Проф. Лазар Груев, председател на ВКС: Политиците носят отговорност за състоянието на съдебната власт

Проф. Лазар Груев, председател на ВКС: Политиците носят отговорност за състоянието на съдебната власт

© Юлия ЛазароваВ правовите  цивилизовани държави, когато заговори председателят на Върховния съд, замълчават и притаяват дъх всички - от най-високия политически водач до носача на гарата, каза на един международен семинар преди години представител на френското Министерство на правосъдието...

Днес говори председателят на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев, чийто мандат приключва. Разговаряме  за  нерешените проблеми, за многократно прокламираните, започвани и променяни с всяка смяна на политическата власт реформи в съдебната власт.


Проф. Груев си отива с признанието, че и днес няма отговор защо Висшият съдебен съвет не промени правилата, по които се избират административните ръководители в съдебната власт, за да се гарантира равнопоставеността на кандидатите и за да бъдат дадени уверения на обществото, че изборът се прави въз основа на техните професионални и морални качества, а не по пазени в тайна мотиви. Той няма отговор и защо не беше изготвен профил на кандидата с необходимите качества, които трябва да притежава председателят на ВКС,  за да се обединят около качествата членовете на ВСС.


Проф. Груев оценява като сериозен документ актуализираната стратегия за реформа на съдебната власт и предупреждава, че за да бъдат постигнати резултати, е необходим консенсус на целия политически спектър. Тя е обсъдена във ВКС, изработено е становище и то е изпратено на Министерството на правосъдието и на ВСС.
Как бихте обяснили това, което сте правили като председател на Върховния касационен съд, на едно малко дете?


- Малките деца едва ли се вълнуват от този въпрос, но ако вие доведете едно малко дете, аз ще му разкажа приказка за добрите и лошите, за разбойниците, за героите, за триглавата ламя, за пиратите и русалките, ще му я разказвам бавно и дълго, докато забарави въпроса, за който е дошло.


Какво Ви се налага да забравяте в тази приказка след седем години?


- Човек бързо забравя лошото, защото очевидно така е устроен Ще ми се да забравям случаите на противопоставяния, на конфронтация, самият аз винаги съм бил настроен по друг начин. И съм ги забравил.


А компромиси налага ли Ви се да забравите?

- Няма жив човек, който да не е правил компромиси. Но е добре човек да си изработи линия на поведение, взаимодействие и начин на общуване, за да не му се налага да съжалява. Това е бил стремежът ми.


Проф. Лазар Груев, председател на ВКС: Политиците носят отговорност за състоянието на съдебната власт

© Юлия Лазарова


Седем години са  дълъг период. Вие сте участвал в два висши съдебни съвета, пред очите ви са минали няколко реформи, как изглежда съдебната система за този период?

- Искам да започна с едно терминологично уточнение. В документите пише, а и вие говорите за съдебна система. Определението съдебна към система подсъзнателно насочва проблемите единствено към съда. Така свикнахме да говорим в последните години, че използвайки понятието съдебна система, а всъщност мислейки и говорейки за отделните й части, без да искаме насочваме обществото, единствено към съда. Това е грешка. Както навремето, когато работех в прокуратурата - тъй като тогава прокурорът седеше горе на подиума отстрани на масата на съдиите, се шегувахме, че това е грешката на дърводелеца, който там му е сложил мястото. Всъщност грешката не беше на дърводелеца, просто прокурорите, като една от страните трябваше да бъдат там, където са в момента, от другата страна на защитата.


И със съдебната системе е така: говорейки за съдебната система, хората  често имат предвид примерно следователите и техните проблеми, прокурорите и техните проблеми. Но в обществото се наслагва извод за  съда, че съдът  е виновен.  По-коректно е да говорим за съдебната власт, която  има три съставни части - съд, прокуратура, следствие. И всяка една от тези части има своето място, роля и функции в осъществяването на правораздавателния процес.


През тези седем години, както и през предходните непрекъснато се говореше за реформи, пишеха се стратегии, концепция за наказателна политика, която се променяше при идването на следващото правителство - защо според Вас?


- Реформата не може да бъде документ или еднократно мероприятие, тя е развитие, което ежедневно трябва да се случва. И освен това, за да се случи нещо по същество, то не трябва да е свързано единствено със структурни промени. Добре е да се постигне консенсус за  посоката. Когато тя се знае - много по-лесно ще се движи корабът, ще му пускаме платна, двигателят ще работи на по-високи обороти. Иначе се изживяха едни след други  промени в Закона за съдебната власт, един Висш съдебен съвет, следващ съвет, една стратегия, нова стратегия....


Защо на политиците, които са отговорни, им е толкова трудно да определят посоката?


- Отговорността за съдебната власт е споделена отговорност на всички власти. И състоянието на съдебната власт зависи в голяма степен от останалите власти. Съответно от политиците. Съдебната власт е устроена така, както е предвидил устройственият закон, приет от Народното събрание. Тя функционира съобразно законите - процесуални и материални, които приема Народното събрание.


Люшкането и непрекъснатите изменения и в едните, и в другите закони, показва, че все още не е избистрена визията, по която трябва да се движим. Политиците, когато  говорят за съдебната власт, не си дават сметка, че те самите в голяма степен участват: чия е отговорността за половината от членовете на ВСС - дори само този въпрос показва каква огромна отговорност носят те.
Изхождайки  от своите разбирания,  те заблуждават обществото, като казват - има проблем, ще изменим закона и ще решим проблема. Така не става, законите отнемат време да се апробират. Проблемите, пред които е изправена в някои отношения съдебната власт, започват много по-отрано. Рядко се говори за превенция, за условията, които пораждат едно или друго явление. Съдът се намесва едва когато нещата са стигнали до спор, или когато престъплението е извършено. Съдът със своя акт не може да поправи стореното, съдът тръси справедливостта.


Последната седмица беше белязана от драстични случаи - изчезването на тефтерчето на подсъдимия бивш шеф на Комисията за конфликт на интереси Филип Златанов и съмненията за случайното  разпределение на делото за несъстоятелността на КТБ в Софийския градски съд. И двата въпроса стигнаха до  Висшия съдебен съвет. По единия те успяха да реагират, но за тефтерчето прецениха, че това не е техен проблем. Това няма ли връзка с въпроса за независимостта на съдебната власт ?


- С едно уточнение в началото  - да не говорим за тефтерчета, защото е много близка аналогията с тефтерчето на Васил Левски. Нека говорим за тефтери. Изчезването им по начин, по който не знам как се е случило, е в резултат на системен проблем, свързан с експертизата и доказателствата.


Години наред основни проблеми не намират своето системно решение. Вие сте свидетели, че  аз на няколко пъти през годините публично и на достатъчно представителни форуми поставях въпроса за експертизата. И че е крайно време  да се създадат модерни условия за провеждане на експертизата от независими експерти - равно отдалечени от двете страни, а не НИКК към МВР. Този проблем съм го поставял преди няколко години, защото той е системен. Не може в 21 век ние да разследваме, опирайки се често и единствено на показанията на свидетели. Не може да има съд, пред който да са представени доказателства, получени чрез научни методи по експертизата по делото, който да не постанови  справедливо и правилно решение.


Но никой не се захваща сериозно с този проблем,  няма правила и затова се стига до случаи като този. В обществото остана усещането, че там в съда едни тефтери се разнасят и не се съхраняват правилно. А те никога  не са стигали в съда - по едното  дело фигурират копия. Липсва системно решаване на проблема и се насочва информацията в грешна посока. По същият начин системно не се решава и въпросът с електронното правосъдие, въпреки че много се пише. Преди четири години поставих въпроса, събрахме се на национално съвещание, да започнем поне с електронното призоваване. Стъпка по стъпка беше сформирана работна група, те започнаха да правят някакви неща, но  проблемът остана нерешен. 600 хиляди призовки в Софийския районен съд годишно! Докато не се решават системно подобни проблеми, отделните  случаи ще превземат първите страници на вестниците. И ще се употребяват удобно.


Да се върнем към тезата ви за необходимостта от посока на съдебната реформа, тя може ли да се имунизира от такива влияния и случки?


- Съдебната власт трябва  да участва активно в определянето на тази посока. И тази е идеята на сега актуализираната стратегия за промени. Това е един много сериозен документ, подготвен професионално. Може да не е съвършен, но представителите на съдебната власт - съдии, прокурори, следователи,  трябва да участват в дебатите по окончателния вариант. Във Върховния съд, след като се получи стратегията, тя стана достъпна за всички съдии, изработи се становище, качено на вътрешния сайт на съда. И преди два дни становището беше изпратено на Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет. Определихме и хората, които ще участват на националната дискусия. Защото не бива подобни съгласувания да бъдат формални, без реални дебати по посоката. Съдебната власт не трябва да се изолира, защото тя най-добре усеща проблемите.


ВКС имаше неотдавна идеи за законодателни промени  - докъде стигнаха те?


- Преди десет месеца представихме в Правната комисия на парламента мотивирани предложения за изменения в гражданското и наказателното законодателство. Имах среща с председателя на правната комисия, връчихме предложенията. Те бяха до такава степен детайлизирани, че беше дори посочено какъв вид да придобият конкретни текстове. За съжаление политическата нестабилност не позволи на предишното Народно събрание да ги разгледа. Но сега имах среща с Временната правна комисия и помолих да ги сложат на масата. Когато Върховният съд прави сериозни предложения за изменения, които са плод на нашето ежедневно страдание по прилагането на тези закони, заслужават да бъдат разгледани.


Преди две години, по повод предстоящия тогава избор на главен прокурор, направихте няколко публични изявления, че изборът на администрлативни ръководители в съдебната власт трябва да се извършва едновременно с бюлетини. Поддържате ли и сега същото мнение?


- Моята позиция по отношение начина и технологията на избора чрез бюлетини не е променена. И тя, както и тогава, има две основания, които накратко припомням. Едното е чисто юридическо и е свързано с понятието  избор - само при едновременно гласуване могат да бъдат равнопоставени кандидатите, когато са двама или повече.  И второ, бюлетините остават  сигурно доказателство при  оспорване на процедурата пред съда. Ако бюлетината беше толкова лошо нещо, щяха да я премахнат и за избора за президент.


Проф. Лазар Груев, председател на ВКС: Политиците носят отговорност за състоянието на съдебната власт

© Юлия Лазарова


Как се отрази от ваша гледна точка на съдебната власт  това, че нямаше избор за председател на ВКС. В процедура, в която видяхме  активно участие на съдиите, които изготвиха профил, въпреки нежеланието на ВСС да направи това?


- Въпросът е малко философски. Не е добре да се счита, че трябва да има избор на всяка цена. В конкретната процедура имаше достойни кандидатури, следователно, трябва да се замислим много дълбоко за това какво предпоставя този избор - изискването за 17 от 24, а след два дни от 23-ма, е твърде високо мнозинство. И то предпоставя обединение, а не противопоставяне. И тук вече възниква въпросът, че това обединение трябва да се случи около качествата на кандидатите, тоест процедурата трябва да даде възможност тези качества в максимална степен да бъдат проявени. За да може магистратите, обществото, журналистите също да направят своя избор.
А дали ще се отрази зле ... По-добре е ВКС да има титулярен председател и колкото по-навреме това стане и, дай боже, бъде избран достоен кандидат, толкова по-добре за съда , това ще внесе успокоение в работата му. При временни назначения съществува несигурност.


Имате ли притеснения, че изборът на председател не се състоя и процедурата беше дълго отлагана, защото ВСС не е на нивото да отстоява независимост - нито своята, нито на съдебната власт въобще, а  очаква указания откъм политическата власт? Ако не е тази причината, обяснете моля защо се случва всичко това?


- Иска ми се да нямам такива притеснения. Случи се, защото вероятно кандидатурите бяха относително равнопоставени.
Но на няколко други въпроса, свързани с тази процедура, наистина не намипрам отговор. Първо, защо тя се обяви толкова късно и това лиши съвета от възможността навреме да избере, респективно навреме да повтори процедурата. Второ, тя се разви през най-мъртвия от всички месеци - август, когато съдиите по закон са в отпуска. Вероятно това обяснява липсата на становища и от неправителствените организации.
Нямам отговор и на въпроса, защо ВСС отказа да разгледа промени в правилата, които биха в по-висока степен подпомогнали верния избор. Например  - изработването на профил. Ако такъв беше изготвен, щеше да е лесно да се сравнят кандидатите съобразно този профил и с по-голяма степен на увереност да се твърди кой от двамата кандидати отговаря в по-голяма степен на профила. Липсата на профил позволява да се твърди, че гласуваме така както решаваме. Профилът трябваше да е колективно дело - да си представим какъв председател на този етап от развитието на съда в най-голяма степен би отговарял на нуждите и би могъл да го преведе успешно  през следващите седем години.


Иванка Иванова от институт "Отворено общество", който направи мащабно сравнително изследване за председателите на върховните съдилища в държавите от Европейския съюз,  обясни малко преди първия избор  за "Дневник", че председателят на ВКС би могъл да възпира неформалната власт на главния прокурор във Висшия съдебен съвет, което косвено подпомага независимостта на съда. Това може ли да бъде част от отговора на въпроса кой има ползва от това ВКС да работи без председател? Особено и като се има предвид, че и.д. председателят не участва в заседанията  на ВСС ?


- Без коментар.


Можете ли да обобщите с две думи вашата лична поука от изтичащия Ви мандат?


- Винаги съм бил с разбирането, че човек се учи, независимо  какъв пост заема, цял живот. И важното е да не стигне до момента, в който си мисли, че всичко знае и че той слага точката над и-то. Напротив, да можеш да се вслушваш винаги и ако прецениш, че сам си допуснал грешка, да я признаеш и коригираш - е най-добрият урок.
Всеки трябва да се учи независимо дали е председател на ВКС или на нещо друго.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (32)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 2357 Неутрално

  Политиците,че са виновни,виновни са.Ако се замисли човек обаче,каквито и закони да сътворят политиците все ще се намерят вратички да се заобиколят,което означава,че много си зависи и от морала и съвестта на всеки един от нас когато изпълняваме тези закони.

 2. 2 Профил на ЗаНиЗа
  ЗаНиЗа
  Рейтинг: 2603 Неутрално

  Щом със ЗАКОНИТЕ се правят компромиси, защо БГ политиците да не правят това, което им е от полза?! Ние, българите, винаги си намираме оправдания, а уж се стремим към "правилните" решения. Затова и няма да има скоро резултати, тези които всички знаем, че са истински важни и значими.

  Направи съд от глината, празнината вътре в него го прави полезен.
 3. 3 Профил на tienshi
  tienshi
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Общи приказки, но човекът е професор, знае как да изприказва куп думи без да каже нищо съществено и елегантно да отбива топката. ВКС били изпратили нещо до Парламента и готово... свършили си били работата. За състоянието на една система най-голяма отговорност носят тези, които са призвани (и платени) да я прилагат. Да, наясно са с дефектите и, и ако наистина имат интерес да я подобрят за да им е по-леко да я прилагат ефективно, пак те са тези, които да постоянно да настояват промените да се задвижват бързо. Вместо това, те се възползват от тези дефести както им се отплаща най-добре и симулират загриженост. Ясно е, че политиците не са тези, които имат интерес проактивно да изчистят системата, поне не преди ножът да опре до кокъла им. Приказки от сорта на "и политиците носели отговорност" е нещо като кой ми сра (с извинение) в гащите. Хайде, няма нужда.

 4. 4 Профил на kirsner
  kirsner
  Рейтинг: 909 Неутрално

  Общо взето - много приказки и нищо съществено. Размити изказвания, които не казват нищо конкретно.
  1. Какви конституционни промени са нужни относно ВСС?
  2. Трябва ли да има намаление на мандатите на председателите на ВКС, ВАС и гл. прокурор?
  3. Какво мисли за разделянето на ВСС на две колегии?
  4. Трябва ли да се намали парламентарната квота във ВСС?
  Това са част от въпросите, които чакат отговори. Вместо това Груев, в познатия многословен и празнословен стил, не даде нито един конкретен отговор на тези въпроси и дори не ги зачекна....

 5. 5 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 832 Неутрално

  а тези в системата са света вода ненапита трябва да намерят начин да се отърват от тези които в момента са в системата иначе каквито и реформи да се правят все тая.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
 6. 6 Профил на oporna_to4ka
  oporna_to4ka
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Да се внушава : Народа е невинен - за всичко са виновни политиците"! Хи хии..тролчета изроди мои , така искам да си мислят любимите ми балъци...невинни а ха хаа

  Добрата тролска практика повелява - Дявол трябва да играе в главите на гражданите на републиката, за да може крадците да олепят властта
 7. 7 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 1951 Неутрално

  Избиват комплекси и имитират дейност като осъждат на години затвор циганин откраднал 4 кюфтета от глад. А човек откраднал милиарди не само че стои ненаказан но и правят всичко възможно да го защитят, така може да се опише съдебната ни система.

  В Грузия за да оправят огромната корупция уволнили всички катаджии и после ги назначавали човек по човек след жестока чистка. Най-интересното е, че докато били без катаджии броят на пъто-транспортните произшествия си останал същият.

  Същото трябва да се направи и при нас със съдебната система, тотална чистка и градене човек по човек. И без това нищо не правят срещу престъпността, сигурен съм че отсъствието им няма да се усети.

  Юда се продаде за 30 сребърника, ДБ за 8 районни кмета.
 8. 8 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 2161 Любопитно

  Политиците не носят отговорност! По същество, те не търпят наказание/загуба, а само по-голяма или по-малка печалба. Как може да контролираш някой, който няма какво да губи, а само може да спечели?
  За който не вярва, те (един от тях) сами си го казаха в прав текст точно за политическата вина:
  ...поемам вината с мезе!

  Политиците трябва да се контролират като котките: Ако искаш да хващат мишки трябва да покриеш млякото. Така хем ще имаш мляко, хем котката няма да мързелува до печката.
  В политиката, млякото се покрива с референдум по готов проект.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 9. 9 Профил на Алф
  Алф
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  Вярно, а магистратите света вода ненапита....

  Ако още ме помниш, значи си от последното поколение, което си играеше на двора.
 10. 10 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  Това ваше изказване дъха на наглост!Някой ваш колега/и да са се вдигнали на протест?Да са предприели,как беше,*законови форми* на протест,гладни стачки,демонстрации и други,за да се предприемат някакви промени?
  Впрочем,я си спомнете до 1989 година КАК се влизаше да се следва право?Колко места бяха *отпускани * за тъй наречения *свободен прием*,т.е. за онези без дядо или тате с етикет *активен* или с друго *направление*?Тези хора,рожба на социалистическата съдебна наука и система, коват законите и ги прилагат сега,тъй че се снишете и много не приказвайте - знаем защо и по каква причина съдебната система е блато!

 11. 11 Профил на dr_t
  dr_t
  Рейтинг: 458 Неутрално

  И на тоз му е по-лесно да обвинява, че някой друг не си е свършил работата... а той какво полезно е свършил за реформиране на системата???

 12. 12 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3144 Неутрално

  Лазар Груев е един от малкото свестни хора на висок пост.Прав е,че като се каже съд.система ,всички имат предвид съдиите,а делата се прецакват предимно в следствието ,МВР и прокуратурата. Съдията съди по това ,което му представят те.

 13. 13 Профил на dedo pepo
  dedo pepo
  Рейтинг: 1309 Неутрално

  Винаги има и някой друг виновен,но и ти си,
  а политиците-те винаги.

 14. 14 Профил на journey
  journey
  Рейтинг: 429 Неутрално

  Лазаре, всички носите вина!!!

  Или за това, че Ковачки беше доказано, че е укрил данъци за 22млн. и получи само условна присъда, пак политиците са виновни?

 15. 15 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1461 Неутрално

  Айде и тоя като Искров - политиците виновни. Май ви трябва едно военно положение като в Полша навремето...контролирано, за 2-3 години, да се постреснат корумпетата...

 16. 16 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1875 Неутрално

  "Отговорността за съдебната власт е споделена отговорност на всички власти. И състоянието на съдебната власт зависи в голяма степен от останалите власти. Съответно от политиците."

  Привеждам този цитат, защото той е показателен, за исконното човешко желание, да изкара виновен който и да е друг, но удобно да пропусне своето (не)участие в нещата.
  Кой друг, ако не юристите, при това колкото по-висши и високо образовани и ерудирани, в толкова по-голяма степен, при наличното многообразие на добре работещи правосъдни системи по света, ще може и трябва да подбере и компилира една система, която да е съобразена с нашия манталитет ( в смисъл предпазена възможно най-добре от обичайните шуро-баджо, корупционни влияния ), стандарт на живот (т.е. да не изисква по-скъпи и супер технически средства и лаборатории, както и по-добро заплащане на магистратите от тези в САЩ, например) и механизми и взаимотношения вътре в систаемата и външните между отделните власти.
  А вместо това, ако чакаме да се пръкне някой измежду политиците, който да разплете този гордиев възел, а в същото време "великите" юристи да си водят възвишените спорове, но да продължат да се назначават с помощта на Красьо или появилия се вече нов "дистрибутор" на длъжности, да си 'въртят" хотелите и ресторантите, придобити по един меко казано странен начин, означава никога, ама никога да станем нормална правова държава.

 17. 17 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1875 Неутрално

  До коментар [#4] от "kirsner":
  Добър списък на истински въпроси и бих добавил към него още един:
  Въвеждане на мажоритарен избор за висши магистрати и прокурори - национален за националните, областен за областните, като номинациите се правят от техните професионални съюзи, но избора да бъде наш. одобно мярка съчетана с намаляване на дългите мандати, мисля че добре ще "продуха" системата.

 18. 18 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 774 Неутрално

  "Политиците носят отговорност за състоянието на съдебната власт"
  Точно така.Докато политиците не осъществят Конституционна ПРОМЯНА/не реформа/ на съдебната власт и тотална подмяна на кадрите в нея , България ще продължи да бъде единствената"африканска" държава в Европа.

 19. 19 Профил на BIGMъни
  *****
  Неутрално

  [quote#7:"Fred"]

  Избиват комплекси и имитират дейност като осъждат на години затвор циганин откраднал 4 кюфтета от глад. А човек откраднал милиарди не само че стои ненаказан но и правят всичко възможно да го защитят, така може да се опише съдебната ни система. [/quote]

  Този господин се изкара по-чист от планинска вода!

  А точно сега е време, нали се пенсионира, да каже някои истини, т.е. да изкара много мръсни ризи на българското кривораздаване!

 20. 20 Профил на chudomor
  chudomor
  Рейтинг: 652 Неутрално

  Лазар много ми на помня на Гриша Лепс.
  Горько, рюмка бодки на столе...

  От идиоти отговор не чакам
 21. 21 Профил на chudomor
  chudomor
  Рейтинг: 652 Неутрално

  бодка да се чете водка...

  От идиоти отговор не чакам
 22. 22 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1458 Неутрално

  "Политиците, когато говорят за съдебната власт, не си дават сметка, че те самите в голяма степен участват: чия е отговорността за половината от членовете на ВСС - дори само този въпрос показва каква огромна отговорност носят те."

  Типично за плъзгави хора с леви разбирания, какъвто е уважаемият професор! Значи за половината от членовете на ВСС са виновни политиците... А къде оставяме морала и личната отговорност на самите избранници на НС? А, др. Груев?

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 23. 23 Профил на radoslavivanov
  radoslavivanov
  Рейтинг: 515 Весело

  Другарят Груев - рапорт даден, рапорт приет .Много работа е свършена и още много работа остава за вършене .За нерешените проблеми са виновни други извън съдебната система.Там всички са отличници .
  Типичното говорене на човек-бройлер от птицефермата на комунизма.
  Как можеш да говориш, че въобще си свършил нещо полезно за съдебната система, щом за 5 години с 600 милиона лева бюджет на година, неможеш да гарантираш адекватано разпределение на делата?!
  Иначе всички мнооого работят .

 24. 24 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8386 Неутрално

  Политиците носят главната вина,но и вие много им помогнахте в сътворяването на хаоса.

 25. 25 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 614 Неутрално

  много плямпане за нищо!

 26. 26 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1042 Неутрално

  Да, по принцип е прав, че "политиците носят отговорност", защото полити-помян кой посочи него, политици посочиха както Филчев, така Велчев, така и сегашния глав. прок. Но това не изключва и отговорността на самите магистрати. Уфф, забравих за конституцията. Та гарантира поне на главния прокурор ПЪЛЕН имунитет за 7+7 години. Каквото и да направи.... Буквално, каквото и да направи!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 27. 27 Профил на bg
  bg
  Рейтинг: 402 Неутрално

  Керванът си върви, кучетата лаят,хората имигрират и България се стапя.

 28. 28 Профил на redrock
  redrock
  Рейтинг: 571 Весело

  Другарю Груев, остави празните приказки и кажи три полезни неща в полза на обществото които си свършил през твърде дългия си мандат!? И стига сте се правили на независими в т.н. съдебна система след като повечето сте политически назначени и изпълнявате повелите на партийните вождове и антуражите им.
  Затова няма да видим осъдена другарката Масларова, например, или другаря Марио НиколОФФ, още по-малко пък другаря Христо БисерОФФ, но да не ги изреждам всичките ,че няма да ми стигне времето - списъка е много дълъг, но ти го знаеш това.

 29. 29 Профил на neobiasnim
  neobiasnim
  Рейтинг: 402 Весело

  Самото начало на статията обезсмисля нейното прочитане.

  От една страна БИ ТРЯБВАЛО председателя на върховния съд в 'държавата' да бъде слушан внимателно, а междувременно няма никакви отговори.

  "Защото сме социалисти!"

  Be smart, don't be a retard!
 30. 30 Профил на clutch
  clutch
  Рейтинг: 684 Весело

  Лазар Груев: "Ма ние като съдии пари не вземаме, ама като дойдат хората и ни ги дадат, кво сега- няма да ги разочароваме я? Обидно някак си се получава, събирали хората, от сърце ни ги дават, а ние да ги върнем."
  Ех, горките ми те български съдии, честни, почтени....бедни, но справедливи.

  Бил съм крайно груб към идиотите? Хъм, имам и разрешително за оръжие :)
 31. 31 Профил на nikolaaay
  nikolaaay
  Рейтинг: 451 Неутрално

  Това е все едно да кажем че гласоподавателите са виновни. И не че не е вярно, но не означава че политиците или хората в съдебната система не носят отговорност.

 32. 32 Профил на Венцеслав Йонков
  Венцеслав Йонков
  Рейтинг: 464 Неутрално

  Професор? По български. Без резултати, с популярност всред уроди и доказал се комундел

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK