Едно наум: Журналистите трябва да подкрепят КФН в налагането на закона

Стоян Мавродиев

© Надежда Чипева, Капитал

Стоян МавродиевВ рубриката "Едно наум" "Дневник" публикува прессъобщения, откъси от материали, изказвания и други, които трябва да се четат с едно наум.

Бел. ред. - След като "Капитал" и "Дневник" съобщиха за рекордни глоби - общо за 160 хил. лв., наложени на журналисти и дружеството издател "Икономедиа" от Комисията за финансов надзор, финансовият регулатор излезе със специално прессъобщение "във връзка с медийни публикации от 14 януари 2015 г.". В него КФН атакува "Капитал" и единия от издателите му и обвинява медията, че я клевети.


Припомняме, че атаката на институцията, ръководена от Стоян Мавродиев, започна след публикации на "Капитал" и "Дневник", в които съобщихме, че през 2012 г. прокурорът по делото за пране на пари от наркотрафик, водено срещу Евелин Банев-Брендо, е поискал Стоян Мавродиев да се яви като свидетел, защото подписът му стои на документи, свързани с транзакции по делото.


На финансовата компания "Алфа финанс холдинг", чийто акционер е единият от издателите Иво Прокопиев, са издадени наказателни постановления за административни  наказания в размер на 343 хил. лв., част от тях вече отменени от съда. По висящи преписки се очакват наказателни постановления за още около 300 хил. лв. Общият размер на глоби на КФН срещу "Икономедиа", мениджмънта и издателите й, вероятно ще достигне 1 млн. лева. Общият брой административни производства, съответно съдебни дела, е над 100.
"Икономедиа", която също от лятото на миналата година е засипвана с писма от КФН с обвинения за нарушения и искания за разкриване на източници, ще обжалва в съда и последните санкции срещу фирмата. 


Публикуваме пълния текст на днешното съобщение на КФН. Акцентите с шрифт "болд" са на комисията, а в курсив - на редакцията:


Законът срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ) е възложил на заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" (бел. ред. - временно изпълняващ длъжността е Владимир Савов), да осъществява надзора върху борсовата търговия и свързаните с нея нарушения, включително да провежда разследвания и да санкционира при констатирана пазарна манипулация.


От 20.06.2014 г. до момента в КФН са постъпили над 190 сигнала, отнасящи се за публикации, касаещи конкретни публични дружества и стабилността на финансовата система в България. Част от тях са препратени до БНБ и ДАНС.


При осъществяване на този надзор органът може да изисква обяснения и документи от поднадзорните или други лица, за които има данни, че нарушават закона.


Отправянето на запитване до журналисти, касаещо искане за разкриване на източник на информация, във връзка с установяване на нарушителя по ЗПЗФИ, не противоречи на правото на журналиста да не разкрие източника си на информация. Надзорните органи са длъжни да упражнят правомощието си по разкриване на нарушение чрез изискване на информация от журналист. Дали журналистът ще се възползва от правото си да не разкрие своя източник на информация е негово решение, което е независимо от задължението на държавния орган да упражни свое законоустановено правомощие.


В ЗПЗФИ практически е транспонирана Директива за пазарна злоупотреба, която се прилага в целия Европейски съюз.


Съгласно ЗПЗФИ размерът на предвидената санкция за извършено нарушение от физически лица е от 20 000 лева до 50 000 лева, а за юридически лица - от 50 000 до 100 000 лв. Санкциите, които са предвидени в ЗПЗФИ, са сред най-ниските в Европа (бел. ред. - общият размер на санкциите срещу "Икономедиа" е по-голям от общия размер на всички наказателни постановления, издадени от КФН през миналата година - 26 глоби за общо 155 хил. лв.) Например във Франция санкцията за нарушение на чл. 5 от Директива 2003/6/ЕО може да достигне до 1 500 000 евро, а в Германия до 1 000 000 евро, но само в случай че няма промяна в цената на финансовия инструмент. Ситуацията не е по-различна и в страните от Централна и Източна Европа - в Чехия санкциите стигат до 700 000 евро, в Гърция 2 000 000 евро, а в Румъния нарушаването на посочения член е престъпление и се наказва с до 6 години лишаване от свобода.


Поредно доказателство на европейско ниво, че пазарните манипулации са действия, които имат изключително неблагоприятното въздействие върху целостта на финансовите пазари, както и върху доверието на инвеститорите в тези пазари, е новата Директива за пазрната манипулаиция, съгласно която тези форми на поведение трябва да се наказват като престъпления. Новата директива е приета, обнародвана е в Официален вестник на ЕС и предстои да се прилага във всички държави членки от 3 юли 2016 г.


С оглед получените сигнали проведените разследвания и установените административни нарушения заместник-председателят на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде четири броя наказателни постановления за извършени нарушения на ЗПЗФИ.


Издадените наказателни постановления са спрямо следните лица, както следва:


1. На "Икономедиа" АД за нарушения на ЗПЗФИ е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лева.


2. На "Икономедиа" АД за нарушения на ЗПЗФИ е наложена имуществена санкция в размер на 100 000 лева.


3. На физическо лице журналист за нарушения на ЗПЗФИ е наложена глоба в размер на 50 000 лева.


4. На "Алпико пъблишинг" ЕООД за нарушения на ЗПЗФИ е наложена имуществена санкция  в размер на 100 000 лева.


При определянето и налагането на санкциите органът е взел предвид обстоятелство е, че нарушенията са със значителна тежест предвид факта, че засягат структуроопределящи дружества за целия пазар на финансови инструменти в Р. България. С извършените нарушения са засегнати неограничен кръг инвеститори, които биха могли да се подведат при формиране на инвестиционните си намерения от разпространената невярна информация. С извършените нарушения се засягат основните цели на ЗПЗФИ, а именно "повишаване на общественото доверие в пазара на финансови инструменти" и "създаване на условия за развитието на справедлив, прозрачен и ефективен пазар на финансови инструменти" и се застрашава финансовата стабилност на страната.


Председателят на КФН в рамките на предоставените му от ЗКФН правомощия издаде два броя наказателни постановления, свързани с проверки за манипулиране на пазара на ценни книжа на представляващи "Икономедиа" за възпрепятстване на надзора и непредоставяне на информация за целите на извършваните проверки. Наложените глоби са в размер на 5000 лв. за всяко лице.


КФН продължава да извършва проверки по постъпили сигнали, както и по инициирани от институцията проверки по повод на медийни публикации, за които са възникнали съмнения, че с тях се разпространява невярна или подвеждаща информация относно финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар. При установяване на нарушения за същите ще бъдат образувани административнонаказателни производства.


КФН държи да подчертае, че уважава и цени изключително високо и свободата на словото и труда на журналистите, които спазват Етичния кодекс на медиите, и работи безпроблемно с тях. За съжаление като издател на "Икономедиа" Иво Прокопиев си позволява да нарушава коректния тон в отразяването на дейността на КФН и от страна на изданията на "Икономедиа" се води медийна атака чрез манипулативни и неверни статии, целящи уронване на престижа на регулатора. В основата на тази клеветническа кампания стои фактът, че лично той и свързани с него лица пряко и систематично нарушават закона.


За последните четири години спрямо Иво Прокопиев и на свързани с него лица са издадени над 60 броя наказателни постановления по образувани над 110 административно наказателни производства с наложени ефективно санкции в размер на над 350 000 лева. Спрямо Иво Прокопиев и свързани с него лица за същия период са приложени и повече от 30 принудителни административни мерки.


Република България е правова държава и всеки, който нарушава закона, независимо от това в какво качество, включително журналист, медия или собственик на медия, трябва да спазва закона и ако го нарушава, подлежи на санкция.


В действията на КФН по получените сигнали няма лично отношение, а само стриктно спазване на закона. От регулатора не се очаква да се харесва и да бъде популярен, а с действията си да прилага закона точно и еднакво спрямо всички. Действащото национално и европейско законодателство създават ясна рамка от задължителни предписания както за регулатора, така и за медиите и лицата, които подлежат на надзор. КФН е оправомощена и задължена както от националното, така и от европейското законодателство при наличие на достатъчно установени доказателства да предприеме действия по санкциониране на нарушителите без оглед на тяхното качество. Обратното би противоречало на принципите на правовата държава.


Издадените наказателни постановления подлежат на съдебен контрол в рамките на тяхното обжалване, което е право на засегнатите лица, и това е единственият начин правилата да се прилагат еднакво спрямо всички субекти.


Фактът, че единствено "Икономедиа" клевети регулатора за надзорната му дейност, говори за намерението на групата да се постави в привилегировано положение спрямо останалите журналисти, което е недопустимо и изкривява правилата. Именно поради това считаме, че журналистите трябва да подкрепят КФН в налагането на закона и еднаквото му прилагане спрямо всички.


На опитите на "Икономедиа" да представи пред обществото изпълнението на законовите задължения на КФН като цензура регулаторът още веднъж категорично заявява, че ще изпълнява стриктно закона и няма да стане заложник на медийни публикации или друг вид натиск и манипулации и ще продължи да си върши надзорната дейност съобразно и в рамките на действащото законодателство.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (52)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на today
  today
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Този е нагъл като комунист!

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 2. 2 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1014 Неутрално

  Оставка на Мавродиев! Веднага!

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 3. 3 Профил на eurogi
  eurogi
  Рейтинг: 672 Неутрално
 4. 4 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Да се внушава : " Борисов нареди на Мавродиев да накаже Икономедия"! Хвърляйте димки тролчета...

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 5. 5 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1624 Весело

  оф, от вчера се хиля на тоя абзац
  "Фактът, че единствено "Икономедиа" клевети регулатора за надзорната му дейност, говори за намерението на групата да се постави в привилегировано положение спрямо останалите журналисти, което е недопустимо и изкривява правилата. Именно поради това, считаме, че журналистите трябва да подкрепят КФН в налагането на закона и еднаквото му прилагане спрямо всички."

 6. 6 Профил на 12345
  12345
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Обаче КФН публикува и следните интересни неща:


  "Фактът, че единствено „Икономедиа” клевети регулатора за надзорната му дейност, говори за намерението на групата да се постави в привилегировано положение спрямо останалите журналисти, което е недопустимо и изкривява правилата.

  На опитите на „Икономедиа” да представи пред обществото изпълнението на законовите задължения на КФН като цензура, регулаторът още веднъж категорично заявява, че ще изпълнява стриктно закона и няма да стане заложник на медийни публикации или друг вид натиск и манипулации и ще продължи да си върши надзорната дейност съобразно и в рамките на действащото законодателство.

  За съжаление, като издател на „Икономедиа” Иво Прокопиев си позволява да нарушава коректния тон в отразяването на дейността на КФН и от страна на изданията на „Икономедиа” се води медийна атака чрез манипулативни и неверни статии, целящи уронване на престижа на регулатора. В основата на тази клеветническа кампания стои фактът, че лично той и свързани с него лица пряко и систематично нарушават закона.

  За последните четири години спрямо Иво Прокопиев и на свързани с него лица са издадени над 60 броя наказателни постановления, по образувани над 110 административно наказателни производства, с наложени ефективно санкции в размер на над 350 000 лева. Спрямо Иво Прокопиев и свързани с него лица за същия период са приложени и повече от 30 принудителни административни мерки.

  Република България е правова държава и всеки, който нарушава закона, независимо от това в какво качество, включително журналист, медия или собственик на медия, трябва да спазва закона и ако го нарушава подлежи на санкция."

  пълния им текст е тук
  http://www.fsc.bg/Pressaobshtenie-news-3886-bg

 7. 7 Профил на опа
  опа
  Рейтинг: 450 Неутрално
 8. 8 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 1014 Неутрално

  А бе къде е батко да ми отговори на тъпия въпрос, защо на дневникарите наложиха по-голяма глоба от тази, която отнесоха одиторите, нали така беше. не бъркам?

 9. 9 Профил на manu_chao
  manu_chao
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Нагъл герберски некадърник!
  Да беше повдигнал обвинение за пазарна манипулация срещу КОЙ!
  КОЙ и Цацаров създадоха паниката, довела до опашки пред КТБ!
  РБ, във вас ми бе надеждата!
  Лапнахте кокалче и мълчите, ведно с мутри и ДС-агенти.
  Позор!Бесен съм.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

 10. 10 Профил на Р. Дражев
  Р. Дражев
  Рейтинг: 450 Любопитно

  Же суи "Капитал"!

  Happy face says, adios !
 11. 11 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  След КТБ си мислех, че този се е скрил под някое бюро и чака да му свърши мандата. Мавродиев, скрий се веднага под бюрото, рано ти е да се показваш още

 12. 12 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2911 Любопитно

  До коментар [#1] от "today":

  Защо като? Той си действа като комунист-запушва устата на инакомислещите. Едни с калашници,други с глоби, кой както може.

 13. 13 Профил на stanislavdi
  stanislavdi
  Рейтинг: 1326 Неутрално

  [quote#8:"Цайко"]А бе къде е батко да ми отговори на тъпия въпрос, защо на дневникарите наложиха по-голяма глоба от тази, която отнесоха одиторите, нали така беше. не бъркам?[/quote]
  Да не казвам, че в една друга медия. с един друг собственик приличащ на коледно мезе, първи атакуваха КТБ със слухове

 14. 14 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1624 Весело

  [quote#8:"Цайко"]защо на дневникарите наложиха по-голяма глоба от тази, която отнесоха одиторите[/quote]

  обяснено е в прессъобщението - одиторите не са клатили чак толкова "финансовата стабилност на страната"... по-интересно ми е оня врачански сайт как е настъпил мотиката та да му друснат 100 хилки

 15. 15 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 457 Неутрално

  мавродиеф ли ще е следващият, който санитарите ще вдигат от тротоара?...

 16. 16 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 1014 Гневно

  [quote#13:"stanislavdi"]приличащ на коледно мезе[/quote]
  Не, не, не и 1000-ди пъти НЕ, аз такива мазни мезета на Коледа не ям. Предпоитам нещо сухичко, нещо по-шаренко, а не чиста мас.

 17. 17 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 561 Неутрално

  По комунистически нагли, ама и за тях ще дойде видов ден.

 18. 18 Профил на demos
  demos
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Не е допустимо,журналистите да вършат работата на разследващите и съдебните органи!

 19. 19 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 1014 Неутрално

  [quote#14:"extraCACA"]оня врачански сайт [/quote]
  А, тази новина съм я пропуснал, кои са тези "късметлии". От друга страна да не забравяме, че санкциите подлежат на обжалване, така че каква ще е крайнат6а сума, ще видим.

 20. 20 Профил на NicK
  NicK
  Рейтинг: 498 Неутрално

  Да се разследват пазарни злоупотреби и манипулации е похвално, и още повече очаквано от една комисия за финансов надзор, още повече че Прокопев действително е собственик на икономедия и алфа финанс! От друга страна е безумно КФН да наложи тези глоби, без да сподели какви точно са манипулациите, и най-важното: как Икономедия и Алфа финанс са се облагодетелствали от тях, тъй като тази информация не присъства, за мен този акт е политическо преследване с цел цензура, за целта на която се използват държавни органи!!!!
  Мисля че трябва да бъде алармирана ЕК и европейския съд за това което се случва по нашите земи!!!!

  Да разкараме статуквото - ГЕРБ, АБВ, ДПС, БСП, ПФ, за да остане държава в България!
 21. 21 Профил на Сотир Методиев Пеевски
  Сотир Методиев Пеевски
  Рейтинг: 506 Весело

  Не мога да повярвам, че Прасчо не разбира, че с действията си работи за повишаване на имиджа и популярността на "Капитал"! Тия иди*ти верно ли не схващат, че " вместо да им избодат очите, ще им изпишат веждите"?! И това, броени дни, след случилото се в Париж!

  "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЛИТ" в БГ - ПРЕСТЪПНИ ГРУПИРОВКИ, МАСКИРАНИ КАТО "ПАРТИИ"
 22. 22 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 798 Неутрално

  Коректният тон според пийналия младеж на снимката горе, е да си траеш. Щото другото е клевета.

 23. 23 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1624 Весело

  [quote#19:"Цайко"]кои са тези "късметлии". [/quote]

  в съобщението са:

  "4. На "Алпико пъблишинг" ЕООД за нарушения на ЗПЗФИ е наложена имуществена санкция в размер на 100 000 лева."

  а, сега видях че и те са отговорили:

  "С емоционален тон КФН, на 10-те страници на наказателното постановление прави подробен "анализ" на събитията от лятото на 2014 г. във връзка с фалита на КТБ и последвалите слухове за евентуалния фалит на други банки, сред които и ПИБ. КФН влиза в ролята не просто на регулаторен орган, а - на стожер на етиката.

  За сравнение и назидание са цитирани "образцови" пасажи по темата от информационния сайт ПИК. С постановлението се цели да се внуши на "прегрешилата" врачанска медия, че именно по този начин следва да се отрази коректно едно актуално събитие."
  http://news.vratza.com/?id=2112079&adate=

 24. 24 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2287 Неутрално

  Установявам, че мавруда, искъра и прасчо са си дружки. Така яко се подкрепят, че чак не ми се мисли какво трябва да им се случи.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 25. 25 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1712 Неутрално

  Горанов, Искров, Мавродиев - светата финансова троица на Групировката.
  Тези тримцата се грижат за финансовата обезпеченост на Капо, след като Монката отиде да работи за по-едър господар.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 26. 26 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1624 Любопитно

  мале, тва ако е вярно че КФН са цитирали публикации на "Пиг" в постановлението... няма такъв цирк

 27. 27 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3212 Неутрално

  Тоя вместо да ръси умности,трябва да е на разпити.

 28. 28 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1624 Неутрално

  [quote#9:"Walter_White - Je suis Charlie"]РБ, във вас ми бе надеждата! [/quote]


  "Radan Kanev  Teмата ‪#‎КФН‬ става необятна - КТБ, излишен смут и несигурност около пенсионните фондове, липса на адекватен държавен надзор.

  Но днес темата не е КФН и финансова стабилност, а свобода на словото. Държавните контролни институции демонстрират системна безпомощност и липса на капацитет, когато изпълняват присъщите си функции. Но могат да бъдат учудващо ефективни, когато изпълняват поръчки срещу медийната свобода. Че КФН се прояви като бухалка, видяхме всички. Остава да видим - ‪#‎Koй‬ държи бухалката.


  Тепърва ще обсъждаме правомощията и доверието в персоналното ръководство на комисията - по повод КТБ в миналото и пенсионните фондове днес.

  Но днес имаме цялото основание да поискаме оставката на ръководството на КФН заради нарушаване на основни свободи. И да обсъдим допустимо ли е изобщо в демократична държава да се упражнява контрол върху медиите, и то от органи с различни контролни функции? Не е ли това класически тоталитарен похват?

  И да кажем освен Je suis Charlie и "Аз съм Капитал, Дневник и Медиапул" - независимо дали симпатизираме на редакционната им политика и дали те симпатизират на нас."

 29. 29 Профил на petar__
  petar__
  Рейтинг: 287 Неутрално

  Горанов, Искров, Мавродиев.... - всичките ти ги избра, ББ....
  има ли някой от тримата поне едно решение срещу Пеевски - НЕ
  мисля, че всеки може да събере 1+1=2....

 30. 30 Профил на shmatko
  shmatko
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Капитал и Дневник да не реват, а да си спазват закона. Това първо. И второ, понеже тая глоба се приема от тях един вид като "разстрел над свободното слово", "запушване на уста", цензура и т.н. предлагам всички от протестна мрежа и зелените, тоест 200 човека общо, да тръгнат с тениски с надписи "Аз съм Капитал". Даже по-добре "Аз съм Прокопиев"

  И да почерпите за идеята

 31. 31 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 948 Весело

  До коментар [#23] от "extraCACA":

  Врачанският сайт е забавен - първо твърди че имал "почти религиозно" (директен цитат) отношение към свободата на словото, а същевременно обяснява така: "Касае се за статия, озаглавена "И ПИБ пред фалит?" Във въпросната статия са отразени обективно и безпристрастно събитията относно напрежението в обществото на гр. Враца във връзка със слуховете за евентуалния фалит..."" ..... е наложена... санкция, без да става ясно дали изобщо медията има принос в създаването на смут в обществото и в какво се изразява този смут".
  За Икономедия не говоря, там е друга бира, но това горното не е ли дебилно??

  Доброто е заразно
 32. 32 Профил на avatar
  avatar
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Медиите НЕ СА институции, избирани от и задължени да работят в полза на гражданите. КФН Е такава институция. Който се опитва да вреди на КФН или друг държавен орган или прави опити да осуети изпълняваните от него по закон функции, работи СРЕЩУ ГРАЖДАНИТЕ и ОБЩЕСТВОТО! Поведението на Прокопиев и Икономедия е антидържавно и следва да се бъде санкционирано!

  ГЕРБ отново ще спаси България, РъБъ са проект на ДС
 33. 33 Профил на Сотир Методиев Пеевски
  Сотир Методиев Пеевски
  Рейтинг: 506 Любопитно

  Интересно, дали случващото се става с благословията на Слънчо?? Ако да, то ще трябва да ревизирам мнението си, че ББ може да е прост, ама не е тъп. А ако не, то тогава КОЙ не бресне ББ и за червива слива. Тия камъни в крайна сметка падат в градината на ГЕРБ...

  "ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ЕЛИТ" в БГ - ПРЕСТЪПНИ ГРУПИРОВКИ, МАСКИРАНИ КАТО "ПАРТИИ"
 34. 34 Профил на avatar
  avatar
  Рейтинг: 506 Неутрално

  [quote#28:"extraCACA"]"Аз съм Капитал, Дневник и Медиапул"[/quote]
  Това го знаем отдавна, Раданчо! Въпросът е, че когато си част от управлението, трябва да си ДЪРЖАВАТА и държавния и обществения интерес да са основната ти грижа, а не интереса на приятелчетата ти, които те хвалят и ти лъскат имиджа!

  ГЕРБ отново ще спаси България, РъБъ са проект на ДС
 35. 35 Профил на Karla Hanneman
  Karla Hanneman
  Рейтинг: 1004 Весело

  До коментар [#1] от "today":
  До коментар [#2] от "virtual brain":

  Законите да ги спазват другите , а? Нашите - не?
  Иначе пищим за ред и законност и реформи и квото ни текне , ама когато е за врагъ , когато е за "наще" е цензура , когато е за врагъ - справедливост.
  Кой не скача е червен , а другари?

  Виолетовите боклуци са по-големи боклуци от червените боклуци , на които служат! Гъз е тяхното знаме!
 36. 36 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1624 Неутрално

  До коментар [#31] от "dogwoman":

  пускай заглавието в гугъла и гледай, сметката обаче е 100к за сайта, 50 за журналистката и ако това за текста на постановлението е вярно работата е пълен потрес

 37. 37 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 948 Весело

  До коментар [#36] от "extraCACA":

  Видях аз, но да пуснеш статия "И ПИБ фалира?" и после да твърдиш, че не се знаело това каква роля е изиграло за всяване на смут, си е толкова тъпо... Това не е обикновена грешка, като да смениш на някой името или да се подведеш по опорочен източник и после да се извиняваш.

  Доброто е заразно
 38. 38 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1624 Весело

  [quote#37:"dogwoman"]да пуснеш статия "И ПИБ фалира?" [/quote]
  верно, друго си е да е "ДАНС и МВР разследват скандален опит за фалиране на Първа инвестиционна банка!"... впрочем, новини за резултата от разследването им дали са се чули?

 39. 39 Профил на azmatahari
  azmatahari
  Рейтинг: 664 Весело

  Приятелите на Искров не са приятели на всички.

 40. 40 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2267 Неутрално

  "... журналистите трябва да подкрепят КФН..."

  От агенция ПИК още ли не са подкрепили?

 41. 41 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1624 Весело

  [quote#33:"Не губя надежда за СВЯСТНО ДЯСНО!"]дали случващото се става с благословията на Слънчо[/quote]

  не, той само си избра Мавродиев, а назначението на партизанската внучка го изгласуваха по невнимание в суматохата миналата година

 42. 42 Профил на Denitsa Mircheva
  Denitsa Mircheva
  Рейтинг: 229 Гневно
 43. 43 Профил на Stilian Momchilov
  Stilian Momchilov
  Рейтинг: 400 Неутрално

  Това е историческо решение, което поражда неподозирани правни възможности - например СЕМ да тресне глоба на застрахователно дружество за неестичен сайт (електронна медия е все пак). Би следвало и гражданите да имат същите права като държавата - ако не ми харесва вестника, който е описал как съм се напил с Гошо да имам и аз право да му наложа глоба

  Подслушват ме, значи съществувам
 44. 44 Профил на ermack
  ermack
  Рейтинг: 419 Весело

  [quote#23:"extraCACA"]За сравнение и назидание са цитирани "образцови" пасажи по темата от информационния сайт ПИК.[/quote]
  Една държава, едно ръководство, една медия...ти имам и държавата и ръководството, еле па и медията!

 45. 45 Профил на ret
  ret
  Рейтинг: 782 Неутрално

  Отдавна съм загубил доверие в безпристрастието на Икономедиа.Тоя 2-дневен плач слабо ме вълнува.Ако са невинни и на всяка цена е трябвало да прикрият източниците си - има независима съдебна система,да обжалват по процедурния ред.А когато Цветанов атакуваше тази същата система,Дневник пълнеше страницата си с воя на съдебния корифей Владимирова.Мислех да пейстна само заглавията на "анализите" от проф.Дайнов,но са много и не ми се занимава.

 46. 46 Профил на Stilian Momchilov
  Stilian Momchilov
  Рейтинг: 400 Неутрално

  каква свобода на словото, какви 5 лв. Държавните институции стават все по изобретателни в рекета. Прокуратурата привиква журналисти, КФН играе роля на съд и наказва за накърненото достойство на Водострой (Подназорно лице ли е строителна фирма ? Или Пеевски е поднадзорно ?)
  Какво следва, глоби от пожарната, санитарните, агенцията за бежанците ?

  Подслушват ме, значи съществувам
 47. 47 Профил на Free person
  Free person
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Стоян Мавродиев,бухалката на Пеевски?КОЙ?

  Tony
 48. 48 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1014 Неутрално

  До коментар [#35] от "KarlaQuinn Hanneman":
  Ами въобще не става въпрос за неспазване на закони, а за явна поръчкова злоупотреба с институциите! Прас-прес ли спазва законите?
  Тая рекордна историческа глоба е очевидно задкулисно използване на КФН и едва ли е продиктувана от загрижеността на Мавродиев за благото на народа.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 49. 49 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7613 Неутрално

  Така ли,тарикат такъв.И какво пише в закона.Че точно КФН трябва да държи сметка,кой се е почувствал обиден на пресата.Много му се насъбра на Мавродиев,но менторът му Борисов и дума не обелва.

 50. 50 Профил на Аvеree
  Аvеree
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#47] от "Free person":


  [quote#47:"Free person"]Стоян Мавродиев,бухалката на Пеевски?КОЙ? [/quote]
  Мавродиев никога не ми е бил симпатичен, но…

  Мавродиев е избран с гласовете на „Синята коалиция“ -7 бройки (толкоз имали-толкоз гласували „ЗА“).
  А цялото ДПС е гласувало против Мавродиев.

 51. 51 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1287 Неутрално

  Журналистите трябва да налагат КФН, подкрепяйки закона.

 52. 52 Профил на Nikolai Kostov
  Nikolai Kostov
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Много прост човек!Моля да си подаде оставката!

  Публикувано през m.dnevnik.bg

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK