Том Палмър: Санкциите дават извинение на Русия за собствените й провали

Том Палмър

© cato.org

Том ПалмърТом Палмър е изпълнителен вицепрезидент по международните програми на Atlas network и отговаря за изграждането и одобрението на работни програми и ръководенето на световна мрежа от неправителствени организации. Той е и старши сътрудник в Cato Institute и директор на Cato Univeristy. Преди да стане част от Cato е бил сътрудник в Hertford College, Oxford University, и вицепрезидент на Institute for Humane Studies в George Mason University. Целогодишно изнася лекции в Северна Америка, Европа, Африка, Латинска Америка, Индия, Китай и Близкия изток.


Експерт е по политически науки, теория на обществения избор, гражданско общество и моралните, правни и исторически основи на индивидуалните права. Има редица публикации в издания като Harvard Journal of Law and Public Policy, Wall Street Journal, New York Times, Die Welt, Caixing, Al Hayat и Washington Post Автор е на Realizing Freedom: Libertarian Theory, History, and Practice (2014), и е редактор на The Morality of Capitalism (2011), After the Welfare State (2012), Why Liberty (2013), и Peace, Love & Liberty (2014). Завършва магистратура по философия от The Catholic University of America, Washington, D.C и има докторска степен по политически науки от Oxford University.


Том Палмър идва в София като основен лектор на Втората регионална конференция на European Students for Liberty в София по покана на Българското либертарианско общество.
Либертарианството е относително непознато в България. Можете ли в няколко изречения да обобщите либертарианските идеи?


Разбира се. "Либертарианство" е просто новото име на много стара философия, позната на различни места и в различни епохи с много имена. Наричали са я "либерализъм", "класически либерализъм" и "философия на свободата". Това са идеите, довели до свободата и забележителния просперитет на съвременния свят. Основната идея е презумпцията за свобода – иначе казано, че хората са свободни да правят каквото искат със собствеността си, освен в случай, че има основателна причина, която им пречи да го правят. Този възглед е подобен на презумпцията за невинност в правото: не е необходимо човек да доказва, че е невинен, държавата е тази, която трябва да докаже вината, преди да лиши човек от свобода. Либертарианството се основава на правото на собственост над личността, на личната свобода и правото на "имот", иначе казано правото на собственост над различни обекти. Презумпцията за свобода се допълва с две идеи, взети от политическата наука и правото: социалните науки сочат, че редът може да възникне спонтанно, в следствие от доброволното взаимодействие между индивидите и социалните групи, без да бъде налаган с насили. Правото пък ни дава идеите за върховенство на закона, равенство пред закона и ограничено от конституция управление.


Идвате в България за да говорите на Регионалната конференция на European students for liberty. Можете ли да ни разкажете за организацията и за развитието ѝ през годините?


Students for Liberty (SFL) расте много бързо във всички краища на света. През последната година съм говорил на събития на SFL в Берлин, Далас, Торонто, Найроби, Ню Делхи, Абиджан, Бейрут, Прага, и много други градове. Организацията се управлява от студенти и работи за студенти, но имам честта да бъда част от консултативния им борд. Редовно търсят съвета ми и често го следват. Това, което ми се струва по-ценно е, че често не се съобразяват с мен, понеже обмислят внимателно какво и как искат да правят и разполагат с информация и знание, което аз нямам. Наистина уважавам такова поведение. Не съм особено богат, но всеки месец правя дарения, за да подкрепям организацията, понеже знам колко са отдадени и колко внимателно разходват малките суми, които им предоставям. Основната им дейност е да разпространяват либератрианството сред студентите и младите хора като цяло. Действат в цяла Европа, в това число в Русия и Украйна, където младите хора масово се противопоставят на руската инвазия, войната и насилието в Украйна.


Смятат ви за един от най-добрите и популярните либертариански лектори. Как бихте оценили разпространението на либертарианската идеология и влиянието ѝ върху политиката през последните години, особено в ЕС?


Либертарианството става все по-популярно, особено сред младите. Наскоро списание Economist писа, че "младите британци са класически либерали: освен че ценят личната свобода, те предпочитат ниските данъци, личната отговорност и ограничаването на социалната държава. В Америка щяха да ги наричат либертарианци". Същото се случва и в цяла Европа. Влиянието върху политиките на ЕС обаче е друга тема. Има известно забавяне, тъй като засега младото поколение няма непосредствено влияние върху политиката. Наблюденията ми ме карат да имам големи надежди за бъдещето на Европа и на света като цяло.


През последните няколко години слушаме ме все по-често за либертарианското движение в САЩ и организации като "Чаеното парти" и либертарианското крило на Републиканската партия. Смятате ли, че политиците либертарианци днес или в близко бъдеще ще имат истинско влияние върху американската политика? Можете ли да дадете примери как това се е случвало в миналото?


За съжаление идеята зад "Чаеното парти" беше много разводнена. Медиите я сведоха до нещо съвсем различно от оригиналното ѝ значение. Първоначално, това беше движение на хора, на които им беше омръзнало да търпят спасяването на фирми с държавни пари, субсидиите, специалните статути и кронизма, които лъснаха по време на финансовата криза. Днес обаче този термин се използва за социално консервативни и не особено интелигентни кандидати; значението на термина е съвсем различно от това, което ползвахме преди няколко години. По тази причина и брандът "Чаено парти" днес е очернен. Аз обаче съм на мнение, че истинското либертарианство се превръща в сериозна политическа сила. Не вярвам да стане идеология на мнозинството, но в публичния дискурс и медиите все по-често се чуват либертариански мнения. Този начин на мислене импонира на немалка част от американците и голяма част от младежите, които са социално толерантни, предпочитат малки и не особено скъпи правителства и не обичат да виждат американски войници, изпращани в чужбина. Хората с такова мислене са все повече и либертарианството ги мобилизира в политическа сила.


Някои твърдят, че либертарианството е "идеология за икономисти". Вярно ли е това? Доколко е важно икономическото образование за развитието на либертарианско мислене? Доволен ли сте (доколкото сте запознат) с качеството и съдържанието на икономическото образование в съвременните университети?


Това е доста интересен проблем. В началото социализмът е бил идеология на икономистите – много лоши икономисти, при това, понеже са защитавали поверяването на контрола над икономиката на държавата. Либертарианците са известни като икономисти отчасти понеже опонират на тази теза на социалистите. Източникът на либертарианството всъщност обаче е в борбата между религиозната свобода и свободата на съзнанието, когато идеите се формират и борбата срещу робството, която е най-тежкото изпитание за либертарианската мисъл. Мисля, че икономиката е важна, понеже тя представлява един от най-развитите клонове на науката за причините и следствията в живота на хората и, в частност, на начините, по които се различават намеренията и крайните резултати. Икономиката изисква абстрактно мислене, което позволява отграничаване на самозалъгването от научното мислене. Това е сърцевината на либертарианската политическа икономия. Притеснявам се обаче, че днес икономиката не се преподава добре – част от причината за това, е, че академичното изучаване на икономика се разглежда като част от математиката, а не като изучаване на взаимодействията между хората и начините, по които се формират сложни форми на съдействие, а лошите политики водят до пагубни форми на дискоординация.


Запознайте нашите читатели с добри либертариански и икономически мислители и лектори. Какво бихте препоръчали на новак в либертарианстовото - да чете или да гледа (лекции в YouTube и т.н.)?


Много харесвам клиповете на LearnLiberty.org и EconStories.tv. Направени са добре, в тях участват отлични учени, като цяло са добри продукции. Кратки са и са ясни. Много може да бъде казано в кратък клип, в случай, че е направено правилно. Хубави, често сатирични клипове има и на Reason.tv. Сериозни и полезни клипове на български пък има Институтът за пазарна икономика, http://ime.bg.


Нека поговорим малко и за политика... През последните две десетилетия Източна Европа преживява радикално преструктуриране от система от тоталитарни държави към либерални демокрации. Някои икономисти, Ричард Ран например, са на мнение, че този преход щеше да бъде много по-успешен в случай, че бяха преминали по-радикално към възможно най-малки държави и пълна приватизация. Смятате ли, че това е правилният подход? Можете ли да дадете примери за такива "радикални" и успешни преходи?


Не съм особено убеден от аргументите в полза на малките държави, ако трябва да съм честен. Поддръжник съм на фискалната конкуренция, но няма пряка връзка между размерът на страните и икономическата свобода. Мнозина сочат Хонконг и други малки държави, но това е доста произволен избор на доказателства. Има много малки държави, които са се провалили. В този случай размерът не е толкова важен. От най-голямо значение са отвореността на пазарите, свободната конкуренция и върховенството на закона, колкото и да е трудно то да бъде наложено.


Още малко по тази тема, възможно ли е да бъдат проведени такива "радикални" преходи в, да речем, Беларус и Куба? Необходимо условие ли е да има определена бизнес и предприемаческа култура, съчетани с върховенство на закона и добра регулация, за да бъде осъществен добър преход към свободен пазар?


Има много повече потиснато предприемачество у хората, отколкото мнозина подозират. Бизнес и предприемаческата култура се създава с правилните условия. Не казвам, че всички народи имат еднакво предприемачески манталитет, но насочването на предприемаческия дух към създаването на реална стойност чрез върховенството на закона е много по-добро, отколкото същата енергия да бъде канализирана през корупция, бюрократщина и катерене на стълбицата на политическата власт. При социализма хората отново преследват собствените си цели; разковничето е да бъде променена мотивацията така, че преследването на собствените цели бъде насочен към произвеждане на неща със стойност за другите в условията на свободен пазар, а не към борба за заграбеното от държавната власт от все по-малките сектори на икономиката, които все още произвеждат.


През последните няколко месеца повечето европейски икономисти се притесняват от възможността за дефлация в еврозоната, а ЕЦБ снижи основния лихвен процент почти до нула и обмисля количествени улеснения. Смятате ли, че дефлацията е истинска заплаха и какви са подходящите мерки за борба с нея?


Това е проблем, който може лесно да бъде решен с предлагането на пари на пазарен принцип, което да замени системата на централно банкиране. Търсенето и предлагането на пари следва да се регулира като търсенето и предлагането на портокали, а не от мистичните замисли на централните банкери. Доста скептично съм настроен към различните проекти за "количествени улеснения", които ни тласкат към следващата икономическа криза. Централните банкери надуват балон и след това отказват да го изпуснат и настояват, че високите цени трябва да бъдат поддържани. Най-важно е цените да бъдат определяни от законите на търсене и предлагане. Цените на жилищата в САЩ бяха надути от американското правителство, чрез спонсорирани от правителството и федералния резерв предприятия, например Федералната национална асоциация за ипотеки, известна като Fannie Mae и Федералната корпорация за ипотечни заеми, известна като Freddie Mac. Най-добрият отговор е да се позволи цените да се възстановят до пазарните си равнища, вместо да продължаваме да ги надуваме. Предлагането на повече кредит единствено създава условията за следващата криза.


Много леви политици и мислители твърдят, че глобализацията е форма на "съвременно робство" в страните от третия свят. Либертарианците от своя страна са на мнение, че аутсорсването подобрява качеството на живот и богатството в тези страни по начин, по който местните фирми и правителства не могат. Каква е вашето мнение по този спор?


Хората, които правят такива изказвания никога не са стъпвали в страна от "третия свят". Когато си беден, искаш по-висок доход. Това не е изненада за никого. Преходът от семейно земеделие и живот на ръба на глада към производство за световния пазар подобрява значително доходите на тези хора. Това не е робство; това е освобождение. Свидетел съм на най-широката програма за борба с бедността в историята на човечеството: повече от половин милиард души в Китай и Индия се измъкнаха от живота в тотална бедност и мизерия и днес се превръщат в средна класа. Онези, които настояват, че бедните в Индия, Китай или Африка щяха да бъдат по-щастливи, ако все още обработваха земята за да оцеляват, могат сами да пробват да живеят по този начин. Те искат бедните държави да бъдат превърнати в зоологическа градина, където туристите да могат да видят гладни и бедни хора. Либералите искат тези хора да имат свободата да се развиват. Свободата на търговия и размяна отвъд държавните граници постига точно това. Тези, които искат да пречат на търговията защитават единствено бедността. Бедността на другите. Не мога да уважавам подобна глупава и неморална позиция.


Част от либертарианците, и особено бившият конгресмен Рон Пол, изразиха своята подкрепа за отделянето на Крим от Украйна и включването на полуострова в състава на Руската федерация. Какво е мнението ви по този въпрос?


Натъжава ме да разбирам, че има толкова тотално заблудени хора. Някои, но не мнозина, се поддават на пропагандата на Кремъл. Възможно е и истински референдум да беше довел до същия резултат; не истински референдум обаче този, проведен под насочен автомат, без кампания и без опозиция, при който противниците на Русия са бити, изчезнали и след това намирани измъчвани до смърт, след военно настъпление и арести на депутати и хора, изразили свободно мнението си. Анексирането на Крим беше акт на военно завоевание. Някои хора позволяват на нуждите на външната политика да определят начина, по който възприемат фактите, което е огромно интелектуално престъпление. Едно е да кажем, че НАТО не трябва да се меси в конфликта. Съвсем друго е да наричаме едно завоевание каквото и да било друго, освен завоевание. Мисля, че сме навлезли в много опасен период и е особено важно да работим в защита на мира, в това число за добра военна подготовка в околните държави, което да възпира нападения, дипломация и защита на институциите, които практикуват и защитават мира. Подкрепям премахването на визите за руснаци и украинци за работа в други страни. Русия става все по-авторитарна държава и по тази причина е важно останалите държави да стават все по-отворени и да демонстрират положителните страни на свободните и отворени общества и икономики. Свободата на търговия и пътуване е много по-добър отговор от въвеждането на тежки санкции.


В рамките на военния и политически конфликт между Русия и Украйна, Западът избра икономическите санкции като основния си инструмент за въздействие. Смятате ли, че този подход е подходящ и ще постигне целите си?


Мисля, че тези санкции няма да постигнат целта си. Хората, които взимат решенията вече успяха да се защитят от ефекта на санкциите. Политическите кръгове около Кремъл са съставени от много умни хора. Те успяха рано да ликвидират предприятията си в чужбина. Изпълнителният директор на "Газпром" например продаде всичките си акции преди началото на инвазията в Крим. Той е получил информация от Кремъл, както и много други. Мисля обаче, че отказът да произвеждаме оръжия за Кремъл е добра идея. Останалите санкции няма да имат особен ефект. В отговор на тях обаче Кремъл вреди все повече и повече на руския народ като налага санкции върху тях като им пречи да купуват чуждестранни стоки. Един от преките резултати от това е, че Беларус – страна без излаз на море – стана един от най-големите износители на скариди за Русия. Интересно, нали? Чудя се кой галеник на Кремъл се занимава с този бизнес. Икономическите санкции като цяло не работят. Те дават на санкционираната страна извинения за собствените им провали и възможност да обвиняват външни сили за пораженията, които нанасят на собствените си държави. Куба е класически случай. Кубинската икономика е в стагнация и е така от много години. Ембаргото на САЩ обаче няма никакъв ефект, тъй като кубинците могат да внасят каквото поискат от която и да било друга страна; то обаче дава на диктатурата там враг, когото да обвинява за собствените си управленски проблеми. Нека не повтаряме това с Русия

Коментари (88)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1384 Любопитно

  "...Основната идея е презумпцията за свобода.."
  ==============
  Сещам се за няколко участника тук, във форума, за които думата "Либертарианство" е мръсна обида...
  Ходи ги разбери....

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 2. 2 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Русия - основна грижа на американците.
  Този защо не ходи в Украйна да ги учи? Българите отдавна бяха научени на либертарианство и отучени от много други неща.

 3. 3 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 581 Неутрално

  така е, не е лесно да притежаваш 2/3 от ресурсите на света и да живееш в третия свят

  veni vidi fugi
 4. 4 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 810 Неутрално

  До коментар [#1] от "Кирето":

  Свобода има само при анархия.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 6. 6 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Какви ли не "корифеи" се пръкват по света.
  Един от финансовите "корифеи" бе Симеон Дянков. Но когато практикуваше и управляваше финансите на България ви завря в кучи задник.
  И този умник на снимката е от този калибър.

 7. 7 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1384 Любопитно

  До коментар [#4] от "dissident":


  [quote#4:"dissident"]Свобода има само при анархия. [/quote]

  Я пак?!??
  Наясно ли си с основите на анархизма или говориш наизуст?
  Защото "анархия" май означаваше "безвалстие"...

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 8. 8 Профил на adam1966
  adam1966
  Рейтинг: 580 Неутрално

  Винаги някой "пречи" на Русия , интересно как се оправя Китай..?!

 9. 9 Профил на niko_tin
  niko_tin
  Рейтинг: 466 Неутрално

  "Икономическите санкции като цяло не работят. Те дават на санкционираната страна извинения за собствените им провали и възможност да обвиняват външни сили за пораженията"

  Е-е-е и кво? Веднага свалями санкциите? Ма да бързами, али да са позабавим час-два?

  Ваш отец е дявола и вие изпълнявате похотите на отца си Когато говори лъжа говори свое ибо той е лъжец и отец на лъжа А как Аз истина говоря, не вярвате Ми
 10. 10 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Някои, но не мнозина, се поддават на пропагандата на Кремъл.
  =======================================
  Щом е от Кремъл значи е пропаганда. Щом е от "либертарианец" от разни колиджиз и юнивърситис - значи е връх на откровението. Така със старата либертарианска философия.

 11. 11 Профил на pelovski
  pelovski
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Гастролиращ лектор от дружество "Г. Кирков", пардон от енския царевичак в САЩ.
  Либертарианско общество у нас - видяла жабата, че подковават коня.....).
  Каква лапачката там ? Откъде идват парите за нашите либертарианци ?
  Преди години като либертарианец се изявяваше Калин Манолов. Сега е в една тимаджийска телевизия. Дали е още либертарианец ?

 12. 12 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 608 Неутрално

  Подкрепям премахването на визите за руснаци и украинци за работа в други страни.

  И що? И с тях да се борим за работно места, без дори да са членове на ЕС.

 13. 13 Профил на kas.
  kas.
  Рейтинг: 1560 Весело

  До коментар [#1] от "Кирето":

  Все едно им развяха либертарианството като червен плащ на бик...

  Животът е като руло хартия - дълъг е, но го хабиш за задници
 14. 14 Профил на niko_tin
  niko_tin
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#8:"adam1966"]Винаги някой "пречи" на Русия , интересно как се оправя Китай..?! [/quote]
  Га съдя по Хонконг (и Болотная) и в двата случая се оправят добре.

  Ваш отец е дявола и вие изпълнявате похотите на отца си Когато говори лъжа говори свое ибо той е лъжец и отец на лъжа А как Аз истина говоря, не вярвате Ми
 15. 15 Профил на dissident
  dissident
  Рейтинг: 810 Неутрално

  До коментар [#7] от "Кирето":

  Прочети малко повече и тогава ще спорим.
  По-специално, виж какво е казал Кант за анархията.

 16. 16 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 5277 Весело

  [quote#1:"Кирето"]Сещам се за няколко участника тук, във форума, за които думата "Либертарианство" е мръсна обида...
  Ходи ги разбери.... [/quote]
  И са все от представителите на другариата. Няма кой да им обясни, че крайното либертарианство е много близко до левичарството и те би трябвало да му симпатизират. Но те толкова си знаят. Според тях БиБиСи и СиеНеН са империалистически медии, а те всъщност са доста леви. Те и кока-колата до преди 30-тина години я смятаха за алкохолна напитка, с която се напиват американските войници.

  Gunter glieben glauchen globen
 17. 17 Профил на Amot
  Amot
  Рейтинг: 526 Неутрално

  До коментар [#12] от "foxa5":

  За тях без визи, а нас 7 години ни пържиха на бавен огън, хем сме една шепа народ! Прав си, айде нема нужда! Малко протекционизъм в полза на гражданите от ЕС няма да е излишен!

  Цацата трябва да бъде изпържена!
 18. 18 Профил на FvH
  FvH
  Рейтинг: 1014 Весело

  [quote#6:"dissident"]Но когато практикуваше и управляваше финансите на България ви завря в кучи задник. [/quote]

  И после положението рязко се подобри след като го наследиха двамата корифеи от УНСС

  One should be free to do whatever he wants, as longs this does not interfere with the equal right of everybody else to do the same.
 19. 19 Профил на stpanchev
  stpanchev
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Ето това е качествено интервю!

 20. 20 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1384 Весело

  До коментар [#15] от "dissident":

  Чел съм достатъчно.
  Запознай се с Мъри Нютън Ротбард и ела пак...

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 21. 21 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3365 Неутрално

  Цитат: ...Подкрепям премахването на визите за руснаци и украинци за работа в други страни...

  Чудесно! Да го предложи на Обама, немедленно!
  Тоя, какви ги дрънка...? И кои страни има в предвид...?

  Бивш tww09306483.
 22. 22 Профил на demos
  demos
  Рейтинг: 475 Неутрално

  Ще видите много екзотични опити на лица отвъд океана,които търсят слава и дори скандален ефект,който осребряват,с изявите си,които целят смекчаване на тона към Путин и затваряне на очите,на запада към неговата агресия.Невъвеждането на санкции към агресивна Русия обаче,ще доведе до още по-големи разрушения и жертви в Украйна,до още по-голямо разделение в Европа,заплаха за мира в света,в 21 век!Това е,което не интересува хора,като автора на тази книга.

 23. 23 Профил на Дяволът създаде БСП, ББЦ и Атака
  Дяволът създаде БСП, ББЦ и Атака
  Рейтинг: 519 Неутрално

  Натъжава ме да разбирам, че има толкова тотално заблудени хора. Някои, но не мнозина, се поддават на пропагандата на Кремъл. Възможно е и истински референдум да беше довел до същия резултат; не истински референдум обаче този, проведен под насочен автомат, без кампания и без опозиция, при който противниците на Русия са бити, изчезнали и след това намирани измъчвани до смърт, след военно настъпление и арести на депутати и хора, изразили свободно мнението си. Анексирането на Крим беше акт на военно завоевание. Някои хора позволяват на нуждите на външната политика да определят начина, по който възприемат фактите, което е огромно интелектуално престъпление. Едно е да кажем, че НАТО не трябва да се меси в конфликта. Съвсем друго е да наричаме едно завоевание каквото и да било друго, освен завоевание.

  Чудя се какво трябва да имаш в черепа вместо мозък, за да не проумееш тези абсолютни истини?

 24. 24 Профил на demos
  demos
  Рейтинг: 475 Неутрално

  До коментар [#21] от "tww09306483":

  А в същото време,забранявате на българи и румънци да работят в Англия?!Платен,руски лобист!

 25. 25 Профил на biramore
  biramore
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#1] от "Кирето":

  В началото на демокрацията, в София, вероятно и в други градове, бяха плъпнали всякакви проповедници. Проповеднци дошли да просвещават някакви диваци и варвари, на които непременно трябва да бъде донесена Истината. От тогава имам трайна алергия към всякакви проповедници. Без значение дали ме учат как баш да се кланям на техния бог, или как баш да бъда свободен.
  Основното, което разбрах, е че проповедника се опитва да ти пробута своята Истина, и да ти гепи твоите кинти. Добра сделка - продават ти нищо, за нещо (може това нещо да е малко, ама па получаваш нищо).
  Когато, искам да се поуча от някого, аз избирам къде кога и от кого да се уча!

 26. 26 Профил на Кирето
  Кирето
  Рейтинг: 1384 Любопитно

  До коментар [#25] от "biramore":

  Ще помоля за малко разяснения по написаното от теб.
  Разбирам го, но някак си не мога да направя връзката с моя пост...
  Искаш да кажеш, че пича от е проповедник? Или че иска нашите кинти? Или.... ?

  Научих "God Save the Queen".........е, струва си....
 27. 27 Профил на biramore
  biramore
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#16] от "Blood Red Skies":

  Точно защото имам алергия към комунизма имам алергия и към всякакви други идеологии. Основното на всяка идеология е че храни добре онези които я пробутват на баламите. Просто един от многото начини за баламосване на народа.
  В статията единственото с което съм абсолютно съгласен, е върховенството на закона. Добре е закона да е добър, но дори да не е добър - Dura lex!

 28. 28 Профил на biramore
  biramore
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#23] от "Дяволът създаде БСП, ББЦ и Атака":

  Чудя се какво трябва да имаш наместо мозък, та да вярваш че съществува абсолютна истина?

 29. 29 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 529 Неутрално

  До коментар [#19] от "stpanchev":
  Абсолютно вярно.

 30. 30 Профил на biramore
  biramore
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#26] от "Кирето":

  Ми човека е проповедник. Проповядва либертарианство. И единствената причина поради която да го прави са кинтите. Или иска нашите кинти по някакъв неясен за мен начин, или някой му е платил, с цел след това по лесно да стигне до нашите кинти.
  Отдавна не вярвам в алтруистични действия на проповедници. Може да съм тъп, или да съм параноик, но аз не вярвам. Който иска - да вярва.

 31. 31 Профил на charlesdegaulle
  charlesdegaulle
  Рейтинг: 1581 Весело

  Оказва се, че доста хора у нас, като чуят думата свобода и се изприщват... Независимо кой я споменава! Верно е едно - ако нямаш свобода, в смисъл някой друг взема решение вместо тебе, не носиш никаква отговорност! Основния двигател на партията на Гъбарите.

 32. 32 Профил на Tata Mata
  Tata Mata
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#11] от "andru":

  Което доказва, че всеки либертарианец, демократ или комунист може да работи в която си поиска телевизия, стига да има съответните качества, разбира се.

 33. 33 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1621 Неутрално

  [quote#4:"dissident"]Свобода има само при анархия.[/quote]

  Не и когато е съчетана с отговорност, а свобода без отговорност е свободия.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
 34. 34 Профил на boby1945
  boby1945
  Рейтинг: 896 Весело

  Поредният либераст, който ни учи колко добре е всеки да си прави каквото си знае, като в дивия Запад преди век....
  ДА ама НЕ, тази пректика не вирее на Изток.... просто не вирее....
  Тя и в САЩ много много не вирее, ама поне има апологети, разни партита, Железни Лейдита и т.н......

  Don't worry, be happy now! Boby said. ЕС е вреден за вашето здраве, дръпнете сиджимката овреме, да не плачкате като 1944 година....
 35. 35 Профил на Veritas Odium Parit #Je suis Москов
  Veritas Odium Parit #Je suis Москов
  Рейтинг: 1039 Неутрално

  [quote#1:"Кирето"]"...Основната идея е презумпцията за свобода.."
  ==============
  Сещам се за няколко участника тук, във форума, за които думата "Либертарианство" е мръсна обида...
  Ходи ги разбери.... [/quote]

  Либертарианството е абсолютна свобода, без всякакви отговорности или задължения, нещо подобно на анархизъм. А това определено не може да бъде нещо положително.

  Тигърът не си губи съня, заради мнението на овцете http://pbs.twimg.com/media/BPEI_XHCYAAbG3P.jpg:large
 36. 36 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 577 Весело

  "Основната идея е презумпцията за свобода – иначе казано, че хората са свободни да правят каквото искат със собствеността си, освен в случай, че има основателна причина, която им пречи да го правят."

  А основателността на причината е ? Например закона, който се измисля от хора, които са силните на деня и го променят според техните представи за свобода.

 37. 37 Профил на Цензуриран от антибългари.
  Цензуриран от антибългари.
  Рейтинг: 577 Весело

  [quote#17:"Amot"]Малко протекционизъм в полза на гражданите от ЕС няма да е излишен!
  [/quote]

  Има малка разлика...

  ЕС използва територията ни за част от ЕС, понеже и трябва, но не приема гражданите ни в ЕС, понеже не и трябват.

 38. 38 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 4475 Весело

  [quote#4:"dissident"]Свобода има само при анархия[/quote]
  А да си чувал крилатата фраза: Анархия мать Порядка?
  Анархистите са май... истинските първопроходци на либертарианството в Русия.."Котись яблочко зеленое.Бей слева красного!Бей справа белого!"

 39. 39 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 4475 Неутрално

  До коментар [#33] от "Jessika":
  Така и ни учеха едно време.Свободата е осъзната необходимост.
  А който не осъзнава..му се помага решително да я осъзнае.

 40. 40 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 581 Весело

  [quote#6:"dissident"]Един от финансовите "корифеи" бе Симеон Дянков. [/quote]
  Затова го пратихме в Русия да ги научи ... пардон, да ги напляска.
  В момента Симеон Дянков е член на Надзорния съвет на руската "Външнотърговска банка", която е акционер в поставената под специален надзор "Корпоративна търговска банка". През 2013 г. Дянков стана ректор на университета – Руска икономическа школа.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 41. 41 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1331 Неутрално

  Многознайковци.
  Упражняващи се за ПР.

 42. 42 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 581 Весело

  [quote#38:"тулса"]Анархистите са май... истинските първопроходци на либертарианството в Русия.."Котись яблочко зеленое.Бей слева красного!Бей справа белого!" [/quote]
  А накрая в Русия винаги се стига до следното:
  Бей жидов, спасай Россию!

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 43. 43 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 4475 Неутрално

  [quote#42:"G-man"]А накрая в Русия винаги се стига до следното:
  Бей жидов, спасай Россию! [/quote] Забравих да уточня,че анархистите практици и батка Махно са се вихрили главно в Украйна..И като се почнал приказка за ..жидобиенето,Полша и Украйна имат още по големи традции в тази насока.

 44. 44 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 4475 Неутрално

  До коментар [#40] от "G-man":Съвсем скоро един от апостолите на съвремения либертарианизъм ще прочете лекции в Москва и Санкт Петербург.Те са организирани от руския филиал на Катоновия институт: Журнал Esquire и проект InLiberty при поддержке DI Telegraph продолжают цикл публичных лекций, посвященных альтернативам окружающей нас социальной реальности...28, 29 и 31 октября лекции о кризисе института политического представительства прочтет Иван Крастев, один из крупнейших современных теоретиков демократии, глава софийского Центра либеральных стратегий.
  http://www.inliberty.ru/events/67-rospusk-parlamenta

 45. 45 Профил на Gordon Freeman
  Gordon Freeman
  Рейтинг: 581 Весело

  [quote#43:"тулса"]Забравих да уточня,че анархистите практици и батка Махно са се вихрили главно в Украйна.[/quote]
  Той Махно, докато беше изгоден, беше съюзник на болшевиките.

  Ceterum censeo Russianem esse delendam
 46. 46 Профил на Thrasimedes
  Thrasimedes
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Либертарианството се схожда с анархизма (левичарството) по това, че вярва, че обществото спонтанно, от само себе си, може да е саморегулираща се система.

  Те асоциират държавата с външна и поради това чужда регулация.

 47. 47 Профил на _imir
  _imir
  Рейтинг: 547 Неутрално

  "Възможно е и истински референдум да беше довел до същия резултат; не истински референдум обаче този, проведен под насочен автомат, без кампания и без опозиция, при който противниците на Русия са бити, изчезнали и след това намирани измъчвани до смърт, след военно настъпление и арести на депутати и хора, изразили свободно мнението си."
  ========

  Ами не се даде възможност на шпицкомандите, които се вихриха в Одеса, да направят същото в Крим. Бяха изпреварени.

 48. 48 Профил на today
  today
  Рейтинг: 849 Неутрално

  [quote#1:"Кирето"]Сещам се за няколко участника тук, във форума, за които думата "Либертарианство" е мръсна обида...
  Ходи ги разбери..[/quote]

  Просто робска психика.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 49. 49 Профил на Дяволът създаде БСП, ББЦ и Атака
  Дяволът създаде БСП, ББЦ и Атака
  Рейтинг: 519 Неутрално

  До коментар [#28] от "biramore":

  Всяка истина е и относителна, и абсолютна едновременно. Такава е например и истината, че за някои български граждани Русия е над родината, и те дори се гордеят с това - има ги и тук.

 50. 50 Профил на .......
  .......
  Рейтинг: 466 Весело

  [quote#2:"dissident"]Русия - основна грижа на американците.
  Този защо не ходи в Украйна да ги учи?

  Българите отдавна бяха научени на либертарианство и отучени от много други неща.[/quote]

  щом така ни харесва - защо не ??

  нямаме хляб - но имаме демокрация
  нямаме жилища , но имаме шанс да пътуваме
  нямаме войска- но имаме "добри съседи"
  -----
  пропагандата ни смени софтуера ...
  от камунизм на либерастия

  След КТБ Накъде Ли.....ДАНО е само КТБ !!!
 51. 51 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 524 Неутрално

  [quote#1:"Кирето"]Сещам се за няколко участника тук, във форума, за които думата "Либертарианство" е мръсна обида...
  Ходи ги разбери.... [/quote]

  Няма нищо лошо в идеята, но както и комунистическата(в която има и добри неща) е трудно осъществима в свят, където "законите са само за слабите" - като вица за гея и педе..... Глобализацията(фиктивната свобода) е за богатите, не е за беден "лош мат'рял", въпреки че има единици, които успяха да си подобрят жизненото, духовно, цивилизационно и интелектуално равнище, но това са изключения. Можете ли да сте беден, гладен и свободен?

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 52. 52 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 721 Весело

  [quote#51:"carwindwrclir"]Можете ли да сте беден, гладен и свободен? [/quote]

  може, ако си беден, Ганди и свободен!

  аз съм силно раздвоен по отношение на либертарианците, защото от една страна (уж) ползват Бердяев, от друга - ясно се формират като "шахматно-елитарна" бизнес мафия.

 53. 53 Профил на carwindwrclir
  carwindwrclir
  Рейтинг: 524 Неутрално

  [quote#52:"zidane"]може, ако си беден, Ганди и свободен[/quote]

  Или, ако си мъртъв.

  And so something which I thought I was seeing with my eyes is in fact grasped solely by the faculty of judgement which is in my mind.
 54. 54 Профил на zidane
  zidane
  Рейтинг: 721 Весело

  До коментар [#53] от "carwindwrclir":

  най-сигурно!

 55. 55 Профил на Никола Николов
  Никола Николов
  Рейтинг: 520 Неутрално

  Поздравления за Дневник! Чудесен материал!

 56. 56 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  До коментар [#3] от "zabejko":


  [quote#3:"zabejko"]така е, не е лесно да притежаваш 2/3 от ресурсите на света и да живееш в третия свят [/quote]Липсва едно малко процентче акъл,затова с другите 2/3 ти нищо не става.Други държави без никакви ресурси пък имат всичко и са дали много на света-например Япония.Въпрос до човешки материал..

 57. 57 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  До коментар [#4] от "dissident":


  [quote#4:"dissident"]Свобода има само при анархия. [/quote]Бъркаш свободата със свободия..

 58. 58 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  До коментар [#8] от "adam1966":


  [quote#8:"adam1966"]Винаги някой "пречи" на Русия [/quote]То си е така-руснаците и пречат-не са спирали!Дори на най-великия им и първи Император-Петър са му пречели,та трябвало насила да реже брадите на дворяните..

 59. 59 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  До коментар [#10] от "Каишков - Гласът на Америка":


  [quote#10:"Каишков - Гласът на Америка"]Щом е от Кремъл значи е пропаганда. [/quote]Ами какво да е,след като медиите там са държавни?!

 60. 60 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  До коментар [#13] от "kas.":


  [quote#13:"kas."]Все едно им развяха либертарианството като червен плащ на бик... [/quote]Е-те на син флаг се палят-нали са комунета-червеното предизвизква други чувства..

 61. 61 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1065 Весело

  До коментар [#16] от "Blood Red Skies":


  [quote#16:"Blood Red Skies"]Няма кой да им обясни, че крайното либертарианство е много близко до левичарството и те би трябвало да му симпатизират. [/quote]Е- толкова си могат.А ей ги на гърците-анахистите там са доста силни и все с леви възгледи.Даже мразят САЩ и Меркел,също като нашите комунета...

 62. 62 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  До коментар [#26] от "Кирето":


  [quote#26:"Кирето"]Искаш да кажеш, че пича от е проповедник? Или че иска нашите кинти? Или.... ? [/quote]Иска да каже,че е американец.Май това го тормози...

 63. 63
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 64. 64 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  Пълна демагогия и пропаганда. Само като му видите афилиациите на тоя пропагандист не ви трябва да му четете простотиите. Явно са под мотото "За Русия или лошо или нищо."

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 65. 65
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 66. 66 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#40] от "G-man":

  "Руска икономическа школа" е толкова университет, колкото и ИПИ.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 67. 67 Профил на kihano
  kihano
  Рейтинг: 753 Неутрално

  До коментар [#35] от "Veritas Odium Parit":

  [quote#35:"Veritas Odium Parit"]Либертарианството е абсолютна свобода, без всякакви отговорности или задължения, нещо подобно на анархизъм.[/quote]

  Така е, но само за едрите частни собственици. Ако искате да разберете западните идеологии винаги когато говорят за свобода и човешки права помнете че става дума единствено и само за свободата и правата на свръхбогатите бели западни мъже. Само така можете да разберете разминаването между реторика и действия и резултати на Западната антицивилизация.

  Отричането и изкривяването на фактите - висша форма на демократичен реализъм!
 68. 68 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 4475 Любопитно

  [quote#45:"G-man"]Той Махно, докато беше изгоден, беше съюзник на болшевиките.[/quote]Това кога е станало?Преди да подгони комисарите по..етническа линия или след това?

 69. 69 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 4475 Неутрално

  [quote#64:"kihano"] Явно са под мотото "За Русия или лошо или нищо." [/quote]Не съм много съгласен тук с тебе.Разбира се в определено място се споменава за отрицателно отношение към начина по който минал референдума в Крим, но това е единственото условно лошо за Русия...Заглавието отново е лекоо..подвеждащо.Напълно съм съгласен с Палмър,че санкциите обективно циментират позицията на олигархичните и доста ретроградни постсъветски бюрократи, нещо от рода на неоконите от славните времена ма Буш Втори.Солидарен съм, с него и че пордължаващите визови ограничения за руски граждани също забавят процесите на модернизация в Русия и преодоляване на нейната относителна изостаналост в изграждане на едно съвремено гражданско общество.

 70. 70 Профил на biramore
  biramore
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#49] от "Дяволът създаде БСП, ББЦ и Атака":

  Такава, например е и истината че за някои български граждани Англия е над родината, и те дори се гордеят с това - има ги и тук.
  И искат дори англичанин да ни стане я премиер, я президент.
  Па аз поне не съм видял някой от русофилите да иска руснак да ни става премиер или президент.
  Пак, относително-абсолютна истина.

 71. 71 Профил на otg46594191
  otg46594191
  Рейтинг: 696 Неутрално

  хората са свободни да правят каквото искат със собствеността си, освен в случай, че има основателна причина, която им пречи да го правят.

  Ами те и престъпниците прилагат същия принцип към чуждата собственост.

 72. 72 Профил на Ментор
  Ментор
  Рейтинг: 810 Неутрално

  [quote#6:"dissident"]Един от финансовите "корифеи" бе Симеон Дянков. Но когато практикуваше и управляваше финансите на България ви завря в кучи задник. [/quote]
  Няма да оценявам Дянков, при него икономиката вървеше предимно зле, в условията на жестока криза, без държавата да взима заеми.
  При наследника му от БСП(чието име не помня, но прилича на сгащен онанист, сега е депутат от ДПС) икономиката е много много много много по-зле, без да има криза, и освен това задлъжняхме с нови взети на заем неясно колко милиарда (къде отидоха взетите на заем милиарди никой няма и най-малка представа).
  От тук всеки сам може да направи извод кой трябва (и най-вече кой в никакъв случай не трябва) да управлява финансите на страната.

 73. 73 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#25] от "biramore":


  [quote#25:"biramore"]В началото на демокрацията, в София, вероятно и в други градове, бяха плъпнали всякакви проповедници. Проповеднци дошли да просвещават някакви диваци и варвари, на които непременно трябва да бъде донесена Истината. От тогава имам трайна алергия към всякакви проповедници.[/quote]

  И това е наш проблем защото...? А, да - не е наш проблем. Интересно защо си решил, че просто споделяйки своите проблеми тук, правиш някакво изказване.

  Позачетох първите 25-30 коментара и не забелязах нито един аргумент от противниците на автора. Просто при горния пост амплитудата "претенции-релевантност" е може би най-голяма, затова си позволявам да го отделя от останалите

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 74. 74 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Мда, и отдолу нагоре зачетох. Този път абсолютна аргументативна импотентност у путинофил-орките. Предният път, когато имаха труден тест бе лекцията на Тимъти Гайтнър, под която, отново поради липса на аргументи, се бяха опитали да го набедят в фактически грешки. Оказа се, че всичко, за което го подозираха било грешки в предвода на Дневник.

  Тук съвсем нямат какво да кажат, затова се придържат към обиди и мантри. А да - и тавариш Тулса както обикновено ни показва колко много е чел

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 75. 75 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  [quote#30:"biramore"]Отдавна не вярвам в алтруистични действия на проповедници. Може да съм тъп, или да съм параноик, но аз не вярвам. Който иска - да вярва.[/quote]

  Не, не си ни тъп, ни параноик. Просто си циник. Един от най-големите проблеми на българските интелектуалци е, че са циници. ДОкато западните умни хора са идеалисти, нашите са безверници. Къде защото са лоши хора, къде защото са обезверени, нашите умни хора не вярват в нищо светло или свято. Можете да си представите какви вреди нанася това на обществото ни. Страхът да се впуснеш във всяка безкористна кауза, за да не излезеш балък...Според мен това е най-голямото престъпление на умните хора в България към себе си и , който вярва в таквиз работи, към народа си. Простият човек е прост. Вари го, печи го - той пак е прост. Но когато и умните станат прости, то тогава става страшно. Когато умните паднат до нивото на Бай Ганю и ни убеждават с дебелашко задоволство и увереност, че "всички са маскари" и всички правят всичко за келепиреца, е - тогава попадаме в блато.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 76. 76 Профил на иван
  иван
  Рейтинг: 409 Неутрално

  До коментар [#75] от "stupid_american":

  А дали цялото ЦРУ и ей такива негови службаши не са по-цинични от биреното море?

  effi
 77. 77 Профил на biramore
  biramore
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#73] от "stupid_american":

  Това е наш проблем. По една много проста причина. Голяма част от българите слушат зяпнали всякакви новодошли проповедници. Особено, ако тези проповедници, леко четкат егото на слушателите. Липсата на критично мислене, и здравословна параноя е голям проблем. А точно критичното мислене беше най-увредено по времето на комунизма. Тогава част вярваха на пропагандата - безкритично, друга част вярваха на контрапропагандата - отново безкритично. Нямаше нужда от критично мислене. Някой друг мислеше за нас, или лъжите бяха толкова откровени, че пак - няма нужда от критично мислене.

 78. 78 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 4475 Неутрално

  [quote#74:"stupid_american"] А да - и тавариш Тулса както обикновено ни показва колко много е чел [/quote]Не могат да се скрият... очевадните факти.Освен това, тавариш тулса не е чукча и предпочита да прочете първо какво са написали колегите, преди да гласува с минусче,воден от стадно чувство.Например, какво лошо има в постинга ми съобщение за предстоящите лекции на Иван Кръстев в Москва и Петербург за някои алтернативи на ...социалната действителност?

 79. 79 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#77] от "biramore":

  Добре де, нищо лично, но как може да хвалиш критичното мислене в един пост, а в предния да обявяваш, че не вярваш на пророци или проповедници, визирайки интервюирания, без да даваш дори и един аргумент конкретно срещу това, което "проповядва". Ами че ако питаш мен, именно това е липса на критично мислене.
  [quote#77:"biramore"]Тогава част вярваха на пропагандата - безкритично, друга част вярваха на контрапропагандата - отново безкритично.[/quote]
  Мога ли да попитам в какво се състоеше контра-пропагандата?

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 80. 80 Профил на biramore
  biramore
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#79] от "stupid_american":

  На кратко - контрапропагандата се състоеше във възхвала на "демокрацията" като контратеза на комунизма. Е, оказа се, че липсата на комунизъм, е необходимо но не достатъчно условие за демокрация.
  А аз съм против всякакви "теории" - без значение комунизъм, либертарианство или нещо друго. Теория ли е, нека някъде другаде да се прилага, ако може. Проповед ли е - не е за мен.
  Сега отново хвърлих бегъл поглед - с много от идеите му съм съгласен. Но някак не видях да обвързва права (свободи) с отговорности (задължения). Набляга предимно на свободите.

 81. 81 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#80] от "biramore":

  И как би обвързал ти права и отговорности?

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 82. 82 Профил на biramore
  biramore
  Рейтинг: 574 Неутрално

  До коментар [#81] от "stupid_american":

  Ми примерно свободата на словото. Това е хем право, хем и свобода. Но няма отговорност. Тоест, можеш да пуснеш всякаква политкоректна лъжа - и последици няма, ама никакви последици няма. Например, пускаш като истина от последна инстанция, че понеже Садам е пълен с БОВ, трябва да го отрескаме. И го отрескваме. И никой не носи никаква отговорност, за това че е излъгал за БОВ на Садам.
  Правото на медицинска помощ - плащаш осигуровки, получаваш според степента на осигуреност. Не плащаш - получаваш минимална помощ и каквото там получиш по линия на благотворителност. Иначе - излиза че добросъвестните плащат и за недобросъвстните. И няма за никого накрая.

  Може разбира се да не съм прав, но аз поне възприемам този човек като поредния проповедник, дошъл нещо там да ни проповядва, и най-вероятно накрая ще се окаже че е в нечий друг интерес (проповедта).

 83. 83 Профил на sibir
  sibir
  Рейтинг: 237 Неутрално

  До коментар [#81] от "stupid_american":
  И как би обвързал ти права и отговорности?

  Ами ето един пример. Имам правата на свободен човек но се задължавам да спазвам закона

 84. 84 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#82] от "biramore":

  Абе личи ти накъде биеш - крива ти е Америка, ясно е и искаш на всяка цена да го споделиш.
  Говориш за свобода на словото и какви отговорности трябвало да има, но примерът, който даваш не е на място. Лъжата за БОВ по никакъв начин не е минала метър заради свободата на словото. Никой никога не е твърдял това. Свободата на словото засяга съвсем други ситуации. Честно да ти кажа не виждам връзката, нито как може този мотив да бъде засегнат в интервюто. Нито как отсъствието на този мотив ти дава снование да заподозреш някакви нечисти помисли.
  За мед. застраховки - познавайки горе-долу идеите на либертарианците, то съм сигурен, че той ще се съгласи с тебе.
  Всъщност, ако забеляза, в интервюто се говори, че либертарианското е "личната отговорност". Това, че не са споменати едно по едно отговорностите, не значи, че биват пренебрегвани.
  Твоят аргумент "не го чух, следователно не го мисли", ми навява две асоциации. Първата е за Параграф 22, където на процеса питаха Йосарян казвал ли е еди кво си. "Не", отговаря той. "Кога не сте го казвал", беше отговора. Та така и ти - дириш отговорност за неща, които не са казани. Втората ми асоциация е с "невинен до доказване на противното", само че в твоя случай ти явно си решил да заемеш точно обратната позиция - всеки "проповедник" е виновен, до доказване на противното. Само че нслучайно първият принцип, а не твоят, бива възприет в правораздаването. Това е рационалната, обективна позиция. Другото е рационалното, което именно противоречи на критическото мислене.
  Всъщност оставам с впечатлението, че просто човекът ти е неприятен, защото е американец и критикува Путин.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 85. 85 Профил на stupid_american
  stupid_american
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#83] от "sibir":

  Добре, къде дори и бегло, Том Палмър се обявява за неспазване на закона? Даже напротив - обявява се ЗА върховенство на закона. Смятам, че няма никакви основания да се твърди, че едва ли не проповядва бягство от отговорност пред закона.

  "Дясна Вена" през 2009: "Viva Chaves! Viva la revolución! Venceremos!" "Дясна Вена" през 2010: "Viva Fidel! Un gran, gran Hombre!" :D :D :D
 86. 86 Профил на sibir
  sibir
  Рейтинг: 237 Неутрално
  До коментар [#85] от "stupid_american":

  Да и аз това имах предвид когато дадох примера за правата и отговорностите. Не съм казвал че Том Палмър се обявява за неспазването на законите

 87. 87 Профил на Бил Тамусен
  Бил Тамусен
  Рейтинг: 581 Неутрално

  Редакторът, кирилицата е прекрасна азбука на която може да се напише всичко на света. Латиницата може да се ползва в скоби за пояснение. А този пиндос и лицемер др. Палмър първо да се научи на честност, после да ни дава акъл.

 88. 88 Профил на biramore
  biramore
  Рейтинг: 574 Весело

  До коментар [#84] от "stupid_american":

  Както правилно отбелязваш, при мен принципа за проповедниците е виновен до доказване на противното. По този начин, аз пестя време и усилия, и не причинявам никому никакви вреди (за разлика от съда, който ако следва този принцип, ще причинява много щети). Този принцип го спазвам като влезна в магазин на мобилен оператор също. И там, очаквам че ще искат да ме измамят.
  Неприятен ми е всеки проповедник, който идва да ме учи как да живея. И американците, и руснаците - като оня дето се беше загрижил че ще влезнем в преразходи ако купуваме американски самолети, и не било видиш ли ти братско!
  Неприятен ми е и всеки който говори за провалите на "врага". Говори за собствените успехи и провали, а врага го остави на него си. Иначе излиза евтина реклама - от сорта ама вие биете негрите.
  Като цяло, знам че съм тъп, но упорит, и да - страдам от параноя. Очаквам че единствената цел на всеки проповедник дошъл в България да ме образова е да гепи по някакъв начин кинтите ми. Може да не знам начина, а и не ме интересува но - целта на проповедниците е именно такава. Да гепят, колкото могат, както могат. Да - презумция за виновност, но както казах, от тази презумпция единствения начин проповедника да пострада е като не успее да гепи кинтите ми.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK