Калина Илиева, изпълнителен директор на фонд "Земеделие": Чиновници са "надписвали" със 100 хил. лв. субсидиите за някои фирми

Калина Илиева, изпълнителен директор на фонд "Земеделие": Чиновници са "надписвали" със 100 хил. лв. субсидиите за някои фирми

© Юлия ЛазароваВ обръщение до медиите генералният директор на европейската служба за борба с измамите ОЛАФ Франц Брюнер обяви миналата седмица, че с назначаването на новия изпълнителен директор на фонд "Земеделие" Калина Илиева комуникацията с българското ведомство е значително подобрена. Признанието дойде след демонстративното нежелание на предишното ръководство на фонда да съдейства на евроинспекторите при проверките по програма САПАРД. Пред "Дневник" Илиева повдигна завесата за редицата нарушения, извършвани досега.


Преди два дни земеделският министър Мирослав Найденов съобщи пред БНР, че служители на фонда са работили частно като консултанти. Има ли доказани нарушения от проверките, които досега сте направили и какви мерки ще предприемете срещу тях?

- Досега нямаме доказано нарушение за частно практикуване на консултанска дейност, но сме отворени за всеки сигнал, който ни бъде подаден в тази връзка. От известно време работим с Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), с която сме подписали инструкция за струдничество. В резултат на тази работа разкрихме служители, които са завишавали субсидиите по някои от проектите значително над реалната им стойност. В някои случаи това надписване е варирало от 70 хил. и 100 хил. лв. Странното е, че тези "техническо грешки" са винаги в полза на бенефециента, не на държавата. Уволнихме двама от служителите дисциплинарно, като преди това изискахме от тях писмено обяснение. Случаите са дадени и за проверка от прокуратурата, защото при редовните проверки на проектите от външни одитори, някои от служителите са попадали в извадката и неведнъж са допускали подобни "технически грешки". Тези нарушения не са по европейските програми, а са засечени при отпускането на държавните помощи от фонд "Земеделие". Съвместно с ДАНС работим и по сигналите за служители, за които има подозрение, че са работели частно като консултанти. Изискали сме проверка и от нашия вътрешен одит, ще бъдат проверени всички обработвани от тях проекти. Едва тогава, при доказани нарушения ние можем да вземем съответните решения. Въвеждаме и предпазни мерки срещу недопускане на подобни нарушения от служителите. По сигнал на ДАНС засякохме и проект, който незаконно е придвижен за разглеждане, въпреки че не е бил подписан от всички контролни звена.


Искате да кажете, че вътрешни служители си позволяват да придвижат подобни проекти, въпреки разпоредбите..?
Затова пуснах заповед всички приемно-предавателни протоколи да се придружават с декларация от експертите, доказваща, е процедурите се спазват. Този случай беше единичен и проектът е спрян. Но за нас е важно да преустановим всякаква възможност за прокарване на непроверени проекти.


А какво ще предприемете спрямо онези чиновници, които вместо да гледат проекти по САПАРД излязоха в болнични, след като им бяхте прекратили отпуските?

Сигнализирах в НОИ да се проверят всичките болнични на служителите, които се разболяха в момента, когато им прекратихме отпуските. Ние не можем насила да накараме експертите, които не желаят, да работят. Но точно в момента, когато Европейската комисия възстанови плащанията, ние трябва да сме готови и да наваксаме закъснението.


Защо през юли от Еврокомисията поискаха 98 месопреработвателни компании да върнат субсидиите, при положение, че в книгата на длъжниците на програма САПАРД има 200 фирми?

- Защото когато европейската служба за борба с измамите ОЛАФ са сигнализирали Европейската комисия, предишното ръководство на фонд "Земеделие" не е включило тези 98 фирми в книгата на длъжниците, въпреки че са задължени да го направят по еврозаконодателството. Съответният регламент гласи, че при първия получен сигнал за нередност агенцията по САПАРД е длъжна да го впише в книгата на длъжниците, особено когато има проверка и от прокуратурата. Книгата на длъжниците е акредитиран документ, в който се вписва всеки дълг, установен от вътрешните одитори от началото на програма САПАРД досега. Примерно ако проектът е бил за покупка на трактори и при проверката експертите са установили, че тракторът липсва или пък не се използва по предназначение, тогава получателят на субсидията трябва да върне субсидията за него в определен срок, защото не е изпълнил клаузите на договора. В зависимост от нарушението ние можем да изискаме цялата субсидия или част от нея в петгодишния срок от действието на договора. В книгата на длъжниците се вписват и онези нарушения, които са подадени от прокуратурата, какъвто е случаят точно с тези 98 проекта. За тях няма давностен срок от 5 години, тъй като се касае за съмнения за измами и фондът е трябвало да ги докладва на Еврокомисията още когато са получили сигнала от ОЛАФ. Информацията е била подадена и от спецзвеното на прокуратурата, което също е стартирало досъдебни производства по случаите. И досега нямаме отговор защо това не е направено, същият въпрос са задавали и от Еврокочисията.


Значи месопрерабтвателите трябва да търсят отговорност от предишното ръководство на фонда, което заради няколко нарушители и отказало да впише и тях в книгата на длъжниците, в резултат на което последва реакцията на Брюксел?

Аз не мога да отговорям за действията на предишното ръководство. Това, което направихме е, да актуализираме веднага книгата и да впишем всичките 98 компании и да изискаме връщане на субсидиите в зависимост от направените от тях нарушения. Това е можело да стане много преди нас, защото уведомленията за проверките са направени от прокуратурата още от края на миналата година и януари на 2009 г..


Какво ще се случи сега с тези 98 компании?

Включването им в книгата на длъжниците не означава автоматично събиране на дълга. До три месеца след вписването текат допълнителни разследвания не само от прокуратурата, но и от нашия вътрешен одит. Имаме споразумение с прокуратурата, която ни съдейства и в момента правим копия на 98-те проекта. След документното доказване на нарушенията ще стартира процедурата за изискуемост, като по различните проекти ще се връща не цялата субсидия, а само доказаната след проверките. По регламент Европейската комисия ще си получи необходимото вземане в рамките на две години. Прокуратурата вече доказа нарушения по десет от проектите, за които бенефециентите ще връщат над 9 млн. лв. Нарушения бяха разкрити и при 13 общински проекти, които са провеждали обществените поръчки в противоречие със закона за ЗСП (закон за обществените поръчки), без представител на фонд "Земеделие". Това беше установено от Агенцията за одит на средствата в Европейската комисия, която годишно проверява направените разходи по програма САПАРД. Нарушенията бяха установени за 2008 г., Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) ги провери и хубавото е, че тези 13 случая бяха изолирани. Ние ги регистрирахме в книгата на длъжниците, като единици ще връщат цялата субсидия, в другите АДФИ установи незначителни нарушения, които няма да имат финансови последици.


Какъв е общият дълг, който агенцията трябва да си прибере от нередовни бенефециенти от началото на действието на САПАРД?

Без тези 98 проекти, които тепърва ще се обработват общият дълг е над 50 млн. лв. От тях до този момент са възстановени едва 5 млн. лв., затова и едва от първите задачи на администрацията е да разработим схема за възстановяване на тези вземания. Защото парите се връщат на Еврокомисията от бюджета. Институциите, които участват в този процес са фонд "Земеделие" и Агенцията за държавни вземания.


Ще успеете ли до края на 2009 г. да обработите оставащите проекти по САПАРД, за да се усвои целият ресурс?

Имаше форсмажорни обстоятелства по изработка на екшън плана през миналата година, който ни отне много време. Въпреки че ЕК ни разраши да разплащаме с бюджетни средства още през август 2008 г., което беше успех за онова време, бюджетът отпусна парите едва през март т.г. След решението на Брюксел да възстанови европлащанията, спешно разрботихме план за дейстиве. Но до края на годината остава да разгледаме 300 проекта, което означава много работа. Проектите на място приключиха, командировани са експерти от други области. Но се сблъскахме с друг проблем. В миналато е била създадена лоша практика от администрацията за удължавана на срока за предоставяне на допълнителните фактури или документи за машините. По процедура той е 10-дневен, в противен случай съответните активи просто не се изплащат, но някои експерти са развили практиката на прословутите "десетдневки", както са ги наричали. Обаждали са на бенефециента, че ще му отпуснат още 10 дни за документа, срещу което е искан рушвет. По този начин се заблуждават и бенефециентите, които очакват удължаване на сроковете. Прекратих тази практика, като в бланката е записано, че срокът за представяне на документите е само 10 дни. Защото фондът по закон трябва да проверява проектите в тримесечен срок и всяко нарушаване на този срок, означава санкция за България. В момента Европейската комисия иска да ни наложи подобна санкция за 2007 г., когато тогавашният изпълнителен директор на фонд "Земеделие" Асен Друмев беше подведен под съдебна отговорност и в продължение на три месеца до назначаването на пиемника му Димитър Тадаръков плащанията не са разписвани. Санкцията е процент от изплатената субсидия за годината и този процент се определя от срока на забавянето. Борим се да докажем, че причините за неспазването на сроковете са били обективни, защото тези санкции ще бъдат в ущърб на националния бюджет.


Следва другият "горещ картоф" - програмата за селските райони. Какви мерки ще предприемете за разблокиране на програмата, където за три години се натрупаха 10 хил. проекти?

Това, което заварихме при назначаването ни, беше, че над 7 хил. проекта изобщо не бяха проверявани. От постъпили 10 хил. заявления със сключени договори бяха 2500 проекта. За три седмици нашият екип успя да приключи 1819 проекта. От тях 1432 са за "Млад фермер", 124 за модернизиране на земеделските стопанства, 20 проекта по залесяването, 18 за възстановяване на горския потенциал и 225 са общинските. Хората са мобилизирани, работят с всекидневни графици. Отделно ще наемем още 170 извънщатни служители, на които изцяло ще се плаща с европейски средства по линия на техническата помощ, без да се натоварва бюджетът.


Най-важното беше да прехвърлим одобрението на проекти до 50 хил. лв. на регионално ниво в офисите на фонда и това вече се изпълнява. Колегите по места вече разглеждат документите по две от мерките в програмата за развитие на селските райони, за млад фермер и за полупазарни стопанства. Допълнително сме командировали хора от по-слабо натоварените служби към тези с най-много депозирани проекти. Бързината обаче няма да бъде за сметка на качеството и контрола. В края на месеца очакваме и одит от Брюксел, който е планиран. Тъй като през 2008 г. бяха извършени най-много плащания, това е първата голяма мисия, която ще проверява как са одобрявани проектите. Обективно чрез извадка по всички мерки ще се видят какви са констатациите по това изпълнение.


Възможно ли е директните плащания на площ тази година да започнат още през ноември, както заяви наскоро бившият вицепремиер Меглена Плугчиева?

- Еврорегламентът казва, че плащанията може да започнат заради кризата тази година още от 16 октомври, но при условие, че всички прверки са завършени. Преди идването на новото правителство е бил разработен и одобрен от Брюксел консолидиран план за действие и в него са зарисани крайни срокове за изпълнение на изискванията към 30 ноември. Още тогава те са заложили тези срокове, които са изключително кратки, при положение, че предишното ръководство на агроминистерството изобщо не направило обновяването на орто-фото картата със земеделските парцели, което е било задълително. От 2006 г. всяка година е трябвало да снимат наново по 15% от площите, но това не е направено. Ако МЗХ не беше задвижило спешно актуализацията на картата, фермерие нямаше да получат навреме субсидиите си за тази година. Процедурата е пред приключване и снимките ще бъдат готови до 30 ноември. Десет дни след това ние имаме готовност да плащаме на хората.


Ще има ли проблем с надписването и застъпването на площи?

Крос чекс проверките са документални и там няма забавяне в обработката. Проверките на място поради пропуските в миналато вместо върху 5% от площите, ще стават върху 15%. Техническият инспекторат ги прави на база на риск анализ, чиято методика е зададена и се извършва по електронен път. Застъпванията до момента са 10%, но на база брой заявления. Понеже заявленията са много, но за малка площ земя, само 0.06% от общо декларираната земя. Застъпената площ е само 23 хил. хектара от общо 3.5 млн. ха. Това е поради разпокъсаността на земята. Проблемът е с наддекларираните площи, но и за него стопаните не са виновни. Той се е получил заради прословутите пасища и ние вече го поставихме за обсъждане при първата си среща на срещата с главна дирекция "Земеделие" към Европейската комисия. Когато България е декларирала обработваемата земя в преговорите с ЕС, попадат едни планински и полупланински пасища, които в същото време се намират и в екологичната мрежа НАТУРА. Според екоизискванията храстите в тези зони не трябва да се изкореняват заради ценните видове птици, които гнездят. Но според изискванията на плащанията на площ, хората трябва да почистват пасищата от подобни храсти. Затова ние ще поискаме от Брюксел да се направят критерии за допустимост само за тези зони, така че хората да получават субсидиите.


Кога животновъдите могат да очакват решението на този така важен за тях проблем?

- Зам. министърът на земеделието Цветан Димитров е разпоредил критериите да се изработят от експерти на научните институти, за да обосновен точно критериите за допустимост - какви видове храсти могат да се оставят. Така ще решим големия проблем с наддекларирането, защото 90% от случаите са за подобни зони. До две седмици ще го представим в ЕК за тяхното одобрение. Животновъдите трябва да са спокойни, защото от тази година ще започне изплащането и на субсидиите за глава животно. Информационната система вече е свързана с тази на регистъра на ветеринарната служба. В бюджета за 2009 г. са заложени 60 млн. лв., така че от декември парите ще могат да се изплащат.

Коментари (129)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Бате Бойко
  *****
  Неутрално

  Калинче,а гадже имаш ли си?

 2. 2 Профил на SD
  *****
  Неутрално

  Не могат да смятат ли? Или нямат софтуер за смятане?!
  Колко проекта имате, та и грешки допуснахте?

 3. 3 Профил на Mila
  *****
  Неутрално

  На колко години е това моми4е?????

 4. 4 Профил на Калинка.
  *****
  Неутрално
 5. 5 Профил на -
  *****
  Неутрално
 6. 6 Профил на проектите
  *****
  Неутрално

  а кой е казал, че всички поданети проекти трябва да бъдат одобрени, те само трябва да се проверят и да се отпуснат пари на онези, които стават... Това не е само да четеш и после да рецитираш...

 7. 7
  *****
  Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 8. 8 Профил на случайно отбил се
  *****
  Неутрално

  Какво значение има на колко години е? Важното е, да се върши работа.
  А че е млада и хубава, за това съм съгласен

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 10. 10 Профил на Читател
  *****
  Неутрално

  Тази девойка от младши експерт във фонда /със стаж по-малък от две години/ стана шеф. Тейко й пък е шеф пък на столичната пожарна и близък приятел на Б.Б. Вие ми говорете за компетентност и пр. дивотии.

 11. 11
  *****
  Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 12. 12 Профил на Земемелец
  *****
  Весело

  Требва пари за механа и моми. Не става само с акъл требва и сухо! А Наздраве!

 13. 13
  *****
  Весело

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 14. 14 Профил на NPaine
  NPaine
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  Тъй като съм особено чувстителен към не много по стари от мен млади българи работещи на високи постове в администрацията ще попитам,някой има ли информация относно въпросната госпожица? Brief CV или нещо подобно за да ми се оправи лошия вкус в устата след коментарите които четох по повод онзиденшното филмче?
  Изобщо не се заяждам,просто питам щото аз се скъсвам от зубрене а единствената награда ми е... още зубрене, а има някои набори които гледай ги какво правят(разбира се "класик" в това отношение си е Прасчо Мамин - Д.Пеевски)

  "People should not be afraid of their government. Governments should be afraid of their people."
 15. 15 Профил на Reveal
  *****
  Неутрално

  Нека всички с над 20-годишен стаж се погледнат в огледалото и да си кажат честно пред себе си какво са постигнали. Нека се огледат наоколо и си помислят с какво са допринесли за имиджа на България в Европа. Ето едно талантливо момиче, достойно да бъде лицето на България в Европа. Не го подценявайте, подкрепете го.

 16. 16 Профил на Язе
  Язе
  Рейтинг: 470 Весело

  Така ми става драго, като видя млад човек в държавната администрация.

 17. 17 Профил на Калинке Малинке
  *****
  Неутрално

  Нещата трябва да се разбишкат от Вас та до долу.
  Ето ви един материал за работа:
  09.00 часа в ден "х". При нотариус "..." в южен град "...", се изповядва сделка по покупка на 5 дка буренясала земя.
  10.00 часа. В община "у" новия собственик се регистрира като прозводител на субсидирана от ЕС, по линия на САПАРД, земеделска продукция/примерно картофи/.
  11.00 часа. На факса на фонд "Земеделие" се получават всички документи като заявление за получаване на субсидия.
  15.00 часа.София. Във фонд "Земеделие" се регистрира заявлението за субсидиране/помощи/, с всички атрибути изискуеми по програмата.
  15.30 часа. Комисията по помощите заседава и утвърждава евро-помощ за новия земеделски "производител" в размер на "..." евро.
  16.30 часа. Офис на банка "...". В... банковата сметка на новия земеделски производител светва сума от "..." евро.
  Познайте къде и... кога става това..?
  Ей тези плитки, от министър надолу, ако не се разплетат, все едно нищо не е помръднало.
  И да не си помислите, че "земеделецът" е изорал 5-тте декара?..За него еврата, за нас за бурените.
  Ха да видим как разследвате.


 18. 18 Профил на PANZER
  *****
  Неутрално

  България е страната на неограничените възможности, явно))

 19. 19 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Между другото и Юлия (фотографа) и Калина са готини мацки.
  Даже много готини

  The biggest risk in life is not taking one.
 20. 20 Профил на ха!
  *****
  Любопитно

  До коментар [#11] от "Земеделец":

  Къде видя очила?

 21. 21 Профил на БКП в дере
  *****
  Весело

  На всички червени драскачи мда така стоят нещата,

  много ясно че няма изпедарастенитв ви друсащи внучета да ги слагат за шефове я. Скъсайте си червените трътки от яд.

 22. 22 Профил на До №20
  *****
  Весело

  На първата страница на "Дневник". Май и ти си за очила!

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 24. 24 Профил на Калино моме, Калино...
  *****
  Разстроено

  Калинче, млада си, ще те използват !
  Не знам защо се нави на такава длъжност.
  Това е, не се сърди на мен...
  а на тия дето те назначиха.

 25. 25 Профил на Шарл Перо
  *****
  Весело

  До коментар [#16] от "Язе":
  "Така ми става драго, като видя млад човек в държавната администрация."...

  Даааа, Никито Василев, например,... (наречен Малкият Мук)
  Мъ, как да не се насереш от кеф???

 26. 26 Профил на нека се бори
  *****
  Неутрално

  Единственото обяснение за това необяснимо издигане на малката чиновничка, е че на никого не вярват за БГ земеделието освен на дъщеричка на баща пожарникар и приятел на ББ - може пък да проработи формулата, особено ако мадамата слуша съветите на баш-пожарникарите...

 27. 27 Профил на rex
  *****
  Неутрално

  Май се готвят да прекарват тирове през програма Сапард, а това момиче са я сложили за отвличане на вниманието! Тъжна /поредна/ булгаристанска история!

 28. 28 Профил на /e
  *****
  Неутрално

  До коментар [#7] от "Я":

  Авер,

  заради тебе смениха снимката

  И ти даде нещо на света

 29. 29 Профил на B
  *****
  Разстроено

  Е, не мога да си ги обясня тези злобни коментари, и това е.
  Интервюто е страхотно, с много подробности и много компетентно, а единственото, което чета в коментарите, са завистливи простотии.
  В такива моменти сам просто щастлива, че не ми се налага да живея сред такива хора...

 30. 30 Профил на #15
  *****
  Неутрално

  Браво! Един нормален българин на 25 завистници, мрънкачи, "естети", "ебачи" и най-вероятно - некадърници!

 31. 32 Профил на Xm
  *****
  Неутрално

  Боже, гледайте клипа от линка на 31.

 32. 33 Профил на mna
  *****
  Неутрално

  Мда, хвалбите само от един поглед май не са много обосновани, и май хвалещите не са го гледали филмчето няма лошо малко млади хора да се захванат, ама по-добре освен да са млади да имат и малко умения...

 33. 34 Профил на Десен
  Десен
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Евалата Хахо, хубаво клипче си дал.

  The biggest risk in life is not taking one.
 34. 35 Профил на абе вие четете ли изобщо интервюто, бе идиоти?!
  *****
  Неутрално

  Егати и малоумните коментари, за какво е изобщо този форум. Никой от повечето критикари тук май не е прочел интервюто, но веднага бързаме със заключенията. И изобщо хора си нямате идея за какво става дума във фонд "Земеделие" и Калина Илиева си е съвсем на мястото!

 35. 36 Профил на йотата
  йотата
  Рейтинг: 572 Неутрално

  Не го прочетох това интервю, защото се втренчих в "Еврокочисията" и започнах да правя такива щури асоциации, че...

  направо избълбуках

  /най-меката асоциация ми беше "еврокочина", ако искате да знаете. Ама веднага се самоцензурирах и се самонаказах с още 100-грама./

  Българин. Изчезващ вид. Заради липса на държава.
 36. 37 Профил на Peter
  *****
  Неутрално

  Клипа от 31 ме кара да се смея но и ме избива на тъга какъв човек са назначили, след провала на 3ната коалиция идва още един

 37. 38 Профил на Mnestheus
  Mnestheus
  Рейтинг: 418 Весело

  Компетентно, интелигентно и остроумно момиче. От такива екземпляри има нужда страната.

  טז לך יום אף-לך לילה אתה הכינות מאור ושמש
 38. 39 Профил на admin
  *****
  Неутрално

  До коментар [#35] от "абе вие четете ли изобщо интервюто, бе идиоти?!":

  Ети пък къде видя форум бе слепецо ? Това е място за коментари а не за форумни съобщения и тъпи теми.

  СТИГА СТЕ БЪРКАЛИ ФОРУМ И МЯСТО ЗА КОМЕНТАРИ !!!!!!!!!
  АКА ВИ СЕ ЧАТИ ПОЛЗВАЙТЕ КОНВЕНЦИНАЛНИТЕ ДЖИНЖИПЛЯКТОРИ (СКАЙП, АйСиКю, ДжиТолк и т.н.) ЗА ЧАТЕНЕ.

  Писна ми от малумници дето си мислят че мястото за коментари е форум !!!

 39. 40 Профил на outside
  outside
  Рейтинг: 683 Весело

  29 години е една добра възраст за висш пост в държавната администрация.
  Преди се дразнех, че децата на активните борци нямат стигане.
  Сега се дразня, че не са само те.

  И после - от държавната заплата отделили "за черни дни".
  пфу

 40. 41 Профил на stupidon
  stupidon
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Ам'чи... То и аз като видях снимката- не ми се чете интервюто...

  "Животът е като стълба на кокошарник - къс и осран." - Есхил
 41. 42 Профил на Я
  *****
  Неутрално

  До коментар [#31] от "Xaxo":

  браво за качения линк...
  БЕЗ КОМЕНТАР!
  ВИЖТЕ ГО ВСИЧКИ, КОИТО НЕ СИ СПЕСТИХТЕ МИЛИТЕ ДУМИ ДА ЗАЩИТАВАТЕ ТАЗИ КУКЛИЧКА...


 42. 43 Профил на ЗНАЕЩ
  *****
  Неутрално

  Калинче, виж Хасково- съпругата консултант,мъжът работи в фонда или службата и обратното.И не се плаши че доста време ще проверявате,трябва да се почисти "ОБОРА" иначе ще продължите да работите вурху....."ЛАЙНАТА"

 43. 44 Профил на Музар
  *****
  Гневно

  Всъщност клипът на №31 не показва нищо особено - млад човек, който в крачка (!) се опитва да разбере какъв е проблемът. Няма опит с говорене пред публика и журналисти, но това се учи и то бързо. Не си довършва мисълта, но всъщност не се знае какво ще излезе от проверките и какво може да се предприеме. Нереално е да очаквате от съвсем нов човек в конкретна област бързо да намира подходящите думи. А и ако беше обратното - да ги лее като из ведро, тогава точно това щяхте да оплювате!

  В интервюто (явно някои си държат ръцете върху или под клавиатурата и са прекалено фиксирани върху себе си) се прави преглед на завареното положение. А то е трагично. Все пак са направени поне първи стъпки на фона на предишното пълно безхаберие.

 44. 45 Профил на До Хахо 31
  *****
  Весело

  Евалата пич! Гледайте линка на #31,ще има да се чудите какво е правила тази калинка 2 години във ФЗ като младши експерт-май като директор за пръв път чува за някои мерки и програми....

 45. 46 Профил на outside
  outside
  Рейтинг: 683 Неутрално

  млад човек, който в крачка (!) се опитва да разбере какъв е проблемът.
  ------------
  ми нали това точно не е добре.

 46. 47 Профил на Зрител
  *****
  Весело

  След като гледах линка на #31 се чудя кой всъщност е дал това интервю,на клипа калинката нямаше едно завършено изречение, а тук...писмени отговори на писмени въпроси по и-мейла

 47. 48 Профил на h
  *****
  Неутрално

  Много умна и интелигентна г-ца. А за възрастта - на нас нали това ни е единият от проблемите, че хора на 40-50 години са полу-идиоти, не говорят половин език, нямат си хабер от нищо, по цял ден пият кафе и не могат нишо да свършат. Участниците в този форум в голяма степен това и показват - дивотията на средния българин.

 48. 49 Профил на До Музар
  *****
  Неутрално

  Ако поне малко разбираше от земеделие щеше да разбереш колко е скандален този клип. Как младата Калинка хич не в час с Програмата за развитие на селските райони. Да влизаш в час с елементарни неща по програмата - като това "Комисия за одобрение ли?" на която тя е председател !! Да не говорим, че "обучението" става по време на официалната обиколка на панаира в Добрич!! Ясно е че е поставена да и дърпат конците, както е ясно че всички тези слугинажни интервюта в Труд 24 Часа, в-к Сега и Дневник целят да замажат гафа, който вече е видян над 20 000 пъти и говори сам за себе си.

 49. 50 Профил на Музар
  *****
  Неутрално

  До коментар [#46] от "outside":

  Напротив, по-добре е от някой, който се има за велик и дори не се опитва да чува околните. Има разлика в информацията от бумагите, с които е работила, и от преки разговори.

  Не всеки може да бълва думи. Има хора, които се изразяват чудесно в писмена форма, но говорейки не се справят добре. Бързоречието определено не корелира с интелигентност. По-характерно е за хора с голяма уста и празно междуушие!

  Предишните, уж големи специалисти, толкова многословно поливаха нищонеправенето си, че на мен поне ми беше писнало от тях. Явно за повечето писачи тук те са критерий и модел за подражание.

  В интервюто има точни срокове - нека тогава да коментираме свършеното и несвършеното.

 50. 51 Профил на Музар
  *****
  Неутрално

  До коментар [#49] от "До Музар":

  "Ясно е че е поставена да и дърпат конците,..."

  ОК, нека е сложена за да "полага подписи" (и да носи отговорност). Все пак коментарите са твърде повърхностни, а някои дори ругателни. Пък и толкова разбирачи от земеделие да се навъртат тук?!?!?! А, стига, бе!

 51. 52 Профил на Я
  *****
  Неутрално

  До коментар [#44] от "Музар":

  като пишеш мислиш ли и четеш ли след това написаното...
  "няма опит", "не си довършва мисълта", "не намира подходящи думи"....Е!!!
  сам си го написал и в същото време я защитаваш...айде бегай...

 52. 53
  *****
  Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 53. 54 Профил на До Музар 51
  *****
  Неутрално

  В моя коментар ругатни няма и изказах аргументирано моето мнение, тъй като работя в този сектор и присъствах на Кръглата маса в Добрич. Общо взето момичето наистина не знаеше на кой свят се намира. Дано бързо влезе в час, защото ако разбира от Сапард, при ПРСР - хич я няма в час. Съгласен съм за подписа, но това само не стига. Защото като ти дърпат конците е важно в каква посока ще го правят. Ако стане гаф с ПРСР, САПАРД ще ни се види песен. Времето ще покаже кой крив, кой прав.

 54. 55
  CIA Germany
  Рейтинг: 883 Весело

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 55. 56 Профил на Музар
  *****
  Неутрално

  До коментар [#52] от "Я":

  Видяхме ги "опитните", "гладко говорещи", с "дълга, плавна и завършена мисъл"... Те затова сме на туй дередже!

  А за моите думи - вадиш ги от контекста!

  Няма опит с говорене пред публика и журналисти...

 56. 57 Профил на Музар
  *****
  Неутрално

  До коментар [#54] от "До Музар 51":

  Нямах предвид точно твоят коментар - извинявай, наистина не отделих ясно критиката към голяма част от другите коментари от отговора към теб.

 57. 58 Профил на добрич
  *****
  Неутрално

  ь калино моме кажи на нас по колко пари на глава ще се дават ако са трохи а по мои сметки 60 милиона. на овца се пада 25 левва а на крава и друг едр..добитак до 50. 60.лева регистрирани1 000 000 овце и 600хиляди крави прави това драга ми калино дано можеш да го разбереш

 58. 59 Профил на Я
  *****
  Неутрално

  До коментар [#56] от "Музар":

  миналите въобще несъм и не искам да коментирам...нито пък сравнявам госпожата с тях...
  аз ще съм истински щастлив, ако ти се окажеш прав/а защитавайки я...
  всички искаме да ни управляват можещи и знаещи...но времето ще покаже...

 59. 60 Профил на хах
  *****
  Неутрално

  Момичето не е крайно интелегентно, но със сигурност ще свърши повече работа от някоя лелка на средна възръст свикнала да прибира пари за да диша ...

 60. 61 Профил на !
  *****
  Неутрално

  Тази се представила добре в....! Браво момиче и това е начин! Подкрепям находчивостта ти!

 61. 62
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 62. 63 Профил на Reveal
  *****
  Неутрално

  Истината е, че много от негативно пишещите не могат да се погледнат в огледалото и да си дадат честна равносметка. Това си е техен проблем. Но въпреки това ги моля да подкрепят младите хора и да са солидарни с дадения им шанс. Защото техните последни двайсет години не бива да са аргумента на тяхната чисто човешка завист.

 63. 64 Профил на CIA Germany
  CIA Germany
  Рейтинг: 883 Неутрално

  @абе вие четете ли изобщо интервюто, бе идиоти?!

  Още не си е на мястото, щото не ми е седнала на неуморния само тогава л0л

  Hope is the first step on the road to disappointment.
 64. 65 Профил на Биг Дик
  Биг Дик
  Рейтинг: 418 Весело

  До всички, които толкова се впечатлявате от видеоклипа - без извинение - невероятни лапнишарани сте!. Филмчето е до такава степен тенденциозно и направено с очевидната едничка цел да дискредитира Калина Илиева, че е въпрос на елементарен здрав разум да не го приемаш "едно към едно". Въпреки титаничните усилия на авторите (скрита камера, тенденциозен монтаж, повтаряне на определени кадри, намекващ звуков фон) да ме убедят в това, което искат - аз не виждам нищо притеснително в клипа. Виждам една млада жена, която с невинен вид задава въпроси, за да се ориентира в обстановката и която очевидно не е особено обиграна в публичните прояви. Това виждам аз. И понеже имам опит с видеокамерата предлагам на абсолютно всеки желаещ следното предизвикателство - проследявам ежедневието му с видеокамера само за един ден. И след това му спретвам такова "барнато" клипче, в което самия той (или тя) няма да повярва какъв неописуем олигофрен е. Сериозно говоря.

 65. 66 Профил на outside
  outside
  Рейтинг: 683 Весело

  проследявам ежедневието му с видеокамера само за един ден. И след това му спретвам такова "барнато" клипче, в което самия той (или тя) няма да повярва какъв неописуем олигофрен е.
  -----------------
  да де, може и олигофрен да изляза, ама не съм шеф на ДФЗ.
  Мога да си олигофренясвам индивидуално

 66. 67 Профил на Земеделец
  *****
  Неутрално

  Биг Диг може да разбира от монтаж, но не разбира от земеделие. Така, че да не се изказва неподготвен какво разбирала и неразбирала. Не че не се ориентира, на нея не са и ясни основни неща по тая програма, дето ни одобряват проектите. Това няма как да си е монтаж. Изреченията, в целия разговор на теб не ти говорят нищо, но на нас много. Така, че по полека с монтажа.

 67. 68 Профил на Биг Дик
  Биг Дик
  Рейтинг: 418 Неутрално

  # outside (66) Ами "олигофренясвай си индивидуално", ти това и правиш, според мен. Забележката ти би имала значение само в случай, че си убеден, че имаш повече професионални качества от К.И. за поста "шеф на ДФЗ"...По принцип не съм ничий адвокат, освен на себе си. Но ако съдя непредубедено по това, което виждам и чувам от Калина Илиева - единствения й кусур е нейната неопитност. Предпочитам неопитен човек, който бързо влиза в час, вместо някой много светнат и обигран партиен другар, който от първия ден на поста си се заема ловко с източването.

 68. 69 Профил на е!
  *****
  Неутрално

  "Това, което заварихме при назначаването ни, беше, че над 7 хил. проекта изобщо не бяха проверявани. От постъпили 10 хил. заявления със сключени договори бяха 2500 проекта. За три седмици нашият екип успя да приключи 1819 проекта. От тях 1432 са за "Млад фермер", 124 за модернизиране на земеделските стопанства, 20 проекта по залесяването, 18 за възстановяване на горския потенциал и 225 са общинските. "
  НЯМА ДА КАЖА СИЛНАТА ДУМА "ЛЪЖЕ", ЗА ДА БЪДЕМ УМЕРЕНИ В ИЗКАЗВАНИЯТА, НО КАЛИНКА ВЪВЕЖДА В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. Я ПОГЛЕДНЕТЕ ЦИФРАТА 1819 ПРОЕКТА И СИ ВИЗУАЛИЗИРАЙТЕ КАК ПО-МАЛКО ОТ 70 ЕКСПЕРТА, ПОЧИВАЙКИ СИ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ ПО ЗАКОН, СА РАЗГЛЕДАЛИ 1819 ПРОЕКТА ИЗБИСТРЯ ЛИ СЕ КАРТИНКАТА . ЩОТО ТЕЗИ 170 ХОРА ОЩЕ НЕ СА НАЕТИ, А ТЕПЪРВА ЩЕ ГИ ПРЕПИТВАТ, НАЗНАЧАВАТ, ОБУЧАВАТ И ХВЪРЛЯТ В БОЙ. КАЛИНКА ПРОСТО ПРЕДСТАВЯ РАЗГЛЕДАНИ, НО НЕПОДПИСАНИ ПРОЕКТИ ПРЕДИ НЕЙНОТО ДОЛИТАНЕ ЗА ЛИЧНА ЗАСЛУГА.
  КАЛИНКА НЕ БЕШЕ ЛИ ПРЕДСТАВЕНА КАТО ЕКСПЕРТ В ДФЗ ПО ИЗМАМИТЕ И КОЯТО Е БИЛА ОФИЦИАЛНАТА ВРЪЗКА С ОЛАФ?! ИЗРЕЧЕНИЕТО НА КАЛИНКА Е: "Защото когато европейската служба за борба с измамите ОЛАФ са сигнализирали Европейската комисия, предишното ръководство на фонд "Земеделие" не е включило тези 98 фирми в книгата на длъжниците, въпреки че са задължени да го направят по еврозаконодателството." ЗНАЧИ КАЛИНКА Е БИЛА ТАМ - ЕДИН ОТ ЕКСПЕРТИТЕ, КОИТО СА УЧАСТВАЛИ В НЕСПАЗВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРАВИЛА. ...НО ВАЖНОТО Е ХОРАТА ДА ИМАТ ЧИСТИ ДУШИ..ПОГЛЕДНЕТЕ Й МУЦУНКАТА, ВИЖТЕ НЕВИННОТО Й ПОВЕДЕНИЕ, ОЗАРЕНО ОТ БОЖЕСТВЕНО НЕЗНАНИЕ! ПРОСТЕТЕ Й ЛЕКИТЕ ЗАМЕТКИ, ЗНАЕТЕ ЛИ КОЛКО ХОРА СА Й ПИСАЛИ ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, КОЛКО ИНФОРМАЦИЯ Й СЕ Е НАЛОЖИЛО ДА ПРОЧЕТЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ СЕДМИЦИ, А ЗА ДА С Е СТАНЕ ГОЛЯМ ЕКСПЕРТ ИНФОРМАЦИЯТА ТРЯБВА ДА УЛЕГНЕ В ГЛАВАТА. ..ТЯ ИМА ВРЕМЕ-МЛАДА Е ОЩЕ.

 69. 70 Профил на Биг Дик
  Биг Дик
  Рейтинг: 418 Гневно

  Земеделец, верно е, че не разбирам много от земеделие и не претендирам за нещо такова...Ама я ми кажете, моля - вие земеделците да не би да сте по-доволни от досегашните "земеделски" шефове, които със своята "опитност" и "компетентност" забъркаха невероятни лайна...За дереджето със САПАРД да говорим ли? - забъркано от много опитни другари, адски компетентни и светнати в земеделието и източването на фондове ...

 70. 71 Профил на outside
  outside
  Рейтинг: 683 Весело

  - единствения й кусур е нейната неопитност
  ----------------------
  че то по-голям кусур от неопитен шеф на ДФЗ има ли?
  Всичко и е наред - само дето не става за шеф на ДФЗ

 71. 72 Профил на Биг Дик
  Биг Дик
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Така да е, ама въпросът за 100 хи. долара е дали се намират опитни земеделски кадри, които да са опитни в нещо различно от корупция и източване на фондове? Защото в такъв случай "опитност" означава нещо съвсем различно...

 72. 73 Профил на Земеделец
  *****
  Неутрално

  Бик Дик, от това идва най-голямото притеснение. Щом не е в час с програмата по която ще се освоят над 3 милиарда евро, какво правим бе човек. Става въпрос за съдбите на много хора, а не за стажанска програма. И като не е в час, както по горе са написали - лесно могат да и дърпат конците. Я ми кажи тя от къде ще знае това дето я съветват добре или зле е? Вътре в материала - въпросите, които задава са абсурдни, бе човек. Все едно теб да са те назначили за шеф на монтажистите и подчинения да ти обяснява как се прави сливка на два кадъра. Не че разбирам от монтаж, но ясно се чуват въпросите , които задава. Повече от некомпетентни са. Ние трева не пасем и това дето го е казала, може да и е написано предварително. Знаем как се дават интервюта. Единствено всички земеделци стискаме палци на уж добрия и екип и нейната съвест, та да влезе бързо в час.

 73. 74 Профил на ха ха
  *****
  Неутрално

  Най ми стана хубаво от коментар №24: "Калинче, млада си, ще те използват!"
  Ми може ли такава хубава кака да остане неизползвана бе?

 74. 75 Профил на Биг Дик
  Биг Дик
  Рейтинг: 418 Неутрално

  Земеделец, мисля, че разбирам тревогите ви. Просто ужасно се дразня когато се опитват да ме манипулират, а клипът беше ужасно манипулативен и тенденциозен (без да коментирам професионалните въпроси - не разбирам от земеделие). Нямам идея коя е Калина Илиева и затова съдя по това, което чета, виждам и чувам. Явно е неопитна, явно не разбира доста неща, приемам, че ми казвате истината. Доколкото обаче съм запознат с дереджето в държавната администрация и в частност в земеделието - тънкият въпрос е колкото от наистина опитните администратори досега са стояли настрани от краденето и източването. Т.е. въпросът е какъв точно е изборът и дали не е "неопитен и не в час" vs. "опитен и в час, но крадлив". Накрая - присъединявам се към стискането на палци за "бързото влизане в час".

 75. 76 Профил на Музар
  *****
  Неутрално

  Интересно, защо специалистите не коментират написаното в статията, а съвсем воайорски налитат на клипчето?

  А крещящият коментатор - имаш ли конкретен проект, за който си недоволен? Голяма мешавица е в коментара ти - хем експерт, хем административни задължения - нещо не се връзва.


  Не защитавам Калина Илиева - протестирам срещу начина на коментиране! ГЕРБ не беше моят избор при последното гласуване. Имам достатъчно резерви към правителството, но не смятам да хуля предварително и по външни признаци. А такива са 90% от коментарите.

 76. 77 Профил на nqma zna4ka koi
  nqma zna4ka koi
  Рейтинг: 748 Весело

  До коментар [#73] от "Земеделец":

  Как разбра ,че не е в час? Момичето работи като чиновник не като говорител ... Въобще куцо ,кьораво ,сакато всички страдате от балканските предрасъдаци - щом е жена -трябва да пере и чисти ,щом е млада трябва да пие ,друса и да прави безконтролен секс ,щом е по красива от жена ви - значи е мутреса...
  Момичето има нужната КВАЛИФИКАЦИЯ и ДОСТА ПОВЕЧЕ СТАЖ във въпросния фонд от всички останали ,които могат да предложени за длъжността. По въпроса за корупцията въобще не ми се коментира - колкото повече стаж имат в администрацията толкова по корумпирани са...
  Баща и бил пожарникар - единствената държава ,в която това е минус със сигурност е България ...

 77. 78 Профил на Земеделец
  *****
  Неутрално

  Да имам проект по 121 мярка, ако ти говори нещо. Чакам повече от 8 месеца да бъде разгледан. Срока по наредба е 4 месеца. Ако не ми мине проекта до края на годината губя 10% от субсидията си. В същото време нали се сещаш че плащам кредит. Затова искам някой който разбира от тая проклета програма, защото пищмян станах, че се хванах. Да не ти обяснявам цялото кандидатсване, какво разиграване беше и каква бюрокрация. Няма какво да ти обяснявам от какво не съм доволен, защото няма да ме разбереш, като не си в сектора. Много неща има завършене!

  А до Биг Дик - Ами това е основния проблем, че не разбираш за какво става въпрос в разговора. Ако разбираше, просто щеше да говориш по друг начин. Каква манипулация, пак питам - като ясно се чува какви въпроси задава - абсурдни! Така че си оставам със стискането на палци - скептичен!

 78. 79 Профил на outside
  outside
  Рейтинг: 683 Неутрално

  До Биги:
  тънкият въпрос е колкото от наистина опитните администратори досега са стояли настрани от краденето и източването.
  -----------------------
  ама нали ти казвам, тя вече е работила там, била е един от "опитните администратори" (затова я назначиха за шеф на ДФЗ), ама освен, че нищо не свършиха (т.е. свършили са много, ама недостатъчно), ами се оказа, че сега ще имаме "неопитен" (както казваш ти), ама едновременно "опитен" администратор (спечели конкурса, едва ли заради неопитност).
  Нито си видял какво е направила, а вече хвалиш.

 79. 80 Профил на Земеделец до 77
  *****
  Гневно

  Ало, бъркаш ме нещо с другите постинги. Да видя една обидна или арогантна дума в постингите ми относно персоната на госпожицата? Имала стаж - година и половина?!! Това е несериозно. Нито съм коментирал другите и възможности, та да засягаш и жена ми! Ай секир от тук!

 80. 81 Профил на Биг Дик
  Биг Дик
  Рейтинг: 418 Гневно

  Земеделецо, ама ти явно не си човек, който разбира жеста "подадена ръка"...Което говори много за теб, за манталитета ти, както и за стойността на мнението ти за Калина Илиева. Проблемът си е твой...Сега наистина ме ядоса. А на теб основният ти проблем е, че не си склонен да дадеш на някого кредит на доверие. Какъвто К.И. безспорно заслужава - най-малкото защото се опитва да оправи бакиите на нейните много "компетентни" и "опитни" предшественици. Както и защото не се е издънила по никакъв начин, освен в очите на хората, които ИСКАТ тя да се издъни. И не отговори на един мой въпрос зададен по-горе - предпочиташ ли досегашното корупционно статукво и тоталното крадене, което беше в ущърб най-вече на вас, земеделците (ако изобщо си такъв, другарю). Вместо да дадеш шанс на един млад администратор, който има лошия късмет да е жена в една страна пълна с патриархални комплексари като теб?

 81. 82 Профил на Биг Дик
  Биг Дик
  Рейтинг: 418 Неутрално

  outside, изопачаваш думките ми като дърт адвокат с хлъзгаво разбиране за морала...Казвам единствено, че Калина Илиева ЗАСЛУЖАВА кредит на доверие и НЕ ЗАСЛУЖАВА комплексарските и злобни нападки, които получава. Съдя по хората САМО по това, което правят. За разлика от теб. Струва ми се, че имаш лични интереси по темата и лични причини да нападаш мацката.

 82. 83 Профил на Музар
  *****
  Неутрално

  Някой питаше за кратко представяне на Калина Илиева:

  http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=52&g=

  и

  http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/novini/2009/08/18/771674_kalina_ilieva_poema_upravlenieto_na_fond_zemedelie/


  В министерството по-скоро е работила като разледващ, отколкото като администратор, така излиза от краткото представяне на страницата на МС.

 83. 84 Профил на mrh52499804
  mrh52499804
  Рейтинг: 418 Весело

  Я, изгледайте това видео с Калинка. Ще ви хареса мацката!..

  http://www.youtube.com/watch?v=PmAL-LyynTE&feature=player_embedded

 84. 85 Профил на nqma zna4ka koi
  nqma zna4ka koi
  Рейтинг: 748 Разстроено

  До коментар [#80] от "Земеделец до 77":

  Това ,което съм написал след първите два реда не се отнася до твоите постове ....извинявам се ако съм те засегнал.
  Има доста хора с "балкански" разбирания из форума и именно те ме карат да пиша по този начин. Колкото до компетентността на шефката - незнам точно каква е длъжностната характеристика за позицията и ,но да се надяваш на нея като човек да се оправят нещата е наивно... Незнам как по точно да се изразя - това ,че тя не е специалист във цялата дейност на фонда може и да е някакъв минус ,но нейната основна функция там е да накара фонда да заработи. То примерно президента навсякаде лее мозък ,но да не забравяме че си назначи още 42ма съветници за да говори "умни" работи само дето с говорене до никаде не се стига ,а големите му проекти ги видяхме що за стока са... Това ,че някой съвсем тенденциозно е представил откъси (това,че са откъси говори само по себе си) говори за характера на информацията ,а именно - чиста провокация...

 85. 86 Профил на nqma zna4ka koi
  nqma zna4ka koi
  Рейтинг: 748 Весело

  До коментар [#84] от "NoNames":

  Да за същия измислен клип става въпрос ...

 86. 87 Профил на Nota Bene
  *****
  Неутрално

  Не знам как се изявява госпожицата пред публика. Определено е важно да вдъхваш доверие и да излъчваш компетентност, така, че тя може би има какво да наваксва тук.

  Сама по себе си възрастта не е проблем стига човек да усвоява бързо материала. Това скоро ще го видим дали е така.

 87. 88 Профил на outside
  outside
  Рейтинг: 683 Весело

  Биги,
  не казвам, че ен трябва да получи кредит на доверие,
  Казвам, че поста шеф на ДФЗ не е място за учене.

 88. 89 Профил на Земеделец
  *****
  Гневно

  Абе, човек някъде да прочете в постингите ми, че критикувам че е жена, че е млада. Така че коментара ти относно какъв съм е просто несъстоятелен. Критиката ми е, че е некомпетентна. Обясних защо няма да се повтарям. Думите в клипа, които въобще не са ти ясни, говорят сами за себе си.

 89. 90 Профил на До 86
  *****
  Неутрално

  Лично на тая кръгла маса в Добрич присъствах, така че мога да кажа колко е тендинциозно. Обели точно 5 общи приказки, като при един от важните въпроси за енергийните плащания,уж тя да отговори, пък даде на експерта. И нещо което го няма във видеото: На въпрос на фермери как ще бъдат разгледани всички проекти, отговорът и беше: "Ще ги накарам да работят денонощно". Смях, в цялата малка заличка. Това е несериозно.
  Явно сега са и направили програмата.Пак казвам може да не е коромпирана, да има желание, но като не е в час с механизма на работа на тая нова програма, лесно могат да я манипулират. Това е моя страх.
  Само за статистиката само тая кръгла маса беше 2 часа, как да го излъчат цялото? За другото не мога да говоря, монтирано или немонтирано, но поне там бях.

 90. 91 Профил на До 86
  *****
  Неутрално

  Последният пост е от Земеделец

 91. 92 Профил на mrh52499804
  mrh52499804
  Рейтинг: 418 Весело

  До коментар [#86] от "nqma zna4ka koi":

  Само не разбрах какво точно става въпрос за същия клип, в който Калина мрънка и гледа безпомощно към колегите си да й подскажат отговора...

 92. 93 Профил на outside
  outside
  Рейтинг: 683 Неутрално

  написано от БИГИ
  днес 12:30
  -----
  Но ако съдя непредубедено по това, което виждам и чувам от Калина Илиева - единствения й кусур е нейната неопитност. Предпочитам неопитен човек, който бързо влиза в час,
  ------ край на цитата
  ей за това говоря, не е мястото за учене - ШЕФ на ДВФ
  ето и стажа
  ---
  До 2007 г. е участвала в множество проекти, включително и ръководител на проект “Световната икономическа интеграция и бедността- Анализ и иновативни социални продукти” към Deutsche Bank Research.
  След завръщането си в България от януари 2008 г. работи в ДФЗ-Агенция САПАРД, а през юли 2008 г. е поканена да участва в екипа, разработил Плана за действие по САПАРД, с чието изпълнение програмата беше удължена от ЕК с една година.
  -----
  множество проекти (?) после една година и малко в САПАРД

 93. 94 Профил на Запознат
  *****
  Неутрално

  Аз не мисля, че възрастта и липсата на опит е чак такъв голям порок. Това са неща, които могат да бъдат преодолени, липсата на опит, имам предвид. Липсата на качества обаче е непоправимо. В случая, познавам лично Калина, това е единствения факт, който има значение- тя просто не става, на каквато и тема да я попиташ, не знае какво да отговори. Просто момичето си повярва много, не прецени, че е голяма лъжицата за нейната уста и се хвана с нещо, от което хал хабер си няма, ами няма и капацитета, за да влезе в час. Образованието й, много се съмнявам, че отговаря на длъжността, дори съвсем формално погледнато. Струва си някой да порови в тази посока - тя категорично няма магистърска степен, каквато се изисква за такъв пост. Да не говорим, че изобщо никога не е учила нещо свързано със земеделие. В ДФЗ е била секретарка на Паликарски - зам.директора, това се знае от всички. Иначе, да водила се е младши експерт в САПАРД, но я има два-три проекта гледани, я не....по-скоро - не. Изобщо съболезнования за българското земеделие.

 94. 95 Профил на outside
  outside
  Рейтинг: 683 Неутрално

  Време е за внасяне на поправка в Закона за фонд Земеделие:
  освен ценз да има и изискване за минимален опит в областта на земеделието - 10 години.

 95. 96 Профил на Земеделец
  *****
  Разстроено

  Ето написаното от "запознат" подкрепя тезата ми. А наистина това въобще го пропуснах, но и на мен ми направи впечатление - няма нужното образование - нито е учила нещо свързано със земеделието, нито мениджмънт , а икономически отношения и комуникации. Какво общо със земеделието? А от написаното от запознат, ставам все по скептичен.

 96. 97 Профил на outside
  outside
  Рейтинг: 683 Неутрално

  Какъв е тоя "Университет за Техника и икономика в Берлин"
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_universities,_colleges,_and_research_institutions_in_Berlin
  в Берлин има 4 университета
  Humboldt University of Berlin
  Technical University of Berlin
  Free University of Berlin
  The Berlin University of the Arts;
  все пак може да съм в грешка, слаб ми е немския
  http://de.wikipedia.org/wiki/Hochschulen_und_Forschungseinrichtungen_in_Berlin
  може и Вики-то да е в грешка

 97. 98 Профил на Запознат
  *****
  Неутрално

  За които четат немски, това е сайта на т.нар. "университет", който е завършила Калина Илиева - http://www.fhtw-berlin.de/. Поинтересувах се и ми обясниха, че това е действително висше училище, но на доста ниско ниво и с подобен имидж. Степента, с която се завършва това училище е htw magister, което е различно от нашата магистърска степен. Интересно е защо никой от министерството не провери това. Знам, че дипломата не прави човека, но ако човекът лъже за дипломата си, дали трябва да му се вярва и да се слага на такъв пост????

 98. 99 Профил на Земеделец
  *****
  Гневно

  Ужас!! Напълно подкрепям - не става въпрос за дипломата, а защо лъжат за нея? Защото е спуснато назначение, кукла на конци - както си и мислех. Дано и ги дърпат поне в правилна посака и затова да са я назначили!

 99. 100 Профил на outside
  outside
  Рейтинг: 683 Весело

  не е вярно
  по-долу е написано:
  ---
  Момичето има нужната КВАЛИФИКАЦИЯ и ДОСТА ПОВЕЧЕ СТАЖ във въпросния фонд от всички останали ,които могат да предложени за длъжността.
  ---
  изобщо хора си нямате идея за какво става дума във фонд "Земеделие" и Калина Илиева си е съвсем на мястото!
  ---
  Калина Илиева ЗАСЛУЖАВА кредит на доверие и НЕ ЗАСЛУЖАВА комплексарските и злобни нападки, които получава. Съдя по хората САМО по това, което правят.
  ---
  какво тук значи някакъв си опит, ценз, диплома. При тази всенародна любов

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK