Пламен Павлов: За момента се справяме успешно с иззетите активи в лизинга

изпълнителен директор на "И Еф Джи лизинг"

Пламен Павлов: За момента се справяме успешно с иззетите активи в лизинга

© Красимир ЮскеселиевПрез последния месец на лизинговия пазар се увеличават продажбите на активи втора ръка. Те са иззети от клиенти заради неплащане на вноските по тях. По този въпрос разговаряме с Пламен Павлов, изпълнителен директор на "И Еф Джи лизинг" и "И Еф Джи ауто лизинг".


Явлението продажба на активи втора ръка на лизинговия пазар е ново. Как ще се отрази то на оперативната дейност на компаниите в сектора? Това не е ли неприсъща за тях дейност?


- По принцип не е нещо ново и необичайно за лизинговия бизнес в по-развитите пазарни икономики с по-зрели лизингови пазари. Реализацията на активи втора ръка е напълно нормална част от лизинговия бизнес дори и при нормални икономически условия. Най-бързият начин за лизинговите компании да съберат дължимото от некоректен клиент е чрез вторична реализацията на активите. На по-старите европейски лизингови пазари, където обемите са големи, дори и 1-2% предсрочно прекратени договори създават доста голям обем от активи втора ръка. Разбира се, в условия на влошена икономическа ситуация е нормално този процент да нарасне. В началото на 90-те години на миналия век е имало дори анекдот сред компаниите в бранша - има две неща, сътворени от човешка ръка, които се виждат с невъоръжено око от Луната: Китайската стена и паркингите на лизинговите компании в Англия по онова време. Освен икономическата рецесия по това време там проблемът е бил и че автомобилите са с десен волан, което допълнително ограничава реализацията им предимно в собствената им държава.
В България лизинговият пазар все още е млад, въпреки че навлезе в по-зрели фази през последните години. Доскоро у нас търсенето на транспортни средства беше доста голямо и нарастваше с бързи темпове. И преди кризата лизинговите компании на нашия пазар прибягваха до изземване и продажба на активи, но реализацията беше по-бърза и по-лесна, защото пазарът на транспортни средства отбелязваше сериозен ръст и активите се обезценяваха по-бавно.


Как реализирате такива активи сега и колко време отнема това?


- Лизинговите компании имат голямо предимство при реализацията на такива активи. Разполагат с голяма клиентска база, на която могат да предлагат наличните активи, добре познават пазара на транспортни средства - нови и втора ръка, имат добре развита мрежа от контакти с автодилъри, като и разполагат с персонал, който сравнително лесно може да бъде пренасочен от продажба на лизингови продукти към реализацията на активи втора ръка, ако се налага. Разбираемо е, че през последните месеци поради по-тежката икономическа ситуация се забелязва известно увеличение в процента на иззети активи, но смятам, че за момента лизинговите компании успяваме да управляваме успешно този процес. Ако вземем предвид, че по-големите лизингови компании имат в портфейлите си лизинговани между 5 хил. и 15 хил. транспортни средства, бройките от по няколко десетки актива, обявени на техните сайтове, са наистина незначителни. По-скоро основният проблем, който затруднява напоследък вторичната реализация, е, че пазарът на активи втора ръка се сви драстично и цените паднаха.


Иззетите активи не само че не генерират доходност, а водят до допълнителни разходи - за съхранение, поддръжка, застраховки. Затова за компаниите наистина е важно процентът на иззетите активи да бъде максимално нисък и активите да се реализират в оптимални срокове. Колко бързо една лизингова компания ще реализира продажбата на иззетия актив зависи от нейната стратегия. Когато целта е бързо да се освободи от него, за да избегне допълнителни разходи и да освободи затворения паричен ресурс, е нормално да се предложи по-ниска цена. Други компании предпочитат да търсят по-висока цена и затова не бързат с продажбата, надявайки се на по-добри оферти.


Как се излиза от такава ситуация? На българския лизингов пазар му е за първи път, но в други европейски страни вече са минавали по този път?


- Мисля, че браншът действа адекватно и лизинговите компании се настройват бързо към променената ситуация. А и все още смятам, че ситуацията в България поне засега не е толкова тежка, както в някои други европейски страни. Важно е и да се има предвид, че лизинговите компании преминават към изземване на актива само като много краен вариант за решение на проблемите при лизингови сделки. Когато клиентът има временни затруднения, компанията му дава възможност за разсрочване на задължението. Все пак, ако се прецени, че той няма шансове да възстанови бизнеса си в разумни срокове, обикновено се дава и възможност сам да намери пазар на актива - да го продаде или друга компания да го замести по лизинговия договор.


Разбира се, за нас вторичната реализация на активи е допълнителна дейност и натоварване, но лизинговите компании разполагат с различни канали за реализация на такива активи - чрез клиентската ни база, чрез интернет и чрез ползването на услугите на наши партньори автодилъри като посредници. Освен това някои компании се преориентираха бързо и създадоха отдели за ремаркетинг, пренасочвайки служители в тази сфера. В резултат на ограничения нов бизнес лизинговите компании имаха възможност да пренасочат ресурсите си към дейности, свързани със събиране на просрочия, изземване и продажба на активи, без да прибягват до драстични съкращения на персонала си.


Какво е поведението на клиентите, които имат затруднения при плащането на погасителните си вноски? Какъв е делът им?


- Засега не се наблюдава съществено влошаване на плащанията при клиентите - физически лица. По принцип лизингът на автомобил в България не е масов продукт. Клиентите, които са купували нови автомобили, са със стабилна работа, сравнително добри доходи и добре планират разходите си. Така че, като се изключат отделни случаи, този портфейл засега не дава признаци на сериозни проблеми. По-скоро затруднения имат фирмените ни клиенти, работещи или свързани със секторите транспорт и строителство. Тъй като транспортът зависи много от икономическата активност, спадът на вноса и износа през последните месеци доведе до сериозни затруднения на транспортния бранш. Всички знаем и за ситуацията в строителството в момента.


В повечето случаи клиентите ни информират предварително, че имат затруднения и търсят възможности за преструктуриране и разсрочване на задълженията им. Други търсят начин сами да реализират активите, търсейки купувач или клиенти, които да поемат лизинга. В много малко случаи стигаме до ситуации, в които клиентът не съдейства или се укрива. Редки са и случаите, в които клиенти се възползват от кризата като оправдание за неплащане на вноските.


Още в края на миналата година компаниите започнаха да прилагат по-консервативна политика към клиентите - по-високи лихви, по-големи изисквания. Сега какво е положението в това отношение?


- Нормално е в затруднена икономическа ситуация лизинговите компании да бъдат по-избирателни към клиентите, като всяка има собствена стратегия в това отношение. Тази селективност се проявява по отношение на структурата на лизинговите сделки - по-високи първоначални вноски, по-кратки периоди на лизинга. Ако доскоро се набираха оферти с 5% или дори без първоначална вноска, сега се изисква самоучастие на клиента от порядъка на 20-30%. Стандартният срок беше пет, имаше договори и за шест години и повече. Сега вече е трудно да се намерят такива оферти. Сроковете са по-кратки - около три-четири години, а лихвените нива за новосключени договори вече са двуцифрени, сравнено с до 7% преди.


Как ще обясните покачването на лихвите при понижаващ се Euribor (при лизинга лихвата се формира на база Euribor + надбавка - бел. ред.)? Клиентите как реагират?


- Въпреки падането на Euribor лихвите се увеличават, тъй като се повишават надбавките, като това касае предимно новосключените договори. При съществуващите лизингови договори въпросът опира до общите условия, които всяка лизингова компания е заложила в своите договори. По отношение на своята цена парите са стока като всяка друга. Ако цените, на които една производствена компания купува материалите си, се повишат двойно, тя ще продава по-скъпо своята продукция, за да работи. Така е и във финансовата сфера. Ресурсът на международните пазари е скъп и оскъден. Увеличи се цената на финансирането, което лизинговите компании привличат. Това естествено се отразява върху цената на финансирането и за нашите клиенти. Никоя бизнес организация не би имала интерес да работи на загуба. В повечето случаи клиентите ни проявяват разбиране, особено компаниите, които много добре осъзнават какво означава понятието себестойност.


Откъде лизинговите компании в България набират финансиране за дейността си?


- Тези, които са част от банкови групи, се финансират основно от чуждестранните си централи. Разбира се, има и други възможни външни източници на финансиране, като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и други подобни специализирани финансови институции.


Как започна лизинговият сектор у нас годината, какво показва първото тримесечие?


- Лизинговият пазар и пазарът за продажба на транспортни средства са взаимно зависими, тъй като основният дял от лизинговия портфейл се пада на транспортните средства и автомобилите. А спадът в продажбата на транспортни средства през първото тримесечие на тази година беше драстичен в сравнение с миналогодишните обеми. Като тенденция се забелязва и това, че много клиенти предпочитат да купуват с пари в брой заради кризата и несигурността. Много компании се въздържат или отлагат инвестиционните си планове, изчаквайки развитието на процесите. Лизинговите компании от своя страна повишиха критериите си за одобрение на клиенти. Очакванията са, че за първи път лизинговият пазар няма да отбележи ръст, докато в последните години ръстът беше двуцифрен. Ограничаването на дейността при лизинговите компании обаче не е както при едно производствено предприятие. Намаляването на производството в такова предприятие би довело до съкращения и намаления на заплати заради необходимостта да се покриват разходи, присъщи за дейността му. Повечето лизингови компании на пазара имат вече изградени портфейли и дори да не реализират ръстове, наличието на съществуващите портфейли ще им осигурява доходност, стига да бъдат управлявани добре. Поради това в краткосрочен план липсата на ръст няма да е основният проблем и няма да доведе до сериозни сътресения в лизинговите компании. По-важното е как лизинговите компании ще успеят успешно да управляват съществуващите си портфейли в утежнената икономическа ситуация.

Коментари (0)
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK