В София се разработват ключови технологии за изграждане на потребителския интерфейс на SAP

Това е маркетинг публикация. Отговорността за нейното съдържание носи рекламодателят и то отговаря на правилата за .

В София се разработват ключови технологии за изграждане на потребителския интерфейс на SAPВизитка


Георги Крунев е старши мениджър SAP Business Technology Platform UI Core Services. Работи в SAP от 17 години. Участва в разработката на бизнес технологичната платформа на SAP от самото й начало, като ръководи различни екипи. Oт 2014 година е старши мениджър и ръководител на звеното за разработка на технологии за потребителски интерфейс в "SAP Labs България". Георги Крунев е завършил "Информационни технологии" в ТУЕС и "Комуникационни технологии" в Техническия университет - София.


Пандемията от COVID-19 промени нагласите на бизнеса относно дигитализацията. При някои компании процесите на дигитална трансформация се ускориха, при други се забавиха. Как обаче повлия пандемията върху целия обществен и икономически живот? Според Георги Крунев от "SAP Labs България" фирмите, чийто бизнес е свързан с директен контакт между хората, като туризъм, ресторантьорство или авиация пострадаха най-много.


Същевременно ефектът на пандемията върху ИТ компаниите е различен. Обемът на ритейл бизнеса в онлайн пространството например скочи рязко, компаниите едва смогваха да изпълнят поръчките си, наложи се да наемат на "вълни" нови складове и хора. Разработчиците на ИТ решения също изживяха истински бум в областта на облачния бизнес, регистрирайки пик на употребата на облачни услуги. Производителите на техника започнаха да продават хардуер в големи количества - техниката, от която потребителите имаха нужда, за да работят от разстояние. "На практика пандемията ускори протичащите процеси, включително нуждата от дигитализация, от автоматизация и на бизнеса, и на обществената сфера", коментира Крунев.
"Мога да дам директен пример с образованието и положителните промени вследствие на дигитализацията на нашата образователна система - обяснява специалистът. - В редица училища бързо бе въведена колаборативна среда за отдалечена работа, започнаха да се използват инструменти за виртуални срещи. На практика и миналата, и тази година децата завършиха успешно благодарение на виртуалната среда. Тази бърза трансформация едва ли е била сред основните цели преди, но обстоятелствата я наложиха."


Според Крунев дискусиите за ефективността на образованието пропускат факта, че децата и техните учители започнаха да провеждат учебния си процес с инструменти, обичайни за корпорации като SAP. "Изведнъж им се наложи да следят календара за съответния час, да участват в срещи, да правят презентация онлайн, да си изпратят домашното, да получат нотификация от учителя си. Това са знания и умения, които неусетно придобиха и учениците, и учителите. Именно до този ефект доведе кризата с COVID-19 в образованието - ускори процесите на дигитализация и показа нуждата и ползата от трансформацията", смята специалистът.


В SAP подкрепят дигитализацията на потребителите чрез ново технологично решение "трансформация като услуга" - чрез него клиентските бизнес системи се преместват в облака. "Ние обаче не само прехвърляме бизнес системите в облака S/4HANA Cloud, но и помагаме на потребителите да трансформират своя бизнес. Тоест това не е механично прехвърляне на системи и процеси, които вече няма да работят в центъра за данни на съответната компания. Прехвърляйки ги в облака чрез S/4HANA Cloud, ние им осигуряваме по-добра интеграция и оптимизация", обяснява Крунев.


През тази година SAP придоби Signavio - лидер в областта на анализа на бизнес процеси. Тази стъпка осигурява допълнителни ползи на клиентите. Анализите им помагат да разберат къде имат затруднения, а специалистите на SAP дават предложения, правят и симулации за бъдещата трансформация. "След това, ако потребителите решат да тръгнат по предложения от нас път, предоставяме непрекъснат мониторинг дали постигнатите резултати са желаните. На базата на нашия опит в различните индустрии им даваме съвети, които те могат да внедрят - казва Крунев. - Основата на тази стратегия е S/4HANA Cloud. Ключова роля играе и интеграцията с технологичната платформа, по чиято разработка работят и голяма част от екипите в развойния център в България."


Предимства на новото технологично решение Industry Cloud


"От една страна, говорим за дигитална трансформация, която помага за прехвърляне на съществуващи бизнес системи в облака, осигурявайки унифицирана среда, която улеснява интеграцията", споделя Георги Крунев. "В нехомогенна среда е много по-трудно съчетаването на бизнес системите, особено когато става дума за мултинационална компания, чиято централа примерно е в Лондон, нейните потребители се намират основно във Франкфурт, други звена работят в Шанхай или Пало Алто", допълва той.


В допълнение - Industry Cloud е надстройка над съществуващите бизнес системи и представлява следваща стъпка в дигиталната трансформация на бизнеса. На практика това е отделен "софтуер като услуга" (SaaS), предлагащ набор от облачно базирани приложения, които помагат за цялостното адресиране и оптимизиране на конкретен бизнес сегмент. Това не е стандартната ERP, CRM или HR система, която всеки конфигурира спрямо своите нужди, а е цялостно решение за даден бизнес сегмент - от край до край.


Първият проект под мотото Industry Cloud, в който се включва развойният център в България, e Cloud for Utilities (Облак за сферата на комуналните услуги). "Тук бизнес моделът е малко по-различен - SAP не разработва изцяло софтуера, става дума за "ко-иновации". Ние предлагаме на партньорите и клиентите възможностите на нашата бизнес платформа от гледна точка на автоматизиране, на мащабируемост, на сигурност, на улеснена разработка на приложения, които да се хостват върху платформата ни. Предлагаме им много по-лесна свързаност със съществуващите бизнес системи. И върху тях заедно с партньорите разработваме иновации и предлагаме тези SaaS решения за конкретните бизнес сегменти", коментира Крунев.


Сред първите клиенти, които се възползваха от това "вертикално" решение, е едно от основните германски електроразпределителни дружества. Чрез цифровизацията се премахват всички ненужни процеси, свързани с пряко въздействие от служители или партньори, например физическо присъствие за лично подписване на договор или плащане на сметката. Второ, чрез автоматизацията компанията поема контрола над всички процеси при промяна на бизнес средата или на регулациите, особено на силно регулиран пазар като електроразпределението.


Компанията бързо може да внесе промени в начина си на работа, тъй като се засягат само настройки на софтуера, а не се налага пренаписване и внедряване на тромави процедури. "Подобен пример мога да дам и с влаковите линии в една европейска държава. Всяка влакова композиция има стотици датчици, отчитащи най-различни параметри, например ако дадена врата или прозорец не се затваря. Наред с това на базата на събития и исторически данни с помощта на Mashine Learning се прави корелация и се назначава ремонт на мотрисата и нейни части, преди те да са се повредили. Това води до по-плавно развитие на бизнеса и до по-ниски финансови разходи."


"SAP Labs България" разработва основна част от бизнес технологичната платформа


Около 60 на сто от служителите в "SAP Labs България" по един или друг начин допринасят за разработването на технологичната платформа, например за самото ѝ ядро, за жизнения цикъл на продуктите, технологиите за потребителски интерфейс. Екипът в областта на сигурността е основно в София, а общо над 80% от служителите на "SAP Labs България" работят върху облачни услуги в портфолиото на SAP. Екипът на Георги Крунев се занимава предимно с технологиите за разработка на потребителски интерфейси.


Същевременно бизнес приложенията често се свързват с тромав и неинтуитивен интерфейс, може би разчитайки, че потребителите са ИТ специалисти. Именно това се стреми да промени екипът на Крунев чрез развитие на технологии за "по-приятелски" интерфейс, който да е едновременно ефективен, интуитивен и в крайна сметка да подобри потребителското изживяване и чрез т.нар. Fiоri Design System (Дизайн система Fiоri) спечелила престижната Red Dot награда за дизайн.


Дизайн системата Fiori


е резултат от идеята на SAP за премахване на ненужната сложност на бизнес софтуера и цели да го направи по-интуитивен и достъпен. От една страна, това означава да се обърне внимание на по-лесното взаимодействие на потребителя със софтуера. Това взаимодействие трябва да е базирано на ролята на дадения потребител в организацията, така че той да вижда само онази част от информацията, която му е необходима. Второ, интерфейсът трябва да е базиран на операцията, която потребителят иска да извърши, т.е. онова, което вижда на екрана си. Не на последно място, потребителят трябва да прави не повече от 3 стъпки, за да завърши дадената задача.


Дизайн системата Fiori се старае да "наложи" хомогенен потребителски интерфейс и потребителско изживяване на различни устройства и при преминаване от една бизнес система към друга. В големите корпорации и при клиентите съществуват сериозни проблеми с наличието на многобройни системи - част от тях са нови, други са създадени преди 20 години, а трети са придобити след сливания. Това създава нехомогенна среда и интеграцията на всички тези системи е голямо предизвикателство, включително на ниво потребителски интерфейс. Дизайн системата Fiori препоръчва как да се изготви интерфейсът на база добри практики и обратна връзка от потребители, а инженерите, създаващи потребителския интерфейс, решават как технологично да реализират принципите на тази концепция.


"Когато екипът ни в София започна преди 6-7 години, се занимавахме с разработката предимно на визуалните елементи за създаване на конкретни бизнес приложения. След това бе организиран и екип, който дефинира как да изглежда тази концепция, компонентите, различните видове бизнес приложения. Те не са безкраен брой и трябва да си приличат, за да се постигне хомогенно потребителско изживяване", обяснява Крунев.


Чрез реализацията на Fiori дизайн системата екипът на Крунев се стреми да постигне кохерентно унифицирано потребителско изживяване, независимо какво устройство използва потребителят. "Бихме очаквали от един бизнес софтуер да се държи по същия начин, както и всяко друго приложение. Дори да сме на плажа под чадъра, можем да си отворим телефона и през него да одобрим отпуска или дадена покупка, а ако нещо критично се е случило с бизнеса ни, да получим известие и да можем да реагираме. Тези очаквания са абсолютно логични и приложими и за бизнес софтуера, приложими са и за технологиите, с които помагаме да се създават потребителски интерфейси за бизнес софтуера", обяснява Крунев.


Бизнес софтуерът обаче има много специфики, включително по отношение на потребителския интерфейс. Освен това трябва да се спазват голям брой корпоративни стандарти. Трябва да работи адекватно и бързо и да гарантира сигурността на данните на компанията.


За да е ефективен, бизнес софтуерът трябва да следва и тенденцията за глобализация на икономиката. "Ако даден клиент е в Япония, очаква страницата да се появи на японски, ако е в Израел - тя не само да е преведена на иврит, но и текстът да се изобразява отдясно наляво. В един случай се показват две числа след десетичната запетая, при друга валутата трябва да е с 4 числа. Един потребител вижда григориански календар, друг - ислямски, трети е свикнал с японски императорски календар", дава пример Крунев.


Не на последно място, бизнес софтуерът трябва да спазва стандарта за достъпност, т.е. за употребата му от хора с увреждания. Ако той не покрива тези стандарти, компанията няма никакви шансове да спечели обществена поръчка например. "Във връзка със стандарта за достъпност (Accessibility) ние сме в непрекъснат контакт с различни учреждения, използващи технологиите и приложенията ни - социалното министерство на Германия, Министерство на индустрията в Италия, големи международни банки", допълва той.


На какви технологии се разчита?


Екипът на Георги Крунев е отговорен за разработката на технологии за изграждане на потребителски интерфейс на бизнес приложения. Това, което прави работата на екипа интересна и предизвикателна, е на първо място фактът, че се разработва не просто интерфейсът на конкретно приложение, а технология, която ще се използва от хиляди приложения с напълно различни конфигурации и характеристики. Това изисква различен поглед над парадигмите за фронт-енд разработка, а също такa е причината екипът да залага на установените в индустрията уеб стандарти и добри практики. Най-скорошният пример за това е новото поколение технология за изграждане на потребителски интерфейси, базирана на уеб компоненти. Специфичното за нея е това, че така създадените елементи на потребителския интерфейс работят директно на ниво уеб браузър и разширяват "речника" му от познати HTML елементи. Пример за такъв елемент е календар, който само с един ред код може да се интегрира във всяка HTML страница.


Тази технология от ново поколение, разработвана изцяло в София, е ключова за стратегията на компанията за уеднаквяване на потребителското изживяване. Придобитите от SAP компании ще могат да променят потребителския интерфейс на приложенията си, без да ги пренаписват и дори без да променят технологиите си за разработка на фронт-енд, тъй като уеб компонентите са базирани на стандарти и могат да се интегрират директно в съществуващите потребителски интерфейси.


Чрез новия фокус върху Industry Cloud естеството и мащабът на работа на екипа се променят. Той ще дефинира добрите практики за използване на цялата бизнес технологична платформа. Екипът от консултанти визионери ще осигурява връзка между бизнес технологичната платформа и партньорите, с които SAP ще ко-иновира в областта на "индустриалния облак".


В развойния център "SAP Labs България" има много отворени позиции. Зa пocлeднaтa гoдинa ĸoмпaниятa yвeличaвa eĸипa cи c 300 дyши, a caмo oт нaчaлoтo нa тaзи тe ca cъc 150 пoвeчe. Дo ĸpaя нa 2021 гoдинa цeлтa e дa бъдaт зaпълнeни oщe 150 пoзиции. Търсят се хора с различно ниво на опит - стажанти, младши програмисти, стандартно ниво архитекти на системи, продуктови мениджъри. Тоест има възможност за професионална реализация на различни хора, включително в екипа за Industry Cloud, за който активният подбор сега започва.


Гъвкава работна среда за служителите в развойния център на SAP


"SAP Labs България" използва гъвкавото работно време и преди COVID-19 пандемията, а SAP глобално занапред ще заложи на гъвкавия модел - комбинация от работа и от офиса, и отдалечено, базиран на взаимно доверие.
Според Георги Крунев вследствие и на COVID кризата офис пространството ще се промени, ще позволява по-гъвкаво посещение на офиса, ще има доста повече зони за колаборация между служителите, отколкото индивидуални работни места. При стартиране на нов проект обаче е по-лесно екипът да се събере в една зала, да очертаят заедно целите и в буквалния смисъл да рисуват заедно по дъската, да обсъждат идеи. "Пандемията неминуемо ще промени начина, по който ще работим за в бъдеще. Гъвкавият модел на работа позволява максимална ефективност и оптимално постигане на баланса работа - личен живот", допълва Крунев.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK