Любомир Христов: Управлението на пенсиите е на принципа "давай, после ще се оправяме"

Любомир Христов: Управлението на пенсиите е на принципа "давай, после ще се оправяме"

© Георги КожухаровФинансовото министерство предложи наскоро множество промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с така наречената втора пенсия, която предстои да се изплаща от частните пенсионни компании. Най-остро беше предложението тези пенсии да станат пожизнени без право на наследяване като натрупаната сума се прехвърли в резервите на фондовете. Оспорено беше и това, че с предложението си финансовият министър Владислав Горанов не дава право на избор. Какво на практика предлага той, как ще се отрази на бъдещите пенсионери, ако бъде прието в този му вид и дали всички текстове са толкова неприемливи. По тези въпроси разговаряме с финансиста Любомир Христов.


Като човек, който се занимава с въпросите на пенсионната система напоследък, как гледате на предложените от Министерството на финансите промени, които срещнаха доста критики?


- Ако прочетем текстовете без предубеждения и емоции, ще видим, че се предлага уреждане на неяснотите в Кодекса за социално осигуряване (КСО) около изплащането на пенсии от допълнителното задължително осигуряване в универсален пенсионен фонд. Това, което се предлага да се промени е:

 • - достъпът до пенсия,
  - видовете пенсии и това кой носи риска от дълголетие и от инвестициите на натрупаните средства, и
  - дали се унаследяват или не партидите на пенсионерите и изчисляването на пожизнени пенсии от дадена сума пари.
Това не е уредено и създава риск при една и съща сума по партидата от едно дружество да получите един размер на пенсията, а в друго – друг. Сега с направеното предложение това се регламентира.
Искам да обърна внимание на нещо, което не се забелязва от никого в момента. Действащата уредба позволява на всеки, на когото остават 5 г. до пенсия, да отиде и да си поиска пенсията от универсален фонд още сега. Дружествата са длъжни да отпуснат такава пенсия в момента, при условие, че парите по партида позволят пенсията да е поне равна на минималната, тоест 157 лв. месечно.


Жените, родени от 1 януари до 30 април 1960 г., които ще се пенсионират през 2021 г., могат да отидат да си поискат пожизнена пенсия от универсален пенсионен фонд в момента. Лошата новина е, че няма да им я дадат, защото тези жени трябва да имат натрупани по партидите си около 26 хил. лв. (за да получаваш минималната пенсия всеки месец). Дори да се е осигурявала на максимален осигурителен доход от 2002 г. досега, една жена има натрупани не повече от 15 хил. лв. към днешна дата, заради недостатъчното време.


Ако направените предлжения на Министерство на финансите се приемат, този достъп до парите ви се отлага с 4 г. или една година преди пенсионирането. Така че съветвам жените, които отговарят на това изискване, да отидат да си поискат парите, защото тази възможност може да им бъде отнета.


Предложението за видовете пенсии предизвика много емоции, защото беше поднесено изненадващо и хората са подозрителни. Но по същество той предвижда при навършване на пенсионна възраст и право на достъп до пожизнена пенсия от универсален пенсионен фонд, тя да се получи, срещу това партидата да се прехвърли в техническите резерви на пенсионното дружество, в друго пенсионно дружество или при застраховател. Това означава, че ако човек, получил пенсия от такъв фонд, почине един след като му е отпусната пенсията, неговите наследници не могат да получат нищо. За сметка на това дълголетниците ще могат да разчитат на пенсията си докато са живи. Това е възможно най-простият финансов продукт за изплащане на пожизнена пенсия, нарича се незабавен анюитет. Представлява същото като животозастраховката, но обърнато наопаки.


С прехвърляне на партидите на пенсионери в техническите резерви на дружествата се цели да бъдат попълнени тези резерви, които сега са празни. Възниква въпросът защо пенсионните фондове нямат тези резерви.


С Наредба на Комисията за финансов надзор от 2004 г., формирането им е отложено до годината след която е започнало изплащането на пожизнени пенсии. Това все още не е факт. А наредбата беше приета, защото дотогава, а и до сега, начинът на изплащане на пенсиите не е уреден. Това е управлението на страната на принципа – ДДПО – "давай, давай, после ще се оправяме". Но сега е после и дойде моментът да се оправяме. Така че предложенията на Министерството на финансите целят да прикрият факта, че пенсионните дружества нямат необходимите им резерви, за да гарантират отпуснатите пожизнени пенсии. Този проблем решава сега Горанов.


За тази уредба на пенсионната система хората плащат два пъти – един път с таксите, които им събират фондовете и втори път – когато ще си прехвърлят партидите в резервите на дружествата. В крайна сметка в момента става дума за покриване на следите на несвършена работа, на която адресът е площад "Народно събрание".


В допълнение, в предложението на финансовия министър няма нищо изненадващо, просто то отново показва нашите традиции да не казваме на хората какви са правилата, а като стигнат на светофара тогава да им съобщим, че не могат да завият надясно, например.


Тоест не приемате аргумента на Министерството на финансите, че сега се подлагат тези теми за обсъждане и те не са свършен факт, поднесен на обществото?


- Не, приемам го, даже съм подготвил становище до Министерството на финансите. Това обаче, което не се говори в медиите, а е важно, е, че министерството казва, че това прехвърляне на партидите не е задължително за цялата сума, а може да се прехвърли само такава част, която да е достатътчна, за да осигури минималната социална пенсия, или 133 лева в момента. Ако днес се отпуска пенсия по тези правила, трябва да са натрупани приблизително 22 хил. лв. по дадена партида. И сумата над тази може да остане по нея и да бъде наследявана.


Това, което се предлага още, е при определяне размера на пенсията, да се вземат предвид технически лихвен процент и средната очаквана продължителност на живота, които да се определят от Комисията за финансов надзор. Предлага се пенсиите да се смятат с еднаква очаквана продължителност на живота и за мъжете, и за жените. Това предложение е положително, защото в момента жените са дискриминарини от фондовете – при една и съща сума пари те ще получат много по-ниска пенсия при сегашните правила, отколкото ако се приеме предложението на финансовото министерство. Причината за това е, че средната продължителност на живота на жените е по-голяма. И като се разпредели една сума за по-дълъг период се получава по-ниска месечна пенсия. Предложението на практика забранява използването на пола при определяне на размера на пенсията. Това, според мен, е справедливо.


Много критики събра обстоятелството, че прехвърлянето на личните партиди в резервите на фондовете не е въпрос на избор, а задължение...


- Това е изключително незначителен въпрос на фона на наистина важните за хората. Причината за това е, че предложението, което се прави, по никой начин не засяга четири от шестте вродени порока на пенсионните фондове. Най-големият от тях по силата на КСО, е, че той гарантира двете пенсии - от фонд и от държавата, да са по-малко от една държавна пенсия, която човек може да получи, ако не се е осигурявал в универсален фонд. Тоест, ако получавате само пенсия от държавата, тя ще е по-висока от сбора на двете пенсии – намалена държавна и от фонд. Предложението на финансовото министерство по никакъв начин не засяга този въпрос и при това положение дали една сума от да речем 60 лв. месечно ще си я преместите от левия джоб в десния, тоест ще имате избор, е от второстепенно значение. Иначе по принцип е хубаво да има избор.


Единственият риск при наличие на избор е хората да си вземат парите от фонда, да ги похарчат и после пак да легнат на плещите на държавата.


Какви са алтернативите на този предлаган сега най-прост инструмент за изплащане на пожизнена пенсия, както го определихте, ако съдим по опита от други страни?


- Никъде по света управляващите не са си позволявали, говоря за поредица български правителства, да подвеждат и заблуждават със закона, отнасящ се до пенсиите. А в България точно това се прави. На практика това допълнително задължително осигуряване никога не е било допълнително. То от август миналата година не е и задължително. Ще обясня защо. На всеки 100 лева доход всеки от нас плаща задължителна вноска по 17.80 лв. Аз си внасям тези 17.80 лв. в Държавното обществено осигуряване, а вие си я делите на две, като отклонявате 5 лв. от нея към съответния универсален фонд, а останалите 12.80 внасяте в държавното осигуряване. Кое е допълнителното тук?! Откъдето закономерно идва и това, че при равни други условия вашите две пенсии ще са по-ниски от моята една. Този резултат е предопределен от Кодекса.


Когато разделяте вноската си на две тази година, а се пенсионирате, да речем, след 20 години, то по-голямата част от вноската, тази която отива в държавното осигуряване, ще ви донесе пенсия, зависеща от осигурителния доход за страната в годината преди да се пенсионирате. Днес се осигурявате върху даден доход, а пенсията ви се определя от дохода след 20 години. Така вноските ви ДОО "носят доходност" (по-точно, индексират се) с темпа на нарастване на осигурителния доход. Този темп е реално 3.8 % годишно между 2002 и 2015 г. Другата част от вноската ви, която насочвате във фонд, трябва да носи поне същата доходност като темпа на нарастване на средния осигурителен доход само за да компенсира намалението на пенсията ви от ДОО. На практика, доходността на осигурените в универсален фонд между 2002 и 2015 г. е била 0.53 % или по 53 стотинки на 100 лв. вноска на година. Бъдещето не е по-розово.


Но има и още нещо. През 2015 г. кодексът беше променен така, че пенсиите от ДОО, които се полагат за всяка година осигурителен стаж, се увеличават от 1.1 % до 1.5 % от дохода, от който се смята пенсията. Това не влияе по никакъв начин на пенсиите от фонд. Т.е. доходността на вноските ви в универсален фонд трябва да изпреварва темпа на средния осигурителен доход и да досигне невъзможни нива, непозволени от степента на риск, която същия кодекс им позволява да поемат. Така законът гарантира сумата от две пенсии да е по-малка от една и прави осигуряването в универсален фонд упражнение за наивници.


По въпроса за прехвърляне на партидите в универсален фонд в техническите резерви на пенсионните дружества, подобна е уредбата в Израел. Имате натрупани средства, достигате пенсионна възраст, и ако докажете, че имате достатъчно активи – ниви, фабрики или друго, за да се издържате докато сте жив, тоест бюджетът няма да поеме вашата издръжка, тогава можете да си изтеглите всички пари от фонда наведнъж. Иначе сте задължени да се купите анюитет. По същество това предлага и министерството на финансите у нас сега.


Подкрепяте ли мнението на финансовия министър, а и на други хора, че дейността на пенсионните компании е непрозрачна?


- Няма никакво значение какво мисля аз по въпроса. Пенсионните дружества са регулирани по закон и по наредби, има регулатор – Комисията за финансов надзор, и нейните оценки са миродавни. Ако смятаме, че регулаторът не си върши работата, това е вече в сферата на управлението. Това, с което аз се занимавам през последните месеци, е да изучавам правната рамка, в която работи пенсионната индустрия. И мога да кажа, че тя, според уредбата, е примитивна и паразитна.


Примитивна е защото събира вашите вноски и ги управлява според правилата, заложени в Кодекса, но те нарушават елементарни професионални стандарти за управлението на чужди средства. И е паразитна, защото не може да съществува без да е легнала на гърба на държавата. Държавата ви подтиква да се осигурявате във фондове, които задължително ще ви намалят пенсионния доход по презумпция (ако не се откажете с активно решение), тя определя задължителен размер на вноската, тя я и събира и я разпределя към фондовете. Ако те са толкова добри, да излязат на свободния пазар, да си предалгат продукта в състезание за клиенти и сами да си събират вноските.


Ако искаме със здравната реформа да решим пенсионните проблеми като не позволим на хората да достигнат изобщо пенсионна възраст, или ако оцелеят въпреки здравната система, да ги уморим от глад като им намалим пенсията, не знам колко перверзен трябва да е мозъкът, измислил това.


Много малко са пенсионните системи по света, в които тези вноски са задължителни. Но дори и там където са, осигуреният винаги има думата за това как ще се управляват парите му защото сам носи всички рискове. У нас осигурените са лишени от този избор – носят рисковете и последиците от инвестиране на средствата си, но нямат думата в какво да бъдат инвестирани те. Нека привържениците на свободата на избор у нас, сред които съм и аз, да обяснят защо никога не са повдигали този въпрос през последните 15 години.


Имате предвид липсата на мултифондове, които предлагат различен инвестиционен риск за вложители, за които се говори от години и все някак не се стига до въвеждането им?


- Във вида, в който се предлагаха преди време, мултифондовете са вече морално остарели. Предлагаше се те да са два, най-много три. Едно изследване, което поръчах през 2013 г. сред българите, показа, че нагласата им към риск ги разпределя в пет ясно различими групи. Така че не може при това положение да се предлагат два вида фондове. Представете си мъж на 55 г. с дъщеря на 30 г. Ако те изберат един и същ фонд, ще бъдат сложени в един портфейл – това е като да им се дадат един модел и номер обувки. Как би се чувствал мъжът на високи токчета или дъщеря му в меки пантофи на бар? У нас това е начина на управление на средствата в пенсионни фондове и остава такъв – един калъп за всички.


Моето подозрение е, че не се предлагат мултифондовете заради желанието на управляващите да ни предпазят от пазарния риск. Но това пък така ни излага на инфлационния риск. По света е нормално в една пенсионна схема да се предлагат по 20, 50, 200 финансови продукта, в които да се инвестира. Разглеждал съм пенсионния план на "Епъл" - в него има 20 много внимателно подбрани алтернативи и не видях с никоя от тях да се поставят в клопки на служителите на компанията като тези, в които са вкарани родените след 1959 г. у нас.


Крайният извод за хората, които предстои да се пенсионират у нас, е, че участието им в трите стълба на българската пенсионна система ги обрича на бедност на старини. Ако не правят нищо в допълнение и извън това, което законът ги задължава и което им позволява, стандартът им на живот след пенсиониране ще намалее наполовина.

Коментари (58)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1228 Гневно

  А как мааазно ни убеждаваха, и ни набутаха зорноволно във втори стълб, колко хууубаво щяло да ни е, ако доживеем до пенсия де. Сега кво !!! мамицата Ви.

 2. 2 Профил на damianrm1
  damianrm1
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Най добратя песния е тази-спестен депозит на твое име, за целта - данъци и осигуровки МИНИМАЛНИ, така и така с тях ще храним мургавите братя, не нас си! Това ми е моя личен извод.

 3. 3 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3442 Неутрално

  Много пенсии,много фондове,много пари и много недоволни.

 4. 4 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 522 Неутрално

  "Днес се осигурявате върху даден доход, а пенсията ви се определя от дохода след 20 години. Така вноските ви ДОО "носят доходност" (по-точно, индексират се) с темпа на нарастване на осигурителния доход."

  Размерът на бъдещата пенсия от ДОО е функция не само на бъдещия осигурителен доход, но и на бъдещия брой на осигуряващите се лица.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 5. 5 Профил на russian78
  russian78
  Рейтинг: 522 Неутрално

  "Предложението на практика забранява използването на пола при определяне на размера на пенсията. Това, според мен, е справедливо."

  Т.е. излиза, че според г-н Христов е справедливо за компенсация на очаквано по-ниската продължителност на живот, мъжете да получават и по-ниска пенсия. Това е точно толкова справедливо, колкото размерът на застрахователната премия по моята застраховка "Гражданска отговорност" да бъде еднакъв с размерът на премията по същата застраховка на лице с два пъти повече ПТП-та средно годишно от мен.

  "Squash is a sport that represents the future, not the past." - N Ramachandran (President of WSF)
 6. 6 Профил на pivoley
  pivoley
  Рейтинг: 426 Неутрално

  Доста предубено мнение на "професионалиста" Любомир Христов. От толкова думи, думи, думи така и не разбрах как г-н "финансиста" стига до Големия Извод, че една пенсия от НОИ е по-голяма от две пенсии. Никакви анализи, никакви сметки, само общи заклинания и мантри, тип колко са лоши тези гадни частници. Ми, г-н Христов, като са толкова лоши частните фондове, давайте направо да връщаме комунизма и да не се занимаваме с капитализъм. Хем и вие ще сте повече от доволен.

  Pivoley
 7. 7 Профил на fee36370626
  fee36370626
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Това са абсолютни недомислици. Във всички държави след пенсиониране нормално доходът ти пада наполовина, освен ако сам не си се погрижил за старините си. И тук няма какво да се обясняваме, че ще легнат държавата. Като си се цанил в сивата икономика, ще вземаш малка пенсия, това е положението или нищо няма да вземаш. Да си мислил, а не държавата да мисли за всички. Същата тази държава, която след 20 години един работещ трябва да изхранва 2,5 пенсионери, повечето ченгета и фуражки с максимална пенсия на 45 години. Е как ще го обясните господин Христов?

 8. 8 Профил на lchristoff
  lchristoff
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#6] от "pivoley":

  С анализите и сметките можете да се запознаете тук:
  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2740262

  Две пенсии или една? (When Two Pensions are Less than One)
  Lubomir Christoff
  ICFC; Institute of Certified Financial Consultants
  March 1, 2016

  Bulgarian Abstract: Съгласно влезлите в сила на 1.01.2016 г. изменения и допълнения на Кодекса за социалното осигуряване (КСО) родените след 1959 г. могат да избират да се осигуряват в универсални пенсионни фондове (УПФ) или не. При осигуряване в УПФ те получават право на две пожизнени пенсии – от УПФ и намалена от държавното обществено осигуряване (ДОО), а при отказ от осигуряване в УПФ – право на една пенсия от ДОО в пълнен размер.

  Конструираме “уравнението на безразличие”, за да отговорим на въпроса “При какви условия две пенсии са равни на една?”. Пресмятаме пенсиите на мъж и жена при сценарий, в който параметрите на пенсионната система остават постоянни в течение на 40 години.
  Установяваме, че:

  1. За да се постигне равенство на две пенсии на една, доходността на осигурените в УПФ трябва да изпреварва темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната и

  2. През периода 2002-2015 г. действителната доходност, получена от осигурените в УПФ, изостава значително от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната за същия период.

  3. Продължаването на тази тенденция означава, че очакваният размер на пенсия от УПФ няма да компенсира намалението на пенсията от ДОО и сумата от две пенсии по необходимост ще е по-малка от пълния размер на пенсията от ДОО.

 9. 9 Профил на nqb06371969
  nqb06371969
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#1] от "442":

  Питай полицаите с максимална пенсия като си прехвърлиха партидите в НОИ и какво им казаха, че увеличение няма да имат, защото вече получавали максимална пенсия... Ама нали са прехвърлили парите от партидата отгоре на това и отговора на двете министерства беше де факто "Имал си, дал си."

 10. 10 Профил на nqb06371969
  nqb06371969
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#8] от "lchristoff":

  Мда и според Христов най-смисленото било хората да си инвестират парите във фондове вързани за основни индекси... Всичко друго било вътрене...

  А как обикновените хора в България биха имали достъп до такъв инструмент .... Мистика ... И то такава, че и на личните му лекции, които е правил във функцията на консултант за пенсионите фондове преди не го е споменавал...

  За едни пари какво ли няма да се каже...

 11. 11 Профил на nqb06371969
  nqb06371969
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#8] от "lchristoff":

  И сметките последния път като ги прави господин Христов бяха скарани с математиката и точно, ама точно навръх последните промени по закона... Съвпадения, другари и другарки, съвпадения...

 12. 12 Профил на mitkaloto_
  mitkaloto_
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#7] от "fee36370626":


  [quote#7:"fee36370626"]Във всички държави след пенсиониране нормално доходът ти пада наполовина[/quote]
  Това просто не е вярно - за целта прилагам линк за коефициента на заместване за някои държави от OECD.
  https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm
  Както се вижда дори за ЕС 28 този коефициент е 71%, което е доста различно от 50%.

  Pather Panchali (Satyadjit Ray)
 13. 13 Профил на Dimov
  Dimov
  Рейтинг: 433 Неутрално

  Здравейте г-н Христов (lchristoff) марш от тука(!) на всички плюещи анализа и изводите в статията.
  Направих си труда и прочетох много внимателно целия Дискусионен доклад на автора, публикуван Март 2016.
  Искам Ви благодаря, г-н Христов, защото лично за мен той беше МНОГО полезен. Ако средно интелигентен и нелишен от логическо мислене индивид, прочете доклада, ще разбере защо благодаря.
  ВСИЧКИ изводи в доклада са направени на база налични статистически данни, актуални закони, а там където няма данни и закони е използвана логика (формална, житейска и т.н.).
  На съфорумците и четящите статията ще кажа - прочетете статията и претеглете със собствения си разум. Сигурен съм, че ще си кажете (както и аз си казах) "Жална ни майка....Е, НЯМА такава държава"

  VD
 14. 14 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 952 Неутрално

  Експерти предлагат втората пенсия да стане доброволна
  Според Любомир Христов доходността на частните фондове не е 5.3%, а 0.53% Пенсионният модел у нас да се смени от тристълбов на двустълбов и втората пенсия от частен фонд да бъде доброволна, предлага на финансовия министър Владислав Горанов Институтът на дипломираните финансови консултанти (ИДФК).

  Така няма да има риск хората, взимащи две пенсии – държавна и частна, да получават по-малко от тези, чиято пенсия е само от НОИ, става ясно от становище на института, внесено във финансовото министерство.

  Предложението е по повод публикуваните от МФ проектопромени на Кодекса за социално осигуряване, с които се предлага индивидуалните партиди за втора пенсия на осигурените след 1959 г. при пенсионирането им да се прехвърлят в общ пул, от който да се изплащат пожизнени пенсии.

  В момента пенсионната система у нас е тристълбова за родените след 1959 г. Те ще получават първа пенсия от НОИ, която обаче ще бъде намалена с 28% (25% от 2019 г. според т. нар. коефициент на редукция), заради втората пенсия от частен фонд. Трета пенсия ще взимат само осигурените доброволно в частен фонд.

  Сегашната система носи риск от по-ниски пенсии

  Според председателя на ИДФК Любомир Христов има риск хората, които получават две пенсии – от НОИ и от частен фонд, да взимат по-малко от пенсията, която биха получили, ако се осигуряваха само в държавния институт. Същото сочат и изчисленията на финансовия министър Владислав Горанов.

  Причината за проблема е, че номиналната доходност на частните фондове е по-ниска от ръста на пенсиите, който се гарантира от формулата на НОИ.

  "Необходимо и достатъчно условие пенсията от универсален пенсионен фонд (УПФ) да компенсира точно намалението на пенсията от Държавното обществено осигуряване (ДОО) е доходността, получавана от осигурените по техните партиди в УПФ да е по-висока от темпа на нарастване на средния осигурителен доход за страната (СОДС), от който се изчислява пенсията от ДОО. На практика, съотношението за последните 14 години е точно обратното и темпът на нарастване на СОДС значително изпреварва доходността на осигурените в УПФ. Така, за периода 2002-2015 г. реалният средногодишен темп на нарастване на СОДС е 3.8 %, а средногодишната доходност на осигурените в УПФ – едва 0.53%. При продължаване на тази тенденция осигуряването в УПФ е във вреда на осигурените, защото неминуемо води до намаляване на пенсионния доход, тъй като сумата от двете им пенсии ще е по-малка от едната пенсия от ДОО", посочва Любомир Христов.

  Спор за доходността на частните фондове

  Според справка на председателя на асоциацията на частните фондове Никола Абаджиев обаче средногеометричната доходност на УПФ за периода 2002 – 2015 г. е 5.3%.

  "Разликата в изчисляване на доходността идва от метода. Проблемът е, че пенсионните вноски не се правят накуп, а се внасят месечно в продължение на години. Частните фондове обявяват доходността по т. нар. времево претеглен метод, т. е. доходността, която осигуреното лице е получило върху всеки лев, внесен на началната дата на осигуряването. За хората обаче по-важна е натрупаната доходност по тяхната партида, която се изчислява по метода на паричното претегляне. Това е онази доходност, която гражданинът действително е получил върху всеки внесен лев, отчитайки размера на всяка вноска и периода, за който тя е престояла във фонда", поясни Любомир Христов. Той добави, че действително около 4-5% е доходността от управлението на инвестициите на фондовете на годишна база за последните 15 години, но натрупаната доходност по партидите е 0.53% заради факта, че всяка вноска идва в различен месец и престоява във фонда различен период от време.

  Частната пенсия трябва да е доброволна

  Затова Христов и колегите му предлагат на Горанов задължителен да остане само първият стълб от пенсионната система. Така в бъдеще ще се гарантират пенсии от държавата, покриващи жизнения минимум на възрастните хора. Всеки, който иска достойни доходи на старини, ще може да отделя допълнително в частен фонд и втората пенсия ще е наистина допълваща, а не заместваща част от тази от НОИ, предлага финансистът. По думите му това е и моделът в много западни държави, където съществува солидарен стълб, а в капиталовия, който осигурява достойни доходи за старини, хората внасят допълнително. "Там работодателят казва – ако ти отделяш 4% от заплатата си в частен фонд, аз ще ти добавя още 2%. Това е, което стимулира хората да правят вноски", посочи Христов.

  Трябва да има поне пет подфонда с различен риск

  Второто ключово предложение на финансовите консултанти е въвеждане на т. нар. мултифондове. "Трябва да се създадат поне пет подфонда (портфейла) с различен рисков профил към всеки универсален или доброволен пенсионен фонд", казва Христов.

  "Натрупванията по личните партиди зависят съществено от доходността на управление на осигурителни вноски. Очакваната доходност на първо място зависи от нивото на поетия инвестиционен риск. Балансът “риск – очаквана доходност” е въпрос на лично предпочитание и за осигурените трябва да е възможно да направят личния си осъзанат избор, защото те са тези, които носят и последиците от резултатите на инвестиране под формата на натрупани средства, а от там и на размер на пенсиите", са мотивите на ИДФК.

  Финансовото министерство е против

  "Сегашното положение, а именно предлагането на един единствен фонд на осигурените без оглед на готовността им да поемат риск и без оглед на времевия им хоризонт е в разрез с утвърдените стандарти, в т. ч. европейските регулаторни стандарти", посочват още от ИДФК.

  Финансовото министерство засега отхвърля идеята за мултифондове с аргумента, че заради недостатъчния контрол има риск фондовете да инвестират в свързани лица.

  МФ трябва да обобщи всички пенсионни предложения в доклад

  Очаква се всеки момент предложенията си до Горанов да внесе и асоциацията на частните пенсионни фондове.

  По закон Министерството на финансите трябва да изготви доклад с резултатите от общественото обсъждане на проектопромените в Кодекса за социално осигуряване. медиапул

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 15. 15 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 952 Гневно

  [quote#0:"Никола Абаджиев, председател на Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване"] Втора пенсия от 50 лв. не е малка, прибавена към 300 лв. от НОИ [/quote] Що за безочие!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 16. 16 Профил на Paris Hilton
  Paris Hilton
  Рейтинг: 220 Любопитно

  Този брадатия, освен личния си автомобил, през живота си нищо друго не е управлявал. Нека каже, дали не получава пенсия от Америка, че така се е загрижил за пенсиите в България. "Оправи" банките, сега тръгнал да "оправя" и пенсионната система. Да го питам тоя хубостник той лично с какво е допринесъл за положителния демографски прираст в България и къде живеят децата му днес?! Много е лесно да дава акъл как се вкарва гол "от тъч линията"...

 17. 17 Профил на Paris Hilton
  Paris Hilton
  Рейтинг: 220 Любопитно

  До коментар [#8] от "lchristoff": Нещо не ти се получава?! Нещо май пенсионните фондове не ти "пуснаха" и ти тръгна в настъпление... Хайде да те питам, като си такъв капиталист/марксист изобщо как виждаш развитието на капиталовия пазар у нас? Какъв измислен финансов консултант си като се бориш срещу най-големите институционални инвеститори в България? От къде ще докараш читави инвеститори? Ами от никъде, защото от такива пишман консултанти като теб инвеститорите бягат!

 18. 18 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5540 Неутрално

  Истината е, че при тендециите в момента, ограниченията от законодателството, необосновано високите такси, съпоставени с резултатите на фондовете, некоректните практики на държавата и липсата на фондов пазар не виждам смисъл от съществуването на тази нито риба, нито рак - допълнително задължително осигуряване. Както са дадени две лъжи в името, така и са и "приватизирани" финансови средства от фондовете законно. Не смятам, че трябва да ни успокоява факта и че други държави са направили подобна стъпка и са го отчели като грешка. Моята стратегия е - винаги минимума, там където ме задължава държавата. Това минимизира загубите.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 19. 19 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7176 Неутрално

  То с нашата демографска криза и пенсионна система,не се знае за младите дали въобще ще има кой да внася в НОИ. Така че , по-добре да имат някакви сигурни пари, които при това се и наследяват.

 20. 20 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2708 Любопитно

  [quote#4:"russian78"]Размерът на бъдещата пенсия от ДОО е функция не само на бъдещия осигурителен доход, но и на бъдещия брой на осигуряващите се лица. [/quote]
  Това от къде следва? Какво пречи, ако бъдещият брой на осигуряващите се лица намалее, субсидията от държавния бюджет да се увеличи ... както става до момента?

 21. 21 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2708 Весело

  [quote#6:"pivoley"]как г-н "финансиста" стига до Големия Извод, че една пенсия от НОИ е по-голяма от две пенсии.[/quote]
  То е предпоставено, без конструкция на "уравнението на безразличие":
  Един път глобално, с "печатането" пари, което води до по-висок среден осигурителен доход, от който с умножение на "коефициентът на принос" (трудов стаж, добавки, надбавки, приравнявания на дикриминации по труд и т.н.) се получава пенсията;
  Втори път от самия КСО, поне до 2035 г. трудовият стаж, положен преди 1995 г., ще се приравнява на най-добрите три години преди 1998 г.
  Трети път е чрез държавния бюджет - в момента държавната субсидия към НОИ от два млрд. лв. е увеличана на 4.5 млрд. лева за десет години. Частните фондове не получават държавна субсидия (от общите данъци). Дори изначало редуцират вноската с три промила от осигурителния доход.
  За да има мотив физическо лице да се осигурява допълнително в частен фонд, трябва да има възможност да внася повече от колкото в НОИ и тази осигуровка да не се облага с други осигуровки (здравна, болнични) и данъци (ДОД). Това в момента е лимитирано до 6% от брутния доход (до 10% от облагаемата данъчна основа не се облагат с ДОД) срещу 13.6% в НОИ (от 2017 г.). А съвсем друго ще е, ако има възможност до 20% да се внасят в частен пенсионен фонд, а другите осигуровки да се дължат върху остатъка - под 80% от брутния доход. А най-справедливо - върху данъчната основа (брутния доход се дели на 1 + сбора от дължимите данъци и осигуровки, към момента е 1.45). Ако има истинско допълнително осигуряване, отношението брутен доход към данъчната основа би било между 1.6 до 1.8 при плоско данъчно облагане.

 22. 22 Профил на haralampi
  haralampi
  Рейтинг: 487 Неутрално

  Препоръката да има само държавна пенсия, която повечето четящи извличат от анализа на г-н Христов не взема предвид демографските тенденции в България, заради които беше въведен втория стълб.

  Аз като роден в началото на 1980-те нямам никакъв стимул да внасям осигуровки сега след като като се пенсионирам ще има много по-малко работещи в България, които да плащат моята пенсия. Ето защо беше въведен втория стълб.

  По-добре е да се поправят пропуските с адрес площад "Народно събрание" - тоест да се променят правилата на втория стълб, а той не да се отменя.

  Ако вторият стълб се отмени това ще закърпи положението за няколко години, но хора като мен няма да имат стимул да внасят каквото и да е за пенсия и пенсионната система ще фалира след 7-8-10 години.

  "Покупките от Лафка вредят на вас и другите около вас, тъй като ви отнемат свободата да бъдете информирани от независими медии."
 23. 23 Профил на haralampi
  haralampi
  Рейтинг: 487 Неутрално

  До коментар [#20] от "wanderer":

  Като има по-малко осигуряващи се, то това означава, че НОИ ще има по-малко приходи, с които да изплаща пенсии. Освен това, държавният бюджет ще има по-малко приходи от данъци и допълнителната субсидия ще може да дойде само от външни заеми... до когато не дойде фалитът... на държавата (справка Гърция където разходите за пенсии са огромна тежест на държавния бюджет).

  "Покупките от Лафка вредят на вас и другите около вас, тъй като ви отнемат свободата да бъдете информирани от независими медии."
 24. 24 Профил на lutece
  lutece
  Рейтинг: 217 Неутрално

  и този на снимката е една върти опашка.

 25. 25 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2142 Неутрално

  [quote#13:"Dimov"]Искам Ви благодаря, г-н Христов, защото лично за мен той беше МНОГО полезен. [/quote]
  И аз се присъединявам към благодарностите.

  От системата на ЧПФ по вторият стълб се заинтересувах за първи път миналата година когато министър Горанов внесе предложението си за възможността вноските от вторият стълб да се върнат в първият. Една елегантно дадена възможност те да не бъдат ограбени и държавата да компенсира по този начин принудата с която ги е пратила там където възможността да бъдат откраднати е доста голяма. За съжаление малцина разбраха това.

  В типичният за мен стил разрових доста литература и бях ужасен от картината която се откри. Този механизъм с ЧПФ се очертава като най-грандиозната кражба в цялата 25 годишна история на прехода! Нещо надминаващо дори КТБ. Не всички фондове, но дава такава възможност и имаше признаци, че тази възможност активно се използва от някои. И второто е, че ефективността им е силно съмнителна, рисковете прекалено големи и мнозина на стари години точно когато са най-безпомощни ще се окажат без обещаните доходи. Страхотна социална катастрофа която ще и за държавата която ще трябва да поеме издръжката им.

  Така че на всички препоръчвам ВНИМАТЕЛНО да прочетат написаното от г-н Любомир Христов, за разлика от политиците той си позволява да говори неприятните истини. И да го прочетат няколко пъти мислейки върху всяко изречение.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 26. 26 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2142 Неутрално

  [quote#17:"parishilton"]Нещо май пенсионните фондове не ти "пуснаха" и ти тръгна в настъпление... [/quote]
  Или което е по-вероятно не се е продал. Как мислиш, тези ЧПФ работещи с милиарди биха ли се стискали да му дадат стотина хиляди че дори и милионче да ги хвали? Биха ги дали с драго сърце да се отърват от този таралеж в гащите, но явно той е от малцината които не са успели да купят.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 27. 27 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2142 Неутрално

  [quote#14:"Граждани за Европейско либерално беззаконие"]Експерти предлагат втората пенсия да стане доброволна [/quote]
  ПОДКРЕПЯМ! Държавата да се изтегли от тази дейност, да си събира само вноската по първият стълб за да изплаща сегашните пенсии, това дава правото за пенсия в бъдеще в зависимост размера от вноската и толкова.

  Всеки който иска втора пенсия да дава от СОБСТВЕНИТЕ си пари след плащането на дължимите данъци и вноски, където иска колкото иска, там държавата въобще да не се меси. Ако е на печалба честито да му са, ако ги откраднат да не плаче пред държавата да му ги възстановява. Като в тотото

  За преходният период от примерно 5 години се дава възможност на който иска ДОБРОВОЛНО да си върне вноските в първият стълб и по този начин да компенсира принудително намалената вноска там, съответно увеличи размера на бъдещата си пенсия. Който иска да си остави вноската във вторият стълб.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 28. 28 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2142 Неутрално

  [quote#4:"russian78"]Размерът на бъдещата пенсия от ДОО е функция не само на бъдещия осигурителен доход, но и на бъдещия брой на осигуряващите се лица. [/quote]
  Естествено. Само че с намаляващият брой работещи прекалено се спекулира със страховете на хората. Вземат се нещата в статика, "тогава ще работят 2 пъти по-малко следователно ще вземам 2 пъти по-малко отколкото сега".

  Въобще не се взема предвид развитието на технологиите при което драматично намалява броят работещи, всичко се върши от машини и роботи а жизненото равнище расте и то стремително. Преди селското население е било 60%, сега в Америка фермерите са само 1.7% и хранят целият свят, гладни има ли след като селяните са намалели 40 пъти? Разчитането на живата човешка сила за производството е признак на изостаналите държави.

  Същото и с останалите производство, роботите и машините изместват хората и произвеждат достатъчно за добро жизнено равнище. Това дава възможност малко работещи да произвеждат достатъчно за много потребители. Нарасналата производителност дава възможност вече да се говори за "базов доход", т.е.получаваш без да работиш. И това за всички, не само за пенсионерите.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 29. 29 Профил на полувишис
  полувишис
  Рейтинг: 269 Неутрално

  а кое в тази държава не е на този принцип?
  докато комунетата и мутрите скитат на свобода... всеки ден ще е така. до победата.

  http://labs.capital.bg/201601/agentite-dnes
 30. 30 Профил на darkwing
  darkwing
  Рейтинг: 374 Неутрално

  "Финансисът" удобно пропуска демографският срив. Когато аз се пенсионирам след 30 години ще има 3млн. пенсионери и пряко сили 1 млн работещи , поне 50% от тях високо образовани орки, работещи някъде около минималната заплата. И понеже това е същността на солидарният модел, моята пенсия ще се определя от техните вноски. И ще се допълва с вноски от бюджета, които пък е захранен с данъците от труда на същите тия орки. Ако максималната държавна пенсия ми стигне за кофичка кисело мляко на ден ще е направо за банкет. Та въпросният финансист тогава няма да е жив да го намеря да му тегля една мутка пайна.

 31. 31 Профил на radostinanikova
  radostinanikova
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Заставам с името си, за разлика от повечето хейтъри, които освен, че не могат да защитят контра-позиция, изпадат в емоционални изблици - висша проява на слабост.

  Първо, поздравления за Любо Христов, който от 2007, ако не и по-рано започна с доказателствата за това, че т.нар. пенсионна реформа в частта ДЗПО няма да сработи. Има достатъчно материал вкл. в "Капитал", който иска да чете.

  Второ, самата аз се обърнах към моя фонд с искане да ми даде информация, за РЕАЛНАТА доходност, постигната по партидата ми. След дебати с кол центъра, за това какво е реална доходност и записване на обаждането ми като оплакване, защото на това ниво на обслужване, компетентност няма, получих писмо подписано от изп. директор, от което ви давам извадка: "Използвайки коригираните с инфлацията парични потоци за калкулацията по описания по-горе метод се получава постигнатата реална доходност в УПФ за всички пенсионноосигурителни дружества за периода след приспадане на всички удържани такси в размер на 0.464% на годишна база." /16.01.2015/ изх. номер. Периодът касае последните 10 години. Найс, а?
  Айде сега си погледнете писмата с постигната доходност от Вашите фондове и изслушайте г-н Абаджиев, който ще ви обясни, че доходността на фондовете е 5.3%. Кой лъже и кой е излъганият? Излъгани сме всички ние, защото не сме си прочели брошурата на КФН с информация за клиентите, във връзка с ДЗПО, в която се казва: "Необходимо е да се интересувате не само от това каква е доходността на вашите средства в пенсионен фонд, но и каква е промяната на ценовото равнище за съответния период. Сравнението на промяната на ценовото равнище (инфлацията), с номиналната доходност на вашия пенсионен фонд ви дава по-завършена представа за резултатите от допълнителното пенсионно осигуряване."

  Трето, както Любо Христов отбелязва още през далечната 2007, "Размерът на пенсиите от тези фондове ще зависи много от доходността, която те ще реализират през следващите 10 и повече години. А очакваната доходност се определя главно и основно от разпределението на активите на тези фондове. Какво е то? Най-голямата група, цели 64% от натрупаните средства, са инвестирани в инструменти с фиксирана доходност - облигации и банкови депозити. Делът на акциите в портфейла на нашите доброволни пенсионни фондове е 32%. Следователно техният портфейл е добре разпределен за инвеститори на... 68-годишна възраст. Ако влагате във фондове за допълнително пенсионно осигуряване и сте на 68 години, можете спокойно да затворите вестника..."
  С думи прости, когато сте млад портфейла ви трябва да е с ориентация предимно в акции, оттам се реализира доходност. Според КСО обаче ние всички сме на по 68 и на нас доходност не ни трябва.

  Така, че кофичката кисело мляко, която ще вземем от ДОО , ще ни изглежда като бутилка Дом Периньон, пред това, което ни предстои да вземем от УПФ. 32. 32 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1562 Неутрално

  До коментар [#2] от "damianrm1":
  Депозит в банка в дългосрочен план е много уязвим от инфлацията. Спестени сега 100 лв. след 10-15 години ще имат двойно по-малка покупателна способност.
  Няма един "идеален" инструмент. Недвижимите имоти могат да нараснат като стойност (и рента, ако жилище или земя се дават под наем) но могат и да стагнират или даже паднат. Никой не може да ми каже дали апартамента ми в Слатина няма да се обезцени, ако "квартала стане лош" или пък населението на София рязко намалее - например, много хора се изнесат от града като място за живеене.
  Акции/ фирми непрекъснато губят стойност и борсата не е място за лаици.
  Застраховките живот дават някаква доходност, но и тя не е висока.
  "управлението на активи" си е квалификация, която изисква и знания и дисциплина, а те, уви, не са много разпространени у нас.

  Никола Йорданов
 33. 33 Профил на lchristoff
  lchristoff
  Рейтинг: 217 Весело

  До коментар [#32] от "Никола Йорданов":

  Точно:
  "управлението на активи" си е квалификация, която изисква и знания и дисциплина, а те, уви, не са много разпространени у нас.
  Никола Йорданов

  Много дефицитно умение (да не кажа, отсъстващо) в пенсионните дружества.
  Вж
  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208409003256779&set=a.10200644921159579.1073741825.1656831754&type=3&theater

 34. 34 Профил на Никола Йорданов
  Никола Йорданов
  Рейтинг: 1562 Неутрално

  До коментар [#33] от "lchristoff":
  Благодаря.
  Аз го изпитах. Сложих една сума в ДПФ по това време - 2001 или 2002 и преди година-две сумата беше почти същата. Преди 10-ина години планирах да слагам в ДПФ поне още толкова, колкото отиват в УПФ. Сега съм се отказал.
  Общо взето около финансовата криза стигнах до извода, че пасивните доходи/ рентата са по-скоро изключение и въпрос до голяма степен на късмет.
  Всяко добро управление на активи предполага да си информиран, активен и дисциплиниран.
  Надали някога пак ще "играя" на борсата.
  Рискът се намалява, когато правиш неща, върху които можеш да влияеш.
  Другото си е един вид рулетка.

  Никола Йорданов
 35. 35 Профил на Punka's
  Punka's
  Рейтинг: 217 Неутрално

  минимална пенсия 161,38 бати социалистическата държава

  Всичко, което може да се яде, е обект на властта.
 36. 36 Профил на dimgeorgiev
  dimgeorgiev
  Рейтинг: 374 Неутрално

  Чудесен анализ. Изумен съм от хейтърските коментари. Лицето, нарекло се Парис Хилтън /по имената ще ги познаете/ се отплесва в персонални заяждания, вместо да чете между редовете. Да, така е! всичко в България е точно така-дай сега парите, пък после ще видим - и в застраховането, и при пенсиите, и в НЗОК.. Катастрофата, която ни очаква след 5 години не е видима за късогледи /Парис Хилтън/, но точно те ще я усетят най-сериозно

 37. 37 Профил на bobix
  bobix
  Рейтинг: 907 Неутрално

  Аз също миналата седмица си губих времето със смятане на тази тема. Всеки пенсионен фонд има калкулатор за пенсии. Има го и НОИ. Ако се осигурявам на минимална заплата, пенсията ми от НОИ ще е толкова, колкото и от частния фонд. Само дето вноските ми към НОИ са 3 пъти по-високи. И парите там не са мои.

 38. 38 Профил на briton
  briton
  Рейтинг: 380 Неутрално

  Управлението на цялата държава е на този принцип. Но толкова си могат и едните, и другите, и третите.

  Бойко е зависим
 39. 39 Профил на Камен
  Камен
  Рейтинг: 1059 Неутрално

  До коментар [#8] от "lchristoff":

  Г-н Христов, дали не пропускате факта, че пенсията от ДОО зависи от вноските, събирани от осигуряващите се след 20-30 г. и размерът и събираемостта на тези вноски зависи от много фактори: броя и доходите на тогавашните работещи, закона, практиката на НОИ и МФ, и много други.
  Тоест, зависят до голяма степен от волята и уменията на тогавашните Бат'Бойковци и ДелянПеевци.
  Докато вноската в частен фонд, инвестирана в облигации и акции, все пак е подплатена с реални пари и ще носи реална доходност.

 40. 40 Профил на lchristoff
  lchristoff
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#39] от "Камен":

  Здравейте и благодаря за подсещането.

  1) След 20-30 г. пенсиите ще се финансират както и днес: частично от вноски и частично от данъци. Споделям Вашето мнение, че те ще зависят от "волята и уменията на тогавашните Бат'Бойковци...", но и от вас - тогавашните пенсионери и хора пред пенсия, които ще гласуват за народните си представители, които пък ще гласуват бюджета.
  Ориентировъчна картина през 2050 г. дава Евростат, като предвижда разходите за пенсии в България да са 11.1 % от БВП, което е по-ниско от средния разход на страните-членки (12.8%) и още по-ниско от средното ниво на разходи за пенсии в страните, които сега са в еврозоната (14.3 %).
  ( http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde520 )
  Та от Вашите народни представители ще зависи как ще разпределят разходите в бюджета, независимо дали покрити с осигурителни вноски или други данъци.

  2) А Вие, дали не се заблуждавате, че "вноската в частен фонд, инвестирана в облигации и акции, все пак е подплатена с реални пари и ще носи реална доходност."? Не зная как си представяте "реалните пари", но

  2.1 51% от активите на ПФ към 31.3.2016 са в "Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави-членки на ЕС, други държави..." т.е. малко повече от половината от "реалните пари" са задължение на наши и чужди Бат'Бойковци и зависят от същите фактори, от които и обещанията на НОИ.

  2.2 Цените на дълговите ценни книжа зависят нивата на лихвените проценти, понастоящем 0%. Ако след 20-30 години лихвите не са нулеви, част от "реалните пари" в ДЦК ще се изпарят яко дим.

  2.3 Цените на акциите са също променливи - по дефиниция. Те и активите на КТБ бяха одитирано там - в баланса Предстои да видим това- дето го пише в балансите на фондовете там ли е или частично

  2.4 Що се отнася до "реалната доходност", то тя е отрицателна за осигурените в ДПФ и мижава за осигурените в УПФ - 0.53%
  (вж http://idfk.org/1471-2/ )

  Имате далеч по-добри а и по-евтини алтернативи за инвестиране извън пенсионните фондове

  Желая Ви успех

 41. 41 Профил на Стефан Узунов
  Стефан Узунов
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#6] от "pivoley":

  Ето ти по-просто обяснение. Имаш 20 лева. Има две банки - Б1 и Б2. Б1 през последните 10 години има лихва по депозит 3%, Б2 - 1%. Ако лихвите по депозит се запазят, или са в подобно отношение , повече ли ще получиш ако държиш 15лв в Б1 и 5 лв в Б2, или държиш всичко в Б1.

 42. 42 Профил на pivoley
  pivoley
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#41] от "Стефан Узунов":
  Примерът не е коректен, защото не отчита дефицита, който прави НОИ. А нали знаете как се покрива този дефицит. От данъците. Демек, като говорим за 3% от доходност от банка Б1, всъщност лихвата там е 0%, а разликата до 3% се покрива от нас.

  Pivoley
 43. 43 Профил на pivoley
  pivoley
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#41] от "Стефан Узунов":
  Т.е., Любомир Христов не предлага нито едно решение на основният проблем, а именно как да се покрива дефицита в НОИ. Защото, ако сега 100 работещи плащат пенсиите на 80 пенсионера, то след 20-30 години това съотношение ще се обърне и 80 работещи ще плащат пенсиите на 100 пенсионера. Какви пенсии ще плаща тогава НОИ и от къде ще взима пари, за да покрива огромните си дефицити? Идеята на втория стълб е именно намалявена на натиска над първия стълб и съответно намаление на имплицитния дълг, който се трупа там. Не знам как това не се разбира от водещи български икономисти.

  Pivoley
 44. 44 Профил на pivoley
  pivoley
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#33] от "lchristoff":
  Ами, дайте да видим как да вдигнем тези умения и как да осигурим по-висока доходност във втория стълб, вместо отново да натоварваме държавния бюджет и да трупаме нов имплицитен дълг. Защото нали се сещате, че трупането на дългове е до време. След един момент нататък системата няма да може да трупа дългове и всичко ще рухне, колкото и да не им се вярва на всички кейнсианци. Какво правим тогава?

  Pivoley
 45. 45 Профил на Dimov
  Dimov
  Рейтинг: 433 Неутрално

  [quote#40:"lchristoff"]Имате далеч по-добри а и по-евтини алтернативи за инвестиране извън пенсионните фондове [/quote]
  Инвестиция в злато ли имате предвид?

  VD
 46. 46 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2708 Весело

  [quote#44:"pivoley"]След един момент нататък системата няма да може да трупа дългове и всичко ще рухне[/quote]
  Няма да рухне, а ще се "преобразува" или по-нов нов български лев или с революция. Поне така е ставало досега.

 47. 47 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2708 Весело

  [quote#23:"haralampi"]Като има по-малко осигуряващи се, то това означава, че НОИ ще има по-малко приходи[/quote]
  Що мислите все еднопосочно!? Като има по-малко осигуряващи се, то означава че ще плащат повече. Освен това, докато се стигне до плащането повече, пенсиите ще са ниски и заради което пенсионерите ще се редуцират. Така че плащането в повече няма да е чак толкова повече.
  Всички опира до психологическата нагласа дали човек е работоспособен на 60 г. (преди век продължителността на живота е била 40 г.) или на 80 г. А спекулантите, опс квалифицираните да управляват активи ще използват страха и/или алчността на хората към бъдещето за да се обогатят в настоящето. Защото най-доброто "управление на активи" е създаването на активи, на иновативни продукти, които създават повече стойност за единица време, в пъти повече в сравнение с "управляваните активи" дори без да се отчита амортизацията. Какъв е смисълът да се "управлява" конска каруца с товароносимост от един тон (държавни облигации за спасяване на частна банка) при положение, че може да се създаде дизелов двигател с товароносимост 60 тона (акции в "инкубатор" за наноструктури)!?

 48. 48 Профил на Dimov
  Dimov
  Рейтинг: 433 Неутрално

  [quote#47:"wanderer"]акции в "инкубатор" за наноструктури[/quote]
  Къде го тоя инкубатор? Дай линк.

  VD
 49. 49 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2708 Весело

  До коментар [#48] от "Dimov":

  То и баба знае на готово.

 50. 50 Профил на Dimov
  Dimov
  Рейтинг: 433 Неутрално

  До коментар [#49] от "wanderer":

  Егоист!

  VD
 51. 51 Профил на mitkaloto_
  mitkaloto_
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#43] от "pivoley":
  Всъщност, въобще не е ясно към 2050 г. дали дефицитът на НОИ (който се покрива с трансфер от ДБ) ще е по-голям от сегашния. Напълно възможно е, след 2040 бюджетът на НОИ да тръгне към балансиране поради следните основни причини:
  1) демографията - бейби бум поколението (до началото на 1960-те) ще е започнало да отмира и изходящият поток пенсионери, ще е по-голям от входящия поток.
  2) повишаване на пенсионната възраст. Тук имам пред вид не само на масовата 3 група, но и на 1 и 2 група, които в момента се пенсионират прекалено рано. Колкото и да се дърпат полицаите, сегашното положение с тяхното пенсиониране не може да се запази още дълго.
  3) евентуално решаване на проблема с пробойни на системата, като инвалидни пенсии и др., които в момента я натоварват.
  4) а когато дойде редът на пенсиониране на поколението от 1990 (да речем около 2060) мисля, че НОИ (или както ще се казва тогава), вече окончателно ще си е решила проблема.
  Дотук разбира се правя предположението, че в един момент отрицателният демографски процес ще се преустанови и населението няма да падне под 4.5 млн. души. Мисля, че подобно допускане, дори и в момента да изглежда неправдоподобно, е с по-голяма вероятност да се случи. Гъстотата на населението у нас е твърде ниска за европейските стандарти и освен ако не се случи някакъв катаклизъм (природен или социален) тази територия все някой ще я засели - българи, цигани, турци, руснаци, арменци, евреи или други пришълци. В природата празно място няма - особено, когато природните условия са толкова добри като у нас.

  Pather Panchali (Satyadjit Ray)
 52. 52 Профил на pivoley
  pivoley
  Рейтинг: 426 Неутрално

  До коментар [#51] от "mitkaloto_":
  Във всички случаи това човек да разчита на пенсия от НОИ, особено ако сега е между 30 и 50 години е доста съмнителна работа. Даже и да вземе такава, то вероятността тя да гарантира единствено вегетиране е доста голяма. Тъй че съветът ми към всички е всеки да почне да се подготвя за собствените си финанси за пенсионните си години. Това включва инвестирането на средства в различни инструменти и активи: злато, акции, облигации, фондове, недвижими имоти, бизнес. Крахът на социалната държава и на разходо-покривния модел на пенсионно осигуряване вече са видими, така че после да не се сърдим, че не сме знаели.

  Pivoley
 53. 53 Профил на radostinanikova
  radostinanikova
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#52] от "pivoley":

  Добрутро, това е нещото, за което Любо Христов говори. Спасяване поединично за този, който знае и може.
  За този, който не знае поне нека да е достатъчно далновиден, за да потърси съвет от хора, който могат и знаят.

 54. 54 Профил на mitkaloto_
  mitkaloto_
  Рейтинг: 583 Неутрално

  До коментар [#52] от "pivoley":
  Моят коментар въобще не засяга това, дали човек трябва да разчита единствено на пенсията от НОИ. Аз също съм на мнение, че за да си осигури достойни старини (ако ги доживее), човек трябва на всяка цена да спестява допълнително (ако може). А дали това ще е през втори и трети осигурителен стълб, или по друг начин е допълнителен въпрос.

  Pather Panchali (Satyadjit Ray)
 55. 55 Профил на stttt
  stttt
  Рейтинг: 479 Неутрално

  пенсиите в частни фондове от самото си начало са били обречени и всички са го знаели, но са един толкова сладък инструмент подобен на плащане на данъци от гражданите, но не на държавата ами на частни фирми... .. кофти звучи нали ?

 56. 56 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1594 Неутрално

  ЦИТАТ 'И е паразитна, защото не може да съществува без да е легнала на гърба на държавата.'
  Ама каква 'държава' бе ? Как може този да не осъзнава ,че няма такова понятие 'държава' в смисъла който влага. ТОВА СА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ- на тях ляга да дадат пари за да може песионерите в момента да си получат пенсиите от 'държавата' . А досещате ли се кои ще са данъкоплатци след 20 години - НИКОЙ. Младите способни хора ще бягат в нормални държави, а тук пенсионери ще чакат циганите да работят и да им преведат данъци за да работи порочната система на държавната дупка НОИ. Вместо това на тези възрастни ще им взимат спестяванията по домовете след като ги пребият......

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 57. 57 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1885 Неутрално

  [quote#6:"pivoley"] От толкова думи, думи, думи така и не разбрах как г-н "финансиста" стига до Големия Извод, че една пенсия от НОИ е по-голяма от две пенсии.[/quote]
  Това е извод на здравия разум! А да критикуваш Л Христов.... е доказателство за неграмотност или си платен трол на ЧПФ.
  Четете бе хора, четете и разсъждавайте:
  https://lchristoff.wordpress.com/2016/04/04/10-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BD/
  Първите, които си прехвърлят партидите в НОИ ще получат 100% възможната пенсия. последните остават със 72%.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 58. 58 Профил на rossen4i4o
  rossen4i4o
  Рейтинг: 462 Неутрално

  още от създаването на ;стълбовете ; беше ясно че ни пускат по пързалката , такива общи каци са организирани само за крадене от стотици години , и понеже бързо се пресушават се измислят какви ли не условности и хитринки за баламосване на тези които ги пълнят /от пенсионни реформи до световни войни /, да не би да сте очаквали почтеност и коректност от политици и банкери ?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK