И негарантираните вложители във "Виктория" ще получат парите си, три банки купуват кредитите

И негарантираните вложители във "Виктория" ще получат парите си, три банки купуват кредитите

© Надежда Чипева, КапиталУправителният съвет на БНБ задължи квесторите в търговска банка "Виктория" да започнат да обслужват всички вложители в банката без ограничения от 12 декември, се казва в съобщение на централната банка. 


Банката беше поставена под специален надзор на 22 юни, два дни след банката майка КТБ. Междувременно КТБ загуби лиценза си, докато анализът на одиторите показа, че състоянието на "Виктория е добро, се напомня в съобщението. 


В средата на август БНБ разпореди на квесторите да  разработят пакет от мерки за оздравяване на банката, между които продажба на кредитите й, защото банката не разполага с достатъчно ликвидност и няма откъде да я набави.  
Офертата на "Токуда банк" е оценена като най-добра за кредитите за малкия бизнес и за потребителските кредити с ипотека. СЖ "Експресбанк" е дала най-добрата оферта за ипотечните кредити, а ЦКБ - за потребителските кредити и кредитните карти. Тези оферти покриват почти 100 % от балансовата стойност на съответните кредитни портфейли. За портфейла от "големи и средни корпоративни клиенти" е постъпила само една оферта, при това не за всички кредити, затова за тях сделка няма да се сключва, информира БНБ.


Очакванията на БНБ са, че сделката може да приключи за около три седмици. В резултат може да се очаква осигуряване на ликвидни средства общо в размер на около 180 млн. лева, които ще са достатъчни за пълно изплащане на задълженията по влогове (гарантирани и негарантирани), които са общо в размер на 160 млн. лв.


Очаква се банката да възобнови работата си след приключването на специалния надзор на 22 декември. 


Ето решенията на управителния съвет на БНБ от днес:


• Дава задължително предписание на квесторите да пристъпят към продажба на кредитните портфейли за "малък бизнес", "потребителски кредити с ипотека", "ипотечни кредити" и "потребителски кредити и кредитни карти" на банките, чиито оферти са посочени като най-добри за продавача след сравнителен анализ на представените оферти извършен от "Ърнст и Янг България" ЕООД, като до 10.12.2014 г. да бъде извършено плащане от банките купувачи по сметките на ТБ "Виктория" ЕАД в БНБ. Портфейлът от "големи и средни корпоративни клиенти" да не се продава.


• Дава задължително предписание на квесторите да създадат необходимата организация, така че на 12.12.2014 г. да може да започне обслужване на вложителите в ТБ "Виктория" ЕАД за сметка на постъпилите в БНБ средства от продажбата на кредитните портфейли.


• С цел изпълнение на посочените задължителни предписания, удължава до 22.12.2014 г. включително срока, за който ТБ "Виктория" ЕАД е поставена под специален надзор.


• Удължава до 22.12.2014 г. включително срока, за който е спряно изпълнението на задълженията на ТБ "Виктория" ЕАД, наложено с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г., с изключение изпълнението на задълженията към вложители на банката, които започват да се изпълняват, считано от 12.12.2014 г.


• Удължава до 11.12.2014 г. включително наложената с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г. забрана ТБ "Виктория" ЕАД да извършва всички дейности, съгласно лиценза си. Считано от 12.12.2014 г., ТБ "Виктория" ЕАД ще може да извършва всички дейности съгласно лиценза си за извършване на банкова дейност.


• Считано от датата на настоящето решение, отменя наложеното с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г. лишаване от право на глас в Общото събрание на банката на "Корпоративна търговска банка" АД, притежаваща 100 % от капитала на ТБ "Виктория" ЕАД.


• На основание чл. 107, ал. 3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) дава на квесторите на ТБ "Виктория" ЕАД задължително предписание в срок до 12.12.2014 г. да организират провеждане на Общо събрание на акционерите на банката, на което да бъдат приети решения за: изменение на устава на банката с цел по-ефективно и икономично управление чрез преминаване от двустепенна към едностепенна система за управление; избор на Съвет на директорите на банката и освобождаване от длъжност на досегашните членове на Управителния и Надзорния съвет; избор на регистрирано одиторско предприятие, което да извърши проверка и заверка на финансовите отчети на банката за 2014 г.


• До вписване в Търговския регистър на освобождаването от длъжност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на ТБ "Виктория" ЕАД и избирането на членове на Съвета на директорите й, съгласно решенията на Общото събрание на акционерите, което ще бъде свикано съгласно настоящото решение, да продължи отстраняването от длъжност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на ТБ "Виктория" ЕАД, наложено с Решение № 76 от 22.06.2014 г. на УС на БНБ и Решене № 115 на УС на БНБ от 16.09.2014 г., и да продължат да упражняват правомощията си квесторите на ТБ "Виктория" ЕАД Христина Стамова и Божидар Аршинков.


Считано от 12.12.2014 г., ТБ "Виктория" ЕАД ще може да възобнови изпълнението на задълженията си към своите вложители, като от същата дата ще отпаднат и наложените й ограничения за извършване на банкова дейност. По този начин от събраните чрез частична продажба на кредитния портфейл ликвидни средства, най-напред ще получат изцяло средствата си вложителите на банката, независимо дали влоговете им са гарантирани или не. Изпълнението на задълженията към други кредитори (банката-майка КТБ) следва да бъде възстановено след 22.12.2014 г., когато изтича максимално разрешеният срок на специалния надзор. Активите на банката са достатъчни за покриване на задълженията й, поради което след изтичане на срока на специалния надзор на 22.12.2014 г., тя би следвало да възобнови дейността си. В случай че след посочената дата банката не изпълнява свои изискуеми задължения или нейните финансови и регулаторни отчети покажат отклонение от нормативните изисквания, към нея ще бъдат приложени съответните предвидени в ЗКИ мерки.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK