Веселин Вучков: МВР ще похарчи тази година 999 млн лв., ще се създаде Национална полиция

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

© Красимир Юскеселиев

ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ, ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИИнтервюто на заместник-министъра на вътрешните работи Веселин Вучков е пред Силвия Великова за програма "Хоризонт" на Българско национално радио. Поводът е обявяването на "Реформата на МВР: състояние и перспективи". Поместваме интервюто с малки съкращения


Изглежда като да искате да дадете позитивни новини на критиките, които напоследък заливат МВР.


- Не става дума за това да се дават позитивни новини. Наистина в последните няколко седмици в тази сгъстена атмосфера на говорене по повод на два-три случая, които несъмнено, разбира  се, показаха, че има слабост в професионалното ръководство на по-ниско ниво. Някак си темата за административната реформа в МВР остана на по-заден план, но независимо от всичко мисля, че
не е редно да се отклоняваме от нашия дневен ред. Тези цели, които сме си поставили преди две години и половина, последователно да си ги изпълним, така щото, от една страна, вътрешното министерство да стане една малко по-прозрачна и публична институция. От друга страна, пък да не изоставаме темповете на реформи, които сме си начертали преди две години и половина, и мисля, че днес това, което ще обявим като събития, които са се случили, погледнато ретроспективно назад във
времето, така, ще бъдат разбрани от медиите и от широката публика. В същото време ще начертаем и това, което предстои да се случи до средата на тази година, защото смятаме, че общо взето това е хоризонтът, който трябва да гледаме напред. Каквото  има да се случва като реформи най е редно да се случи до лятото  или есента на тази година, защото след това очевидно предизборната атмосфера няма да позволява сериозни крачки напред или назад.
Да поговорим за служителите на МВР, това, което им обещавате - съкращаване на 3000 щатни
бройки от 1 февруари. Живи хора ли са това, хора от улицата ли са или от кабинетите?


- Утре на заседание на Министерски съвет ще бъдат съкратени 3000 бройки от  щатната численост, общата щатна численост, така да се каже, на теория на вътрешното министерство. Само искам да напомня, че в началото на 2010 г. ние разсекретихме щата и едновременно с това  фиксирахме за първи път в нормативен акт точния брой щатове, които функционират в МВР. Най-напред беше 61 170, месец май 2010 г. съкратихме с 3000 щатни бройки и сега след внимателен анализ на това, което се случи през последната година  и половина, ще съкратим още 3000 щатни бройки. Това е щатът,
който се утвърждава от всяко ведомство. Ще стане 55 170, но по-важно е да кажа колко са били и колко ще бъдат реално заетите  щатни бройки във вътрешното министерство.


През януари 2010 г. в МВР работеха 56 440 човека. Тогава стана едно голямо кооптиране на две големи  институции извън МВР. Това е телефон 112 и "Гражданска защита" плюс около 191 човека от специалната куриерска служба и една дирекция АФКОС, която беше към Министерски съвет. Повтарям, началото на 2010 г. в МВР работеха и получаваха заплати 56 440.
Последователно, за две години, по собствено желание или пенсионирани по идея на ръководството бяха  3000 човека. На тяхно място не бяха назначавани други хора и към 1 януари 2012 г., и към днешна дата, реално в МВР получават заплати 53 440 човека. Така че можем да обобщим, че за две
години сме съкратили около 3000 човека. Не знам дали има друга администрация, която може да каже, че е направила такава административна реформа.


Въпросът е дали е административна реформата.


- О, категорично, категорично според мене. Административна реформа, макар че. . .


Ще цитирам един политик, който говореше за чантаджиите в МВР, затова искам да ви попитам всъщност кого съкратихте?


- Това вече е друг въпрос - за вътрешното реално управление на  щатовете в министерството. Ние направихме няколко редукции за тези две години и половина. Именно идеята беше да съкратим
ръководните звена и да увеличим хората, които са на улицата. Само ще напомня, че от началото на миналата година обединихме "Гражданска защита" и "Пожарна безопасност", плюс това обединихме Главна дирекция "Криминална полиция" и "Досъдебно производство". Две редукции, сериозни, непознати досега. Сега предстои да се случи още нещо. До средата на тази година с хоризонт февруари и април месец в Народното събрание на две четения да се направят следващите промени в Закона за МВР.


Става дума за създаването на Главна дирекция "Национална полиция", така ли?  Която ще интегрира ГДБОП и... какво е ГДКП?


- Ще интегрира две главни дирекции, които в момента паралелно  функционират, това са двата стълба на всяка национална полиция - "Криминалната полиция", която разследва престъпления по
правилата на НПК, и униформеният състав, който се нарича у нас "Охранителна полиция".


А защо се налага да се прави това и това механично ли е или обосновано смислово обединение?


- Това е обосновано, най-малкото защото това беше последният неизпълнен етап от предизборната програма на партия ГЕРБ, който трябва да се случи. Но пък във всяка национална администрация и
вътрешно министерство, общо взето, трябва  да има едно звено, което да символизира националната полиция, и тъй като всяка национална полиция, повтарям, за пореден път ще го кажа, има два
 основни фундамента - това са "Криминалната полиция", която събира доказателства по НПК, и униформеният състав, който символизира "Охранителната полиция" - тези две дирекции ще бъдат
 обединени и ще се наричат Главна дирекция "Полиция" или "Национална полиция". Освен това предстои до три месеца да открием и новата сграда на "Охранителна полиция", непосредствено
 до новата сграда на "Криминална полиция", така че те и физически, така да се каже, ще бъдат на едно място.


Те обаче ще запазят, предполагам, профила си. Криминалистите ще  разследват, охранителната част ще охранява, или ще има някаква колаборация?


- Ще си запазят профила, просто вътрешно дори ще има една обособеност на "Криминална полиция", криминални полицаи и униформен състав. В това отношение няма да има промяна.


А началниците - ще се редуцират, ще се увеличат?


- Със сигурност ще се редуцират. Не само това, още докато обсъждането на промените тече в парламента, особено преди второ четене, ще заработи и щатната комисия, която ще направи и новия
щат на Главна дирекция "Национална полиция" с категоричното изискване да има нова редукция на администрация и повече хора по улиците, които охраняват обществения ред или пък събират
доказателства за пред съда.Началниците и администрацията ще се редуцират.

  
 Каква ще е цената на тази реформа от гледна точка на обезщетенията, които ще трябва да се плащат? Може ли министерството да си ги позволи, въпреки че има висок бюджет?


-  Всичко, всичко, което досега сме направили, е в рамките на нашия бюджет, който така или иначе беше редуциран. Искам да ви кажа една цифра, която днеска също за първи път ще обявим, тъй
като доста обвинения имаше за това, че се харчат много пари от вътрешното министерство. Да, парите не са никак малко. Тази година ще бъдат похарчени около 999 милиона, но...


МВР ще похарчи около 999 милиона лв. без даренията

 
Това е без даренията, нали?


- Това е без даренията, да. 2009 година МВР пое функция от  цяло едно закрито министерство за извънредните ситуации. Тогава това министерство имаше бюджет около 92 милиона лева, а
бюджетът на МВР 2009 година, гласуван от предишното Народно събрание, е бил 1 милиард и 32 милиона, така че общият бюджет на  МВР и МИС през 2009 година е бил около 1 милиард и 110 милиона лева. Последователно 2010, 2011 година, 2012 година, знаете тези  дискусии, бюджетът беше намален, сега е под 1 милиард лева. Въпреки това ние изпълняваме и функциите, които поехме от това закрито министерство.


Кажете сега за даренията. Многократно се появяваха публикации, че  независимо от това, че бяха забранени, под друга форма се получават. Вече е стартирала и процедура в комисията по жалбите в Европейския парламент и ще има проверка по сигнал на граждани. Има ли от какво да се притеснява МВР по отношение на това обещание, че ще сложи край на даренията?


- Не. Мисля, че след септември няма от какво да се притеснява МВР. Тогава въпросът беше решен по един доста кардинален начин. Общо взето бяха забранени даренията с няколко изключения и мисля, че като се обясни, ако им такава процедура, сега разбирам за нея, не виждам...


Твърди се, че през тези изключения минават бившите ви дарители,  които ползват общините, за да снабдяват пак МВР...


-  Не, сега са конституирани новите общински съвети. Не виждам това какъв проблем може да предизвика. Общинският съвет, който има политически представители на различни партии, гласува със
специални решения, ако реши, разбира се, само ако имат волята за  това, да дари, да кажем, определена сума за гориво за патрулните автомобили, които обикалят около общината. Става дума
 за малки суми в малки общини също.


Правите ли обаче тази проверка не защо ги дават общините, а защо някой ги е предложил през тях, още повече знаете в какво състояние са общините в България в момента, някои от тях са с
тежък дефицит.


- Не, честно казано, досега не сме имали сигнали някой да злоупотреби по този начин - физическо лице да дари на общината, пък общината да дари на полицията. Наистина, съвсем откровено ви  го казвам.


Но ако има сигнали, ще ги проверите, така да разбирам.


- Разбира се, ако има сигнали, това ще го направим, но това е тема, в която не виждам възможност да бъде уязвено вътрешното министерство. Става дума и в двата случая за защита на един публичен интерес. Общината не може да няма ангажимент към охрана  на обществения ред. Даже бих казал, че това трябва да се засилва оттук насетне с промяна в някои местни закони, защото кметът обещава пред изборите какво ли не, а той няма реалната възможност да упражни свои правомощия по охрана на обществения ред. Да, ние създадохме възможност за създаване на общинска полиция.  Само че това могат да си го позволят по-богатите общини. И тази тенденция непрекъснато се увеличава, почти всяка седмица. Сега по-малките общини, разбира се, ще им излезе много по-евтино да платят 100 или 200 лева за бензин или дизел на патрулните автомобили, отколкото да създават звена общинска
полиция, които няма да бъдат толкова ефективни и ще бъдат много по-скъпи.


За да завършим темата с реформата, да минем към друга част от вашата реформа, някои други законодателни промени, кажете доколко тя е консултирана със синдикатите. Знаем, че те са
чувствителни по тези въпроси. Така, общо взето сте под заплахата  от протести.


-  Направихме две големи промени в Закона за МВР.  Всяка промяна, разбира се, сме преминавали през цялата траектория на общественото обсъждане.  Сега ще бъде по същия начин. И всичко се
консултира със синдикатите, като, разбира се, искам специално да  подчертая, че синдикатите имат определена роля - да вземат отношение по теми, които касаят социалните ангажименти в
министерството.          


Съкращаването на служители такава тема ли е?


- Съкращаването на служителите до известна степен е такава тема. По-скоро става дума за това дали ще се посегне на някои социални нива на защита, които са постигнали служителите на МВР.  Но по отношение на чисто професионални решения - какви дирекции  да има вътрешното министрество, какви правомощия да има определено звено във вътрешното министерство, мисля, че
синдикатите не би трябвало да взимат отношение. Онзи ден също направихме среща, в петък, със синдикатите във връзка с една идея за това, че платеният годишен отпуск на служителите на МВР,
 държавните служители особено, така както е фиксиран в Закона за  вътрешното министерство, е много голям и ние реално не можем да  позволим на служителите да го ползват. И се опитахме да
обясним, че е необходимо да се направи известна редукция в това отношение. Те казаха, че ще обмислят този вариант, който сме предложили. Ние всъщност сме предложили няколко варианта. И
писмено тази седмица ще получим техните становища, ще продължим да разговаряме. Много е важно да се говори в крайна сметка, защото и те са хора, които разбират, че в едни строги финансови
ограничения не може нещата да продължават по този начин.


Тоест когато утре Министерският съвет приеме това съкращаване с 3 хиляди бройки, после ще има някакъв допълнителен  диалог със синдикатите кои да са тези 3 хиляди извън онова,
което вие като ръководство смятате да правите на управленско ниво?


- Да.  След като се фиксира намаляването на бройката, след това тези съкратени бройки ще бъдат разпределени по различните звена и тогава, разбира се, ще си направим своите консултации.


Сега, полицейското насилие. Днес вътрешната комисия на парламента ще изслушва професионалното ръководство на МВР по тази тема. Вие казахте в началото на разговора, мисля, че, така, точно съм ви записала, за последните случаи, за някои проблеми, които на
по-ниско ръководно професионално ниво са били констатирани. И вие ли смятате, че някъде надолу е проблемът, а не на върха на професионалната пирамида в МВР, както чухме да казва Калин Георгиев?


- Ежедневно и ежечасно вероятно във вътрешното министерство се провеждат многобройни на брой
операции или пък процесуално-следствени действия, огледи претърсвания, изземвания, разпити на обвиняеми, разпити на свидетели. Вярно е, че тези два случая, които толкова много нашумяха, показаха един проблем, който незабавно прикова общественото внимание.


Вие го бяхте идентифицирал преди една година, но МВР след това всеки път, когато ставаше дума за полицейско насилие, се опитваше дълго да отрича, че има такова.


- Мисля, че не е необходимо да се отрича, когато има проблем с прояви на полицейско насилие, най-малкото защото това може да предизвика едно чувство на всепозволеност у някои служители, защото такава инерция несъмнено има. Затова, когато има такъв симптом на проблем или реално идентифициран проблем по-добре е той да се признае, като в същото време да се предприемат такива мерки, че, от една страна, да не се отслабва инициативата на полицейския състав, защото непрекъснатото сочене  с пръст към полицаите има опасност да доведе и до такъв нежелан
 момент. В същото време, разбира се, да не забравяме нито за момент, че полицейските служители са призвани преди всичко да охраняват човешките права...


Промяната в закона, за която искам да спомена, във връзка с аспекта употреба на оръжие  и помощни средства не е толкова простичка работа, колкото може би ни се струваше в началото. Защото трябва да съобразим много стандарти, които са фиксирани в европейската конвенция за правата на човека, в едни много по-общи термини, фиксирани са и в доста решения, над 30,  срещу България на съда по
правата на човека в Страсбург. Най-общо казано, да се въведе стандарт за абсолютна необходимост при употреба на физическа сила, помощни средства и оръжие.


Който означава какво?


-  Ние поработихме няколко месеца с няколко неправителствени организации, освен това ни помогна в това отношение омбудсманът,  Върховна касационна прокуратура. И сега е необходимо да огледаме за последен път предложенията, които сме фиксирали ние с работната група във вътрешното министерство. Най-общо искам да  кажа няколко базови елемента на проектите, които ще предложим
за обсъждане в Народното събрание, и тогава, разбира се, ще разчитаме на помощта и на неправителствения сектор. Най-напред  ще фиксираме задължението при използване на физическа сила и помощни средства полицейските органи да вземат абсолютно всички мерки за опазване живота и здравето на лицата, срещу които са насочени. Освен това използването на физическа сила и помощни средства да се преустанови незабавно след постигане на тяхната законна цел е нещо друго много важно. Ще се забрани използването на животозастрашаваща сила за задържане или предотвратяване бягство  на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, освен
ако лицето не представлява опасност за своя живот и здраве или живота и здравето на другиго. Общо взето по този начин ще стоят нещата и при употребата на оръжие.Ще се забрани използването на животозастрашаваща сила за задържане или предотвратяване бягство  на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, освен
ако лицето не представлява опасност за своя живот и здраве или живота и здравето на другиго.

Това са законовите термини. Обяснете простичко какво означава това.


- В момента няма такива изисквания, особено при ненасилствено деяние, да не се употребява оръжие за задържане или предотвратяване на бягство на лице...


А какво беше това, което анонсира главният секретар Калин Георгиев, обучение
по етика? Какво, преди да ни задържат да ни кажат добър ден ли
или?


-  Другата седмица - четвъртък, петък и събота, във Велико Търново ще направим едно голямо професионално...


Не, аз ви питам, защото вие сте преподавател и в академията на МВР и предполагам, че там се учат такива неща. Какво не е научено?


- Значи, това, което има предвид Калин Георгиев и което трябва  да има предвид всеки висш ръководител, е едно изключително уважително отношение към правилата, разписани в Закона за МВР и НПК. Това имаше предвид Калин. Той не носи персонална отговорност според мен за това, което се случи в Перник, защото не е бил там и не е ръководил непосредствено тази операция.


Да правиш оглед или претърсване, или изземване, абсолютно подробно разписан в тотални разпоредби на НПК, което изобщо не е  случайно, че законът изисква конкретно да се разписват тези
процедури с по 10-12 алинеи във всеки член от Наказателно-процесуалния кодекс. Защото, от една страна, трябва да постигнеш достоверност, убедителност на резултата. От друга страна, да не застрашиш, да не накърниш основни човешки права. И  поемните лица, и кой трябва да присъства, и какви актове се издават по този повод, как се разрушават стени или други повреди  върху жилището - всичко конкретно е описано в Наказателно-процесуалния кодекс.


Именно затова се питам какво трябва да научат тези хора, след като всичко е описано в Наказателно-процесуалния кодекс. Не  пишеше ли... в смисъл какво е вашето обяснение, че някой разрешава на човек, който е задържан, да реже някакви жички в къща, да ходи до килер?


- Ами аз мисля, че и премиерът, и Калин Георгиев казаха своята оценка за тоя случай - несъмнено това е огромна грешка.


Казаха, но какво ще се случи с разследването после. Защото когато няма наказан за това убийство, ще бъде посочен отново съдът като виновник, а в случая дали това е редно?


-   Въпреки всичко аз чисто професионално предизвикателство според мен за прокуратурата, въпреки това, което се е случило. За първото разследване, което е във връзка с отвличането на момичето и след това последвалото й убийство. Въпреки това, несъмнено този гаф, който се е случил със самоубийството на прословутия Чочо, въпреки това, казвам, според мен обвинителната  теза може да се докаже с по-голямо майсторство на прокуратурата.


Твърди се обаче, че има липсващи подписи, предоверяване на детектора. Между другото, вие, как коментирате това, че психолозите и детекторът започват да се превръщат в основно
средство за разследване, при положение че знаете, че детекторът в съда няма как да бъде доказателство.


-  Да, детекторът, всъщност полиграфът, който се ползва в нашия  институт по психология, няма непосредствена доказателствена стойност. Той може да ориентира оперативните работници, а и
разследващия прокурор да съберат определени доказателства. Не, въз основа само на самопризнания разследващ полицай и прокурор няма да повдигне обвинение, просто защото не само е записано в НПК, но това го има и в конституцията, и в европейската конвенция за правата на човека. Всеки от нас знае, че самопризнанието не е царица на доказателствата. Не само осъдителна присъда не може да има на основа само на самопризнания, но дори и обвинение не може да се повдигне.Огромната част от разследващите полицаи и другите полицаи извършват качествено процесуално-следствени действия, за което ней-сериозно доказателство е това, че в България 94 - 95 процента от
присъдите в крайна сметка са осъдителни.

Тоест, да кажем накрая, тези хора, които ще работят в криминална полиция, те ще обединят разследващите, наново ли започват да учат  НПК и правилниците, част ли от тях имат нужда да учат тези неща? Началниците им ли ще ги учат и ще ги обучават?


-В МВР в момента има на производство над 200 хиляди досъдебни производства. Работят
изключително много съвестни разследващи полицаи, изключително компетентни, и то в недобри материални условия. Много от тях сега приключват конкурса в прокуратурата и съда, и между
другото, най-добрите ни отиват и стават прокурори и съдии, разследващи полицаи. Това показва, че те имат много висока компетентност. Тоест да не правим обобщение въз основа на два или три случая, които несъмнено, несъмнено показват, че има проблем, но въпреки това ще кажа, че огромната част от разследващите полицаи и другите полицаи извършват качествено процесуално-следствени действия, за което ней-сериозно доказателство е това, че в България 94 - 95 процента от
присъдите в крайна сметка са осъдителни.

Ключови думи към статията:

Коментари (40)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1611 Гневно

  Нови измишльотини.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 2. 2 Профил на Beyond
  Beyond
  Рейтинг: 1134 Неутрално
 3. 3 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1477 Неутрално

  Веселин Вучков: МВР ще похарчи тази година 999 млн лв., ще се създаде Национална полиция - А бе, знаех си аз, че нямаме полиция, ама сега за 999 млн лв. ще се пробват да "създадат" полиция. Дано им се получи от първия път, че са бая пари и за втори опит може и да няма.

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на Daj Ribu
  Daj Ribu
  Рейтинг: 1078 Весело

  999 млн - хитра цифра
  Няма дори и милиард
  Циркаджии и смешници

  Рибу, рибу - дай рибу, рибу, рибу - дай
 6. 6 Профил на Daj Ribu
  Daj Ribu
  Рейтинг: 1078 Весело

  До коментар [#4] от "berbenkov":

  Полицията е още по-тъпа,
  отколкото скъпа

  Рибу, рибу - дай рибу, рибу, рибу - дай
 7. 7 Профил на Режисьор на Дублажа
  Режисьор на Дублажа
  Рейтинг: 796 Неутрално

  'академията на мвр = магнаурската школа

  Обществото на бъдещето: робство без господари. "Н.Давила"
 8. 8 Профил на mitkobomb
  mitkobomb
  Рейтинг: 515 Весело

  Ех дано след тия похарчени пари от джоба на българския данъкоплатец поне малко се вдигне интелектуалното ниво на полицията ,че освен да харчи пари поне да свърши някаква работа
  полезна за обществото !!!

 9. 9 Профил на mitkobomb
  mitkobomb
  Рейтинг: 515 Весело

  До коментар [#7] от "NO2ID":Лошото е че и тия като главния секретар на МВР завършили школата на ФБР се командват от "Магнаурската школа "

 10. 10 Профил на maya2
  maya2
  Рейтинг: 571 Неутрално

  "Това е обосновано, най-малкото защото това беше последният неизпълнен етап от предизборната програма на партия ГЕРБ, който трябва да се случи."

  хахахахаххахахахаххахахахаха

 11. 11 Профил на richardnixon
  richardnixon
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Във Финландия броят на униформените полицаи е 8500, а тук - над 35 000 от общо 58 000. Финландия вече е почти равна на БГ по население, три пъти е по-голяма и има най-дългата граница в Евросъюза с най-криминалната му съседка - Русия. за каква реформа тук балтавят - това е преместване на хората от ДС, на зетьове, бълдъзи и други роднини от единия крачол в другия! не стига, че харчи ужасно много, ами си върши и калпаво работата - я вижте този престъпник в мола с две приказки накара тъпото ченге да го бие пред камерите. Сега ще плащаме в Страсбург всички за този абсолютен непрофесионализъм!

 12. 12 Профил на Режисьор на Дублажа
  Режисьор на Дублажа
  Рейтинг: 796 Неутрално

  [quote#2:"Beyond"]Money For Nothing[/quote]

  да продължим така . само малко да перефреазирам dire straits
  Maybe get a blister on your MIDDLE finger

  Обществото на бъдещето: робство без господари. "Н.Давила"
 13. 13 Профил на saseff
  saseff
  Рейтинг: 627 Неутрално

  "Веселин Вучков: МВР ще похарчи тази година 999 млн лв., ще се създаде Национална полиция".....????
  От къде тия пари?
  Тия полицайчета найстина се самозабравиха в тази България.

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  saseff
 14. 14 Профил на saseff
  saseff
  Рейтинг: 627 Неутрално

  И стига вече с тия дарения(рекети и подкупи).
  Що само на вас полицайчета се дават дарения да го ева аааа.????

  Публикувано през m.dnevnik.bg

  saseff
 15. 15 Профил на pavelsilistra
  pavelsilistra
  Рейтинг: 809 Весело

  [quote#5:"Count Raven"]999 млн - хитра цифра
  Няма дори и милиард [/quote]

  Е, Бойко ще извади от ръкава още 1 милион, та да ги закръгли на милиард ! Сега с тези девятки, някой национален полицай ще вземе да се обърка ...

 16. 16 Профил на pezar
  pezar
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Щом Цветанов стана Министър на тази Полиция , няма какво да чакаме от вас .

 17. 17 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1608 Любопитно

  До коментар [#9] от "mitkobomb":

  Преди да отиде на курсове във ФБР главния секретар също е минал през "магнаурската школа". Никакви заблуждения - продукт е на онова недоразумение, нагло наречено академия.
  От там излиза брак.
  А бракът както и да го подлагаш на високи технологии си остава брак.

 18. 18 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1115 Неутрално

  "обвинителната теза може да се докаже с по-голямо майсторство на прокуратурата."

  Значи, това дето са о*рали полицаите от университетския град Перник, ще трябва да го оправи прокуратурата. Предлагам въпросния град да премине към Западните покрайнини доброволно, та да не се занимаваме отново със Страсбург

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 19. 19 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1384 Весело

  от статията: "Ще си запазят профила, просто вътрешно дори ще има една обособеност на "Криминална полиция", криминални полицаи и униформен състав. В това отношение няма да има промяна."
  Както аз го разбирам това означава: разместваме креватите и назначаваме една нова мадам - по смяната на чаршафите.

  Иначе умее да приказва Вучков - много думи и нищо съществено!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 20. 20 Профил на ncuxonam
  ncuxonam
  Рейтинг: 684 Весело

  "Въпреки това, несъмнено този гаф, който се е случил със самоубийството на прословутия Чочо, въпреки това, казвам, според мен обвинителната теза може да се докаже с по-голямо майсторство на прокуратурата."

  Майстореее, майстореее...

  Животните отвън се взираха от прасе към човек, от човек към прасе и отново от прасе към човек; но вече беше невъзможно да се каже кой какъв е.
 21. 21 Профил на chelsea87
  chelsea87
  Рейтинг: 564 Неутрално

  Сега се гордеят,че намалили бюджета ма милицията от 1.1 милирда лева на 1 милиард.Смешници!По добре да усвоят фотосинтезата и да не получат една стотинка!

 22. 22 Профил на Xintu
  Xintu
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Еиии, тоя ще ни издави в думи, то не бе интервю, то не бе чудо.

  Едва удържах до към средата (на интервюто), ама мъка, почити на всеки въпрос на журналистката, й се налагаше да до-уточнява неща, въпреки тоновете думи в отговора на г-на.

  Close to the Edge
 23. 23 Профил на stile libero
  stile libero
  Рейтинг: 627 Неутрално

  До коментар [#2] от "Beyond":
  как за нищо? А кой ще ни следи в интернет и ще ни слуша телефоните? Това пари струва, ей!

 24. 24 Профил на typalypa
  typalypa
  Рейтинг: 515 Неутрално

  На тоя мога да цитирам една древноримска поговорка- КАКВАТО Е МИТАТА ВРАНА ТАКАВА Е И НЕМИТАТА ЧЕРНА - със тея пари и бес тези пари ако няма ГЕНЕРАЛНА реформа ще е същият ефект . Затова има избори да се лишим от настоящите реформатори и да изберем следващите . Използвам РЕФОРМАТОРИ за да не давам повод за цензора .

 25. 25 Профил на dimko
  dimko
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Национална полиция означава ли , че 10-12 % от оперативния състав на криминалистите и охранителите ще помургавее или ще смени имената си с муслимански ? Ако не , обединението в нова структура ще е "механично" , а не това , което е най-важно и за Обществото и за самата дейност , то да бъде във висока степен - "по-организмично" ...

 26. 26 Профил на Ivan Petrov
  Ivan Petrov
  Рейтинг: 789 Неутрално

  Напушва ме на смях, като чета!
  Цялата история прилича, като тази с военния резерв?!
  Защо 'бе или този номер ли ще мине?!
  Раздайте на Народната милиция чорапогащи с тайни джобове на тях с цип - да не загубят оборота, че знаем за Вечното началство!

  "Ако истината, която съм казал, Ви изглежда шега, а всъщност Ви накърти - означава, че съм уцелил шегата - за непросветените: шегувал съм се!" Vankata
 27. 27 Профил на Georgi Yordanov
  Georgi Yordanov
  Рейтинг: 684 Неутрално

  ... това означава ли, че до сега полицията не е била национална? ... щото имам едни подозрения - била е на някого - персонална (и все още е!).
  Та . . както са се изказали колеги по-горе - без реформа с бля-бля и тъпоидиотски обяснения нищо няма да се случи!
  ...ии това с последната точка от предизборната програма на герб... че ще се изпълнииии ... направо разби тиража - дали истински си вярват - аз не!

  Да правим каквото трябва, пък да става каквото ще!
 28. 28 Профил на Vedrin Jeliazkov
  Vedrin Jeliazkov
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Според мен не е редно числеността на служителите на МВР (в момента 53440 души) да надхвърля числеността на служителите на МО (в момента около 42000 души).

 29. 29 Профил на saurai
  saurai
  Рейтинг: 8 Неутрално

  висшето политическо ръководство не знае ли или не помни че някога преди 7-8 лета имаше НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ПОЛИЦИЯ" със криминално направление и охранително направление. създадоха КП и ОП да има повече комисари, ст комисари - т.е генерали - вождове , а няма индианци ......

 30. 30 Профил на paolo51
  paolo51
  Рейтинг: 515 Весело

  Много бях впечатлен от заключението за създаването на
  "Криминална полиция", която разследва престъпления по
  правилата на НПК. Ето това вече е новина. Най-накрая ще работят съгласно закона ! Браво !

 31. 31 Профил на demonoid - чао тирани!
  demonoid - чао тирани!
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Цялото интервю е едно нищонеговорене. От което става ясно, че административна реформа на практика няма, чантаджиите си остават (един от тях дава интервюто), а вината е на низшия ръководен състав, но никога на Цецо и неговата арогантност.

  http://whynot-reflect.blogspot.com/
 32. 32 Профил на ПАСТОРА
  ПАСТОРА
  Рейтинг: 840 Неутрално

  В началото на 2010 - щат 61 170 с реално заети 56 440 (естествено с бюджет за 61 170) и след "едно колямо кооптиране" съкратихме тези дето ги няма и се риформиръхми до 58 170.
  След като някои напуснаха и се пенсионираха, а ние никого не назначихме, сега сме 53 440 при щат и бюджет за 58 170.
  Сега предстои нова трудна реформа - да съкратим още 3 000 незаети бройки и да станем по щат 55 170. Нищо, че пак сме с 2 000 над реално необходимите.

  По натаък не ми е необходимо да чета.
  Това да си милиционер е трудна работа. Да преливаш от пусто в празно и да убеждаваш, че и двете са пълни.
  Давам един метод за една чаша.
  1/2 празна = 1/2 пълна
  умнножаваме двете страни на уравнението по 2 и получаваме
  празна = пълна

  На теория - практиката подтвърждава теорията,
  но на практика не е така.

  Моля съфорумците да не използват определението "милиционер" като обида, защото милиционер вече не е професия, а диагноза.

 33. 33 Профил на Ritter 1
  Ritter 1
  Рейтинг: 458 Гневно

  Проблемът е на ниското ниво- на улицата.
  Докато обикновените полицаи се държат като милиционери, няма как да сме Европа!
  Идете в Германия и вижте ще срещнете ли някъде дебел полицай! Абсурд! Но нашите в БГ са много велики, за да вървят пеш по улицата, камоли да са вежливи към гражданите!

 34. 34 Профил на laundromat
  laundromat
  Рейтинг: 458 Любопитно

  Абе каква е пък сега тази "Национална полиция"?! Тя до сега да не е била интернационална?!

 35. 35 Профил на convince
  convince
  Рейтинг: 1308 Неутрално

  Бюджета на МВР отдавма е прехвърлил ЕДИН МИЛИАРД ЛЕВА, но за пред хората, за благозвучие се споменава 99 милиона 999 хиляди 9999 стотин лева и 99 стотинки.

  Някак никак си. Даренията няма да ги броим.

 36. 36 Профил на DrAvalanche
  DrAvalanche
  Рейтинг: 1134 Неутрално

  Въпросът не е толкова в сумата, която ще похарчат, а в начина по който ще я похарчат и в ефективността. Защото според мен целта на всяка институция е да предоставя адекватни услуги на данъкоплатците

  Just get on stage AND FOOKING AVE IT
 37. 37 Профил на elevation04
  elevation04
  Рейтинг: 627 Весело

  Мале, горе-долу по 20 хил. на човек ще профукат тези юнаци или всеки българин от пеленачето до най възрастния ще се раздели с 150 лева да ги даде на тези търтей...
  А отделно колко пари се плащат на охранителни фирми и алармени системи и срещу това не получаваме никаква сигурност.

 38. 38 Профил на марулко
  марулко
  Рейтинг: 458 Неутрално

  по брой полицаи на глава от населението сме номер 1 -едва ли има държава която да ни стигне

 39. 39 Профил на Вени Г.
  Вени Г.
  Рейтинг: 1127 Неутрално

  "психолозите и детекторът започват да се превръщат в основно
  средство за разследване, "

  Още по-лошо, средство за манипулация, натиск, шантаж и насилие върху неудобни свидетели, ето бриялнтен образец как и защо се работи с психолозите и с детектора:
  http://semkiibonbonki.blogspot.com/2011/11/blog-post_19.html

  Най-добрият аргумент против демокрацията е 5-минутен разговор с избирател - Уинстън Чърчил
 40. 40 Профил на drachan
  drachan
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Е няма ли някой да каже на кое място сме в ЕС по брой полицай на глава от населението!?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK