Менда Стоянова: Не се очаква възстановяване на бурканбанк

Менда Стоянова: Не се очаква възстановяване на бурканбанк

© Красимир ЮскеселиевДанъкът върху лихвите по депозити е нелогичен за най-бедната страна в ЕС, такива текстове противоречат на конституцията, нарушава се банковата тайна. Такива коментари продължават да съпровождат гласуването на промените в Закона за ДДС в Народното събрание. Във вторник вечерта стана известно, че депутатите се отказват от записания срок, който предвиждаше банките да внасят наложения 10% на сто данък върху доходите от лихви в хазната, като това ще става всеки месец. Отпадна засега и идеята да се обложат доходите на физически лица от хазарт, както и тези от търговия с акции на фондовата борса. По тези теми разговаряме с Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия в Народното събрание.


Продължават упреците към желанието на управляващите да се обложат с данък приходите от лихви по депозити. За себе си смятате ли, че в най-бедната страна в Европа това беше наложително в този момент?
- Смятам, че е справедливо. Защото в България е възприет модел на данъчно облагане с пропорционално ниска данъчна ставка, което предполага тя да е широка и да няма изключени от облагане доходи. В този случай доходът от лихви вече много години е изключен и аз лично не виждам аргумент това да продължи, а да се облагат всички други доходи – от труд, от граждански договори, от наеми и т.н. Така че за мен разширяването на данъчната основа и с доходите от лихви е справедливо и доста закъсняло.


Един от контрааргументите е, че доходите, които са се превърнали в депозити, са били обложени.
- Категорично няма двойно данъчно облагане. Главницата наистина е обложена с данък, никой не я облага в момента. Предвижда се данък не върху самите депозити, а върху допълнителния доход от лихва, който се получава от тях. Ако техният притежател не ги беше депозирал в банка, а беше купил примерно някакъв имот и го отдаваше под наем, този доход щеше да бъде облагаем с 10%, а допълнителният доход от неговата "инвестиция" депозит сега не се облага. Мисля, че се възстановява справедливостта.
Има коментари, че доходът от лихви би трябвало да се вписва в годишната декларация на доходите и с него да се намалява данъчната основа...
- Няма такава практика. Платените данъци да се приспадат от доходите преди тяхното облагане. Няма такъв механизъм в нашето данъчно облагане. Когато плащате данъка върху заплатата си, преди това не приспадате от нея платения данък за апартамента си или някакъв друг данък. Така че не виждам никаква логика за подобни разсъждения.


Има и предложение да има минимална сума, която, да речем, е според изискванията на съответната банка за даден депозит, лихвите върху която да не се облагат. Има ли шанс да възприемете подобна идея?
- Това не е възможно по няколко причини. Първо, защото необлагаемият минимум, ако се въведе, трябва да включва доходите от лихви по най-различни сметки, които могат да бъдат в най-различни банки. И чисто технически това не може да се случи. Единственият начин е лицето в своята декларация да декларира доходи от депозити и сметки, което пък от своя страна ще затрудни хората и би нарушило банковата тайна. Има и още една причина – не е правилно да има необлагаем минимум за доходите от лихви, както няма и за другите доходи.


Тоест не може да се говори за нарушаване на банковата тайна, каквито мнения има?
- Няма такъв проблем. Хората няма да подават декларация, банките ще го правят общо за банката, а няма да посочват конкретни клиенти. Така че няма опасност за банковата тайната. Много важно е и че хората няма да се занимават с декларирането на тези доходи и с плащането на данъка.


В крайна сметка с днешна дата има ли яснота - дали всички видове разплащателни сметки няма да се облагат, защото бяха дадени примери само с тези, по които хората си получават заплатите  например, а това не изчерпва видовете?
- Вчера с екип от Министерството на финансите проведохме среща с представители на банковата асоциация за уточняване на подробностите. Всъщност се потвърдиха анализите, които Министерството на финансите беше направило, че има и разплащателни сметки, по които се получават пенсии, но които по наредбата на БНБ и по сметкоплана на банките не се третират като такива, а като спестовни или влогови сметки. Така че ние ще прецизираме текстовете, така че да бъдат освободени от облагане. В крайна сметка данък ще има само за лихвите по влогове, по които има уговорен срок.


От разговора си с банкерите останахте ли с впечатлението, че ще имат техническата възможност да подготвят софтуера си, за да могат да отчисляват този данък от началото на годината, още повече че има чуждестранни институции, на които софтуерът не се пише и поддържа в България?
- На вчерашната среща се изясни, че няма проблем банките да пренастроят софтуера си до Нова година. Уточни се и че всъщност банките всеки месец ще подават декларация до НАП, която ще включва общия размер на изплатените от тях лихви и дължимият върху тях общ размер на данъка – тоест само две цифри. И така до десето число на всеки месец ще внася дължимият данък върху сумите. Това е технически възможно и изпълнимо и няма да има трудности за банките. Другото, което стана ясно, е, че това ще изисква минимални технически усилия и разходи, така че нямаме опасения, че това ново задължение на банките ще им струва скъпо и те ще трябва по някакъв начин да го прехвърлят на своите клиенти. Категорично уточнихме, че разходите ще бъдат минимални.


Тоест отпада вариантът, записан в проекта, че превеждането на суми ще става на три месеца?
- Ние смятаме, че не е редно да им оставяме три месеца този ресурс да работят с него.


От думите ви излиза, че банкерите не са изразили никакви резерви към тази промяна, а от публичните им изяви не останахме с такова впечатление...
- Категорично вчера в разговора нямаше и нотка на това банкерите да изразят позиция против или не. Те са банки, не са правителство и не определят данъчната политика. Колкото до последиците – в изявление на БНБ и на шефа на асоциацията на банките, а и на вчерашната среща стана ясно, че изобщо не се очаква данъкът да доведе до теглене на парите от депозитите и възобновяване на така наречения бурканбанк. Това е и съвсем логично, защото хората, които биха спестили 10% данък, теглейки си парите, биха загубили 90% доход от лихва. Защото, държейки ги вкъщи, те не им носят доход. Това не е разумно, да не говорим пък за риска от съхранението на тези пари извън банките, докато всички вложения в тях са гарантирани по закон и са сто процента защитени от държавата.


Появиха се изчисления, че всъщност държавата ще обложи отрицателна доходност, тъй като лихвите, които предлагат банките по депозита не надхвърлят инфлацията, ако се вземе за пример периодът от септември година назад...
- Не виждам защо трябва да обвързваме това с инфлацията. Това е един от всички видове доходи. Не може за този конкретно доход да има някакви специални режими. Не виждам изобщо аргументи за такова нещо.


Бившият конститутицонен съдия Георги Марков вече коментира, че това облагане противоречи на Конституцията, защото ще обложи доходи, условията по които са договорени с банките далеч преди да се въведе данъкът...
- Да, четох становището му. Принципът, който е въведен в Закона за облагане доходите на физически лица, е на облагане на дохода към момента на получаването му, а не към момента на възникване на този доход. Ако имате доход от заплата за октомври, ноември и декември, но по някаква причина той ви се изплати през феврураи, на вас ще ви удържат данък, когато бъде изплатен. Същият принцип е приложен  за всички доходи. Затова го прилагаме и за доходите от лихви. Аз лично не виждам нищо противоконституционно в това, но сме възложили на юристите на парламента да дадат мнение има ли основание за противоконституционност.


Аргументът за такава позиция е, че има дългосрочни депозити, сключени преди 1-2 години, например, когато притежателите им не са знаели, че ще бъдат обложени, а не би трябвало правила да влизат със задна дата...
- Да, но доходът от лихва се облага в момента, когато се получава. Бих се върнала в 2008 г., когато се въведе плоският данък. Тогава се получи същият ефект, но с положително значение за хората. Техните доходи от 2007 г. бяха обложени с по-ниския данък, а не с валидния към момента на тяхното получаване.


Разбирам, че нямате и опасение, че президентът ще се възползва от правото си на вето върху тези промени?
- Не виждам такова основание.


Бивш заместник финансов министър откри пропуск в текстовете, които се обсъждат в бюджетната комисия, който ще доведе до законова невъзможност този данък да бъде наложен. На практика няма препратка към текстовете, които определят ставката...
- Има техническа грешка. Ние също я видяхме. Ще бъде поправена.


Защо се отказахте от обсъждания данък върху печалбата от хазарт и приходите от търговия с акции?
- Облагането на дохода от печалби от хазарт не може да се разглежда самостоятелно, а в контекста на облагането на доходите от хазарт въобще. В България е възприето да се облага с 15% данък всеки един залог, независимо от това дали той ще донесе печалба или загуба. Ако след това обложим и печалбата, на практика ще се получи двойно данъчно облагане. Така, ако се вземе решение да се облагат печалбите на физически лица от залагане в хазартни игри, би трябвало да се промени начинът, по който се облага хазартният оператор и той също трябва да плаща данък върху разликата между залозите и изплатените от него печалби. Това между първо и второ четене на закона не е възможно да се случи технически, защото предполага да се въведе софтуерна система и при операторите, и в НАП, за да се контролира този процес. Сегашният модел е доста по-опростен и гарантира по-добре постъпването на приходите от хазарт в хазната.


Колкото до печалбите от търговия с акции – тази преференция е от 11 години и беше въведена с цел да се стимулира капиталовият пазар. Независимо от това след 11 години не виждаме развитие. Това показва още веднъж, че преференциите не изпълняват целта, за която се дават. А в този момент пазарът е слаб и сумите, които минават през него, са толкова малки, че данък като сериозен приходоизточник не може да се очаква. От друга страна, администрирането на такъв данък би било повече като сума от постъпленията от него. Затова се отказваме, защото един от основните принципи на извършването на бюджетни разходи трябва да бъде ефективността – те да са по-малко от приходите.


Логично звучи, но не можеше ли това да се прецени, преди изобщо да се стигне до неговото обсъждане?
- Такива текстове така или иначе не са внесени, те възникнаха само като идея в публичното пространство.

Коментари (156)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Мадлен
  Мадлен
  Рейтинг: 450 Неутрално

  На чужд гръб и сто тояги са малко.

 2. 2 Профил на sow29372525
  sow29372525
  Рейтинг: 595 Неутрално

  "Менда Стоянова: Не се очаква възстановяване на бурканбанк"

  Ти само гледай...

 3. 3 Профил на nochkopenev
  nochkopenev
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Има ли "бурканбанк" - ще се увеличат кражбите по домовете с има няма 100 процента

 4. 4 Профил на patladjan_1991
  patladjan_1991
  Рейтинг: 568 Весело

  За всеки случай може да сложите един тлъст данък "Буркани".

 5. 5 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  Ще облагате и бурканите ли бре Мента?

  ПП Данък лихва е едно от най-тъпите политически решения в близката история.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 6. 6 Профил на madagaskar
  madagaskar
  Рейтинг: 940 Гневно

  Не се очаква възстановяване на бурканбанк

  Ти ли ще решиш или хората с влогове?

  Хората няма да подават декларация, банките ще го правят общо за банката, а няма да посочват конкретни клиенти.

  А БАНКИТЕ как ще се отчитат пред НАП? Нали трябва да се обосноват от къде са тези пари, нали трябва да се направи насрещна проверка, дали сумите са верни, и така пак ще се стигне до конкретните клиенти с влогове! За глупаци ли ни мислите!
  СМРАД!

  Ако МЗ предупреждава, че „пушенето убива“, редно е и ние, пушачите, да предупреждаваме, че кражбите в Министерството на здравеопазването убиват повече
 7. 7 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3899 Неутрално

  ...Колкото до последиците – в изявление на БНБ и на шефа на асоциацията на банките, а и на вчерашната среща стана ясно, че изобщо не се очаква данъкът да доведе до теглене на парите от депозитите и възобновяване на така наречения бурканбанк. Това е и съвсем логично, защото хората, които биха спестили 10% данък, теглейки си парите, биха загубили 90% доход от лихва...

  Права е, че няма да се изтеглят парите.
  Тези, с дребните кинти - няма смисъл.
  За големите депозити ... Левон вече сподели, че имат механизми съвсем легално да ги "обработят" така, че данъкът да е реално 2%, че и по-малко.
  Толкоз.
  Нищо неочаквано. Ще обръснат мат'ряла. Пак.
  Честито, мат'рял!

 8. 8 Профил на Long One
  Long One
  Рейтинг: 616 Весело

  Аз моята "бурканбанк" не съм я закривал въобще.

  "We dance like marionettes, Swaying to the symphony... Of destruction"
 9. 9 Профил на purple_rain
  purple_rain
  Рейтинг: 450 Любопитно

  "Категорично няма двойно данъчно облагане. Главницата наистина е обложена с данък, никой не я облага в момента. Предвижда се данък не върху самите депозити, а върху допълнителния доход от лихва, който се получава от тях. Ако техният притежател не ги беше депозирал в банка, а беше купил примерно някакъв имот и го отдаваше под наем, този доход щеше да бъде облагаем с 10%, а допълнителният доход от неговата "инвестиция" - депозит сега не се облага. Мисля, че се възстановява справедливостта.'
  Кратко,точно и ясно,какво повече има да се коментира! Ясно е,че никой не обича да плаща данъци,но държавата трябва да има някакви приходи все пак,нали!

 10. 10 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2448 Неутрално

  На когото 10% данък върху лихвата от депозита му се виждат много, винаги може да си инвестира парите на БФБ, хахахахахахаха!

  Гяурбаджийски, червени и "патриотични" евнуси на Сараите, развейте бялото знаме! Ако нямате бял плат, събуйте си гащите! Под тях нямате нищо за криене!
 11. 11 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Весело

  До коментар [#5] от "Тони!":

  Ти като водещ експерт във всички области иди и го обясни на европейците, защото те са приложили доходите от капитал да се облагат във всяка една държава без България.

 12. 12 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3899 Весело

  [quote#4:"patladjan_1991"]За всеки случай може да сложите един тлъст данък "Буркани". [/quote]

  Не данък, а акциз!
  Върху тарата - и буркани, и капачки

 13. 13 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 672 Неутрално

  А не е ли редно аз да питам тогаз, банковите такси както и лихвите по кредитите пък да се признават за разход ДА ГЕ! Ей богу, дай да сме сериозни! Значи като реализирам доход от лихва, требе да платим данък, а като ми вземат от вече обложените пари лихва по кредит или такса за управление на сметката или за превод, мога да се снимам така ли МенТа Стоянова?
  Тва Баце Моню световния банкер ли те поучи?

 14. 14 Профил на leon12
  leon12
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  Без уговорки - Ако Герб наистина са го закъсали толкова, че посягат на спестяванията на хората, значи нямат място в обществото като политическа сила. Глуповатите изхвърляния, че, видите ли - така било и на Запад няма да хванат "дикиш", защото събирането на данъци там няма нищо, ама нищо общо с правилата в България. Ако се въведе този данък, трябва да се приобщи данъчната ни система към цивилизованата. Това, от друга страна е напълно невъзможно. Облагането на лихвите в нашия случай се превръща в чиста кражба! Бат Бойкооо, влез в час, че ще ти намаляме поведението, май, както вървят работити

 15. 15 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1760 Весело

  До коментар [#11] от "Wrornoxmaniak":

  Уорни, както обикновенно при теб, клавиатурата ти изпревари мисълта. Казах политическо тъпо решение, а не икономическо. Понеже сам няма да схванеш - да обясня.
  Икономически, на страната към настоящия момент й е все тая за тоя данък. Прихода от нея, комбиниран с разхода е нищожен.
  Политически обаче носи много негативи за Герб. Те тепърва ще се усещат, като се окаже, че двугодишния ми син вече трябва да подава данъчна декларация, например.
  Другата чисто политическа тъпня е, че този данък, макар и да има своя смисъл и практика е чисто ляво решение. Навсякъде е въвеждан от леви партии като част от лява политика. С въвеждането му, Герб си забиха още един куршум в идеята да са дясна партия.
  Схващаш ли?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 16. 16 Профил на niki2003
  niki2003
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Който не иска да плаща десятъка, отива в Сърбия, Македония или Турция, открива си депозит и превежда сумaтa от депозита от българската банка в новата.

 17. 17 Профил на leon12
  leon12
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#11] от "Wrornoxmaniak":
  Хаах, не се прави на идиот! Данъчната система в Европа няма нищо общо с нашата, бре! Гоуеми "дърводелци" сте, няма майтап..наистина

 18. 18 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#16] от "niki2003":

  Яко! Аз ако бех, щех в Руанда да открия сметка

 19. 19 Профил на patladjan_1991
  patladjan_1991
  Рейтинг: 568 Неутрално

  [quote#12:"xm..."]
  Не данък, а акциз!
  Върху тарата - и буркани, и капачки [/quote]
  Не съм експерт и не знам дали е възможно, ама имам идея за нещо по-ефективно - данък и акциз. Възможно ли е и двете, да бъдат сложени? Също така, да се въведе задължение всички капачки да са метални. След това се наемат 20 000 ченгета, на които единствената им цел е да ходят с метални детектори по дворовете и да търсят къде са заровени "скритите данъци".

 20. 20 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Весело

  До коментар [#15] от "Тони!":


  [quote#15:"Тони!"]Прихода от нея, комбиниран с разхода е нищожен.[/quote]

  То, когато си експерт по всички теми, но като цяло си неграмотен, естествено че ще търсиш ефектът от такава мярка не там където е насочен.

 21. 21 Профил на leon12
  leon12
  Рейтинг: 1391 Весело

  [quote#15:"Тони!"]Герб си забиха още един куршум в идеята да са дясна партия.
  Схващаш ли?[/quote]
  Трудна работа, губите си май времето. Герберите са зомбирани и за тях волята на батя им Бойко и гавазите му са единственото правило, което им носи кислород за дишане Никаква собствена мисъл!

 22. 22 Профил на Eternal Barabarian
  Eternal Barabarian
  Рейтинг: 948 Весело

  Това, че не се очаква, не означава че няма да се случи . . .
  Също както и много други неща които обкръжението на ББ не очаква, но са всъщност неИзбежни!!!

  Предварително изгубени войни не водя!
 23. 23 Профил на gsb
  gsb
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#11] от "Wrornoxmaniak":

  Аз па а те питам, що не кажеш нещо за моя пост а? Как па в цела Европа вноската по ипотечен кредит се признава за разход а у нас Мента и твоя кумир, както и ти нещо се пропуснАли тоя факт ми се чини?!
  Внимавай ей, че Монката ще ти обложи и хонорарите от PR отдела на ГЕРБ!!

 24. 24 Профил на danakoplatec
  danakoplatec
  Рейтинг: 561 Неутрално

  "Продължават упреците към желанието на управляващите да се обложат с данък приходите от лихви по депозити. За себе си смятате ли, че в най-бедната страна в Европа това беше наложително в този момент?
  - Смятам, че е справедливо. Защото в България е възприет модел на данъчно облагане с пропорционално ниска данъчна ставка, което предполага тя да е широка и ДА НЯМА ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ОБЛАГАНЕ ДОХОДИ."
  Ето това е нагло вече! Това е подигравка с целия народ, с техните спестявания от лишения, за да съберат бели пари за черни дни! А тази кокона надута, нека да каже, като е толкова "справедлива" какво правим тогава с тези 1500 лв. на калпак там горе по върховете, дето ги вземат всеки божи месец безотчетно и необложени!?

 25. 25 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3899 Весело

  [quote#3:"nochkopenev"]Има ли "бурканбанк" - ще се увеличат кражбите по домовете [/quote]

  Явно не си наясно с технологията "Бурканбанк".

  От виден чичо Скруч, който я е практикувал в направо "научен" вариант, ми е споделена следната технология (споделена безплатно и моля ни Криско, ни Блатечки да не скачат!) ...
  Та така ...
  Вземат се едно малко бурканче и един голям буркан. Малкото да може да влиза в големия. Измиват се идеално, подсушават се и се дезинфекцират с чист медицински спирт, след което се оставят да изсъжнат от спирта. Докато съхнат се навиват кайметата на руло. Максимално стегнато. После се слагат плътно в малкото бурканче. Рулото каймета трябва да го изпълва максимално плътно, та почти да не остава въздух. После се затваря с капачката като бурканче зимнина. След това се слага в големия буркан, като наоколо се излива гипс така, че бурканчето да остане в средата на големия буркан, който се залива до ръба с гипса. Малкото бурканче трябва да остане под нивото. След това големият буркан се зтаваря херметично и ... се заравя в тайна доба и на тайно място.ю
  Никакви апаши не са страшни след това. Дори гербавите

 26. 26 Профил на Yomega
  Yomega
  Рейтинг: 837 Неутрално

  Стоянова, баба ми имаше няколко хиляди лева на депозит и всяко тримесечие почти ритуално ходеше да си взема лихвата от 30-40 лева. Статистиката на БНБ показва, че много голяма част от депозитите са точно в тази група между 1,000 и 10,000лв и убеден съм голяма част са на пенсионери. Върви да им обясниш на тях как се едната ръка им даваш няколко лева в повече пенсия а с другата им ги взимаш от депозитната лихва...

 27. 27 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Весело

  До коментар [#16] от "niki2003":

  За двустранни споразумения, чувал ли си.

 28. 28 Профил на nomer37
  nomer37
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Според мен Мента, подобре беше да се намалят лихвите по депозитите и съответно лихвите по кредите, така Мента всеки вложител ще спомогне на бизнеса за по-леко бреме, но Мента какво разбира от бизнес. Другото, което повече ме притеснява, че няма никаква законова база, колко пари да взимат банките за едната бележка. Преди време си спомням Мента как един младо семейство се борят за връщане на 100лв от ДОД, а банката културно им искаше 50лв за бележката. Да не стане така, аз да имам да плащам 10лв данък, а банката да ми иска 50! Нали се сещате кога ще отида да си подам декларацията, Мента ще ме менти!

  "Отдавна твърдя, че социализмът има нещо общо със СПИН. Предимно се предава по наследство и по полов път." Антон Кутев
 29. 29 Профил на milena_82
  milena_82
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#5] от "Тони!":
  Съгласна,с тези грешни идеи за пореден път Дянков показва нищо друго освен паника и неспособност да се оправи с финансовата политика на страната!

 30. 30 Профил на leon12
  leon12
  Рейтинг: 1391 Весело

  [quote#20:"Wrornoxmaniak"]не там където е насочен.[/quote]
  И..я сега се изкажи експертно къде е насочен, а? Напъни мозъчната си гънка да видим какво ще роди..Хич ва няма, чесно. Виждаш глупостта в действията на правителството, ама нали си верен на Партията, гласуваш, без да мислиш

 31. 31 Профил на leon12
  leon12
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#29] от "milena_82":
  Ама, разбира се! И на децата стана ясно защо са тези "мерки", които по-скоро граничат с ПАНИКА!

 32. 32 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Неутрално

  До коментар [#17] от "leon12":

  При такава отчайваща неграмотност осен да се подигравам друго не мога да направя.

 33. 33 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Любопитно

  До коментар [#30] от "leon12":

  То, на теб и да ти го обясня пак няма да разбереш, та какъв е смисълът да го правя?

 34. 34 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  Лихвата не е доход/поне в България/.Тя даже не покрива инфлацията.Има една поговорка-лакомо дупе кръв сере.

 35. 35 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1760 Весело

  До коментар [#20] от "Wrornoxmaniak":

  То като си експерт по милиционерските фуражки нищо чудно да вярваш на официалното становище на Дянков по въпроса, че този данък ще изкара парите от банките и ще ги вкара в икономиката. Ще ги изкара, да знаеш. На депозит от 1млн, данъка е 6 000лв. Сещаш ли се как някой ще си рискува милиона заради 6 000лв? А тия с 1000лв депозит ще ги вкарат в икономиката и те ли?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 36. 36 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 735 Любопитно

  [quote#9:"purple_rain"]но държавата трябва да има някакви приходи все пак,нали![/quote]
  Да. Например от КОНТРАБАНДА, сива икономика...!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 37. 37 Профил на patladjan_1991
  patladjan_1991
  Рейтинг: 568 Неутрално

  [quote#20:"Wrornoxmaniak"]То, когато си експерт по всички теми, но като цяло си неграмотен, естествено че ще търсиш ефектът от такава мярка не там където е насочен. [/quote]
  А тъй, кажи му да вземе пример от теб. Ти като експерт по "герберознание", не си позволяваш да се изказваш експертно по теми, извън герберската компетентност. Е това е професионализъм и принципи. Евала!!!.

 38. 38 Профил на BG Territory
  BG Territory
  Рейтинг: 1899 Гневно

  ...стана ясно, че изобщо не се очаква данъкът да доведе до теглене на парите от депозитите...

  Хайде да видим колко няма да доведе. Аз мойте си ги тегля и закривам всичко върху което се дължат данъци в БГ. От мен и лев данък няма да видите герберасти. Поздрави на Боце, Дянкофф и Цв.Цв.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 39. 39 Профил на mitkaloto_
  mitkaloto_
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#20] от "Wrornoxmaniak":
  Би ли споделил, каква е икономическата идея на данъка върху лихвите, че аз не се сещам за друга, освен за една: да се намерят допълнителни бюджетни приходи.
  И към друг, по-горен твой пост: това, че дадена мярка се прилага в други страни, не е аргумент за въвеждането й там, където все още не се прилага. По тази логика, аз ще питам: защо да нямаме прогресивен данък върху доходите, след като в пчти всички развити страни от ЕС той е такъв? Усещаш ли, че аргументът "щом другите го правят, значи е добре и за нас", сам за себе си, не върви.

  Pather Panchali (Satyadjit Ray)
 40. 40 Профил на ku4e
  ku4e
  Рейтинг: 720 Неутрално

  Посегнат ли на лихвите на българина, ще бъдат наказани на изборите.

 41. 41 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Весело
 42. 42 Профил на leon12
  leon12
  Рейтинг: 1391 Весело

  [quote#33:"Wrornoxmaniak"]та какъв е смисълът да го правя?[/quote]
  Бягаш по тъча, а Значи даже ти си видял глупостта в това Дянково действие, бравос, Уорни! ще стане човек от тебе, имам надежда!

 43. 43 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  До коментар [#39] от "mitkaloto_":

  Логиката е, че Дянков е счетоводител, а не министър. Дянков гледа да му излезе баланса на бюджета, в рамките, в които му го искат. Плюсчетата и минусчетата да са точно. Затова той гледа - оттук може някое милионче, оттам някоя дупчица и запушва и пренасочва като истински счетоводител. А ти питаш за политика - политика би могло да се води от истински министър, какъвто Дянков не е. Той е добър счетоводител, но никакъв министър, затова политика от него не очаквай.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 44. 44 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  СТРАХОТЕН аргумент: "...Има и още една причина – не е правилно да има необлагаем минимум за доходите от лихви, както няма и за другите доходи...."
  Нещо да пречи на "народните" представители да гласуват за необлагаем минимален доход? Освен факта че 90% от получаващите заплати декларират смешни доходи, ама никой не може да изправи тази кривда?

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 45. 45 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Любопитно

  Менза Стоянова изпуска психологическия ефект от налагане на данък върху лихвите! Аз не бих гласувал за ГЕРБ! Минимум 5% губят герберясълите с този дребно кариран данък, а в същото време доходите от хазарт и акции на борсата не ги облагат!!

  Дянков , нали се водеше от социалната справедливост, бре лъжльо?

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 46. 46 Профил на leon12
  leon12
  Рейтинг: 1391 Весело

  До коментар [#40] от "ku4e":
  Бойко не е толкова глупав, за да не го е видял. Антените му работят, но вече са без ефект - животът започна да ги изхвърля като ненужни дрипи на бунището на историята. Търсят приходи панически. Похарчиха тотално всичко. Сега седят като наакани малки дечица и чакат някой да им избърше "акото"

 47. 47 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Неутрално

  До коментар [#39] от "mitkaloto_":


  [quote#39:"mitkaloto_"]Би ли споделил, каква е икономическата идея на данъка върху лихвите, че аз не се сещам за друга, освен за една: да се намерят допълнителни бюджетни приходи.[/quote]

  Приходите в бюджета се очакват да са малко над 32 и половина милиарда. Сметни, ако можеш де тези 100 и двайсеина милиона какъв процент са?

 48. 48 Профил на diegos
  diegos
  Рейтинг: 829 Неутрално

  Не мисля че Мента е състоятелна да говори за доходите на населението. Тя е специализирана в прикриването приходите на определени люде. И вместо интервюта, трябва да дава показания пред прокурор... примерно за Киро от Катуница...

 49. 49 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#39:"mitkaloto_"]По тази логика, аз ще питам: защо да нямаме прогресивен данък върху доходите, след като в пчти всички развити страни от ЕС той е такъв? Усещаш ли, че аргументът "щом другите го правят, значи е добре и за нас", сам за себе си, не върви. [/quote]

  При ГЕРБ логика няма в нито едно управленческо решение!!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 50. 50 Профил на leon12
  leon12
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#45] от "Курт Деликуртев":
  Щуц, не мога да не те поздравя за верния коментар!+++++

 51. 51 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  [quote#6:"madagaskar"]Не се очаква възстановяване на бурканбанк

  Ти ли ще решиш или хората с влогове? [/quote]
  Наистина ли считаш че хората ще предпочетат да не получават никакви лихви, вместо 90% от сегашните лихви? Това ми прилича на лафа "ще си извадя окото, та тъщата ми да има кьорав зет"

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 52. 52 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  До коментар [#41] от "Wrornoxmaniak":

  Коментирам фуражке - първо имаме покачване на разходите в статията преди данъка да бъде факт. Значи не е заради него. Второ, тези 10% от 6% лихва, както вече казах, нямат никакво значение. И понеже не съм голословен като теб, за да цитирам проучвания, които нямат реално отношение, давам пример - в последните 5 години, лихвените проценти извървяха сериозна промяна в нивата си, и то с пъти. Това по никакъв начин не промени драстично нивата на спестяванията и депозитите. А разликите в лихвите надвишаваха значително ефекта, който ще нанесе въпросния данък. Аре приятно размишляване

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 53. 53 Профил на leon12
  leon12
  Рейтинг: 1391 Весело

  [quote#47:"Wrornoxmaniak"]Сметни, ако можеш де тези 100 и двайсеина милиона какъв процент са?[/quote]
  Хехе..мисли, бре, преди да вадиш "умозаключенията" си! Ако наистина не му трябват и са несъществена част, за чий "реже" главата на бате си Бойко с този "дребен" приход? Наистина предизвиквате смях, като се чудите от кой кладенец да донесете вода, тц..тц..

 54. 54 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  До коментар [#43] от "Тони!":

  Тони, стига с тез наивни мантри, бре! Всеки министър на финансите е счетоводител. Но трябва да се гледа и с очите на справедливостта, а при Дянков точно това чувство липсва!

  Ако ГЕРБ се провалят на изборите той пак ще работи в Световната банка или МВФ. Вече като "добър" бивш финансов министър!!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 55. 55 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Неутрално

  До коментар [#39] от "mitkaloto_":

  Депозитите са 34 и половина милиарда лева и постоянно растат. Последното увеличение е с 14%. В България приходите от труд се облагат, но тези от капитал - не. От там идва и изкривяването. Въпросът е как да накараш тези пари да работят за икономиката. Дянков е гений.

 56. 56 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Весело

  До коментар [#53] от "leon12":


  [quote#53:"leon12"]"реже" главата [/quote]

  Нали се имаш за умен, бе. Най-големият депозит в страната е на Ахмед Доган. Коментирай?

 57. 57 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  [quote#34:"hodounski"]Лихвата не е доход/поне в България/.Тя даже не покрива инфлацията.Има една поговорка-лакомо дупе кръв сере. [/quote]
  Инфлацията е към 3%, лихвите са бая повече проценти. Опитай пак

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 58. 58 Профил на mitkaloto_
  mitkaloto_
  Рейтинг: 808 Неутрално

  Иначе по мислите на Менда (доколкото те са нейни, а не са й дадени наготово от МинФин):
  1. Че ще има отлив на депозити е абсолютно сигурно. Може да не е голям, но ще има. Най-малкото многото гърци, които през тази година внасяха кеш в Петрич и околностите, може да изтеглят парите си и да отидат я в Сърбия, а някъде другаде, където преценят за добре.
  2. Главната опасност от мярката не е "Бурканбанк", а вероятността (не малка според мен) да се подтисне склонността за спестяване (колкото я има у нас) през следващите периоди. Ако дадена инвестиция ти носи отрицателен реален доход (номинална лихва минус бъдещ данък минус инфлация), ти нямаш сметка да я правиш. Следователно, ако даден човек, който досега е бил склонен да спести 10% от заплатата, сега може да реши вместо това да ги да ги похарчи.
  А както всеки поне малко учил икономист знае, спестяванията са основен източник за инвестициите в дадена икономика. При по-ниски спестявания ще имаме или по-ниски инвестиции (оттук по-малък потенциал за бъдещ растеж), или по-висок дефицит по текущата сметка, или и двете заедно, при равни други условия. Щом като Менда не се притеснява от подобен сценарий, значи правителството се грижи за насърчаване на потреблението на народонаселението.
  3. Въвеждането на данъка върху лихвите де факто си е намаляване на лихвите по депозитите. При неотчитането на лихвените разходи за населението, това ще означава, че то няма да се съпътства с аналогично намаление на лихвите по кредита. А оттук до увеличаване на разликата между лихви по депозити и кредити за гражданите. Което влиза в противоречие с постоянно заявяваното желание на Дянков да намали въпросната разлика за всички (фирми и граждани). Не че подобни противоречия са изненадващи за Дянков. Цялата му досегашна провеждана политика е изтъкана от противоречия.

  Pather Panchali (Satyadjit Ray)
 59. 59 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#51:"Moi6e ot Israel (onziSa6tia ve!)"]Наистина ли считаш че хората ще предпочетат да не получават никакви лихви, вместо 90% от сегашните лихви?[/quote]

  Всеки би могъл да намери изход от ситуацията! Купуване на акции с доходност около 5% не е никакъв проблем, и тогава Дянков ще се наложи да си лапа празната ръчичка!

  Има и други начини, аз вече съм намерил моят изход, при това с 8% лихва, необлагаема с данък върху лихвата в България!

  Общо взето който търси намира, а дори бг-банките вече можели да предлагат подобни варианти!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 60. 60 Профил на bravo_vn
  bravo_vn
  Рейтинг: 395 Неутрално

  За да не се увеличава бурканбанк се правят условия за изгодно вложение на свободните пари, а не се правят неизгодни влоговете.

 61. 61 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#57:"Moi6e ot Israel (onziSa6tia ve!)"]Инфлацията е към 3%, лихвите са бая повече проценти. Опитай пак[/quote]

  Дал си инфлацията в Германия? Щото в България е повече, 5-6 процента!!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 62. 62 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Весело

  До коментар [#52] от "Тони!":

  Аз не знам как успяваш да напишеш толкова изречения и да не кажеш нищо? Освен че ти се привиждат фуражки и зелени чорапи навсякъде, което в твоят случай е нормално де.
  [quote#52:"Тони!"]Това по никакъв начин не промени драстично нивата на спестяванията и депозитите. [/quote]
  Верно ли?

 63. 63 Профил на mitkaloto_
  mitkaloto_
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#55] от "Wrornoxmaniak":
  Ако си учил поне един курс по парична икономика, в някоя от най-първите лекции трябва да ти е обяснено, че банките са трансмисия между спестяванията на населението (то е нетен спестител във всяка една нормална икономика) и инвестициите на фирмите (фирмите по презумпция са нетен инвеститор).
  Приказките на Дянков, Менда и сие, че спестяванията са мъртви пари, необходими да се раздвижат, са бош лаф, само за профани. Само си задай въпроса, коя е основната част от привлечените средства на банките, които те използват за кредитиране?
  Проблемът със спестяванията става по-силен, като се отчете още един факт. Ако до 2010 кредитният ръст се финансираше с привлечени средства отвън (най-вече от банките-майки), то през последните 2-3 години курсът се промени. Директивата е: колкото спестявания съберете, толкова кредити ще раздадете (което не е лошо между другото). Ако ти, с бъдещата мярка, удариш бъдещата склонност за спестявания, то това означава, че ще удариш и бъдещия потенциал за кредитен ръст на фирмите, а това означава и за инвестиции или за разширяване на производството (ако включим и възможността за оборотни кредити).
  Аз лично си мисля, че тази мярка, която е изцяло фискално насочена, има доста неприятни последици за потенциала за икономическо развитие, но Дянков в момента го стяга чепика откъм салдото на бюджета и едва ли го тревожат дългосрочните въпроси.

  Pather Panchali (Satyadjit Ray)
 64. 64 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  [quote#58:"mitkaloto_"]1. Че ще има отлив на депозити е абсолютно сигурно. Може да не е голям, но ще има. Най-малкото многото гърци, които през тази година внасяха кеш в Петрич и околностите, може да изтеглят парите си и да отидат я в Сърбия, а някъде другаде, където преценят за добре. [/quote]
  Разбира се че ще има отлив. Според коментарите тук, поне 50% предпочитат да не получават НИКАКВА лихва, вместо САМО 90% от нея Демек вместо да получи 540 лв (90%х6%) лихва от закътаните си 10,000 лв, ще предпочете да не получи нищо, само и само държавата да не вземе 60 лв от неговата лихва.
  ПАК да питам: Колко "умника" наистина ще си изтеглят депозитите?

  П.С. За гърците не се тревожи, те и преди плащаха 10% данък върху лихвите като чужди граждани, не се чува да са им го повишили с още 10%. А знаеш ли какви са лихвите по депозитите в съседните държави?

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 65. 65 Профил на Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Курт Деликуртев 662 галерии плюс X
  Рейтинг: 1391 Неутрално

  [quote#63:"mitkaloto_"]Приказкие на Дянков, Менда и сие, че спестяванията са мъртви пари, необходими да се раздвижат, са бош лаф, само за профани. Само си задай въпроса, коя е основната част от привлечените средства на банките, които те използват за кредитиране? [/quote]

  Точно влоговете на дребни, средни и големи вложители раздават банките като кредити!!!! По прицип банките имат средно около 10% собствен капитал, останалите са пари на вложители!!!

  Дянков се прави на умряла лисица, смучи си от пръстите доводи, с които само деца от детската градина може да убеди!!

  http://www.panoramio.com/user/7617575?show=all , 660 ГАЛЕРИИ: 225 ЩУТГАРТ, 205 ПЛОВДИВ, 118 БЪЛГАРИЯ, 58 ЕВРОПА И 54 ГЕРМАНИЯ
 66. 66 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  До коментар [#62] от "Wrornoxmaniak":

  Верно, да. Всъщност дори най-големия обем на спестявания се получи при най-ниските лихви. Нещо май е противно на твоята логика, а?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 67. 67 Профил на sbk
  sbk
  Рейтинг: 605 Неутрално

  До коментар [#9] от "purple_rain":

  "В България е възприето да се облага с 15% данък всеки един залог, независимо от това дали той ще донесе печалба или загуба. Ако след това обложим и печалбата, на практика ще се получи двойно данъчно облагане."

  Значи за почти едно и също нещо: в единия случай, обаче, ще има двойно облагане (говорим за печалбите от хазарта), а в другия случай (за лихвите) няма да има.
  Не знам кое е кратко, точно и ясно, но след като ще се водим и по това с Европа, защо не погледнат там кои харчове се водят за разход и се вадят от облагаемия доход. Защото България е единствената страна в ЕС, в която човек се води, че има само приходи, но не и разходи.

 68. 68 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  [quote#61:"Курт Деликуртев"]Дал си инфлацията в Германия? Щото в България е повече, 5-6 процента!! [/quote]
  Прав си, донякъде: Според НСИ годишната инфлация за 2012 осега се очертава като 3,9%. Което все пак е по малко от 5-6-7-8% лихва на депозит.
  http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/inflaciiata-prez-avgust-e-05,139982/

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 69. 69 Профил на mitkaloto_
  mitkaloto_
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#64] от "Moi6e ot Israel (onziSa6tia ve!)":
  Всъщност нещата не са толкова прости, колкото се опитваш да представиш. Не е необходимо някой да изтегли спестяване само за да го сложи в буркана. Дадох ти пример: ако човек Х реши да не спестява, а да харчи през следващите години и реши да направи по-голяма покупка, то той може да използва освен част от текущия си доход също и част от съществуващите си спестявания. Още повече, ако тези спестявания му носят отрицателен реален доход.
  Гърците хич и не ги мисля, просто ги дадох като един от възможните примери. Иначе имам предства за лихвите в доста страни, това ми е част от работата.

  Pather Panchali (Satyadjit Ray)
 70. 70 Профил на Боно Нончев
  Боно Нончев
  Рейтинг: 646 Любопитно

  [quote#2:"Оуигофуен"]Ти само гледай...[/quote]
  +++++++++++++++++++++++++++++

  Направо им е бедна фантазията ... и ако мислят че някой ще бутилира левове жестоко се лъжат.

  Бутилира се: долари, франкове, евро, злато. Тоест сравнително нормални валути, които номинално носят 1-2% максимум, т.е. толкова ще е загубата на бурканбанк.

 71. 71 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Весело

  До коментар [#63] от "mitkaloto_":

  Не знам като ходите там в училище дали ви учат да лъжете?


  [quote#63:"mitkaloto_"]Приказкие на Дянков, Менда и сие, че спестяванията са мъртви пари, необходими да се раздвижат, са бош лаф, само за профани.[/quote]

  И на кой му пука какво мислиш ти след като се събира най-големият бюджет от както съществува държавата България:


  [quote#63:"mitkaloto_"]Аз лично си мисля, че тази мярка, която е изцяло фискално насочена, има доста неприятни последици за потенциала за икономическо развитие, но Дянков в момента го стяга чепика откъм салдото на бюджета и едва ли го тревожат дългосрочните въпроси.[/quote]

  Той ако го стягаше чепика нали щеше да сложи 20%? Или не?

 72. 72 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Весело

  До коментар [#69] от "mitkaloto_":


  [quote#69:"mitkaloto_"] Иначе имам предства за лихвите в доста страни, това ми е част от работата.[/quote]
  Да си дойдем на думата. С това трябваше да започнеш. Хайде приятен ден и защитавай амбразурата с всички сили.

 73. 73 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  [quote#69:"mitkaloto_"]Не е необходимо някой да изтегли спестяване само за да го сложи в буркана. Дадох ти пример[/quote]
  75% от коментарите в статията са за "буркан банка", това коментирам и аз. Мерси за примера, добре че припомни ми една лекция по икономика от 1969, не в българско ВУЗ
  [quote#69:"mitkaloto_"]Иначе имам предства за лихвите в доста страни, това ми е част от работата. [/quote]
  Да беше ги споделил с четящите тогава, да се пообразоват и те

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 74. 74 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  [quote#70:"pi314_"]Бутилира се: долари, франкове, евро, злато. Тоест сравнително нормални валути, които номинално носят 1-2% максимум, т.е. толкова ще е загубата на бурканбанк. [/quote]
  В България има депозити в евро с 7,5% годишна лихва, 360/365. В левове до 8,5%, в $$$ май около 4%.

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 75. 75 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Неутрално

  До коментар [#66] от "Тони!":

  Моята логика е, че не трябва да има преференция каквато в България се явява доход от капитал. Твоята обаче не е ясно каква е, осен, че се опитваш да си контра на всичко.

 76. 76 Профил на mitkaloto_
  mitkaloto_
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#71] от "Wrornoxmaniak":
  Човече, по принцип не обичам да лъжа. Така са ме учили от малък, не само в училище.
  Това за мъртвите пари не е мой довод, а на тези, които първоначално тръгнаха да оправдават мярката.
  И щеше да сложи 20%, ако можеше да го обоснове. Но не може. Затова и не го прави.
  Що се отнася до най-големия бюджет - ами да спре да прави дефицити тогава, като е събрал най-големите приходи. Нали това е червената нишка в икономическата му политика? Или бъркам? Но, уви, и в новия проект за ДБ салдото е отрицателно. Което само по себе си нито е хубаво, нито е лошо, всичко зависи от това, за какво се използват парите, т.е. за какво се прави дефицита. Но това е друга тема.

  Pather Panchali (Satyadjit Ray)
 77. 77 Профил на fifiperoto
  fifiperoto
  Рейтинг: 439 Неутрално

  . Аз лично не виждам нищо противоконституционно в това, 
  А,смееш ли да видиш?Ти нямаш избор.

 78. 78 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  До коментар [#75] от "Wrornoxmaniak":

  Аз не казах, че имам нещо против самия данък, нещо, което ти откавзаш да схавенш. Казах, че е тъпа политическа идея, защото Герб в неспособноста си да си изкарат бюджета започват да обират негативи. И защото правят чисто лява мярка. Затова казах - политически тъпа идея. Сещаш ли се?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 79. 79 Профил на plamen1967
  plamen1967
  Рейтинг: 616 Неутрално

  До коментар [#7] от "xm...":
  Има легален начин да се даде лихва. Например в ислямския свят няма такова нещо депозит. Той се симулира, чрез обмяна на две валути. Ти "продаваш"100 $ на банката (това е твоя депозит) а насреща банката ти "продава" 129 ЕВРА и ти ги слага в сметката, която нямаш право да буташ. В края на "депозита" банката ти "купува" обратно 129 ЕВРА и ти "плаща" за тях 102 $... Тази печалба е реално лихватат ти. Друг е въпроса, това ли е начина за надлъгване в тази държава... Не е ли редно държавата да въведе минимална сума по която лихвата не трябва да се облага с данък, тъй като разходите по събирането й ще надхвърлят самия събран данък.

  ЧУДО!!! Запознайте се как осъдих "УниКредит Булбанк" в Русе за повишени лихви : http://plamen1967.wordpress.com/myloan/
 80. 80 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Неутрално

  До коментар [#78] от "Тони!":

  Ти пак се оплете като пиле в кълчища. Не трябваше ли да се радваш щом политическата идея е тъпа? Нали си опозиция. А си тръгнал да се ядосваш?


  [quote#78:"Тони!"]неспособноста си да си изкарат бюджета[/quote]
  А така, сподели си болката и желанията. За реалностите никой не те пита.

 81. 81 Профил на mitkaloto_
  mitkaloto_
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#75] от "Wrornoxmaniak":
  След като си за справедливост (личното ми мнение е, че в икономиката тази категория няма място, но не ми се влиза в спорове за това) и понеже в началото защитниците на идеята говореха, че мярката изравнявала гражданите и фирмите по отношение на дохода от депозити, да попитам нещо друго:
  Защо не се приспадат разходите за лихви от приходите от лихви и да се облага нетния доход от лихви? Така както се прави при фирмите (ако си виждал ОПР ще ти е ясно за какво става дума)? Като сме справедливи, да сме справедливи до край.
  Моят отговор е, че аргументът за справедливост е парлама, а истинската причина е фиска. Ами да си го кажат тогава, а не да ни правят на калинки.

  Pather Panchali (Satyadjit Ray)
 82. 82 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Неутрално

  До коментар [#76] от "mitkaloto_":


  [quote#76:"mitkaloto_"]мъртвите пари[/quote]

  [quote#76:"mitkaloto_"]сложи 20%[/quote]

  [quote#76:"mitkaloto_"]прави дефицити[/quote]

  [quote#76:"mitkaloto_"]червенат нишка[/quote]

  Само ще те помоля към специално да се отнасяш малко по-сериозно. Виж, с другите може да се надлъгвате както си искате.

 83. 83 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Неутрално

  До коментар [#81] от "mitkaloto_":

  Справедливостта се изразява в това да има облагане към всички доходи, а не преференции.

 84. 84 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  До коментар [#80] от "Wrornoxmaniak":

  Че кой ти каза, че не се радвам?
  Казах го още при първата статия по тази тема - това е тъпо за Герб, което автоматично го прави добре за България. Това не значи, че идеята не е политически тъпа.

  Бръщолевенето ти за бюджета не го разбрах. Че е болка - да, тя крещи от всяка негова цифричка. Болката е за цялата нация, не лично за мен.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 85. 85 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1391 Весело

  "Менда Стоянова: Не се очаква възстановяване на бурканбанк"

  Естествено, че не! 21век е!
  Я ги затварям у бидони
  Има много други начини.....
  Май с тъпите си идеи нищо няма да постигнете!
  Ще оберете някой и друг лев на дребните спестители.
  И ще загубите убедително изборите!
  Гарантирано от ГРОБ!

  П.П. Ама не разбирам, що искате на всяка цена БСП да се върне на власт?

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 86. 86 Профил на Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Moi6e from Israel, с деактивиран акаунт
  Рейтинг: 1336 Неутрално

  [quote#81:"mitkaloto_"]Защо не се приспадат разходите за лихви от приходите от лихви и да се облага нетния доход от лихви? Така както се прави при фирмите [/quote]
  В нормалната данъчна логика всеки разход, който произвежда приход, не се облага. Фирма взима кредит (и плаща лихва, която се приспада от облагаемите приходи) защото се предполага че кредита ще е ползван за генериране на приходите.
  За разлика от кредита който човек тегли за да си ремонтира жилището/да си купи ново жилище. Освен в случая че човек с кредити строи/купува жилища за да ги препродава/дава под наем. Ама трябва да убеди данъчните в това, па и да си плати данък върху печалбите.

  Друг е въпроса дали държавата иска да поощрява покупки на първо/единствено жилище, и тогава позволява лихвите върху кредитите да се приспадат от ДОД/признаят като разходи. Както е в щатите и още някои държави в ЕС май.

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 87. 87 Профил на mitkaloto_
  mitkaloto_
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#82] от "Wrornoxmaniak":
  "сложи 20%" - би ли обяснил, с какво този мой израз те е подразнил? Все пак го използвах наготово от твоя пост № 71.
  И както казах, за мястото на "справедливостта" в икономическата политика не ми се спори. За мен това е категория от други хуманитарни икономики, в икономиката става въпрос за оптимизиране и други подобни. Но това е лично мое мнение. Не държа да те убеждавам в това.

  Pather Panchali (Satyadjit Ray)
 88. 88 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Неутрално

  До коментар [#85] от "drakar65":


  [quote#85:"drakar65"]П.П. Ама не разбирам, що искате на всяка цена БСП да се върне на власт?[/quote]

  Ти искаш. доказал си го с всеки свой коментар в този вестник.

 89. 89 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Весело

  До коментар [#84] от "Тони!":

  Просто няма такава шизофрения.

 90. 90 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Неутрално

  До коментар [#87] от "mitkaloto_":

  Защото аз 20-те % го използвам за да те подигравам, а ти твърдиш, че ако можели щели да го направят.

 91. 91 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Весело

  Менда Стоянова: Не се очаква възстановяване на бурканбанк :)
  ...................
  МенТАТА, то не останаха мангизи - за бурканите , бе ..)
  ГЕРБ да му мисли.- на изборите :).
  "Дребен данъкоплатец ли беше цар Киро ??
  На колко милиона доходи, ментата обръща внимание ?? Над 100 ли трябва да са ??
  Ей, голяяям боклук в този герб ..Голям ви казвам...:)

  BIG AL
 92. 92 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1760 Неутрално

  До коментар [#89] от "Wrornoxmaniak":

  Хареса ли ти американския психар?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 93. 93 Профил на solaris69
  solaris69
  Рейтинг: 450 Неутрално

  [quote#40:"ku4e"]Посегнат ли на лихвите на българина, ще бъдат наказани на изборите.[/quote]
  Тогава си струва!

 94. 94 Профил на solaris69
  solaris69
  Рейтинг: 450 Весело

  [quote#85:"drakar65"]Ама не разбирам, що искате на всяка цена БСП да се върне на власт?[/quote]
  Ами те са от едно котило - що да не се менкат? После - "предишните" ще са виновни! Направо идеално!

 95. 95 Профил на Гневник
  Гневник
  Рейтинг: 727 Неутрално

  Менда Стоянова: Не се очаква възстановяване на бурканбанк и благоденствие за широките слоеве от населението.
  Бях сигурен, че ще го каже. Старата максима “признат грях - простен грях”. Признат грях е половин грях...но тук явно трябва да е провъзгласен принципът – “признат грях, половин мандат”.

 96. 96 Профил на Orator Wornoxmaniak
  Orator Wornoxmaniak
  Рейтинг: 1140 Неутрално

  До коментар [#92] от "Тони!":

  Не.

 97. 97 Профил на BIG AL
  BIG AL
  Рейтинг: 1391 Весело

  Мента, КОЙ да ти каже , че ставаш САМО да вариш буркани в двора ??
  Кой да ти каже , че "бюЖета" не е за теб лъжица ???
  Кой да ви каже , че сте слуги на тъпи МУТРИ ??
  И за сервитьорка не ставаш вече ...))

  BIG AL
 98. 98 Профил на drakar65
  drakar65
  Рейтинг: 1391 Весело


  [quote#88:"Wrornoxmaniak"]Ти искаш. доказал си го с всеки свой коментар в този вестник. [/quote]

  Искам на баба ти опинците...или фърчилото...
  Порни аре по жизнерадостно!
  Изморен ли си?
  Не е честно!
  Нема с кой да се заяждаме! И да ни весели

  Знаеш ми мнението. СК! Ако я има де.
  Иначе на година живот и здраве, по време на изборите ще пръскам с бордолезов раствор лозето...
  Лозите така стават едни сини...

  ПуснАхте ли вече 6 блок?

  “Сега е моментът да превъртим Рубикон-а” - Гай Юлий Ц... Аз-"Картаген трябва да бъде разрушен"!
 99. 99 Профил на петро
  петро
  Рейтинг: 561 Неутрално

  Не ми стигнаха бурканите, та напълних и на комшията!

 100. 100 Профил на vassil_kar
  vassil_kar
  Рейтинг: 395 Неутрално

  Е тя самата Менда Стоянова си държите в наличност, а не в банката Така е декларирала в Сметната палата Но корифей в случая е Емил Димитров - 336 хил. лв. в наличност без банкови депозити

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK