Евгения Ташева: Клошарите допринасят за рециклирането между 2 и 4 пъти повече от системата с цветните кофи у нас

Евгения Ташева: Клошарите допринасят за рециклирането между 2 и 4 пъти повече от системата с цветните кофи у нас

© (личен архив)Потърсхме за мнение за ситуацията в момента с разделното събиране на отпадъците у нас и по-конкретно в София с Евгения Ташева, която е експерт по темите за отпадъците и тяхното ползотворно усвояване. Тя е координатор на проекта "Нулеви отпадъци" в природозащитната организация "За Земята" - член на Friends of the Earth Europe


– Какво са отпадъците в България, ако изходим от подхода към тях: проблем, с който трябва да се преборим, или ресурс, от който печелим?


– В България продължаваме да говорим за боклуци, докато всъщност всеки от нас е данъкоплатец и купувач на стоки и е логично да желае парите, които плаща за такса смет и такса за рециклирането, включена в цената на продуктите им, да бъдат харчени целесъобразно – за полезно използване на суровините. В момента парите ни отиват за унищожаването им или заравянето им, с което не само се разхищават средства, но преди всичко вреди на здравето и околната ни среда.
И управниците, и обикновените хората у нас все още гледат на отпадъците като на проблем. Как ги възприемаме зависи не само от дългосрочна политика за образование и възпитание на обществени навици, но дори и от думите, които използваме. Общините, регионите и държавите, които постигат качествена и количествена промяна в управлението на отпадъците, вече не използват думите боклуци и отпадъци, а говорят за ресурси, материали или суровини.


Време е да спрем да "управляваме отпадъци" – нещо ненужно и нежелано, защото това предполага, че трябва да се отървем от тях, да ги унищожим. За съжаление в България продължаваме да се опитваме "да си сметем боклука под килима", като го трупаме на сметища или – както става "модерно", го изгаряме. Това е мислене и поведение, което принадлежи на Средновековието.


С тази разлика, че в Средновековието такова поведение не е било толкова страшно, защото боклукът се е състоял от растителни и животински отпадъци, които изгниват бързо, текстил и инертни материали като глина, стъкло, камък. Тогава е нямало пластмаси и други разнородни смеси от материали, съдържащи вещества, които далеч не са безвредни.


– Какво трябва да се промени в нашия светоглед тогава?


– Време е да започнем да мислим за отпадъците като материали, които, ако са правилно и умно наместени в икономиката, ще се превърнат в суровини, захранващи местното производство. По този начин не само спестяваме от вноса или добива на свежи суровини (който в повечето случаи има тежък отрицателен отпечатък върху природата и човешкото здраве по света и у нас), но така се откриват и нови зелени работни места. Пак е време за "вторични суровини".


От близо десет години Майкъл Браунгарт и Уилям Макдона – бащите на идеята "от люлка до люлка", говорят за отпадъците като за храна. Органичните гниещи отпадъци са буквално


 "храна за земята".


Възстановявайки плодородието на почвата под формата на компост, те хранят и нас. От друга страна, материалите като пластмаса, метали, стъкло, хартия и картон са "храна" за технологичните цикли в производството. Без суровини, т.е. "технологична храна", не може да има производство на материални продукти.


Крайната цел на подхода "от люлка до люлка" е преобразуването на икономическите, материалните и производствените цикли, така че да не да текат линейно:  добив и влагане на суровини -> преобразуване в продукти -> употреба -> изхвърляне, т.е. трайна загуба на тези суровини и оттам необходимостта
за извличане на нови, това е настоящият модел "от люлка до гроб". Той трябва да се замени от модела "от люлка до люлка", при който материалите образуват затворен кръг: вече добитите суровини се въртят безкрайно или максимално (в зависимост от свойствата) дълго в икономиката.


Това е клошар в Брюксел.<br /><br />Клошари има във всички големи градове и те не са проблемът за ефективното действие на разделното събиране на отпадъците у нас, категорична е Евгения Ташева.

© Загорка

Това е клошар в Брюксел.


Клошари има във всички големи градове и те не са проблемът за ефективното действие на разделното събиране на отпадъците у нас, категорична е Евгения Ташева.

– Защо тогава този ресурс масово не се цени у нас?


– Защото от момента на спиране на масовото събиране и предаване на вторични суровини от края на 80-те до днес се промениха много неща. Първо, пазарът сега е наводнен със стоки, които са нетрайни, некачествени, не подлежат на поправка или рециклиране и вървят в пакет с множество излишни опаковки, повечето от които също не подлежат на рециклиране или повторна употреба. Единствено изключение правят все още
бирените бутилки, за които има депозит. Лавинообразното настъпление на пластмасата, това, че тя ни заобикаля навсякъде, я обезценява в нашите очи. Най-голямата вина на всички български правителства до момента е пълното


безхаберие по отношение на екологичното образование -


последните 15 години са напълно пропиляна възможност. Ако хората не се научат още в училище, дори и в детската градина, че нещата, които не са ни нужни, все пак имат стойност, ще им е много по-трудно да възприемат този урок по-късно, когато са вече възрастни. Най-важното нещо винаги е било децата да разберат, че нещата не бива да бъдат изхвърляни немарливо и нехайно, да се научат да различават материалите и тяхната полезност. Децата могат да бъдат учители на своите родители в това отношение.


Като цяло нито общините, нито държавните институции полагат смислени усилия за въздействие върху масовото съзнание, а без тях вижданията и поведението на хората трудно ще се променят от само себе си. Институциите най-често използват оправданието, че хората няма културата да разделят отпадъците и затова рециклирането в България не върви. Но това е лицемерен аргумент, защото представя само едната половина от причината. Другата, по-важна половина, е, че просто не се отделят (достатъчно) средства и усилия за екообразование за деца и възрастни. Нужна е промяна на светогледа на политиците и хората, които вземат решенията, и лично на всеки човек, за да започнем да виждаме стойността, която се крие в отпадъците.


Има ли все пак някакво движение в позитивна посока последните години?


През последните 15 години сме на заден ход. "Завод за отпадъци" е изключително подходящо название за съоръжението, което Столичната община с късогледо упорство успя най-сетне да осигури за София. Заводът ще се захранва с боклук и по един високотехнологичен и забележително скъп начин ще произвежда пак боклук. Съоръжението ще приема смесените твърди битови отпадъци от града, ще ги разделя и раздробява чрез поредица от сложни процеси, а крайните "изделия" ще са си пак отпадъци, но с леко изменени физически и химически качества и прегрупирани в четири основни категории.


В числа нещата стоят така: при входящи 410 хиляди тона смесени битови отпадъци годишно изходящите "продукти" са: над 113 хил. тона (28%) отпадъци - за да се запълва новото сметище до гара Яна, близо 14 хил. тона (3%) вторични суровини за рециклиране, около 70 хил. тона (17%) "стабилизирани" органични отпадъци и над 154 хил. тона (38%) по-калорични отпадъци, предназначени за използване като гориво в "Топлофикация - София".


"Биостабилизираната" органика, която за благозвучие наричат компост, представляват вече изгнилите биоотпадъци, примесени с най-разнообразни замърсители от смесения боклук - тежки метали, пластмаси и др. и е напълно неподходяща за приложение в селското стопанство. Този продукт е приложим единствено за рекултивация на замърсени терени - мини, сметища. Поради ниската себестойност и големите количества на този продукт (70 хил. тона годишно!), разходите за извозването му до отдалечени мини ще са големи, а приходите - никакви. Още една причина за покачване на такса смет. При липса на купувач, тези тонове ще отиват за "рекултивация" на новото сметище, като доведат до значително по-бързо запълване на обема му. Вратичка в европейското законодателство позволява на България да включва тези отпадъци при изчисляването за постигане на целите за рециклиране на 50% от отпадъците до 2020 г. Така постигаме


"счетоводно" опазване на природата.


Най-сериозният проблем с този завод е, че основната му задача е да произвежда отпадъци за изгаряне в ТЕЦ – 154 хил. тона годишно. На фона на ужасното качество на въздуха в София този замисъл на общината ще добави още един много съществен източник на фини прахови частици в града, които и сега значително надвишават допустимите норми.


Здравните рискове, свързани с регулираните от закона ФПЧ 10 и ФПЧ 2.5 – белодробни, сърдечно-съдови, ракови и репродуктивни заболявания важат с още по-голяма сила и за ултрафините прахови частици, както и за нано частиците, които проникват дори в кръвообращението и костния мозък и които не се контролират от закона.


Не на последно място, при изгарянето на отпадъци се отделят най-токсичните известни на човека вещества - диоксини и фурани. Независимо какво твърдят консултанти, министерски или общински служители относно "най-добри налични технологии" и пълно спазване на законодателството и нормите за замърсяване, страшната истина е, че в България не разполагаме с необходимата лабораторна техника за измерване на наличието на тези вещества - нито във въздуха, нито в храните или човешкото тяло.


– Какъв е главният проблем с разделното събиране на отпадъците у нас?


– Нещата не се случват, защото тези, от които зависи, не желаят това.


Производителите и вносителите на опаковани стоки - а това вече са почти всички неща, които използваме ден след ден - би трябвало да плащат за рециклирането на опаковките си. Но, от една страна, немалка част от пластмасовите и сложносъставните (напр. тетрапак) опаковки по технически или икономически причини не подлежат на рециклиране (лош продуктов дизайн!), а от друга - това, което плащат те на организациите за оползотворяване (ОО), не е достатъчно, за да покрие разходите за една наистина работеща система за разделно събиране, при която далеч не е важно само това колко са кофите или колко често се събират.


– А откъде трябва да се тръгне, за да заработи системата?


– Най-важно е хората да бъдат спечелени за идеята да разделят своите отпадъци. 99 от 100 души в София ще ви кажат, че не вярват, че съдържанието на цветните контейнери се рециклира, и смятат, че отива на същото място като смесения боклук от сивите кофи. Независимо дали това е така или не, при такава


пълна загуба на доверие


няма как да се случва разделното събиране. Наличието на няколко различни организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки не е проблем само по себе си, но липсата на обща, масова и координирана информационна кампания, както и различните системи за разделяне, които те ползват (два контейнера, три контейнера) - това очевидно е проблем.


Друга пречка е анонимността,


която уличните контейнери позволяват. Всеки безнаказано може да изхвърля неразделени отпадъци в цветните кофи или опаковки в сивите кофи, или опасни отпадъци в които и да било кофи. В много големи и гъсто населени градове по света е въведена система за събиране, при която контейнерите не са общи и на улицата, а се водят на определена жилищна сграда, отговорността за правилното им използване вече е по-конкретна и могат да се налагат санкции.


Трети основен момент е липсата на стимул - след като изоставяме модела с пунктовете за вторични суровини, при
които човек получава пари в замяна на материали, трябва да последва друг вид мотивация. Най-прекият начин е чрез такса смет - например колкото повече смесени отпадъци изхвърляш, толкова повече плащаш. Тогава разбираш, че е по-евтино да ги разделяш. Но това изисква реформа на начина, по който общините водят регистри на жителите, на начина, по който се събират отпадъците и най-плашещото за общините – на начина, по който се изчислява и събира такса смет.


Общините по света, които са проявили достатъчно далновидност, за да извършат такива реформи, виждат много бързо ползата от тях. В рамките на по-малко от една година количествата отпадъци за депониране рязко намаляват - в някои случаи спадат от 80% на 18%, а количеството и качеството на събраните разделно вторични суровини, които носят преки приходи, се увеличава.


Бедата е там, че кметовете - а те са хората, които отговарят за прилагане на практика на европейското и националното законодателство в сферата на отпадъците - разчитат предимно на организациите с цветните контейнери за организиране на разделното събиране. Както виждаме, това не е достатъчно, а е нужна дългосрочна стратегия, включително и "постоянна" програма за комуникация и образование на хората.


– Как ще коментирате тезата, че генералният проблем с разделното събиране е паралелното съществуване на организациите по оползотворяване и т.нар. клошари?


– Би било добре такива твърдения да бъдат подкрепяни с конкретни данни за тези организации, като например колко точно ресурс влагат и в какви точно дейности, какви количества материали рециклират и къде; колко тона
отпадъци извозват от цветните контейнери и след разделянето им колко остават и са годни за рециклиране...
Повече прозрачност в работата на тези организации ще е изключително полезна първа стъпка за изграждане на обществено доверие в техните системи за разделно събиране - а оттам и за подобряване на резултатността от тези системи.


– Вие какво мислите за клошарите?


– Нека фактите да говорят. В София цветните контейнери са в най-добрия случай една десета от всички контейнери по улиците. Не е голяма тайна, че съдържанието на цветните и сивите контейнери е почти еднакво. Клошарите вадят вторични суровини от всички контейнери. Значи чисто статистически - най-вече от сивите.


Нашата  минимална преценка – въз основа на данни от консултантски доклади за отпадъците в София сочи, че с това се занимават поне 2500 души, които през 2010 г. са предали за рециклиране между два и четири пъти повече от количеството, рециклирано чрез цветните кофи.


Пак за София през 2010 г.: докато организациите за оползотворяване са допринесли за рециклирането на близо 2% от общо 13% рециклирани отпадъци, клошарите са допринесли с близо 8%. Това означава по-малко боклуци за сметището, повече спестени суровини и повече хора, осигурили поне част от препитанието си.


По данни на Европейския съюз за 2013 г. България е с най-висок процент на хора, страдащи от крайна бедност (близо 43% общо), както и с два пъти по-висок от средната за ЕС стойност за дългосрочно безработни хора - близо 7%. При положение че някаква част от хората, които се крият зад тези проценти, всъщност намират начин да се препитават, като "спасяват" част от материалите, които другите проценти небрежно смесват и изхвърлят в контейнерите, е изключително странно, че в нито една национална или общинска програма, стратегия или план не се споменава нито дума за въпросните клошари.


Щом играят толкова значима роля за  управлението на отпадъците в столицата, притеснително е, че нито общината, нито компетентните държавни органи не предприемат абсолютно никакви действия за анализ на ситуацията и търсене на стратегически решения. Един възможен сценарий е интегрирането на тези хора в системата - чрез кооперативи, синдикати, микропредприятия, социални предприятия. Клошари има във всеки голям град по целия свят - Индия, Бразилия, Белгия, и някои от тях се обединяват и организират, за да търсят по-достоен статут. Организациите по оползотворяване, вместо да се оплакват от тях, всъщност им плащат за услугата, че събират, разделят и подготвят за рециклиране техните материали.


В София доста магазини неофициално работят с клошарите, като им подготвят и предават своите кашони - ето как естествено нещата могат да работят.


– Какво ви е мнението за пунктовете за вторични суровини?


– Доколкото клошарите работят с пунктовете, това е част от паралелната система за разделно събиране, която все още дава значително по-добри резултати в София. Както и при организациите за оползотворяване, при
пунктовете също има нужда от повече прозрачност на потоците материали и пари, както и от контрол, за да няма замърсяване или други нелегални практики. Имайки предвид, че не е изключено още от догодина тези
пунктове да започнат да се превръщат в общински площадки за предаване на вторични суровини и други специфични домакински отпадъци (елтехника, мебели, опасни и др.), те определено ще продължават да играят важна роля в управлението на отпадъците. Дали си пречат или не с организациите зависи до голяма степен от гъвкавостта и съобразителността на последните, както и на общината.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (70)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 1937 Неутрално

  Това отдавна го разправям. Всеки софиянец трябва да знае, че от поне 15 години насам кило софийски боклук излиза по-скъпо от кило мляко. Всичко, което клошарите успяват да извадят от кофата, ни го спестяват от бележките за данъци. Затова малко уважение към това сенчесто препитание. Ако имате хартия, бутилки, стари тенжери, буркани и т.н. и т.н. ги слагайте в отделен плик, до кофата, и след 5 минути няма да ги има.

 2. 2 Профил на liksen
  liksen
  Рейтинг: 497 Неутрално

  А колко пари са получили общински служители и кметове за провалената "система" на цветни контейнери? По колко проекта се плаща за "разделно събиране", за "компостиране", за РЕКЛАМА за тия проекти?!!!

 3. 3 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1281 Неутрално

  Направете контейнерите да се отварят лесно и с крак. Никой няма да си изцапа ръцете тръгвайки сутрин на работа за да започне да отваря контейнерите та да си изхвърли боклука разделно.

 4. 4 Профил на dobrich
  dobrich
  Рейтинг: 1257 Весело

  Не знам, но ми се струва, че кофите за разделно събиране на отпадъците не са поставени, за да ги изпразват клошарите? С тях и без тях, навсякъде е заринато с пластмасови опаковки, цигарени кутии....Ние, гражданите ме виновни за което!............

 5. 5 Профил на Reveal
  Reveal
  Рейтинг: 823 Весело

  Пропуска нещо. Не е логично да има повече бедност и

  безработица за да има повече клошари.

  Инвестиция в мизерия, това е комунизъм.

  "Да се махаш от тази банка веднага миличка. Шефа й е параноик и измъчва момчето само защото чело някакви си книги и филми за обири" из Призрачния град
 6. 6 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1017 Неутрално

  Хората които се отопляват с печки нямат проблем с отпадъците.
  Или поне с повечето от тях.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 7. 7 Профил на paralelepiped
  paralelepiped
  Рейтинг: 464 Неутрално

  Крайните мнения и позиции обикновенно не помагат.

 8. 8 Профил на Мойше. Деактивирах си акаунта! Толкоз!!!!
  Мойше. Деактивирах си акаунта! Толкоз!!!!
  Рейтинг: 605 Неутрално

  [quote#4:"dobrich"]Не знам, но ми се струва, че кофите за разделно събиране на отпадъците не са поставени, за да ги изпразват клошарите[/quote]
  Не, не са! Ти плащаш чрез данъците си на фирмите (Еко...нещо) да събират разделно отпадъците от цветните кофи. Да, по евтино от битовите отпадъци, защото тези фирми теоретично правят пари от рециклирането.

  Но когато клошарите извадят от кофите ЗА РАЗДЕЛНО събиране пластмасовите, стъклените и хартиените отпадъци, тези фирми няма какво да рециклират. И съответно дигат цената която искат от обшината за разделно събиране, защото разноските им са същите-персонал, камиони и гориво, за изпразване на почти пълни кофи, както и на почти празни.

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 9. 9 Профил на novina
  novina
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Ами да ги сложат на заплата официално тогава!
  Така ще решат и социален проблем като намалят клошарите!

  novina
 10. 10 Профил на novina
  novina
  Рейтинг: 388 Гневно

  До коментар [#6] от "Bulgarische Motoren Werke":

  Само, че всички живеещи наоколо имат проблем с дишането

  novina
 11. 11 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 1937 Неутрално

  До коментар [#8] от "Мойше. Толкоз!":

  Не са толкова глупави, да вдигат празни кофи. Като не се събира достатъчно отпадък, разреждат курсовете. Освен това, тези организации НЕ желаят да събират по този начин. Да почнем от това, че сигурно в половин София жълти кофи няма. В "Люлин" сложиха и после си ги прибраха. При нас са сложили само ПРЕЗ 1 ПРЯКА в 2-те направления, така че камионът да ги обере без да обикаля на зиг-заг. Лесно за камиона, само че от средата оформените квадранти до кръстовищата кофите идват на 100-тина метра. А както виждаш, горе на господина му идва сложно даже това, че кофите имали капак.

 12. 12 Профил на calc
  calc
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Още една такава статия и ... ще ги лицензират. Боклукът е превилегия на определени фирми и хич не обичат конкуренцията

 13. 13 Профил на balkantourist
  balkantourist
  Рейтинг: 1198 Неутрално

  България наистина е в Средновековието по отношение на отпадъците, пардон суровините. Това е всъщност бизнес за милиони, но бюрокрацията отново пречи.

 14. 14 Профил на ПАВЛА
  ПАВЛА
  Рейтинг: 1366 Весело

  До коментар [#9] от "novina":
  [quote#9:"novina"]Ами да ги сложат на заплата официално тогава![/quote]
  Тази идея отдавна витае в пространството, да се чуди човек как не са я захапали още. И ще се спестят доста средства.

  При главоболие не се дава Но-Шпа, въпреки че при много хора главата е кух орган с гладка мускулатура.
 15. 15 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 1367 Неутрално

  “Производителите и вносителите на опаковани стоки - а това вече са почти всички неща, които използваме ден след ден - би трябвало да плащат за рециклирането на опаковките си.”

  Тогава кой ще плаща на потребителите за разделното събиране?!
  Ако искат от гражданите да събират отпадъците(нещо, за което плащаме прескъпо) и то разделно, справедливо е този, който печели от разделно събраните отпадъци да плаща на този, който ги сортира...

  I Want To Believe
 16. 16 Профил на focusnik
  focusnik
  Рейтинг: 660 Неутрално

  Рамковата директива за отпадъците казва, че разделно събиране се прави там, където е "икономически оправдано". При нас го направиха задължително навсякъде, за да се гарантират пари за определени хора!
  Вариантът за общо събиране с последваща сортировка е по-подходящ за България (поне за градове до 100 000 жители).
  От гледна точка на околната среда, дали ще бъдат "сепарирани" направо в кофите, или после, първия вариант и по-добър, защото са намалява количеството извозван отпадък.
  Но пак казвам, става въпрос за доста пари около 150-200 милиона лева годишно! Затова фирмите не пускат кокала!

 17. 17 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 1937 Неутрално

  До коментар [#4] от "dobrich":

  Да почнем оттам, че в половин София няма жълти кофи, в областни градове като Хасково например не са и чували за жълти кофи, и да продължим с това, че там където жълтите кофи ги има, ги има в количество колкото за Бог да прОсти...Сигурно и да са бръкнали в жълтата кофа, но основното "съкровище" са черните, за които плащаме 600 лева/тон за сортиране, преработка и депониране. С новия завод ще стане още повече...

 18. 18 Профил на xmm
  xmm
  Рейтинг: 1094 Неутрално

  Май ще вдигат цената на пластмасовите опаковки.
  Преди време кампанията беше за торбичките.

 19. 19 Профил на Музар
  Музар
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#1] от "cinik":

  И аз така правя - събирам у дома разделно част от отпадъците за рециклиране и така разделени ги оставям до или в сивата кофа. Дори познавам каручката (и кочиашите й), която минава редовно и ги събира. Веднъж край кофите се появи и стар москвич, преработен като пикап, пълен с пластмаса. Предпочитам тези хора да съберат и наистина разделят по видове отпадъците, пък и някоя стотинка да си докарат. В цветните кофи има всичко, дори фикус с все саксията. Не мога да го твърдя със сигурност, но мисля, че циганите не бъркат в цветните кофи.

  Въпросът ми е: като плащаме разни такси (напр. т.нар. "потребителска такса" за ел. уреди) някой може ли да даде ясна схема за събирането им и оползотворяването или унищожаването на тези отпадъци? (Наредба за ИУЕЕО, приета с ПМС № 355 от 28.12.2012) Имам предвид реалният начин, по който се прилага тази Наредба?

  Гласът на разума е тих, но не се успокоява, докато не бъде чут." Бъдещето на една илюзия" Зигмунд Фройд
 20. 20 Профил на Angelina
  Angelina
  Рейтинг: 497 Разстроено

  Бедните хора и те да помогнат с нещо, но не смятам, че това е повод за гордост, напротив, трябва да се направи така, че клошари да няма, не можем да позволим наши съграждани да рециклират боклука и да живеят по улиците, а храната им да бъде събирана от контейнерите.

 21. 21 Профил на Terry bear
  Terry bear
  Рейтинг: 497 Неутрално

  В нашия квартал, кофи за разделно събиране на отпадъците има само по да ги наречем главните улици. Неудобно ми е да мъкна чувалите с разделно събраните отпадаъци до тях.
  Но аз съм виждала, как тези, които събират контейнерите изсипват и трите (синия, жълтия и зеления) на едно място. Питах ги защо ги събираме отделно, а те ми отговориха, че в завода за рециклиране имало хора, които отделяли стъклото, пластмасата и хартията...

  http://www.vaksinite.com/zashto-kolektivniat-imunitet-chrez-vaksini-e-nepostizhima-utopia/
 22. 22 Профил на Yotce
  Yotce
  Рейтинг: 1414 Неутрално

  [quote#9:"novina"]Ами да ги сложат на заплата официално тогава!
  Така ще решат и социален проблем като намалят клошарите![/quote]
  Да ги сложат на заплата, ама като започнат да смятат, ще излезе, че заплатата на един клошар трябва да е 1/3 от това, което си изкарва в момента.
  Просто тези "Еко" - не знам си какви фирми не са създадени, за да решат проблема, а за да усвоят едни пари.

 23. 23 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1017 Неутрално

  [quote#20:"Ангелина"]не можем да позволим наши съграждани да рециклират боклука[/quote]

  Ами няма. Да го правят циганите, на тях това им е професия от хилядолетия.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 24. 24 Профил на dalaver3
  dalaver3
  Рейтинг: 489 Любопитно

  Мафията озверява. Посегнаха и върху боклука й !!

  Такса смет (ТБО) - Варна е НЕЗАКОННА !!! НЕ Я ПЛАЩАЙТЕ !!!, http://bit.ly/1gVr8qA, http://bit.ly/1mZMw5b, Iniqua nunquam imperia retinentur diu.
 25. 25 Профил на БМЗ
  БМЗ
  Рейтинг: 1017 Неутрално

  До коментар [#21] от "Terry bear (Интернет Лумпен в Катарзис)":

  С други думи цялата тая работа е една шашма!
  Можеха поне да спестят пари и да слагат само един вид контейнери, пък после да си ги разделят. Явно и от това са изкарали някой лев.

  Апокалипсисът апокалиптичен
 26. 26 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1368 Неутрално

  Екологично образование викате...
  Добре!
  На братчедите курсове по екология ще им доизчистят концепцията...

 27. 27 Профил на Мойше. Деактивирах си акаунта! Толкоз!!!!
  Мойше. Деактивирах си акаунта! Толкоз!!!!
  Рейтинг: 605 Неутрално

  [quote#11:"cinik"]А както виждаш, горе на господина му идва сложно даже това, че кофите имали капак. [/quote]
  Господина е прав-контейнерите ТРЯБВА да се отварят и с крак, както в по нормалните държави. Ама после да се затварят сами-патента отдаааавна е известен.

  А не част да бъдат полуотворени и препълнени, а другите-затворени и празни.

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 28. 28 Профил на gripen
  gripen
  Рейтинг: 990 Неутрално

  Как ще се препитават клошарите ако закрият пунктовете за вторични суровини?
  -а) Масово решават повече да не скитат, пиянстват и т.н. те са вече нови хора, започват редовна работа. Алелуя!
  -б) Обидени се свиват в някое кьоше и стоят там до като умрат от глад.
  -в) Започват да просят, крадат и грабят по улиците.

  За Европа: бяла, християнска и силна!
 29. 29 Профил на Десен екстремист
  Десен екстремист
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  А не ви ли прави впечатление, че където има пунктове за вторични суровини, няма цветни кофи? И не е ли това нарочно? И не забелязвате ли какъв хаос и мърсотия е около тия пунктове? Живея до такъв и няма управия. Никакви съботници не помагат. И не са ли многото пари в тия суровини, причината за всичко това. И кога ще бъде изпълнен закона, пунктовете да се изнесат извън София? Живея във ІІ зона до подобен пункт, който дори няма кофа за боклук, а ползват тия на блока- ул. Пчела, Красно село, София.

  "Много съм във час! Осем години праим бюджети."- ББ ;)
 30. 30 Профил на llq17382290
  llq17382290
  Рейтинг: 225 Неутрално

  До коментар [#14] от "ПАВЛА - SorryLol":

  И като им дадат заплата , те ще събират ли като досега ?
  А дано, ама надали ...

 31. 31 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2488 Неутрално

  До коментар [#21] от "Terry bear (Интернет Лумпен в Катарзис)":

  Няма никакъв проблем да смесиш суровините - пластмаса, хартия и метал в една кофа защото сепарирането им е лесно. Проблема са органичните отпадъци, стъклото и всевъзможните опасни отпадъци - батерии, лампи, битова химия и сие.
  Затова трябва да се отделят органичните неща и да се хвърлят в сивите контейнери, стъклото в отделен, опасните наща по специални контейнери.

 32. 32 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2488 Неутрално

  До коментар [#29] от "Синята шапчица":

  Айде глупости, луда бабичка в къща не значи пункт за вторични. Като сте от Кр.Село що не погледнете пункта на Хубча 14 например - не само няма миризми ами къщата изглежда по-добре от съседните. И има точно две кофи за раделно събиране на 30 метра от него, не че живущите наоколо ги ползват по предназначение.

 33. 33 Профил на Todor
  Todor
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#28] от "gripen":

  Ето как. В москва са го измислили - трудови лагери и тежък физически труд за клошарите: http://30dumi.eu/2013/11/v-moskva-shte-vkarvat-prinuditelno-klosharite-v-trudovi-lageri/

 34. 34 Профил на kykyyy
  kykyyy
  Рейтинг: 519 Неутрално

  До към края на първата петилетка на демокрацията все още найлоновите торбички се измиваха за повторна употреба, а сиренето и кашкавала се продаваха в хартия. Простата причина беше, че пластмасите все още бяха скъпички за производителите. Какво по-логично решение на проблема от това да се оскъпят пластмасите? Все пак в България няма такова зловещо пластмасово лоби като на Запад и такова нещо може да се прокара.

 35. 35 Профил на Моди трий нищо да не остане!
  Моди трий нищо да не остане!
  Рейтинг: 593 Неутрално

  Тясистемата с цветните контейнери поне да беше по-разпространена. В някои квартали въбще няма цветни койнтейнери

 36. 36 Профил на ijj
  ijj
  Рейтинг: 1040 Неутрално

  "Пак за София през 2010 г.: докато организациите за оползотворяване са допринесли за рециклирането на близо 2% от общо 13% рециклирани отпадъци, клошарите са допринесли с близо 8%."

  Точно така е. И не са само клошарите - на самите депа за отпадъци има групи цигани, които събират метали и хартия, за да ги предадат като вторични суровини.

  Има дори хора, които пускат в депата за отпадъци полудиви прасета, за да се хранят с хранителните отпадъци.Това човек може да го види на повечето депа у нас.

  Най-интересното е, че българите, живеещи в Западна Европа, изведнъж почват да спазват правилата и да събират разделно отпадъци. И то най-често не по принуда или заради санкциите, а защото се съобразяват с поведението на мнозинството. И може би защото никой не иронизира разделното събиране с изказвания от типа: "Те накрая всички видове кофи изсипват в един и същи камион". А там като че ли самият въздух те кара да спазваш правилата.

  И още нещо - за да не се замърсява въздухът в София от изгарянето на гориво от отпадъци, необходимо е да се направи достатъчно добра (и скъпа) пречиствателна инсталация за димните газове. Например почти в центъра на Виена има централа за изгаряне на отпадъци (Шпителау, с мощност 460 МВт) която е като химическо предприятие - за пречиствателната инсталация са отишли над 2/3 от инвестициите. А коминът е по проект на художника Худертвасер.

 37. 37 Профил на Terry bear
  Terry bear
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#31] от "m17":

  Тук коментирам, че първо - има недостиг на контейнери за разделно събране и второ - че боклукчииския камион ги изсипва всичките на едно място. Това някак си НЕ действа мотивиращо, да се полагат усилия в тази насока от който и да е.
  Иначе съм съгласна, че повече внимание трябва да се обръща на опасните отпадъци, домакинските електроуреди и т.н. Редно е в аптеката да не ме гледат като извънземно, като занеса при тях лекарства с изтекъл срок...

  http://www.vaksinite.com/zashto-kolektivniat-imunitet-chrez-vaksini-e-nepostizhima-utopia/
 38. 38 Профил на Мойше. Деактивирах си акаунта! Толкоз!!!!
  Мойше. Деактивирах си акаунта! Толкоз!!!!
  Рейтинг: 605 Неутрално

  [quote#36:"ijj"]Например почти в центъра на Виена има централа за изгаряне на отпадъци (Шпителау, с мощност 460 МВт) която е като химическо предприятие - за пречиствателната инсталация са отишли над 2/3 от инвестициите. А коминът е по проект на художника Худертвасер. [/quote]
  Виждал съм я тази фабрика. Ако не ми бяха казали за какво е, никога нямаше да позная за какво еЕ, освен камионите за боклук влизащи там де

  I REFUSE TO JOIN ANY CLUB THAT WOULD'VE ME AS A MEMBER!
 39. 39 Профил на kashpirovska
  kashpirovska
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#36] от "ijj":+++++++++++++++++++++++++++++++++++ Абсолютно съм съгласна с теб! И докато не осъзнаем всички,че заедно сме отговорни ,нищо няма да се получи. Много ни е лесно да си прехвърляме топката едни на други,а не се замисляме къде си хвърляме фасове,чашки от кафе и всякакви други неща. И наистина екологичното възпитание на хората трябва да се започва от детските заведения.

  Дневник-токсичният сайт
 40. 40 Профил на Geoimg
  Geoimg
  Рейтинг: 739 Любопитно

  Цветните кофи не са за рециклиране - те са за усвояване на едни пари!?

  *Лауреат на Нобелова награда! ГРАЖДАНИН! БЕЗПАРТИЕН!!!
 41. 41 Профил на lalleen
  lalleen
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Само дето, докато си подбират какво да вземат, мнозина от тях просто вадят от контейнерите и мятат през рамо дрехи, кутии от козметики и шампоани, дъски, обувки, а пък ако някой през нощта изхвърли хладилник или пералня - как надялкват пластмасата на ситно - няма изчистване с дни и седмици. Около кофите за боклук обикновено става сметище....

 42. 42 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1758 Неутрално

  Проблема е доста сложен и просто да хвърляме обвинения - община, съветници и фирми най-малкото не е продуктивно. Първо около буклука има много пари и това ще създава проитворечиви интереси и съответно лобита - всички сме чували за Неапол, боклука и мафията.
  Относно завода, сигурно не е последния писък на модата, но процеса с неговия избор, проект, одобрение от разни наши и европейски власти и банки, в съчетание с политическите промени, дотолкова го проточи, че и най-доброто да е бил на времето, днес вече изглежда ретро. Но какво да правиме в момента се изпуска от критичния автор - да стопираме всичко и да почнем отначало?
  Безобразие е това бъркане в кофите и всички виждаме последиците. Не знам реалната полза от тяхното сортиране каква е, но реалния боклук около абсолютно всеки блок, улица и квартал се набиват в очи. Повечето от нас знаят, че в страните които ни привличат с относителния ред и чистота, боклука стои в заключени помещения и клошарите нямат достъп до него. Обикновено са два - общ и за хартия. Всички се досещаме, че у нас, подобна мярка ще отнеме стоелития - докато се амортизират старите сгради и се построят нови с тези боклучарски помещения. Контейнерите за разделно събиране са общи и са навън и изглежда са доста здрави, така че бъркането и изваждането на тяхното съдържание е силно затруднено. Самите клошари, едва ли биха се "хванали" на тази работа като служители. За съжаление те са вид "волни" птици, които се хващат, когато нуждата ги налегне. Част от постоянните хора са си най-обикновени цигани, за които това също е бизнес - те знаят какво и колко изкарват.
  Така че това е доста сложен и комплексен проблем, който иска много пари, време за реализация и разбира се и възпитание. Предполагам, че ви е направило впечатление, че напоследък младите хора доста стриктно си изхвърлят персоналните боклуци, което си е стъпка напред, но трябват още много такива и доста пари, които пак ние трябва да плащаме под различни форми.

 43. 43 Профил на Flat Mars Society
  Flat Mars Society
  Рейтинг: 501 Неутрално

  [quote#21:"Terry bear (Интернет Лумпен в Катарзис)"]Но аз съм виждала, как тези, които събират контейнерите изсипват и трите (синия, жълтия и зеления) на едно място. Питах ги защо ги събираме отделно, а те ми отговориха, че в завода за рециклиране имало хора, които отделяли стъклото, пластмасата и хартията... [/quote]

  Абсолютно вярно е.Има дори филмчета в тубата и вбокса.
  И аз съм доста изненадан от тази за мен безумна практика някой да ти сортира нещата безплатно в кофите, ти след това да ги събираш отново и в завода пак д аги разделяш.

  ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г. - http://lex.bg/laws/ldoc/2134920192
 44. 44 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 551 Неутрално

  [quote#15:"2.5"]Ако искат от гражданите да събират отпадъците(нещо, за което плащаме прескъпо) и то разделно, справедливо е този, който печели от разделно събраните отпадъци да плаща на този, който ги сортира... [/quote]
  Не само справедливо, а и неизбежно. Опитът да накараш някой да ти върши работа, без да му плащаш, винаги излиза по-скъпо. Провалът на комунизма го доказа, ама нали некои хора се учат от чуждите грешки, други от собствените, а трети и от собствените не могат... Та стават политици, явно. Ето, и с ВЕИ-тата в момента се повтаря историята от 80-те, със която е почнала със същите надежди и е завършила със същите проблеми.

 45. 45 Профил на mmiu
  mmiu
  Рейтинг: 442 Неутрално

  Точно до нас има цяла стара къща, купена и реставрирана за офис от една от "рециклиращите" компании, дето така добре са се нагушили от договори за рециклиране. Отдавна знаем, че нещата с боклука са зле и милиони левове са хвърлени на вятъра.

 46. 46 Профил на mmiu
  mmiu
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#8] от "Мойше. Толкоз!":

  Ами какво излиза - гражданите хвърлят където им падне, не-разделно; клошарите събират само картон и стъкло - вадят ги и си тръгват. На практика клошарите са по-полезни от гражданите, понеже някакви отпадъци все пак отиват за рециклиране.

 47. 47 Профил на shamandurcho
  shamandurcho
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Писна ми от псевдоморалисти-хвърля си цигарата и станиола от кутията през прозореца на колата,а пък иначе надава вой до небесата,че не се изхвърляло разделно!

  Реален пример от "простите" норвежци-всички бутилки/стъклени и пластмасови/ и кенове струват средно в наши пари между 25 и 50 стотинки,амбалажът се плаща при покупката.Всички си събират празните бутилки и кенове в огромни торби,отиват в супермаркетите и там го пускат в специални машини,които им отчитат колко точно амбалаж са върнали и колко пари им се полагат за това.И внимание-има два бутона,ако натиснеш зеления ти се издава бележка и сумата ти се приспада на касата.А ако искаш натискаш бутона с червеното кръстче и цялата сума отива дарение за Червения кръст!!!А и в този вариант ти се издава бележка,която в края на година участвува в томбола с големи награди!

  Чисто,просто и ясно!
  Няма мутренски фирми,няма псевдо еколози!

  А тук при нас всякакви перачи на пари се опитват да ме накарат да ги улесня в пълненето на джобовете им?!?
  Мен лично докато не ме задължат със закон,не могат да ме накарат да изхвърлям разделно!!!

 48. 48 Профил на asparuhkanchov
  asparuhkanchov
  Рейтинг: 388 Неутрално

  [quote#1:"cinik"]Затова малко уважение към това сенчесто препитание. Ако имате хартия, бутилки, стари тенжери, буркани и т.н. и т.н. ги слагайте в отделен плик, до кофата, и след 5 минути няма да ги има. [/quote]
  С такива действия само се насърчава дейността на клошарите. Требва да се забрани и санкционира както оставянето на отпадъци около контейнерите, така и ровенето в тех. И едното и другото създава лош имидж на България. С подобни снимки сме известни по света. Една туристическа държава не може да си го позволи.
  Клошарите да ровят в депата за отпадъци, а не по улиците.

 49. 49 Профил на stoicho2
  stoicho2
  Рейтинг: 605 Неутрално

  До коментар [#13] от "balkantourist":

  Преди седмица се върнах от Брюксел, където работи и живее синът ми. Ето как събират отпадъците. Първо. Такса сметсе взема от стойността на торбичките (определен вид и цвят в зависимост от отпадъка) които се купуват. В блока в който живее синът ми има четири пластмасови контейнери с различен цвят-жълти за хартия, черни обща смет, сини за пластмаса и метал, зелени за стъкло, в които се пускат съответните затворени торбички. Тези контейнери се намират в призимния етаж, който има изход на тротоара. Чистачката отваря вратата към тротоара в определения час в който минава камиона и изнася пълния контейнер. 5-10 минути след това преминава камиона, изсипва отпадъка, а чистачката прибира контейнера. Ако останалите контейнери (прочее у нас има подобни) не са пълни, просто не се изнасят. Там където няма къде да се съхраняват контейнери, на тротоарите се изнасят торбичките, които се събират. Глобата за поставяне на отпадък който не е за съответния контейнер е доста голяма. Наши познати ги глобиха 75 евро. У нас този вид събиране на отпадъците надали в близките 100 години може да се приложи, защото недобросъвестните хора и циганите ще изсипват боклука просто на улицата.

 50. 50 Профил на areta
  areta
  Рейтинг: 1278 Неутрално

  До коментар [#3] от "442":

  Може да се направят, ама няма да работи дълго.

  Самите ние ще ги съсипем за нула време и пак ще трябва да ги отваряш с ръка.

  Освен това, механизъм за отваряне с крак не е подходящ за процеса на изпразване в камиона.

  Пък и не мисля че това е проблемът. Досега не съм видяла в европейски град да има кофи, които се отварят с крак, пък си събират разделно боклука хората.

  Дъщеря ми мрънка, че в Австрия имали ненужно много отделни контейнери за разделно събиране. Дойде в Дания и беше възмутена, че ние имаме САМО 4 контейнера Това не значи, че можем да си изхвърляме в тях всичко. Просто трябва сами да си носим разделения боклук, който не попада в категориите на 4-те контейнера до специални станции за отпадъци.

 51. 51 Профил на Ивайло Киров
  Ивайло Киров
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Интересен случка имам по този повод.
  Изсипвам боклука от найлоновия чувал за смет и си го прибирам.
  Пред входа са редовните клюкарки на преклонна възраст.
  Влизам във входа, вратата се заключва автоматично зад гърба ми, но не се качвам в асансьора, защото някой чакаше с багаж преди мен и нямаше как.
  Докато чакам търпеливо чувам как дъртите пепелянки почват да ме коментират на кого ли съм се метнал, че се стискам за няколко стотинки.
  Говорят естествено за найлоновата торбичка, която не хвърлих. Сега нарочно като ги видя седнали пред входа поне няколко минути я отупвам и сгъвам внимателно торбичката, за да им дам материал за приказки поне през следващия един час.

  Между другото до преди три години хвърлях всичко както ми попадне. Промених се след като тръгнах да обикалям по планините и горите.Не беше особено трудно това с промяната. Стана лесно някак си.

  Отдавна не съм виждал пластмасови контейнери. Имаме само сиви метални от доста време.  Общо 105 дена БАН от 3 март до 24 юни. Изглежда съм бръкнал в ...*здравето* на Нощник..
 52. 52 Профил на zarito
  zarito
  Рейтинг: 445 Неутрално

  Не съм съгласен, че всичко зависи от първите 15 години.
  Живял съм в Люлин-7 около година преди да замина за чужбина и под прозореца си имах и жълт контейнер, и зелен за стъкло. В рамките на тази година сменяха 3 жълти и 1 зелен контейнер, защото просто бяха подпалени, изгорени и оставаха само като 1 купчина разтопена пластмаса на асфалта.
  През няколкото години, от които живея в чужбина, изхвърлям двойно повече по обем рециклируеми отпадъци отколкото нерециклируеми. Всичко отново опира да културата и пълната незаинтересованост на управляващите в България да се опитат макар и малко да опазят невероятната природа, която имаме. А и до малоумщината на българина, който само и само да направи някой зулум ще си хвърли фаса в контейнера пълен с хартия.

 53. 53 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2488 Любопитно

  До коментар [#52] от "zarito":

  Т.е твърдите управляващите саморъчно и поради пълна незаинтересваност са запалили контейнерите пред вашия блок 3(три) пъти за една година ?!? И не само това ама са потрошили общински пари и с крайна незаинтересваност са сменили три контейнера само за да могат да ги заплатя сами те същата нощ ?!?

 54. 54 Профил на bgpainter
  bgpainter
  Рейтинг: 1397 Любопитно

  И не са клошари, а технически лица.

  Жената е покана за щастие
 55. 55 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  [quote#1:"cinik"]Затова малко уважение към това сенчесто препитание. [/quote]
  Отдавна го твърдя същото. Външният им вид е малко стряскащ но те действително са много полезни със своята непопулярна дейност. Затова всеки който може трябва да им помогне с разделното събиране на отпадъците като ги слага отделно вместо те да ровят в смърдящите и разлагащи се хранителни отпадъци.

  От своя страна действително и при тях трябва някаква форма на организация, има страшно много неща от които хората искат да се отърват нищо че могат да се използват. Общината да организира някаква форма на транспорт и разделни сметища където тези хора да ги сортират и използват. Така ще се облекчи трудът им и клошарите ще заработват повече а ние ще сме спокойни че с нещо сме помогнали на хора в трудно положение.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 56. 56 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  И едно предложение - да не даваме препоръки които не могат да се приложат при нас. Само си чешем езика с въздишки колко е лошо при нас и колко хубаво по света. И с това свършваме, любимото занятие на българина. Например с тези кофи по мазетата, пределно ясно е че при нас с тези соц.блокове няма да стане.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 57. 57 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  И ето едно конкретно предложение - "кофа за клошарите". В нея да слагаме само неща които смятаме че могат да са полезни за тях - хартия, бутилки и т.н. но в никакъв случай хранителни отпадъци. Аз на практика така си събирам разделно - хранителните отпадъци отделно в пластмасова торбичка а другите в един голям чувал, с такъв отделен контейнер нищо не ме затруднява но ще престанат да се смесват в общият.

  Второ предложение - поне 1 път месечно хората да могат да изнесат и сложат до кофите неща които смятат че не са им нужни, минава общината и ги събира на отделно сметище където клошарите да се оправят с тях. Сигурен съм, че още преди това събиране половината вече ще са ги взели клошарите и ролята на общината всъщност ще е да помете след тях. Ето неща които не искат особена организация и са напълно приложими при нас.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 58. 58 Профил на Sorilea
  Sorilea
  Рейтинг: 388 Неутрално

  На мене ми се стува , че не само клошарите се препитават от кофите. Виждала съм микробус да спира до кофите и клошари да ровят с челници боклука.Не мисля че клошарите могат да си купят микробус, да шофират, да претърсват кофите ред по ред , една след друга. Според мене други хора ги организират. Въпроса в статията за паралелно организирани структури е много резонен.

 59. 59 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2195 Весело

  [quote#12:"calc"]Боклукът е превилегия на определени фирми и хич не обичат конкуренцията[/quote]
  Лека грешка: фирмите обичат общинските пари около боклука, а не самият боклук. Всъщност той им е разход, та не им пречи точно такава "конкуренция", която им намаля разхода...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 60. 60 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2195 Неутрално

  До коментар [#53] от "m17":
  Съучастници са. Първо, защото не са изкоренили хвърлянето на фасове и боклуци, не са способни да направят действаща система за такива елементарни неща. Второ, защото повечето такива пожари са предизвикани от въгленчета от печките на твърдо гориво, които все още са на мода заради монополизма в отоплението и ниските доходи на населението... което пак зависи от управляващите.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 61. 61 Профил на Петя Сотирова
  Петя Сотирова
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Тези, които ползваме цветните контейнери, знаем, че в тях има всичко и различно, мятат каквото им е под ръка, а после пак на куп събират. Пълна безсмислица е всичко в България свързано с опазване на чистота, природа, ред и законност. Важен съм АЗ, САМО на мене да ми е добре, най-много, айде и на родата. Който живее в друга България, чиста, подредена и спокойна, е вече или в друго измерение, или е на път за това измерение.

 62. 62 Профил на Петър Иванов
  Петър Иванов
  Рейтинг: 714 Любопитно

  "Хората които се отопляват с печки нямат проблем с отпадъците.
  Или поне с повечето от тях."


  Не е добре да се пишат неща, от "хаберсинямащи хора".
  Един, дори модерен инсинератор/инсталация за изгаряне на Тв.БитовиОт-ци/ , в напреднала страна, не е на печалба, тъй като разходите по сепариране, по изсушаване , прахо улавяне или улавяне /ако изобщо го има/ на диоксините и фураните, отделящи се при горенето на органика и пластмаси са огромни.

 63. 63 Профил на Златин Златев
  Златин Златев
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  [quote#0:"Статия"] Най-голямата вина на всички български правителства до момента е пълното безхаберие по отношение на екологичното образование[/quote]

  Тъжно, но факт... мисля че ако се махне определението "екологично" пред "образование", пак ще остане вярно твърдението.

  "Ние не наследяваме земята на нашите предци, ние я взимаме назаем от децата ни." Индианска поговорка
 64. 64 Профил на rents
  rents
  Рейтинг: 497 Неутрално

  От моя квартал изчезнаха контейнерите за раздело събиране на отпадъци - по едно време имаше, вече няма. Друг е въпроса колко се ползваха по предназначение, но аз винаги разделям отпадъците и се чувствам много глупаво, когато изхвърлям неща, за които със сигурност знам, че могат да бъдат рециклирани.

 65. 65 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2488 Неутрално

  До коментар [#60] от "gost22":

  Много са ми абсурдни хора които очакват държавата, общината или най-добре извънземните да "изкоренят хвърлянето ..." да направят парното по-евтино от въглищата или направо да "повишат доходите на населението"
  Може да изискване конкретни действия които са в рамките на навиците на обществото. И на готовността му да се променя. Но не можете държавата или общината с магическа пръчка да изкорени простотията и идиотизма който властва по тия земи.

 66. 66 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2195 Неутрално

  До коментар [#65] от "m17":
  Държавата е основната съставка. Сам може само до тоалетната. Ако ще правиш нещо сериозно ти трябва подкрепа... което точно е целта на държавата.

  [quote#65:"m17"]Но не можете държавата или общината с магическа пръчка [/quote]
  Абе няма нужда да е магическа пръчката, достатъчно е да си събира наложените глоби... достатъчно е полицията да пристига веднага, ...достатъчно е правосъдието да не пуска бандитите на свобода... ей такива немагически неща дето правят магията за висок стандарт на живота...

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 67. 67 Профил на today
  today
  Рейтинг: 804 Неутрално

  Очевидно това правителство се грижи много за рециклирането, вижте какви неимоверни усилия полага за увеличаване на броя на клошарите!

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 68. 68 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2488 Неутрално

  До коментар [#66] от "gost22":

  Държавата не е някакъв висш субект извън нас който трябва да ни "насочва", държавата сме всички ние гражданите. И когато повечето от нас са мърлячи, скатавки или пълни идиоти такива ще се управниците ни които сме си избрали сами, такава ще бъде и държавата ни.

 69. 69 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 862 Неутрално

  Ето това е добра практика .Да се дава пояснение как работи системата и ние да може да преценим как да се постараем да помогнем.А това ,че се дават примери с решения е един голям бонус и за нас.
  Нека този дебат се активизира и малко преди общинските избори...пък тогава каквото "сабля ' покаже.

 70. 70 Профил на !D !калпав е новия вид Дневник!
  !D !калпав е новия вид Дневник!
  Рейтинг: 862 Неутрално

  До коментар [#47] от "shamandurcho":

  Така е и в Германия.Като минава през джоба много лесно се управлява интереса.А когато е и персонален/интереса/ ,отпада нуждата от всякакъв мониторинг.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK