Държавата ще прихваща задължения към бюджета и ще бави плащания, които дължи

Държавата ще прихваща задължения към бюджета и ще бави плащания, които дължи

© Надежда Чипева, КапиталПреди да платят задълженията си към граждани и фирми по договори, които са сключили, ведомствата ще проверяват дали получателят на парите не дължи нещо на приходната администрация и митниците. Проверката ще трае до 10 дни. Ако съответният контрагент има задължения към държавата, те ще му се прихващат от новото плащане, а ако няма - ще си получава парите изцяло.


Това е новият ред за разплащанията на разпоредителите с бюджет по договори, одобрен днес от Министерския съвет. Решението засяга всички администрации освен Народното събрание и съдебната власт.


Предвижда се преди извършване на плащания по договори на стойност равна на или надвишаваща 30 000 лв., разпоредителите с бюджет задължително да уведомят НАП и агенция "Митници". Такова уведомяване се извършва и в случаите, когато предстоящата за изплащане сума по договорите е на стойност под 30 000 лв., но не по-малка от 100 лв., когато е част от договор за поне 30 000 лв.


Обменът на информацията между разпоредителите с бюджет и приходните администрации ще се извършва чрез информационна система.
Плащания по договори от разпоредители с бюджет ще могат да се извършват само след потвърждение от НАП и митниците, когато лицето - насрещна страна по договора, няма просрочени задължения за данъци, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения на обща стойност над 100 лева.


В случаите, когато лицата имат задължения, приходните администрации изпращат потвърждение в 7-дневен срок, че за съответните публични задължения е наложен запор върху вземанията на длъжника от банка или от разпоредител с бюджет, в качеството му на трето задължено лице, или че същите са обезпечени с пари, неотменяема и безусловна банкова гаранция или държавни ценни книжа.


Когато за обезпечаване на просрочените публични задължения НАП е наложила запор върху предстоящата за изплащане сума, след получаване на разпореждане за изпълнение дължимото плащане от разпоредителя с бюджет се извършва към приходната до размера, посочен в разпореждането.


В нормативния акт на правителството е предвидено, когато разпоредител с бюджет не е получил потвърждение от двете приходни агенции в седемдневния срок, информационната система да изисква потвърждение от съответната администрация в допълнителен 3-дневен срок. Предвидено е разпоредителят с бюджет да извършва плащането, съобразно указаното в окончателното потвърждение, което се изпраща автоматично след изтичане на общия 10-дневен срок.


За неизпълнение на задължение, предвидено в това решение, ръководителят на съответния разпоредител с бюджет ще се наказва с глоба, предвидена в Закона за административните нарушения и наказания.


С приетото решение се цели да се повиши събираемостта на публичните вземания, да се намалят разходите за събиране на публичните вземания чрез електронен обмен на информация, ефективно да се използват съществуващите информационни технологии и ресурси в институциите, се посочва в съобщението на правителствената пресслужба.


С промените се цели още да се осигури по-добра отчетност и прозрачност за дейността на публичния сектор в съответствие с принципите, нормите и най-добрите практики на ЕС, да се ограничат корупционните практики и да се засили междуинституционалното сътрудничество и координация на национално ниво в процеса по събиране на бюджетните приходи, са мотивите за промяната.

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK