Societe Generale се отърсва и възстановява от понесените загуби

Жан-Луи Матеи - генерален директор "Международно банкиране на дребно" в Societe Generale Group

© Дневник

Жан-Луи Матеи - генерален директор "Международно банкиране на дребно" в Societe Generale Group
Жан-Луи Матеи е роден през 1947 г. Има бакалавърска и магистърска степен по право, както и дипломи от Института за политически науки в Париж и Центъра за висш банков мениджмънт. Започва кариерата си в Societe Generale през 1973 г.,
като заема различни позиции през годините. От януари 1998 г. е генерален директор "Международно банкиране на дребно" в Societe Generale Group.


Каква е оценката ви за състоянието на българския банков сектор в момента?
- Посещавам България от 1998 г., когато Societe Generale Group реши да инвестира в страната чрез покупката на Експресбанк. Разликата между ситуацията тогава и сега е много голяма. През 1998 г. на практика бяхме първата голяма чужда банка, която се интересуваше от българска кредитна институция. Някои по това време ни смятаха за предвестници на нови процеси тук, а други ни считаха за луди. Днес голяма част от банковия сектор в България вече е притежание на чужди банки, което е фактор за стабилност. От друга страна, в контекста на световната финансова криза през последните месеци заради принадлежността на банките тук към големи чуждестранни групи би могло да се говори и за евентуално влияние върху ликвидността им, тъй като те са част от международния пазар. В резултат на чуждите инвестиции секторът в страната е много конкурентоспособен и стабилен. Факт е обаче, че банките се развиват в ситуация на бързо разрастване на кредитите - ръстът за миналата година
е над 60%. Винаги трябва да бъдем много внимателни да не прегрее системата, особено когато управляваме бизнеса при подобен растеж. Все пак мисля, че в следващите месеци ситуацията ще се нормализира, процесът ще се уталожи и растежът ще се стабилизира.


Какви са рисковете, които произтичат от този висок кредитен ръст за сектора и за страната?


- Рискът е да не прегрее машината. Не може дълго време да се отпускат кредити с такъв темп. Мисля, че през 2008 г. този процес ще се уравновеси. Рискът от прегряване е както за системата, така и за всяка банка поотделно. Банките трябва внимателно да следят какви кредити отпускат. Не бива да се стремят единствено към завишени стойности на активите - т.е. да отпускат колкото може повече кредити, за да имат по-голям пазарен дял. В такава ситуация трябва много внимателно да се
наблюдава качеството на отпусканите заеми. Това е в интерес и на кредитополучателите, защото все пак трябва да мислим и за нашите длъжници.
Банките са тези, които преценяват платежоспособността на клиентите и каква задлъжнялост могат да понесат. Освен това не бива да се забравя, че в банките има влогове на клиентите ни. Трябва да има мярка и последователност в отпускането на кредити. Мисля, че това Societe Generale го прави много добре.


Как влияе финансовата криза върху банките в България, като се има предвид, че много от тях са част от европейски финансови групи?


- Не може да се говори за много силно въздействие на тази криза върху българския пазар. За всички страни рискът е от натиск върху ликвидността и паричните потоци, с които работят банките. Но конкретно за икономиката, както и за банките в България, не намирам някакъв голям риск. Резултат от този натиск върху ликвидността е увеличението на цената на ресурса за банките, което от своя страна ще оскъпи кредитите. А след като се оскъпят кредитите, те ще намалеят.


Как се отрази разкритата злоупотреба в Societe Generale на банката и на поделенията й?


- Окончателните отчети и резултати на банката за 2007 г. ще бъдат готови в края на февруари. В тази връзка отправяме две важни послания. Първо, регистрирахме доста сериозни загуби в резултат на злоупотребата в самата група, която няма нищо общо с финансовата криза. Загубихме 4.829 млрд. евро. Извън това преди разкриването на този случай много предпазливо решихме да покрием рисковете, свързани с финансовото състояние на пазарите по света. Загубите от това възлизат на около 2.6 млрд. евро. Опитахме се да приемем най-песимистичните прогнози и да не се изхвърляме. Въпреки тези две събития все пак Societe Generale е банка, която разполага с достатъчно ресурси, има финансов гръб и ще приключи годината с нетна
печалба от 900 млн. евро - нещо, на което не могат да се радват много други банки.


От създаването й през 1864 г. банката не е реализирала отрицателен резултат. Освен това разполагаме с няколко милиарда евро в резервите си и за да позволим на банката да продължи развитието си, обявихме увеличение на капитала с 5.5 млрд.
евро. Това ще й позволи да достигне дори след предстоящото придобиване на Росбанк в Русия съотношение на капиталовата адекватност на капитала от първи ред около 8%, което е много по-висока стойност от предвидената преди разкриването на
злоупотребата. В никакъв случай не може да се каже, че състоянието на Societe Generale след всичко това е увредено или че са нанесени огромни щети. Това го доказват и оценките на рейтинговите агенции - наистина рейтингът ни е малко намален от 2А на 2А-, но е със стабилна перспектива. Благодарение на добрите резултати, които, надявам се, ще постигнем през първото тримесечие на тази година, смятам, че всичко изгубено и пропуснато ще бъде наваксано.


Как гледа Societe Generale на интереса на БНП "Париба" към нея?


- Откакто Societe Generale беше приватизирана през 1986 г., от време на време се появяват слухове, че някой иска да ни купи. Имаше и два действителни опита. Последният беше пак от страна на БНП преди 10 години, и то защото Societe Generale беше обявила намерение за обединение с "Париба". Тогава от БНП решиха да контраатакуват с оферти за закупуване както на Societe Generale, така и на "Париба".


Намерението им за придобиване на Societe Generale не се осъществи, но именно тогава БНП придоби "Париба". Тоест, ако сега съществува БНП "Париба", то е благодарение на Societe Generale. Не е в наш стил да коментираме слуховете, които пълзят по пазара. Но никой досега не е подал оферта за закупуване на Societe Generale. Банката се отърсва и възстановява от понесените загуби, включително и чрез операцията за увеличение на капитала. Тя е стабилна и солидна финансова институция, почти всичките ни вътрешни звена са на печалба и разполагаме с всички средства, за да продължим да се развиваме сами.


Не търсите купувач?


-Не, не търсим купувач.


Смята ли банката да се раздели с някое от дъщерните си поделения в някои от страните, в които присъства?


- В момента финализираме сделката по придобиването на Росбанк, която е една от най-големите руски банки с 600 офиса и над 3 млн. клиенти - частни лица. Официалното обявяване на тази покупка ще бъде съвсем скоро. Вече притежаваме 20% от банката и след сделката ще увеличим дела си на 50% плюс една акция. Цената е известна - ще платим 1.7 млрд. долара, за да финализираме операцията. Имаме възможности и средства да направим това, а и този разход е предвиден. Що се отнася до оттеглянето ни от страни и дали имаме такива намерения, ако това е въпрос с подтекст за България - забравете го. По призвание сме играч, който залага много надълбоко и за много време. Когато правим инвестиция, тя не е краткосрочна. Инвестираме винаги за десетки години напред. Възможно е конкретно, пунктуално някой ден да решим, че може да се оттеглим от някой пазар, но това не е нашата стратегия, философия и цел. Това, че инвестираме много средства в Русия, не значи, че ще се оттеглим от друг пазар, за да освободим ресурс за това вложение.


Какви са плановете ви за развитие на Societe Generale Експресбанк?


- Бяхме първата банка, която инвестира тук, днес Societe Generale Експресбанк не е първа от гледна точка на дял или позиции на пазара. Амбицията ни не е да бъдем най-голямата банка в България, а да продължим да правим, това, което правим тук в
последните години - да се развиваме и разрастваме, увеличавайки броя на банковите си клонове и офиси, клиентите, както и продукти и услуги и задължително тяхното качество. Целта на Societe Generale Експресбанк е не да бъдем най-голямата банка в страната, а най-добрата, която най-високо се цени от клиентите. Продължаваме да напредваме и в България и тъй като имаме възможности и средства, за да осъществим нашите амбиции, банката майка ще продължи да дава и да увеличава
подкрепата си за филиала тук. Дори в момента предприехме стъпки за увеличение на капитала на Societe Generale Експресбанк.


Доволни ли сте от инвестицията си тук?


- Напълно сме доволни от развитието на банката. И не че имаме амбицията да бъдем банка номер едно от гледна точка на активи, но ако спечелим допълнително пазарен дял, ще бъде добре.


След една година членство в ЕС успя ли България да се впише успешно в европейския пазар и икономика?


- Хубаво е, че България се присъедини към ЕС. Това, че европейските общности казаха "да" на България, е признание. За мен България винаги е била в Европа. Преобладаващата част от търговския обмен се извършва със страните от ЕС, все повече и повече националната парична единица тук се обвързва с еврото. Усещането ми като икономист е, че колкото по-бързо България приеме еврото, толкова по-добре. Мисля, че страната прави всичко възможно, за да се присъедини към еврозоната.
Този процес, разбира се, ще отнеме няколко години.


Колко точно?


- Не мога да отговоря директно на този въпрос. Но ще ви кажа защо не правя подобни прогнози. Когато инвестирахме през 1999 г. едновременно в Румъния и в България, ние помежду си, разговаряйки, прогнозирахме, че България и Румъния най-вероятно ще се присъединят към ЕС около 2015 г. А това вече е факт. Виждате действителността каква е. И нека страната ви продължава в този дух.
--------------------------


*генерален директор "Международно банкиране на дребно" в Societe Generale Group

Коментари (0)
  1. 1
    ****

    Коментарът беше изтрит от модераторите.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK