Искров в писмо до Борисов: Опасна манипулация е, че БНБ може сама да оздрави и отвори КТБ

Иван Искров

© Анелия Николова

Иван ИскровУправителят на БНБ Иван Искров в открито писмо до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов признава, че усещането в обществото за неуправляемост на процеса по оздравяване на поставената под специален надзор Корпоративна търговска банка е налице, но обяснява това с "хаотичните изяви на различни групи за натиск, преследващи разнопосочни частни интереси". 


Искров уверява, че БНБ работи "в ограничените рамки на сегашното законодателство"  и единствено тя, а не "групи за натиск" носи отговорност за решението по казуса. БНБ ще следва закона докрай – такъв, какъвто е очертан от законодателя, независимо от опитите, агресивни понякога, за натиск да излезем от тази рамка. Всъщност, най-голямата заблуда, внушавана от критиците на БНБ и изобщо некореспондираща с действащото законодателство е, че при сега действащата законова рамка БНБ можела сама да оздрави и да отвори КТБ. Това не само е невъзможно да се случи, това е опасна манипулация на общественото мнение и допълнително нагнетяване на напрежение сред вложителите в банкова група КТБ.    


Управителят пише, че до този момент в банката не е постъпило нито едно структурирано и обосновано предложение за оздравяването на КТБ, а изпратените писма за намерения от акционерите и потенциалните инвеститори съдържат искане за държавна помощ. Нещо, за което решение може да вземе само правителството и Народното събрание, допълва той. 
Искров уверява, че всички експерти в централната банка и одиторите работят денонощно за възстановяването на кредитните досиета в КТБ.  


Публикуваме по-долу пълния текст от писмото: 


"Уважаеми господин Борисов,


Радвам се, че темата за банковата група КТБ и нейното решаване е във фокуса на политик като Вас, когото уважавам като държавник и лидер на политическа партия.


За мен като управител на БНБ също е изключително важно взимането на най-доброто решение относно КТБ.


С оглед на особената обществена чувствителност по темата си позволявам да взема отношение към поставените във Вашето отворено писмо въпроси, въпреки че то не е получено официално в БНБ. Правя това чрез вече избраната от Вас публична епистоларна форма на комуникация.   


В отвореното Ви писмо се споменава за "прибързани и противоречиви изявления на управителя на БНБ". Преди всичко позволете да подчертая факта, че всички изявления относно КТБ – още от първия ден на специалния надзор – са от името на Управителния съвет на БНБ. Това е легитимният ръководен орган на централната банка, вземащ управленски решения. Самите изявления не само не са прибързани и противоречиви, но и винаги ясно са обяснявали предприетите и предстоящи действия, включително на назначените квестори и на одиторите в банкова група КТБ. За жалост, противоречиво бе поведението на политически субекти, довело до невъзможност възобновяването на дейността и отварянето на КТБ за работа с депозанти и клиенти да се случи на 21 юли 2014, каквото бе желанието на централната банка.


Тук трябва да напомня, че единственото мое персонално обръщение – изключение от посоченото институционално правило – бе публично заявената ми готовност до председателя на 42-ото Народно събрание да подам оставка като управител на БНБ. Уверявам ви, че въпреки моментните критики и упреци към БНБ по случая КТБ, тази национална институция със своята 135-годишна история е и ще продължи да бъде важна част от институционалната архитектура на българската държава.


Управителят на БНБ – който и да е той! – не е едноличен началник, издаващ команди според моментното си виждане. Дейността на банката е стриктно регламентирана от закона. Ето защо каквото и да е персонализиране не помага нито за правилното разбиране на ситуацията, нито за обективното обществено възприятие на проблемите. И тъй като споменавате и за "усещане за неуправляемост на процеса", позволете ми тук напълно да се съглася с Вас. Прав сте, има такова усещане и неговото начало бе моментът, в който водещите парламентарни партии в 42-ото НС не постигнаха съгласие за подкрепа на предложения от БНБ и правителството законодателен подход на срещата при президента Плевнелиев на 14 юли т.г. И то въпреки, че този законопроект бе подробно обсъден с експерти на трите водещи парламентарни партии. Вие самият присъствахте на тази среща и сте лично запознат с дискусията и изразените позиции от всеки един от присъстващите на срещата.


От този момент единствената възможност за БНБ бе да продължи своята работа в ограничените рамки на съществуващото законодателство. Както става все по-ясно на цялото общество, действащото законодателство предоставя твърде ограничени възможности на централната банка – възможности, които са далеч под традиционно високите обществени очаквания към БНБ.


За съжаление, усещане за непредвидимост има и то се генерира от многократната промяна в становищата на редица публични фигури, сред които политици и експерти. Напоследък то дори се задълбочава от хаотичните изяви на различни групи за натиск, преследващи разнопосочни частни интереси.


Трябва да се знае, че законодателството не позволява такива групи за натиск – без значение дали произлизат от синдикални, работодателски или други среди – да вземат управленски решения в областта на централното банково дело и банковия надзор.


Отговорността се носи от БНБ и затова централната банка е много внимателна в своето публично говорене и срещи – именно защото носи отговорност. Обратното също е вярно – колкото по-приказливи са различните самоназначили се "комитети за КТБ", толкова по-малко отговорни са те.


Ето защо не приемам лекотата, с която те си играят с притесненията на вложителите в банкова група КТБ и с която създават нереалистични обществени очаквания.


Впрочем, уважаеми господин Борисов, освен десетки противоречиви твърдения в медиите Вие или който и да е български гражданин виждали ли сте ясно структурирано и обосновано становище за оздравяване на банковата група КТБ, та било и на една страница? Ние в Българската народна банка такова предложение не сме получавали досега. Разбира се, не отхвърляме възможността това да се случи и сме готови за разговор, ако такова законово обосновано предложение бъде внесено в централната банка.


Що се отнася до дадения на одиторите срок до 20 октомври да завършат своята работа, в него няма нищо непредвидимо – тази информация бе огласена още на 31 юли и оттогава е достъпна на сайта на БНБ. 


По отношение на сроковете за оценка на активите и пасивите на банкова група КТБ и на работата на квесторите – уверявам Ви, че ръководството на БНБ е във всекидневна връзка с квесторите на двете банки. Надявам се, спомняте си, че бе назначена десетдневна проверка на активите и пасивите на банкова група КТБ.


Публично оповестеното заключение на одиторите бе, че в резултат на липсата на достатъчно информация не може да се оцени финансовото състояние на длъжниците и възможността им да обслужват кредитите си. Не могат да бъдат оценени също така и наличието и качеството на обезпеченията, което от своя страна води до невъзможност за съставяне на крайно заключение за състоянието на кредитния портфейл в размер на 3.5 млрд. лв.


Именно този безспорен факт значително забави процеса, а не някакво бездействие на БНБ, нейния управител, квестори и одитори.


И квесторите, и одиторите, и много от служителите и ръководството на централната банка работят без почивен ден в една изключително напрегната ситуация. Именно благодарение на упорития им труд те успяха в значителна степен да възстановят целостта на кредитните досиета. Тяхната работа по окомплектоването на липсващите части продължава и сега, в тези почивни дни. Всеки от нас си дава ясна сметка за обществените очаквания, всеки от нас ясно чува упреците и критиките. Но единствената възможност в случая е да бъде следвана буквата и духа на действащия закон.


БНБ ще следва закона докрай – такъв, какъвто е очертан от законодателя, независимо от опитите, агресивни понякога, за натиск да излезем от тази рамка. Всъщност, най-голямата заблуда, внушавана от критиците на БНБ и изобщо некореспондираща с действащото законодателство е, че при сега действащата законова рамка БНБ можела сама да оздрави и да отвори КТБ. Това не само е невъзможно да се случи, това е опасна манипулация на общественото мнение и допълнително нагнетяване на напрежение сред вложителите в банкова група КТБ.    


Позволете ми накрая да Ви благодаря за изразената от Вас готовност да подкрепите всички мерки за спасяване на вложенията на гражданите и бизнеса в групата КТБ. Уверявам ви, че Българската народна банка и нейният управител в частност ще обърне изключително сериозно внимание на желанието на сегашните акционери на КТБ, заявили интерес да се включат в оздравяването на КТБ в рамките на закона.


Същевременно съм длъжен да Ви обърна внимание, че в изразените досега желания – както от Държавния резервен фонд на Султаната Оман, така и от финансовия консултант EPIC, представляващ консорциум от сегашните акционери – наред с пълна информация от финалния доклад на одиторите, както  и "дю дилижънс", основен акцент е поставен върху осигуряването на държавна помощ. И това е изрично посочено в техните писма, информация за които своевременно сме огласили и публикували на сайта на БНБ. А когато става дума за държавна помощ, Вие добре знаете, че такова решение е в правомощието единствено на правителството и  Народното събрание на Република България.


БНБ може активно да участва с техническо подпомагане във формулирането на такова решение, но не и да го вземе самостоятелно.


Убедено може да се заяви, че какъвто и вариант за оздравяване и отваряне на двете банки да бъде избран оттук нататък, той минава през решение на правителството и на следващото – 43-то – Народно събрание, а не само през централната банка.  Единствено консолидирана политическа подкрепа за бързи и координирани действия може да ограничи риска от увеличаване цената на оздравяването на банковата група КТБ.


Уверявам Ви, че и в лично качество, и като управител на БНБ винаги съм готов да обсъдя всички ваши идеи и предложения – нещо, което и досега с Вас неведнъж сме правили.  Уверявам Ви също така, че всички действия на БНБ ще продължат да бъдат публично огласявани и с тях ще бъдат запознавани не само ръководните държавни фактори и институции, но и цялото българско общество.


Приемете най-добрите ми пожелания!


Иван Искров


Управител на Българската народна банка"


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (126)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на mtmvb1111
  mtmvb1111
  Рейтинг: 426 Неутрално

  до Борисов, ми до кой.... До Радан...Пази Боже.....

  Руското влияние убива България! "Дневник" също....
 2. 2 Профил на gogo2011
  gogo2011
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Опасна манипулация е с години да криете какво е истинското състояние на КТБ, да си затваряте очите за откровени измами, г-н Искров.

 3. 3 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3856 Неутрално

  Един голям специалист пише писмо до друг такъв!
  От кога слепците взеха да си разменят писма?

  klimentm
 4. 4 Профил на hmc12310991
  hmc12310991
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Еничар,защо не се обесиш?Някак по-достойно ще бъде!

 5. 5 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1057 Весело

  Вместо писма, Искров да си напише оставката.
  След това е лесно. Боцко ще докара сандъците с пари от Султаната на Оман...

 6. 6 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  И това писмо е "хаотична изява".
  Като не ти се удават нещата,напускаш.

 7. 7 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2834 Неутрално

  Искров, защо още не си си подал оставката? Нали беше готов? БНБ има нужда от читав управител. Хайде, ОСТАВКА!

 8. 8 Профил на deepblue
  deepblue
  Рейтинг: 1113 Неутрално

  Я Искров се показа !!!!!

  След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
 9. 9 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1054 Весело

  До коментар [#5] от "palav_nik":

  Ми нали си я е написал.В джоба му била.
  И на почивка ходи с нея.....

 10. 10 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 6847 Неутрално

  Искров какви писма пише, като мястото му е на съдебната скамейка и раиран костюм.

 11. 11 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1054 Весело
 12. 12 Профил на Ефросина
  Ефросина
  Рейтинг: 8 Неутрално

  цитирайте си източника

  офоф
 13. 13 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 531 Весело

  КТБ беше превърната в Пирамида от алчните вложители....

  Нито ЦВ.Василев е виновен , нито Искров..

  никого не са викали с писмо да му плащат високи Уихви
  ............
  дано няма други банки като КТБ , това се моля

 14. 14 Профил на bitaka
  bitaka
  Рейтинг: 487 Любопитно

  някой чете ли изобщо на искров Пасквила?

  харпун
 15. 15 Профил на ѩзыкъ блъгарьскъ
  ѩзыкъ блъгарьскъ
  Рейтинг: 890 Неутрално

  Г-н Искров, може от Вас и да излезе посредствен оперативен счетоводител. Но за гувертньор на БНБ не ставате. Бъдете така добър и ни освободете от присъствието си. И двете страни ще спечелят - Вие повече няма да се излагате публично, а ние може пък и да случим на читав управник.

 16. 16 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Искров, още ли си там ??
  Опасна ИСТИНА и невежество е , че хора с по 30 бона заплати - са проспали ставащото в КТБ ..
  А за ТОВА им се е плащало ..
  Искров, любенгоцевец, КОГА ще се махнеш ??
  НЕГОДЕН си ..За прокурор си ..

  BIG AL
 17. 17 Профил на Nina Kercheva
  Nina Kercheva
  Рейтинг: 512 Неутрално

  :работим денонощно, работим без почивен ден : ....брей, след такова здраво спане,след 3 месечно мотаене Главния виновник взе ,че написа толкова дълго писмо, че аз направо заспах....явно ,това е била целта !!!!

 18. 18 Профил на Колаборационист
  Колаборационист
  Рейтинг: 872 Гневно

  Искров, не се показвай до изборите, след това само подай оставка !!!

  Всички ТРЯБВА неумолимо да наказваме невежеството на администрацията и духовенството !
 19. 19 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 531 Весело

  Инфлацията ,
  както и Дефлацията не става без шашкъни


  навсякъде трябват подходящи хора

 20. 20 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1287 Неутрално

  Искров е напълно прав. Той отдавна прехвърли топката в полето на политиците. Вярно е, че си депозира оставката, вярно е, че се опита да пробута удобното за др. Лавров решение, та спорните кредити на КГБ (КТБ) да отидат в ББР (която тук някои с основание наричат "банката на Пеевски", а ББР да придобие заложените в КТБ активи... Не беше ли намесена държавата и чрез главния си прокурор, министър-председатели (предложението за актуализацията на бюджета и призивите на сегашния към Мустака)?! Не са ли пряко засегнати "бивши" политици - кукловоди от второ ниво, като Костов и Доган?! Не се ли дърпаха конците за затварянето на устите на Борисов и на медиите под предлог, че се клати финансовата система? Банков преврат на една част от ДС-КГБ към друга (сега в неравностойно положение като целия български народ). За съжаление се знае кой ще плати сметката... а студената вода, дето трябваше да я пием, вече ни удави.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 21. 21 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 1004 Неутрално

  Кандидат-затворниците не трябва да пишат писма, а пълномощни на адвокати!

 22. 22 Профил на На комунист доверие да нямаш
  На комунист доверие да нямаш
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Самият факт, че Искров е вложил доста време и усилия, за да напише това безсмислено предълго писмо, сам по себе си говори, че през това време той не се е занимавал със служебните си задължения. Както и преди това е проспал ситуацията около КТБ.

  Безбожен народ иска морални политици, но такива няма да му се явят
 23. 23 Профил на joro4900
  joro4900
  Рейтинг: 751 Весело

  До коментар [#20] от "непукистка": Точно, права си, Костов, кой друг....само Боко в бяло...

 24. 24 Профил на Танас
  Танас
  Рейтинг: 1316 Гневно

  Тия ни вземаха за боядисани врабчета и си цъкат цяла банка на пинг - понг докато приспят мат'ряла барем до изборите. Отварат.

  Цацарoff - Оставка ! >:-)
 25. 25 Профил на haralampi
  haralampi
  Рейтинг: 513 Неутрално

  Добре написано писмо от Искров, но за съжаление репутацията на БНБ си замина в момента, в който казаха, че няколко милиарда на КТБ са раздадени на свързани лица, а няколко седмици по-рано обясняваха, че банката е наред.

  Колкото и писма да се пишат, факт е, че или надзорът на БНБ не си е свършил работата, или някой му е попречил. От там нататък как могат хората да имат доверие каквото и да направи БНБ? Първо трябва да се възстанови доверието, а после да се иска държавна помощ.

  "Покупките от Лафка вредят на вас и другите около вас, тъй като ви отнемат свободата да бъдете информирани от независими медии."
 26. 26 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 752 Неутрално

  Ако мой служител ми отговори така на конкретни критики, може да се счита за уволнен. Да се маха Искров, не му е мястото там.

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 27. 27 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1215 Неутрално

  Докато ги има единия и другия,нищо няма да е добре.

 28. 28 Профил на svet23
  svet23
  Рейтинг: 452 Неутрално

  Лъжльов стига приказки и писма, цяла свят разбра колко си компетентен. Големи експерти няма що, експерти сте единствено по неправомерни присвоявания и лъжи...

 29. 29 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 507 Неутрално

  БНБ нищо не прави.

  А може много . По закон.

 30. 30 Профил на bj_int
  bj_int
  Рейтинг: 218 Неутрално
 31. 31 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 845 Неутрално

  Писмото е пример за това какво е работил Искров - НИЩО !!!
  Ако гл. прокурор беше на място, Искров щеше да е вече обвиняем - толкова лесни за доказване са престъпленията по служба, които извърши !

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 32. 32 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 1313 Неутрално

  До коментар [#13] от "Втори ден без Бан":

  Ти виждаш "алчните" вложители. А какво ще кажеш за честните "кредитополучатели"?

 33. 33 Профил на goodman69
  goodman69
  Рейтинг: 479 Неутрално

  Иван Искров в БНБ и Петко Николов в КЗК са последните корумпирани и некадърни на НДСВ останали в управлението на страната. Каква е ползата от тях е видно от състоянието на КТБ и от разцвета на монополите. Странно, а може би е и показателно, че нито една партия досега не им е поискала оставката!?

 34. 34 Профил на jimirino
  jimirino
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Всички работим в рамките на сегашното законодателство, Искров. Ега ти оправданието!

 35. 35 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 755 Неутрално

  Иван Костов им каза: "Ако не знаят - да питат. Има поне два реалистични начина КТБ да бъде оздравена без участието на правителството и държавата. Ако те сами не се сетят за тях да дойдат и да питат. "
  Каза още, че Искров задължително трябва да си подаде оставката (след такова осиране).
  И на-важното: Доведат ли нападението над КТБ до победа (сиреч затриване на банката) с пръст ще посочи виновните.

 36. 36 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4167 Неутрално

  Всеки си прехвърля топката един на друг!Обаче все още не е ясно колко ще струва това на държавата/т.е. данъкоплатеца/!

 37. 37 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 732 Неутрално

  Колкото по-дълго се протака решението за КТБ, толкова оздравяването е по-невъзможно! Може би и това е задачата.
  Едно решение за фалит би отрезвило доста ВИП личности.

 38. 38 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1856 Неутрално

  Искров, оздравете я Йовчев, пратете жандармерия ДАНС, Цацаров да излезе с обвинения за нови 200 млн. в чували изнесени със самолети. Пратете жандармерия на Общинска банка. Финансовия министър Чобанов да каже, че КТБ е пирамида...

 39. 39 Профил на burkera
  burkera
  Рейтинг: 426 Неутрално

  По--опасното е, че Искров е мафиотско-турска подлога

 40. 40 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 671 Неутрално

  До коментар [#5] от "palav_nik":
  "След това е лесно. Боцко ще докара сандъците с пари от Султаната на Оман... "

  А след това ще целуне жабата и тя ще се превърне в принцеса. Докога, бе българино ще вярваш в чудеса и ще чакаш някой да свърши работата вместо теб, докато си лежиш на диванчето и подпиваш гроздова. Царят, юпита, Борисов, Бареков, султанът на Оман..., кой още е на опашката да ни спасява. Е, заслужаваш си съдбата.

 41. 41 Профил на just
  just
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Нагъл лъжец, нали КТБ беше супер стабилна само няколко дни преди да бъде поставена под надзор Иванчо, нали нямаше никакви проблеми. Сега изведнаж запя друга песен, да я спасяват.
  Как така депутати и видни личности излизаха от КТБ претъпкани с пари в брой а обикновенните вложители не можеха да се доберат. Кои са хората с огромни кредити и "златни" кредитни карти?

 42. 42 Профил на michael
  michael
  Рейтинг: 793 Весело

  ама как така БНБ ще се справя с банка, да не би случайно да им е работа. Трябва Светия синод да се заеме или животновъдните организации, както и фен клуба на Лили Иванова

  Cogito ergo sum :)
 43. 43 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1195 Неутрално

  На Искренов мястото му е в затвора. Там да се прави на сърдит и да се отдава на епистоларен стил

 44. 44 Профил на oanes
  oanes
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Мръсник до дупка. След като изпълни мократа поръчка, сега панически бяга от отговорност и сложи наколенките пред Борисов. По признанията на гл. Прокурор държавата и нейните органи са виновни за комплота КТБ. "Който чупи, той купи". Така че, сега държавата е длъжна да оздрави банката и пребори комплотаджийте, политическите и медийни олигарси Пеевски и Прокопиев, които се активираха наново в маниполирането на общественното мнение. Целта си остава същата, първа стъпка ликвидиране на КТБ и последващата естественна дестабилизация да доведе до бутане на валутният борд и създаване на стопански хаос в държавата.

 45. 45 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 531 Весело

  [quote#32:"evtimvz"]Ти виждаш "алчните" вложители. А какво ще кажеш за честните "кредитополучатели"?[/quote]

  няма какво да кажа за "честните" кредитополучатели...

  има поговорка за лудия и баницата

  ако нямаше алчни вложители.....

  откъде щяха да вземат кредит честните "кредитополучатели??
  ...............
  ако си рибар-знаеш как се лови риба със серкме...

  хвърля се КЮСПЕ

 46. 46 Профил на redrock
  redrock
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Добре е , че работят денонощно за възстановяване на кредитните досиета, но накрая ще покажете ли поименно списъка на кредитните милионери - кой колко милиона кредит има?! И тези ,които са се опитали да унищожат досиетата ще отидат ли на съд ,или пак всичко ще се замаже?!
  При тази тромава, неефективна съдебна система много се съмнявам, че ще се стигне до присъди.

 47. 47 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 531 Неутрално

  [quote#32:"evtimvz"]Ти виждаш "алчните" вложители. А какво ще кажеш за честните "кредитополучатели"?[/quote]

  пост № 45 беше обяснение от спекулативна гледна точка...

  а иначе: LIBOR и EURIBOR са на исторически ниски нива....практически нулеви ,

  ЕЦБ цяла година сваля ОЛП ,

  Виж ОЛП на БНБ

  bnb.bg/FinancialMarkets/FMBaseInterestRate/index.htm
  **************
  Няма откъдеда дойдат тези високи лихви , които Ви обещаваха

  Такива лихви са вид Спекулация , която е Двупосочна , можеш да спечелиш , но може и да натрупаш опит

 48. 48 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 1313 Неутрално

  До коментар [#47] от "Втори ден без Бан":

  Ох, милия! Там където гледаш лихвите по заемите са 2, 3 до 4 %, а тук са 10 - 12 %. В същото време нашите "честните" банки дават по 2-3 % лихва върху влоговете. Ти си направи сметка за нашите "честни" банки и колко печелят от разликите.

 49. 49 Профил на дурак
  дурак
  Рейтинг: 531 Неутрално

  [quote#48:"evtimvz"]Ох, милия! Там където гледаш лихвите по заемите са 2, 3 до 4 %, а тук са 10 - 12 %. В същото време нашите "честните" банки дават по 2-3 % лихва върху влоговете. Ти си направи сметка за нашите "честни" банки и колко печелят от разликите.[/quote]

  колега , не обръщай темата на сравнение : Там как било ...

  Тука е Така ,

  още повече лихвата на БНБ корелира с LIBOR и EURIBOR

  просто разумният човек трябва да се Съмнява , когато му правят Безплатни подаръци под формата на лихви

  прочети пост № 19 и опитай да погледнеш от другата страна

  Икономическата теорията е създадена за да има Свободна Практика

 50. 50 Профил на pantarea
  pantarea
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Този плазмодий надмина и Местан по витиево словоизлияние. И кога намери време да напише това дълго оправдание за нищонеправенето на най-важния банков пост в държавата, след като твърди, че работи денонощно над "оздравяването" на банковото дело у нас. Кой ли му вярва?

 51. 51 Профил на doneva_a
  doneva_a
  Рейтинг: 479 Весело

  До коментар [#14] от "bitaka":

  Опитах два пъти, успях нещо да прочета по диагонал, но бих го изчела изцяло и внимателно, само и единствено ако някой ме помоли да му направя анализ възмездно.

  "Цар Самоил во Скопје за 1,5 милиони евра, а во Софија за 50 000 евра и свети!"
 52. 52 Профил на greenday
  greenday
  Рейтинг: 374 Весело

  Три важни неща ни казва Искров в писмото си:

  - БНБ има отговорности, да не повярваш. Не бил отговорен само Цветан Гунев, както наскоро същия Искров обяви на всеослушание;

  - Понеже никъде в законите не пише, хората нямат законовото право да коментират и да предлагат каквоти е да било. А и нямат отговорности. Искров явно не е запознат с основите на демокрацията, как е станал народен представител - да не повярваш;

  - Иван Искров често е обсъждал идеи и предложения на Бойко Борисов. Като обещава публично огласяване на всичко, защо не ни запознае с идеите и предложенията, които двамата са обсъждали?

 53. 53 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1458 Неутрално

  [quote#17:"florencia"]работим денонощно, работим без почивен ден : ....брей, след такова здраво спане,след 3 месечно мотаене Главния виновник взе ,че написа толкова дълго писмо, че аз направо заспах[/quote]И за тези 3 месеца Искров взема 100-тина бонки. Да не е луд да подава оставка. Ще се бори и още как!

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 54. 54 Профил на oanes
  oanes
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Използва отговора на пиар писмото на Борисов за да се измъкне от датата 21 септември заявена пред гл. Прокурор. Второ за да прехвърли отговорността наново на политиците. До сега този човек, БНБ и квесторите изобщо не са предложили какъвто и да било план за оздравяване. Напротив синхронно "тупа топката" докато медиините комплотаджии Прокопиев и Пеевски обработват маниполативно общественното мнение преследвайки собственните си цели фалирайки банката. Или както казва Тренчев "това е една организирана престъпна група", която трябва да бъде победена от обществото.

 55. 55 Профил на bibian
  bibian
  Рейтинг: 688 Неутрално

  Иван Искров и Цветан Василев са за една и съща килия, пускат им камерите и започва риалитито.

  以其终不自为大,故能成其大。~~ 老子
 56. 56 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2235 Неутрално

  До коментар [#15] от "cor.ne.edito":

  и кво ще помогни на народа оставката на Искров ,нищо ,парите ги няма ,хората нямат достъп до сметките си и пият студена вода ,а Искров и сие си вземат заплатите от по 20-30000 евра месечно и ги боли дядовия за ВАС .

 57. 57 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7760 Неутрално

  Не е въпроса дали е опасна манипулация дали БНБ може да оздрави КТБ,а защо БНБ допусна КТБ да стигне дотам,че да се нуждае от оздравяване.

 58. 58 Профил на paladin
  paladin
  Рейтинг: 374 Неутрално

  А какъв е Борисов, та Искров да му пише писма?

 59. 59 Профил на Боби Колев
  Боби Колев
  Рейтинг: 1360 Неутрално

  Ало Искров, по повод това, че се опитвате да решите проблема в ОГРАНИЧЕНИТЕ рамки на закона...КОЙ предложи да се промени закона така щото сума народ да остане на сухо със задна дата?!

  КОЙ???

  http://www.bbc.com/news/magazine-37612083
 60. 60 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 966 Неутрално

  Какъв е този епистоларен диалог между Искров и Б.Б.? Искров вместо да пише писма , трябва да бъде призован от прокуратурата и да отговори на въпроса защо е проспал далаверите в КТБ. БНБ не можела сама да оздрави КТБ, значи ние трябва да им плащаме вересиите. Стив Ханке скоро каза, че е най-добре да се остави КТБ да фалира. Стига са ни плашили, че ако фалира, всичко ще се срине. Няма да се срине, само акционерите ще пият по една студена вода.

 61. 61 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1385 Любопитно

  Опасна манипулация е да се твърди, че ТАЗИ ПОСРЕДСТВЕНА "ЛИЧНОСТ" има квалификацията, компетентността и почтеността, които се изискват по закон, за да управлява Централна банка. Както Костов не се сдържа да го подиграе, този човечец ЗА ДВА МАНДАТА не е успял да научи банковата терминология, за да може да го разбират професионалистите. За всичко, което натвори с действие или бездействие, следва да си получи заслуженото по закон. Стига да се намери отнякъде прокуратура, която да го подхване, както се следва по закон...

 62. 62 Профил на Thomas More
  Thomas More
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Трябваше Искров да получи писмо от прокоратуратта. Ама като няма такова. Наглоста набира нова сила. #Чувството за безнаказаност# :-$

 63. 63 Профил на abygale
  abygale
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Куп лъжи гуверньорски - ръководството на БНБ работело без почивен ден, в напрегната обстановка... А Искров кво правеше в Анталия? Мръсен лъжец! Оставка!

 64. 64 Профил на oanes
  oanes
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Още не е отговорил на въпроса защо подкрепи ПИБ, а отказа на КТБ ? Ясно е, че изпълни поръчка. Акционерите заявиха, че ще действат за оздравяване по установените ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА. Какво иска този човек ? Виновните: Държавата, БНБ, той лично и определените медии да смазват една банка и после някой друг отвън да дойде и да плати за това ? И гл. прокурор Цацаров заяви, че вложителите нямат вина за това и поради това банката трябва да се оздрави въпреки продължаващите медиини атаки на олигарсите. В противен случай вложителите ще се окажат ограбени от собственната си държава, което ще дестабилизира цялостната политико- икономическа обстановка в страната.

 65. 65 Профил на abygale
  abygale
  Рейтинг: 531 Неутрално

  По-склонен съм да вярвам на Проф. Емилия Миланова, бивш подуправител на БНБ, отколкото на тоя плужек Искров: "Как поставяш банката под специален надзор и не знаеш какво е финансовото й състояние!? Напротив! БНБ много добре знае това състояние. Проблемът на КТБ не е в капиталовата й адекватност", категорична е Миланова.
  Според нея не одитори, а няколко екипа на "Банков надзор" е трябвало да оценят финансовото състояние на банката.
  "Това е недопустимо! Не може толкова дълго време ти да оценяваш финансовото състояние. Не ти трябва да броиш питите с кашкавал, както се изрази омбудсманът. Трябва ти някаква приблизителна величина на това какъв капитал е необходим и каква ликвидна подкрепа е необходима", каза професорът.

 66. 66 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 1830 Неутрално

  Това лайно не само трябва да си подаде оставката,но заедно с Василев са за затвора.

 67. 67 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#25] от "haralampi":
  ,, За жалост, противоречиво бе поведението на политически субекти, довело до невъзможност възобновяването на дейността и отварянето на КТБ за работа с депозанти и клиенти да се случи на 21 юли 2014, каквото бе желанието на централната банка..,,
  -----------------------------------
  Тук той казва истината. Това не го оневинява, но показва натиска на който е бил подложен..

 68. 68 Профил на koydae
  koydae
  Рейтинг: 426 Неутрално

  [quote#13:"Втори ден без Бан"]КТБ беше превърната в Пирамида от алчните вложители.... [/quote]

  Да не се окажеш и ти един от "алчните" вложители на някоя друга банка с подобна съдба...

 69. 69 Профил на abygale
  abygale
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Поправете ме ако греша, но БНБ по статут е независима институция, която единствено се ОТЧИТА за своите действия пред парламента. А не чака правителство и народно събрание да й казват какво да прави. Има закон за БНБ, има закон за кредитните институции, говньора Искров да не си измива ръцете като Пилат Понтийски...

 70. 70 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#54] от "lcj30372597":

  Няма какво да добавя. Брилянтен анализ.

 71. 71 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 1830 Неутрално

  Има ли още някой в България да не е разбрал,че тази банка КТБ е във фалит?Ако държавата реши да я "оздравява" ще трябва да се вкара целия фискален резерв на държавата и щом тя отвори врати ще се нареди една голяма опашка от вложители,които ще поискат да си изтеглят парите,и само за няколко дни КТБ отново ще е във фалит,но тогава и държавата ще бъде във фалит...Твърденията на Иван Костов,че КТБ е един голям слон,който не може да бъде изяден от дребни гризачи не са верни,защото на този голям слон му е останала само кожата...

 72. 72 Профил на moon744
  moon744
  Рейтинг: 426 Неутрално

  А кой избра квесторите в тази банка? Скоро научих, че те не са работили в действаща банка, били са синдици или нещо такова.

 73. 73 Профил на koydae
  koydae
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Искров да даде отговор: Защо относно ПИБ беше взето светкавично решение за осигуряване на ликвидност, а на КТБ такава беше отказана? С какво Цеко Минев превъзхожда Цветан Василев? Как Искров за нула време оцени надеждността на цековата банка?

 74. 74 Профил на Irina
  Irina
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Искров, Искров..твоите ментори толкова се надяваха , че ще можеш да фалираш набързо КТБ...Обаче това не стана ..и ти се изложи..
  Дано са ти платили добре, но каквото и да си получил- скоро ще се наложи да го връщаш ..и то с лихвите

 75. 75 Профил на abygale
  abygale
  Рейтинг: 531 Неутрално

  До коментар [#74] от "Irina":

  Искров задачата я изпълни ама целта не я постигна, та може и без награда да си остане - употребен и изоставен...

 76. 76 Профил на Trayan
  Trayan
  Рейтинг: 899 Неутрално

  Щом шефът на БНБ обсъжда с Борисов, значи много сме я загазили!!!
  Кой е Борисов:
  1. Лидер на една от политическите партии в България и в момента не заема НИКАКВА позиция в държавата;
  2. По професия пожарникар, завършил школата на МВР в Симеоново;
  3. Натрупал опит легално в охранителния бизнес;
  4. Документално доказани са връзките му с престъпния свят - лица на високи позиции в СИК, с които е бил в съдружие;
  5. БИВШ кмет, БИВШ премиер (както още поне дузина от близкото минало).
  По каква логика шефът на БНБ му пише открито писмо?

 77. 77 Профил на moon744
  moon744
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Мдаа... Щом шефът на БНБ си пише епистоларно с политици, значи е политически зависим. А институцията, която представлява, по закон е независима.

 78. 78 Профил на Мултикултиджендър-Ариец
  Мултикултиджендър-Ариец
  Рейтинг: 1028 Весело

  Как БНБ стигна до магическото число 3.7 млрд. лв.?

  http://ekipbg.com/kak-bnb-stigna-do-magicheskoto-chislo-3-7-mlrd-lv/

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 79. 79 Профил на moon744
  moon744
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Прессъобщенията на БНБ все повече приличат на адвокатска защита, писана от квестори.

 80. 80 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 995 Любопитно

  До коментар [#76] от "b_d_s":

  СИКаджията от Банкя е Capo si tutti capi, затова всички му се отчитат.
  Въпросите са ти много резонни, но ако бяхме държава. Ние, обаче, сме ''територия'' и всякакви мафиоти и криминални елементи, могат да заемат всякакви позиции

 81. 81 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 995 Любопитно

  До коментар [#58] от "paladin":

  Искров и Борисов са основните виновници да се стигне до тази жалка, оеестъпна и абсурдна ситуация?
  КОЙ наля в КТБ милиарди лева на държавните фирми? При чие управление КТБ нарасна повече от 3 пъти и то по време на икономическа криза

 82. 82 Профил на peneva_5
  peneva_5
  Рейтинг: 0 Неутрално

  "Приемете най-добрите ми пожелания!" и се скрийте завинаги, от лицето на земята, Искров! Вън от България, некадърен продажник!
  Назначен си и ти плащаме, за да управляваш и регулираш банковия сектор, а не да фалираш банки и заедно с тях и нас, българския народ!
  Цацаров, ето работа за теб! Къде гледаш! Това е живо престъпление по некадърност и вследствие на продажност. "Купуването и продаването на гласове е престъпление." А фалирането на банки от БНБ?

 83. 83 Профил на peneva_5
  peneva_5
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#74] от "Irina": Този е ТОТАЛЕН некадърник - не става дори за мръсни поръчки, а там, както знаем има много тъпи изпълнители. От глупав по-глупав. Срам за БНБ. Има ли служители тази институция, които публично да се отрекат от този пигмей, или всички са страхливци? Когато едно нищожество се на....ка, гледа тъпо и другите са му виновни.

 84. 84 Профил на peneva_5
  peneva_5
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#14] от "bitaka": Отговарям честно "НЕ". Тъй като е подписано от Искров, а до момента той сипе само лъжи и глупости.
 85. 85 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  Няма какво да се правим че не го разбираме - налице е МОЩНА кампания с лобиране за това да се осигури държавна помощ за КТБ. Дотолкова мощна и координирана че зад гърбът и ясно личат могъщи сили и интереси. От мащабите на тези които предизвикаха катастрофата 1997г и за малко да катурнат банковата система преди месеци.

  Преведено на обикновен език такова предложение означава за откраднатите досега милиарди да не се търси отговорност, държавата да налее няколко милиарда и КТБ да отвори наново. Познайте какво ще стане още в първите минути на отварянето? Познахте, пред вратите на КТБ ще се извият огромни опашки, държавата понеже вече се е ангажирала с отварянето ще дава и дава отново пари докато и последният лев бъде изтеглен от КТБ и тя бъде отново закрита.

  Пред всички "спасители" трябва да се постави ИЗРИЧНО условие: По НИКАКЪВ начин пряко или косвено да не искат подкрепата от държавните финанси и въобще каквито и ще да са ангажименти от държавата. Да си попълнят капиталовата дупка която бъде открита, да си осигуряват ликвидността сами и ако успеят на добър им път.

  Не съм съгласен с аргументация от вида на "Ама така държавата ще похарчи ПО-МАЛКО средства". Не, не искам по-малко а да са никакви. И не вярвам на такива обещания защото многократно съм се уверявал че на обещания не трябва да се вярва. Видя ли че някой предлага спасяване на КТБ за което иска държавните пари това е сигурен признак, че той смята да ги открадне.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 86. 86 Профил на Клюводървец
  Клюводървец
  Рейтинг: 566 Гневно

  До коментар [#2] от "gogo2011":
  Не случайно ,не случайна личност попаднала на не случайно място.ИЗВОДЪТ Е ЯСЕН И ЗА КАСТРИРАНИТЕ КУЧЕТА ДЕТО СЕ МОТАЯТ ИЗ УЛИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

  Ръй! Ръй!
 87. 87 Профил на moon744
  moon744
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Доган не е искал да фалира КТБ, а да докаже кой я владее и да я отнеме. Затова държавата ще плати, а пенсиите ще намалеят, заплатите - също. И така до края на света. Затова всички искат да спасят тази банка, без да знаят дали има нужда от спасяване. Ако имате въпроси - идете на турско кафе при Главния прокурор.

 88. 88 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1385 Любопитно

  [quote#66:"aiaks"]Това лайно не само трябва да си подаде оставката,но заедно с Василев са за затвора.
  [/quote]
  Съвсем сериозно си мисля, че няма причина да е заедно с Василев. Какво, да го учи ли? Цецо Мустака е съвсем наясно с работата и управлението на една, че и повече банки. Докато Искариотски си няма понятие от банково дело, а са го турили шеф на ЦЕНТРАЛНА БАНКА!! Представете си какво щеше да стане с америкосите, ако примерно Алън Грийнспан или Бен Бернанке, да беше такъв некомпетентен и толкова зависим плужек? Само че САЩ не са държава на мутрите, а Бантустан е и едва ли в обозримо бъдеще я чака нещо различно Или поне докато това нещастно племе, изпосталяло във всяко едно отношение, не се самозатрие окончателно...

 89. 89 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 1008 Неутрално

  Простия да извади от джобните си и да си плати за лекцията . Все пак Искров не е длъжен на благотворителни начала да ограмотява човек ,сам определил се като прост , но с амбиции и самочувствие на пенкилер .

 90. 90 Профил на mustak_dete
  mustak_dete
  Рейтинг: 517 Неутрално

  Много е дълго тва писмо и не пише нищо за Винету. Съмнявам се бойко да го прочете.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 91. 91 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 1008 Неутрално

  [quote#88:"alexsilver"] Представете си какво щеше да стане с америкосите, ако примерно Алън Грийнспан или Бен Бернанке, да беше такъв некомпетентен и толкова зависим плужек?[/quote]

  Ами тези и подобните им " финансови светила " доведоха света до криза , последоците от която ще се влачат по света години наред . Световната икономика рухна от тъпотиите на Американските банкери , ти ми сочиш за пример некадърници , дето им взеха банките . Ама че нелепости ...

 92. 92 Профил на bulgarinvstranstvo
  bulgarinvstranstvo
  Рейтинг: 793 Неутрално

  До коментар [#67] от "Irina":

  и какво са направили тези субекти мари Иринке.
  нови закони ли са направили, какво?

  "Dubito, ergo sum vel quod idem est, cogito, ergo sum" René Descartes
 93. 93 Профил на bulgarinvstranstvo
  bulgarinvstranstvo
  Рейтинг: 793 Неутрално

  До коментар [#76] от "b_d_s":

  ами питай Искров.

  "Dubito, ergo sum vel quod idem est, cogito, ergo sum" René Descartes
 94. 94 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 740 Неутрално

  [quote#88:"alexsilver"]Представете си какво щеше да стане с америкосите, ако примерно Алън Грийнспан или Бен Бернанке, да беше такъв некомпетентен и толкова зависим плужек? [/quote]
  Колко са зависими не знам, но че са абсолютно некомпетентни е вън от всякакво съмнение. Всъщност това което стана с америкосите през 2008 е точно резултат от некомпетентността на Грийнспан, а това което стана след това (вкл. ширещите се заблуди за възстановяване на икономиката) - от некомпетентността на Бернанке. Вече и на наследничката му, която по нищо не се различава от него.
  Колкото до Искров, при него става дума за съзнателно съучастие в престъпление, а не за некомпетентност. Той е от престъпната група, която иска да повтори банковия грабеж който комунистите извършиха през 96-97-ма. От тогава хората се посъвзеха, понатрупаха спестявания, и комунистите решиха, че е дошъл момента отново да ги ограбят. Всъщност тоя им план не е провален, за момента е само отложен и може да се възобнови всеки момент.

 95. 95 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 1008 Неутрално

  [quote#85:"Fred"]Не съм съгласен с аргументация от вида на "Ама така държавата ще похарчи ПО-МАЛКО средства". [/quote]

  Кой с какво е съгласен или не , няма никакво значение . Единствено значение има закона . Искров го знае много добре и затова не му пука . Знаят го добре и всички финансисти и банкери от Консултативния съвет за КТБ. Вариантите са два - Спасяване на КТБ от вложителите , кредитополучателите и акционерите и чужди инвеститори . Ако не успеят действа втория вариант - фалит на банката с всички законови последствия за клиентите на банката . В богатите страни има и друг вариант - Банката се национализира , оздравява се и се продава . Така направиха американците с банките които съсипаха финансово целия свят . Но това правят богатите . У нас все повече става ясно , че Веждичката ще пие една студена вода , въпреки приятелството му с" приятеля "на Искров .


 96. 96 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  Дадено е направление : " Да се плюе Искров !"
  Дружинката упорито защитава изгорелите милионери. Искате да налее държавни пари ( наши и ваши ) вместо отраднатите и всички дружно да си изтеглят вложените милиони заедно с лихвите. Нема да стане ! Във валутен борд сме и той не разрешава БНБ да налива пари в частни банки. Битият-бит , е .. по -нататък знаете !

 97. 97 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1652 Неутрално

  До коментар [#95] от "papyre":

  Проблемът е, че "спасителите" се опитват да ни пробутат ТРЕТИ вариант - специално ЗАКОНОДАТЕЛСТВО с което чрез държавни средства /"държавна подкрепа"/ маскирани зад частни спасители/фондове фактически държавата да е истинският "спасител".

  Понеже идеята държавата директно да налее откраднатите милиарди е крайно непопулярна /не че не се опитаха/ сега се пробутва идеята за "държавна подкрепа" към частните спасители. Доста нахално, хем те получават властта в КТБ /нали уж те са спасителите/ хем реално държавата с нашите пари мъкне самара.

  Съдейки по ентусиазма с който разни спасители/експерти/консултанти денонощно обработват общественото мнение става дума за директно крадене на едно 4-6 милиарда пътем и за преразпределяне на собствеността върху доста апетитни парчета от икономиката.

  А това, че Искров адресира писмото си директно до ББ не е случайно, в момента като че ли той се явява най-податлив на такъв трети вариант. Много му се иска да се появи като гръмогласен "спасител" на бял кон, не изключвам и по-прагматични варианти.

  Въобще той прекалено рязко превключи от прекален скъперник по времето на Дянков към щедро пилеещ милиардите днешно време, за него 10-15 милиарда вече са минималната сума за която говори.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 98. 98 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  До коментар [#48] от "evtimvz":Държавните организации държаха влоговете на разплащателни сметки по които лихви не текат. Същите пари Мустакът е раздавал като кредити с високи лихви.
  Парадоксът е там , че ги е раздавал на хора които не са имали намерение да ги връщат.

 99. 99 Профил на Kurti
  Kurti
  Рейтинг: 377 Неутрално

  Комитета на Федералния Резерв се състои от 12 члена, 3 ма се избират от долната камара, трима от горната, трима от Президента, и трима от Асоциацията на Търговските банки.
  Председателя се избира от всички гореизброени, но се предлага от Президента.
  Интересното е, че горе долу, същата е процедурата и в България. В УС на БНБ има квота на Президента, Парламента и ТБанки.
  Каква е разликата?
  Ами гледах избора на Бен Бернанке, после и на, Джанет Йелън.
  Три дни ги въртяха на шиш, и им задаваха какви ли не въпроси, от професионални до лични, и всичко се излъчваше пряко по телевизията. Защо?
  Американския народ така иска.
  Помня също, как избраха, и преизбраха Искров.
  На тъмно, никой не зададе никакви въпроси.
  Ами, това е, докато позволяваме, и одобряваме, все така ще се избира шеф, и на БНБ, и на ДАНС и т.н. и т.н.

 100. 100 Профил на ahasver
  ahasver
  Рейтинг: 1598 Неутрално

  До коментар [#73] от "koydae":Доколкото разбрах на ПИБ е отпуснат краткосрочен кредит , тъй като банката е в добро състояние и не е проблем да върне кредита (за няколко месеца ). Кредит за КТБ е наливане на вода в пясъка.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK