограничаване употребата на химични продукти при отглеждането на плодове и зеленчуци


Господин Спиниелла, вие работите с "BILLA България" като консултант по растителна защита от 2018 година. Как започна вашата съвместна работа? Какво ви привлече в този проект?
- От 2010 г. работя в България като консултант по растителна защита, а в сектора съм без прекъсване от 1985 г. Проектът с "BILLA България" ме привлече с възможността да участвам в еволюцията и развитието на агро-хранителната система в България. През последните години станахме свидетели на промяна и нарастващи изисквания на потребителите към продуктите, които консумират. Очакванията те да бъдат здравословни, а производството им щадящо околната среда, се срещна с отговорността на BILLA, която покани българските производители да участват в програма, усъвършенстваща процесите им за целта.
Каква е вашата роля в проекта?
- Наш ангажимент е създаването на интегрирана програма за растителна защита, тоест да се защити растението от различни заболявания, като се дава предпочитание на алтернативните пред химическите методи за защита. Примери за такива са въвеждането на полезни насекоми, използването на инсектициди, които лесно се разграждат в околната среда и имат специфично действие срещу инсекта. Това е с цел да намали въздействието на синтетичните продукти.


Каква цел преследват изработваните от вас схеми? Какъв е вашият подход при изработването на схемите за растителна защита? Какви алтернативни на пестицидите методи за растителна защита включвате в схемите?
- Целта на интегрираната програма за растителна защита за различните култури е рационализиране и ограничаване на употребата на химични продукти при отглеждането на плодове и зеленчуци с нула остатъчност или с нива на остатъчност на пестициди много по-ниски от регламентираните от Европейския орган по безопасност на храните (EFSA), което вече е гаранция за здравето на потребителите и безопасността на храните.
Относно употребата на "алтернативни методи" бих искал да поясня следното: в нашите програми за растителна защита са включени всички технически средства: биологични инсектициди (например Bacillus thuringiensis), биологични фунгициди (например Bacillus Amyloliquefaciens), регламентирани и разрешени от Министерството на земеделието, храните и горите, чрез БАБХ. Така, спазвайки нормативите, като избираме подходящи препарати и период за употребата им, ние успяваме да създадем стратегия за защита, която ни позволява да контролираме остатъчните нива на пестициди в плодовете и зеленчуците.
Или най-общо казано: в рамките на европейското законодателство, определящо MRL (максималните остатъчни нива), спазвайки националното законодателство (съответно това на България/Италия), което регламентира употребата на различни молекули, се дава предпочитание на тези с по-малка остатъчност и токсичност. Следователно изключваме молекулите, за които от нашия опит знаем, че се характеризират с висока остатъчност (персистентност), лоша селективност и отрицателен токсилогичен профил. В този аспект ние подкрепяме GLOBAL 2000 - водеща европейска компания за контрол на наличие на химически вещества в земеделието.


Работите отдавна с клиенти в България, какви са впечатленията ви - намалява ли употребата на пестициди в земеделието? Превръща ли се производството на продукти с намалено съдържание на остатъчни количества пестициди в приоритет за българските земеделски стопани?
- От нашия опит с българските производители можем да кажем, че те следват линията, към която се придържат останалите европейски държави, които посещаваме. Линия на осъзнаване и повишаване на знанията, които заедно формират професионалния стремеж на всички нас, работещите в сектора, и съответстваща на целта за намаляване употребата на пестициди. Освен това мога да кажа, че във вашата страна през последните години забелязах ускорение на процеса, което запълни празнината, която съществуваше до преди години.
Осъзнаването е просто: произвеждаме храната, която ядем ние и нашите деца, повече време сме в градините, отколкото вкъщи.
В нашия бизнес, всеки ден, ние научаваме нещо ново и нашият главен учител и съюзник е природата и ние трябва да я пазим.
Мисля, че все повече оператори (производители, агрономи, техници, консултанти, работници в индустрията) наблягат на аспекта за остатъчност и следователно безопасност на продуктите, които произвеждаме. В цяла Европа всеки ден се изследват хиляди хранителни продукти и резултатите са обнадеждаващи.


Имате опит от консултации в тази сфера и в други европейски страни - как те търсят повишаване на качеството на плодовете и зеленчуците чрез новите възможности на модерна растителна защита?
- Освен в България и Италия, сме работили и в Чехия, Румъния, Украйна, Северна Македония и Сърбия, тоест в много държави на нашия континент. Навсякъде нарастващата чувствителност към екологичните проблеми поставя земеделските оператори в центъра на процесите, което изисква цялото ни внимание. Важна е ролята на законодателя, който, забранявайки в Европа най-проблемните молекули, ни насочва в правилната посока. Също така смятаме, че трябва да се работи в посока генетични изследвания, които да ни осигуряват сортове, устойчиви на някои патологии, което да ограничи по-нататъшното използване на химия в земеделието. Това, добавено към системите за прогнозиране и наблюдение на метеорологичните условия, които са все по-точни и широко разпространени, помага на операторите при избора. В това отношение е направено много, но предстои още много работа.
Ако ми позволите последно съображение: потребителят е съдията и играчът в тази игра. Потребител, оценяващ тези присъщи качествени аспекти на продукта (остатъци, органолептични характеристики и др.) и по-малко "взискателен" към външните чисто естетически характеристики (цвят, гланц, малки дефекти по кората и др.), би помогнал значително за процесите за намаляване на химията в нашите полета, в явна полза за всички нас. Затова смятам, че по този път, който ни води към по-устойчиво земеделие (по-малко химикали, по-малко вода, по-малко ресурси), компетентният потребител е основен съюзник за тези, които работят с прозрачност и сериозност.


"Билла България": От програмата за намаляване на пестицидите печелят всички

Стоян Тачев: Трябва да ценим не просто родното производство, а родното производство, организирано по устойчив начин


Програмата за намаляване на пестицидите в плодовете и зеленчуците се реализира от BILLA от 2018 г. Каква е причината BILLA България да стартира този проект?
- Препаратите за растителна защита са лекарства за растенията срещу плевели, вредни насекоми и болести, но и същевременно неправилното или ненавременното им прилагане е фактор, който влияе върху здравето на хората, които извършват третирането на растенията и на тези, които потребяват готовата продукция. Отделно от това има и негативен екологичен ефект, който не е за пренебрегване.
Взехме решение да въведем програмата за намаляване на пестицидите през 2017 година. Основната ни мотивация е свързана със здравето на нашите клиенти. Колкото по-ниски са остатъчните нива на пестициди в продуктите, толкова по-малко рискове има за тяхното здраве. Ние, служителите на BILLA, също сме и клиенти на веригата и сме потребители на такива продукти. Пазаруваме за нас и нашите семейства. Здравето е основна ценност за българските потребители и за нас самите, затова започнахме да работим по темата. Направихме тази стъпка без колебание и без да се притесняваме от неизбежните трудности. Днес, три години след старта на програмата, твърдо вярваме, че това е стъпка в правилната посока и сме още повече мотивирани да полагаме усилия в тази насока.


Какви цели преследвате с проекта?
- Програмата за намаляване на пестицидите е класически проект, от който всички печелят - потребителите, земеделските производители, нашата компания, природата и обществото като цяло. Целите, които си поставяме, са много и различни. "Човек е това, което яде" и за нас е важно да предлагаме именно продукти, които допринасят за здравето на нашите клиенти. Това е смисълът на нашата работа. Много важна цел е и развитието на нашите производители на едно много добро европейско ниво като качество на плодовете и зеленчуците и като култура на използване на препарати за растителна защита. С удоволствие можем да споделим, че това се случва и резултатите ни го доказват. Третата ни цел е темата да стане позната на българското общество и да се създаде потребителска култура, ценяща не просто родното производство, а родното производство, организирано по устойчив начин в екологичен смисъл. Пътят до постигане на тези цели е дълъг и пълен с предизвикателства. Но и за момент не сме се съмнявали, че си заслужава да работим в тези насоки.


Как е структурирана работата по програмата? Какви са инвестициите на BILLA в нея?
- Алгоритъмът е отработен още от 2018 година и функционира много добре. През есента на всяка година възлагаме на консултанта ни Вито Спиниелла да актуализира схемите за растителна защита. За всеки продукт от "BILLA Градини" има създадена такава схема. Когато са готови, ги изпращаме на всички наши партньори.
Одитираща фирма със специалисти агрономи извършва проверка на полето, където се отглеждат плодовете и зеленчуците за BILLA. Одиторите се запознават с начина на отглеждане и описват наблюденията си. Ние получаваме доклада и при несъответствия даваме срок на нашите партньори да отстранят забележките от докладите на одиторите.
Пробите се вземат при доставка на плодовете и зеленчуците в нашия склад, опаковат се и се изпращат към акредитираните лаборатории, с които работим. Те разполагат с прекрасни технически възможности, изследват над 700 активни вещества и могат бързо да ни дадат качествен резултат. Нашите партньори от австрийската неправителствена организация "Глобал 2000" проверяват резултатите и ни консултират в определени ситуации. Екипът на "Глобал 2000" оценява резултатите от пробите от гледна точка не само на законовите норми, но и на изискванията на тяхната програма за намаляване на пестицидите, която е валидна както за фирма BILLA в Австрия, така и за фирма BILLA в България. Пробите от българските производители се оценяват на база много строги критерии, като нашата вътрешна норма обикновено е многократно по-ниска от законовата такава.
Вътрешните норми за остатъчни нива на пестициди на нашата програма са дефинирани от "Глобал 2000" и са базирани на актуалните към момента стойности на ADI( Acceptable Daily intake). Този показател се определя от различни авторитетни световни организации като Европейската агенция за безопасност на храните, Световната здравна организация и Световната организация по прехраната към ООН. Стойностите на ADI отразяват безопасните нива на остатъчни пестициди в продуктите, които човек може да консумира съобразно теглото си ежедневно и през целия си живот, без да излага на риск здравето си.
Имаме стандартна процедура как постъпваме в случаи, в които имаме надвишаване на законовата норма. Следим внимателно такава стока да не стига до потребителите, но, ако това се случи, веднага изтегляме артикула от продажба.
Инвестициите ни в програмата за намаляване на пестицидите са значителни по обем. Но това е разход, който правим в името на здравето на хората и това само по себе си е най-значимият резултат, който държим да постигнем.


Как избирате какви продукти да бъдат тествани? В какви лаборатории тествате продуктите? Каква е степента на прозрачност по отношение на резултатите от пробите?
- Всички продукти, които предлагаме, се тестват по няколко пъти в годината. Избираме продуктите за тестване спрямо профила на риска на всеки продукт. При избора ползваме експертизата на "Глобал 2000" и натрупания от 2018 година досега опит. Лабораториите, с които работим, са акредитирани, разполагат с изключително качествена и модерна техника и можем да споделим, че сме доволни от сътрудничеството си с тях. Те изследват над 700 активни вещества и имат изключително ниски прагове на откриване на пестициди, което е много важно за нас.
Нашата програма за намаляване на пестицидите е уникална за страната както като концепция и подход, така и като прозрачност за потребителите. Резултатите от всички проби се публикуват на нашия сайт от 2018 година насам.


Какви са резултатите през изминалата 2020 година?
- Производителите на плодове и зеленчуци от "BILLA Градини" работят активно по темата намаляване на пестицидите. Те ползват алтернативни на пестицидите методи за борба с плевели, вредни насекоми и болести по растенията, третират културите по правилния начин и това се вижда от резултатите от лабораторните изследвания. Пробите за миналата година надхвърлят 320, като 90% от тях отговарят на изискванията на програмата на "Глобал 2000", а 49 % от тях са без открити остатъчни нива на пестициди.


Как оценявате ефекта за тези години - увеличиха ли се качествените български продукти на щандовете в търговската верига, нарасна ли интересът и изборът на потребителите именно на продуктите, които носят знака за качество?
- Обратната връзка от нашите клиенти е много важна за нас. Редовно провеждаме проучвания на техните нагласи и виждаме определен напредък в цялостното разбиране на темата. Продажбите ни също доказват, че усилията ни са правилно разбрани и оценени от нашите работодатели - клиентите.


Как развивате програмата през годините като изисквания към производителите и като партньорска мрежа? Предпочитате да работите с утвърдени вече партньори или сте готови да разширявате програмата и да включвате нови желаещи производители?
- Изискванията към производителите са високи, като целим всяка година да имаме подобрение в качеството и в резултатите от лабораторните изследвания на продуктите. В палитрата от партньори имаме такива, с които работим от 2009 година, както и такива, с които работим от скоро. За нас най-важното е да си сътрудничим с хора, с които мислим еднакво и споделяме общи ценности.


Как вашите партньори възприемат програмата?
- Като партньори. Разбират какво искаме от тях и защо го искаме. Интересът ни е общ. Те наемат висококвалифицирани експерти и прилагат алтернативни на пестицидите методи. Развиват се в тази насока. Някои от тях започнаха да използват все повече препарати за растителна защита, сертифицирани за използване в биоземеделието.


Кои резултати, постигнати с изпълнението на програмата, смятате за най-големия успех на BILLA?
- Най-големият ни успех е общността от съмишленици, която изградихме през годините. Обединява ни желанието да произвеждаме и предлагаме на клиентите свежи и качествени български плодове и зеленчуци, да ставаме все по-добри в това, което правим. Тази общност е и залог за едно по-добро бъдеще за българското земеделие.


И изминалата 2020-а, и сегашната 2021-а години са много трудни както за производителите, така и за търговците и потребителите заради коронавирусната пандемия. Как в тези извънредни условия продължавате усилията си за подкрепа на родното производство и осигуряването на качествени продукти за вашите клиенти?
- Изминалата година бе динамична, настоящата - също. Независимо от предизвикателствата нашата задача остава непроменена - да доставим на потребителите свежи и качествени стоки. Ангажиментът ни към българските производители също е непроменен. Затова създадохме нови партньорства с местните производители, добавихме в асортимента ни още от любимите на всички вкусни родни продукти, разширихме мрежата от земеделски стопани, които доставят в рамките на "BILLA Градини". Уверени сме, че заедно с нашите партньори - българските производители, ще успеем да посрещнем все по-високите очаквания на нашите потребители днес и в бъдеще.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK